HET MAGAZINE VOOR DE BEGINNENDE ZELFSTANDIGE

Hele tekst

(1)

ADVIES:

Sociale bijdragen uitgelegd STARTEN VOOR DUMMIES:

Tools voor een moeiteloze start als zelfstandige ZO DOE JE DAT:

Een goed businessplan

HET MAGAZINE VOOR DE BEGINNENDE ZELFSTANDIGE

PREVIEW:

Exclusieve interviews met de ondernemers achter Nona, Lilibo, Ecossentials en Witlof

(2)

3

Wij zorgen dat je er

niet alleen voor staat

De kracht van mensen

> Altijd bereikbaar

Online, telefonisch of in een van onze plaatselijke kantoren

> Expert advies en begeleiding op maat

Coaching bij de start, advies je hele loopbaan lang

> Goedkoopste op de markt

Betaal de laagste beheerkosten van het land

Starten is spannend.

Wij maken het simpel.

> Jouw officiële inschrijving in de KBO

> Je ondernemingsnummer

> Je btw-nummer

> Je sociaal statuut

> Je verzekering en rechtsbijstand

Hop, snel naar www.ikwilstarten.be voor meer info, of kom langs in een van onze kantoren.

4

ENKELE BEGRIPPEN Van omzet naar loon

6

HOE BEREID JE JE VOOR?

Ken de opstartmodaliteiten

10

HET SOCIAAL STATUUT onder de loep

12

EEN GOED VERZEKERDE ZELFSTANDIGE heeft altijd een voetje voor

16

ECOSSENTIALS:

INTERVIEW MET DE VROUW ACHTER DE DUURZAME WEBSHOP

18

EXTRALEGALE VOORDELEN Sodexo geeft advies

20

STARTEN VOOR DUMMIES Tools om je op weg te helpen

22

EEN GOED BUSINESSPLAN

Volgens het Business Model Canvas

24

STUDIE: OP STARTEN STAAT GEEN LEEFTIJD Nooit te oud om de sprong te wagen

25

HET ONDERNEMERSVERHAAL VAN WITLOF ONDERNEMEN VAN VELD TOT VORK

28

STUDIE: VROUWELIJKE ZELFSTANDIGEN zijn aan een opmars bezig

30

10 TIPS VOOR STARTERS

Om volgens KBC je zaak succesvol te maken

32

DE START VAN NONA

WANNEER EEN PASSIE VOOR KRUIDEN IETS LEKKERS OPLEVERT

37

STUDIE: INTERESSANTE CIJFERS over startende zelfstandigen in België

38

BEN JIJ BTW-PLICHTIG?

Alles over de btw-tarieven in een notendop

40

FINANCIËLE PLANNING Tijdverlies of sleutel tot succes?

42

JE BEDRIJF ONLINE IN DE KIJKER Zo doe je dat volgens Orange

44

DE AMBACHT VAN ATELIER LILIBO ONTDEK HET VERHAAL ACHTER DEZE JONGE GOUDSMID

46

FINANCIËLE DUW IN DE RUG Dankzij de transitiepremie

48

PUZZELTIJD

50

LEES- EN LUISTERTIPS VAN ACERTA De meest interessante boeken en podcasts Het statuut van zelfstandige bestaat

meer dan 50 jaar en is best goed gere- geld vanuit het wettelijk kader, maar het is wel een complexe materie.

Daarom hebben wij er bij Acerta onze missie van gemaakt om het jullie een- voudig en helder uit te leggen en zoveel mogelijk administratieve zaken over te nemen. Zo kunnen jullie je echt focus- sen op wat jullie graag doen!

In dit magazine wordt alles uitgelegd van KBO-nummer tot sociale bijdrage.

Alles rond zelfstandige worden komt aan bod! Lees daarnaast ook de exclu- sieve interviews met topondernemers en laat je inspireren door hun ervaring!

Onderzoek leert ons trouwens dat starters die goed voorbereid zijn, meer slaagkansen hebben. Daarom organise- ren we al sinds 2018 de Starters academie. Met veel enthousiasme worden een aantal belangrijke thema’s zoals het schrijven van een business- of financieel plan heel eenvoudig en volle- dig gratis uitgelegd. Hopelijk raak je geïnspireerd door dit magazine en ga je vol vertrouwen op weg als succesvolle zelfstandige.

V.U. Acerta Ondernemingsloket vzw • Diestsepoort 1, 3000 Leuven Concept en realisatie: BeContent.be

Welkom,

ONZE ONDERNEMERS

25

CHRISTINE FESTJENS, MANAGING DIRECTOR ACERTA STARTERS & ZELFSTANDIGEN

32

44

16

(3)

4

| ik wil starten

5

wel aan de fiscus bewijzen dat de gemaakte kosten echt betrekking hebben op de uitoefe- ning van je beroep. Specifieke kleding, zoals een T-shirt met logo van je zaak, die je enkel draagt tijdens de uitoefening van je beroep kan je inbrengen. Kleding die je ook privé draagt niet. Sommige kosten kan je slechts gedeeltelijk inbrengen. Ze zeggen ook wel dat deze gedeeltelijk worden verworpen. Zo zijn de kosten van een auto slechts aftrekbaar in functie van de CO2-uitstoot.

Hoe zit dat met je loon als zelfstandige?

De berekening van je loon, hangt af van de juridische structuur van je zaak. Je kan kiezen tussen een eenmanszaak of een vennootschap. Wat het beste bij jou past, hangt af van de fiscaliteit. Daarvoor raad- pleeg je best vooraf je boekhouder.

Want starten betekent dan wel op je eigen benen staan, dat hoeft daarom niet alleen.

Laat je voor zulke beslissingen best bijstaan door experten.

Kies je voor een vennootschap, dan is jouw loon als bedrijfs- leider een vaste kost. De totale loonkost is je brutoloon, eventueel aangevuld met je sociale bijdragen en VAPZ- bijdragen als je die via je vennootschap betaalt.

Als bedrijfsleider kan je namelijk kiezen om de bijdragen zelf te betalen of deze te laten betalen door je vennootschap. De keuze is aan jou: betaal je zelf je sociale bijdrage? Dan daalt je loon waardoor je minder personenbelasting betaalt. Ofwel betaalt de vennootschap de sociale bijdrage en betaal je meer personenbelasting, maar je bedrijf minder vennootschapsbe- lasting.

Op je brutoloon en je voordelen wordt vervolgens

maandelijks bedrijfsvoorheffing berekend. Voordelen zijn goederen of diensten die je vennootschap betaalt, maar waarvan je ook privé gebruikmaakt. Denk aan je auto, fiets of smartphone. Die maandelijkse bedrijfsvoorheffing is een soort voorafbetaling op je personenbelasting.

OVERZICHT

Winst = omzet – beroepskosten

Beroepskosten = variabele kosten + vaste kosten Bruto bedrijfswinst = omzet – variabele kosten Netto bedrijfswinst =

bruto bedrijfswinst – vaste kosten – belastingen OMRING JE DOOR

EXPERTS EN PROFESSIONALS Dan kan jij je focussen op jouw eigen business.

ik wil starten

TIP

Bruto bedrijfswinst wordt ook wel brutomarge genoemd.

Dat is je omzet min je variabele kosten.

Je netto bedrijfswinst is dan wat je finaal overhoudt van je omzet, na aftrek van alle vaste kosten, variabele kosten en je belastingen.

Als zelfstandige betaal je belastingen op je winst, niet op de kosten die je maakt om die winst te realiseren. Daarom mag je op je belastingbrief je beroepskosten aftrekken van je jaaromzet. De overheid heft dan belastingen op het bedrag dat overblijft. Om hiervan gebruik te maken, moet je

Kies je voor een eenmanszaak, dan zijn de inkomsten van je zaak of praktijk gelijk aan je eigen inkomsten. De fiscus gaat ervan uit dat je de helft van je bruto-inkomen overhoudt na aftrek van je kosten.

Een cijfervoorbeeld maakt veel duidelijk:

stel dat je een jaarinkomen hebt van 45 000 euro en 20 000 euro beroepskosten, dan houd je bij een eenmanszaak na belastingen ongeveer 12 500 euro netto over.

EENMANSZAAK

Inkomsten - variabele kosten

= Brutowinst

- vaste beroepskosten

= Nettowinst vóór belastingen

- personenbelasting (afhankelijk van je inkomsten en gezinssituatie)

= Winst van het boekjaar - persoonlijke of

gezinsuitgaven

VENNOOTSCHAP

Inkomsten - variabele kosten

= Brutowinst

- vaste bedrijfskosten (o.a. loon bedrijfsleider)

= Nettowinst vóór belastingen

- vennootschapsbelastingen (25% van de nettowinst vóór belastingen)

= Winst van het boekjaar

Voor loontrekkenden is het helder: elke maand ontvang je een vast loon. Klaar!

Voor zelfstandigen liggen de zaken echter anders. Als beginnende zelfstandige is het daarom belangrijk om een aantal begrippen en getallen meteen goed te begrijpen.

van omzet tot loon

ENKELE BEGRIPPEN UITGELEGD

Variabele kosten zijn de goederen of dien- sten die je zelf moet kopen om je eigen dienst of product te maken. Hoe meer je werkt, verkoopt of produceert, hoe hoger die kosten.

Vaste kosten hangen daarentegen niet af van het werkvolume en komen met de regelmaat van de klok terug. Ze worden ook

‘bedrijfslasten’ genoemd en zijn eigen aan het bedrijf en zijn werking. Denk aan huur, sociale bijdragen, verschillende verzekerin- gen, autolease,…

A D V I E S

Waarom je omzet geen winst is Het totale bedrag dat je ontvangt van je klanten is omzet. Noem het gerust ook ‘inkomsten’, ‘opbrengst’ of

‘verkopen’. Maar noem het nooit winst.

Om een omzet te kunnen realiseren, moet je eerst (beroeps)kosten maken.

Die kunnen vast of variabel van aard zijn. Winst is wat je overhoudt wan- neer je deze beroepskosten aftrekt van je omzet.

(4)

6

| ik wil starten

7

7

Wat houdt je job als klan- tenconsulent precies in?

“Ik richt me echt op star- ters. Ik help hen met de opstartformaliteiten en zet hen op weg met hun businessplan. Ook zij die al zijn opgestart, kunnen bij

mij terecht met vragen over vestiging en sociaal statuut.”

Welke concrete stappen neem je allemaal - samen met de startende ondernemer – tijdens zo’n

opstartgesprek als zelfstandige?

“Twee zaken heeft elke starter nodig: een aansluiting bij een sociaal verzekerings- fonds en een inschrijving in de KBO, de Kruispuntbank van Ondernemingen. Wil je als zelfstandige genieten van kinderbijslag, gezondheidszorg, een pensioen en andere sociale rechten, dan is je aansluiting bij een erkend sociaal verzekeringsfonds zoals Acerta wettelijk verplicht. Belangrijk is dat

HOE BEREID JE JE

ADMINISTRATIEF VOOR ALS STARTER?

De eerste stappen als zelfstandige zijn best overweldigend. Wij spraken met Bram, klantenconsulent bij Acerta, over hoe hij starters

dagelijks helpt met hun opstartformaliteiten.

je dit tijdig doet en ten laatste de dag vóór je effectief gaat starten.

Anders wachten er boetes die flink kunnen oplopen.

En dat is geen leuk begin!”

Wat zijn de concrete gevolgen van zo’n aan- sluiting bij een sociaal verzekeringsfonds?

“Zodra je bent aangeslo- ten, ontvang je van ons elk kwartaal een afrekening voor je sociale bijdragen.

Wat je effectief zal moeten betalen, wordt bepaald door of je in hoofd- of bijberoep start en van je inkomsten. We kunnen wel op het moment van je opstartgesprek al een inschatting maken van je bijdragen op basis van wat je denkt te gaan verdienen.

Voor het beheer van je dossier rekent elk sociaal

verzekeringsfonds beheerskosten aan. Deze kosten variëren per sociaal verzekeringsfonds. Het percentage dat wij bij Acerta hanteren is het laagste in de markt, waardoor je tijdens je hele loopbaan best wel wat kan besparen.”

Een tweede essentiële stap is de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, wat houdt dat juist in?

“De KBO is een beveiligd register dat de gege- vens van alle Belgische ondernemingen bevat.

Zowel de handelsondernemingen als de vrije beroepen zitten erin. Door deze gegevens centraal te bewaren, wil de overheid het administratieve werk voor ondernemingen verminderen. Zo hoef je niet voor elke over- heidsdienst hetzelfde invulwerk te doen. Alle info over jouw zaak komt in de KBO. Start je een eenmanszaak op, dan zorgen wij voor je inschrijving in de KBO. Ook deze inschrijving moet voor je start gebeuren.

Je krijgt een uniek ondernemingsnummer, dat je op al je bedrijfsdocumenten moet vermelden.

Je kan dit bekijken als het rijksregisternummer van je zaak en het blijft ook je hele leven van jou.

Dit lijkt een hele boterham, maar wij nemen deze administratie van je over zodat jij je kan focussen op je zaak.”

Zijn er nog zaken die je op dat ogenblik al in orde kan maken?

“Indien je btw-plichtig bent, kunnen wij ook ineens je btw-nummer voor je aanvragen zodat je administratief helemaal in orde bent.

Naast de wettelijke opstart, zijn er verder nog bijkomende diensten en producten die van belang zijn in je loopbaan als zelfstandige. Denk bijvoorbeeld aan verzekeringen of pensioenen.

WIE IS BRAM?

B R A M D E D E C K E R W E R K T A L 6 J A A R A L S K L A N T E N - C O N S U L E N T B I J

A C E R TA I N M E C H E L E N .

"EEN HULPLIJN NODIG BIJ DE LANCERING VAN JE EIGEN ZAAK?

GEEN NOOD, JE KAN ALTIJD BIJ ONS TERECHT."

S T O R Y

HET AANTAL

ZELFSTANDIGEN STIJGT!

Het statuut van zelfstandige is nog steeds aan een opmars bezig. De overheid doet veel moeite om het sociaal statuut van de zelfstandige te versterken. Het minimumpensioen en het kindergeld is gelijk getrokken met dat van loontrekkenden.

Er is een overbruggingsrecht en men krijgt na twee weken een ziekte-uitkering. Bovendien is de moederschapsrust verlengd en kan je als jonge moeder genieten van dienstencheques. Je kan sinds 2022 ook beroep doen op het rouwverlof als zelfstandige.

Deze stijging van zelfstandigen zien we terug in de cijfers van Acerta. Met 26% is Acerta de marktleider bij de startende zelfstandige. De sector van de vrije beroepers zit opnieuw in de lift, met vooral een stijging bij de groep dienstverleners.

We focussen ons extra op starters. We ontzorgen hen door een stuk van de administratie op ons te nemen zodat zij zich kunnen concentreren op hun kernactiviteiten. In hun startersjaar begeleiden we de zelfstandigen nauwer, zodat ze na dat eerste jaar alle typische jaarlijkse administratieve mijlpalen hebben gezien. Veel zelfstandigen beseffen niet dat ze echt voor alles zelf verantwoordelijk zijn:

een wijziging in hun statuut, een verandering in de gezinssituatie,…

De volgende stappen voor Acerta zijn dan ook om verder in te zetten op een gepersonaliseerde aanpak en begeleiding.

WIE IS KATRIEN?

K AT R I E N J O N C K H E E R I S D I R E C TO R S TA R T E R S E N Z E L F S TA N D I G E N V O O R A C E R TA I N V L A A N D E R E N .

WAT KAN ACERTA VOOR JE DOEN?

Een sociaal verzekeringsfonds zoals Acerta maakt dat je als zelfstandige kan genieten van sociale rechten zoals gezondheidszorg en een pensioen.

Daarnaast is Acerta ook een ondernemingsloket en regelen we je officiële inschrijving als zelfstandige, je ondernemingsnummer, btw-nummer en de nodige vergunningen.

(5)

8

| ik wil starten

9 Een opstartgesprek in de praktijk

We luisteren mee terwijl klantconsulent Bram een opstartgesprek

S T O R Y

Het wettelijk pensioen van een zelfstandige is bescheiden. Daarom raden we alle star- ters aan om vanaf de eerste dag hun pensi- oen aan te vullen met een sociaal VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen).

Wij leggen je graag alle mogelijkheden en voordelen uit, zo spaar je niet alleen voor la- ter én doe je een mooi fiscaal voordeel vanaf je start. Bovendien heb je als starters voor sommige beroepen een of meer vergunnin- gen nodig zoals een leur- of kermiskaart.

Bij bepaalde activiteiten horen ook erken- ningen, toelatingen, registraties of meldin- gen aan het Federaal Voedselagentschap, Unisono of andere instanties. Acerta kan voor jou de nodige vergunningsaanvragen indienen. Neem een kijkje op:

acerta.be/vergunningen.”

Sinds september 2018 moet je in Vlaanderen geen attest van bedrijfs beheer meer kunnen voorleggen.

Sarah vraagt zich af waar ze toch kennis hierover kan opdoen.

Bram: “In 2018 zijn we vanuit Acerta gestart met de Star- ters academie. Starters die onder andere hun business-, marketing- of financieel plan willen aftoetsen, kunnen een gratis workshop volgen via ik- wilstarten.be/academie. Je kan ook zelf aan de slag door het bekijken van de video’s op ons ikwilstarten.be-kanaal op YouTube.”

Sarah start op als een- manszaak. Bram: “Voor een een mans zaak kan Acerta alle administratie meteen in orde

brengen. Via het onder- nemingsloket vraag je een ondernemingsnummer aan, dit is een uniek nummer en je kan het vergelijken met het rijksregisternummer van jouw bedrijf.”

Sarah gaat niet voor een btw- vrijstelling en Bram activeert direct haar btw-nummer.

Bram: “Als zelfstandige betaal je per kwartaal soci- ale bijdragen aan je sociaal verzekeringsfonds. Op deze manier bouw je verschillende sociale rechten op zoals het recht op pensioen, overbrug- gingsrecht, gezondheids- zorg,…”

Omdat Sarah opstart in hoofdberoep, betaalt zij de mimimumbijdrage van 774,16 euro per kwartaal (in 2022).

Dan mag je een netto jaarin- komen hebben van 14 658,44 euro zonder extra bijdragen te moeten betalen. Het eerste jaar werk je met geschatte omzetten om je jaarinkomen te berekenen. Pas na twee jaar krijgt Acerta de juiste inkomens van de fiscus en wordt er gekeken of je te wei- nig of te veel hebt betaald.

Bram: “Stel dat je al snel ziet dat jouw inkomen hoger gaat liggen dan kan je daarop inspelen en je bijdrage verho- gen, maar dit moet niet.”

Bram legt aan Sarah uit dat als werknemer zowel jijzelf als de werkgever een RSZ-bijdrage betalen. Hij gaat verder: “Als je opstart in een onvolledig jaar dan worden je sociale bijdragen

geproratiseerd. Dat wil zeg- gen dat jouw inkomen wordt berekend naar een volledig jaar. Stel dat je gedurende twee kwartalen zelfstandige bent en 2 000 euro hebt ver- diend, dan wordt dit omgere- kend naar vier kwartalen. Je betaalt voor de twee actieve kwartalen een sociale bijdra- ge berekend op het jaarinko- men van 4 000 euro.”

Bram start een dossier op dat ze samen overlopen. Hij wijst Sarah op de nodige vergun- ningen, zoals Unisono voor muziek en een voedingsvergun ning. Op vraag van Sarah vraagt hij deze voor haar aan. Met een glimlach en een handvol brochures stapt Sarah het kantoor buiten.

VOORBEELD OPSTARTGESPREK 'BROODJESZAAK SARAH'

We luisteren mee terwijl klantenconsulent Bram een opstartgesprek voert met Sarah.

Zij wil een gezonde broodjeszaak opstarten in de buurt van enkele grote bedrijven.

NET ALS SARAH KLAAR OM TE STARTEN? DAT KAN!

• online via ikwilstarten.be

• op afspraak in een Acerta- kantoor bij jou in de buurt

• via een video-afspraak met een klantenconsulent

ik wil starten

TIP

(6)

10

| ik wil starten

1. Hoe worden sociale bijdragen berekend?

Een belangrijke kost als zelfstandige zijn de sociale bijdragen. Ze worden berekend op je netto belastbaar inkomen van het lopende jaar.

Je betaalt elk kwartaal eerst voorlopige sociale bijdragen, die nadien worden gecorrigeerd.

Na twee jaar krijgt het sociaal verzekerings- fonds van de fiscus namelijk een overzicht van je beroepsinkomsten en volgt een eindafrekening met de definitieve bijdragen.

De voorlopige sociale bijdragen worden berekend op je inkomen van drie jaar geleden.

Als je start is dit natuurlijk niet mogelijk.

HET SOCIAAL

STATUUT VAN DE ZELFSTANDIGE ONDER DE LOEP

Bij je opstart als zelfstandige moet je je verplicht aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Elk kwartaal, dus om de drie maanden, betaal je sociale bijdragen. In ruil krijg je verschillende sociale rechten zoals een pensioen, uitkering bij ziekte, overbruggingsrecht en kinderbijslag.

Hoe werkt dit juist?

Thomas beslist als kinesist te starten in hoofdberoep. Hij kan in een groepspraktijk aan de slag, waardoor hij zijn kosten een stuk beperkt.

Hij betaalt een commissie van 10% op zijn omzet.

Voor de uitbreiding van zijn klantenbestand kan hij rekenen op doorverwijzingen via zijn netwerk. Hij schat zijn omzet op 20 000 euro. Zijn belastbaar beroepsinkomen is lager dan 14 658,44 euro maar hoger dan 7 569,70 euro. Thomas doet geen beroep op de starterskorting, maar kiest ervoor om voor- lopig de minimum sociale bijdrage te betalen. Indien zijn klantenbestand sterk groeit, kan hij het best zijn sociale bijdragen verhogen om over twee jaar niet voor een onaangename verrassing te staan.

Geschatte inkomen 2022 Voorlopige sociale

bijdrage per kwartaal

< € 7 500 € 400 (starterskorting)

> € 7 500 20,5% van geschatte inkomen

De starterskorting op de sociale bijdrage is enkel voor mensen die in hoofd- beroep opstarten.

ik wil starten

TIP

A D V I E S

3. Een paar concrete voorbeelden

Nora is grafisch ontwerper in bijberoep en start op 1 januari 2022 als zelfstandige in hoofdberoep.

Haar grootste kosten zijn software-abonnementen en enkele technische tools. Dankzij haar goede marketingaanpak heeft Nora een groeiend

klantenbestand. Ze schat haar jaaromzet op 25 000 euro en het totaal van haar kosten op 6 500 euro.

Haar netto beroepsinkomen is hoger dan 14 658,44 euro. Haar voorlopige sociale bijdrage bedraagt 20,5% van haar netto belastbaar inkomen. Nora kan geen beroep doen op de starterskorting.

Eigenlijk is dit goed nieuws, want dit betekent dat ze al een mooie omzet draait!

Manon maakt taarten en koekjes. Zij betaalt een huur van 415 euro per maand, waardoor de vaste kosten stijgen. Zij schat haar omzet op 18 000 euro, maar door de huur en andere vaste kosten ligt haar inkomen op 10 000 euro. Zij doet een beroep op de starterskorting en betaalt slechts 530 euro per kwartaal.

Je betaalt daarom een minimumbijdrage of 20,5% van je geschatte netto belastbaar inkomen. Dat netto-inkomen kan schom- melen van jaar tot jaar, net zoals je gemaakte kosten. Je kan daarom best elk jaar je sociale bijdrage optimaliseren in functie hiervan. Je kan hiervoor bij je sociaal verzekeringsfonds Acerta elk jaar de nodige aanpassingen laten berekenen.

Of je kan dit ook eenvoudig zelf regelen via het klantenportaal MyAcerta.

2. Starterskorting

Sinds 1 april 2018 kan elke startende zelf- standige in hoofdberoep aanspraak ma- ken op de starterskorting voor de sociale bijdragen, en dit voor de eerste vier kwar- talen. Je krijgt deze korting automatisch toegekend bij je eindafrekening als je er recht op hebt, wanneer je inkomen lager dan 7 500 euro is. Dankzij deze korting creëert men wat financiële ademruimte.

Wanneer je geen recht hebt op de korting, betaal je als zelfstandige 20,5% sociale bijdragen op jaarbasis op je inkomen.

We kennen echter je inkomen nog niet in het begin. Daarom werken we in de eerste drie jaren met een voorlopige minimum- bijdrage. Vanaf het vierde jaar wordt je inkomen berekend op het inkomen van drie jaar terug.

overzicht Een van de sociale bijdrage van 2022

vind je ingeniet in dit magazine of

op acerta.be/

socialebijdragen

(7)

12

| ik wil starten

13 B E S C H E R M I N G

GOED GEÏNFORMEERD Alle informatie over je pensioen en verzeke- ringen als zelfstandige vind je op acerta.be.

Of vraag aan jouw regionaal team om je onze Snelgids Verzekeringen en Pensioen te bezorgen.

ik wil starten

TIP

VERZEKERING GEWAARBORGD INKOMEN

Stel dat je door een ongeval of ziekte langer dan een maand niet kan werken. Het kan iedereen overkomen.

Met de dagvergoeding die je van je ziekenfonds krijgt, kom je moeilijk rond. Intussen lopen je vaste kosten verder: afbetalingen, huur en andere dagelijkse uit- gaven. Met een Verzekering Gewaarborgd Inkomen ontvang je bij arbeidsongeschiktheid een

maandelijkse uitkering boven op de uitkering van je ziekenfonds (die laatste krijg je door het betalen van je sociale bijdragen).

acerta.be/gewaarborgdinkomen

PENSIOENVERZEKERING

Je weet dat je als zelfstandige helaas niet kan reke- nen op een royaal basispensioen. Daarom leg je het best zelf een extra reserve aan via een sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ).

Dat levert je een mooie spaarpot én een flink belas- tingvoordeel op, want wat je spaart (de zogenaamde VAPZ-bijdragen) kan je inbrengen als kost.

Begin er meteen aan, want hoe eerder je dit doet hoe groter je extra pensioen later wordt. Bovendien geniet je elk jaar opnieuw van een fiscaal voordeel.

Het bedrag dat je kan sparen en je fiscaal voordeel zijn jaarlijks gelimiteerd. Elk jaar dat je niet spaart, is daarom een gemiste kans die je niet kan inhalen.

Naast het feit dat je een mooie extra pensioenpot aanlegt voor later, ben je bij het nemen van een sociaal VAPZ bovendien ook beschermd bij arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moeder- schapsrust.

acerta.be/svapz

OVERLIJDENSDEKKING

En wat als jij er plots niet meer bent? Naast emotioneel leed heeft een overlijden ook financiële gevolgen. Bespaar je nabestaanden die zorgen.

Als je je wettelijk pensioen aanvult met een SVAPZ, kan je hierin een overlijdensdekking opnemen.

HOSPITALISATIEVERZEKERING

Via jouw sociale bijdragen bouw je als zelfstandige het recht op terugbetaling van de kosten voor gezondheidszorg op (via je mutualiteit). Daarnaast sluit je best een bijkomende verzekering af die de kosten van een ziekenhuisopname bij ziekte, onge- val of bevalling dekt. Het gaat dan meestal om de kosten voor je verblijf, raadplegingen, geneesmid- delen en prothesen. Onder bepaalde voorwaarden kan je ook de terugbetaling vragen van specifieke tests en behandelingen, en ambulante medische

verzorging. Wil je aan kinderen beginnen? Sluit dan zeker vóór je zwangerschap een hospitalisatie- verzekering af.

acerta.be/hospitalisatieverzekering

ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING

Start je met personeel? Bescherm je werknemers met een arbeidsongevallenverzekering.

Een ongeval is snel gebeurd. Als zelfstandige ben je dan ook wettelijk verplicht om een arbeidsongeval- lenverzekering te nemen voor je personeel.

acerta.be/arbeidsongevallenverzekering

Als startende zelfstandige moet je anticiperen, creëren, je aanpassen, maar kan je ook misluk- ken of te maken krijgen met tegenslagen. Om je in dat proces net zo goed in te dekken als een loontrekkende, ondersteunt Acerta je met de juiste verzekeringen, die je als starter goed kan gebruiken. We zetten de verschillende opties voor jou op een rij.

ALTIJD GOED

BESCHERMD MET DE JUISTE

VERZEKERING ADVIES

Wil je advies of heb je een vraag over onze verzekeringen? Contacteer dan Acerta Team Verzekeringen via verzekeringen@acerta.be

JURIDISCHE BIJSTAND & ADVIES

Als starter bereid je je best zo goed mogelijk voor, ook juridisch. Want het is niet

ondenkbaar dat je ooit geconfronteerd wordt met juridische vragen. Denk bijvoorbeeld aan algemene verkoops- voorwaarden, huurovereenkomsten, de privacywetgeving. Maar ook aan een zakelijk geschil met een leverancier.

Opdat werkelijk niets jouw groei in de weg zou staan, zochten we naar een partner die jouw juridische vragen kan beantwoorden.

SDZ biedt juridisch advies en bijstand aan zelfstandigen: hulp bij de opmaak van con- tracten, assistentie bij zowel privé als zakelijke geschillen en bij de inning van schuldvorderingen (onbetaalde facturen).

Acerta biedt jou als startende zelfstandige daarom een lidmaatschap Juridische Bijstand en Advies aan (t.w.v. 190 euro) bij SDZ tegen een mooi voordeeltarief.

Meer info vind je op

acerta.be/juridischebijstand

(8)

Benieuwd hoe voordelig maaltijdcheques zijn voor zelfstandigen?

*Enkel zelfstandigen in vennootschap kunnen zichzelf maaltijdcheques toekennen.

Dat wil zeggen dat ze maaltijdcheques ontvangen van het bedrijf waarvoor ze hun activiteit uitoefenen en dat hun maandelijks een loon uitkeert. De wet laat de zelfstandigen in eenmanszaak tegenwoordig nog niet toe om zichzelf maaltijdcheques toe te kennen.

Verhoog je loon met wel

€ 1.760 per jaar!*

NEEM EEN KIJKJE OP SODEXO-ZELFSTANDIGE.BE

Al onze prijzen zijn zonder btw. Alle info en voorwaarden op de Orange-packs voor ondernemers vind je op orange.be/zelfstandigen

Al wat je nodig hebt, en niets meer.

Orange voor ondernemers: een pack op maat

vast internet met een snelheid tot 150/15 Mbps mobiele abonnementen met minstens 10 GB data + onbeperkt bellen

de zekerheid van een netwerk zonder onderbrekingen op je werkplek exclusieve voordelen voor jonge ondernemers

Meer weten?

Bel naar 0800 3 5431

of scan deze QR code.

(9)

17 16

| ik wil starten

ECOSSENTIALS:

een duurzame webshop met impact

I N T E R V I E W

Moenia Ladhib startte als student-ondernemer. Iets wat ze iedereen die droomt van een eigen zaak kan aanraden. Voor haar betekent ondernemen vooral durven springen, je visie doordrukken en altijd een stap vooruit denken. Moenia maakt een impact op de wereld en werkt aan een duurzamere toekomst. Elke dag een stap dichter bij een klei- nere afvalberg en een propere planeet.

“IK BEN AMBITIEUS EN BEN DAT ALTIJD GEWEEST.”

Ambitieuze onderneemster en fulltime ecowarrior

“Ik ben altijd al ambitieus geweest.” Vol- gens Moenia dé perfecte beschrijving van zichzelf. “Ik spreek al van een eigen zaak sinds ik snapte wat dat precies inhield. Ik kom dan ook uit een familie van zelfstan- digen. De inspiratie om te ondernemen is overal rondom mij aanwezig.” Het duurde nog even vooraleer ze naast fulltime onder- nemer ook fulltime ecowarrior werd. “Ik was nooit heel bewust met ecologie bezig.

Tot ik samen met mijn familie op vakantie ging naar Tunesië. Een prachtig land maar een zonder gereguleerd afvalbeheer. Dat zie je overal. Het was alleszins een trigger voor mij om te leven met minder afval.”

Het eerste wat Moenia deed na haar vakan- tie was minder plastic kopen, verpakkings- loze producten ontdekken en items met een duidelijk ecologische inslag vinden. “Wat ik online vond, zag er ofwel saai en ongeïn- spireerd uit, of kwam van de andere kant van de wereld. In België of onze buurlanden vond ik niks dat er mooi en toegankelijk

uitzag en ook inzette op een kleinere afvalberg of op hergebruik. Dus besloot ik om zelf een webshop te lanceren met ecologische producten die er ook leuk uitzien.”

Van lightbulb moment tot succesvolle crowdfunding

Moenia spreekt over een lightbulb moment, een trigger om actie te ondernemen. “Ondernemen gaat niet enkel om ideeën hebben. Het gaat vooral om de durf om die ideeën ook te realiseren: een combinatie van passie en motivatie om een wezenlijk verschil te maken in de wereld.”

2,5 jaar na haar lightbulb moment beseft Moenia heel goed dat een idee, inspiratie en ambitie maar een deel van haar succes zijn. Kennis opdoen en actief ondersteuning zoeken, is minstens even be- langrijk.

“Als student aan de Karel de Grote Hogeschool werd ik van in het begin enorm gesteund in mijn plannen.

Via het ondernemerscentrum van de hogeschool kwam ik in contact met verschillende partners zoals VoKa , Acerta en Sinc (de studentenvereniging voor ondernemende studenten in Antwerpen). Via deze partners kreeg ik meteen toegang tot waardevolle netwerkmomenten en workshops.”

Een startkapitaal voor de webshop had Moenia evenwel niet. “Ecossentials is van start kunnen gaan dankzij een succesvolle crowdfunding campagne.

Enerzijds omdat die financiële middelen binnen- bracht, anderzijds omdat het een enorme PR-kans was om mijn start-up de nodige ruchtbaarheid te geven.”

Nauwkeurige productkeuze

Het gedeelte van product sourcing doet Moenia nog steeds zelf. Omdat ze het leuk vindt en omdat ze zo controle heeft op alle voorwaarden die ze aan de producten stelt.

“Enkel producten van Europese makelij, die kwa- litatief en duurzaam zijn geproduceerd, en er leuk uitzien, komen op de webshop. Ik test ook alle pro- ducten zelf of laat mensen uit mijn omgeving de producten uitproberen. Kwaliteit primeert boven

alles.” De strenge quality check is de reden waarom Moenia nog maar 2 retours ontving in 2 jaar.

Duurzaamheid is de toekomst

Tegenwoordig heeft zo goed als elke onderneming een duurzaamheidsverhaal. Ook Moenia beseft dat die wildgroei de betekenis van duurzaamheid ge- deeltelijk uitholt. Maar ze ziet er ook de voordelen van in.

“De populariteit van duurzaamheid geeft mij de ruimte om frontrunner te zijn en te blijven. België loopt iets achter op landen als Nederland op vlak van webshops met ecologische inslag en communi- catie over duurzaamheid. Tegenwoordig hebben alle start-ups een visie op duurzaamheid. Dat is ecolo- gisch en financieel slim gezien.”

Moenia ziet een duidelijk verschil tussen kleinere webshops en de grotere spelers. “De grotere spelers lijken het moeilijker te hebben om een antwoord te vinden op zaken zoals ecologisch verantwoorde verzendingen. Nochtans is het niet zo moeilijk om processen te verduurzamen. Zeker omdat het een zekere winst is. Duurzaamheid is de toekomst.”

En die toekomst ziet Moenia heel rooskleurig in voor haar zaak. “Ik sta aan de vooravond van een nog grotere groei. Daarvoor ga ik opnieuw beroep doen op crowdfunding. De bedoeling is om daarmee een platform te creëren dat een webshop overstijgt.

Een ruimer assortiment, nog meer informatie rond ecologie en circulariteit, en mijn eigen huismerk.

Ondertussen bouw ik aan een groter team en een internationaal verhaal. The sky is the limit!”

AIKI PHOTOGRAPHY AIKI PHOTOGRAPHY

(10)

18

| ik wil starten

19 B R A N D E D S TO R Y

S A M E N M E T S O D E XO

10 extralegale voordelen voor starters en zelfstandigen

Als starter of zelfstandige wil je jezelf graag een mooi basisloon toekennen, dat zowel voordelig is voor jou als voor je zaak. Extralegale voordelen vormen daar- om een interessante aanvulling op je loonpakket.

Zowel je bedrijf als jijzelf betalen er namelijk minder of geen belastingen en socialezekerheidsbijdragen op.

MET DEZE LIJST VAN DE MEEST

INTERESSANTE EXTRALEGALE VOORDELEN HELPEN WE JE GRAAG VOORUIT.

1

2 3

4 6

7

8

9

10

5

Sodexo streeft ernaar de Quality of Life van de Belgische zelf-

standigen en starters voortdurend te verbeteren. Hiervoor bieden ze niet enkel oplossingen om je loon te optimaliseren, zoals de maaltijd- en ecocheques, maar ook om je onkosten bij te houden, je medewerkers en jezelf te belonen, op te leiden en nog veel meer.

Neem daarom zeker een kijkje op sodexo.be/nl/bedrijven

Hospitalisatieverzekering

Een hospitalisatieverzekering als extralegaal voordeel is absoluut geen overbodige luxe.

Ook als starter kan het interessant zijn om een hospitalisatieverzekering af te sluiten voor de kosten van een ziekenhuisopname waarvoor je ziekenfonds niet tussenkomt.

Op die manier verzeker je je medewerkers of jezelf als zelfstandige. Via een voordelige premie kunnen jij of je medewerkers ook partner en kinderen laten opnemen in dezelfde verzekering.

Maaltijdcheques

De maaltijdcheque is het favo- riete extralegaal voordeel van de Belg. 73% van de werkende Belgen ontvangt een maaltijdcheque per gepresteerde dag. Ze zijn zowel voor werknemers als voor werk- gevers fiscaal voordelig.

Je betaalt namelijk geen sociale lasten of personenbelasting, en kan jaarlijks tot wel 440 euro fiscaal aftrekken. Maar wist je dat je jezelf ook als zelfstandige met een vennootschap voordelig maaltijdcheques kan uitkeren?

Het is zeer eenvoudig om in het systeem van maaltijdcheques te stappen.

Gsm en abonnement

Voor werknemers is een

gsm(-abonnement) tegenwoordig een erg interessant voordeel nu ze meer moeten thuiswerken.

Ook voor zelfstandigen is dit interessant. Als zelfstandige kan je je zaak kosten laten dragen die je anders als privépersoon zou maken. Zo kan je onderneming bijvoorbeeld instaan voor (een deel van) de kosten voor telefo- nie of internet.

Groepsverzekering

De groepsverzekering is een manier om het wettelijk pensioen aan te vullen tijdens de jaren van professionele activiteit. Bijna de helft van de Belgische werknemers maakt reeds gebruik van dit extralegaal voordeel. Je kan het ook als zelfstandige, dan spreken we over een VAPZ of Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen.

Zelfstandigen met een vennoot- schap kunnen eveneens een IPT of Individuele Pensioentoezegging opstarten om een aanvullend pensioen op te bouwen.

Ecocheques

Ook ecocheques zijn, net zoals de maaltijdcheques, een extralegaal voordeel dat tegenwoordig erg in trek is.

Met deze cheques koop je duur- zame producten en diensten, en draag je zo bij tot een groenere wereld. Van een elektrische fiets tot natuurlijke terrastegels en zonnepanelen, het aanbod is enorm uitgebreid. Het geeft ook zelfstandigen de mogelijkheid om duurzame aankopen te financieren.

Terugbetaling trajecten

Ook de kosten voor de ver- plaatsingen die je maakt met je bedrijfswagen zijn een mogelijk aanvullend voordeel. Wie een eenmanszaak heeft, kan ver- plaatsingen naar en voor het werk in mindering brengen, maar zal wel zijn werkelijke kos- ten moeten kunnen aantonen.

In een vennootschap zullen de privéverplaatsingen als een voordeel alle aard (VAA) worden gerekend. Je autokosten zijn aftrekbaar volgens een bepaald percentage.

Bedrijfswagen

Als startende zelfstandige kan je vanuit je vennootschap de aankoop van een wagen financieren. Via systemen als leasing of renting zorg je in de eerste vier of vijf jaar voor een structurele aftrekpost en een interessante aanvulling op je verloning.

Vastgoed

Je kan als zelfstandige, bijvoor- beeld via de vennootschap, een gesplitste aankoop van vastgoed realiseren. Is dat als starter nog een brug te ver, dan kan je bij- voorbeeld de ruimte huren die je in je huis als kantoor gebruikt.

Daardoor kan je jezelf maande- lijks een huurbedrag uitbetalen.

Onkostenvergoeding

Als zelfstandige bedrijfsleider kan je de kosten die je maakt bij het uitvoeren van je activiteit dekken met een forfaitaire on- kostenvergoeding. Voor de kosten eigen aan het bedrijf krijg je dan per maand een vast be- drag terugbetaald. Bij controle zal je wel moeten bewijzen dat het effectief om beroepskosten gaat.

Laptop

Op dezelfde manier kan je ook een laptop, printer of ander beroepsmateriaal bekostigen.

Net als bij een gsm(-abonnement) speelt in dit systeem een fiscaal element.

Als zelfstandige betaal je personenbelasting op je netto inkomen. Je kan beroepskosten aftrekken van je brutoloon om tot een lager belastbaar bedrag te komen.

(11)

21

Ontdek je

ondernemingsvorm

Bij de voorbereiding van je zaak zal snel de vraag vallen: start je met een eenmanszaak of toch eerder een vennootschap? Wat je kiest heeft sociale, fiscale, finan- ciële en administratieve gevolgen.

Logisch dat je de knoop niet me- teen kan doorhakken. Gelukkig staat Acerta je ook hierin bij.

Beantwoord online onze vragen en kom zo te weten welke onder- nemingsvorm het beste past bij jouw plannen.

TIP: Check jouw ondernemingsvorm via acerta.be/

ondernemingsvormen

Begin met een persoonlijk stappenplan

Er komt heel wat kijken bij je start als zelfstandige en dat kan soms overweldigend zijn. Een

duidelijke to-dolijst zorgt ervoor dat je precies weet wat je

wanneer moet doen. Aan de hand van enkele eenvoudige vragen kan je op onze website gratis zo’n gepersonaliseerd stappen plan downloaden. Per stap vind je alle nodige informatie zodat je al de formaliteiten in je opstartfase vlot afvinkt.

TIP: Download je eigen stappenplan op acerta.be/stappenplan

Neem deel aan de Starters academie

Nood aan begeleiding door een expert? Tijdens een van de vele gratis workshops van de Starters academie leer je van ervaren coaches o.a. hoe je een businessplan of marketingplan schrijft, krijg je tips om je zaak online te lanceren en ontdek je de ware sales-kneepjes. Op een uur tijd verwerf je nieuwe en inspirerende inzichten die jou dat extra duwtje in de rug geven om van jouw zaak een succes te maken. Een workshop volgen doe je volledig coronaproof online.

TIP: Schrijf je in op acerta.be/ikwilstarten-academie

Bereken je nettoloon als zelfstandige

Dat de statuten van werknemer en zelfstandige enorm verschillen, wist je al. Maar het grootste verschil blijft toch dat je als zelfstandige nooit precies weet wat het loon is dat je finaal overhoudt. En dat geeft onzekerheid.

Daarom ontwikkelden we de Acerta Netto Planner voor eenmanszaken. In deze slimme tool simuleer je je gewenste netto-inkomen door je verwachte inkomsten, uitgaven en financiering in te geven. Het eindresultaat is een financieel plan dat je op elk moment kan verfijnen of downloaden en is een waar hulpmiddel om met vertrou- wen naar je boekhouder te stappen.

TIP: Ga aan de slag op netto-planner.acerta.be

20

| ik wil starten

A D V I E S

Starten voor dummies

tools en workshops voor een moeiteloze start

Zes op tien starters vindt dat ze niet genoeg voorbereid waren toen ze hun eerste stappen als zelfstandige zetten. Nochtans verhogen je slaagkansen spectaculair wanneer je jezelf voldoende klaarstoomt. Acerta biedt je een arsenaal van workshops, tools en simulaties aan om je te helpen bij een snelle en vlotte start. 

ACERTA BIEDT JE ALS STARTER EEN ARSENAAL VAN WORKSHOPS, TOOLS EN SIMULATIES AAN OM JE TE HELPEN BIJ EEN SNELLE EN VLOTTE START.

21

Beluister ik wil starten gratis op ikwilstarten.be of via je favoriete podcast-app. Meer over podcasts op pagina 50.

Boek een afspraak

Acerta staat klaar om je te ondersteunen wanneer nodig.

Informatie, advies of een paar extra handen en ogen nodig?

Neem gerust contact met ons op.

Bij vragen en twijfels kan je ons steeds contacteren via de website of telefoon, of kan je een

afspraak boeken op kantoor of een videoafspraak vastleggen.

TIP: Contacteer ons op welke manier jij wilt op

acerta.be/contact en krijg ineens antwoord op al je vragen

Bekijk de FAQ

Financieel plan, ondernemingsvorm, vergunningen en verzekeringen, sociale bijdragen, KBO, … Je weet dat dit hoort bij starten met een zaak, maar je hoort het donderen in Keulen? Geen zorgen, wij bundelen alle topics voor je en geven je zo gemoedsrust.

TIP: Bekijk op acerta.be/startersvragen onze meest gestelde vragen en vind je antwoord in een oogopslag

(12)

22

| ik wil starten

WIE IS SABINE GOOSSENS?

A L S C H A N G E PA R T N E R B I J A C E R TA B E G E L E I DT S A B I N E K L E I N E E N G R OT E V E R A N D E R T R A J E C T E N . D E F O C U S L I GT H I E R B I J S T E E D S O P D E M E N S E L I J K E K A N T VA N D E V E R A N D E R I N G, VA N B I J D E E E R S T E V O O R B E R E I D E N D E I N I T I AT I E V E N TOT A A N H E T M O M E N T VA N V E R A N K E R I N G I N D E O R G A N I S AT I E .

Waarom moet je een businessplan opmaken?

Sabine: “Als eenmanszaak ben je, in tegenstelling tot een vennootschap, niet verplicht om een businessplan op te stellen. We raden het wel sterk aan! Jouw idee omzetten in een business met duidelijke verdienmodellen, goede part- ners en een in detail beschreven klantengroep is cruciaal. Een goede voorbereiding is half gewonnen. Het is een handige tool voor jezelf, je kan het als evaluatie-instrument hanteren of gebruiken om af te toetsen. Zo’n plan is dynamisch. Zijn er nieuwe marktopportuniteiten, een nieuwe klantengroep die je wilt aansnijden of heb je een nieuw product, dan pas je je volledige businessplan aan. Wil je mogelijke investeer- ders of banken overtuigen? Dan is het zeker aan te raden om een businessplan op te stellen, om zo deze investeerders te overtuigen.”

Hoe begin je concreet aan een businessplan?

Sabine: “Met het Business Model Canvas van Alexander Osterwalder kom je heel ver. Het is een uitstekende tool om dynamisch met je businessplan om te gaan. Het zet je aan om na te denken over alle vragen die in je businessplan komen. Het model bestaat uit negen bouwstenen. Centraal staat de waar- depropositie (value proposition), de onderscheidende waarde die je de klant biedt. Daarnaast is er ruimte gereserveerd voor hoe je deze waarde tot stand brengt: welke partners je hebt, welke (hulp)bronnen je gebruikt en welke activiteiten je onderneemt. Aan de andere kant staat aan wie je het product verkoopt, hoe de levering eruitziet en het onderhouden van de relaties. Onderaan komen dan de kosten en opbrengsten. Hier- naast kan je een voorbeeld terugvinden om het wat concreter te maken. De volledige A4 kan je online downloaden op ikwilstarten.be/BMC.”

Ondernemen is veel meer dan gewoon je vak doen.

Een goede voorbereiding, zoals het opstellen van een businessplan, is hierbij cruciaal. Sabine Goossens, trainer Business Model Canvas bij de Starters academie van Acerta geeft uitleg.

A D V I E S

WA A R U I T B E S TA AT E E N B U S I N E S S P L A N ?

Projectbeschrijving (de inleiding)

Voorstelling van je producten en diensten

Teamvoorstelling

Marktanalyse en marketingplan

Financieel plan

1. KEY PARTNERS

- leveranciers - boekhouder

- sociaal verzekerings- fonds, bv. Acerta - telecom, bank, ...

2. KEY ACTIVITIES

- aankoop - nieuwe recepten

bedenken - broodjes maken - levering, ...

3. KEY RESOURCES

- personeel - planningstool - klantvriendelijkheid - auto, ...

4. VALUE PROPOSITION

- persoonlijke levering van vergaderbroden - gezond aanbod - steeds vers, ...

5. CUSTOMER RELATIONSHIPS

- B2C: gemiddelde klant komt 2 à 3 keer per week

- B2B: persoonlijk

contact en aandacht voor een persoonlijke toets bij de packaging

6. CHANNELS

- website en sociale media

- nieuwsbrief - gezellige zaak - opvolgmailing, ...

7. CUSTOMER SEGMENTS

- B2C: privépersonen uit de buurt met hoog inkomen

- B2B: bedrijven uit de buurt

8. COST STRUCTURE

- huur winkel - ontwerp huisstijl - licentie planningstool - personeel

- leveranciers, ...

9. REVENUE STREAMS

- B2C: gemiddelde verkoopseenheid is € 12 -> aantal geschatte consumenten x € 12 - B2B: gemiddeld 10 broden per week:

10 x € 45 = € 450/week

Een goed

businessplan:

je idee op één A4

VOORBEELD BUSINESSMODEL 'BROODJESZAAK SARAH'

WEET JE NIET WAAR TE BEGINNEN?

Schrijf je dan in voor een gratis workshop aan de Starters academie via ikwilstarten.be/academie

ik wil starten

TIP

23

(13)

25

S T U D I E I N T E R V I E W

FILIP FRANSEN:

DUURZAAM

ONDERNEMEN VAN VELD TOT VORK

Wanneer je hem vraagt wie hem de liefde voor ondernemen heeft doorgegeven, antwoordt Filip Fransen meteen “mijn ouders”. Dank- zij z’n aangeboren gevoel voor creativiteit en een ijzersterke visie loodst hij zijn ondernemersdromen doorheen de woeligste wateren.

Vandaag is hij chef in het Brusselse restaurant Albert, staat hij ach- ter het fornuis bij catering Witlof, schreef hij een feestkookboek én geeft hij advies rond duurzaamheid in de horeca en voedingssector.

Een smakelijk ondernemersverhaal dat all about food is.

RAISA VDM

Ondernemen en successen boeken kan op elke leeftijd, want elke leeftijd heeft zijn voordelen. Volgens de Belgische wetgeving moet je minstens 18 jaar zijn om als zelfstan- dige te starten. Een minimumleeftijd is er dus wel, maar van een maximumleeftijd is er absoluut geen sprake.

Zelfstandigen en helpers die hun activiteit gestart zijn Jonger dan 35 jaar 35 tot 50 jaar 50 tot 65 jaar 65 jaar en ouder

2020

53,1 % 32,8 % 12,4 % 1,7 %

2020 t.o.v. 2015 +3,6 % +2,1 % +4,5 % +5,4 %

Op starten als zelfstandige staat geen leeftijd

TOEGEWIJDE TWINTIGERS

Als twintiger heb je meestal nog tijd om nieuwe kennis en ervaringen op te doen én je volledig te focussen op je eigen onderneming. Je bent mee met de nieuwste technologieën en je merkt in het algemeen trends en ontwikkelingen snel op. Waar wachten jullie nog op?

Steve Jobs was 21 toen hij Apple Computer oprichtte.

SERIEUZE STUDENTEN

Studeren en ondernemen? Dat kan onder het statuut van student-zelfstandige. Voorwaarde is dat je tussen de 18 en 25 jaar oud bent en les volgt bij een erkende onderwijsinstelling. Een kick-start van je professionele leven!

VLIJTIGE VEERTIGERS

Uit onderzoek blijkt dat ondernemers tussen de 35 en 44 jaar het meest succes hebben met hun eigen onderneming, voornamelijk door de relevante werkervaring en de financiële stabiliteit, maar ook hun netwerk en het ‘leren uit fouten’ dragen bij tot dat succes.

Christian Dior lanceerde op 41-jarige leeftijd het bekende modehuis Dior.

DYNAMISCHE DERTIGERS

Je hebt enkele jaren professionele ervaring op de teller, en dat telt. Misschien kriebelt het ondertussen om je eigen baas te zijn, of wil je zélf meer impact hebben op de wereld?

Dynamische dertiger, let’s go!

Bobbi Brown lanceerde op 34-jarige leeftijd samen met anderen Bobbi Brown Essentials.

VURIGE VIJFTIGPLUSSERS

Het is nooit te laat om te starten. Vijftigplus- sers hebben een schat aan professionele én levenservaring, en zijn vaak al verlost van een lening. Bovendien zijn de kinderen wellicht al het huis uit, waardoor er meer tijd vrijkomt.

Dus waarom niet, vurige vijftigplussers?

Ferdinand Porsche startte met Porsche op 56-jarige leeftijd.

ONZE CONCLUSIE?

Het is nooit te vroeg of te laat. Er staat geen leeftijd op starten als zelfstandige.

Welke leeftijd je ook hebt, wij ondersteunen en begeleiden je van A tot Z.

24

| ik wil starten

(14)

26

| ik wil starten

27

eerlijke vergoeding te geven, komt ook uit het besef dat niet verder studeren en - als gevolg daarvan - een laag loon verdienen, vaak geen bewuste keuzes zijn. “Ik heb zelf ook hotelschool gedaan in beroepsonder- wijs omdat ik andere opleidingen in het secundair toen gewoonweg niet aankon.

Toen ik later toch besloot naar de

hogeschool te trekken, lukte dat dan weer wel makkelijk.” De invloed van omgevings- factoren op het al dan niet slagen op school blijft Filip dan ook heel goed onthouden.

“Als kind of tiener heb je sommige dingen in je familiale situatie niet in de hand. Daar sta je dan als achttienjarige met een diploma beroepsonderwijs, terwijl je je cognitieve vaardigheden nooit kon ontplooien dankzij dingen waar je niets aan kon doen. Ik wil net daarom nu mijn positie gebruiken om mijn medewerkers een eerlijk loon te geven.”

GEGROEID ALS ONDERNEMER

Ondernemerschap kost veel tijd, zeker als je wil groeien en je visie realiseren. Omdat hij zijn ondernemersdroom wenste te

combineren met een gezin, moest Filip keuzes te maken. “Ik heb geleerd om werk te weigeren en meer hulp in te schakelen.

Ik werkte heel lang alleen, met hier en daar wat hulp. Later zag ik in dat ik beter inves-

teer in een hecht team. Die beslissing heeft ervoor gezorgd dat ik kon groeien van kleine ondernemer tot KMO. En het zorgde er ook voor dat ik erop kon vertrouwen dat zelfs als ik er niet ben de zaken perfect draaien. Allemaal dankzij mijn team.”

Hij zoekt de balans tussen werk en privé niet enkel voor zichzelf op. Ook voor zijn team vindt hij dat evenwicht enorm belangrijk. “Door corona hebben nog meer mensen beseft dat de boog niet altijd kan gespannen staan. Door mijn team goed te

ondersteunen, hen verantwoordelijkheid te geven en voor een eerlijk loon te zorgen, blijf ik hen motiveren. Een team dat scherp staat, vertaalt zich in creatieve borden. Het is net voor die bele- ving dat mensen naar Witlof en Albert komen.”

Tot slot deelt Filip de belangrijkste les die hij heeft geleerd uit z’n ondernemersverhaal tot nog toe.

“Ondernemen voelt soms als spelen. Het maakt je innerlijke kind opnieuw wakker. Het laat je toe creatief te zijn, jezelf uit te dagen en te groeien.

Het prikkelt me om nieuwsgierig te blijven en te bouwen aan iets moois. Net zoals toen ik kind was, en ik kampen bouwde. En nu je het zegt: volgens mij verkocht ik zelfs die kampen!"

EEN GEBOREN ONDERNEMER

“I work hard to keep food simple.”

Filip Fransen is een doener. Een creatieve ondernemer met een gezonde portie nieuws- gierigheid. Als kind verkocht hij zelfgemaak- te, gemotoriseerde bootjes uit piepschuim aan z’n vrienden om samen op de vijver in het park te varen. Als tiener volgde hij hotelschool en ook tijdens zijn hogere studies liet het koken en ondernemen hem niet los. Om zijn studies milieumanagement te bekostigen, bood hij zijn diensten aan als duurzame kok aan huis.

“Na mijn studies bestond mijn eerste job eruit supermarkten advies te geven rond duurzaamheid. Maar ik besefte na een tijdje dat het te hard kriebelde om zelf producten op de markt te brengen. Zelf iets creëren lag me nauwer aan het hart dan advies geven.”

De liefde voor ondernemen, koken en al wat duurzaam is, combineerde hij in zijn cate- ringbedrijf Witlof. Zijn visie was duidelijk:

een keuken die duurzaam, eerlijk en eenvou- dig is. Die visie trok hij door in zijn laatste wapenfeit, de opening van zijn restaurant in hartje Brussel. Restaurant ‘Albert’ bevindt zich op de vijfde verdieping van de prachtige Koninklijke Bibliotheek van België.

GEDREVEN DOOR DUURZAAMHEID

In zijn keuken bereidt Filip Fransen samen met z’n team alles vers en met respect voor de planeet. Zijn grootste drijfveer is het gevoel van onrechtvaardigheid dat hem besluipt wanneer hij nadenkt over het verlies aan biodiversiteit in de wereld. Dat gevoel is al heel lang in hem aanwezig en werd gevoed door de visie van z’n gezin en de vele acties van milieuorganisaties vroeger en nu. “We weten allemaal dat de planeet eindig is. Toch blijven we onszelf, de mens, als superieur zien. Terwijl we met alles om ons heen in verbinding staan. We zijn zo slim en toch laten we toe dat onze planeet lijdt onder onze activiteiten. De natuur kan zichzelf niet verdedigen en het feit dat wij dat ook niet doen, wakkert mijn drive enorm aan. Ik wil deel zijn van de oplossing, niet van het probleem.”

Hij is dan ook blij dat steeds meer koks en ondernemers in de restaurantwereld een zaak opstarten met een duurzame insteek. In de cateringwereld is Witlof nog vrij uniek.

Nochtans is de vraag naar duurzame catering groot, zowel bij particulieren als bij bedrijven.

Witlof stelt daarom “food sourcing” centraal.

“Mijn team en ik bezoeken leveranciers ter plaatse zodat we hun verhaal en visie aan den lijve kunnen ondervinden. Het zijn stuk voor stuk mensen die gepassioneerd zijn door hun ambachtelijke bereidingen en zuivere producten.

Als je kiest voor topproducten, dan heb je geen franjes nodig.”

CREATIVITEIT IS TEAMWORK

Filip koestert zijn team. Het samenwerken met andere creatievelingen noemt hij het mooiste aspect van werken in de horeca. Een goede sfeer in z’n team vindt hij dan ook cruciaal voor het slagen van zijn ondernemingen. “We dagen elkaar elke dag uit om creatief te zijn met producten, met technieken, met combinaties.

Daarom veranderen we om de twee weken iets aan de kaart in restaurant ‘Albert’. Een nieuw gerechtje met seizoensgroenten of een nieuwe wijn die we hebben ontdekt. Dat is een continu proces dat ik graag laat gebeuren.” Zijn team is meer dan de mensen die in de zaak aan het werk zijn. Filip rekent er ook zijn vaste leveranciers onder. Zijn groentetelers komen bijvoorbeeld wekelijks langs om te laten weten welke groen- ten op hun best zijn op dat moment. Op basis van wat deze lokale leveranciers aanbrengen, gaat het team in restaurant ‘Albert’ creatief aan het werk. Die creativiteit is 100% gebaseerd op duurzaamheid. “De natuur geeft ons alles wat we nodig hebben om creatief te zijn.”

Ook door het menselijk contact blijft Filip zich enorm aangetrokken voelen tot de horeca. Het respect voor de mensen die meebouwen aan het succes van zijn zaken, vertaalt zich in een eerlijk loon. “De horeca wordt vaak als onaantrekkelijk gezien door de lage lonen. Dat wil ik niet.

Ik wil dat iedereen met wie ik werk een eerlijk loon krijgt. Een loon waarmee ze hun families kunnen onderhouden en waardoor ze gemoti- veerd blijven. Ook dat is in mijn ogen duurzaam ondernemen.” De drang om zijn personeel een

I N T E R V I E W

“I WORK HARD TO KEEP FOOD SIMPLE.”

MELVIN KOBE - PHOTOGRAPHY

ELKE VANDENENDE

(15)

29

VROUWELIJKE

ZELFSTANDIGEN 2021

vs. 2019 vs. 2020

ALLE

+10,5%

+12,4%

HOOFDBEROEP

-10,8%

-1,6%

BIJBEROEP

+23,2%

+16,6%

STUDENTEN

+48,8%

+18,3%

Deze stijging is vooral te danken aan bijberoepers en student-zelfstandigen.

Het aantal startende vrouwelijke zelf- standigen in hoofdberoep is welis- waar gedaald, maar die afname wordt ruimschoots gecompenseerd door het aantal vrouwen die een zelfstandige activiteit in bijberoep zijn opgestart of als student-ondernemer aan de slag zijn gegaan.

S T U D I E

Meer vrouwen beginnen met zelfstandige activiteit

We deden een onderzoek binnen Acerta naar het aantal startende vrouwelijk zelf- standigen in België. Uit de gegevens van meer dan 135 000 zelfstandigen blijkt dat er in 2021 12,4% meer vrouwen een zelfstandi- ge activiteit opstartten in vergelijking met 2020. Ten opzichte van 2019 (pre-corona) gaat het om een stijging van 10,5%. Het gaat vooral over vrouwen die een zaak in bijbe- roep opstarten of als student-ondernemer aan de slag gaan. Het aantal vrouwen dat als zelfstandige in hoofdberoep start, daalde het afgelopen jaar lichtjes.

10% meer vrouwen aan de slag als

zelfstandige in vergelijking met

vóór corona

Katrien Jonckheer, Director Starters & Zelfstandigen: “Een crisis zet mensen er soms toe aan om de eerste stappen als zelfstandige te zetten. Door zo’n crisis willen heel wat mensen een andere professionele uitdaging, een andere work-life balans of zoeken ze financieel een extra duwtje in de rug.

Dat we meer student-ondernemers zien, is deels op dezelfde manier te verklaren. Het statuut van een student-zelfstandige is fiscaal ook voordelig.

Daarnaast zullen jonge mensen meer flexibele tijd hebben gehad door online of opgeschorte lessen, een opportuniteit die velen hebben aangegrepen om een zaak op te starten.”

Ook de leeftijd schuift op

Vrouwen beginnen op steeds jongere leeftijd een zelfstandige activiteit: de gemiddelde leeftijd van vrouwelijke starters is nu vier jaar jonger dan vijf jaar geleden (35 jaar versus 39 jaar). Bij vrouwelijke starters in bijberoep ligt de gemiddelde leeftijd op iets meer dan 36,5 jaar. Vijf jaar geleden was dat nog iets meer dan 40 jaar.

Populaire activiteiten

De meest populaire activiteiten voor vrouwen die als zelfstandige aan de slag gaan, zijn de laatste jaren de (medische) zorgberoepen – vroedvrouwen, verpleeg- kundigen, psychologen, kinesisten – en de e-commerce en handel. Ook (bij)beroepen als fotograaf of grafisch ontwerper zitten in de lift.

VROUWELIJKE

ZELFSTANDIGEN KOMEN UIT

HUN KOT

WIE IS KATRIEN?

K AT R I E N J O N C K H E E R I S D I R E C TO R S TA R T E R S E N Z E L F S TA N D I G E N V O O R A C E R TA I N V L A A N D E R E N .

Verlaagde drempel naar zelfstandige activiteit overtuigt vrouwen

Katrien Jonckheer: “De drempel naar zelf- standigheid was al verlaagd door het statuut qua bescherming en rechten meer te doen aansluiten bij dat van werknemer.

Denk bijvoorbeeld aan de (ouderschaps-) verlofregeling. In Vlaanderen is ook de vestigingswet afgeschaft, waardoor zelfstandigen geen passend diploma meer nodig hebben, geen bewijs van

beroepservaring moeten voorleggen en hoeven zelfstandigen ook geen centraal examen meer af te leggen. Specifiek voor het bijberoep is de drempel sowieso lager dan voor hoofdberoepers. Je hoeft er niet meteen van te leven en als het fout gaat, is je hoofdactiviteit (als werknemer) er als vang- net. Daar komt nu bij dat mensen hebben mogen vaststellen dat onze Belgische overheid de zelfstandige niet in de steek laat in tijden van crisis. We zien ook dat (hoge-) scholen en universiteiten een zelfstandige activiteit meer gaan promoten. Het zorgt ervoor dat studenten met ondernemingszin niet meer per se wachten tot na de studies om iets op te starten.”

OVER DE CIJFERS

Bovenstaande trends die in kaart worden gebracht zijn gebaseerd op een steekproef bij 135 740 zelfstandigen die opgestart zijn via Acerta en kunnen mogelijk licht afwijken van het marktgemiddelde voor gans België.

Of de trend zich in 2022 zal verderzetten, is nog te vroeg om te concluderen.

28

| ik wil starten

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :