informatieblad Parochie De Bron Jaargang 2021 Kerstmis WIL DIT BLAD NIET MEER ONTVANGEN? ZIE BLZ 31

Hele tekst

(1)

1

informatieblad

Parochie De Bron

Jaargang 2021

Kerstmis

WIL DIT BLAD NIET MEER ONTVANGEN? ZIE BLZ 31

(2)

2

De redactie wenst u een Zalig kerstfeest,

een Gelukkig 2022

en vooral goede gezondheid toe!

(3)

3

Inhoud

Voorwoord 4-5

Vieringen 6

Kerk in kerstsfeer 7

Vieringen in Zr. Marie Adolphinekapel 7

Het kerstgevoel 8-9

Caecilia 9

Doopkinderen 2021 11

Communie-en Vormselvoorbereiding 12-13

Blik op de toekomst 15-16

Bereikbaarheid secretariaat 16 en 29

Werkgroep Spiritualiteit 17

Adventsactie 2021 18

Afscheid Seniorenkoor 20

Vraag & Aanbod / S.W.H. 21

Boekenmarkt Ossendrecht 22

Vragen bij de Coronamaatregelen 24-25

Actie Kerkbalans 26

Bestuurstafel 27

Colofon 28

Kerkbestuur 28

Redactie parochieblad 28

Adressen parochiecentra 29

Aan- of afmelden parochieblad / nieuwsbrief 31

Kerstoverweging 32

(4)

4

Bethlehem in ons

De luiken nog geloken gekomen in de nacht

een vuur, gloednieuw ontstoken, een licht van grote pracht

doorgloeit de winterkou;

nu weten de planeten:

op aarde wil God heten Ik-zal-er-zijn-voor-jou.

Zo zingt een kerstlied.

Licht, gekomen in de nacht!

En wie of wat is dat licht?

Een kind. We kennen het oude verhaal.

Een kind ons geboren, geboren in een stadje, lang geleden, ergens ver weg.

Een kind, dat ons, toen het volwassen was, heeft laten zien hoe God voor ons wil zijn, een God-met-ons, Immanuel.

Bethlehem. Daar kwam Hij ter wereld.

Bethlehem.

Niet in Rome, niet in Jeruzalem, niet het centrum van de macht, maar in een uithoek van het land.

Daar bleef de ster stilstaan, daar straalde licht, Gods Licht.

Bethlehem betekent: broodhuis, plek waar brood te vinden is.

(5)

5

Jezus wilde brood zijn voor zijn omgeving, vooral voor hen die niet zo meetelden, zij wier leven een puinhoop was.

Jezus deelde ook letterlijk het brood.

Aan de oever van het meer.

En tijdens het Laatste Avondmaal, als teken dat Hij zichzelf wilde geven.

Moge met Kerstmis de ster opnieuw stil blijven staan.

Nee, niet boven Rome, niet boven Jeruzalem, maar boven uw woning, boven jouw huis.

Daar wil het kind opnieuw geboren worden, in ieder van ons.

Mogen de luiken van ons hart opengaan voor Hem die bij ons wil wonen.

Moge het Bethlehem zijn in ieder van ons.

Dan wordt Kerstmis niet alleen een feest van vriendschap en gezelligheid,

maar ook een christelijke opdracht:

broodhuis te zijn voor mensen om ons heen

door hen het brood te geven wat zij nodig hebben:

brood om te eten en ‘brood des levens’.

Zalig Kerstmis

namens pastoraal team: Peter de Rooij, wnd. Pastoor

(6)

6

VIERINGEN IN DE KERSTIJD

onder voorbehoud zie blz 25 Zondag 19 december 4e Zondag van de Advent

09:30 uur Hoogerheide Ryan Keetelaar, diaken 11:00 uur Ossendrecht Ryan Keetelaar, diaken mmv: organist en zanger Vrijdag 24 december Kerstavond

17:00 uur Huijbergen Ryan Keetelaar, diaken mmv: organist en zanger 19:00 uur Hoogerheide Ryan Keetelaar, diaken mmv: organist en zangers

21:00 uur Putte Ryan Keetelaar, diaken

mmv: organist en zangers Zaterdag 25 december Eerste Kerstdag

09:30uur Hoogerheide Peter de Rooij, wnd. pastoor mmv: organist en zangers 11:00 uur Ossendrecht Peter de Rooij, wnd. pastoor mmv: organist en zangers Zondag 26 december

11:00 uur Ossendrecht Ryan Keetelaar, diaken mmv: organist en een zanger Dinsdag 28 december

19.00 uur Zr. Marie Adolphinekapel Peter de Rooij, wnd. pastoor Vrijdag 31 december Oudejaarsdag

09.30 uur Hoogerheide Ryan Keetelaar, diaken Zaterdag 1 januari Nieuwjaarsdag

11.00 uur Ossendrecht Peter de Rooij, wnd. pastoor mmv: organist en zanger Zondag 2 januari

09:30 uur Hoogerheide Ryan Keetelaar, diaken

(7)

7

KERK VAN HOOGERHEIDE IN KERSTSFEER

Vele vrijwilligers zijn ook dit jaar flink aan de slag gegaan om de RK kerk in Hoogerheide in kerstsfeer te brengen. In Hoogerheide staat de kerststal met vele mooie beelden in de schijnwerpers. Het kerkgebouw is prachtig versierd met bloemstukken waaraan veel tijd en zorg is besteed. Ook de versierde kerstbomen ontbreken niet.

De openingstijden van de kerk zijn:

Eerste kerstdag van 10.30 tot 16:00 uur.

Op tweede kerstdag van 10.30 tot 16:00 uur.

Op zondag 2 januari van 10.30 tot 16:00 uur.

De corona maatregelen kunnen de openingstijden nog belemmeren.

Onder voorbehoud: Voor de bezoekers is er glühwein, koffie, thee of chocomelk.

Iedereen is van harte welkom.

Adrie Koens

STICHTING ZR. MARIE ADOLPHINE

De vieringen in de Adolphinekapel zijn weer van start gegaan. Iedere 2e en 4e dinsdag in de maand om 19.00 uur.

Dit jaar zijn de data: 14 december en 28 december, mits de Coronamaatregelen het toelaten.

De Adolphinekapel is overdag altijd geopend. U kunt hier altijd terecht om even tot rust te komen en/of een kaarsje te branden.

Tijdens de kerstperiode kunt u ook onze kerststal bewonderen.

Yvonne Rijk 0164-67 33 04

(8)

8

HET KERSTGEVOEL

Vroeger wanneer Sint Nicolaas alle cadeautjes had afgeleverd en het derde kaarsje op de adventkrans mocht branden was het tijd om een kerstboom uit te zoeken, een secuur werkje kan ik me nog herinneren, want de vorm moest goed zijn, en precies passend op het tafeltje.

De kerstspullen werden van zolder gehaald om je huis te versieren.

Een ritueel dat bij velen jeugdherinneringen oproept.

Herinneringen aan vader en/of moeder die één voor één, de kerstballen en kerstfiguren uit de vergeelde papiertjes uitpakte. Er waren ballen die al heel wat jaren meegingen, er werd in die tijd veel minder gelet of de kleur nog wel overeen kwam met het interieur.

De oooh’s en aaah’s bij de

uitgepakte glinsterbal of klokjes hoor ik nog in mijn oren. Het was altijd spannend of de lampjes het nog allemaal deden.

Als het vierde kaarsje op de adventkrans werd aangestoken werd ook de kerststal met de stenen kerstfiguren uitgepakt en neergezet. De beelden hadden in de loop der jaren wel wat

zichtbare beschadigingen

opgelopen. Het was misschien een allegaartje geworden. Maar wat hielden we veel van die kerststal.

En dan met z’n allen naar de

nachtmis. Thuisgekomen werd het kindje Jezus in de kribbe gelegd en wat waren we blij dat het Kindje weer geboren was en zijn plekje bij ons had gevonden, tussen alle slingers en dennengroen in.

Als het Driekoningen werd dan werden de drie koningen in de stal gezet en gingen de herders naar achteren.

Is dit nu enkel jeugdsentiment dat verloren is gegaan?

Welnee! Het gebeurt nog altijd en overal. Met misschien een ander accent – andere kleuren ballen – een ander tijdstip. We hebben ons ook dit jaar weer druk gemaakt of Zwarte Piet nu wel of niet mag blijven, en welke kleur hij/zij moet krijgen, voor hem/haar moet toch plaats zijn.

De term ‘geen plaats voor jou’

staat helaas ook geschreven in het

‘Evangelie anno 2021’. Het is het verhaal van de zoekers en

zwervers, vluchtelingen in onze koude nachten – van mensen die het thuis niet kunnen vinden omdat die ene er niet meer is – voor hen die op de vlucht zijn. En toch…bereiden we ons voor op de geboorte van een nieuw

Mensenkind – zo kwetsbaar en zo wonderlijk als de geboorte van iedere nieuwe baby, die

verlangend wordt verwacht.

(9)

9

Meer dan 2000 jaar geleden was Jezus’ komst niet zomaar een goed voorbereide geboorte in een warm ziekenhuis of verwarmd thuis.

Buiten in het open veld van

Bethlehem werd Jezus geboren, zo vertelt ons het kerstevangelie van Lucas. Jezus’ komst in ons

mensenbestaan, heeft als geen ander laten zien dat het niet gaat om pracht en praal en macht en geld.

‘Vrede’ is met Kerstmis een werkwoord dat in de wereld tot rust komt. En wat zouden we graag wensen dat die vredige rust veel langer kon duren dan de twee dagen van Kerstmis!

En daarom pakken we uit met Kerstmis! Halen we elk jaar opnieuw heel voorzichtig en verwachtingsvol, de oude kerstbeeldjes uit het krakende papier.

Ryan Keetelaar, diaken

CAECILIA

Op 22 november, feest van de heilige martelares Caecilia, denken we aan alle kerkmusici:

dirigenten, organisten,

koorleden, andere begeleiders...

Voor hen allen is deze Corona- tijd niet gemakkelijk geweest. Er waren veel stress-momenten en uitdagingen. Daarom is er

speciaal voor hen op zondag 21 november extra gebeden in de voorbede.

Vele malen mochten we genieten van de mooie zang van cantores en koren. Op deze plaats:

waardering en dank namens beide pastores voor al dat moois aan alle koren en aan allen in parochie De Bron en daarbuiten die zich voor de kerkmuziek inzetten.

Laat je niet ontmoedigen door deze moeilijke tijd. Alles gaat voorbij. Met of zonder corona- virus, we zullen manieren gaan vinden waarop het rijke

koorleven op enige wijze een voortzetting kan vinden.

(10)

10

Starrenhoflaan 6 – 2950 Kapellen

Tel: 0032 366 44 266 – fax: 0032 360 058 004 Tel privé na 18.00 uur: 0032 366 51 007

steenhouwerij.denisse@pandora.be www.steenhouwerij-denisse.be

EEN HEEL GROOT COMPLIMENT VOOR DE VRIJWILLIGERS VAN DE KERKHOVEN !

Dankzij jullie noeste arbeid liggen de

begraafplaatsen er weer keurig verzorgd bij

(11)

11

Deze kinderen zijn tussen

1 december 2020 en 1 december 2021 in onze parochie gedoopt

Maud Kil Ossendrecht

Mila Hack Putte

Boet Heijmans Huijbergen

Tess Van den Elshout Huijbergen Xanthe Bolders Ossendrecht Lieke Michielsens Ossendrecht Seppe Van Dijke Ossendrecht Hendrik Gerritsen Huijbergen Santana Maaskant Ossendrecht

Bas Beijers Ossendrecht

Fallon Otto Putte

Djelano Van Ostaijen Putte

Elize Slagter Hoogerheide

Zoë Sannen Hoogerheide

Milano Van Oevelen Hoogerheide

Jens Mouwen Hoogerheide

Wij feliciteren de ouders van harte met de doop van hun kind en wensen de kinderen

een mooi en gelukkig leven in ons midden toe

(12)

Uitnodiging Eerste Heilige Communie 2022

De Eerste Communievieringen voor de kinderen uit Hoogerheide, Huijbergen,

Ossendrecht, Putte en Woensdrecht uit groep 4 vinden plaats op

zondag 22 mei 2022 om 9.30 uur in de O.L.

Hemelvaartkerk te Hoogerheide.

De voorbereiding voor de Eerste Communie vindt plaats in de kerk van Hoogerheide. Dit jaar gaan we aan de slag met het

communieproject ‘Blijf dit doen’. Dit doen

we in een aantal regionale bijeenkomsten. Deze vinden plaats op een

vrijdagmiddag van 15.30-16.30 uur. Een overzicht van deze bijeenkomsten zijn op te vragen bij Mirella Broos.

Voor wie is de Eerste Heilige Communie?

Kinderen vanaf groep 4, die gedoopt zijn, nodigen we uit om Eerste Heilige Communie te komen doen. Omdat het handig is dat de kinderen kunnen lezen.

En natuurlijk is uw kind ook van harte welkom als hij/zij ouder is dan 7 jaar. Is uw kind nog niet gedoopt? Dan kan u uw kind ook aanmelden voor de Eerste Heilige Communie. Samen met de pastor wordt dan besproken wanneer uw kind wordt gedoopt. Dit is de afgelopen jaren ook een aantal keer gedaan en werd als een bijzonder moment voor zowel kind als ouders ervaren.

Meer informatie en het inschrijfformulier kunt u vinden op onze website www.samenkerk.nl. Als u vervolgens kiest voor parochie De Bron vindt u in de linkerkolom ‘Eerste Communie’. Heeft u nog vragen, dan mag u altijd mailen naar onze teamassistente Mirella Broos op mirella@samenkerk.nl.

U kunt uw zoon/dochter aanmelden tot 15 december 2021 via bovengenoemde website.

Wij hopen u en uw kind op de eerste bijeenkomst welkom te heten. Graag tot ziens.

Met vriendelijke groeten,

Waarnemend pastoor Peter de Rooij Diaken Ryan Keetelaar

Teamassistente Mirella Broos

(13)

13

SAMENKERK

R.K. PAROCHIE O.L.V. in het WOUD R.K. PAROCHIE De BRON

UITNODIGING VORMSEL 3 juni 2022

Beste kinderen uit groep 8, beste ouder(s) – verzorger(s), Binnenkort willen we starten we met de vormselgroep*. De

vormselvoorbereiding wordt gegeven aan kinderen die in groep 8 zitten.

Daarom nodigen we jullie van harte uit om mee te doen met de

vormselvoorbereiding. Net als vorig jaar doen we de voorbereiding regionaal, de toediening van het vormsel zal ook met beide parochies van de regio samen worden gevierd.

Als voorbereiding op het vormsel en de vormselviering op vrijdag 3 juni 2022*

om 19.00 uur in de kerk van Wouw zijn er voor uw zoon/dochter een aantal bijeenkomsten met verschillende activiteiten. Zo is er een speurtocht in de kerk van Wouw, lopen we in Ossendrecht het Paadje van Kaatje, een vormselquiz en maken opdrachten in het werkboek. Zoals u ziet bieden we een afwisselend programma of verschillende locaties. Een overzicht is op te vragen bij Mirella Broos.

Meer informatie en het inschrijfformulier vindt u op onze website www.samenkerk.nl. Vervolgens kiest u uw parochie en dan ziet u in de linkerkolom ‘Vormsel’. Als u hierop klikt vindt u het inschrijfformulier.

Wilt u uw zoon of dochter laten meedoen met de vormselvoorbereiding, dan kunt u hem/haar aanmelden via bovengenoemde website.

Mochten er vragen zijn, dan kunt u mailen naar teamassistente Mirella Broos:

mirella@samenkerk.nl Met vriendelijke groet, Pastoor Frans Verheije

Waarnemend pastoor Peter de Rooij diaken Ryan Keetelaar

teamassistente Mirella Broos

* uiteraard alles onder voorbehoud van alle dan geldende Corona maatregelen.

(14)

14

verkoop - taxaties - aankoopbegeleiding

Beëdigd en Register makelaar / taxateur Kantoor: Westersingel 53 - 55 te Bergen op Zoom

Woonadres: Eikelhof 9 te Ossendrecht Tel: (0164) 233700

www.vankaammakelaardij.nl

HARTELIJK DANK VOOR DE SERVICE!

De grote haag rondom de begraafplaats is gratis voor ons

gesnoeid door de hoveniers van PROP TUINEN

(15)

15

BLIK OP DE TOEKOMST

Na elke persconferentie door het kabinet en er weer strengere

coronamaatregelen op stapel staan merk je steeds meer verdeeldheid en irritatie. Je merkt in diverse gesprekken dat hoe langer deze Coronapandemie duurt, des te groter de onverdraagzaamheid wordt. Mensen die mild en

meegaand waren zeggen nu klip en klaar, ik doe hier niet meer aan mee.

Je merkt dat de onderlinge

saamhorigheid van het begin van de pandemie grotendeels is verdampt.

De onvrede groeit en velen zijn corona moe.

Ook in onze parochie merken de pastores dat de meningen sterk uiteen lopen. Vaak wordt ons begrip van de coronamaatregelen bepaald door onze persoonlijke visie op en ervaringen met het virus. Wie sterk en gezond is kijkt met andere ogen dan wanneer je een zwakkere

gezondheid hebt. Werk je in de zorg of in de evenementenbranche, dan kleurt dat je beeld van hoe om te gaan met het virus. Heb je iemand verloren aan corona of wacht je op een uitgestelde operatie, dan is dat allesbepalend. Wat het pastoraal team van harte hoopt, en het is fijn te merken dat dat in onze parochie tot nu toe ook gebeurt, dat we begrip voor elkaar blijven hebben.

Hoe moeilijk dat soms ook kan zijn.

Dat we blijven luisteren naar elkaar hoe oneens we het misschien ook

met elkaar kunnen zijn. Laten we niet uit het oog verliezen hoe veel we ook met elkaar delen.

Op een plaats waar veel wordt gedeeld in onze kerken is in de Mariakapel. Vooral de Mariakapel in de kerk van Ossendrecht, de

Adolphinekapel en de Mariakapel in Hoogerheide, die overdag geopend zijn. Verbazend is het elke keer hoeveel kaarsjes er dagelijks en na elke viering bij Maria branden.

Mensen die hun vragen en hun zorgen daar bij Maria neerleggen.

We hebben allemaal onze zorgen.

Zorgen bij de één duidelijk

zichtbaar, bij de ander wat meer verborgen. Geconfronteerd met een fikse tegenslag kan het er soms op lijken alsof bij anderen alleen het zonnetje schijnt. Dat je de enige bent die een probleem heeft. Het kan ook zijn dat je jezelf

verschrikkelijk alleen voelt met die ene grote zorg. In zo’n periode is het belangrijk dat er in je omgeving mensen zijn met wie je kun praten, het kan delen. Die echte

belangstelling tonen. Een familielid, een buurvrouw of buurman wellicht, of iemand uit de parochie.

Voor gelovige mensen betekent het opsteken van een kaars ook contact zoeken met God. Hulp kun je krijgen bij mensen, maar ook bij God. Vaak hebben we de combinatie nodig.

(16)

16

'Steek eens een kaarsje op', wil zeggen, je staat er niet alleen voor, er is Iemand die bij je waakt. Terwijl je het kaarsje opsteekt is het alsof je fluistert: “God, ik wil U ervaren. Ik heb U nodig! Ik kan het niet alleen.”

Je steekt een kaarsje op en je

probeert je te realiseren dat God er is.

Elke kaars staat voor een mens met een bepaalde zorg. Staat voor mensen die met hun zorgen aankloppen bij de Heer van het leven. Ook in onze kerken branden vele kaarsjes. Ze zeggen misschien meer dan woorden dat we er niet alleen voor staan.

Het afgelopen jaar was voor onze samenleving, maar ook voor onze parochie een grote uitdaging. Veel kon geen doorgang vinden,

vieringen met maar een beperkt aantal bezoekers, koren die maar in kleine bezetting konden zingen.

Toch heeft gelukkig ook veel wel doorgang kunnen vinden, er is veel werk verzet, daarvoor wil het pastoraalteam alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet en meedenken.

De advent, de voorbereiding op Kerstmis is begonnen als u dit leest.

Het feest waarop we de geboorte van Christus vieren. Wij als pastoraal team wensen u een goede en mooi adventstijd toe als voorbereiding op Kerstmis.

Mirella Broos, teamassistent.

Peter de Rooij, waarnemend pastoor

Ryan Keetelaar, pastor

BEREIKBAARHEID SECREARIAAT

Op vrijdagochtend is het parochiekantoor geopend, maar In

verband met de Corona maatregelen, verzoeken wij u bij voorkeur te mailen (locatiehoogerheide@kpnmail.nl) of te bellen naar 0164- 612 521. Buiten kantoortijden wordt dit nummer doorgeschakeld naar Mirella Broos, de teamassistente.

Het parochiesecretariaat is van 24 december tot en met 10 januari gesloten. De email wordt beperkt gelezen en de voicemail wordt regelmatig beluisterd.

Voor uitvaarten of een ziekenzalving/-zegen is een mobiel nummer vermeld op blz 29 en op de website:

www.samenkerk.nl

(17)

17

Potten (h)eerlijke Maya-honing zijn dagelijks verkrijgbaar bij de receptie van het broederhuis

Boomstraat 7 in Huijbergen telefoonnummer is: 0164.64 26 50 De halve kilo potten kosten € 5,- OECUMENISCHE WINTERCYCLUS

We hopen in februari ons thema: ‘Hoop en toekomst’ nog te bespreken en wel via de lezing van Marga Haas. Dat is zeker wel toepasselijk na de pandemie die ons allen

overkomt en die op ons allen diepe sporen heeft na gelaten. Het belooft een boeiende avond te worden die ons aanmoedigt om vooruit te kijken.

Ds. Marga Haas is theologe, PKN-predikant en geestelijk verzorger in het hospice in

Middelburg. Zij houdt haar lezing op donderdag 10 februari 2022 in de protestantse kerk te Ossendrecht, Dorpsstraat 10. Het thema van haar lezing is: ‘Verliefd op het leven’. Centraal staat de vraag: Wat kunnen wij leren van de

mensen die ons voorgaan op de weg van het leven?

De avonden beginnen om 19.45 uur (inloop vanaf 19.30uur) en eindigen om 21.45uur. Om de kosten te dekken vraagt de werkgroep een

vrijwillige bijdrage van 5 euro per avond.

(18)

18

ADVENTSACTIE 2021 – GEZONDE START VOOR MOEDER EN KIND

Net als andere jaren organiseert Adventsactie ook dit jaar de Adventsactiecampagne. Dit jaar staat de campagne in het teken van zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap.

Hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg voor moeders en jonge

kinderen: in 2019 was de

kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit. Bij moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer dan een derde ten opzicht van 1990. Het helpt dus enorm deze kwetsbare groep te steunen met concrete hulp en dat geeft hoop!

Onvoldoende toegang tot zorg Maar nog altijd halen er jaarlijks ongeveer 5,2 miljoen kinderen hun vijfde verjaardag niet door

bijvoorbeeld malaria of diarree en overlijdt er iedere twee minuten een moeder in het kraambed.

Wereldwijd hebben miljoenen vrouwen nog altijd onvoldoende toegang tot goede zorg.

Hoe helpt Adventsactie?

Adventsactie steunt dit jaar

projecten die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap en de periode erna. Zo steunen we in Somalië een gezondheidscentrum dat aanstaande moeders

professionele geboortezorg biedt. In El Salvador steunen we een

ziekenhuis dat jonge ouders leert hoe ze goed voor hun kinderen kunnen zorgen. In Gaza steunen we een medisch team dat zwangere vrouwen begeleidt voor wie de medische post te ver weg is en in Zimbabwe steunen we een

opvanghuis bij een kraamkliniek, zodat zwangere vrouwen en hun echtgenoot daar veilig de bevalling kunnen afwachten.

Help Adventsactie de projecten te ondersteunen.

Doneer aan Adventsactie:

NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v.

Adventsactie, Den Haag

www.adventsactie.nl

(19)

19

Bij een overlijden wil je maar twee dingen: steun en zorg

Wij verzorgen een uitvaart met alle begrip voor uw verdriet, met gepaste aandacht voor uw zorgen en een open oor voor uw wensen.

Christian Zorge

Uitvaa rtondernemer Hoo gerh eide, Put se w eg 147, tel: 0164 -6 1 60 77

Christia n Zorg e, dag en nacht b ereikba ar chris @u itvaart - zorg e .nl.n l

Nuijten

Loodgietersbedrijf – Installatietechniek

Postweg 1 (industrieterrein “de Kooi”) Tel 0164-61 43 84 fax 0164-61 63 23

E-mail:info@nuijten.net internet: www.nuijten.net

(20)

20

JUBILEUM MET EEN ROUWRANDJE 5 oktober jl. vierde het seniorenkoor haar gouden jubileum.

Tegelijkertijd klonk het slotakkoord van hun bestaan.

Gewend aan het feit dat trouw en rouw vaak samengaan was het toch even slikken.

Het einde van een lange carrière als koorlid.

Het was niet geheel onverwachts. Maar toch doet afscheid nemen altijd pijn.

Het zal voor de meeste stiller zijn geworden: niet meer repeteren, niet meer zingen bij vieringen, of bij de KBO of Herwonnen Levenskracht.

Maar vooral na de repetities samen koffiedrinken en bijpraten en mee leven met elkaars lief en leed.

Corona heeft ook het nodige veroorzaakt waardoor dit jubileum gelijk een afscheid is.

De laatste viering waarbij jullie gezongen hebben was 22 maart 2020.

Stilte, niemand van het koor ontmoeten.

Ook de leeftijd heeft mee gespeeld.

De gemiddelde leeftijd was 80jr.

Wij bedanken de zangers en de dirigent voor de jarenlange trouwe dienst aan de parochie bewezen.

Wij wensen jullie allemaal vreugdevolle herinneringen aan de koor periode.

Namens de parochie veel dank en alle goeds.

De redactie.

FOTOGRAFIE HUMPHREY HEKHUIZEN

(21)

21

KERSTMIS 2021

Al eeuwenlang staat Kerstmis in teken van licht in donkere tijden. Een stip aan de horizon, de hoop op vrede, wereldwijd.

Maar om die vrede te bereiken is solidariteit nodig. Denk maar aan de huidige tegenstelling tussen wel en niet revaccineerden in de corona-epidemie, de verhouding rijk-arm in onze maatschappij, zeker ook wereldwijd. Om aan de laatste vorm te geven zijn diverse mogelijkheden. Bekend is de financiële steun met behulp van microkredieten waar koningin Maxima zich sterk voor maakt.

De Stichting

SolidariteitsWerkplaats

Huijbergen (S.W.H.) beter bekend als Vraag en Aanbod streeft

hetzelfde doel op een of andere wijze na. Wij helpen mensen in ontwikkelingslanden een

zelfstandig, menselijk bestaan op te bouwen in hun eigen

omgeving. Zij lijden het hardst onder klimaatverandering die grotendeels door de rijke landen wordt veroorzaakt. Met name met langdurige droogte leidt tot voedseltekorten en hongersnood die weer de oorzaak zijn van

onderlinge oorlogen en migratie naar het rijke Westen.

Ieder van ons kan een steentje bijdragen aan die enorme kloof een klein beetje te dichten. U kunt bijvoorbeeld doen door oud handgereedschap bij S.W.H. in te leveren i.p.v. weg te gooien. Wij knappen het op en in Afrika krijgt het een tweede leven.

Vanuit de kerstgedachte is een donatie evenzeer welkom. Bijv.

om de transportkosten te betalen. Op de website van de Stichting Solidariteitswerkplaats Huijbergen vindt u de nodige informatie.

Al schrijvende kreeg ik een mooie droom. Zouden wij als parochie De Bron met zijn allen niet een project van Vraag en Aanbod kunnen financieren d.w.z. onze welvaart delen met de armen in de Derde Wereld en zo heel praktisch en direct onze solidariteit tonen. (Vorig jaar hebben we een opleidingsproject gefinancierd in Ludewa in

Tanzania)

Kortom: met onze bijdrage in welke vorm dan ook brengen we een beetje vrede op aarde en een toekomst voor de zwaksten in de wereld. Samen moet dat lukken.

secr. S.W.H.

(22)

22

BOEKENMARKT GERTRUDISKERK.

Wat was het lekker druk de afgelopen maanden bij onze boekenmarkten.

Fijn dat de boekenmarkt zo op prijs wordt gesteld.

Als de Coronamaatregelen het toelaten is 2 januari onze volgende boekenmarkt van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Dan hebben we weer vele duizenden boeken klaar staan.

Voor de prijs hoeft u het ook zeker niet te laten.

Heeft u zelf boeken teveel, dan mag u die altijd wegzetten in de bidkapel van de kerk.

Deze is overdag altijd geopend. Hier mag u ook lp’s, cd’s, en dvd’s

brengen.

Inlichtingen: Yvonne Rijk 0164-673304

hetzoeterijk@hotmail.com

(23)

23

Kwaliteitsslagerij Ron Tak

Hondseind 17

4641 HM Ossendrecht Tel: 0164 67 39 74

Geopend: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 en van 13.00 tot 17.30 uur woensdagmiddag gesloten – zaterdag van 8.00 tot 15.00 uur

Raadhuisstraat 84 Hoogerheide

Tel: 0164 - 61 23 87

Antwerpsestraat 20 Putte

Tel: 0164 – 60 60 46

Molenstraat 80 Ossendrecht

Tel: 0164 – 67 24 24

(24)

24

‘WE’ WORDEN DOOR HET KABINET GEVRAAGD OM THUIS TE WERKEN: REISTIJD ERVAAR IK ALS VERLOREN TIJD

Mensen die blij zijn dat ze even wat minder prikkels te verwerken

krijgen, mensen die ’s avonds graag een filmpje kijken of met een boek op de bank zitten. De wat

introvertere types die geen enkele behoefte hebben aan bijvoorbeeld een woest uitgaansleven. Mensen met ‘binnenhobby’s’ of die het heerlijk vinden om in hun eentje een boswandeling te maken. Mensen, gezinnen, die eindelijk tijd en ruimte ervaren voor bepaalde projectjes zoals het uitzoeken van bergen vakantiefoto’s of het opknappen van de achtertuin.

Er zijn echter ook andere mensen.

Mensen met een druk sociaal leven dat zich vooral in de uitgaanswereld of op de sportclub manifesteert.

Mensen die gewend zijn om voor hun hobby stad en land af te reizen.

Mensen die zich beter met anderen kunnen vermaken dan in hun

eentje. Mensen die te veel energie hebben om de hele dag ‘opgehokt’

te zitten. Jonge mensen die druk bezig zijn de wereld en zichzelf te ontdekken, die allerlei ervaringen nodig hebben om zich in allerlei opzichten gebieden te kunnen ontwikkelen.

Ik ben ik er mij er wel terdege van bewust dat de huidige

coronamaatregelen voor mijn type persoonlijkheid heel gunstig

uitpakken. Stel je voor dat het

tegenovergestelde het geval was.

Stel dat ik bijvoorbeeld verplicht werd om elke avond een drukke gelegenheid te bezoeken…

Aan welke kant sta jij?

Ben ‘voor’ of ben je ‘tegen’?

Verder gaat het vaak niet bij allerlei discussies op de sociale media en elders. Voor wie geen moeite heeft met thuiszitten, is het makkelijk oordelen over degenen die tegen de muren opvliegen en meer risico’s aan gaan. Voor wie gevaccineerd is, is het makkelijk om met een

vingertje naar ongevaccineerden te wijzen. Dan bevinden de ‘schuld’ en de benodigde gedragsverandering zich lekker ver van je eigen bed. Dat tekent zich nu extra scherp af in de discussie rond coronamaatregelen, maar het gebeurt natuurlijk ook bij andere onderwerpen. Denk maar eens aan de milieuproblematiek of het vluchtelingenvraagstuk.

Aan welke kant van de muur sta jij?

Hoe pakt deze situatie, hoe pakt het huidige beleid voor jou uit?

Wat kunnen we doen om het ook voor jou een beetje beter te maken?

Zouden dit niet veel zinvollere vragen zijn?

Alleen als we met oprechte

interesse voor elkaar over muren heen durven kijken, komen we samen verder. Muren zijn zo

(25)

25

ontzettend veel makkelijker te bouwen dan bruggen! Het is zoveel makkelijker om te mopperen op een bepaalde groep dan je te verdiepen in hun specifieke situatie en

behoeften – en je af te vragen hoe jouw eigen verantwoordelijkheid in dat plaatje past. Een kant-en-klare oplossing voor corona en alle

andere wereldproblemen? Ook ik heb ze niet. Maar ik denk wel dat we ons af en toe moeten afvragen of we eigenlijk nog wel de juiste vragen aan het stellen zijn – en of we met onze eigen situatie als uitgangspunt niet te veel bochtjes afsnijden bij het vormen van een opinie.

Bron: katholiek.nl Simone Ooms

Coronamaatregelen bij de Vieringen

LET OP!Of en op welke wijze de viering van kerstavond toegankelijk is, is op dit moment nog niet duidelijk. We zullen u daarover op een later tijdstip informeren.

Op de website worden de updates vermeld.

Coronamaatregelen

Door het oplopende aantal besmettingen in de afgelopen periode zijn enkele extra maatregelen door de Nederlandse bisschoppen genomen met betrekking tot het aantal kerkgangers en het dragen van een mondkapje.

Mochten er wijzigingen aangekondigd zijn, kijk op onze website:

www.samenkerk.nl onder het kopje ‘actueel’.

Kerkgangers

Voor nu geldt dat het aantal toegestane kerkgangers afhankelijk is van de grootte van het gebouw, zoveel als op 1,5 meter kan. Voor de vieringen hoeft u vooralsnog niet te reserveren.

Mondkapjes

Wij verzoeken u bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen.

Koffie na de viering

Het koffiedrinken na de viering zal tot, in ieder geval, begin januari komen te vervallen.

(26)

26

U KUNT NOG MEEDOEN AAN DE EXTRA ACTIE KERKBALANS

Beste parochiaan,

Hebt u dit jaar al gegeven voor de Actie Kerkbalans? Want de

coronacrisis heeft financieel veel van onze parochie gevraagd en nu nog.

Creatieve en digitale vormen van kerk-zijn brachten extra kosten met zich mee. Tegelijk kwam er lange tijd juist minder geld binnen, onder andere door het wegvallen van collectes.

Na een ingewikkelde tijd zitten we als parochie de Bron weer in een periode van opbouwen. Opnieuw een roerige tijd, waarin we uw steun hard nodig hebben. Alleen samen kunnen we de financiële achterstand inlopen en de onderlinge nabijheid ook in de toekomst vorm blijven geven. Laten we elkaar vasthouden!

U kunt uw bijdrage voor 2021 nog overmaken op bankrekeningnummer NL44 RABO 0122906411 t.n.v.

parochie de Bron Bij voorbaat hartelijk dank.

Actie Kerkbalans 2022 komt eraan In januari doet parochie de Bron mee aan de Actie Kerkbalans 2022. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2022 kunnen doen waar we als kerk voor staan.

Het thema van de Actie 2022 is ‘Houd elkaar vast! Kerk-zijn in

verbondenheid’. Om dat thema waar te maken is het nodig om samen te spannen, vooruit te kijken en ook de kerk van morgen een warm hart toe te dragen. Immers: ook in de

toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken.

Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.

Aandacht hebben voor de jonge gezinnen en de kinderen. Alsook voor onze ouderen. En… oog hebben voor kwetsbaren die vanuit de

samenleving een beroep op ons doen. En laten we niet vergeten:

Kerk, zijn we samen! Tussen 15 en 29 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.

(27)

27

BESTUURSBERICHTEN

De bestuursvergaderingen zijn als gevolg van corona besmettingen en landelijke maatregelen lange tijd on- line geweest. Sinds kort zijn we weer life met elkaar in contact.

Hoewel via het beeldscherm vergaderen wel gaat, is fysieke aanwezigheid toch veruit te prefereren. Helaas is door de recente coronagolf toch weer

gedeeltelijk een einde gekomen aan onze samenkomsten. We moeten voorzichtig blijven voor onszelf en elkaar.

St Josephkerk Woensdrecht:

Zoals U al via de dagbladen hebt kunnen vernemen is er

overeenstemming tussen bisdom, parochie en Firma de Nijs-Soffers over de verkoop van de kerk in Woensdrecht en het koopcontract is getekend. Een lange periode wordt hiermee afgesloten, een periode van ook loslaten en pijn.

Begraafplaatsen:

Er is door de vrijwilligers van de begraafplaatsen hard gewerkt: In Woensdrecht, Huijbergen en Hoogerheide zijn 79 graven

geruimd: Alle zerken worden dan verwijderd en het graf is weer

geschikt voor hergebruik. Veel dank voor dit zware werk voor de al wat oudere vrijwilligers. Het ziet er weer keurig uit. Dank aan de betrokken vrijwilligers.

Kerkbalans:

Via dagbladen en tv hebt U kunnen vernemen dat in 2023 de acceptgiro gaat verdwijnen. Bij de actie

Kerkbalans wordt nu nog steeds gebruik gemaakt van acceptgiro’s door ongeveer 80 parochianen. Wij zullen hen begeleiden naar de overgang naar anderszins betalen.

Digitale archivering:

Door vrijwilligers van de Heemkundekring is (onder geheimhouding) in de afgelopen jaren het fysiek archief van de parochies van Putte en Huybergen gedigitaliseerd en opgeslagen in het regionaal archief te Bergen op

Zoom, het “West-Brabants Archief”.

Hier wordt het opgeslagen met speciale temperatuur en

vochtigheidscondities om alles in goede staat te kunnen behouden.

Veel dank voor deze grote klus.

Jan van den Elsen, secretaris de Bron

(28)

28

BORREMANS

B’S

schoenmode

RAADHUISSTRAAT 121 4631 ND HOOGERHEIDE

TEL: 0164-61 28 29

COLOFON

Parochieblad ‘De Bron”

Verschijnt 4 maal per jaar.

Oplage: 2000

PAROCHIEBESTUUR

Peter de Rooij voorzitter Wim Reijnders vice-voorzitter Jan van den Elsen secretaris vd_elsen@ziggo.nl vacant penningmeester Wim Kruf lid bouwzaken

REDACTIE:

Ryan Keetelaar 06 13 01 63 33

Joke Rijsdijk 61 32 41

Marianne Mattheussens 67 27 19 Sofie van der Helm 61 28 47 Drukkerij ‘De Bron’ 61 25 21

REDACTIEADRES E-mail:

rijsdijkbloemendaal@hotmail.com of via een van de redactieleden of via een van de parochiekantoren De vasten / paas-editie verschijnt:

vanaf 11 maart

Kopij inleveren tot 24 februari

DANK VOOR

50

jaar

ZANG VAN HET SENIOREN

KOOR

(29)

29

PASTORAAL TEAM van parochie DE BRON

Peter de Rooij, wnd. pastoor paederooij@gmail.com Ryan Keetelaar, diaken Tel: 06 13 01 63 33

diakenkeetelaar@gmail.com Mirella Broos, team assistent mirella@samenkerk.nl

Doorschakeling telefoon: Om een zo optimaal mogelijke bereikbaarheid te verkrijgen is buiten kantooruren van het parochiekantoor Hoogerheide het nummer 0164-61 25 21 doorgeschakeld naar 06 30 33 53 17 ( Mirella)

IN GEVAL VAN SPOED: 06 15 65 62 60

PAROCHIEKANTOOR Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide (in de kerk) Geopend op vrijdag: 9.00 tot 11.30 uur

Tel: 0164-61 25 21, e-mail: locatiehoogerheide@kpnmail.nl

ADRESSEN GELOOFSGEMEENSCHAPPEN:

WOENSDRECHT en HOOGERHEIDE:

Zie parochiekantoor, hierboven

HUIJBERGEN: Boomstraat 1, 4635 CX Huijbergen (in de kerk) Tel: 0164-61 25 21 e-mail: locatiehuijbergen@kpnmail.nl Geopend op vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur Intenties kunnen ook worden opgegeven bij:

Tel:0164-64 26 50 de receptie van Ste Marie, Boomstraat 7, Huijbergen

OSSENDRECHT: Dorpsstraat 7, 4641 HV Ossendrecht (pastorie) Tel. 0164-61 25 21 e-mail: locatiehoogerheide@kpnmail.nl

PUTTE: Antwerpse.straat 35, 4645 BB Putte, (in de kerk) Tel. 0164-60 24 91 e-mail: locatieputte@kpnmail.nl

REKENINGNUMMER PAROCHIE NL44 RABO 0122 9064 11 tnv Parochie De Bron Penningmeester: e-mail: debronpenningmeester@gmail.com

(30)

30

VOOR ACTUELE INFO ZIE:

WWW.SAMENKERK.NL

(31)

31

SCHRIFTELIJK AAN-/AFMELDEN PAROCHIEBLAD

NAAM ……….

STRAAT ………..

POSTCODE ……….. HUISNR …………

WIL WEL / GEEN * BOEKJE ONTVANGEN

* doorhalen wat NIET van toepassing is Deze bon inleveren op het parochiekantoor AFMELDE N VOOR PAROCHIEBLAD

Per email:

locatiehoogerheide@kpnmail.nl

Als onderwerp noemt u: afmelden parochieblad Vermeld in de mail uw adres en/of postcode en huisnummer

AANMELDING DIGITALE NIEUWSBRIEF Als u wel de digitale nieuwsbrief wil ontvangen stuur dan een mailtje naar:

locatiehoogerheide@kpnmail.nl

Als onderwerp noemt u

: abonnement nieuwsbrief

(32)

32

drukwerk: DRUKKERIJ DE BRON 25 december 2021. KERSTMIS

Op 19 november schrijf ik dit artikel.

12 graden buiten, winterjas nog niet nodig.

Bewolkt, donkere dagen voor Kerstmis??

Nee, we verwelkomen eerst Sinterklaas met zijn Pieten.

Ze hebben nog niet echt kou moeten lijden.

Misschien wel wat glibberig hier en daar.

Maar die stoere mannen en vrouwen zijn wel wat gewend.

6 december gaan we denken aan de kerst versieringen, de kerststal, het kerstmaal.

Is dat alles wat kerstmis belangrijk maakt???

Het hoort er zeker bij, familie bij elkaar, gezelligheid.

Hoeveel personen mogen we dit jaar verwelkomen?

Corona wil er ook nog steeds bij horen. Een lastige klant die ook mee wil eten…

Echter verre van welkom.

Wie denkt aan het echte kerstverhaal zoals wij ( jonge ouderen en oude ouderen0 het op school gehoord hebben.

Een stalletje in Bethlehem, de os en de ezel, de herders met hun schapen.

Melchior, Balthasar, Caspar, de koningen die op bezoek kwamen.

Goud, wierook, mirre brachten ze mee. Kostbare geschenken.

Ze moesten langs een andere weg terug naar huis.

Koning Herodes wilde baby Jezus vermoorden.

Toen ook al jaloezie, macht willen over alles. Vluchten voor je veiligheid.

Kunnen vluchtelingen nog onderdak vinden in een stal, verwarmd door dieren?

Tentenkampen over de gehele wereld. Kou, honger, je niet veilig voelen.

Door grote leugenaars en voor veel geld op weg naar een beter bestaan……

Kleine bootjes, pure ellende, nergens welkom.

Alleen de burgemeester van Lampeduza wist wat gastvrijheid betekende

Hij heeft zoveel goeds gedaan maar is nu veroordeeld en berooid achter gelaten.

Het lijkt op het bijbelverhaal waarin Jezus ter dood veroordeeld wordt.

Omdat hij goede dingen deed.

Maar de mensen begrepen en begrijpen niet wat hulpvaardigheid betekent.

We worden geacht de regels van de wet strikt op te volgen.

Doe je dat niet, ben je een soort van paria.

Kijk naar de formatie van de regering.

Ik wil dat niet, ik wil het anders, ieder moet zijn zin krijgen.

Denken hun nog wel eens aan het belang van alle mensen??

Mijn Kerstwens voor alle mensen: Corona de deur uit Gezellige dagen, maar vergeet de armen van geest niet Zij verdienen beter. Jezus heeft hen ook altijd bij gestaan.

Dat de rijken beseffen :ik wil delen met de ander.

Kortom leven in de voetsporen van die MAN VAN NAZARETH.

Marianne Mattheussens

Afbeelding

Updating...

Referenties

  1. www.samenkerk.nl
Gerelateerde onderwerpen :