Thuisaspiratie. Stef Bouduin Centrum voor Neurofysiologische Monitoring UZ Gent Thuisbeadmingsverpleegkundige. 6 december 2012

Hele tekst

(1)

Thuisaspiratie

Stef Bouduin

Centrum voor Neurofysiologische Monitoring UZ Gent Thuisbeadmingsverpleegkundige

6 december 2012

(2)

Thuisaspiratie via canule

Inleiding

Fysiologie van hoesten Wanneer aspireren ? Praktisch:

Benodigdheden Handeling

Opleiding

Meest frequente complicaties

(3)

Thuisaspiratie via canule

Inleiding

Fysiologie van hoesten Wanneer aspireren ? Praktisch:

Benodigdheden Handeling

Opleiding

Meest frequente complicaties

(4)

Inleiding

Hoesten is belangrijk om de luchtwegen vrij te houden van slijmen.

Bij patiënten met tracheostomie en/of zwakke

ademhalingspieren is deze hoestfunctie verstoord.

De patiënten kunnen moeilijk hun slijm ophoesten en moeten geaspireerd worden.

Door deze aspiratie wordt de ventilatie en de gasuitwisseling geoptimaliseerd.

(5)

Thuisaspiratie via canule

Inleiding

Fysiologie van hoesten Wanneer aspireren ? Praktisch:

Benodigdheden Handeling

Opleiding

Meest frequente complicaties

(6)

Fysiologie van het hoesten

Hoesten bestaat uit drie verschillende fasen Inspiratoire fase

Contractie fase Expiratoire fase

(7)

Fysiologie van het hoesten

Inspiratoire fase

Ongeveer 50% à 90% van de totale longcapaciteit wordt ingeademd

Contractie fase

Deze fase duurt ongeveer 0,2 sec.

De glottis wordt gesloten, de expiratoire spieren trekken samen.

Hierdoor stijgt de druk in de thorax.

Expiratoire fase

Opening van de glottis  Expiratoire luchtstroom doorheen de luchtpijp  Secreties worden verwijderd

(8)

Thuisaspiratie via canule

Inleiding

Fysiologie van hoesten Wanneer aspireren ? Praktisch:

Benodigdheden Handeling

Opleiding

Mogelijke complicaties

(9)

Wanneer aspireren

Een bewuste patiënt tracht in de meeste gevallen te hoesten of geeft aan dat fluimen moeten geaspireerd worden.

Bij aanwezigheid van “grote” hoeveelheden secretie in de trachea en/of canule deze verwijderen. Er kunnen ook secreten rond de canule zijn.

Indien de patiënt geventileerd wordt, zal het toestel een hoge druk alarm geven.

(10)

Wanneer aspireren

OPMERKING !

NIET uitzuigen van slijmen wanneer het nodig is kan ernstige complicaties als gevolg hebben.

Atelectase

Pneumonie  ziekenhuis opname!!!!!

Vormen van plugs  verstikking!!!!

(11)

Thuisaspiratie via canule

Inleiding

Fysiologie van hoesten Wanneer aspireren ? Praktisch:

Benodigdheden Handeling

Opleiding

Meest frequente complicaties

(12)

Benodigdheden

Aspirator

Draagbaar (op batterij)

Functioneert op batterij, welke oplaadbaar is Gemakkelijk te transporteren

(13)

Benodigdheden

Aspirator

Vast toestel

Functioneert enkel op netstroom Grotere zuigkracht

(14)

Benodigdheden

Aspiratiesonde type

nelathon cathter ch 14 met laterale opening

Niet steriele handschoenen

(15)

Thuisaspiratie via canule

Inleiding

Fysiologie van hoesten Wanneer aspireren ? Praktisch:

Benodigdheden Handeling

Opleiding

Meest frequente complicaties

(16)

Handeling

Voorbereiding

Was en ontsmet de handen.

Doe niet-steriele handschoenen aan.

Connecteer het toestel en de leidingen Zet het aspiratietoestel aan.

Controleer de zuigkracht door afknikken van de leiding.

Lees de toename van de druk op de manometer af.

(17)

Handeling

Uitvoering

Stel u naast de patiënt.

Open de verpakking en neem de aspiratiesonde vast, min. 10 cm van de top.

Manipuleer de sonde zo weinig mogelijk en vermijd contaminatie.

Knik de aspiratiesonde af en breng ze in de tracheacanule.

(18)

Handeling

Ga ongeveer 10 cm diep.

Afhankelijk van de toestand en noodzaak van de patiënt kan de sonde dieper ingebracht worden

Ondiep: juist in de canule

Afgemeten: juist de lengte van de canule

Diep:voorbij de lengte van de canule, er kan een hoest reflex optreden

(19)

Handeling

Los de knik in de aspiratiesonde en verwijder al zuigend met een draaibeweging de sonde langzaam uit de canule.

Aspireer nooit langer dan 10 seconden.

Herhaal zo nodig de procedure na recuperatie van de patiënt.

Observeer de patiënt tijdens de procedure (uitzicht patiënt, ademhalingswijze, hoestreflex)

Observeer het aspect van de secreten (viscositeit, hoeveelheid speeksel, bloederig, voeding/sondevoeding).

Correleer dit aan de eventuele aanwezigheid van een losse of opgeblazen cuff.

(20)

Handeling

(21)

Handeling

De belangrijkste regels bij aspireren:

Goede hygiëne: vooraf en nadien de handen wassen Zuigkatheter rustig inbrengen

Voorkom vastzuigen tegen de luchtpijpwand

(22)

Handeling

Nazorg

Deconnecteer de aspiratiesonde van de aspiratieslang, trek de handschoen erover en gooi deze weg na elke aspiratie.

Zuig wat water op om de aspiratieslang te reinigen.

Zet vacuüm uit.

Koppel zo nodig de patiënt terug aan kunstneus, zuurstof of bevochtiging.

Ontsmet uw handen.

(23)

Aspireren

(24)

Thuisaspiratie via canule

Inleiding

Fysiologie van hoesten Wanneer aspireren ? Praktisch:

Benodigdheden Handeling

Opleiding

Meest frequente complicaties

(25)

Opleiding

Het aspireren van een patiënt via de canule is een taak die niet alleen voor de thuisverpleegkundige is maar ook voor de mantelzorgers.

Een goede aspiratie laat een adequate gasuitwisseling toe, hierdoor kan een ziekenhuis opname uitgesteld worden.

Het adequaat aspireren zal het comfort van de patiënt verhogen.

(26)

Opleiding

De personen die de patiënt thuis zullen verzorgen : Moeten in het ziekenhuis, voor ontslag van de patiënt, leren aspireren !

Dit eerst onder toezicht, nadien op eigen verantwoordelijkheid

(27)

Opleiding

Ziekenhuis Thuissituatie

Communicatie Training Overige factoren Eigenlijk ontslag

(28)

Opleiding

Communicatie

Informeren wie zal aspireren

Uitnodigen voor theoretische opleiding

Training

Bij de patiënt op de hospitalisatie afdeling Verpleegkundige toont de handeling voor

Mantelzorg/thuisverpleegkundige/…. voert de handeling uit Opvolgen of iedereen de handeling goed uitvoert

(29)

Opleiding

Overige factoren

Schriftelijke handleiding bezorgen over verschillende aspiratie toestellen

Uitleg geven bij wie reserve materiaal kan verkregen worden Telefoonnummer meegeven waar men met vragen terecht kunnen

Algemene Informatie:

wanneer leidingen te vernieuwen Onderhoud van de toestellen

(30)

Opleiding

Eigenlijk ontslag

Nagaan of iedereen goed kan aspireren Eventueel vragen beantwoorden

Meegegeven materiaal noteren

(31)

Thuisaspiratie via canule

Inleiding

Fysiologie van hoesten Wanneer aspireren ? Praktisch:

Benodigdheden Handeling

Opleiding

Meest frequente complicaties

(32)

Meest frequente complicaties

Naast slijm wordt ook bloed opgezogen :

Mogelijke oorzaken :

Beschadiging aan de tracheawand door vastzuigen van de katheter.

Beschadiging van de luchtpijp door veelvuldig hoesten.

Beschadiging van de luchtpijp bij het inbrengen van de canule.

Infectie van de luchtweg.

Slechte positie van de canule, de canule ligt niet centraal.

Wanneer het opzuigen van bloed aanhoudt, dient men

(33)

Meest frequente complicaties

Weerstand bij het inbrengen van de zuigkatheter,

Mogelijke oorzaken :

De canule raakt de wand van de trachea De canule opnieuw positioneren

De canule dreigt verstopt te raken door overvloedig slijm/plugs

De binnencanule reinigen en herplaatsen Contact opnemen met behandelende arts

(34)

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :