• No results found

êç de, 11 *Tm

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "êç de, 11 *Tm"

Copied!
310
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

(àJniancJôcn (^/ZeaÂmenl

11 *Tm

/•v. S ^ v v , * c*"^' a«- c> Q

»o ~^* T ? cisYi ~m om (un a/n arrn cum rj crm

r - v - ^ (to « M </<'} ,#\

Kïl H'\ Cl KTiUl (Kl 4 l Ll ÜSÏ1 O Kl

ari o

a , a

K l :ui (Kl 4 , i) 11 asa mi Kl |

«W (L/> r, ÖTM f~J} (Ui ni tun /} ( a w T x

Kl Kl h (Kïl (Ulî CTI 'U¥| Kl 11 1 8 5 3 Jill (IC

um Tl asm-Aral pn flaiaHiiuiiKi

JÏÎKÏIICTKÙ

ui inji

IK!

\ im

ÎJI

«1 wil

Kïl 01 M I inn Kin Ki -A0JX1 Kin « uin ,ui ; inn -HI 14 w (JM H I O K I Q (S> . a a

ai,

o œïi ui I M (gin (i^ -ïj a i;ï t l 11; D I iKin a m \ - . [ I K T )

CJ J J

T i n i a «ein

GJ T 1 ï] ;Ul 'Kl I) t mi ie; '3 Ji.asn ig \

CJ

û » r <x . a - m WJl'KVkJhM 1 W K 1

•Kl, HU J Ml ' V J \

KI M Kl Uli! "Fl (UI O-CJ1 j | i n Kïl :Ç1 !M O KI iKTI ^

Kïl H J Tj I g l K ï l W Hu, 1AJI KI WI,W (,(KJI KI Jïf HUI IUI (Vjj ; (Kul fcOflfl ïj UI 2 KI lü/F-JI j « n

(KTI Uil .IJl IJl - J U (LI ! ü (KI IJl J Kl iL! Kl O Kl J.

0M3 4

a l b e r t 'Rusche êç de,

SQERAKARTA,

I 9 0 5,

(2)

0093 2291

(3)
(4)
(5)

(àJnïandôcn QsZeaie.

J emen i.

«liTê

ini ^ T I «si? rjn am aju asm atna cum <n arm

do fru? an lis

I a

6-

(Kimi I O Ml O (Kl ~*aui (Bill (Ul (hi

21

(Kn (U) er) axn (~Jt cui nn am n (ui /ta \ en arm f^ji

«a.

(Ki arm Kin iuiiî (ism min (Ki n 1 8 5 3 .

a (fc-JI isu

(Kin

lUJKTJ

Tri asin _ * K I ; I a i jn a i 2 K I O IKI ~nn IKIII asm i n (ui inn K I \ urn iai an (Kul

(Kin .ui (ia iriJi (Hin MI _A(um KW m cum .ui » uin IKTKJI (J-JI (JWI « i o IKI ML j "\ ÎKLJ/J a s m ^ ^ t - *

a CÎV . a a

mi asm ;ui ooi. asin (iß, T I (CITI I ICI OK OJI «m cinnri \ TI (1 M (Kl

CJ

m (Ul (Kl n : Q/ r

(ixioK ÜJUCTI as N

a

O , Q Ein (Hill (Kl'iriJl Ulli (Kl (

ISL. (KL, KL a. a

(Ki jin « i ain iri (ia ari tui -&pr\ KHI M i w i y w w i ^

/ a. .. a / . o o (M (.(M (Kl J Ï I Kin acui \M ; Km an aim m un 2 K I

o a o a M I um M mi ~mi ui a tui OJI - j aq u IKI m «,1 n

dJ®3 4

A l b e r t Rusche (Sf £©

i .0.0. 5.

r&AL-,i ' JKUNOE]

1 v A N «\5<

< & ,

(6)
(7)

C ï _ « • e - v o«, a o

// ^ ° ï ' 5

i N 1 w ,

"

i

* '

T 5 asw

^

/ n w

f * ^ ^^w o ^

< t /

w

a / a ara T i un M u IKI -AL'11 asti ,u; K I S

a > a ) 4

s o i «77 ' n 0x0 / ~ 7 (ui nn ami contas

flfi i u i ara (un asm (uni IKI IJ XOOJ

o _ o. Q a, . o> » a

fcjKTi TiiEii^iaioimiCTjaqajiiifi^jiiijaiiisxiffrJtJiiTMii N

«Lai iti f] ara ara ,ui mi na ara »n - A i m ara m (un v\ ?

1 «U, " l \

UIT! W 'M 04 ('M Kl (Ul (ICI J k O Kïl iU (M 0SV1 0£ Tl CT Tlï O

(K au tira aim i n Ï I ICI an n ici as S-Aisin .is \ mn i n m m (ici n ici as a^kisin .i

cj ( 4 a

^> Q / cv * a /

»cxiira TifCTiiiraiq.iruiiULificiiJiwL'JJiiiq^iiiiiiiïiiiraïiJi o j a r a ï i a n ï i u i 2 * l

J J ^ Kt, «u,.>> «s»i » i l l O O. O / Q

n i (ici -m m OTi 11 M r i o -4.TT1 ara Km OJ mi K I »m ^

• * , CTO -&~w ara asn w u i K I a

(8)
(9)

ITVJ1] «UÏI a«i VIA BJDI ajïri a u .tr. cai an asm a « j K i i d i K i n CEJÏ-TI!

"Cv Q o

an mm am .irui am -jm au mui -**

( ^

(Ol O l |1 CT\

aai

UK

Ti as \ n uniuiKlirunJLituiiKiiïi \ a a i i u i m o »tuin animnanamàm

inn asm .ui m am aq aai as JSÏJ <u\ an is nam an ag I mm m» IJ aai tum ,u asm _&am

aw an IM m aq aoi ak n tie; (ta ajin \ (mi KTJ asm IUI aan ÏJ ijl mm am mm an mm <ut arm am ~m am nui \ mm IM an»N(M'öi(MaaJi(g?(ifln«[]aai(Lnninm

o a » o o a. . / o o c ^ a

asm mi _/i mm «m asm tui

IM

0 1 asm

-JVI mt axi (IUI

am asm an aoi aim m a am

IUI

an

TI am > cum an aji \ ajm i u I I A I M ariam»(MaaiajuiKmwm(0|i%

I a p J 3 N

n Kti KTJ en -jm KTI £Îj asri (jtj iui TO (M Bl am i l amfi 0 1 ara ari D ta» an »ai » an » a. * . o ai un i

T I

mm ay ism ana «1 aoi ioi ui asm Km ioi aa ,ui (M u aoi tn 'M mm ; asm

( u) n, I J2 ^ ^ A a >*

K

»- ^

iui -JI tj aai auiin M OBI arm iii aim o IM ai KIT ^ anuoiB a r t i \

4 Q

n mmiMiajio oniM^(UTT:'iaai(ui!Wiaai;uaÄi'uias(M an (as a m KTJ Km EJI n

ömn?aa*iKmiuaai<uiriJi\ aruiafimn an IEJI aim iui M mm arm KTI

aai Km m am a mm an asm an ,14 - * K Ï I to 10 m ui a an mm w inj an _m am 1x1 \ aoa

ev Q

r

o

am 1.

am 101» 6\

an IK) 2 m ami aii'ioj! am Jïü am axi •*>

n cBj rm ? mu KÏI KTJ ay a aiin am mm in am ti ai a aim m ami itm irui aq Jm am mu

mm KTI \ (M m na aq «1 tii a an aim axi ami am a aim OJI 101 an mm a IEJI ? mtî an mm mi

Q a * o a a.

aaji am -jm am axi A r u an IKJ a aim o asm ? a n asm > an, mm mm M an un a ajj an ion 2

(10)

ara o i ui ? un m rron <w acut an -rajin ULI \ora ui an in an « j aji m un an an üi i OJI a a . cr-

an M un ? tun tira (M an a n \ « n o (M »m «ui an 10 »o aw ;iKaano,iri(tfljnan.-raa ie t tun m ara an cnnn in arui an -ra an un \

n mm an mw«i(mu(KmaJi!Kiii!ifui«in anOTara(nan«nay7[iqdi3\«Hnn j a. Cv a a . cv à Bl ? tut] an um «j fiTin in ion on -ni an nui \am q o m u> a «] mm in irui an n um

/ a.

jm ara (un an asm OJÏI an um am ira m IEJI - A Ï | «S A

n ara

O I

g : S) :

. o a o o o cv a ara ici (Limn j q m un 2 an an ara ara ion \ ara ici un m oui a an trim ni IOD aci ~ra an ULI Nairn ami as on rui ara um an ui a an aim (ui in» an g an» m an 2 aim o (JJ) ara o - a cv

ara un -Ji an ara urn inn inn an (ai in ann «n 1 ara an um i] ui 2 ara -ra an atm an .ui a mm«nruanii\

an

ULI

\aim ann as ara rui ara um an ui 2 an aim (in inn an g an» «1 an i o a

asm un-Ji an ann um

«1 mm « I Ï U an g ~

cv

n o i o t a i C i

» Q Q . O/ Q Q Q Q O

11 ira on u m n aq an ui 211 mm m «m an

-JÏI

an um um Km \um aim

TJ .U

an tq \ an un a un an m« 2 an w <ui un

M

an in \ an ui 2

OR

un (M un mi

M

an, »n ^

ara ara g : arui : y:«

Q» Q / Q a f

n t» mi t un un un «1 in an tJi 2 un an mi 2 an

IEJI

ara \ uîi a « ] M î urn ami ( o an an ara arui ariana

a. a c^

11 an J w Ti ui m m un 2 ara un ann cei ici ana\ am

D D J TJ

un a

OR

un 3Ji M

Q

un M an an \a«i um om

ŒJI

ici raa^

a.

Q.

o a o a a

11 0 : tui TJ un »jj, ai ui 2 \umoan:umnnoju(Lin(M'n!Ki\ ara an ara a in ara o a Q / Q Q

04 on ara -ra 01 ara an.34 a urn aim ^

(11)

- ^ 3 -

ij « m o i l : » :

« «nirf«j^aràiitiwnuiM(ivi(Kin»nTfiî(i]iJ)3iK.iJi\ i m « n ' n i t n « j w \

«i ui a an TI o i a «ij ui a «j aai a as \ an aji a OJI a q \ oo« an «JU m w a a i um om (EJICT/Mtdj) Ulli asin ÏJ) aai IUI "**

um an*] «n

0 1 0 1 j : nu :

I W l U q u i H U K B W aaiKne EJ1KÏ10OJ1IKÎ1V 0Jll1(lSnO(KïlOl(Km»^iaJl«)IKlIiaiKïlJn«llKlIl

O/ o o ...

«lKiijMliflnKii im aai o aas (ion an KUJ m tüi Kt, (

um an um «| omn anarui MI Jin »'o mui \ ajfua] aai q min a asm. (ifjj lui Tri IM TJ M

«l«j.ùaajiïjwaafliKa!UM(iJitjaji\aiwa[]ajinaiM?xn(i«f] mm SUKU ta J n

Bn UUIX

0 1 o i ij : am o s

KB) no

i «j mm inarm an Jîî »A ajui \ urn m i aoï «n am a asin ( S J I U I T I I M m r

i Björn • asm (iy ari tui-ji EI Tii t j u a « K O M M M M q a o \ i K h O ( M ( i :

urn om o o ana VBOI «r am nm CTI O um (M UI asm TI \um ioi aôi al^asn ui a i

a a

. -TO • -

a &

?ajwasm(Ulum(MUias¥iTi \um.iaiaâiaK asin-u» i

. o c v o -^

ts mm m as (rrjm ai m an J Ï I om «u * rui mu ui aq un an EI VI \um cum 0 1 »on

«jaaitMaai(LniiaàiariniMarï]asïi_firîo>arïi~Jit u u : Eitnrp «] onaijiqiui flEiYiuiiasmiuium an

umN «j miaijKiii

Q .

C i * Q

asm ui um at) om a ar] an_ urn oin o i aai

J Ï I

m aai um

KÏI N «I

urn a Ti um w ta« tui an 34 _&%

T

a

o i arm i : am am :

i um am

EI

uni ici asm in (M -&v\ u i a as u i I M rui rui (ui a i K i e am n a i K Ï I töfa

an-nn an asm. «j iism a «fjaqii(Mii.xJiaiMï|Oajii3ajajiii(M aojia] ' \ nJiasm

O / Q. / Û Q .. O OCS OCV

aoi cum (œm M _n m aai ari an an (ajj ajui mui as ui aai o n aai ai ui am aq TI an » CM o cv

n

EI

a a in a um ioi an uu an mri

EI

um am El anj) an-/m (ici asm an asm a ism an asm a an in

E Ï

(12)

OJKJ

«j im 2 in im um vu mu aqonn m in 2 am irui (uj • im fi inaim im

TI

an - j |

o e v .. a iTi a<m <io iq \ ooi os arm an mLi on

IKJ

2 OK ui M M ui M m 1q tu min o (M 7i 1 ui

c - a* . . o / a . lu asti (M aai n i aai o art ui -Ji m aoi «1 m an m m m \ ui «1 asp iri rum oiii 11 m

o Q.

an arui 2 on \ irai an asm ri

IKU JI.KTI IOI

tui ioi o urui \ ami an mn m rui aoi ui

CM

l "^ I J JÜ J »3J \ü

Q O O

mil rui KHI ici a n \ im osn ui an mui an m 2 IK .UI (wi ui ui o m jqrum mn asm asvi M u joj (til in inn m ti o ajui -«*

arm arm o, : ain o : mil : amari:

B i m aci ari aa tl aq(Uj (ULI ajui .ui an rui a ttn aim tuin on} ooi nui arm oq'Ti on o

an un an Jm (on u i _n ari (ui acm T I Ï I aqfui rum mui as o \ aai u i an arm K'I ann ?

i ^ ^ ^ l a ( <>J 1

* O O O / / . Q

iUiiiiirmarm^TianKi\ajmui an on arj aqan mui an ~m ( o ui -.1 on ui TI ia w \ Q. O O O/

aaionjiMom(M~*ananaq(i3armaqTiaaui\ an T.*iruman aniciatm-m

J^ ck U a à & JJ £-\

o a

41 «m ui aq TI 1 u i an aq «m mm onrj om asm ~nn asm ,m aim ai 111 in am asm 11 atm mm

/ * o o c \ /

Û

a

aruj TI on aai rui onaqjfjiTiiariniirmiqTianiq^mLimL'i.iJi an arm aonorm \

a Q r-*' O O /

imi aai «•mui on -rei aq arm atm ~/m an ooi 0 1 arm aq TI an o i m ui an Km 2 »qiai o» ix . a

ooi ui inn om ui

KU

an „ai ici asm an asm 2 aq an ui 2 os ui uu aai m uin ^

Q Q

n ui a,Ti > ui an axi mnrm ljaatijiKiN nrui on

-JITI

an

TI OHM.

«1 m on 1 imm

•. O Q O ' O O an on an aq ui

TI UI

a. 11 an uiorui oxi an aq\iir)

OJUI

an -Jin miasm m -J) an uoi 0 1 arm cv a. , , o / a . jqTian~maniiarm~flTi.uiiUT\ uiuiimui masn2aqiiruimLiajiiain;i man in * m 2 an \ im an m an mui an aq 2

OK UI OJI

n rui mi «1 aq a, 11 am am asm ~m (uj aai in 1U1 T I ui iq \ tii am » ui TÏ in an axi in n am an irui 2 an "\ an ui 2 aai an ui 2

J ) \ ÏUÖ I ^ I ( <"^ O O' o o>/

riKUi(Mi/iin(Uaniqoi-niiasmasm anui~JloaTasmiiaiiuiTiajii.iiii.Lji an arma

0 0 ' a . . o /

on an im 2 T I aai IM arm asm -Jin inn 1 an ui a ajui asm .ui ui ui in m asm ui T I um a 11

(13)

c^ a o a / a â

an inn i T i (Bi isi] I M aai run (ui Ti ira m aq nn aq m rui \ run .mi ( o mui HAJI .ÜI m

» c * o o o c v ex a nu i an aim o i i aim um ami aq T I aq run a on (M u i on aan 2 «1 aan t «i um rum um

iinjiaaciaiijioiiiain um ami aq m aq min a on (M u i an arai 2 rnarui ? «n

Û Q ' a o

ara aq iui 11 «m ira M an ran IEJI \nn aq _Jin aq asm «1 asm 2 m o r u r u 0 1 asn J Ï I o o o ajîi > 001 «1 ÎEJI 2 an iiq a u n ÎKTI fi ruu aq I M «rm «sw jnanojiiiiaJiaraTi

o o a . ex a

aqam Ki aj¥i ism o uji ruura T i IEJI - J I an «1 «q «q tui an «1 arm «q «n >irui 2 aq ^

d ^ (j Z/ U d «ko l ^

t i rrn 1 (un ijui lui aq -i 1 o ani i q isn T I IUII a t r « 1 >ui an tan 2 m \ ara I M C n am toil] : (um ana:

n abi orn »run Uni u i aq T i ca aui an asm T I run nui t i >ui an ton 2 m

ex " ex Q asm .JÏI aq ojii anu ami -JI 1 enn omt an mi M am \ cum ira

S

QJ J

I .. c O O O / .. Q CX (rtjj ara T I IEJI om ? (B î' 1 arm am »q T I (Kl a ara i^n onn iian o aqtun aq run orui mui

1 Û . a

mi M q ici 2 aq ~m asm o (OJJ I R o n ajui nn aq \ oa an M an ; ajin ara w n i u iui /• a a a a. • . o i j w 2 an .jin asq o ( o as omajuinqi asn M aq aq rum uni trui ruui an I M an «K mm

°* Q a. ,

aq TI u i rum «J aq 2 rem TI I IWIJI tuin w u\ u n aq tuin .irui ajui T I T I aoi aq an aq an ,ui ^

^ .. o J o o.

n (unaq «inci «liq 'irm uui aim« naq «l orsiasiirKfiatxiajLi T I Tiitinaq anaqan

«]1J1\ o i o i ^ a q T i o i B i i n a s y i T i ' i i i i i ' i u r t i t î ,ui an anJi 2 aq SJI ajin \ u i a

"il aoiaq an i q <ui ajin mri ytun anti«iiEJiTioiamiaqTiaqj| aoi mj an an am 2

ƒ X Q ! O. U Q

((U an asm arm aq an an 2 asn Ti^1 ÎKJI an an 2 »sn _im asn ïbiOJia (Biaq anajui imiqaasTii Q a / Tii an1'KJi_^ro(kii^4'Ea T I I U T I I an-un ananaimrianrKiaTniiaqrCTi anaqii Q^iasn

an ruil an OJÙI (ruj HK o n IULI an aq o fkJi um an aq aun ~m 11 ara KU aq i q T I rui ~J1 / Q Q Q Cï> '

«1 ara rum «511 «j i q \ tum mi an nq an i q an «q 2 asm TI I I M ~JÏI aq an ara - * i q un *]

Q

«] a n 2 rn aqun aq nmn aq «su an aq 11 \ n 0 1 0 1 « : m\ 6 î

o a o a ji (B cm ? run ^ run ^ji TOI o -Jl ? vara ara mi aiin «511 ara (M ara mui JOI ira to a

(14)

(M ikl .UI UK ,M (l£ %

j , q u i i K i ^ K i i j a n m i u n o i n B i ^ ' m i u n a T ^

« j i n n \ «| <à t «m Bj -ni f aM KTI KTJ tjï tuïi am sei ÜOJJ ao -JÏÏ e i 10 !CTI a/in u i a

(M u »K uni 0 1 «m inn uni ( C T mi -ji m j a i \ (W m i u a i i aqa tuiinai B ) 'k» o » fl<naCnOOTYI*j(KIl!M(Ö(llLlW (UI IJOÏ11H am j B I "ifi M (a mi jnn IKI n N

B 0 1 en » t o m a :

Ck * Q

ij « n «K o i (kiam mm (U «j (u ici \ «m o I M C T on B I 2 action «janniniOOT

«j(M-*îj.iJiî(iKliJi(}JiiJi(ui(ui«jW B I inn \ B J ari m'n mp T I «a -/mioEm-in wn m (1011 i n aai uïi tum rui 1™ ? \ «1 lui.! m aci J Ï I a Ti aai STaq an Ï] aai m 10

j] 0 1 0 1 1 : tinri c , :

S * î

a i

] l

<Kn

"^

BT

' ^ ^

3 9

^ ^

1

^

r a w

^ ( ^

3 a

U

1

a i i a i ai » 0101

UTKV o m .u 2 « j i no «1 «1 i q tun JU na om m »on 0 1 Y) aJi am «1 ui «1 SKI \ Si] o «sn

«ij (M - * «1 u*i a m arm wmJi(ifljia«i(iiUN(MWWpo-Jinw(Lnn(A(i5iniiq?'ï mui «o - A « ; non aq m (Him mi iai w ~.m w HAI \KJ um a T I 0 1 I M ün ISÏI (kiaoi (tm;

c v Q o a s

iKT!iiKinm(F»(ioiinji(Ki»m!KiiiAJi(inii»«iBiJJiii^

> 0 \d ^ J J

n 0 1 0 1 n tiiTTi aji \

11 i w o n j i n m n j B i r N «njiiw^iniUjqoiTiiKiimajïijTiKntqifliLm

(15)

- 9 -

fkn \ u n Kin rui o o n T I (.ui ara T i »rui an i r a irui i r a «I »q u n o rwuü] i q ara T I . O / a.

um am 11 on ain T I \ u n ara O asm K\ \ \ «ut an tinn s aq on <KI n um a IEJI f >.

oa/i an T i ara an «Jin a T I ara i q mi (ira 1O1 O irai ^

«m »ra i : arum Î

n cr=jj a r i ? M o i r a ara T I a q mji mû \ arâ o TOI M an T I an » irai m ara i u «rt aq Ï

a a a Q a o . . a / . .

ara aryn-ii aiLi an - * . u as AJI «K aqaji a n m o \ u n «in »lajui an ira o i r i ara O O C > O-Ctv Q a / __ CX

c m ara t u a i K l T I an a

a

itJi

a

am on u i (EJi u n \

on ajui an ira I IHL^J m i n ara o ara T I (ira IJl « w n J »q ara ion

Q

<uonnnmn\ (inr(ara;u)(iraaq£\ (uiarjanaaq arjjo un »q «nara «ri ara lui

en

o / o . a u n an Lira CLJI 1 an ara ara ara (M ara ara -Jiï

ex a a o o n 0 1 -Ji1 am r u i t (Li ira \ nan an ara - J I : am o» : um inn \ u n OK I M

O l o a Q Q,'

( U U l l ï U l (Uli b i 2 OK ,U1 (M (UI (LU (ICI a a

arjaqaaii arj IK} a .TJI an U I OUI uni

n u n m n u n m i q u n t i a ' i i a arjern

uj

Tiii ê am» an o n (tn on aq an

a ex

m ion 2 an "»am o (M »ra on BUI 2 ara -Jin «1 ara B J »q u n i r a i r a sui 11 \ n ara ara n : am u u :

<x . . a ex a

n mi 7Truijq.iaji(ULiN a m a i i a q a r i u ) i j i n a u Kl an a »ra T 1 (M 11 »ra ara tui on

a . O O CX C Q Q

iiaxi W i a r a o n a r a nJiaa.1 an »cm 2 »q m an 2 ara TO (Ma ( M O t M O u n n i n - i u i u i tui o n aa.1 ara ~ra am on 101 »nn um v\ ara s uni ara u i acm am 1 • a

m o (ui o n aa.1 ara - m am on 101 ann u n t] ara s ajui i r a u i acm am i q an ao i r a m

T"

ara ira 1 o ara on rui rui rei .ui (M u n on a i m a i .ion »n g N

ara v ui ' ira ^1

i1fï

l ! M ^4

T | , J Ï

1

J { ï |

'

iri (U1

" ^ l

m r i 1J1

~ "

w

*

U1 iKÏ1

*>" ° ]

a 5 ï 1

n ( M »xi u u »cm

on a i m (Ui .IOJI »n |j

m i : i n

J à

f m ara au T I »n 11 on on ara u n ml irui a u n o IJI an ara 2 »q KHI ira BUI ji

(2) Inlandsch Reglement.

ara 0 1 1 : ici o i

i

roi aoi o n ara in J ^ O I i q T I on n of| u u »ci ~ra a (ara rut ~JI ÏJ

a. . o u n ut XJ) m ara a »q KHI KTI BUI n \ ara »K 0 1 u n ara ara I M

(16)

o i « s m ~ m o i a i ~ i i : ermann; «ri iu rut ajin \ aaiu(Lv;.ir:aannrjcm»H in ç> a a a

m «ci Jin 2 T i ui w mi (M on ~Ji*Ji «n ~nn o tl wm > ^ 1 ' ^ •»«] ^ i lN

am o n j : i n inn

n »4 *n 'Ui w [ M UU ajui »ai .ui M o n »ai urn o i K\ T I «m n an u u «m ~m (U o m u i JdlUj aamn % a « i ^ ( i i i n ? o T i o i o i ' K i T n & «nan a m u i «n (ici m

Q /

m ui \ n mm î x i «an arui irui an jin «m «i ,ui aoi i n o -J] ci w (W 14 «m (tw irui wLi sum M I T I »n ~nn ism u iru OÀJI jVn un «sin »n -Arm U <LO m 13, *

«sin n «o ~nn

CTioiij: KJT.CK

n (MWiniu e i ( u «xi «AJI aan wm «mi aai «un 0 1 >n T I «ri«fia «1 (Ul î wm W 0 1

n Q o * o o G >

oui -im «j ««1 wn (W n a j| wm (K-i o (ici an wil KÏI ion ari m UJI (Cii -« iu ran win asm :ui / Q Q Q Q Q O -

«m Vi \ (BUJ OJLI OXÏ aai m IBI a on ru 2 win ou cm JOI -fin «n aun ajm (Ui inji ~nn ton u

au aon iKii a ri ain -no asm . u atm arn onn asm n \

/ "a O Q/

n M i n r u iC» rui i r n m u i ruvi «sm o (fuj «K O M wui an 1 «1 wm 2 i n aui «q wm «u.1

am »ai - m un aan aan u i «rm Kin ion ŒJI 1 wmazma^iasmauanorriT^ " ^ afi «sm M lu m ;DI 2 %

11 (cm 0 1 n : an 6. :

n fe'j ira] » »nn IÎUI «an m i n «1 Ù 2 i n «m îsin tn «an 2 «m op «K O «n il i w *] i r o

«xi .«rui (Ki J Ï I au «JUI tij aai ruui «un o (ka asm «l tu 2 «nn ~m ÏI aun win asm mi toi »ai

«miasm «liiJlaann-imiiannann «1 ff-j a oen _nrî.ian ajùi «iw*viiKm(iR(ism.u«oi.\

crai m «R arm ITJI j «ui asm inJi (Ui «n ~JI OJicunm .14 «n «q am ie. i n «K ^

n n tii titi «ri Km a au «MOI « i « ! «j ui (M uan ^ w i i (ru ann x i M T I u am ^ «ru

(17)

HWMM™*™^"1

11

an-ra {OJJ ara Ti aiïn a u i q iù a IKI -mi tu ara ira œsiîfl1 '

v

n msnmiq m (Lai a TI S^KJ, mantinii»q*] u(wiara~4 v «u an ( j j on »ra <rj

*i IKI £Ji tïi ? ara ira \ o i ara m » ara an & n a ara _nn «l ami min an uni «u ajui ara 0 1

\d)J\ J ^ K ! n ^

ami «mira KI toi azn M i l an ~m in nsn nrt(kJi-JUJiTiajiaq\ nru an ~ra an CT an (ka -*«) di a ara a n «ui ara ~JI ara ara if.ii an | \

n a] cm » (Li in (Ei (Titi .ui LU (Kl rui »9 OK arm nn ui a asti «j(KTJiaKUïi(U!«|«n«j ort aq in .üi i <H d. a an a ara ira ara ui «j ara a an im ira ô ara en «j »»a ara m mara^

ii annamjjî aqSj:

n alaiTriüha^Vinirao-TniraiüaraiijaKan annn-Ji m T i a u î r ^ u i i n v

ara OJI Ï] an «] i n ( o an CT an OJJ ^ iri M an n ara ira nui oil a n a ara ( M OJI TTTIM

Q.

cv cv Û Q

-n aji an mi u a ara ira an um m aim an «ta an -ra au axa %

^ ^ CT>K o ' ». CN cv

n ara an on on n an ara maiiaïiaqajiiia^raM^ïinraainiKniiJiinriasin-Jïi arnarn.3h «ri 51 i oraauK ari n an a ui iui ara *} arm an ÏJ an m M a ui m

«îmaaaqïta on a<rj a as o AJI UI OJI an «i «q \ ara o tui ara m iu a ara -rai m ara (un ira ira o a

N

it am

(CT LI

fji u ara KTj (ta an "ïl *] ü a as

LU (M

aji

OJI

an «j oq o ira mi'O *]

n ira a an ira ira Ï) ta ri ü a ÎK .TJI \ (M an su a *j iq a ara KTI ÎI axi an JÏT »rnj m ara a aqam lui as an «n -Jin ara u an T| ara o a N «n «Jara a T I a r a ù m \

.. .. o / ' ex

«uni i ojn ai i un ira o ~ra >ra o a q ui an «ta a an * n ann arn i : «n c î

ji (MTjuaq «]Ù3 m ira a Tiara innroikaojiaTnaR aaaara-Jiajn

J{1

JÇf

t

|

(18)

I no ~nn a i n c i

« ] K i \ win asm o Km mi Usm tui - j ) (Ki - J I win mn IEJIan ij miuinujt

a d o / m OTI 2 aon asm an aon an (Km (M aon Km arui Kin w I M w m i aq i \ nan « j a q n q L j

o o ç > o a ." c * g a i n an am an tun a ' «i (KID K I (KTH CIJI »»nfiri an am wm a j i ™ M J I K Ï I o na . M 0 1

<X

15Ï1 ~iïl KHI KTl (Bl | N

jj o i o i ij : o 'irui ;

» o . o .

n -Kin u)K|,w¥i <KII Monn —nn m a j i 2 aan K I - J Ï I o m i a i i a i - J I w i n K T J < F J I *J*Q,^

/ a a * a o a . "

Ell OJlTl (OJ HAJI IUU1 K ï l O IM HUI HO» »q (M O l (CT1-JÏ1 KTI lOl «LH | \ n 0 1 0 1 1 i o c s » :

a . » / 11 ami OK 0 1 w Km tun .ion K Ï I r u i K Ï I K Ï I O a JI asin m IF» 2 KÏI J Ï I n KU 3 JI «1 {x& 2

a c a 1

aq Kin K Ï I (FJi » (ia win u i IFJI wm aq m ,ui 2 win an m a«i 2 »*] am iui I K »n an .1 arj K Ï I 2

o ' a a . a o o (K» w ï i K I an w »m ~nn «] ani M asm aq K I an u 2 % wm K I I «JI K I IJ O.JI «I mn wm IFJI

m (Bn 1 »ai J Ï I m Kin asin asin IFJI _ J I » wm u rai »q K I win ion i n OJI IKI \ IFJI an asm

aoi-ion K Ï I m ain ( i m a m - J i n u an \ a n w m a n i i m a q a m asnariinn n aai gai

o. . o a /

m B i 2 asm ~m ia» aju w «JI mm K Ï I aq as an an 1 \ ( " » a n J J |

j] 0 1 0 1 j] î an WL11

n (ManJiaJimnJi-A ( M aai n am (W as an an -Jin ion w i i a j u a i n IFJI a q \ om ç> ç> a. Q O Q ain asm _nn o u i nui ism ism IFJI _ J I ? win wi ism i q aq wm an win 211 am aq <ui aji o n

& > * * 3h J d o J ( a o

(M - A i ] «m aq K Ï I o n ami mu am u i IT aq L J J aoi i n OJI i n OJI o \ w n aq o am o m K ï i « u o i K I in aq win iui an w n au aq OTI Ï ) KIT L U I aq m an - A a m w n tui o n

"1 à 0 J Ü Ô^< I ^ <S>

«lui n aai am inn aq om n (ui asm aq an - J U O asm an rKJi -A101 TI I OXI «1 0 1 q inn am

J\^ a u Ja I ! h«,

Q / Q Q Q Q. Q „ „ * * wm o m am 2 aq am « aq aq win \ wm a i n ? w n t u K I M ISÏI aq "1 K l am w n

• o o . t 1 /

ain OTI asm ~JÏI o n .IOJ] tun asm IFJI _ J | ? M m SJI 2 M ( M im n aan (ui OR »n aq w j o

(19)

- 13

çrv fKTl

W ï l l U ~ ] C l ! K ) l ( M Ï ] t H 3 * ] K l î < U l i l K T ! ] Uli ï] HTI 2 ï ] K l u n K l IK1 JOl V i o o . o o * a

uuj an ton up u n u n K I ton OJI -Ji »n ara ara I M o i w i j n «m >ai itu j \

n o i o i n : arjn o:

n (M u n aji o u n on o-tm o w »en a K» J W « i I K K I »a » m « 2 »ai »ai u n » n i

a r i l am «ui u n tum XJI sm ~A»ra u n JUT <iq ÎIK on »n u n o I M J Ï I K I TJ I ŒJI % a i

cj J o J J a

,. a Q OCV Q Q Q

Ti 101 an u n n (iq \ m u n 2 i n u n o n rui um K I \ iui K I T H S I «1 K I u n KHI u n

(LUI u n om m w •«. u n »n (U «1 u n 2 T I 0 1 I M o ton un J Ï I »sn .ui o n T I «1 10

- J* ( CJ J K

O / Q

ara -Jïi «j (ira 1 n ani] mi m w i IEJI 7,1 I »ra (ui »K »CI W ~rn K Î I E l u n M U I «1 a i 2 «1 K I 2

Q Q a. t * ' „ /

u n K Ï ] u n arm iiiLi (M ara ojii [ M ara Tfi K n r -

KTJ«

a

i o ( w i r a « ] ( f c J i 2 a r a - j n i ] K n ( V J i i r | i i K 2

n o i o i j i : o j i a n n :

mil o »ra om i m asn ~/n o n ia» »ra ~D 1 J J HL, ^ • «Gr, Q Q ;

ajiti »ra (un 11 ton ia» ni K I -%,

.. Q Q mui »ii (im >iq tim «sri ten "^

Ulli KÏJ (FJl l u f ] U 2 \ a a / u n c i «i M 2 i « d

n a m : «]

f, O ! « ] » J U ( K n f M W t ó . l J )lM ï j U n 2 a T K n ( K q » r a T O

n iei airi ntut »n »sn ï i K l & i m »q ? »m o n L j i i t r a T I Kin »ra I M ami <isn ara ( M _ *

an ~rn KIT \ 0 1 i r a m n »5ïi Ï ] fj 2 »ra - m m KHI u n an (un u n .111 icui i r a irm i r a

1ST

M'

Ï U I ara - J I (tin i r a O »n » \

s o i o i » ; a n r n : u 2 u n o n inj) ara _ J I u

n t u »q u i t i u i 2 ï j O /

O / Q Q O.

a m mi ja» »n —m K I uui u n K I u n un T I an _ * t R 0 1 m »q m a _a . a t i a i m « i nui un -J«I »^I UUI \ 11 EJI 2 ara u n i n ni »ra 2 K I ara au as an an n

I ^ \ *K\ a J J

Q . . Q /

asn .ui (un (ui i u »ii ain «1» t i i q t i m »ra u n i n m ara 2 »q »ra (uii i U i » i i a i n ' ï i » »ria un 1 n m ara 2 »q »ra ïui »K »K an an j an an » »ai

(20)

WV1 K\ «J 10 KTI -M «J KTI T l Tl Tv» ? Win («1 O WÏi (l 11 O -J! VU) KD CT (»n i2l Hfl üül

' ' „ O O. . O / t J

T I \ 90i;uoj»5\n~min,Uhi!(uinKiT(a~-ri]Kiniui,w|] uinoji anon m a o w i n n i ]

«j ara 2 K I ara (ui I K K I an | tim (M o n asm ~nrî ira ran (ta j (oi am j i n dj « b O

<M « i an m fui luj) tum s n win m mm ati arm K I -JÏI K I ULI \ imn asm (ui wm aq i n inn n u i asin u i K I -jm on (ci 2 ui ? wm uin ,üi ami asm (M ~*aji iui M m K I \ ajin M m m «1 «1 K I K I ifji win ww (Bi 11 ajui 2 »ai -JÏI on «an uni ,ui ara tsm I M un T I 2 an 11 (un asm u i «j win 2 .m ? TjijTfi2u ?wmaoi ITJI asn (un i q T I um asm un wm m r i 2 ,ui »

o o o O ' o o / O a

wm i n i (M (U n aai asm on <wi ^a,ini m n ij y i asm o asm 0 1 C I tun ooi u i uu M K I \

IX Q /

Kin d-nn u n «1 un 2 win u «j T I K I ? \ cum am rem ira m A OJI (osn u i _JI K I _JI un O c - v Q . C V Q. r-y rt KTI T n (Kl _J¥| KI asm !L1 -Jl Win OUI Will Km (£11 ~'li] IUI 71 ïj Kl (Uli ïl OTO (Ù) ,ÏU| an -Jll

K I u u \ (M an m | K I au a^ an an u u, an an ara 2 on ~m a n wm iui 11.1 n win \ w?î

ci' Q a

aan ion m »ut u n on «in 2 un K I 2 oui aq K I an an ~JI u n KTI o m ui ?wn I I O I J I E T I

J J l u I ia d ^ J Ju

i

3 \ 1 ~»i

asm ,ui xv\ ut ù l wn sri mniï MUIT tui ni ICI m K I UI wn 2 T I a?! K I aq n an ~A um mj a o o . a / ' ^ J - J V ^ * et K I a wn i m un om asm asin u i ~nn ara (asm m u i _ji ^

n sji axi ? ara tra fct .an asn ~rà o a i wm KTI win u u arà an qui 2 ra] ( r 3 iyi t i arà

<tn on «1 ù 2 wiiî an orra ic Vm an ~rm an IULI \ ist â 2 ara wm an ÏJ ara 2 iqara aq

«s a-fi an | win asn 131 ici «1 mi aii cm in a an oq ÏJ rjj 2 ara wm an m ara 2 M ara <uji

«K an am um ara ara I M 0 1 asin win \ oJi asm acm ST ira «ui ~m an wîî m <m\ w m » K I J ï i Kj uui % win asm .u ara ifut m «m ara ^ n m ara KO cm M asm -Jura u i o anrm asïî .u ri T I K I ? •&

Q Lu ( ^ 1

n (mi r. ara 2 ni K J 2 wm OIÏI 11 u j M I ira M ara tui ~im an «in an rm murut I M

(21)

15

Q Q O.

BU uui \ turnten rui arui i n m rui aai . j n m ara ÏKJI ara rui re aan ira .ui n T I ia ? v

^ J ui I 2 CJ «, | BUS

tun KHI o i 3m m « rui (ara u i -Ji aq j irai ami O BH J I I i q ara u i -JI u n o n ara (X Cv a a / a Û am tii -in inn (EJi i j iiq a.'ii! ÏJ aan rui irui an -m au OJUI \ (ruj on ara »eut an &q u u rei

/ Q Q xi fM % u n »in ^

n a i n ; ara u u ara f\ ü i 2 «1 aan ùj",irui Bq JV\ BQ UUI \ ajniKiaJii'ïajiinfln-A

cv a o a.

"IIKKT"

«i ui 2 ara am om rui ? tuin an mm tui tui an -nii a o / a a

I K 0 1 «1 i n u n ïi aan CLCI Ï U I aq ~r»i aq «LUI \ u n nn «j ara 2 anara iui as aq an 1 o i ara .ui M I w rui an nnn vi s ÏJ an on j j j 2 ara u n an m ara 2 aq ara <uj UK aq aci TIJ

a. O/ a Q

" i a o i

vi «n : ïi U 2 «1 aim (Ui ion aq ~/n in (tui \ u n aq u n u i T i Bq - * B K 0 1 n i n a o / a o ' c /

ajïi ti aim «xi icu aci -mi 10 ruin v. u ^ ra ÏJ ara 2 i-uara BJ.I as aq aq n uinaraun rui ru; rui aij aai in s an ici m ;oi 2 flJin an «j ara 2 au ara rui as an aq 11 OJI u i aji tui Q...Q „ „ . . . Q . j _ _ , , „ . . P . u n \ (uiiaiiii niJiarjrn t an as un ara \ on an 2 i j anu 2 «j run 2 o ; \ o n u \ an ri aan 2 un o tra 1 \ am ara o an ïj aan 2 rui an an run uui \ run «Ui ,ui a n rjan 2 un rei tra ? \ am ara rut an ïj aan 2 rui an an o o

Q Q

aaa «Li 3d a uinararuiBraaaiii on ara 2 aran ami ui 'ruiaraum m tui2 anruian

4 >» G) I O J. > ( f

û / . o O Q /

«ri i n » \ (un ui ïi ici aniq tun acn aam aq Ï U I ara an an am 2 asti ni roi 2 asm 1 n ara

( ( l d GJ l ^ ( •*>»

/ * Q O Tnunaq\ oon aq ~nn aai an roi I M ara u n aui EI rum 2 ara-JÏI «jaraiiruiaju.uKKJi^)«

û " Q . Q O

atiJi «)Tfi2aqB 3ST!i(UiBqajLirurwi_^ïjTCU^aT2Ui?«fj(Lai2,iJi?(Lrinann aruiuui

Q o ' a. o-/ o Q ex

( i j i ; M - * ï i annfl_f)!i t aan nu tui a q ~m ai 1 HUI \ ruin ara ,ui rwiaKam ariana ni n

I «L ' ^ J I d I

Cv Q O

ari OTO lui uui an —rui au am \ tui ari ara 2 m aq 2 BJIT OIÏI an ara 2 an oui 2 aim OJI TJ m a %

I ^ [ \â J I

d

I g/1

I

^

Q ara un ara w üt 3 ÎM BJI M rui a_nn \ u n ? .1 (M as ara aq n uni an a i n Wirui Bq ~m

Û • . » Q / Q au uti \ aiiui2ara(un i n an ara 2 au ara nu as an an a uin ara rui tui iui lUiau

a n an a n i q an ui 2 arà uai an Ï I ara 2111 ara a/i BK Bq aq TI'I «n ,UI 2 »ra 0 1 U I » un

(22)

CV O Q CX l I i mm mi nu an ~m in U L I N m U I «q ara l i i a& an i n n u ara o IKJI UJI m asin

ara ~ra «(] ara ara ara ta ara ^ ïj ara ara ara ta ara •

n om ami : an i 6:

n inn »n «j «xi «j m a r j U 2 a r a u i u m i i q m i a r a ~ r a i n on ara 2 aqioi a l a s a n

o o. . a / an M tra ara ~ra arm arm ~JI :: an i n i i ui ora \ ir ajui aq n JI UI ira UI -JI an

w, >» d k j J i 5 ^ ^ ^

(ira ira ui an [i «Jin asin ui ara arm àlrwra nui O ara ni ara ara UI ara ira O aq TII Ç> o c v a c v a a

arm a i ni ni am ,-A.IK arm iq ÏI mm w inn in -jm a^i uu \ ara m «a 2 ara -ra am

ex . <r>

Q

0 0

OJÏ)

rui uu ara

TI O ~J\

in an n ara

AJI «A

m ara 2 in ara iq ara

M

n s\ ma -ra ara

<ui ara ui (ira o_i -Ji an -J\ ara ira m am m aq » -^

CX C^ Q

n r u m i n a q «jui2inara2Tiaraiqan

KIIJ O Ï I T I N

«liai onan Jin2x11,11 ex ,. ex 0 0 . c^ o»

ara (Wi -dura ILJJ O ; run ui m in in • \ ara <q 14 ui •* 1 a aq UI iq ara :u ara ara

J S ( *o JM, 0 a >-"'

an am aniraanjiam «îaq m ui 2 tuii 01,110.1 ara

JILTTI

ara

FJI

an 11 (kaara maxi

c1» o Q » Cv Q

an an ~Ki 2T1 ara aq ara (ui ~Ji(un an ium ara ui ara \

|] arm ann n : an 1 c, 1

ri iraan'i](im iniqarà«m!Maraara~!marmirm~Jit o n e , inji an arm .Si" : : a n i a : on ui ui um

N (IJIIIIM

?ajaiaqo)ui^inamuian,t3i(K]|t|aqitii!aS ara u am ni arm m IK fam in » n tu aq ai on um o q (M ,74 ajin w iJï 2 ^ (M ira ara mm o »um ari ara (uj an ira an -Ji an ara oui 0 1 on 6_*? iun an mi i n \ am

, „ . a

. o/ a. o * c . .. Q

cv o

(El m MManaq j j j u i ' t i i i u n i ijui2iuii i™\af|ajLaan^namiuarij|»3aqarm aq,

«raui ^J! ui an o (M «m o M u i t î an imaraanjiaùarmKïiinji^aqiiianariara

J J^ ^ a

an «m l u ara as m »g-s»,

(23)

t. a», „ c v

» (ut (HT7 chJi ^#, ok) (un am \ (CT soi n : <n a «lii : ï-.i

ïra 5

. Q> / / a c v Ml i d Km as ran o MI «A airtn si as j mm «on ~m aan aan ? ain MI IUI ami n

d' J

f

"3^ J

!

Vb » J !

«i MI \ o MI mm an a 2 u i ? min inn asm O ajui o ( o i ? ('tui MI asm MI K Ï I CI EJI MÏI

ld a \ V J C9^>\^ « ^ (o

MÏI OK a s i l a s \ ïkii an fei j an MI a ami MUI MÏI (ia e i » ai n 2 o s ] o MI -Jïi « i an MI i

a ' "

"il a s E I irai \ a a i a s arm (M K Ï ] ci /ri an an a o ? an JJSI % ;ui »ajm. MI , J Ï I asm tui mi

/ a • . o . '

o ! o i » <un aan MÏI ES mi at] o n MI fi Ji (ûj Kl an an KÏ I ^

n fci cinq ? ((LU Ml Km Ml «m ES (uni \ on (UM Ml W CT *Q t a 3 Mïi .-JÏI an KÏ] an w

S

Mil as asti o M su tnlti an as i fiwn an n a OJÏI (Mi an o n twi > imn ES MI ES TTI

J ^ J ( '^3 Jl U ^

a Q „ <3> Q a ~v a Q

sun M an MI KÏI as in as \ assi ES O I an aq ajin. an .mrm w ici;i MI ~m afl IULI OJÏI E I Q i' stiJiin KÏI » MÏI UM MÏI MÏI ES a an asn Ml !~JI MI asm Kl KÏI ES min KÏI U ,UI KÏI a KÏI w Mïi aan ( o ?(tnn an KÏI O I an an KÏI ? \ KÏI ajui KÏI KÏI (M ion asm „rai soi o i -J) i ail : an .til su im ^ ex

(â)ïalaadscli Reglement.

(24)
(25)

um « n tan u ua a ML] K I asm K I am o us mi « K I K Ï I mm K I I soi

~ ev a.

im, T l IK1 -JÏ1 *j JU1 x aÇTl Kl Tl

f U ~T O Ul M KHI Kl K) (Kil «1 KW O ) (Cftij^ T l Kl -$ï

i j nmn ta m» m jn IKI tuui > «sm K I T I K I J W O I a h/ï

(KW Ó iü) «1 ilOJl 3 KI % (Uï) (Ul aSTl ~*KW M O I

«1 (Uïï hfl (iß; iïüj « i m foi Kl n v

(26)
(27)

— ig —

i a j] j ; u n « n « u «.it (<u) « i b x i » A 0 1 O ae M I B K I K W tun £ r

«W Cl « -J1 O <U) ( M OJW K'! !K1 KW S) «UT O ! OH ( m X l a . Q a c v

K I - m u w M ) (büt «i m m « i « m JKI 5

'3'

« ( « J Ï (KT) T) IHTJ ff07 (UI <Ui ltOj\

I s o i o u : am:

(KW W I M I K j n K I ~J1 .C] iUI SM »Jin K ] j] iKlfl Itfljl O ! J ^ T l K l -JW K l 8JÏ1 ï ] IÏIT.1

y

(X\

S"

!3"

« 1 I R J I M I -Jin w a !ui v u m 0 an I M 2 t u n K W ( a j * 1 « 1 -mi n K\ ^ o - o - C v a , - a

t i m : o i 0 1 K l x i (Kl U M KW n N

^ ^ o CJ

ET1

4

1 n : 0 1 0 1 m T I K I T : ÏLS «1 sp K I A \

3

x i (Ki T : ÏLS m ( p ini o

K

0 ! Jl

a n a arv»J.nijin«sng v , o o o / a c v jj 3 : a i 0 1 K i x i K I <ui ^

* a a

Il

(

a—

o o U ) S L

<^ : O l O l 'Kl X I IKl (Uli "»

S

T ] IKl (Uli

I u i n j n u m

3

P (UHl un il (ULI I M KW UW (KÏ1 (KTI (Kil O l UW J U O O (fcil UW \ mi

C > O C V , , Q Cl , ç > ' o KJ.MW ï l KW O l O l K I T l (Kl il!] K I ) \ U ï l IS l O l B) ( o IUU] ÜJU] KW (Ulf) IK]1 (KW ï > C i O / Q, / Q O O C V .. Q

Ï.U CT1 K}_TI (KI -Tïl «Tl 3S1F1 (1(1 ikJl - d U J l X I ((UJ l\£{ X I (Bïl J (KU (Kl O l K ] X | K l (UI («1

0 1 o j ?tuin t i K I u i i ' i m x i OM «J M IKI * * < U M M an M K W u m i n j K W I K l

«ld" °.J J| O) J KT,

A . . . . . • • - . : * O O

^

I K l X I (Kl

d Hl

O

a

a

K i K I t i m X) \ KW (M O l

SE-Ji a m t (Li ( M K I (Bîi lias M W m i /i Kin m o i o i K | T I K I

r » U\ 3J1 K l K l (im X) \ KW SM O l 1ST! -J¥l KT (UW « U UU) ( O K l JSW ÎK1 -J1TI KW ^ Q Q

^ a Ç>

OÇÏ/.

KW tSlil (Bl K l KW

a

U ï l aft! KW l

a / /

K l UÏ1 O l O »TJVl.TI K Ï I « 1 flflJl KT iUI ? (Cl I I (IM 'i .111 I) KW KW \ UW KW K Ï 1 Hfl

U co v | . 2 1 jl j

«J O l * Hfl (UÏ) 3 X I O UW i (ü) . \ UW (14 i» * U I l i l j j ;M KW / H j J J l | \ KW »S O l «j

(28)

Ci. O - / ' Y 1 ^

«] L U I K I u m asm m B I K H I ( M W asm ÉJI « w » ^ u , '

ÏJ « i «j iK\ (uni «j am 2 KI am ÎKI. 'i VKi M E n M u n IKI ajti Kl om "in au. -as toi an

a . a • ' „

m i m (uifi asm m ? as o «iJÏ on to m x a_nrj K H I O CUTI ? i i m " ï l ' w w o us to an SKI

\a à) 'ÜJ . J ) J\ xL^JJé-\a

a . Q a a a a a .um ( M «JUI « n i > ajm (M ; K t i « m I M m -in Km u i n m (Km u i : M K W » \

ï «, I ( Jl

p K Ï I a a i o i o i nm K l -jm o ( o » u n anu I K I - a i ( o É B J J n (M r t u i K T O J V T J

1.1 1 q «Ul (Kl 1K M f l O l \ (Ülj CT U ] O l O l OK O l (Ul K l K t l l i t ! UI CT uUKTI

a . . / % û c-^ç~v , ex

i ;H Ti i I K to an c m \ o i «j o i - J Ï 2 Em \ turn asm o o i o i as; o i ,XJI K y o K Ï I O O/ CK - ' . 0> "

Kin \ (uw M t ] w an K I 1nu o uisw .ui u i on Kill w " Ï I U I a-ci ; u ann Kin E I M I U I asm

Q / Q Q . » O - ; 0 > Q.

rsin K i l O 5 (Um MUI S j I U I (LM (LU (Klil (Uïl (Kljl Klïl «IJl U I O .UI (Kl| IKJ

K l 711 IK] | (UW (KI »5W (LI UI (KI >ï] (Ul T i l O O l O 9 «Ul M j (UI ÏLÛ «j O (Uil , ÇS Q, asm .ui u i (asm «j aji u i m tui «j o an M «j o > (Kin u u « m o I M I M 0 1 asm ai / Q Q

(mi K i asm SKI u m ( H m ^

a

C v ç > , ~ _ : 0 1 ' O l K l '111 K l

I « U l (UUI

1 ism u i Km (ui

0 (Kil " ï i (ui I K I ( M K Ï I T/1 \ Km Km min .ui an to K i Mitiful an u i -<, J J I I I

cm asm uni KT KTI UI IJ Km 0 1 Ml to to O l O l r u n an m tui in ( M m i u trài uro

C ^ Q. Q Q O Q Q

Km illlil U l iU) (Ul IKJI K J K l Oi'Ul 711 \ JUKI Kill U l i (W) ? O IKJI T l to it Cl O l O l / U l i «1 K \

U l TH (jUJ (LUI LUI ( t l (Ulli "%.

Kl

a.

: > 0 c >

T i u i K Î K J «iii L U (um o i arg iöi I K I an an K I I I t o r n Km inüj afin KT, T/i K I an T I ƒ a a . o - o a a . . . c s >

u i ' u ( u i (LUI u u Km «um K « ! l!UI U l U l .Ul (KJl K Ï f K l T i l l Ï U (CT K ï ] « A OK OSÏ 1 (Cl .Ul IKJI K l

. u i IKI eu amin an « ; i ernan nrùi u m ( c i itn u i an \

™ÏIP J I Vô

HU

^ 1

" ' ' " ' ' ' » ! , U ,,,tJ W J 5 ^ '

ï] CT 2 (Kl (UÎJI ((LU K l (Uli Ul ï

1903 Wû. 8 ,

asm

(29)

— 20

•W j « n asn «j p o n «m KUI (Kl O ? tnn. m a«i m i a aq «ai «K T I UK % W

n ó mrj » u i T i (M (Uj KSI uw icui «n n o aq K I ~JI M on «Ji 2 a^ o (ain asri «JI m n «rui o K l w , j i p ni i n a « ï i «m «i own m o 2 nai ~m an K M an .ci 2 «K O «JU K Ia . «ri asm

Q. ' Q.

am i) r u i 2 (M \ sq IEJI 2 «m am JO] «in, aq O u n mn s i ut) aq u t ] «sm iui «Jiii p axi K Ï I an arui 2 I M \ m « 2 «in (irai mn KÏJ an (tu u n mn s i m aq inn <

o o v a

a asm 2 w K i a p i K I am 0 1 K I w M I 0 1 o n \ um «n w «ai uin reji ~in asm. 1.1 U I arm m

' Q a a a • Q " ' . o

«1 p m «q \ (un «ni mn (M ? P I M I T W M 0 1 p n ? u n m K I . K Ï I min ß i .«1 - J I tin/i

an p u t iroi x

s (M «jin a. 11 s i aài mn TO a<nn «1 a n ssi 1 "ïj (un K I T I i a <EJI T Ï KB T I EJI -Ji p m aq

K Ï I unn t u ..n,1) asm ;ui u i nnn an P an aq m uin \ K Ï I u n en _A«SÏI U I mn an M oai

K « an inn 3 i n iui K \ u n m «1 « n an a cm a fin o w mi K Ï I T 1 IEII J j P an K l \ on p

Q

a " . a. o c>o,

«] K l K l (81 K l K ï l (KÏ111 O ~JJ O IK) OJlf) K « (UI IM T l K l UI (Cl (U) (M (Kl O l Od K l

Q a o Ó O /

T l i K i O ( M ( U i ( i n n « i ( K ï ) j (M«q .tu 3 ari aq 2 fut > «in anriMKi « r n K i n a - c i u K K ü i f u i

« O ^ 4 I la >» ! co cf & j

/ a o a o an M an o iui (M ~OPI «n T I t q » « i « l a i n aan aq «m an K Ï I ^

o . * CX n iM irai oji (EJi u n «1 'M u i an n an o «an «an «Ji fMarui u u an a q t j j m n ; tum (Ul «ri

(ui « J I « 1 M di c m («i an u i aan «an ? u n «a a n ra M ~JI an u i « n T I K Ï I aai I M

«M*, I fr fa I J J) S» J ^

a. a Q a a . Q > / ' t

ein asn -JÏI o n .inn IUI i an 1 : u n «an x u n «in «ai «K asn .ui «1 O , araari an ne; a'inn / . a . o o „

« u i 0 1 «m«a/i~nn ( o f E a J ( c i K T i i « q ( u i a 4 ( E J i i i n j i u n « Î T I l U i f M o a i i u n a i / i n ^

a ï o i i i : 6

u i T I T i o \ (Ul i l (D, »n «ao \ iui T I «A an «n T I T I an n tui ana u i T T I VH\ M 1 T~ a \ inn asm «JI «JI T I an un 2 as

9"1 O I R I 4 Wil 90 o

1349 No 61 ^ n ^ t m ™ . . ™ ^ No- 2192 - 2538

(30)

O û / / Û

mi an icei a (M cnn an

M

ami

IUUI

« aq \ (M asm

M MI

(Kl

ÏI

aq > un M an W an aq a a / a / a Q o a MÛ arm as ;ui *uixi MUT (JM Km j) axin asm tui (oj nui UU ^ mi nm an aui «m un

o Q Q. / Q

ai i

NI

\ an cum a m nmn aq an

NI

un asm ~in «m o i - j in tui aq \

M

asm «m «s am»

»m -Ji am ra tei an aq \an un an IKI ~nn a ~n o M «UJI in an NI NI KSI m asm o IKI iL\

onn an as; jnnnn ami a w aoita a an aq a mm KHI an naj) asv^aci ( ^ a an W mm asm aq ?

'~"

Q.

a.

as mi aan

NI

ia *n \

ÏI ICI

an w an ruin

MI

~rm m «n

TI IKJI

as arm an aqmm asm aq ?

O O . / Q û

as (Ul anu m aq

T I

\ (tun (tn an on <im a an mn a an arm ?(Ui mi aq an an U-Jj UM

I M

O v "" o o ' o a.

an EU a iKj nm luvt aqj <m acu -Ji CI ILS M onn an an an

:u\ an aui ajm IKI a n in rai ruin \

a . o a '

mm NI un aai Km flkJi on asm mn amn rai «jii aoi an cm ? an um a m tum (ti) wi irui an «m um oiïl «1 Ti Km m asti o

NI JA CÏTO

an as; -, ami ann il

IKTII

o (M

NI

o ? aim an «m \

I J ")) J I Va 4 JGôàjS I

» O ' Q Q

am asm .ut «m asm an o toi amn « ui NI o » «JS» an «m \ 0 1 an am 2 mn aq fa o NI -JTTÏ

&C1 mm nm i n mm (-j ajui iuui as <ui »01 anu aai a

l' O Q o C^ o

11 (M ajui

IUUI

mi jn«uia(Ki(KTnaaanNmaaJi^fC](Ui(WiTiïj

B L I I I I U «(UISJKUKJ

(M (uni fU (O an rtnn a Ti ara ami âq mm an a n onri aa asm A an ain rinn anu -Jm (P aam J I «L d' > I «a, l >* <S>

a , , ç v / . 1 . a .

Km NI «jin aqan r&a TI «m as asq o NI IJ, aai] an as; ; onrafi irui n &] a

r

q 1 ajm (U ann

Q . a»

t

<3> /' /

ami ? om o MI mm MI mm «n M; asari o am a_\ nrmn an OK onari ariJi ri acui acui an UJI ._*B

Q Q

an mm a 11 «m ami ami NI J Ï Î asm o NIH ami arm am ~rm OITIT ÜTI asm | \

an (bin am arm aq ï i ( aj «m ~>n an aq

( M

(uui a aji as 01 ara Min

ÎKI

arm asm ~nn o o

«J mm \ M am aqn am (^ji ajui aan a.a

r

i Mn ej an M an aji \ ajin asm o mm NI rui NT an

*U) an aq \ ion (Ui an an mil an (in a am arm am in am -Jin sta (maai aim aq a^a a \ v,

J

/

• M a I I tq • d' CJ d 4

// ;*-if Î Î *1' ' " r'^? fca^lM *s>/ "'l »fun .^1 o ^ >y )/n r«JJ ^ d.« * ' Ï r u i i i i i ~-,*'j nrr) J.TIimi^»rr» 15?) «s« fc? *.?

(31)

— 22 —

O l rai i

M un <ui ai «i « n5 ^ 'i m ™ ', r a a n - ^

4

m1n n n "/V*1 ^ 3 m ^ ^ a ra ^

a à n ^ a M o i o n S î : G: e » u j > mi 4 l ^ " | « | ä T f t t j j A a « u M ] i ^ g adi «n o. im n O M I ~fî ( o ™ an ij w N M I m xm am «n xui on «m 2 im -m ci «m > ara «K o i si uu »ok « j un « j » amj «j »S g i n tuttm « g « i IJJ cm agn un & a n w ft â M «u -m o i CTsoi W J » | | o ij am un K J M J B u n ï T l u n ê ' ï u A â i a j i S i ^ t | « t p (M « j w a g a u n j c j ö «|.inru ain ail tui lacu îcn «U wn «j «jaài »«i M o j sen KJ KT e j \

n o i a i i i C* t

w un U e ain KI ri .u 2 U M 01 (ill o w am CT un am 01 -Si ( u soi t i M iui N am isu o un (tu amTH KU IUI K W w 1 aän an om n i M?a aanTH > n m u 2 Kn ira an o un ta tk rim «| M M w aaiï O I (M an an inn asin u aoi .«ij mn ? un ai an N un an «fa u an o n rij am ; o Vi o ï a î «hn w aa o N vn an aan u q o n in am ? ES OÙ a i râ u[w aïi ai un an ara «in J B IUI aai n «gl \ un w

£m i - n fui an assi m 01 ~n-n mm un w am JJÏI an am 2 an 01 an in an a un inn 01 u -Ji ^ LU « M . . ^ 6 J ^ j 1K(i j ^ ^ j j j ^

an ü a tKin mi tun am am asm un am osn'uin KO an 01 yum u tunai lAj am ^ un n Kl KD E» Trt Ol S ^ I T I m O di «J M «j !U) iSf IL& Kil «j B « ^

n on o n î aan t

II <J - ,

n ni uui ri an 2 OK o acui an an 2 w aiui rum an an aan u n am O (CT (M SEJljl CM KÏÏ an un 2 ET ? un an am 0 1 o ? 0 (tan an aam W arm an ~m aam au \ un IUI at] 1x111 on an an â 2 OJI an vrnn ana aan asin ~niï U 'in u (in um asin o uii 0 1 0 1 im aan in as an «n j ooi ari tu; ra Î un aan na 1x1 (tuj inn T I \ aan uin am ! un an aan EJI TI'I 01"

(4) Inlandscli Règlement.

(32)

o c v . Q .. . a n (Ol Hl T l !K1 O IM IUI .UI iUl ÏJ 01,1 «] K] N «1 ( t l 2 WH (hïl IUI (UI Ol 11 (ICI a l l (BUI -Jï| KT1J

a / o c v c ^ . CL

(uu e i »Sm ari M - * ( u j (inn i n an i q m u n 2 i n am 0 1 u i «cm u i KIT IUI I i om KTJ IUI / o - a.

(tu «] i t u Î mi. "^ um. CT o an inn 2 T i i n m I D u n K i l mi asm (M acn u n aan mi an IUI o a a m lol Ï ] u i \ m] (Lin «q 11 (Ui (ui KJ isyj 11 KTJ KTJ > a ;ui «n rui 2 «q \ u n KIIJ :KÏI

Ï O T «cm ami* 0 1 aq' n «o - m » n u an ( « j I M *J OUI an i n \ om o «sm ? tun arj u i 2

«m (ta K L ) «1 (M am «in am an «in 2 «q an an 0 1 aim irui _JÏI U ia 11 \ m ajui aci ( ^

. Q u /

»ui i n an ici an U l 2 am no f JI i) (un ;ui Ein ' tun icn mil an im I M I K \ an ojui an ( -Ji

d I

VLI

-<4 • >'10 l ^

. ü O Q

»cm i n an i q m u i 2 ooi ici N u n a am ? tun in j arui i ' 1 ? an u n I M «K U M asm u i an

O vS' û . . Q Q

«1 irui 2 at] Til 2 \ (M u i nV] LUJ atur T I > an tmtl 2 art i r u am an u i 2 IM OK u n asm.o an

. / . C v an ma 2 n i n 2 «cm ( u i aij OJLI 2 a t i m n 10 i n IT n <M an aq \ on a.q rj i q it 1 aruj an (in

. a . u o a / a . on u i 2 «en IUI aq asn > o «Jin N «UI am u i amn «m IUI 111 ,ui tu um an IT u n «m am

( B ' J J J O^ I "3

non à u n afin' .ui u n .asn u i «ui ULI an K I V u n u i 11 i a m i q u n u i iwj in am 2 an CL ' Cl

a n a n u n c i a m ai M - A ' i u « t x n n « i t i : i u an w «m «n «cm \ n .1 u i «JLÏ u i u i o n

(d I ^ )

w

- l J &

Cl. / Q Q û CL

(kJl~*( m atn i l u n mil IUI 11 am urn inn UJI u n « 1 tul nui aq ~fii «xi asm an asm 2 (ici

un **

/ û Q / . a

jj u n K l an u i ai] «q u n asn u i i u K M m i n an u 2 aai u i rui (im ? an u i «tui v) (M e n u n ion o u n \ acn «cj am rui 001 am sn an ù l i uut tuli an u i SEJJ osn an _nn «sn u i

. / Q O C V Û 1

aan imii k j an am «rui oq LUI acn an o q u i <n rui «m an ~/n iui (»q T 1 [v\ «cm Tn ' v

n u t i (M an (as 2 u j irui tuui acn T.T (öl J j c i an aq inrr ici «uj (Kt \ an ««JI ï] i n 2 K Ï I

w u i osn an t u n « *] fM om mi «Jin u i tM _ji iw am «4 ui;n am _ji ,ui an am ^

]] 0 1 am ij t n t

Q

a m u n e i an arui i l ? 1 T. asn .ui 11 aji mm uui un i n \ a u u a m tui «m ? an sa mx

J^3J \J ( 13' U }

(33)

n—

« i M C T o m u onto inn ana «aitMCTtisnn^'CTCTu* orui :

IUIATN «JU

I «U 4 J

/

^ /o o

uni (M 'U] 1*1 m a «] o aai tl (Wi 0 1 \ om o ISÏI an i j (U asm ui 1*1 aan cm um

c> o ^ . o o. o / ' a d

« ui 01 w n »o i nui um »in öl jqcuiii a ïj IM J um aai *.

f am o loji am ( o OK o n w um 'M ui on am a (M » 0 1 ij iu? ism tui ÈI an -^Km (M a. . o 9^

KUS ism un curi an toi -JI ) «JU OJI ta to •« i » ia il am «tl arei 0 1 0 1 p atm w i o (CT Kill IOJ1 X 34 U »VI W Ul an CI Ulli IUI Ol .ÏJ Kl UCT) M U ! 0JÏ1 IUI 901 (Ell Ol

. Q O O O O / " O. „ „ aai ui rui \ o i il M aai u w u ktina aai itu asui a o AJI an to an -Atran tuintM

i ;•

HL, »M.

isu

dvj S'.tu rui q trui \ aun ( o asin -JU IM TI rism ~m asm :i n um ;IK p »n | M KIM m W an an aai o tri n 0 1 « ü an an 2 asm ia ~m

IHI

am ara O *i iq tum O w j i

r

i oaTfKl -m aai aai ,M 0 1 «m toi e n im asin M tum 1 un ta si ta 2 IM -JÏI ta asm an \

. ' *~ o / O Q O.

(M asm aan o tui 0 1 «1 ici mi o i 2 asm w -im a asm n aai ia -A ejaan u IM -Jfl

C-* Cl Cl

aùi on 012 asm m 10 11 asm tM -m aai tui axa an aan toi -m asm u am ta asm um •*

h K\ M aan OJI

mm asm -Ji o iq ? aan o rui o to asm um* .1 Ai o w on q tui w -A ana asm wii ai o nu om i l i i i a a i a n -mtMmiatiaan jnj-AUjana (M om aan ami iuu w o au ] M 10141 m ta rj iq ion o arui «101 » asm au -Jin aum to -Ji M isin .u an in u at] 012 asm an -m iq an o ~Ji « l U an o «1W W

M

'

l J

>

( u

" 'M oà o asm ajui v am aan tum ei 11 ? tu an t u w aan ta ion IM aui aan uu «j aan 2 (M -Aan -ilasm aai asm (tu an.an 1 \

n to arm ? <ki ui asm aàn aan

'M

toi tem ~m tuj ai ŒJt mil an am

Î

n aai in aan ajm

(CTJ

aJi-Ji m a u n o i ï u i M a n a n ù q a t t j i a s i y i J i a n - n i T i n p aunoiM.^.<uión onai 'M to -Jl ? N am u asm -^.lai an TI 2 fj i q an am 2 Tl 1) JI OJI m o acij an tM CT

« ujian jtmtisojmuCToiTiri wafl-rnqsEJiw Ujannnojmanojmoioi

I JJ ^ à P

a

J

(34)

CV

«i 11 ij im m on 2 os (Ui \

o i am i : (Lui i

f| M Tfl UUJ ÎUU1 «JU«Kïl O ï l iKïl IUI) KU ail IT «| TO -IT 3 TH SUT ITU KU TCI. «ill \ inn

J1

Q Q

asm an 01 «1 ici 3 (in an anu on in 3 «1 an 2 nui uui r aq\ «an an an ~ni s "in ami arm aan an on o 2 an nrn »qj am ,iaa _naai n ann asm o W (M am an mu HI aqara. a n an

an oqam (is ro an, an o an [] «Jin asm (Ui 0111 an 2 an arj .ui (an as 011 i n an an TI 2

«in as aan is, *i o an

-JU

01 am -j) En ira (M in an an ti ? xM an an ri an nm «| -un 3 an iq oïl amn ,iaii -J) am mn asm o M M am an -*ani inn am an o (an as cm 0.11

Q / s. Q a

an am aim an o am an an an o \uin asm o anji an 11 on aq 3 atui an \a1111 0,1,1 an am 3

CM "M J ^ i O

a a a a

in am ïui arm an 11 am on in 2 an an »1 aq an am 2 ai am aim aai a;i aaii an aruj, um asm . 1 a« 1 a a o m aqcimj «uli am am ~*(M am an an ~fl am ~nn asm an (an as a n i n an -in ira

a a ' o -

an mil * aan an n aq 7 an am 2 in am aaii iirui an in w mi an m, ara 2 an on an an an

J ü ( o u ;

C1

^ l

Q

o I

iiaaq

/

6-d),orj(in~i2(imasm|i m (iuj » KIJ •« \ 11 an 2 asm in w j] inn asm (Ui an

Q Û / /

o a a a *

m M 3 ann u^i asri \ (ka asm an am 3 TI am nan ana an TI W ~im an on am 3 aq an am

\ Kx J ( a n, ! (J a. / a a - O o an am im aq, ,ui 113 (ULI am irui ann an a inn asm an am an on an an m ism ion an an

j c 7 ^ <S>4 J

1

>» I J I c^ a a a

on aq \am on nn 2 on an on aq iti on aq ^ aq am 2 m am n u\ aaa an an ,ui am ,ian ~in asm

/ o ' Qv . a cu /

o am. ui (in an aq an asm am ei aq or; an 2 \ am am OOJI LIT 34 am am LIT (am aq on

J I -j "'d t

V j

! -''

. o o- , 0 0 ex a

am (in an am n am an am am asm « an ~n am an am asm asm ~*Km ifti an aai am

a a a ' a a n ' a a TI 011111 am m an on iq \ am am o i (UJI asai 1 an an am aaa asm a am am \ an

A id

i

J J a J > 4

an N am an « 0 1 nis \ un an aaii \ i n aq am g an, asp, ^ o a ^LT asm a a_,i SEI

J

n a \ un an arui \ i n an am n mi ass) \ am (LUI asm a

i"c] Ui \ a m on OJI 2 aq am a n a am a^i in am ÎLI an » am a q 3 m n

Q „„^ ^ CV

;u an ui \ an an \ am as 01 on uui an sa an on 01 on 01 ara

;LI

l ioij ( ( a i

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Druk even de MODE knop in om terug te keren naar de gewone stand... 15 in het Geheugen

Geitenkaas, gerookte kipfilet, uitgebakken spek, croutons en honingdressing (ook vegetarisch te bestellen). Salade carpaccio 9,50

35-241 bar (500-3500 psi), direct aansluitend monteerbaar op de G3 pomp, inclusief kabel – NPT schroefdraad 571171 Ontluchtingsventiel voor G3 Max pomp – ‘normaal gesloten’, 12

De PDP kan worden gebruikt voor het beheren van de energiedistributie naar maximaal drie XW omvormers, MPPT- ladingcontrollers, de accu en een generator. De PDP is ontworpen voor

Tenzij binnen de limieten die nadrukkelijk zijn toegestaan volgens deze licentieovereenkomst, mag u niet zelf of via derden toestemming geven voor het volgende: een

• Merkbeschrijving: Het merk zoals getoond in de bijlage bestaat uit holografisch papier dat het kleurenspectrum weergeeft in een patroon van schuine, parallelle lijnen,

Indien door koper een ontbindende voorwaarde wordt bedongen in verband met het niet kunnen verkrijgen van de hypotheek zal het volgende van toepassing zijn. De koper kan de

De ruime woonkamer met open keuken (alleen de aansluitingen zijn aanwezig) ligt aan de voorzijde en geeft toegang tot het zonnige balkon (1,70 diep).. De twee slaapkamers liggen