Groei & Bloei. Jaarthema Efeze 3:14-21 MAANDSTUDIES

Hele tekst

(1)

Groei & Bloei

MAANDSTUDIES

Jaarthema 2018 – 2019 | Efeze 3:14-21

(2)

1

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

Jaarthema | Groei & Bloei 2

MAANDSTUDIES – WORTELEN | GROEIEN | BLOEIEN

#01 Kracht van Gebed 4

#02 God Sterkt 8

#03 Geleid door de Geest 12

#04 Christus in je Hart 17

#05 Samen Verstaan

#06 De Grote Liefde

#07 God door Jou

#08 Alle Eer aan de Heer

#09 Ik zie een Generatie

#10 De Eeuwigheid

(3)

2

JAARTHEMA | GROEI & BLOEI

Iedereen heeft weleens een zaadje in zijn handen gehad. Zo'n piepklein dingetje dat als je even niet oplet zo door je vingers wegglipt. Wat stelt het voor kan je als kind denken? Maar later hoor je over de geweldige kracht dat zo'n zaadje bezit.

De grote potentie die het heeft. Als zo'n zaadje vruchtbare grond vindt dan kan het gigantische rotsen opensplijten. Een reusachtige boom kan eruit ontstaan. Het kan zelfs het begin zijn van een kolossaal bos. Uiteraard is het belangrijk wat voor soort zaad het is. Het ene zaad is het andere niet. Maar heb je het juiste zaad te pakken, dan lijkt het leven in zo'n zaadje wel eindeloos.

Het thema wat we dit jaar gaan overdenken is:

Groei & Bloei. We verlangen om samen te groeien en tot bloei te komen voor God en voor de mensen om ons heen. Dat zij mogen plukken van de vrucht die God in ons leven bewerkt en dat we het hart van de Vader mogen verheugen. Jezus zei: Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent. (Joh.15:8) We hebben de heerlijke missie gekregen om veel vrucht te dragen. Maar we zullen nooit gaan oogsten als we niet eerst gaan zaaien. Want in het zaad zit het leven. Jezus zei: Het zaad is het Woord van God. (Luk.8:11) En dit zaad is een zaad als geen ander. Het is onvergankelijk zaad … het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

(1Pet.1:23) Dit zaad is niet te stoppen en de potentie van dit zaad kent geen grenzen. Plant dit

vanzelf vrucht voort: eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. (Mar.4:26- 28) Pak deze studies aan om te duiken in Gods Woord en betreed het met een ontvangend hart.

En na een jaar stap je naar buiten en zonder dat je zelf weet hoe, ben je gegroeid. Meer en meer tot bloei gekomen. Meer en meer jezelf geworden. Meer en meer die persoon die God voor Zich zag toen Hij jou schiep.

Efeze 3:14-21 (HSV)

Het thema zullen we dit jaar overdenken aan de hand van tien sub thema’s, welke gebaseerd zijn op een passage van Paulus in de brief aan de Efeziërs:

Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij je geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in jullie harten woont en je in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat je ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en je de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat je vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons in jouw leven en de rotsblokken die jouw nu nog

hinderen zullen opensplijten. Mediteer in dit Woord bij dag en bij nacht en jij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt.

(Ps.1:3) Een boom waar anderen kunnen schuilen en verkwikking vinden in de koelte van de schaduw die het geeft en zegen van de rijkdom van de vrucht die het draagt. Een boom die uit kan groeien tot een heel bos.

De zaaier is hij die het Woord zaait. (Mar.4:14) Laten wij dus niet zijn als die boer die nooit zaaide en zich maar bleef afvragen waarom hij nooit oogstte. Maar laten wij de geweldige potentie van het zaad erkennen en het zaaien in ons hart. Want het Woord van God is levend en krachtig (Heb.4:12) en daarom zijn de woorden van Zijn mond begerenswaardiger dan goud, ja, dan veel zuiver goud; en zoeter dan honing en honingzeem uit de raat. (Ps.19:11)

Open jouw hart voor God en wees als zij bij wie in de goede aarde gezaaid wordt: zij horen het Woord en nemen het aan en dragen vrucht (Mar.4:20). Je zult ontdekken welke wonderlijke uitwerking het heeft! Het is als de gelijkenis die Jezus vertelde:

Zo is het Koninkrijk van God: als wanneer iemand het zaad in de aarde werpt en slaapt en opstaat, nacht en dag; en het zaad ontkiemt en komt op, zonder dat hij zelf weet hoe. Want de aarde brengt

(4)

3

werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. (Ef.3:14-21)

Dit hele gedeelte vormt een gebed van Paulus voor de gemeente van Efeze. Het is al het tweede gebed uit deze brief. In het Grieks vormt dit gebed één lange zin. Ook het eerste gebed van Paulus aan het einde van het eerste hoofdstuk van vers 15 t/m 23 vormt één lange zin in het Grieks. Dit zijn lange zinnen! Ook de langste zin van het hele Griekse N.T. vinden we in de Efeze brief, namelijk Efeze 1 vers 3 t/m 14. Eén ding is duidelijk: Paulus had zijn zinnen gezet op het schrijven van deze brief. En ik hoop dat jij dit jaar jouw zinnen zet op het zoeken naar God en Hem ruimschoots de ruimte geeft om jouw hart te vormen en te kneden. Opdat het gebed van Paulus werkelijkheid mag worden in ons leven en we de Schrift gaan belichamen. Want is dit niet het doel van elke Bijbelstudie?

Ik wil graag nog een ding noemen voordat we beginnen. Een gevaar voor een ieder van ons tijdens het doen van Bijbelstudie is dat je jouw geestelijk niveau gaat opmeten aan die van de anderen uit de groep. Maar dit is nooit wijs om te doen. Dit bevordert of het "farizeeërtje" in ons, die maar al te graag aan anderen wil tonen hoe goed hij geestelijk bezig is, door vooral te praten over zijn prestaties. Of het stimuleert bij ons om het

"vrome maskertje" uit de kast te halen en ons geestelijk leven vooral mooier voor te spiegelen dan hoe het daadwerkelijk is. Maar laten wij geen

mensen met eigendunk worden,

elkaar niet uitdagen en benijden. (Gal.5:26) Want dit zal ons belemmeren om te groeien en tot bloei te komen. Jezus zei: God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. (Joh.4:24) En op dezelfde manier behoren wij ook samen te komen voor deze Bijbelstudies. Laten wij open staan voor Gods waarheid en eerlijk zijn naar Gods Geest. Dit vereist nederigheid, kwetsbaarheid, moed en vooral vertrouwen in de groep. Maar dit zal God de ruimte geven een machtig groot werk te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken. Dan zullen we dit jaar echt geestelijk groeien en dan zullen we anderen zien opbloeien.

Indeling Maandstudies

Elke maand van september t/m juni zullen we met de gemeente tien thema's overdenken, gebaseerd op het gebed van Paulus in Efeze 3:14-21. Per maand is er een Bijbelstudie die bestaat uit drie gedeeltes:

1. Wortelen: Het eerste gedeelte bevat een meditatie over het onderwerp die je persoonlijk kunt doornemen om verder te wortelen in Gods Woord. Doe dit niet op de kringavond zelf, maar lees het van te voren rustig door. Zoek de Bijbelteksten eventueel op om zo verder het onderwerp in te duiken.

2. Groeien: Het tweede gedeelte bevat vragen over het onderwerp om op de kringavond te bespreken. Er zijn meer dan genoeg vragen om een avond te vullen (mogelijk zelfs twee).

Ga vooral niet haasten, maar behandel eventueel

eventueel maar enkele van de vragen. Kies dan die vragen die het meest confronterend of uitdagend zijn, met de grootste potentie tot groei. Let op: in de eerste en de laatste studie is het de bedoeling dat je al van te voren nadenkt over de eerste vraag (het staat aangegeven in die studies)

3. Bloeien: Het derde gedeelte bevat opdrachten die je uitdagen om het thema van die maand praktisch te maken. Mogelijk trekt dit jou uit je comfortzone, maar laat dit jou vooral niet weerhouden. Het doel is om jou en de mensen om je heen tot bloei te laten komen. Lukt het je niet alle uitdagingen te doen, kies er dan één of twee.

Maandelijkse TO-DO’tjes

De meeste kringen komen elke maand een keer samen. Hier een checklist voor wat je vooral niet moet vergeten:

Laat je uitdagen door de bloei-opdrachten

Overdenk de meditatie

Poets je tanden

Laat het "farizeeërtje" thuis

Vergeet je "vrome maskertje"

Neem je Bijbel mee

Durf open te zijn

Laat anderen tot bloei komen

Stel geregeld de HWJD-vraag (deze leren we op de tweede avond)

(5)

4

geschapen heeft. Al die triljarden sterren3 ontstonden door één simpel vers: En God maakte

… ook de sterren (Gen.1:16). Kom gemeente, Sla uw ogen op naar omhoog, en zie Wie deze dingen geschapen heeft; Hij is het Die hun leger voltallig tevoorschijn brengt, ze alle bij name roept door Zijn grote vermogen en Zijn sterke kracht; er ontbreekt er niet één. (Jes.40:26) Wat een

ontzagwekkende God! Met wie zou u Mij willen vergelijken, of aan wie ben Ik gelijk? zegt de Heilige. (Jes.40:25) En die God mogen wij

benaderen als onze Vader.

Hoe groot is dit majestueuze wonder! De Vader van onze Heere Jezus Christus (Ef.1:3), is ook onze Vader geworden. Hij heeft ons voor bestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus (Ef.1:5). Het is door Jezus Christus, want allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven. (Joh.1:12)

Ik buig mijn knieën voor de Vader | Efeze 3:14

# 01 Kracht van Gebed

WORTELEN

Lees je Bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. Dat je groeien mag. Dat je groeien mag.

Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.

Dit was een van de eerste christelijke hits die ik leerde op de zondagschool. Het is een simpel liedje, het bevat maar negen verschillende woorden, maar het slaat de spijker op z'n kop.

Want een levensstijl gevoed door Bijbel lezen en gebed is de sleutel voor geestelijke groei. De duivel probeert ons "wijs" te maken dat zo'n leven saai is, maar hij is een leugenaar en de Vader van de leugen (Joh.8:44), en niets is minder waar. Het is een leven dat gevormd wordt door de Vader.

Een leven waarin je wandelt met God. Een leven waarvoor Jezus gestorven is. Hij zei: De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. (Joh.10:10)

In de Bergrede zegt Jezus: wanneer u bidt (Mat.6:5). Hij ziet het dus als een vanzelfsprekendheid dat Zijn discipelen bidden1. Paulus gaf ons de opdracht: Bid zonder ophouden. (1Thes.5:17) En hij predikte het niet alleen, hij praktiseerde het ook! Aan Timotheüs schrijft hij: Ik dank God, Die ik van mijn voorouders aan dien met een rein geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden, nacht en dag. (2Tim.1:3) Hoe gaaf is het als je zó een brief kan openen: Ik bid constant voor jou. En Paulus opende bijna al zijn brieven op deze manier2. Paulus kende de kracht van gebed. Hij bad veel en vroeg ook om gebed.

Aan het einde van deze brief vraagt hij: Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven

wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te

maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken. (Ef.6:19-20, zie ook Kol.4:2-4;

2Thes3:1-2)

Geloof jij dat jouw gebed krachtig is? Door de hele Bijbel heen zien we krachtige gebeden van mannen en vrouwen die een Woord van God hadden ontvangen. Als wij de Bijbel lezen kunnen we de fout maken dat wij deze helden zo hoog verheffen, dat ze ver buiten ons bereik liggen. Op dat moment spreken ze niet meer tot ons dagelijkse wandel en worden wij niet door zo'n menigte van getuigen omringd (Heb.12:1). Was Paulus gebed zo krachtig, omdat het Paulus was die bad? Zeker weten. Want een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.

(Jak.5:16) Is dit dan voor ons te hoog gegrepen?

Volstrekt niet. Want in het volgende vers schrijft Jakobus: Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden. (Jak.5:17)

Paulus kende de kracht van gebed, want hij kende Hem tot Wie hij bad. Hij, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt (Ef.3:15). Hij die het hele universum geschapen

#01 KRACHT VAN GEBED - WORTELEN | GROEIEN | BLOEIEN

Deze levens veranderende openbaring was het allereerste wat Jezus Zijn volgelingen bekend maakte na Zijn opstanding.

(6)

5

Jezus verscheen als eerste aan Maria Magdalena en Hij gaf haar de opdracht om deze prachtige boodschap te verkondigen: ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.

(Joh.20:17) Jezus noemt Zijn discipelen hier voor het eerst in dit evangelie: broeders.

Wij zijn de broeders en zusters van Jezus geworden. Zijn God is onze God en Zijn Vader is onze Vader. En nu mogen wij met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade (Heb.4:16), want Jezus heeft de weg geopend. En in Hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, door het geloof in Hem. (Ef.3:12) Kom dus tot de Vader en ontvang van Hem, elke dag opnieuw, zoals het lied waarmee we begonnen zegt: dat je groeien mag, dat je groeien mag, dat je groeien mag. Want onze Vader wil geven naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid (Ef.3:16).

________________________

1 Opvallend trouwens dat Jezus even later zegt wanneer u vast (Mt.6:16)

2 Zie bijvoorbeeld Rom.1:9; 1Kor.1:4; Ef.1:16; Fil.1:3;

Kol.1:3; 1Thes1:2; 2Thes1:3; Filem.1:4

3 Alleen al in ons sterrenstelsel, wat we het

melkwegstelsel noemen, zijn ruim 100 duizend miljoen sterren. En naast ons sterrenstelsel, zijn er ruim 100 duizend miljoen andere sterrenstelsels.

#01 KRACHT VAN GEBED - WORTELEN | GROEIEN | BLOEIEN

(7)

6

GROEIEN

# 1.1 OPDRACHT

Het is de bedoeling dat iedereen de eerste twee vragen alvast voor zichzelf beantwoordt voordat de kring begint. Mocht dat niet lukken gebruik dan de eerste 10 minuten zodat een ieder dat alsnog voor zichzelf kan doen. Kom daarna weer bij elkaar en bespreek de antwoorden gezamenlijk.

A) Welke drie kenmerken van gebed die hiervoor staan opgeschreven spreken jou het meest aan en waarom? Welke ligt het dichtst bij hoe jij bidden beleeft? In welke zou jij meer willen groeien?

B) Hoe zou jij bidden omschrijven. Bidden is een…? (opdracht | voorrecht | uitdaging | zegen | noodzaak | moeite | hulplijn | etc.) Waarom kies je dat? Beleef jij dat ook zo in jouw gebedsleven?

# 1.2 KNIELEN VOOR DE VADER

Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken, laten wij knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn weide en de schapen van Zijn hand. | Psalm 95:6

A) Paulus buigt hier zijn knieën om te bidden. Welke uiterlijke vormen van gebed heb je? Bespreek het kort met elkaar en laat dan zes kringleden tegelijk de volgende teksten opzoeken:

1Sam.1:10,12-13, 2Kron.6:12-13, Dan.6:8,11, 2Kon.3:11,14- 16, Mat.6:6, 1 Tim 2:8 (Let op de verzen zijn vaak niet aaneengesloten). Welke uiterlijke vorm gebruik jij? Wisselt dit?

B) Is de uiterlijk vorm van bidden belangrijk of onbelangrijk?

Waarom denk je dat?

# 1.3 LEREN BIDDEN

En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. |Lukas 11:1

A) Wat heb jij geleerd in jouw gebedsleven wat anderen zou kunnen helpen? Vertel niet gelijk je hele gebedsleven, maar kies één tip over bidden die jij hebt voor anderen? Iets wat jij ervaren hebt dat werkt voor jou (of juist niet werkt).

B) Wat zou jij graag willen leren m.b.t. bidden? Of wat zou je jezelf graag eigen willen maken in jouw gebedsleven? Wat is jouw verlangen? Kortom: wat is jouw gebed over gebed?

# 1.4 BIJBELLEZEN EN BIDDEN

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. / 2 Timotheüs 3:16-17

Bidden en Bijbel lezen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ben jij het daarmee eens? Bespreek de volgende stellingen met elkaar en zoek na een tijdje de Bijbelteksten op.

A) Stelling: Om echt te kunnen bidden moet je de Bijbel lezen.

(Joh.15:7; 1Joh.5:14-15)

B) Stelling: Om echt de Bijbel te kunnen lezen moet je bidden (Joh.14:26; Jak.1:5)

# 1.5 IN JEZUS NAAM

En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. | Johannes 14:13-14

A) Stelling: Iemand kan bidden 'in Jezus naam' zonder zijn gebed af te sluiten met 'in Jezus naam' en iemand kan wel met die woorden zijn gebed sluiten, maar toch niet bidden 'in Jezus naam'. Ben jij het hiermee eens? Waarom wel of

niet?

B) Wat betekent het bidden in Jezus naam? Vaak gebruiken christenen in hun gebeden ook 'om Jezus wil'. Betekent dit hetzelfde als 'in Jezus naam'?

#01 KRACHT VAN GEBED - WORTELEN | GROEIEN | BLOEIEN

(8)

7

#01 KRACHT VAN GEBED - WORTELEN | GROEIEN | BLOEIEN

BLOEIEN

UITDAGING 1

Dit jaar behandelen we een prachtig gebed, dat Paulus uitspreekt over de gemeente van Efeze. Hoe mooi om via dit gebed jouw andere kringleden te zegenen! Dit is precies de allereerste uitdaging, die eigenlijk geldt voor het hele jaar. De uitdaging is dat aan het begin van iedere kringavond, één iemand dit gebed hardop bidt naar de anderen toe. En maak het vooral jouw eigen gebed. Kies een vertaling of combineer verschillende vertalingen. Wees creatief. Bepaal eventueel de setting. Spreek op een kringavond af of, en zo ja, wie de volgende kringavond deze uitdaging aangaat.

UITDAGING 2

Kies ervoor om deze maand (extra) te focussen op gebed. Bezoek eens een bidstond van de gemeente of organiseer met elkaar een (aan)bidstond om God te zoeken. Bid voor de hele gemeente en voor je kring. Ook een idee om een ieder toe te wijzen aan een ander kring lid, waar je die maand voor bidt. Vraag om een persoonlijk woord of beeld voor diegene. Laat degene die voor jou bidt ook weten waarvoor hij/zij specifiek die maand kan bidden.

Ook goed om stil te staan bij de gebeden van Paulus uit het N.T. Waar bidt Paulus voor? Komt dit ook terug in mijn gebeden? Wat kan ik ervan leren?

Gebeden van Paulus:

1. Romeinen 15:5-6,13 2. Efeze 1:16-19 3. Efeze 3:16-19 4. Filippenzen 1:9-11 5. Colossenzen 1:9-12

6. 2 Thessalonicenzen 1:11-12

UITDAGING 3

Lees Romeinen 12:9-21. Hierin roept Paulus ons op tot een levensstijl die niet meer dan redelijk is (Rm.12:1) gezien de overweldigende zegen en rijkdom die wij hebben ontvangen in het Evangelie van God.

In de eerste elf hoofdstukken heeft Paulus dit Evangelie uitvoerig beschreven en hij is hier zo vol van, dat hij zich niet meer in kan houden. De ene na de andere hemelse opdracht vuurt hij op ons af, om zo te laten zien welk Koningsleven nu mogelijk is in Christus.

Probeer bij elk thema dat Paulus aansnijdt te bedenken welke rol gebed daarbij speelt.

Laat ik één voorbeeld geven. De eerste oproep die Paulus ons geeft is: Laat de liefde ongeveinsd zijn. Wat hij verder toelicht met: Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Paulus laat zien dat ware of oprechte liefde, ook haat (Op.2:6), namelijk datgene wat jouw geliefde kwaad aandoet. Ongeveinsde liefde voor jouw partner betekent een afkeer voor alles wat haar kwelt en kleineert, of wat jou belemmert om haar ten volle tot bloei te laten komen. Zo heeft het een afkeer voor elke gedachte van ontrouw. En gebed speelt hier zeker een grote rol. Het is het hart van David die bidt: Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. (Ps.139:23-24) Het is de vastberadenheid van Job die zegt: Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen; hoe kan ik dan begerig naar een jonge vrouw kijken? (Job.31:1) Het is de dagelijkse toewijding van Paulus die ons voorgaat: wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus (2Kor.10:5).

(9)

8

Hij geeft, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, kracht om gesterkt te worden | Efeze 3:16a

# 02 God sterkt

uitlopen bij een waterloop. Hij houdt niet op vrucht te dragen ook in een jaar van droogte. Zijn blad blijft groen ook als er hitte komt. (Jer.17:7,8) Daarom, gemeente van Christus, verliezen wij de moed niet.

Halleluja! Wij mogen delen in de heerlijkheid van Gods rijkdom! Want wij hebben een grote Hogepriester, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God (Heb.4:14). Want zo'n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven.

(Heb.7:26) Bij Zijn dood scheurde het voorhangsel in tweeën. De weg naar het heilige der heiligen is nu geopend. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

(Heb.4:16) Opdat Hij je geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden (Ef.3:16).

WORTELEN

Drie uur lang is de zon verduisterd. Midden op de dag is het donker boven Golgotha, een plaats vlak buiten de stadsmuren van Jeruzalem. Het vormt een afspiegeling van de zwartheid van het hart van de mens. Want zojuist heeft de mens de mooiste Persoon die ooit leefde, Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is (Heb.1:3), gespijkerd aan een kruis. Maar toch is de duisternis boven Golgotha er niet vanwege de haat van de mens, maar vanwege de toorn van God. Want op het moment dat onze haat voor God zijn dieptepunt heeft bereikt, werd het hoogtepunt zichtbaar van Gods liefde voor ons.

Want God bewaarde Zijn toorn niet voor ons, maar stortte die volledig uit over Jezus. De Rechtvaardige werd verlaten door God en er kwam duisternis over heel de aarde (Mat.27:45).

Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt (2Ko.5:21).

Door Zijn dood ging er een gigantische schokgolf door de schepping en de aarde beefde en de rotsen scheurden (Mat.27:51). Door Zijn offer kwam er een immense kracht vrij en het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden (Mat.27:51). Door Zijn striemen bent u genezen. (1Pe.2:24) Dit is de kracht waar Paulus voor bidt in ons gebed. Kracht van God aan ons om gesterkt te worden (Ef.3:16).

Kracht die de satan, de zonde en de wereld heeft overwonnen.

Er is kracht beschikbaar, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, die de satan heeft overwonnen. Want Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en

daardoor over hen getriomfeerd.

(Kol.2:15) En u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de

wereld is. (1Jo.4:4) De demonen weten dit, en zij sidderen (Jak.2:19). Daarom,

gemeente van Christus, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. (Jak.4:7)

Er is kracht beschikbaar, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, die de zonde heeft overwonnen.

Want Hij heeft u … samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven, en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. (Kol.2:13,14) Er is niets meer wat u aanklaagt en u bent nu rechtens vrij van de zonde.

(Rom.6:7) En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid.

(Rom.6:18) Want als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. (2Ko.5:17) Daarom, gemeente van Christus, laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. (Rom.6:13)

Er is kracht beschikbaar, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, die de wereld heeft overwonnen.

Jezus zei: In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. (Joh.16:33) Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. (2Kor.4:16) Want iemand wiens vertrouwen de Heere is, is als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat

#02 GOD STERKT - WORTELEN | GROEIEN | BLOEIEN

(10)

9

GROEIEN

# 2.1 HET VERWACHTE RESULTAAT

A) Wat vind je van de volgende stelling: "Als je dicht genoeg bij Jezus blijft zondig je niet." Ben je het er mee eens of niet?

Probeer je eigen mening te vormen en te verwoorden waarom je er wel of juist niet mee eens bent?

B) Lees de volgende vraag nog niet van te voren, maar pas op de avond zelf, nadat je de vorige stelling met elkaar besproken hebt. Zelfs niet als je kringleider bent. Dus als je nu nog van te voren aan het lezen bent, keer dan om nu het nog kan! Van deze boom mag nog niet gegeten worden. Mogelijk heb je een sterke mening geuit, de ene of de andere kant op, of misschien juist niet. Nu gaan we een andere belangrijke vraag met elkaar overdenken, namelijk: Hoe ben je tot jouw standpunt gekomen?

Was dit vooral gebaseerd op persoonlijke ervaring, de Bijbel, de mening/onderwijs van anderen, gezond verstand of omdat je graag wilt dat het zo is? Dit is een zeer belangrijk vraag. De "Hoe weet je dat"- vraag (HWJD). Misschien wel onmogelijk om exact te beantwoorden, maar toch goed om over na te denken en ook vaker tijdens deze studies bij stil te staan.

# 2.2 KRACHT IN DE INNERLIJKE MENS

Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. (2Kor.4:16)

A) Waar denk jij aan als Paulus bidt dat God kracht geeft om gesterkt te worden in de innerlijke mens?

B) Kan jij een voorbeeld geven in jouw leven van die kracht van God?

# 2.3 GEESTELIJKE STRIJD

Later in de brief schrijft Paulus weer over gesterkt worden, namelijk in het laatste hoofdstuk:

Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. (Ef.6:10-11)

Christenen hebben zowel een defensieve als een offensieve strijd te voeren. De strijd die in Efeze 6 beschreven wordt is een defensie strijd.

A) Tegen wie voeren christenen strijd? (Ef.6:12) Vergeet dat niet bij het beantwoorden van de volgende vragen.

B) Welke vormen van defensieve strijd voert een Christen? Hoe worden wij geoefend in die strijd? Zijn er kwetsbaarheden bij jou (nu of eerst) die jij durft te delen met de groep?

C) Welke vormen van offensieve strijd voert een Christen? Ben jij geoefend in deze strijd? Hoe word je dat? Deel eventueel ook ervaringen met elkaar.

# 2.4 GOD IS HET DIE STERKT

En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken. (Mat.4:19)

Stelling: Veel christenen falen omdat ze zelf proberen te leven voor God in plaats van dat ze God laten leven door hen heen.

A) Bespreek de stelling met elkaar. Ben je het er mee eens of niet, of slechts gedeeltelijk? Waarom?

B) Zie de bovenstaande tekst en lees ook Gal.2:20. Hoe kunnen wij God laten leven door ons heen? Hebben wij hier een passieve rol in?

# 2.5 GOD GEEFT NAAR ZIJN RIJKDOM

U hebt zeer milde regen doen druipen, o God; Ú hebt Uw eigendom versterkt, toen het uitgeput raakte. (Ps.68:9)

Het is God die de kracht geeft. Hij is de Bron en Hij geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid.

#02 GOD STERKT - WORTELEN | GROEIEN | BLOEIEN

(11)

10

A) Wat betekent dit voor onze verwachting of hoop voor de mate van die kracht? Leeft die verwachting ook bij jou? Waar blijkt dat uit?

B) Hebben wij een passieve rol in het ontvangen van deze kracht?

Hebben wij een passieve rol in het doorgeven van deze kracht naar anderen?

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig.

(2Kor.1:3-5)

C) Wat leren we in de bovenstaande tekst over onze rol in de kracht die God geeft om te sterken?

#02 GOD STERKT - WORTELEN | GROEIEN | BLOEIEN

(12)

11

BLOEIEN

UITDAGING 1

Deze eerste opdracht is zeer persoonlijk voor een ieder die hem aangaat en vormt daardoor ook de grootste uitdaging. Zoals velen weten kunnen ook christenen, hoewel totaal onnodig, nog leven als een slaaf van de zonde1. Tot zo'n half jaar geleden was ik zelf bijvoorbeeld een lange periode een slaaf van mijn Xbox geweest. Het grootste deel van mijn vrije tijd besteedde ik aan videogames en ook gedurende de dag was ik er constant mee bezig. Mijn focus was de Xbox en mijn wandel met God werd er hier en daar, als het paste, een beetje bij gehaald. Totdat God ingreep en mij kracht gaf om met deze verslaving te breken. Van elke dag gamen op Xbox, mobiel of tablet heb ik nu ruim een half jaar geen game meer aangeraakt. Niet omdat ik denk dat een game zo nu en dan spelen slecht is (afhankelijk van welke game het is uiteraard), maar ik heb er simpelweg geen behoefte aan gehad. Een half jaar geleden startte ik met het schrijven van meditaties bij het boek Openbaring en dat verschrompelde al mijn verlangen naar videogames.

Een tijdje terug las ik op een christelijke site een verhaal van een vrouw over haar worsteling met pornografie. Je kon ook reageren op het artikel en iemand schreef dat hij niet begreep waarom ze dit vertelde.

Want zo zei hij, zonde moet je voor jezelf houden en alleen aan God belijden en het samen met Hem overwinnen, door tot bloedens toe te strijden. Toen ik dat las, dacht ik gelijk, dat is een leugen van de duivel!

Hij wil niets liever dan dat wij onze verslavingen of verkeerde levensgewoontes in het duister houden, want door het in het licht te brengen zet je een stap naar je bevrijding. Jakobus schrijft: Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. (Jak.5:16) Deze eerste uitdaging is om in gebed te gaan en God oprecht te vragen of er iets in jouw leven is wat Hij verlangt van jou om in het licht te brengen2. Durf vervolgens de stap te zetten om dit te vertellen aan iemand die je vertrouwt of aan je kring en bid er samen voor. Laten wij gaan ontdekken welke immense kracht God beschikbaar heeft om ons te sterken.

1 Af en toe zondigen is wat anders dan een slaaf van de zonde zijn, dat betekent namelijk dat je leeft in een bepaalde zonde.

2 Ga niet iets zoeken als er niets is, maar bovenal, stop het ook niet weg als God jou wel iets duidelijk maakt.

UITDAGING 2

Wat een zegen om anderen te zegenen! En we mogen delen van de rijkdom van Gods heerlijkheid en dus mogen we veel verwachten. In de laatste vraag binnen het groei-gedeelte zagen we dat God ons ook als instrumenten wil gebruiken om Zijn kracht uit te delen. Ga deze maand (extra) focussen om je door God in te laten zetten om anderen om je heen te sterken. Door te luisteren, te bemoedigen, te bezoeken, te ondersteunen etc. Ga deze uitdaging aan en wees een bron van zegen.

UITDAGING 3

Bestudeer Efeze 6:10-18. Hier wordt de wapenrusting van God beschreven. Overdenk elk onderdeel en sta stil bij hoe je het kunt gebruiken in de defensieve strijd en in de offensieve strijd voor God. Om een kort voorbeeld te geven, neem de helm van het heil. Een helm draag je op je hoofd en ik moet denken aan bescherming voor onze gedachten. Dat Gods heil of redding volledig in ons denken uitgewerkt mag worden. Als defensieve strijd denk ik aan de tekst: Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. (Fil.4:8) Als offensieve strijd denk ik aan de tekst: De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus (2Ko.10:4-5)1 Uiteraard kan dit nog verder uitgewerkt worden. Mediteer ook over hoe je dit praktisch in jouw geestelijk leven kunt toepassen.

#02 GOD STERKT - WORTELEN | GROEIEN | BLOEIEN

(13)

12

Door Zijn Geest | Efeze 3:16b

# 03 Geleid door de Geest

vraag ook aan jou te stellen? Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam?

Laat ik een alledaags voorbeeld geven. Stel er is een nieuwe buur naast jou komen wonen die een leeuw in zijn huis heeft. Tijdens jullie eerste ontmoeting, buiten op straat, vertelt hij jou over dit bijzondere feit. Afhankelijk van hoe jij in elkaar steekt ben je of zeer onder de indruk als je dit hoort, of zeer sceptisch, en waarschijnlijk ergens tussenin. Maar vervolgens laat hij een officieel document zien die zijn woord bevestigd. Vanaf dan zal je zijn huis toch met een schuin oog in de gaten gaan houden. Maar de tijd vordert en als je op bezoek bent zie je de leeuw nooit en als je in de buurt bent hoor je de leeuw nooit brullen.

Vroeg of laat zal een ieder zijn verhaal dan naar het rijk der fabelen verwijzen. Hij mag dan een officieel document hebben, maar wat is dat nog waard als er nooit iets van zichtbaar is?

Zo is het ook met ons. Wij kunnen geloven dat we Gods Geest ontvangen hebben, maar als het geen impact heeft op ons leven,

wat betekent het dan nog?

Paulus zegt: Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden,

WORTELEN

Het is Paulus gebed dat wij van de rijkdom van Gods heerlijkheid ontvangen door Zijn Geest. Als wij navolgers van God1 proberen te zijn zonder de Geest dan raken we eerst zelf al snel ontmoedigd en worden we daarnaast ook ontmoedigend naar anderen toe. Want het leven dat Jezus ons opdraagt en voordeed is niet slechts heel moeilijk, maar zelfs onmogelijk zonder de kracht van de Heilige Geest. Jezus zegt tegen Zijn discipelen:

Het is nuttig voor u dat Ik wegga (Joh.16:7). Sta hier is even bij stil. De discipelen trokken elke dag met Jezus op. Zagen elke dag Zijn gezicht.

Hoorden elke dag Zijn stem. En nu zegt Jezus dat het nuttig is voor hen dat Hij weggaat?! Hoe kan Jezus dit zeggen? Wat kan er nu ooit beter zijn dan hun huidige situatie? Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen (Joh.16:7) Wat een krachtig woord over de impact van de Geest in ons leven!

Besef jij dit? De impact van de Heilige Geest in jouw leven? Jezus zei: u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn (Hand.1:8). Wat een transformatie bij de discipelen. Voordat ze de Geest ontvingen waren ze samengepropt in een huis met alle deuren dicht uit vrees voor de Joden (Joh.20:19). Nadat de Geest was gekomen waren zij totaal veranderd en lieten zij het hele Sanhedrin stomverbaasd achter. Want toen zij [d.i. het Sanhedrin] de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. (Hand.4:13)

Ze hadden kracht ontvangen en toonden

dezelfde moed als hun Heer. Ze

weerspiegelden Jezus als Zijn getuigen en de wereld schudde op haar grondvesten.

Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? (Hand.19:2) Paulus stelt deze vraag aan een groep discipelen die hij in Efeze ontmoet.

Wat een opmerkelijke vraag! Wat was het aan hun manier van praten, hun doen en laten, dat Paulus ertoe zette om deze vraag te stellen? Wat was het waardoor Paulus besefte dat er iets niet klopte?

Hoe zag hij dat zij deze cruciale gave niet hadden ontvangen? Het is goed om hier over na te denken en de vraag ook op onszelf toe te passen.

Kan je dan een ware gelovige zijn zonder de Geest te hebben? Nee, dat geloof ik niet. Aan het begin van deze brief schrijft Paulus: in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. (Ef.1:13) En als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. (Rom.8:9) Elke ware gelovige heeft dus de Geest ontvangen. Sterker nog, het is de Geest die ons zekerheid geeft, want de Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. (Rom.8:16) De situatie waarin Paulus deze vraag stelt is duidelijk een overgangsperiode.

Maar toch! Wat als Paulus morgenochtend bij jou op de stoep staat en hij loopt een paar dagen met jou mee. Zal hij dan gedrongen worden om deze

#03 GELEID DOOR DE GEEST - WORTELEN | GROEIEN | BLOEIEN

(14)

13

maar in kracht. (1Ko.4:20) Geen loze praatjes, maar transformerende waarheden. En die kracht is immens. Het is kracht naar de rijkdom van Gods heerlijkheid. Het is de kracht om in Jezus voetsporen te gaan. Jezus zei: Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. (Jh.20:21) Hij bad tot de Vader: Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden. En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven (Joh.17:18,20).

Willen wij ons leven onderwerpen aan de leiding van Gods Geest? Hebben wij hetzelfde verlangen als Paulus die zegt: Bid ook voor mij ... opdat ik ...

vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken.

(Ef.6:19-20) Dit laat zien dat getuigen niet een vanzelfsprekendheid is. Je zal niet vanzelf gaan spreken door woord en wandel. Het vereist een keuze om je elke dag weer te onderwerpen aan de leiding van Gods Geest. Jezus vertelt ons wat het inhoudt om een discipel te zijn: Hij moet zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. (Mat.16:24) Neem die keuze en laat de wereld zien dat de Leeuw van Juda in jou leeft, want een rechtvaardige is moedig als een jonge leeuw. (Spr.28:1)

1 Verderop in de brief roept Paulus ons hiertoe op:

Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen (Ef.5:1)

#03 GELEID DOOR DE GEEST - WORTELEN | GROEIEN | BLOEIEN

(15)

14

GROEIEN

# 3.1 KRACHT DOOR DE GEEST

Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.

(Gal.5:25)

Stelling: De sleutel naar een overwinningsleven is het vertrouwen op de Heilige Geest voor kracht.

A) Ben jij het eens met bovenstaande stelling? Waarom wel of niet?

Hoe ervaar jij dit zelf?

B) Hoe zou jij een overwinningsleven omschrijven?

C) Vertrouwen op de Heilige Geest. Theoretisch klinkt het mooi, maar hoe doe je dit praktisch? Kan je een voorbeeld geven vanuit je eigen leven?

# 3.2 GETUIGEN DOOR DE GEEST

U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn (Hand.1:8)

Door de Geest komt er kracht over ons om een getuige te zijn voor Jezus. Laten we met elkaar nadenken over onze rol als getuigen. En onthoudt dit! Ons "vrome maskertje" zijn we vergeten.

A) Vind jij het moeilijk om een getuige te zijn? Wat vind je er moeilijk aan? Of vond je moeilijk?

B) Waarom hebben wij de kracht van Gods Geest nodig om te getuigen?

C) Getuigen doen we niet alleen met onze mond, maar met ons hele leven. Wij behoren te getuigen in woord én in wandel. Maar het moet wel én-én zijn en niet óf-óf. Waarom is het belangrijk dat we beide doen? Wat gaat er mis als je maar óf het een óf het ander doet?

D) Ons leven moet een getuigenis zijn voor Jezus. Toch maken we fouten in onze wandel en dus in de getuigenis die we uitstralen

(ik ten minste wel!). Maar zelfs dat is een kans om te getuigen! Want hoe ga je vervolgens met je fouten om? Stel je jezelf kwetsbaar op of stop je het weg?

Hoe ga jij er mee om als jij een verkeerde getuige bent geweest voor Jezus? Kan je situaties beschrijven wanneer je er goed en wanneer je er slecht mee om bent gegaan? Is het moeilijk om je fouten te erkennen naar anderen toe?

# 3.3 VRUCHT EN GAVEN VAN DE GEEST

Om een representatieve getuige te zijn van Jezus hebben we de vrucht en de gaven nodig. Laten we eerst ons geheugen wat opfrissen.

Want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid (Ef.5:9)

A) Noem met elkaar de negen delen van de vrucht van de Geest.

Probeer er om de beurt eentje op te noemen en als je met elkaar denkt dat je ze hebt, controleer het dan in Gal.5:22.

Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. (1Kor.12:1)

B) Doe nu hetzelfde, maar dan voor de negen gaven van de Geest in 1Kor.12:8-10 en de zeven gaven in Rom.12:6-8 (deze staan wat minder bekend als gaven van de Geest, maar zijn makkelijker te raden, probeer het maar). Er is één overlappende gave die in beide teksten voorkomt.

Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren. (1Kor.14:1)

C) In het bovenstaande vers worden we opgedragen om te jagen naar de vrucht en te streven naar de gaven. Doe jij dit ook? Zo ja, op welke manier?

Op welke manier zouden wij dit kunnen doen?

#03 GELEID DOOR DE GEEST - WORTELEN | GROEIEN | BLOEIEN

(16)

15

Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. (1Kor.12:7)

D) Hieronder staan een aantal stellingen over de samenwerking tussen de vrucht en de gaven. Bespreek ze met elkaar. Ben jij het ermee eens? Waarom is het zo of is het niet zo? Probeer het ook vooral praktisch te maken.

I. Stelling: De gaven van de Geest moeten gedragen worden door de vrucht van de Geest.

II. Stelling: De vrucht van de Geest draagt vrucht door de gaven van de Geest.

III. Stelling: Je kan niet vol zijn van de vrucht van de Geest zonder te streven naar de gaven van de Geest.

#03 GELEID DOOR DE GEEST - WORTELEN | GROEIEN | BLOEIEN

(17)

16

BLOEIEN

UITDAGING 1

De eerste uitdaging is om deze maand (extra) te focussen op de leiding van Gods Geest. En dan met name om een volgeling te zijn van Jezus en in woord en wandel te getuigen van het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard (1Jo.1:2). Dit betekent niet dat je iedereen die je ziet moet aanspreken, maar wel dat je hart afgestemd is op de leiding van Gods Geest. En dat je onderweg, of in de supermarkt, of op een verjaardag, of waar dan ook, oog hebt voor die deuren die God voor jou opent. Dat je verlangt om te tonen hoe mooi jouw Heer en Heiland is. Dit betekent ook dat je elke ochtend bewust jouw kruis op je neemt1 en je voorneemt je niet te schamen voor het Evangelie, wat het je ook mag kosten. Mogelijk weten ze op je werk, school of hobby nog niet dat je christen bent. Eén van de meest gestelde vragen is: "Heb je nog wat gedaan van het weekend?" Een ideale opening! Bedenk eventueel van te voren wat je hierop kunt beantwoorden om indirect ook te getuigen.

1 Als Jezus spreekt over jouw kruis opnemen heeft dat niets te maken met de uitdrukking: "Elk huisje heeft z'n kruisje". Jezus spreekt niet over een lijden dat je wordt opgelegd, maar over een lijden datje bewust opneemt. Het is de haat en afkeer van de wereld die je ondergaat door achter Jezus aan te gaan. Het is een kruis die je kan laten staan of een lijden dat je kunt ontwijken, namelijk door niet voor Jezus uit te komen.

UITDAGING 2

Als je getuigd van je geloof naar anderen kunnen er weleens pittige vragen gesteld worden. In deze uitdaging ga je in de schoenen van de ongelovige staan. Maak een lijst van moeilijke vragen die jij als ongelovige zou kunnen stellen aan een gelovige. Maak vervolgens een top 3 (of top 5) van de pittigste vragen. Spreek dan met iemand af die deze uitdaging ook aangaat en stel jouw top-vragen aan die ander. En laat die ander zijn of haar vragen aan jou stellen. Het doel is uiteraard niet om te zien hoe goed je vragen kunt beantwoorden, maar om samen groeien. Bespreek de vragen achteraf dan ook met elkaar.

UITDAGING 3

We hebben gezien in het groei-gedeelte van deze maand, dat de gaven van de Geest en de vrucht van de Geest samen behoren te gaan. In deze opdracht combineren we de negen gaven uit 1 Korintiërs 12 of de zeven gaven uit Romeinen 12:4-8, met de negen partjes van de vrucht1 uit Galaten 5:22. Bedenk per gave waarom het belangrijk is om te wandelen in dat specifieke partje van de vrucht en omgekeerd beschrijf per partje hoe je juist die eigenschap kunt uiten door die specifieke gave. Als je dit systematisch wilt aanpakken betekent dit dus dat er 81 (9x9) of 63 (7x9) uitwerkingen zijn! Ik begrijp dat dit er nogal veel zijn, maar doe eventueel een subset. Een idee is om elke dag één gave te combineren met één of een paar eigenschappen van de vrucht en dit gedurende de dag te overdenken, bijv. in de trein, onder de douche of als je op bed ligt.

1 Merk op dat er niet staat vruchten (meervoud), maar vrucht (enkelvoud). De negen eigenschappen vormen als het ware de partjes van een mandarijn, allen behorend tot dezelfde vrucht. Wandelen in de Geest betekent dus dat deze ene vrucht (met al zijn partjes) in jouw leven zichtbaar wordt.

#03 GELEID DOOR DE GEEST - WORTELEN | GROEIEN | BLOEIEN

(18)

17

Opdat Christus woont door het geloof in jullie harten | Efeze 3:17

# 04 Christus in je Hart

spreekt de HEERE. Veel heidenvolken zullen op die dag bij de HEERE gevoegd worden en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen. (Zach.2:10-11) En met Zacharia profeteerden ook vele anderen. Zo ook Ezechiël, die zijn profetie afsloot met de woorden: En de naam van de stad zal vanaf die dag zijn: Yahweh Shammah. DE HEERE IS DAAR. (Ez.48:35)

De mens komt pas tot zijn doel als hij dit verlangen van God beantwoordt. God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. (1Kor.1:9) Dit is jouw roeping. Eén worden met Jezus. Dit was ook de grote openbaring van Paulus. Al zijn menselijke prestaties en heldendaden mochten hem gestolen worden. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, en … opdat ik Hem mag kennen (Fil.3:8,10). Alles moest wijken voor dat ene doel. Christus. Laten ook

wij zo vol zijn van Jezus en niet van onszelf. Niet hoogmoedig, door constant neer te kijken op anderen. Ook niet minderwaardig

WORTELEN

Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. (Spr.4:23) Wat een krachtige raad uit het boek dat ons gegeven is om bekend te worden met wijsheid (Spr.1:2). Het is de conditie van ons hart die de richting van ons leven bepaalt.

Daarom is er ook niets belangrijker om te beschermen dan ons hart. Volgelingen van Jezus Christus. Beseffen wij dit ook? Leven wij hier naar? Beschermen wij ons hart boven alles wat te behoeden is? Of laten wij ons misschien verleiden door de slang met zijn sluwheid … weg van de eenvoud die in Christus is. (2Kor.11:3) Weg van de onverdeelde toewijding aan Hem.

Je kan denken: "Ik ben christen, dus met mijn hart zit het wel goed." Maar helaas is dit niet automatisch het geval. Want hoe paradoxaal het ook klinkt, als je christen bent is het helemaal niet vanzelfsprekend dat Christus centraal staat in jouw leven. Daarom buigt Paulus ook zijn knieën voor de gelovigen, opdat Christus door het geloof in uw harten woont (Ef.3:17). Dat Jezus het centrum wordt van ons leven. Onze Meester Zelf waarschuwde ons ook tegen halve toewijding. Hij zei: Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. (Mat.6:24)

Paulus bidt dat Jezus woning mag maken in ons hart. Wat een wonder dat Hij dat wilt! God verlangt er naar om dicht bij Zijn volk te zijn en dit maakte Hij al vanaf het begin van de schepping duidelijk. God schiep een prachtige tuin en plaatste de mens daarin. En daar, in de hof van

Eden, wandelde God met ons.

Maar wij vertrouw- den Hem niet en er kwam scheiding. Eeuwen gingen voorbij en de mensheid dreef meer en meer van God af. Maar

God zocht opnieuw toenadering. Hij koos één man, Abram, en openbaarde Zich aan hem. God maakte hem tot Abraham, tot een vader van een groot volk. En God woonde te midden van Zijn volk. Eerst in de tabernakel en later in de tempel, beide vol afbeeldingen die deden denken aan de hof van Eden. De plek waar het begon, waar God wandelde met de mens. Maar opnieuw ging het mis. Het gros van het volk diende liever een god gemaakt met eigen handen, dan de enige waarachtige God (Joh.17:3). En toch laat God de mens niet los, want toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit (Gal.4:4).

God zond Zijn Zoon, het Woord dat bij God was. En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (Joh.1:14)1. Jezus kwam en bood opnieuw Gods gemeenschap aan. Hij zei: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. (Jh.14:23) Dit is de droom van God. Die straks ten volle werkelijkheid wordt, wanneer het nieuwe Jeruzalem vanuit de hemel neerdaalt op aarde. Het nieuwe Jeruzalem met opnieuw alle kenmerken van de hof van Eden. De droom van God, die Hij zo graag deelde met Zijn profeten. Juich en verblijd u, dochter van Sion, want, zie, Ik kom, en zal in uw midden wonen,

#04 CHRISTUS IN JE HART - WORTELEN | GROEIEN | BLOEIEN

(19)

18

door constant neer te kijken op onszelf. Maar nederig, constant kijkend op Hem. Niet afgeleid door wat anderen van ons denken, maar geleid door de gedachten van God. Niet gehaast door helse overmoed of geremd door valse bescheidenheid, maar gedreven door de liefde van Hem, die in ons hart geworteld en gefundeerd is (Ef.3:17).

Richt je oog op Jezus. Want Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. (Heb.12:2) Jezus verdroeg het kruis door Zich te focussen op de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld. Welke vreugde zag Jezus? Was het de verhoring van Zijn gebed: En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld er was. (Joh.17:5) Dit zal Hem ongetwijfeld gesterkt hebben. Maar dat was niet de vreugde waarom Hij, Die in de gestalte van God was … Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. (Fil.2:6-7) Dat was niet de vreugde waarom Hij naar de aarde kwam om Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen (Mat.20:28) Niet de vreugde waarom Hij gehoorzaam is geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. (Fil.2:8) Want de vreugde die Jezus voor Zich zag, was een vreugde waarvoor Hij Zijn heerlijkheid juist verliet.

En die vreugde bent u. U, samen met al de andere schapen die Zijn stem zullen horen (Joh.10:16). Want u bent het verlangen van Zijn hart: Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt (Joh.17:24). Dit is waarom Hij is heengegaan

en waarom Hij zal wederkomen. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. (Joh.14:2-3) Jezus verlangt ernaar dat u bent waar Hij ook is. En Hij had er zelfs Zijn leven voor over.

Toen Paulus in Efeze aankwam accepteerden velen het Evangelie. En velen van hen die geloofden, kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op vijftigduizend zilverstukken. Zo nam het Woord van de Heere met kracht toe en werd steeds sterker. (Hd.19:18-20) Ik weet niet wat de conditie van jouw hart op dit moment is.

Of het brandt voor Jezus, of dat de vlam wakkert.

Eén ding weet ik wel. Je leest op dit moment deze studie en God wil tot jouw hart spreken. Kijk in de ogen van jouw Heer en drink van de kristalheldere wateren van Zijn Woord. Hoor Zijn woord tot Zijn discipelen en kies voor u heden wie u zult dienen (Joz.24:16) Net zoals bij de gemeente van Efeze zal het je wat kosten, maar als wij de grote waarde gaan zien van die éne parel, dan ga wij heen en verkopen alles wat wij hebben om die éne parel te bemachtigen (Mat.13:46). Laat Jezus zó jouw schat zijn, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. (Mat.6:21)

Tot slot: Wees toegewijd aan uw Heer en laat Jezus woning maken in uw hart, opdat u een brief van Christus bent ... geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op

stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten. (2Kor.3:3) Bidt het gebed van Paulus (Ef.1:15-23) en ga ontdekken Wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus in u (Kol.1:27).

1 Letterlijk staat er: Hij heeft onder ons getabernakeld

#04 CHRISTUS IN JE HART - WORTELEN | GROEIEN | BLOEIEN

(20)

19

GROEIEN

# 4.1 JE HART IS NET EEN HUISJE

Opdat Christus woont door het geloof in jullie harten. (Ef.3:17)

Ons hart behoort niet als een tijdelijk of onzeker verblijf te zijn voor Jezus. Ook geen plek waar Jezus op bepaalde dagen of tijden of bij bepaalde gelegenheden op visite mag komen. Maar een plaats waar Jezus woont, een plaats waar Hij thuis is.

A) Wat maakt dat jij een plek of plaats jouw thuis noemt?

B) Wat betekent dit dus voor ons hart? Wanneer is dat een thuis voor Jezus?

C) Op welk vlak is God op dit moment met jou bezig om hierin verder te groeien?

# 4.2 MAALTIJD MET JEZUS

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. (Op.3:20)

Jezus verlangt ernaar om samen te zijn. Maar de keuze is aan ons.

A) Wat betekent het om maaltijd met iemand te houden? (denk ook aan die cultuur) Hoe is dat bij jou thuis of hoe was het vroeger?

B) Jezus wil de maaltijd gebruiken met jou persoonlijk. Wat zegt dat over Hem? Ervaar jij dat ook zo?

C) Maar Jezus zegt ook: en hij met Mij. Wij houden met Hem de maaltijd. Wat zegt dat over onze interesses in Hem? Ervaar jij dat ook? Dat jij je bezig houdt met de dingen die Hem bezighouden? Verlang jij daarnaar?

# 4.3 GRAADMETER VOOR ONS HART

A) Hoe kan je herkennen dat Jezus bij iemand, of bij jou, woning heeft gemaakt in het hart? Of met andere woorden, je bent op zoek naar een symbolische graadmeter voor jouw hart. Wat meet die dan (een tip naar het antwoord vind je in de vraag)?

Bespreek het eerst met elkaar en zoek dan Mat.12:34 op, waar een graadmeter te vinden is.

B) Hoe ga jij met deze graadmeter om? Let jij hier ook op bij jezelf om zo je eigen hart te ontdekken? Of sta je er te weinig bij stil?

# 4.4 SCHATKAART NAAR HET HART

Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. (Mat.6:19-21)

A) Wat betekent het, als Jezus zegt dat jouw hart daar zal zijn? Dat je hart dus ergens kan zijn?

Even hiervoor heeft Jezus het over schatten in de hemel of op aarde verzamelen.

B) Mogelijk verwachtte je dat Jezus het andersom zou zeggen. Waar uw hart is daar zal ook uw schat zijn. Waarom zou je dat kunnen denken?

C) Toch zegt Jezus het andersom. We kiezen waar onze schat ligt en ons hart zal volgen. Hoe kies of bepaal je waar jouw schat ligt? Heb jij ervaren dat jouw hart daarin volgt?

D) Hoe zorgen wij ervoor dat onze schat in de hemel ligt en blijft?

#04 CHRISTUS IN JE HART - WORTELEN | GROEIEN | BLOEIEN

(21)

20

# 4.5 LEREN VAN PAULUS

In zijn afscheid, zegt Paulus het volgende tegen de Efeze gemeente: En nu, zie, ik reis, gebonden door de Geest, naar Jeruzalem, en ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen, behalve dan dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van het Evangelie van Gods genade. (Hand.20:22-24)

A) Waar blijkt het uit, in dit gedeelte, dat Christus ten volle woonde in het hart van Paulus? (er zijn meerdere punten te benoemen) B) Hoe ervaar jij dit?

#04 CHRISTUS IN JE HART - WORTELEN | GROEIEN | BLOEIEN

(22)

21

BLOEIEN

UITDAGING 1

Ik wil wel meer tijd met God besteden, maar: "Ik heb geen tijd". Het is waarschijnlijk het meest gebruikte excuus ter wereld, maar daar wordt de uitspraak er niet minder dom van (zie Luk.14:16-24). We hebben allemaal genoeg tijd, namelijk 24 uur in een etmaal. Wat we bedoelen is, ik heb er geen prioriteit voor. Maar dat klinkt natuurlijk een stuk minder.

Laten wij daarom leren om het gebed van Mozes mee te bidden: Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen. (Ps.90:12).

Ons leven vliegt voorbij. Het is als het gras dat opkomt: in de morgen bloeit het en komt het op, 's avonds wordt het afgesneden en het verdort. (Ps.90:5-6) Zoveel tijd hebben we niet, hier op aarde, om aan God te geven. Daarom leert Mozes ons, om onze dagen te tellen, met als doel dat je bewuster gaat leven. Dat is de eerste uitdaging. Sta deze maand stil bij hoe jij je tijd invult. Maak eventueel een overzicht van jouw tijdsindeling gedurende de maand en evalueer zo jouw focus. Geef meer tijd aan God en ga ontdekken wat Mozes zelf ook ontdekte. Hij bad: Verzadig ons in de morgen met Uw goedertierenheid, dan zullen wij juichen en verblijd zijn, tijdens al onze dagen. (Ps.90:14)

UITDAGING 2

In deze uitdaging ga je lekker eten! Wat wil je nog meer? Organiseer een etentje, mogelijk samen met een groepje. Met als uitdaging dat je andere(n) uitnodigt en dan iemand die je normaal gesproken niet zou uitnodigen. Laat je daarbij inspireren door dit onderwijs van Jezus die Hij tijdens een maaltijd deelde: Wanneer u een middag- of avondmaaltijd houdt, roep dan niet uw vrienden, ook niet uw broers, en niet uw familieleden of rijke buren, opdat ook zij u niet op hun beurt terugvragen en het u vergolden wordt. Wanneer u echter een feest maaltijd gereedmaakt, nodig dan armen, verminkten, kreupelen en blinden. En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden.

Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. (Luk.14:12-14)

UITDAGING 3

De beste manier om ons hart te beschermen is Gods woord. Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw woord. (Ps.119:9) Daarom deze uitdaging om je deze maand te verdiepen in Johannes 15:1-17. Er is mogelijk geen rijker gedeelte waarin onze eenheid met Jezus zo naar voren komt. Hij zegt: Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. (Joh.15:5) De levenssappen die stromen door de Wijnstok, stromen ook door de ranken! Deze waarheid is haast niet te vatten en zal ons leven totaal veranderen.

Mediteer in dit gedeelte en schrijf vooral op wat God je laat zien. Kom vervolgens als gezin samen (of met anderen) en deel je gedachten onderling. Wees openhartig en laat Gods woord zijn transformerende werk doen. Zoals de psalmist zei: Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig. (Ps.119:11)

#04 CHRISTUS IN JE HART - WORTELEN | GROEIEN | BLOEIEN

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :