In een land hier ver vandaan

Loading.... (view fulltext now)

Hele tekst

(1)

Mi

In een land hier ver vandaan

Omschrijving

Werkbladen voor groep 3. De opgaven sluiten aan bij blok 8 van Pluspunt. De kinderen oefenen optellen en aftrekken.

Werkwijze

De kinderen kunnen de opgaven zelfstandig maken. Ze mogen er hun rekenrek bij gebruiken.

Help ze als dat nodig is op weg bij opgave 2b en c.

Reflectie

De kinderen kunnen de opgaven zelf nakijken met het antwoordenblad.

Bespreek eventueel kort wat voor wezens het zijn.

Zullen ze goed kunnen horen? (Ja, ze hebben drie oren.) Zien ze er aardig uit? (Nee, ze hebben spitse tanden.) Zullen ze goed kunnen zien? (Nee, ze hebben maar 1 oog.)

PLUSPUNT 3 | )"/%-&*%*/( | GROEP 3

© Malmberg, 's-Hertogenbosch | blz 1 van 1 Pluspunt 3 | groep 3 | In een land hier ver vandaan

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :