• No results found

De structuur van boorcarbide Boorcarbide,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "De structuur van boorcarbide Boorcarbide,"

Copied!
1
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Eindexamen havo scheikunde pilot 2012 - I

havovwo.nl

─ www.havovwo.nl www.examen-cd.nl ─

De structuur van boorcarbide

Boorcarbide,

B

4

C,

is één van de hardste stoffen die bestaan. De stof heeft een uitzonderlijk hoog smeltpunt: ongeveer 2400 oC. Boorcarbide wordt gemaakt door koolstof te laten reageren met diboortrioxide,

B

2

O

3. In deze reactie ontstaat behalve boorcarbide alleen koolstofmono-oxide.

2p 13 Geef de vergelijking van deze reactie.

Vroeger kon je op internet onderstaande structuurformules van boorcarbide tegenkomen.

en

en

I

II

III

B B B C C B C B B B B B B B B

Als je naar de aantallen bindingen van het koolstofatoom in deze

structuurformules kijkt, moet je concluderen dat structuurformule

II

zeker onjuist is en dat structuurformules

I

en

III

goed zouden kunnen zijn. Tegenwoordig komt structuurformule

II

niet meer op internet voor.

2p 14 Leg uit dat structuurformule

II

, gelet op de aantallen getekende bindingen van het koolstofatoom, onjuist is.

Booratomen kunnen, net als koolstofatomen, covalente bindingen

(atoombindingen) vormen. In booratomen komen twee soorten elektronen voor: elektronen die aan de vorming van covalente bindingen kunnen deelnemen en elektronen die dat niet kunnen. Uit bovenstaande formules is af te leiden

hoeveel elektronen een booratoom beschikbaar heeft om covalente bindingen te vormen.

2p 15 Leg uit, aan de hand van structuurformules

I

en

III

, hoeveel elektronen een booratoom beschikbaar heeft om covalente bindingen te vormen.

2p 16 Leg uit hoeveel elektronen in een booratoom niet aan het vormen van covalente bindingen deelnemen.

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Afbuiging van een bundel elektronen door middel van een gate- elektrode, die als een prisma voor elektronen werkt. contact werkt als een collimator

Het quantum-puntcontact is een naam voor een gaatje in de wand van het miniatuurbiljart waar- door een stroom van elektronen het biljart kan worden ingescho- ten.. Een bijzondere

Om hieruit zink te maken, laat men het zinksulfide eerst met zuurstof reageren.. Bij deze reactie worden zinkoxide (ZnO) en

Het kan deze elektronen opnemen aan de negatieve pool, waar een overschot aan elektronen

Wanneer een antwoord is gegeven als: „Kennelijk is de snelheid van de reactie tussen de stoffen C, D en waterstofperoxide zo groot dat de moleculen van de stoffen C en D (en

In 1965 stelde Sharvin' 1 ' een nieuwe methode voor waaimee informatie over het Feimi-oppervlak verkregen kan worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de tocussering van elektronen

• NH 4 + waarbij het N-atoom een massagetal van 14 heeft en elk H- atoom een massagetal van 1 heeft. • NH 3 waarbij het N-atoom een massagetal van 14 heeft en elk H- atoom

Dit komt doordat de banen uit de twee verschillende vertrekpunten van de elektronen met maximale verticale snelheid symmetrisch zijn.. Een baan van een elektron die vertrekt uit (x,