• No results found

De structuur van boorcarbide Boorcarbide,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "De structuur van boorcarbide Boorcarbide,"

Copied!
1
22
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Laat meer zien ( pagina)

Hele tekst

(1)

Eindexamen havo scheikunde pilot 2012 - I

havovwo.nl

─ www.havovwo.nl www.examen-cd.nl ─

De structuur van boorcarbide

Boorcarbide,

B

4

C,

is één van de hardste stoffen die bestaan. De stof heeft een uitzonderlijk hoog smeltpunt: ongeveer 2400 oC. Boorcarbide wordt gemaakt door koolstof te laten reageren met diboortrioxide,

B

2

O

3. In deze reactie ontstaat behalve boorcarbide alleen koolstofmono-oxide.

2p 13 Geef de vergelijking van deze reactie.

Vroeger kon je op internet onderstaande structuurformules van boorcarbide tegenkomen.

en

en

I

II

III

B B B C C B C B B B B B B B B

Als je naar de aantallen bindingen van het koolstofatoom in deze

structuurformules kijkt, moet je concluderen dat structuurformule

II

zeker onjuist is en dat structuurformules

I

en

III

goed zouden kunnen zijn. Tegenwoordig komt structuurformule

II

niet meer op internet voor.

2p 14 Leg uit dat structuurformule

II

, gelet op de aantallen getekende bindingen van het koolstofatoom, onjuist is.

Booratomen kunnen, net als koolstofatomen, covalente bindingen

(atoombindingen) vormen. In booratomen komen twee soorten elektronen voor: elektronen die aan de vorming van covalente bindingen kunnen deelnemen en elektronen die dat niet kunnen. Uit bovenstaande formules is af te leiden

hoeveel elektronen een booratoom beschikbaar heeft om covalente bindingen te vormen.

2p 15 Leg uit, aan de hand van structuurformules

I

en

III

, hoeveel elektronen een booratoom beschikbaar heeft om covalente bindingen te vormen.

2p 16 Leg uit hoeveel elektronen in een booratoom niet aan het vormen van covalente bindingen deelnemen.

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Deze inventarisatie is uitsluitend bedoeld voor het maken van een inschatting welk soort geneesmiddelen in aanmerking zouden kunnen komen voor de pilot en is

Graph (c) is due to CBFM with single antenna subdomain, higher-order basis functions are generated up to quaternary CBFs within a radius of influence of 3D using the tree structure.

Het systeem dat verantwoordelijk is voor het ontstaan van de elektronenbundel wordt min of meer toepasse- lijk het elektronenkanon genoemd. 2 geeft een

Afbuiging van een bundel elektronen door middel van een gate- elektrode, die als een prisma voor elektronen werkt. contact werkt als een collimator

Het quantum-puntcontact is een naam voor een gaatje in de wand van het miniatuurbiljart waar- door een stroom van elektronen het biljart kan worden ingescho- ten.. Een bijzondere

Met de opstelling van figuur 1 wil men het verband bepalen tussen de temperatuur van een gloeidraad en het aantal elektronen dat daaruit per seconde vrijkomt.. De as van de

Boven een bepaalde spanning zullen alle elektronen die per seconde uit de gloeidraad (kathode) vrijkomen, ook bij de anode aankomen. Verder verhogen van de spanning heeft dan

Wanneer een antwoord is gegeven als: „Kennelijk is de snelheid van de reactie tussen de stoffen C, D en waterstofperoxide zo groot dat de moleculen van de stoffen C en D (en

Er kunnen dan geen 2 dubbele bindingen in de ring voorkomen zonder dat één van de C-atomen een valentie van 5 zou krijgen.. Een valentie 5 is voor koolstof

In 1965 stelde Sharvin' 1 ' een nieuwe methode voor waaimee informatie over het Feimi-oppervlak verkregen kan worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de tocussering van elektronen

G E en G M zijn elektrische en magnetisch vormfactoren (inclusief magnetisch moment van het nucleon).. Proton structuur -

[r]

Onderstaande geestelijk verzorgers vormen samen de vakgroep Geestelijke Verzorging Saxenburgh Groep en zijn inzetbaar in de Ouderenzorg, Revalidatiezorg

Door de pijl op de wereldlijn van het positron om te draaien, kunnen we het hetzelfde proces begrijpen in termen van een enkel elektron, dat van links aankomt, vervolgens voor een

2p 22 Leg uit, zonder een berekening te maken, hoe het mogelijk is dat de massa van het materiaal na stap 3 kleiner is dan de massa van het oorspronkelijke stukje T-shirt. Gebruik

De booratomen hebben drie covalente bindingen gevormd, dus worden twee elektronen niet gebruikt voor covalente bindingen. • een booratoom heeft vijf elektronen / boor

Om hieruit zink te maken, laat men het zinksulfide eerst met zuurstof reageren.. Bij deze reactie worden zinkoxide (ZnO) en

Het kan deze elektronen opnemen aan de negatieve pool, waar een overschot aan elektronen

Wanneer er echter een spanning aangelegd wordt over de uiteinden van de draad, dan zal onder invloed van deze spanning de elektronen meer de neiging vertonen om zich GEMMIDELD.. K L

• NH 4 + waarbij het N-atoom een massagetal van 14 heeft en elk H- atoom een massagetal van 1 heeft. • NH 3 waarbij het N-atoom een massagetal van 14 heeft en elk H- atoom

• Alleen de elektronen in de buitenste schil zijn betrokken bij de atoombinding.. • Alle atomen ‘willen’ een volle buitenste

• Twee plaatsen waar reacties plaats vinden (elektroden). • Een reactie die elektronen

Dit komt doordat de banen uit de twee verschillende vertrekpunten van de elektronen met maximale verticale snelheid symmetrisch zijn.. Een baan van een elektron die vertrekt uit (x,