Willem Kouwer Boomkens Constance Henriëtte Wibaut 0226

31  Download (0)

Hele tekst

(1)

Archiefnummer

0226

Inventaris van het archief van

Constance Henriëtte Wibaut

(1920)

Beeldhouwster en modetekenares en

Willem Kouwer Boomkens

(1911-1991) Schilder

Willemijn Lindenhovius, Karlijn de Jong en Ramses van Bragt Den Haag

2009-2011

(2)

INHOUD

1 Inleiding 4

2 Inventaris van het archief van Constance Henriëtte Wibaut

2.1 Particulier leven

2.1.1 Correspondentie 5

2.1.2 Agenda’s en identiteitsbewijzen 5

2.1.3 Familie 6

2.1.3.1 F.M. Wibaut en M. Berdenis van Berlekom 6 2.1.3.2 J.P. Wibaut en N.L. Wibaut-Isebree Moens 6

2.1.3.3 Foto’s 7

2.2 Openbaar leven

2.2.1 Correspondentie 7

2.2.2 Opleiding

2.2.2.1 Tekeningen, aantekeningen en diversen 9

2.2.2.2 Foto’s 9

2.2.3 Moderedactrice en -tekenares

2.2.3.1 Verblijf in de Verenigde Staten van Amerika 10

2.2.3.2 Elseviers Weekblad 11

2.2.3.3 Modewerk buiten Elseviers Weekblad 13 2.2.3.4 Artikelen over of met vermelding van Constance

Wibaut 14

2.2.4 Kostuum- en decorontwerpster voor theater, toneel en televisie 15

2.2.5 Beeldhouwster

2.2.5.1 Correspondentie, tekeningen en diversen 15

2.2.5.2 Foto’s 18

2.2.6 Tekenares en schilderes

2.2.6.1 Vrij werk 19

2.2.6.2 Werk in opdracht 20

2.2.7 (Gast)docent aan onder andere de Rijksakademie

2.2.7.1 Materiaal voor colleges 21

2.2.7.2 Anders dan lesmateriaal 21

2.2.8 Publicist

2.2.8.1 ‘Mode en Stijl’ 22

2.2.8.2 Krantenknipsels 23

2.2.8.3 Overige publicaties 23

2.3 Documentatie en foto’s

2.3.1 Documentatie 23

2.3.2 Foto’s 23

2.4 Audiovisueel materiaal 25

2.5 Boeken 26

3 Inventaris van het archief van Willem Kouwer Boomkens

3.1 Correspondentie 27

3.2 Documentatie en foto’s 27

4 Bijlagen

(3)

4.1 Lijst van geluidsopnames van gesprekken van Willemijn Lindenhovius 30 met Constance Wibaut

4.2 Lijst van werk en documentatie door Constance Wibaut elders 31 ondergebracht

4.3 Lijst met data van vervaardigde beeldhouwwerken 33

(4)

1 Inleiding

In 2009 schonk beeldhouwster en modetekenares Constance Henriëtte Wibaut (1920), danzkij de inzet van de Werkgroep Vormgevingsarchieven haar archief aan het RKD. De ontsluiting van het archief vond plaats mede dankzij een subsidie van de Mondriaan Stichting.

Mevrouw Wibaut schonk als aanvulling op het archief een collectie schetsen en illustraties. Het geheel geeft een goed beeld van Wibauts veelzijdige leven en werk. Aan de Nieuwe Kunstschool en de Amsterdamse Rijksakademie werd zij opgeleid tot beeldhouwster, terwijl zij zich op de eerste school bovendien had verdiept in het patroonsnijden. Zij werkte van 1953 tot 1971 als

modetekenares en -redactrice voor Elseviers Weekblad en doceerde daarnaast kostuumtekenen aan de Rijksakademie. Sinds 1985 concentreert Constance Wibaut zich geheel op het beeldhouwen. De schenking bevat o.a. correspondentie, agenda’s, biografische foto’s betreffende Wibaut en haar familie, opnames van radio-interviews en documentatie over haar werk als modetekenares, docente en beeldhouwster.

Mevrouw Wibaut heeft mondelinge toelichting gegeven op haar archief tijdens de selectie van het materiaal met de inventarisator van het archief, Willemijn Lindenhovius. De geluidsopnames van deze gesprekken en de schriftelijke samenvattingen daarvan worden bewaard bij het RKD. Een lijst van deze gesprekken is bijgevoegd in Bijlage 4.1.

Daarnaast heeft Willemijn Lindenhovius ook een integraal interview met Constance Wibaut gehouden; dit interview is als audioband raadpleegbaar op de Studiezaal van het RKD. Constance Wibaut vertelt in het interview over haar eerste aanraking met de (beeldhouw)kunst, haar studiekeuze, haar opleiding aan de Nieuwe Kunstschool en de Rijksakademie, haar docenten en studiegenoten. Verder komen ter sprake haar voorbeelden, ook vertelt ze hoe de Rijksakademie functioneerde in de oorlogsjaren en hoe zij zich de bevrijding herinnert. Verder komt haar werk als beeldhouwster en modetekenares ter sprake, evenals haar manier van werken, haar opvattingen en inspiratie. Ze geeft verder nog haar mening over de relatie tussen autonome beeldende kunst en vormgeving.1

Een grote selectie van boeken uit het bezit van Constance Wibaut is toegevoegd aan het bezit van de Bibliotheek van het RKD met als vermelding: 'Archief Constant Wibaut'.

Drie tekeningen die Willem Kouwer Boomkens vervaardigde tijdens diens opleiding aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten, zijn overgebracht naar de Rijksakademie van Beeldende Kunsten.

Bij het Stadsarchief Amsterdam is onder archiefnummer 30410 het Archief van de Familie Wibaut ondergebracht. Het Archief van Floor Wibaut is bij het IISG ondergebracht.

Het archief heeft een omvang van 5.5 meter.

Raadpleging

Het archief is volledig openbaar met uitzondering van inv.nr. 185.

Citeerinstructie

RKD, Den Haag, Archief Constance Wibaut en Willem Kouwer Boomkens (Archiefnummer 0226), inv.nr ...

1 Zie ook: Lindenhovius, Willemijn, 'De vorming van een jong beeldhouwster: herinneringen van Constance Wibaut', RKD Bulletin, 2009-II (dec. 2009), p. 4-19

(5)

2 Inventaris 2.1 Particulier leven

2.1.1 Correspondentie

1 Correspondentie met familie, 1903-2007, met hiaten. 1 omslag

32-33 Correspondentie met anderen dan familie, 1944-1995, 2000-2008. 2 pakken

32 1944-1995

33 2000-2008

185 Boek ‘Tristan et Iseult’ met opdracht aan Constance Wibaut, en ingekomen stukken van Joep Nicolas, 1951, 1953, 1968 en z.j. 1 omslag

N.B. Niet openbaar

2 Correspondentie met Willem Kouwer Boomkens, de echtgenoot van Constance Wibaut, 1953 en z.j. 1 omslag

3-4 Ingekomen briefkaarten, circa 1970-ca. 2004 en z.j. 2 omslagen 3 ca. 1970-1989

4 ca. 1990-2004, z.j.

184 Correspondentie met Plonia Nixon-Van der Hoeven, 1991. 1 omslag N.B. Bevat tevens enkele foto’s

5 Ingekomen stukken betreffende de verkoop van twee muziekinstrumenten bij Sotheby’s London, 1995-1998. 1 omslag

2.1.2 Agenda’s en identiteitsbewijzen

6 Nationaliteitsbewijs van Constance en Henriëtte Wibaut, 1931. 1 omslag 7-17 Agenda’s, 1938-2005 en z.j., met hiaten. 57 delen in 11 omslagen

7 1938-1959, met hiaten. 10 delen 8 1960-1965. 7 delen

9 1966-1969. 4 delen

10 1970-1971, 1973-1975. 5 delen 11 1976-1979. 4 delen

12 1980-1985. 6 delen 13 1986-1989. 4 delen 14 1990-1995. 6 delen 15 1996-1999. 4 delen 16 2000-2005. 6 delen 17 z.j. 1 deel

18 Rijbewijzen, 1958, 1963 en 1968. 3 stuks

(6)

19 Paspoorten, 1973 en 2003. 2 stuks

20 Identiteitsbewijs Nederlandse Spoorwegen, 1980. 1 stuk

21 Uittreksel Bevolkingsregister Gemeente Amsterdam, 1992. 1 stuk 22 Adresboekjes, z.j. 2 delen

2.1.3 Familie2

2.1.3.1 Florentinus Marinus Wibaut en Mathilde (T(h)iele) Berdenis van Berlekom

23 Stukken betreffende het overlijden van M. T. Berdenis van Berlekom, alsmede een foto van M. T. Berdenis van Berlekom en een foto van een portret, gemaakt door Willem Kouwer Boomkens, 1950, 1952, 1963. 1 omslag

N.B. Bevat tevens twee krantenknipsels over het ‘Wibauthuis’ aan de Wibautstraat 24 Krantenknipsels betreffende de plaatsing en de vernieling van het standbeeld van F.M.

Wibaut, 1967, 1982. 1 omslag

25 Ingekomen stukken van de Gemeentelijke Archiefdienst van Amsterdam, betreffende de schenking van archiefstukken over dr. F.M. Wibaut door Constance Wibaut, 1974-1975. 1 omslag

N.B. Bevat tevens een lijst met archiefstukken van verschillende leden van de familie Wibaut en een nota betreffende de verkoop van gekleurde litho’s van Albert Hahn 26 Artikel van J. Rogier over F.M. Wibaut, z.j. 1 omslag

2.1.3.2 Johan Pieter Wibaut en Neeltje L. Wibaut-Isebree Moens

27 Krantenartikel over Jacobus Henricus van ’t Hoff, geschreven door J.P. Wibaut, 1952. 1 stuk

28 Krantenartikel betreffende het programma van het afscheidscollege van Prof. Dr. J.P.

Wibaut aan de Universiteit van Amsterdam, 1956. 2 stuks

N.B. Professor Wibaut werd bij zijn afscheidscollege benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Tevens werd hem een bronzen plaquette aangeboden, ter plaatsing in het laboratorium waarvan hij 31 jaar directeur was, vervaardigd door Constance Wibaut 29 Kopiën van brieven van J.P. Wibaut aan verschillende geadresseerden, 1956, 1961-1964. 1

2 Zie ook het Archief van de Familie Wibaut (Archiefnummer 30410), ondergebracht in het Stadsarchief Amsterdam. Zie http://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/inventaris/30410.nl.html. Het Archief van Floor Wibaut is ondergebracht bij het IISG: zie

http://www.iisg.nl/archives/nl/files/w/10777029full.php#N1029E

(7)

omslag

30 Publicaties van N.L. Wibaut-Isebree Moens in ‘Water’, 1963. 1 omslag

31 Krantenartikel betreffende het overlijden van Dr. N. Isebree Moens, 1965. 1 stuk 2.1.3.3 Foto’s

227 Foto’s van de familie van Constance Wibaut, waaronder portretten van J.P. Wibaut en F.M. Wibaut en foto’s van het ‘N.J.N. Kamp’, ca. 1890-1949, met hiaten. 1 omslag

N.B. Een foto is gedigitaliseerd door de Fotodienst van het RKD, barcode 0000192366

228 Foto’s van Johan Pieter en Neeltje Wibaut, de ouders van Constance Wibaut, en van het ‘Zonnehuis’ te Nunspeet, 1918, 1921 en z.j. 1 omslag

257 Foto’s van de tweeling Constance en Henriëtte, ca. 1920-1927, met hiaten. 1 omslag 258 Portretfoto’s van Constance Wibaut, ca. 1921-2002, met hiaten. 1 omslag

259 Foto’s van Neel Wibaut en Jet Wibaut, zussen van Constance Wibaut, 1928, 1934 en z.j. 1 omslag

N.B. Betreft foto’s zonder Constance Wibaut

34 Fotoboek ‘Utopia’, met foto’s van een zeilvakantie, 1941. 1 deel N.B. Bevat tevens enkele losse foto’s

229 Foto’s van de verloving van Neel Wibaut, zusje van Constance Wibaut, met Rein de Wit, en foto’s van hun dochter, 1945 en z.j. 1 omslag

230 Foto’s van het eerste huis in Hoog Soeren en reizen van Constance Wibaut en Willem Kouwer Boomkens, 1946-1947, 1950, 1954, 1998 en z.j. 1 omslag N.B. Bevat tevens twee foto’s van Berenice, dochter van Constance en Willem, in Hoog Soeren en een foto van het huis aan de Harmoniehof 68

N.B. Een foto is gedigitaliseerd door de Fotodienst van het RKD, barcode 0000192367 231 Foto’s van het feest ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van Constance Wibaut,

1995, 1997. 1 omslag

N.B. Bevat tevens een foto van het ‘feest Dolphe 70 jaar’

270 Kopieën van foto’s van Constance Wibaut op de Montessorischool in Amsterdam en een exemplaar van Ons Amsterdam met daarin een artikel over de school, 1996 en z.j. 9 stuks en 1 katern in een omslag

2.2 Openbaar leven

2.2.1 Correspondentie

(8)

35 Correspondentie met ‘Arti et Amicitiae’, 1948, 1958, 1996-1998, 2003, 2006-2007. 1 omslag

N.B. Bevat tevens het jaarverslag van ‘Arti et Amicitiae’ over 2002 en een tentoonstellingscatalogus uit 1958

36 Ingekomen stukken, 1950-1953, 1969, 1975, 1982-1983, 1985-1986, 2000 en z.j.

1 omslag

N.B. Een deel van de stukken (1952-1953, 1975 en z.j.) is afkomstig uit inv.nr. 194 37 Correspondentie met Emilio di Pucci, 1958, 1962, 1964, 1985-1986, 1988. 1 omslag

N.B. Bevat tevens een foto van Emilio di Pucci en enkele portretschetsen, door Constance Wibaut gemaakt, waarvan één tekening is gedateerd ‘1954’

38 Tekening in inkt op papier door Kees Bantzinger, met een opdracht aan Constance Wibaut, 1960. 1 stuk

39 Correspondentie met de ‘Dienst voor Schone Kunsten der Gemeente ’s-Gravenhage’ en het Haags Gemeentemuseum, 1961, 1967, 1972-1974, 1977, 1981, 1987, 1989-1990 en z.j.

1 omslag

N.B. Onder de Dienst voor Schone Kunsten vallen het Gemeentemuseum, het Kostuummuseum en Museum Bredius

40 Correspondentie met de N.C.R.V.-Televisiedienst, betreffende de deelname van Constance Wibaut aan het programma ‘Zeskamp Show’, 1969-1970. 1 omslag

N.B. Constance Wibaut maakte deel uit van de jury

N.B.2. Bevat tevens een ingekomen stuk van de Nederlandse Christelijke Radio Vereniging (N.C.R.V.) betreffende een uitnodiging tot het bijwonen van het laatste programma in de serie ‘Gevraagd’

41 Correspondentie met Guus Oster, directeur van Theater Carré, betreffende een opdracht voor nieuwe uniformen en plaatsing op de lijst van genodigden, 1973, 1976. 1 omslag 42 Correspondentie met het Centraal Museum betreffende bruiklenen van Constance Wibaut,

1979-1980. 1 omslag

43 Uitgegane brief en een kopie van een uitgegane brief aan Stichting Beeldrecht, betreffende reproducties van tekeningen van Constance Wibaut in ‘Elegance’, 1993-1994. 2 stuks 44 Ingekomen stukken betreffende het radio-optreden van Constance Wibaut voor het

programma ‘Een goedemorgen met…’ van Radio 4, 1994. 1 omslag

324 Correspondentie met het Haags Gemeentemuseum, betreffende een tentoonstelling over Constance Wibaut en een aankoop van en schenking aan het Gemeentemuseum, 1994, 1998, 2000, 2004. 1 omslag

45 Stukken betreffende interviews met Elseviers Weekblad, 1994, 2005-2006. 1 omslag 46 Stukken betreffende interview met De Muze, 2000. 1 omslag

N.B. De Muze is het ‘Centrum voor Theatereducatie’, tegenwoordig onderdeel van

(9)

Factorium Podiumkunsten

47 Correspondentie betreffende foutieve vermeldingen van Constance Wibaut in de biografie van Max de Jong, 2000, 2007. 1 omslag

N.B. Bevat tevens door Constance Wibaut geannoteerde boeken: Nico Keuning, Altijd het tinnef om je heen. Een biografie van Max de Jong en Max de Jong, Heet van de Naald

48 Correspondentie betreffende de ‘costuumafdeling’ of ‘modegalerij’ van het Haags Gemeentemuseum, 2004, 2008. 1 omslag

49 Ingekomen stukken van M. Feitsma betreffende een afstudeerscriptie over Max Heymans, 2006. 1 stuk

N.B. Bevat tevens het uitgetypte interview dat Feitsma Wibaut afnam

50 Circulaire van ‘United Scenic Artists’, betreffende het ‘Optical Plan’, z.j. 1 stuk N.B. Constance Wibaut was lid van deze ‘Local 829 of the Brotherhood of painters, decorators and paperhangers of America’

2.2.2 Opleiding

N.B. Constance Wibaut werd opgeleid aan het Amsterdams Lyceum, aan de Nieuwe Kunstschool en aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam

2.2.2.1 Stukken betreffende de opleiding van Constance Wibaut

51 Stukken betreffende de Rijksakademie, 1931, 1976, 1982 en z.j. 1 omslag

N.B. Bevat tevens het ‘Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden’, nr. 390 met daarin het besluit tot vaststelling van een nieuw reglement voor de Rijksakademie van beeldende kunsten

52 Cijferlijst van het eindexamen en getuigschrift van het Amsterdams Lyceum, 1938. 2 stuks 271 Tekeningen van de anatomie, gemaakt tijdens lessen van Havermans aan de Nieuwe

Kunstschool, 1939-1943. 1 omslag

272 Kostuumtekeningen, gemaakt tijdens de lessen van Helen Ernst aan de Nieuwe Kunstschool, 1939-1945. 1 omslag

N.B. Bevat tevens enkele houtsnedes en pentekeningen, door Constance Wibaut gedateerd

‘voor 1940’

273 Portretschetsen in potlood van onder andere Willem Kouwer en prof. dr. J.P. Wibaut, door Constance Wibaut gemaakt tijdens de opleiding aan de Nieuwe Kunstschool of de Rijksakademie, 1940-1942. 10 stuks

308 Tekeningen in potlood en houtskool van naakten, door Constance Wibaut vervaardigd tijdens lessen modeltekenen aan de Rijksakademie, 1940-1945. 1 omslag in een portefeuille

(10)

53 Schetsboekjes, eerst door Frits Lensvelt gebruikt en later door Constance Wibaut, bij zijn lessen kostuumtekenen aan de Rijksakademie, z.j. [1946, 1950-1953?]. 2 delen

54 Editie van de ‘Haagse Post’ en ‘Publieke Werken’, betreffende prof. Jan Bronner, 1961. 1 omslag

N.B. Jan Bronner was hoogleraar aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam

55 Aantekeningen van Constance Wibaut over professor Bronner, ten behoeve van een publicatie ter gelegenheid van de negentigste verjaardag van Bronner, geinitieerd door het Frans Halsmuseum te Haarlem, 1971 en z.j. 1 omslag

N.B. Bevat tevens een krantenartikel ‘Beatrix opent expositie Bronner’

56 ‘Lyceumlied’ en ‘Schoollied’, alsmede het ‘OLO Bulletin’ van het Amsterdams Lyceum, 1989 en z.j. 1 omslag

309 Tekeningen van handen, waarschijnlijk gemaakt tijdens de opleiding aan de Nieuwe Kunstschool of aan de Rijksakademie, z.j. 2 stuks in een portefeuille

274 Tekening in Oost-Indische inkt van een vrouw, leunend tegen een boom, z.j. 1 stuk 2.2.2.2 Foto’s

234 Foto’s van Constance Wibaut op de lagere school, bij mevrouw Kuperus, [ca. 1930], 2 stuks

235 Foto van de kniplessen (‘cursus Rotterdamse Snijschool’), gegeven door Annie Reder aan de Nieuwe Kunstschool, 1939. 1 stuk

236 Foto’s van de lessen aan de Rijksakademie en het leerlingenbevrijdingsfeest, 1940- 1945. 1 omslag

N.B. Twaalf foto’s zijn gedigitaliseerd door de Fotodienst van het RKD, barcodes 0000192369-0000192380

237 Foto’s van feesten op de Rijksakademie, 1964, 1966, 1968, 1974-1975. 1 omslag 238 Foto’s van de ‘Reünie 2C, Amsterdams Lyceum’, 1983. 1 omslag

239 Foto’s van Constance Wibaut, Jet de Lange en Dick van Laar (‘schoolmaatje, Leiden’) op een zeilboot, z.j. 1 omslag

2.2.3 Moderedactrice en -tekenares

2.2.3.1 Verblijf in de Verenigde Staten van Amerika 287 Tekeningen van damesmode, ‘voor 1940’ [door Constance Wibaut gedateerd], 1951. 3

stuks

57 Correspondentie, voornamelijk betreffende de reis naar en het verblijf in de Verenigde

(11)

Staten, alsmede krantenknipsels, 1945-1955 en z.j. 1 pak

N.B. Bevat tevens enkele schetsen, waarschijnlijk voor de opdrachten ‘Elckerlyc’ en

‘Wonderlijk Uur’

N.B.2. Bevat tevens een foto van Constance Wibaut op de ‘Holland Amerika Lijn’

240 Foto’s, gemaakt in Houston en New York, 1946, 1950-1951. 1 omslag

195 Kostuumontwerpen in gouache, door Constance Wibaut gebruikt voor het verkrijgen van het lidmaatschap van de United Scenic Artists, 1947. 5 stuks

58 Stukken betreffende de toegang tot en het verblijf in de Verenigde Staten, alsmede twee aanbevelingsbrieven van Elseviers Weekblad, 1950, 1953-1954. 1 omslag

N.B. Een deel is afkomstig uit inv.nr. 18

59 Documenten voor het werken in de Verenigde Staten, inclusief een lidmaatschapskaart van ‘The Fashion Group inc.’, 1951 en z.j. 1 omslag

60 ‘Column’ van Leonard Lyons in de New York Post, met daarin een vermelding van Constance Wibaut, 1951. 1 stuk

61 Correspondentie met Roderick J. Watts betreffende door Constance Wibaut geschreven artikelen voor The Houston Chronicle, 1953. 1 omslag

N.B. Bevat tevens drie artikelen en een aantekeningenblad

62 Artikelen in The Houston Chronicle, geschreven en/of geïllustreerd door Constance Wibaut, 1953. 1 omslag

N.B. Bevat tevens enkele andere artikelen uit The Houston Chronicle 63 Visa voor de toegang tot Mexico, 1953. 3 stuks

64 Aantekeningen, in het Engels, over mode en design, z.j. [1947?]. 1 stuk 279 Modetekening in potlood en inkt, z.j. [eind jaren ‘40]. 1 stuk

N.B. Gedigitaliseerd door de Fotodienst van het RKD, barcode 0000184919 2.2.3.2 Elseviers Weekblad

241 Foto’s van modetekeningen en van publicaties van Constance Wibaut, 1951-1967, met hiaten. 1 omslag

310 Tekening in inkt met aan de achterzijde een potloodschets van hetzelfde tafereel, vervaardigd in [vermoedelijk] Londen, [1953-1954?]. 1 stuk in een portefeuille

N.B. Vermoedelijk heeft Constance Wibaut zichzelf afgebeeld. Met potlood heeft Wibaut op de tekening geschreven: ‘Als olifanten van verschillende pluimage maar gelijke

ouderdom’

280- Tekeningen en aantekeningen, gemaakt tijdens modereizen in opdracht van Elseviers 286 Weekblad, 1953-1964 en z.j. 7 omslagen

N.B. Topografisch geordend 280 Diverse plaatsen, z.j.

(12)

281 Frankrijk, 1953, 1964 282 Italië, 1953

283 Oostenrijk, 1954 284 Spanje, 1955

285 Verenigde Staten, 1953, 1967

N.B. Bevat tevens enkele portretschetsen van Jet Rozenberg 286 Zwitserland, 1964

311, 65 Krantenknipsels met artikelen en/of tekeningen van Constance Wibaut in Elseviers Weekblad (bijlage ‘Voor de vrouw’), 1953-1958, 1960-1962, 1965-1969. 1 omslag en 1 portefeuille

311 1953-1958, 1960-1962

N.B. Bevat tevens het eerste artikel van Constance Wibaut in Elseviers Weekblad uit 1953

N.B.2. Twee stukken zijn gedigitaliseerd door de Fotodienst van het RKD, barcodes 0000189995-0000189996

65 1965-1969. 1 omslag

192 Exemplaar van periodiek ‘Sie und Er’, met daarin een foto met tekst over Constance Wibaut, 1955. 1 katern

66 Correspondentie betreffende Constance Wibauts werk bij Elseviers Weekblad, 1953-1964, 1966, 1969 en z.j. 1 omslag

N.B. Bevat ook een boekje vanwege het huwelijk van Prinses Margaret (Engeland) 242 Foto’s van Constance Wibaut in haar werkkamer en van modereizen voor Elseviers

Weekblad, 1954-1963, met hiaten. 1 omslag

67 Brochure ‘Dress Day’, met tekeningen van Constance Wibaut, verschenen bij de Fashion Week Amsterdam, 1955. 1 katern

68 Programmaboek van de ceremonie van het huwelijk van Grace Kelly en Rainier III van Monaco, alsmede een programmaboek van de opera die ter ere van het huwelijk opgevoerd werd en een kadoverpakking, 1956. 2 katernen en 1 stuk

288 Drukproeven voor tekeningen van herenmode, alsmede een diapositief van een tekening van damesmode, 1963 en z.j. 1 omslag

69 Periodiek ‘Elseviers Weekblad’, met daarin opgenomen artikelen en bijbehorende illustraties van Constance Wibaut, 1965-1967. 3 katernen

70 Uitnodiging voor de doopbediening aan Prins Willem-Alexander, 1967. 1 stuk

N.B. Constance Wibaut ontving deze uitnodiging in haar functie als modetekenares bij Elseviers Weekblad

71 Aantekeningen en schetsen over mode, waarschijnlijk in opdracht van Elseviers Weekblad gemaakt, 1968 en z.j. 1 omslag

72 Ingekomen stuk van Dick Bruna betreffende een tekening van Constance Wibaut, 1968. 1 stuk

(13)

73 Knipsels over Elseviers Weekblad, 1970, 1978-1979. 1 omslag

312 Tekening ten behoeve van een artikel van Carel Swinkels in Elseviers Weekblad, zoals bijgevoegd, 1972. 2 stuks in een portefeuille

74 Uitgegane brief aan de Gemeentelijke Archiefdienst van Amsterdam, 1976. 1 stuk 75 Tekst van een lezing gehouden bij warenhuis Metz en Co., z.j. [1950s?]. 1 stuk 76 Envelop zonder inhoud, afkomstig van Modehuis Pierre Balmain, z.j. 1 stuk

N.B. Het modehuis was gevestigd in Hôtel du Ministère, 44 Rue François I in Parijs. Vanuit dit gebouw tekende Constance Wibaut het uitzicht

77 Aantekening ‘De eilandbewoners van Hollywood geloven alleen daarom nog in illusies’, z.j.

1 omslag

78 Aantekeningen en schetsen over ‘Dior’, z.j. 1 omslag

289- Schetstekeningen betreffende illustratiewerk, voornamelijk voor Elseviers 290 Weekblad, z.j. 2 omslagen

289 Losse illustraties, z.j.

290 Tekeningen in Oost-Indische inkt, van onder andere een gekostumeerd bal in Venetië, z.j.

2.2.3.3 Modewerk buiten Elseviers Weekblad

79 Verklaring vanwege de aanstelling van Constance Wibaut bij het weekblad Vrij Nederland, 1950. 1 stuk

80 Correspondentie betreffende opdrachten, 1950, 1964, 1968-1969, 1971, 1974. 1 omslag 81 Stukken betreffende een artikel van Constance Wibaut in de serie ‘De Amerikaanse Vrouw

van Dichtbij’, 1952. 1 omslag

82 Krantenknipsel uit het ‘Vrije Volk’, met een illustratie van Constance Wibaut, 1953, 1959 en z.j. 3 stuks

186-191 Periodiek ‘Elegance’, met illustraties van Constance Wibaut, 1953, 1958-1962. 13 katernen en 2 stuks

186 1953. 1 katern

187 1958. 5 katernen en 1 stuk 188 1959. 5 katernen

189 1960. 1 katern 190 1961. 1 katern

191 1962. 1 katern en 1 stuk

83 Omslag van ‘Catalogus Rai 1954’ van Fiat, met een illustratie van Constance Wibaut, 1954.

1 stuk

(14)

84 Stukken betreffende de opdracht voor textielfabriek Menko N.V., 1956, 1958, 1962, 1967.

1 omslag

85 Stukken betreffende ontwerpschetsen voor het ‘Milva uniform’, 1956, 1960, 1962, 1980. 1 omslag

N.B. Constance Wibaut maakte de ontwerpschetsen in 1956 in opdracht van het Ministerie van Oorlog voor de ‘Militaire Vrouwen Afdeling’

86 Correspondentie met de Daily Telegraph betreffende opdrachten, 1961-1964. 1 omslag 87 Lezingen over mode en stukken betreffende lezingen, gehouden door Constance Wibaut,

1962-1990, met hiaten en z.j. 1 pak

88 Stukken betreffende het werk voor het Nederlands Instituut voor de Damesmode, 1964- 1965. 1 omslag

89 Boek ‘International Textiles, Paris collections ’66’, met tekeningen van Constance Wibaut, 1965. 1 deel

139 Schetsen in inkt en potlood van modepubliek en -redactrices, 1967-1968. 1 omslag 90 Brochure voor Tweka Couture, met tekeningen van Constance Wibaut, 1971. 1 stuk 91 Correspondentie betreffende de opdracht voor C&A, 1972-1973. 1 omslag

243, Foto’s, gemaakt in Hoorn, Edam, Sneek en Mettingen (Duitsland) en tekeningen

313 betreffende de opdracht voor het boek over kledingconcern C&A, 1973. 1 omslag en 8 tekeningen in een portefeuille

243 Foto’s

313 Tekeningen. 1 portefeuille

92 Aantekeningen en schetsen [onbekend], z.j. 1 omslag

93 Reclamemateriaal van Hirsch & Cie met tekeningen door Constance Wibaut, z.j. 1 omslag N.B. Het van oorsprong Belgische modehuis Hirsch & Cie, waarvan in 1882 een vestiging werd geopend aan het Leidseplein te Amsterdam, introduceerde de haute couture in Nederland

94 Ekta’s van modeillustraties, z.j. 5 stuks

2.2.3.4 Artikelen over of met vermelding van Constance Wibaut

275 Plakboek met krantenknipsels over uiteenlopende werkzaamheden van Constance Wibaut, 1948-1955, 1985. 1 omslag

95 Exemplaar van ‘de Spindop’, betreffende de Rayondag op de Jaarbeurs, 1954. 1 katern 96 Krantenknipsels, 1959, 1961-1962, 1985, 1988, 1991, 1994, 2004. 1 omslag

(15)

97 Twee exemplaren van Elegance, waarin Constance Wibaut wordt genoemd, 1966, 1984. 2 katernen

N.B. Bevat tevens twee krantenknipsels over de couturier Frank Govers en een concept voor een brief van Constance Wibaut aan Frank Govers

98 ‘Verslag van een gesprek met Constance Wibaut op 9 juni 1994’, met aantekeningen van Constance Wibaut, 1994. 1 omslag

N.B. Uit het stuk blijkt niet met wie het gesprek was

99 Exemplaar van Elsevier en Privé en een pagina uit Elsevier, 2001-2002, 2006. 2 katernen en 1 stuk

100 Verslag van een interview door Irun Scheifes ten behoeve van het project

‘Geschiedschrijving Illustratie Nederland’ (2002), alsmede begeleidende stukken, 2002. 1 omslag

101 Artikel ‘Glorieus oud worden’, alsmede een ingekomen stuk, een foto en een opmerking van Constance Wibaut, 2007. 1 omslag

102 Amerikaanse artikelen, waarvan een met een foto van Constance Wibaut en anderen, en een getiteld ‘Dutch artists arrive in U.S.: William and Constance Kouwer bring Brush and Mallet’, z.j. 2 stuks

2.2.4 Kostuum- en decorontwerpster voor theater, toneel en televisie 103 Concept voor een uitgegane brief aan Johan de Meester van ‘Toneelgroep “Comedia”’ en

een aanbevelingsbrief van Johan de Meester aan Vincent Kordia betreffende het werk van Constance Wibaut, 1948. 1 omslag

104 Programma van een dansuitvoering waarvoor Constance Wibaut de kostuums ontwierp, 1950-1951. 1 stuk

193 Artikelen over en schetstekeningen voor de kostuums van de toneelvoorstelling ‘Elckerlyc’, uitgevoerd op het Holland Festival in 1950, 1959, 1987. 1 omslag

N.B. ‘Elckerlyc’, een uitvoering door Johan de Meester, werd uitgevoerd op het Holland Festival in 1950, in De Prinsenhof in Delft

N.B.2. Bevat tevens drie foto’s van onder meer Constance Wibaut en Johan de Meester

105 Stukken betreffende de tentoonstelling ‘In wankel evenwicht’, waarvoor Constance Wibaut de kostuums ontwierp, 1967. 1 omslag

106 Schetsen van kostuums ten behoeve van een uitzending van het televisieprogramma ‘Studio Anno II’ van de NCRV (Nederlandse Christelijke Radio Vereniging) over mode uit de jaren 1935-1940, alsmede met stofmonsters en aantekeningen, 1968. 1 omslag

107 Ets ‘kostuumtekenen’, door Constance Wibaut vervaardigd, 1968. 1 stuk

(16)

2.2.5 Beeldhouwster

2.2.5.1 Stukken betreffende het beeldhouwwerk van Constance Wibaut

291 Tekeningen in inkt en potlood van Romeinse beelden, een beeld van Antoine Pevsner en een eigen beeld, 1947 en z.j. [ca. 1950]. 1 omslag

108 Aanbeveling van professor Bronner voor ‘Mej. Stans Wibaut’, voor het ontwerpen en uitvoeren van beeldhouwwerk, 1948. 1 stuk

N.B. Dit stuk is gedigitaliseerd door de Fotodienst van het RKD, barcode 0000192368 109 Correspondentie met onder andere de Amsterdamse Woningbouwvereniging ‘De

Dageraad’, betreffende het monument in ‘Bos en Lommer’, door Constance Wibaut in 1950 vervaardigd, 1948-1950, 1981. 1 omslag

N.B. Bevat tevens de afdrukken van twee gedigitaliseerde oorspronkelijke bouwkundige tekeningen (1947) van het Leeuwendalerpad, gedigitaliseerd door de Fotodienst van het RKD, barcodes 0000192387-0000192388, waarvan een met op de achterzijde een schets van Constance Wibaut van het te plaatsen beeld (1981)

110 Boek Amsterdam. Townplanning and Housing in pictures, met twee afbeeldingen van een monument door Constance Wibaut, 1950. 1 deel

111 Tentoonstellingscatalogus van Ossip Zadkine in het Gemeentemuseum Arnhem 1954-1955.

1 deel

112 Correspondentie naar aanleiding van een tentoonstelling in, een schenking aan en aankopen van het Amsterdams Historisch Museum, 1973-1974, 1976-1977, 1998-2001 en z.j. 1 omslag

N.B. Bevat tevens 2 foto’s van de portrettengalerij in het Amsterdams Historisch Museum en enkele krantenknipsels over de tentoonstelling

292 Schetsen uit het ontwerpproces van de beelden ‘Ikaros’, ‘Jonge aquarius’ en ‘Boskindje’, 1978, 1987, 1990. 5 stuks

293- Schetsen uit het ontwerpproces van verschillende portretbeelden, 1982-1986, 1990, 294 1992-1993, 2004, 2006 en z.j.

293 1982-1986, 1990, 1992-1993 294 2004, 2006, z.j.

113 Kopie van een uitnodiging voor een expositie ‘Portretten Kabinet’, waar Constance Wibaut aan deelnam, alsmede een uitnodiging voor de onthulling van het borstbeeld van

Fons Rademakers en een krantenknipsel betreffende de onthulling, 1986, 1990. 3 stuks 114 Stukken betreffende de portrettengalerij in het Amsterdams Historisch Museum en de

buste van Ellen Vogel, 1986-1987, 2000, 2006. 1 omslag

115 Correspondentie betreffende het beeldhouwen van Constance Wibaut, 1990-1993. 1 omslag

N.B. Bevat tevens correspondentie met ‘Het Parool’, betreffende het onvermeld laten van

(17)

Constance Wibaut in artikelen

116 Stukken betreffende Kunsthandel Siau, 1990, 1992-1995. 1 omslag

N.B. Bevat tevens het jubileumboek ‘Felices Artis Mercatores. 25 jaar realisme bij galerie Siau’

117 Stukken betreffende de buste van Ed van Thijn, 1993-1994. 1 omslag

118 Nota’s voor het graveren van een sokkel en voor bestelde schildersmaterialen, 1993- 1994, 1996. 1 omslag

119 Stukken betreffende een portretbuste van Bernard Haitink, alsmede correspondentie met M. Feenstra, 1996, 2000. 1 omslag

N.B. Bevat tevens foto’s van de buste van Haitink

120 Stukken betreffende de aankoop en plaatsing van de buste van Benno Premsela, door Museum Beelden aan Zee, 1997, 2004-2006. 1 omslag

N.B. Bevat tevens krantenknipsels betreffende het overlijden van Premsela in 1997 121 Stukken betreffende het ontwerp en de uitvoering van de buste van Arie Keppler,

1999, 2009. 1 omslag

N.B. Zie voor de foto’s inv.nr. 564

122 Artikel ‘Constance Wibaut. Gebeeldhouwde portretten’, van het Amsterdams

Historisch Museum, met een foto van Constance Wibaut werkend aan het monument

‘De Dageraad’, een beschrijving van ‘De Dageraad’ door Ilona Ricardo en een kopie van foto’s van Constance Wibaut werkend aan het monument, 2000 en z.j. 3 stuks

N.B. Het artikel ‘Constance Wibaut. Gebeeldhouwde portretten’ is gedigitaliseerd door de Fotodienst van het RKD, barcode 0000192386

123 Amstelodamum. Maandblad voor de kennis van Amsterdam, met daarin een artikel over het beeldhouwwerk van Constance Wibaut, 2000. 1 katern

N.B. Bevat tevens een begeleidende brief

124 Aankondiging voor en recensie van een tentoonstelling van Constance Wibaut en Neel de Wit-Wibaut bij ‘Stichting Expositie Molen Adam Delfzijl’, 2000. 2 stuks

125 Tekeningen van sculpturen, gemaakt tijdens een reis naar Rome en Collevecchio, 2003. 1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 255 voor de foto’s die gemaakt zijn tijdens deze reis

126 Brief van R. Stroeve aan de heer Pols, waarin de heer Stroeve namens Constance Wibaut verzoekt om een beeld van de heer Docters van Leeuwen te maken, 2005. 1 stuk

127 Stukken betreffende de plaatsing van het beeld ‘Aquarius’ in de Harmoniehof te Amsterdam, 2005-2008. 1 omslag

128 Stukken betreffende het portret van Els Glastra van Loon-Boon, 2006. 1 omslag

N.B. De opdracht voor het portret-reliëf werd gegeven door het Netherlands Institute for Advanced Studies (‘NIAS’)

(18)

129 Stukken betreffende de verkooptentoonstelling bij Paul van Vliet te Breukelen, 2007-2008. 1 omslag

198 Lijst met beeldhouwwerken van Constance Wibaut en jaartallen van vervaardiging, 2008. 1 stuk

N.B. Zie ook bijlage 4.3 van deze inventaris

131 Tekst over Constance Wibaut als beeldhouwster, met bijgevoegd kopieën van beelden, waarschijnlijk dienend als een curriculum vitea, z.j. 1 omslag

2.2.5.2 Foto’s

244 Foto’s van Constance Wibaut werkend aan het monument voor ‘De Dageraad’ en van het geplaatste beeld aan het Leeuwendalerpad te Amsterdam, 1948-1949. 1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 109

N.B.2. Gedigitaliseerd door de Fotodienst van het RKD, barcode 0000192385 245 Foto’s van beeldhouwwerk dat Constance Wibaut maakte tijdens haar verblijf in de

Verenigde Staten, ca. 1951. 1 omslag

N.B. Twee foto’s zijn gedigitaliseerd door de Fotodienst van het RKD, barcodes 0000192381-0000192382

N.B.2. Bevat tevens een schetsblad voor het beeld ‘harlekijn’, gedigitaliseerd door de Fotodienst van het RKD, barcode 0000192384

260 Foto’s van uiteenlopende beelden, door Constance Wibaut op karton geplakt en omschreven, 1956, 1981, 2001-2003, 2007. 1 omslag

246 Foto’s van Constance Wibaut, portretten tekenend van Eva Pennink en van Irène Bos ten behoeve van het vervaardigen van portretbeelden, 1982, 2003. 1 omslag 247 Foto’s van Constance Wibaut in haar atelier of werkend aan beelden, 1984, 1989,

1995. 1 omslag

261 Foto’s van portretbeelden, ca. 1984-2010, 2012 en z.j. 1 omslag

N.B. Van de onthulling op 19 september 2012 van een buste van F.M. Wibaut in het Amsterdamse stadhuis in Amsterdam zijn twee foto’s toegevoegd. Deze zijn gedigitaliseerd onder barcodes van de RKD-Fotodienst: 0000367908-0000367909. Op de foto’s staan de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan, Johannes Witteveen en Constacne Wibaut

248 Foto’s van het gietproces en van de plaatsing van de buste van Arie Keppler, 1999 en z.j. 1 omslag

N.B. Bevat tevens foto’s van de ‘onthulling Keppler fontein’

249 Foto’s van een tentoonstelling van beelden van Constance Wibaut in het Amsterdams Historisch Museum, 2000. 1 omslag

250 Foto’s van door Constance Wibaut geportretteerden en hun families, 2000. 1 omslag

(19)

262 Foto’s van het beeldhouwatelier van Constance Wibaut, alsmede een foto van het gietatelier, 2004 en z.j. 1 omslag

N.B. Bevat tevens foto’s van Constance Wibaut in haar atelier, gefotografeerd door Vincent Mentzel voor NRC Handelsblad

251 Foto’s van het gietproces van de beelden van Arthur Docters van Leeuwen, van het beeld van een [onbekende] vrouw, van het beeld ‘Jonge Aquarius’ en van het beeld van Ed van Thijn, door Gerard de Groot en Theo van Schie, 1990, 1993, 2006 en z.j.

1 omslag

N.B. Bevat tevens een ingekomen stuk in een omslag

263 Foto’s van het beeld ‘Icarus’, waaronder ook foto’s van een deel van het ontwerpproces, z.j. [1986?]. 1 omslag

N.B. Bevat tevens twee schetsen van het beeld in een omslag

266 Foto’s van portretten, door Constance Wibaut op papier of karton geplakt en omschreven, z.j. 1 omslag

N.B. Een foto is gedigitaliseerd door de Fotodienst van het RKD, barcode 0000192383 264 Foto’s van beelden [geen portret], waaronder ‘La Musique’, ‘Après-midi’ en ‘De

drie tenoren’, z.j. 1 omslag

252 Foto’s van beelden van dieren, z.j. 1 omslag 265 Foto’s van tuinbeelden, z.j. 1 omslag

132 Ekta van Constance Wibaut in haar atelier, te midden van haar beelden, z.j. 1 stuk

2.2.6 Tekenares en schilderes 2.2.6.1 Vrij werk

133 Stukken betreffende de aan Constance Wibaut toegekende prijzen van de Thérèse van Duyl Schwartze-stichting en het fonds ‘Willink van Collen’, 1950, 1960. 1 omslag N.B. Bevat tevens twee schetsen van het winnende ontwerp van Wibaut

134 Schetstekeningen, gemaakt in Londen, van onder anderen de Nederlandse ambassadeur en van Peter Ustinov (‘Nero at the Coronation’) en van een huis in Londen (‘Hans’ Place), 1953-1954. 4 stuks

210- Portretschetsen, alfabetisch geordend op geportretteerde of voorgestelde, 1956,

215 1974, [1985-1987] 74 tekeningen, 4 ingekomen stukken, 2 foto’s en knipsels in 13 omslagen 295 Johan Cruyff, 1997-1998 en z.j. 4 tekeningen en knipsels

212 Christina Deutekom [1985-1986]. 6 tekeningen en knipsels

210 Diverse personen, onder wie ‘Böll’, Coco Chanel, ‘Papa Gaay’, Rika Hopper, ‘Schaefer’ en Hetty Blok, 1953-1997, met hiaten, en z.j. 16 tekeningen en knipsels

214 Dietrich Fischer-Dieskau, z.j. 4 tekeningen en knipsels

(20)

211 Seth Gaaikema, 1974. 16 tekeningen

N.B. Bevat ook tekeningen van de muzikale begeleider van Gaaikema, Henk van Dijk en zijn combo

296 Saskia Heuer, 1980. 1 tekening

297 Frits de Jong, 1982, 1984. 1 tekening, 1 foto en 1 ingekomen stuk 298 Alwin Kettner, 1985. 3 tekeningen

215 Pater J. van Kilsdonk, z.j. 3 tekeningen

299 Jessye Norman, 1991 en z.j. 13 tekeningen en knipsels 300 H.W. Sandberg, 1981. 3 tekeningen en 1 foto

301 Dolf Verspoor, 1985, 1992. 3 tekeningen, 3 ingekomen stukken en 1 krantenartikel

213 Paul van Vliet, [1986-1987]. 1 tekening en knipsels

217- Tekeningen betreffende theater en ballet, 1942-1944, 1947, 1953, 1982 en z.j. 4 218, stuks in 3 omslagen

302 217 Schetsen van ballerina’s Nel Roos en Yvonne Georgi, z.j. [1942-1944]. 2 stuks

302 Tekeningen voor Elseviers Weekblad, meerdere gedrukte tekeningen op een blad, z.j. [1950s?]. 1 stuk

218 Balletdansers Jean Babilée en Nathalie Phillipart, z.j. 1 stuk 135 Tekeningen van figuren met een injectiespuit, 1970. 2 stuks

136 Tekening van Adolphe Schlüter, met onderschrift van Constance Wibaut ‘atelier binnenkant circa 1980’, circa 1980. 1 stuk

137 Schetsboek, vermoedelijk in Londen gemaakt, z.j. [1950s?]. 1 deel

138 Tekeningen gemaakt bij een bezoek aan een tentoonstelling over Japanse kostuums in het Museum voor Volkenkunde in Leiden, met aantekeningen over de details van de kostuums, z.j. 5 stuks

326 Schetsen in potlood van figuren in historische kleding en een schets in inkt van vrouwenbenen, z.j. 5 stuks

140 Tekening van een dwarsfluit spelend meisje, z.j. 1 stuk

331 Tekening [zelfportret?] in waterverf van een tekenende vrouw, z.j. 1 stuk

216 Verftekeningen, door Constance Wibaut gemaakt, van ontwerpen voor muurschilderingen in een stoffenwinkel, uitgevoerd door Willem Kouwer, z.j. 5 stuks

2.2.6.2 Werk in opdracht

303 Schetstekeningen voor illustraties voor de boeken De dierbaren door Evelyn Waugh, 1949 en Adieu, Pandora! van Hans Edinga, 1954. 1 omslag

141 Boek ‘Theater Carré. René Sleeswijk’s Nederlandse Revue. Op en Top’, met daarin opgenomen tekeningen van Constance Wibaut, alsmede de schetsen die Constance Wibaut hiervoor maakte in Carré, onder andere van Willy Walden en Piet Muyselaar (duo

(21)

‘Snip en Snap’), 1953. 1 omslag

304 Schetsen en tekeningen van het Pantomime theater Marcel Marceau, gebruikt voor een boekje over de Sleeswijk-revue, en een knipsel uit Elseviers Weekblad ‘Afscheid van Marcel Marceau’, getekend door Constance Wibaut, 1957. 1 omslag

305 Platen uit een kalender, uitgegeven vanwege het vijftigjarig bestaan van de Algemene Kunstzijde Unie (AKU), met een inleiding en tekeningen door Constance Wibaut, 1960- 1961. 1 omslag

2.2.7 (Gast)docentschap

N.B. Constance Wibaut doceerde onder meer aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam

2.2.7.1 Materiaal voor colleges

142 Aantekeningen en documentatie voor colleges kostuumgeschiedenis, waaronder aantekeningen, 1941, 1967, 1973, z.j. 1 omslag

N.B. Bevat tevens de publicatie Het huis aan de bocht, met correspondentie met C.C.G.

Quarles van Ufford over dit huis

143 Stukken betreffende de colleges ‘Scenografie: Tweede jaars’, 1963, 1970-1971. 1 omslag

N.B. Bevat tevens modetekeningen uit 1963 met Italiaanse bijschriften 144 Stukken betreffende de cursus scenografie, 1966-1967, 1971, 1980. 1 omslag

N.B. Bevat tevens het ‘tv-abc. Vraagbaak voor televisiekijkers’

196 Afbeeldingen van gedrapeerde kleding en van de boot van antropoloog en ontdekkingsreiziger Thor Heyerdahl, 1967, 1981 en z.j. 1 omslag

194 Stukken betreffende de colleges ‘Scenografie: 3e jaars’, 1967, 1971-1973, 1979. 1 omslag

145 Stukken betreffende de colleges ‘Scenografie: Eerste Jaars’, 1967, 1969-1972, 1980 en z.j. 1 pak

N.B. Bevat tevens (verf)tekeningen, afbeeldingen ter inspiratie en de

tentoonstellingscatalogi van Otto B. de Kat (1972) en van Louise Nevelson (1969) 146 Stukken betreffende de colleges stijl- en kostuumgeschiedenis, 1984, 1986, 1989 en z.j. 1

omslag

N.B. Bevat tevens artikelen en afbeeldingen ter inspiratie 147 Lesmateriaal voor colleges kostuumgeschiedenis, z.j. 1 omslag

307 Diverse reproducties, onder meer uit ‘L’illustration’, ten behoeve van colleges stijl- en kostuumgeschiedenis, z.j. 1 omslag

2.2.7.2 Stukken betreffende colleges, anders dan lesmateriaal

(22)

327 ‘Salariskaart’ van het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs, 1950. 1 stuk 328 Kaart docentschap IvKNO Amsterdam, 1950. 1 stuk

150 ‘Dokumentatie van Constance Wibaut’, 1952, 1993-1994. 1 omslag

N.B. Bevat uiteenlopende stukken, waaronder een Curriculum Vitae van Constance Wibaut en een kopie van een brief van The Museum of Fine Arts of Houston 253 Foto’s van de ‘Mode Academie van Braam & Wibaut’ en ‘v. Braam’, 1954. 1

omslag

N.B. Bevat tevens een legitimatiekaart van Constance Wibaut, lerares voor het cursusjaar 1955-1956

151 ‘Algemene opmerkingen’ van Constance Wibaut, betreffende de afdelingen mode aan de Academie van Beeldende Kunsten te ’s Gravenhage, 1956. 2 stuks

152 Docentenagenda’s, 1956, 1970, 1943. 3 delen

153 Stukken betreffende het docentschap van Constance Wibaut aan de Rijksakademie, 1957, 1959-1961, 1964, 1972, 1974, 1978-1979, 2005 en z.j. 1 omslag

N.B. Bevat tevens enkele foto’s van Constance Wibaut op de Rijksakademie 154 Stijl-suggesties voor een televisie-productie betreffende de jaren 1935-1940, in

opdracht van Kitty Knappert, 1968. 1 omslag

155 Programma en een recensie uit ‘Het Parool’ van de opera ‘Le Testament de la tante Carolina', 1970. 2 stuks

267 Foto’s van tekeningen van theaterkostuums en van lessen scenografie aan de Rijksakademie, 1971, 1974-1975, 1982 en z.j. 1 omslag

156 Krantenknipsels over de Rijksakademie, 1971, 1974, 1978, 1991 en z.j. 1 omslag

157 Stukken betreffende een verblijf in Salzburg ten behoeve van het vak ‘Scenografie’, 1972. 1 omslag

158 Correspondentie met de Nederlandse Omroepstichting, betreffende een door Constance Wibaut gegeven cursus ‘Costuumontwerpen’, 1974-1975. 1 omslag

159 Stukken betreffende gastcolleges aan en een studiereis naar ‘The Banff Centre school of fine arts’ in Canada, 1974-1979 . 1 omslag

306 Tekeningen van studenten van Constance Wibaut aan de Rijksakadamie en ‘The Banff Centre school of fine arts’ in Canada, 1978 en z.j. 1 omslag

N.B. Voor Banff, zie ook inv.nr. 7

N.B.2. Bevat tevens een foto van Lou Strik

254 Foto van een tekening door Constance Wibaut van ‘Niko’, 1980. 1 stuk N.B. Vermoedelijk was ‘Niko’ een leerling van Constance Wibaut

(23)

160 Artikel over Constance Wibaut in Zeichnen, z.j. 1 stuk

2.2.8 Publicist

2.2.8.1 ‘Mode en Stijl’

N.B. Mode en Stijl werd in 1957 geschreven door Constance Wibaut

161 Stukken betreffende het boekje ‘Mode en Stijl’, 1954, 1957-1962, 1965, 1975, 1978-1979, 2006. 1 omslag

162 Schetsen voor ‘Mode en Stijl’, [1956]. 1 omslag 163 ‘Mode en Stijl’, 1957. 1 deel

2.2.8.2 Krantenknipsels

164 Krantenknipsels, door Constance Wibaut geschreven, 1963, 1979, 1988 en z.j. 1 omslag 325 Knipselboek met daarin krantenknipsels geschreven door Constance Wibaut, 1969-1971. 1

deel

2.2.8.3 Overige publicaties

166 Concepten voor deelname aan prijsvragen en aantekeningen (overpeinzingen), 1954 en z.j.

1 omslag

167 Periodieken ‘Elseviers Weekblad’, waarvan één met een cover met een tekening van Constance Wibaut, 1966. 2 katernen

168 Periodiek ‘Prinses’, met daarin opgenomen een artikel en bijbehorende illustraties van Constance Wibaut, 1972. 1 katern

169 Stukken betreffende de publicatie ‘De Winkel van Sinkel’, 1974-1976. 1 omslag N.B. Constance Wibaut schreef de publicatie in 1976 voor het tijdschrift ‘Margriet’

170 Wijkkrant Vondelpark – Concertgebouwbuurt, met daarin een artikel ‘Gesprekjes op de stoep’ van Constance Wibaut, 2008. 1 katern

197 Artikel ‘De perfecte combinatie’ door Constance Wibaut [in Elseviers Weekblad?], z.j. 1 omslag

N.B. Bevat tevens de foto’s die geplaatst zijn bij het artikel 171 Artikel ‘Koekoek II’ voor ‘Bijzaken’, 1990. 2 stuks

2.3 Documentatie en foto’s

(24)

2.3.1 Documentatie

206- Periodieken opgeborgen in eigentijds album waarop: ‘Emanuel Spitzer Album.

207, Munchen Photograph Union’, chronologisch geordend, 1894-1897, 1899-1900, 220- 1905, 1907, 1962-1963 en z.j. 46 katernen en 6 stukken in 11 omslagen 225, N.B. Bijzondere Collecties. Alleen raadpleegbaar na afspraak met de archivaris 277-278 (minimaal een week van tevoren). Neemt u contact op via info@rkd.nl of 31(0)70-

3339777

278 ‘Le Chambard socialiste’, 1894. 22 katernen 277 ‘La feuille en grève’, 1898. 1 stuk

221 ‘Le Siflet’, 1899. 1 katern 222 ‘Psst…!’, 1899. 2 katernen

206 ‘Gil Blas’, 1894-1897, 1899 en z.j. 8 katernen 207 ‘Le Courrier Français’, 1900. 5 katernen 223 ‘L’Assiette au Beurre’, 1905, 1907. 2 katernen 224 ‘De Notenkraker’, 1918. 2 katernen

220 ‘Simplicissimus’, 1962-1963. 3 katernen 225 [Zonder titel], z.j. 5 stukken

201- Periodieken, los verpakt, 1895, 1913-1914, 1920-1921, 1928. 4 delen en 23 katernen 205, in 8 omslagen

208-209 N.B. Inv.nrs. 202, 204, 208-209 en 276 zijn gekenmerkt als Bijzondere Collecties. Alleen raadpleegbaar na afspraak met de archivaris (minimaal een week van tevoren). Neemt u contact op via info@rkd.nl of 31(0)70-3339777

202 ‘Le Courrier Francais’, ingebonden jaargang 1895. 1 deel N.B. Zie ook inv.nr. 221 voor jaargang 1900

204 ‘Les Arts’, 1913-1914. 13 katernen 208 ‘Bibby’s Annual’, 1914, 1920. 2 katernen

276 ‘Wendingen’ over het nieuwe Rijksakademiegebouw, 1921. 1 katern 209 ‘L’Illustration’, 1928. 1 katern

205 ‘Nouveau Femina’, 1956. 3 delen 203 ‘Paris Match’, 1957, 1967. 3 katernen

201 ‘Hollands Diep’, nummers 1-3, 1975. 3 katernen

199- Knipsels, verzameld uit interesse of ter inspiratie, 1928-1999, met hiaten, en z.j. 2 200 pakken

199 1928-1970 200 1970-1999

226 Cartoons over mode, afkomstig uit kranten en tijdschriften, 1966 en z.j. 1 omslag 314 Krantenknipsels, waarschijnlijk verzameld uit interesse, onder meer over het Réve-

interview van Boudewijn Büch, 1976, 1981, 1983. 1 omslag 315 Krantenartikel over de Kikkerbilsluis te Amsterdam, 1984. 1 stuk

130 Artikel over tekenaar Corstiaan de Vries, verschenen in The Art of Living, 2008. 1 omslag 316 Knipsels en foto’s van voornamelijk franse mode, z.j. 1 omslag

N.B. Afkomstig uit inv.nr. 200

(25)

317 (Brief)kaarten, ter inspiratie, z.j. 1 omslag

318 Verzamelde citaten en briefpapier van musea in Parijs en Barcelona, z.j. 1 omslag

2.3.2 Foto’s

255 Foto’s van Constance Wibaut op bezoek bij vrienden en foto’s van vrienden van Constance Wibaut, 1919, 1950, 1961, 1970, 1973, 1975, 1980, 1985, 1988, 1991, 1994-1995, 2003, 2005. 1 omslag

N.B. Bevat tevens foto’s van de reis naar Rome en Collevecchio. Zie ook inv.nr. 125 voor de tekeningen die Constance Wibaut maakte tijdens deze reis

268 Foto’s van Constance Wibaut met onder andere Lou Strik en Dolphe Schlüter, bij Atelier Binnenkant 39, 1973, 1981. 1 omslag

N.B. Bevat tevens twee foto’s betreffende scenografie (zie ook 2.2.7.1) 269 Foto’s van Constance Wibaut als lezinggeefster bij de opening van

tentoonstellingen, 1981, 1984. 1 omslag

256 Foto’s van een opening in het Haags Gemeentemuseum, 1994. 2 stuks

2.4 Audiovisueel materiaal

N.B. Is gedigitaliseerd; komt op later moment beschikbaar voor RKD-bezoekers 172 Interview van de NOS met Constance Wibaut d.d. 13 mei 1994, 1994. 1 cassettebandje 173 Interview van mevrouw Ria Luichies van Radio Noord-Holland met Constance Wibaut

betreffende het portret van Ed. van Thijn. 1993-1994. 1 cassettebandje

N.B. Opname vond plaats op 27 december 1993; uitzending vond plaats op 6 januari 1994 174 Interview voor de NPS getiteld ‘Een leven lang. Constance Wibaut’, samengesteld door

Petra van Hulsen en uitgezonden 2 februari 1995. 1 cassettebandje 175 ’Mevrouw Muntendam’, z.j. 1 cassettebandje

176 Interview van Louis Hubert van Radio West met Constance Wibaut, 1994. 1 cassettebandje

N.B. Uitzending vond plaats op 14 mei 1994

177 ‘Een goede morgen met Constance Wibaut’, Tros Radio 4, d.d. 17 mei 1994. 1 cassettebandje

178 Uitzending van Andere Tijden, [jaar?]. 1 videoband

179 Uitzending van ‘Close Up’ over Ellen Vogel, 2006. 1 videoband 180 ‘Stilzwijgend contract’, [jaar?]. 1 videoband

(26)

181 Uitzending van ‘Andere Tijden’ betreffende het Vreemdelingenlegioen en Mode, uitgezonden op 19 oktober [jaar?]. 1 videoband

182 Uitzending ‘Profiel’ over Arthur Docters van Leeuwen, 2006, uitgezonden 8 november 2006. 1 videoband

165 ‘Profiel: Arthur Docters van Leeuwen’ door regisseuse Dorothée Forma (Humanistische Omroep), 2006[?]. 1 DVD

183 ‘Couleur locale. Amsterdamse mode 1950/2000. Amsterdam Fashion 1950/2000’, geproduceerd door het Amsterdams Historisch Museum, 2000. 1 videoband

148 ‘Hanneke Groenteman in gesprek met Constance Wibaut en Wim van Norden’, [z.j].

DVD-ROM

149 ‘Interviewfragmenten van Luna van Loon met Constance Wibaut’, z.j. 1 CD ROM

2.5 Boeken

332 'Lebensbilder aus der Pharaonenzeit' door Kurt Lange (Berlijn), 1952. 1 deel

N.B. Niet opgenomen door de Bibliotheek van het RKD, maar vanwege het ex-libris van Constance Wibaut wel opgenomen in het archief Wibaut

(27)

3 Inventaris van het archief van Willem Kouwer Boomkens

3.1 Correspondentie

319 Ingekomen stukken, 1943, 1950, 1952-1954, 1959-1963, 1968, 1986, (1991, 1999) en z.j. 1 omslag

320 Brief van het echtpaar Glastra van Loon, gericht aan Willem Kouwer, over een schilderij, 1945. 1 omslag

321 Bewijs van toestemming voor het tekenen in de National Gallery of Art, 1946. 1 stuk 322 Krantenknipsel ‘Amsterdamse schilders tonen hun stad’, betreffende een tentoonstelling bij

Magdalene Sothmann waaraan Willem Kouwer Boomkens deelnam, 1956. 1 stuk

3.2 Documentatie, foto’s en ontwerptekeningen

232 Biografische foto’s van Willem Kouwer Boomkens, ca. 1902, 1916, 1940 en z.j. 1 omslag N.B. Bevat tevens een negatief met als bijschrift ‘Wim aan ’t werk in Hoog Soeren’

N.B.2. Zie ook inv.nr. 37

233 Foto’s van Willem Kouwer Boomkens in zijn functie als docent aan de Academie van Tilburg en van zijn werk, 1940-1942, 1967 en z.j. 1 omslag

323 ‘De Katholieke Leergangen’, met een foto van Willem Kouwer Boomkens, 1969. 1 deel 329 Tekeningen in potlood van figuren en dieren en een stadsgezicht, z.j. 9 tekeningen in een

omslag

330 Tekeningen in potlood van beelden, z.j. 2 tekeningen op een rol

(28)

4 Bijlagen

4.1 Lijst van geluidsopnames van gesprekken die Willemijn Lindenhovius voerde met Constance Wibaut

8 januari 2009: kennismakingsbezoek, eerste selectie archiefbescheiden; ook archivaris Ramses van Bragt aanwezig

22 januari 2009: selectie en toelichting archiefbescheiden, o.a. foto’s jeugd 2 februari 2009: selectie en toelichting archiefbescheiden, o.a. tekeningen 5 februari 2009: selectie en toelichting archiefbescheiden, o.a. tekeningen

9 februari 2009: selectie en toelichting archiefbescheiden, o.a. collegemateriaal stijl- en kostuumgeschiedenis, dia’s, periodieken, daarnaast tekeningen

12 februari 2009: ophalen archiefbescheiden voor overplaatsing naar RKD, deels selectie en toelichting archiefbescheiden

17 februari 2009: selectie en toelichting archiefbescheiden, o.a. foto’s van teken- en beeldhouwwerk

20 februari 2009: interview over haar opleiding en kunstenaarschap

25 februari 2009: selectie en toelichting archiefbescheiden, o.a. foto’s van werk, tekeningen

(29)

4.2 Lijst van werk en documentatie door Constance Wibaut elders ondergebracht Stadsarchief Amsterdam

12 tekeningen, niet meer dan één per geportretteerde, o.a. Ed van Thijn, Ellen Vogel, Fons Rademakers, Dolf Verspoor, Ton Lutz, Benno Premsela, Frits de Jong, Aart Schonk; een deel van het familiearchief Wibaut (andere deel bij IISG)

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), Amsterdam Deel van het familiearchief Wibaut (andere deel bij Stadsarchief Amsterdam) Tekening van Frits de Jong

Nationaal Archief

Tekening doop Willem Alexander van Oranje Nederlands Theater Instituut, Amsterdam

Groot deel van haar theaterwerk, o.a. werk voor Comedia, de Haagse Comedie, Elckerlyc, de Nederlandse Comedie, het Publiekstheater, het openluchtspel t.g.v. de inhuldiging van

Juliana (1948), terracotta portret Ton Lutz

Haags Gemeentemuseum Circa 2.000 modetekeningen

Amsterdams Historisch Museum

Maquette voor het Keppler monument, gipsmodel van monument voor De Dageraad, portret Ed van Thijn, portret Aart Schonk, portret dr. C.P. Gunning, portret Bernard Haitink

Museum Beelden aan Zee, Scheveningen Portret Benno Premsela

Centraal Museum te Utrecht Portret Dick Bruna

Het Depot, Wageningen

Aquarius (beeld) en drie torsen (2 brons, 1 klei) Rotterdams Historisch Museum

Wasreliëf van prof.dr. S.A. de Lange Allard Pierson Museum, Amsterdam

‘De Wibaut collectie’ (‘Griekse doeken’ van docentschap kostuumgeschiedenis Rijksakademie; doeken had haar voorganger Frits Lensvelt laten maken)

NIAS, Wassenaar

Reliëf Els Glastra van Loon-Boon (2006 opgeleverd)

Gemeente Amsterdam (zie ook Amsterdams Historisch Museum en UvA) Portret Fons Rademakers (bruikleen bioscoop Tuschinksi), portret Ellen Vogel (in Stadsschouwburg Amsterdam)

Universiteit van Amsterdam (Laboratorium Organische Scheikunde, Oude Achtergracht)

(30)

Plaquette J.P. Wibaut

Koninklijke Bibliotheek, Den Haag (brievencollectie)

Brieven van Constance Wibaut aan o.a. Karel van het Reve en Willem Frederik Hermans Particuliere collecties

Tekeningen en beelden in particuliere collecties zijn grotendeels terug vinden via de

‘oeuvrecatalogus’ (klapper met foto’s en verkoopgegevens van werken) die op dit moment nog bij mevrouw Wibaut is

(31)

4.3 Lijst met data van vervaardigde beeldhouwwerken N.B. Gebaseerd op inv.nr. 198

2010 Neelie Kroes 2009 Paul van Vliet

2008 Gisèle van Waterschoot van der Gracht 2008 Paul van Vliet

2007 Dick Bruna

Theo van Schie

2006 Arthur Docters van Leeuwen

2002 Jet [Enteri]-Keppler, in opdracht van Jan Keppler 2000 Martin van Amerongen

1999 Arie Keppler 1997 Benno Premsela 1996 Bernard Haitink 1993 Ed van Thijn

Dr. C.P. Gunning

1992 Sarah en Yolanda Mc. Dermot [‘Mc. Dermot twins’]

1991 Norman[?]

1986 Fons Rademakers 1986 Ellen Vogel

1985 Verspoor[?]

1984 Ton Lutz, aangekocht door het Nederlands Theater Instituut 1984 Adolphe Schlüter

1984 Schonk[?]

1982 Pennink

1981 Willem Sandberg 1974 Seth Gaaikema

1956 J.P. Wibaut, plaquette, aangekocht door de UvA 1942-1944 Nel Roos en Yvonne Georgi

z.j. Petra de Lange Wies Breukel Anneke van Oers Catharina Maria Kuiper Wil van Dinther

‘Martine’, relief in brons

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :