• No results found

KNNV-kamp Winterswijk

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KNNV-kamp Winterswijk"

Copied!
24
0
0

Hele tekst

(1)

KNNV-kamp Winterswijk

zaterdag 23 tot zaterdag 30 augustus 2014

Ten oosten van Winterswijk ligt de Boerderijcamping Kortschot van Betty en Geert Wassink.

Betty ontving ons gastvrij en was op alle mogelijke manieren behulpzaam. Van stoelen tot matras konden we bij haar lenen! Wij voelden ons welkom. Geen wonder: de koeien hadden voor ons plaats gemaakt: een mooie reeks foto's in de overdekte ruimte herinnerde daar aan.

Het Achterhoekse kleinschalige hoevenlandschap met beken, bosjes, akkers, lanen en houtwallen biedt veel mogelijkheden voor KNNV-ers. Hiervan heeft de excursieregelaar een goed gebruik van gemaakt.

Loulou

(2)

Excursies, cijfers in rood op kaartje

1. 24-8 Dötenkrö/Rozenbosje/ Elzen – niet doorgegaan: iedereen ging mee met excursie 2 2. 24-8 2a Muggenhoek Noord / 2b Muggenhoek Zuid/ 2c Ratumse beek

3. 25-8 3a Willinks Weust / 3b Gossink

4a. 26-8 Rommelgebergte – niet doorgegaan: stromende regen 4b. 26-8 Vragenderveen

5. 27-8 5a. Wooldse veen /5 b. Borkense baan/ 5c Nonneven 6. 28-8 Bekendelle/ Buskersbos

7. 29-8 Zwillbrocker Venn

8. 29-8 Lammers/ Kotmans/ Grote Goor/ Bredevoort

(3)

Excursie 2 Muggenhoek Noord en Zuid en de Ratumse beek We gaan naar de Ratumse Grensbossen!

Om 9 uur zitten we op de fiets, na een paar km zijn we er al. 'We': de 15 kampdeelnemers (12 vrouwen en 3 mannen).We bezoeken speciaal de twee heideterreintjes daar, en 'kwijlen' van alle moois in het tweede terreintje (Amersfoort coörd. 253,7/ 445,9): veel Heidekartelblad, veel Moeraswolfsklauw, veel Klokjesgentiaan, Blauwplaatstaalsteeltje.

Het derde heideterreintje ligt in de Kommiezenwandeling, en is nogal vergrast. Dat leent zich goed voor een pauze.

De lucht betrekt weer eens. Deze augustus zit in de top-10 van natste augustusmaanden. We zijn dan ook niet meer onder de indruk van een spat regen en lage temperaturen, en kiezen allemaal voor 'alles doen wat excursie-regelaar Anneloes heeft voorgesteld', dus hierna nog langs de Ratumse beek.

Daarna voldaan terug naar de camping, met als laatste vondst een Fijngekartelde melkzwam onder oude eiken.

Jeanette Teunissen

(4)

Excursie 3a Willinks Weust, Natura 2000-gebied Deze excursie deden we, onder de deskundige

leiding van Bernard Harfsterkamp (Floron- districtscoördinator ter plaatse) met meer dan het totale aantal kampdeelnemers. Ook Betty Wassink - eigenaresse van onze camping - ging namelijk mee: hoewel geboren en getogen in de streek, was zij in Willinks Weust nog nooit geweest! Daar staat tegenover dat we al snel één deelnemer kwijt waren, maar daar maakten we ons, mede gezien de ervaring van de vorige dag, niet echt zorgen over (terecht, naar later bleek).

Vergeleken met de situatie in mijn NJN-jaren (35-40 jaar geleden) is de biodiversiteit in de

oostelijke Achterhoek (zoals trouwens vrijwel overal in Nederland) sterk achteruitgegaan: roggeakkers vol bloemige onkruiden zijn vervangen door meer dan manshoge overbemeste maisvelden, bloemrijke graslanden zijn nu groene biljartlakens, enz. enz. Toch zijn er nog paradijsjes te vinden, en Willinks Weust is daar zeker één van. Nooit eerder zag ik zoveel Blauwe knoop bloeien, en zulke hoge Klokjesgentianen!

Een merkwaardige mengeling van “blauwgrasland-“ en kalkplanten. De Karwijselie (komt maar op een paar plaatsen in Nederland voor) was nieuw voor mij.

In het bos (een soort eiken-haagbeukenbos zonder eiken) hebben we vooral naar paddenstoelen gekeken.

Een grote heksenkring van de Reuzenchampignon bracht velen van ons in vervoering, evenals een fraaie populatie Takruitertjes.

Loek Batenburg

(5)

De zeer zeldzame karwijselie met een enkel exemplaar van de massale blauwe knoop

(6)

Excursie 4b Vragenderveen

Van de Stichting Marke Vragenderveen werd een gids aangetrokken die ons deskundig rondleidde.

Die deskundigheid was wel nodig, want gedeeltelijk moesten we ons pad vinden door levend

hoogveengebied met veel erg natte plekken. Dat ging zoals de gids al gewaarschuwd had, zonder laarzen zeker niet met droge voeten.

Het Vragenderveen wordt beheerd door bovengenoemde stichting en is onderdeel van het

Korenburgerveen, een van de laatste levende hoogveenresten in Nederland. Het andere deel wordt beheerd door Natuurmonumenten.

Het gebied heeft omstreeks 1950 dankzij Natuurmonumenten de bestemming 'Natuur' gekregen. De boeren die zich indertijd verenigd hebben, hebben lang weerstand geboden en voor een groot deel hun zin gekregen. Ze participeren nu in de Stichting Marke Vragenderveen. Zij moeten wel voldoen aan een paar voorwaarden. Inmiddels zijn de verhoudingen prima.

Door het graven van een sloot rondom wordt het gebied vrijgehouden van de mest- en afvalstoffen van het boerenbedrijf.

Dammen houden het water, noodzakelijk voor de veenvorming, vast. De kleinere dammetjes zijn resten van vroegere exploitatie door de boeren.

Een woest prachtig gebied met bijzondere plantensoorten en in een ander jaargetijde veel vogels. De Rode wouw heeft er zelfs eens gebroed.

De drie uur durende, spannende excursie was ook zo geslaagd, omdat onze gids zich moeiteloos aanpaste aan de KNNV-planten en –insekten liefhebbers!

Els van Maanen

(7)

Zoals voorspeld zijn de droge voeten niet gelukt!

(8)

Excursie 5 a. Wooldse Veen b. Borkense baan en Nonneven

Prachtige dag. Mooi weer, eindelijk weer de hele dag zon en geen regenkleding mee voor eventuele regen.

Tweede pluspunt: elk kamplid ging mee!

Prachtige fietstocht o.l.v. Lieuwien Koster. Ontspannen wandeling op vlonderpad Wooldse Veen. Diverse levendbarende hagedissen vertoefden op de vlonder. Veenpluis en Een-arig wollegras werden gespot.

Genoten werd op het hoge uitkijkpunt van het uitzicht.

Hoogtepunten waren de tientallen buizerden die hoog door de lucht zweefden, in groepen of als tweetal om elkaar buitelden. Na enkele zeer sombere dagen konden zij weer zweven.

Op naar de Borkense baan en weer terug rondom het Nonneven: Klokjesgentiaan + Wolfsklauw + uitgebloeide orchissen + Vetblad + Kleine zonnedauw + Ronde zonnedauw.

En ook: Hazelworm + Kleine Stinkzwam + Wasplaat.

Minpunt van deze excursie: Bij terugkomst bij de fietsen ontbraken 2 deelnemers. Teruggefietst: zoek!

Gelukkig kwamen ze op eigen kracht tevoorschijn, hadden hun eigen route genomen!!

Joke Veltkamp

(9)
(10)

Excursie 6 Bekendelle en Buskersbos

Met 12 deelnemers op naar Bekendelle, een Natura 2000-gebied. Door de grillige loop van de beek werd het een spannende excursie, o.a. paddenstoelen en Watermuur met schimmels.

De beek + Lieuwien waren onze gids en kaartlezer.

Lunchen naast de theetuin langs de beek.

Na de lunch naar Bleekveld en Plekenpol, was leuk: oud ambacht in beeld, bleekvelden met watertjes ertussen met mooie leuke vegetatie. Een deel van de groep ging nog door naar het Buskersbos.

Anja v.d. Weghe

(11)

Excursie 7 Zwillbrocker Venn

1. Met 7 personen in 2 autootjes reden we in een klein halfuurtje naar het bezoekerscentrum. Dit bleek heel gelikt, maar toch interessant: er was kennelijk aardig wat EU-geld in geïnvesteerd. Vóór het centrum was een heel leuk “levend-hoogveentje” aangelegd.

2. De rondwandeling om het reservaat heen leverde, afgezien van de obligate Europese en Chileense flamingo’s, niet bijzonder veel vogels op. Zwarte en Gekraagde Roodstaart, een Boomvalk, heel veel Grauwe Ganzen. De heide was nogal bruin en verpijpestrood, en je kon nergens echt het gebied in.

3. De paddenstoelenflora daarentegen was bijzonder rijk!

4. Opvallend langs de lange kaarsrechte grens was het scherpe contrast tussen de maisvelden en groene biljartlakens in Nederland en het natuurgebied in Duitsland. Jammer dat er op Nederlands grondgebied (nog?) geen bufferzone is gecreëerd!

5. Al met al toch een aangename wandeling.

Loek Batenburg

(12)

Excursie 8 Lammers / Kotmans / Grote Goor / Bredevoort Prachtig weer en verrassende excursie.

- Natuurgebied ‘Lammers’ ligt aan de grens. We liepen rond het ven en zagen o.a. weer de Klokjesgentiaan, de Kleine zonnedauw en ook Rode bosbes. Er bloeide volop Struikheide.

- Landgoed Kotmans is nieuw. Bij de verschillende bomen langs de oprijlaan stonden teksten in streektaal. We lunchten bij de vijver en liepen daarna door rond een nat veengebied. Het informatiecentrum was gesloten.

- Drie deelnemers fietsten daarna terug (o.a. vanwege de voorbereiding van de gemeenschappelijke maaltijd). De andere drie fietsten door naar centrum Bredevoort. We maakten daar een korte historische rondwandeling en pauzeerden in de kruidentuin.

- Op de terugweg fietsten we over de Goordiek en kwamen door een nieuw natuurgebied in aanleg (Grote Goor). De Schaarsbeek wordt daar weer in 'oude' staat hersteld (en gaat weer meanderen).

Bij deze beek zagen we o.a. Krakeend en een Pijlstaart.

- In Winterswijk zagen we de voorbereidingen voor het bloemencorso. Er waren tribunes en versierde huizen.

- Vlakbij de camping fietsten we nog even naar een vervallen schuurtje waar een steenuil was gezien.

Die was er nu niet. Lieuwien Koster

(13)

De laatste avond vierden we met een gemeenschappelijke maaltijd-groentesoep. Voorafgegaan door een drankje met lekkere kazen enz. Iedereen hielp mee.

De bestuursleden werden in het zonnetje en op de foto gezet.

(14)

Boerderijcamping Kortschot Betty en Geert Wassink Vredenseweg 142 7113 AE Winterswijk- Henxel

Deelnemers Loek Batenburg Geertje Pettinga

Anneloes ter Horst, excursieregelaar Lieuwien Koster

Jose Kuijken Ellie Koreman

Jeanne Kuijper-Nanninga Berty van Maanen, voorzitter Els van Maanen-van Wijlen Cora van Rooijen

Gerda Tuitert-Wijnen Joke Veltkamp

Anja van de Weghe-Melchers, admin Peter van Wely

Jeannette Teunissen

Verslag gemaakt door Els en Bert van Maanen

(15)

Paddenstoelenlijst KNNV-kamp Winterswijk 23-30 augustus 2014

Deze lijst is verre van compleet: alleen de op de excursieformulieren vermelde soorten zijn opgenomen en bij de excursies zijn vaak alleen de "nieuwe" soorten genoteerd.

Datum augustus 24 25 26 27 28 29 29

Excursienummer 2 3a 4b 5 6 7 8

Zie voor verklaring excursienummers pagina 2 van verslag

Gewone anijschampignon Agaricus arvensis x

Reuzenchampignon Agaricus augustus x

Roodbruine slanke amaniet Amanita fulva x x x x

Groene knolamaniet Amanita phalloides x

Parelamaniet Amanita rubescens x x

Kurkstrookzwam Antrodia serialis x

Gewoon eekhoorntjesbrood Boletus edulis x

Gewone heksenboleet Boletus erythropus x

Zwarte knoopzwam Bulgaria inquinans x

Kleverig koraalzwammetje Calocera viscosa x x x

Plooivoetstuifzwam Calvatia excipuliformis x

Echte cantharel / Hanenkam Cantharellus cibarius x

Eikenbladzwammetje Collybia dryophila x

Zwerminktzwam Coprinus disseminatus x

Gewone glimmerinktzwam Coprinus micaceus x

Plooirokje Coprinus plicatilis x

Week oorzwammetje Crepidotus mollis x x

een Oorzwammetje Crepidotus sp. x

Roodporiehoutzwam Daedaleopsis confragosa x x

Wijdporiekurkzwam Datronia mollis x

een Satijnzwam Entoloma sp. x

Echte tonderzwam Fomes fomentarius x

Platte tonderzwam Ganoderma lipsiense x x x

Gewoon vuurzwammetje Hygrocybe miniata x

Gewone zwavelkop Hypholoma fasciculare x

Roestbruine kogelzwam Hypoxylon fragiforme x

Grijsgroene melkzwam Lactarius blennius x

Fijngegordelde melkzwam Lactarius insulsus x Bitterzoete melkzwam Lactarius subdulcis x x

Zwavelzwam Laetiporus sulphureus x Gewone berkenboleet Leccinum scabrum x

een Populierenboleet? Leccinum sp. x

Fopelfenbankje Lenzites betulinus x

Stinkparasolzwam Lepiota cristata x

Roodbruine schijnridderzwam Lepista flaccida x Stekelige stuifzwam Lycoperdon echinatum x

Parelstuifzwam Lycoperdon perlatum x x Grote parasolzwam Macrolepiota procera x x Takruitertje Marasmiellus ramealis x

een Taailing Marasmius sp. x Kleine stinkzwam Mutinus caninus x

Oranje dwergmycena Mycena acicula x

Grijsbruine grasmycena Mycena aetites x

Grote bloedsteelmycena Mycena haematopus x

Gewoon meniezwammetje Nectria cinnabarina x

Scherpe schelpzwam Panellus stypticus x

Gewone krulzoom Paxillus involutus x

(16)

Gewone Oesterzwam Pleurotus ostreatus x

een Hertenzwam Pluteus sp. x

Zomerhoutzwam Polyporus ciliatus x

Vermiljoenhoutzwam Pycnoporus cinnabarinus x

Rechte koraalzwam Ramaria stricta x

Scherpe kamrussula Russula amoenolens x

Gele berkenrussula Russula claroflava x x Regenboogrussula Russula cyanoxantha x

Sierlijke russula ? Russula gracillima x

Violetgroene russula Russula ionochlora x

Grofplaatrussula Russula nigricans x

Geelwitte russula Russula ochroleuca x x x

Berijpte russula Russula parazurea x

Waaiertje Schizophyllum commune x

Kleine aardappelbovist Scleroderma areolatum x x Gele aardappelbovist Scleroderma citrinum x x x x Wortelende aardappelbovist Scleroderma verrucosum x

Grote sponszwam Sparassis crispa x

Blauwe kaaszwam Spongiporus caesius x

Eikenbloedzwam Stereum gausapatum x

Gele korstzwam Stereum hirsutum x

Waaierkorstzwam Stereum subtomentosum x x

Witte bultzwam Trametes gibbosa x

Gewoon elfenbankje Trametes versicolor x

Gele trilzwam Tremella mesenterica x Zilvergrijze ridderzwam Tricholoma scalpturatum Gewoon donsvoetje Tubaria furfuracea x

Muurbrand Ustilago stellariae x

Afgeplatte stuifzwam Vascellum pratense x

Kastanjeboleet Xerocomus badius x Roodsteelfluweelboleet Xerocomus chrysenteron x

Beukendopgeweizwam Xylaria carpophila x

Houtknotszwam Xylaria polymorpha x

Geelharttrechtertje ? x x

Breedplaatcollybia ? x

Zakvormige stuifzwam ? x

(17)

Vogellijst KNNV-kamp Winterswijk 23-30 augustus 2014

Zie voor verklaring excursienummers pagina 2 van verslag

Datum augustus 24 25 26 27 28 29 29 23-30

Excursienummer 2 3a 4b 5 6 7 8

op/bij camping

Grauwe Gans Anser anser x

Brandgans Branta leucopsis x

Nijlgans Alopochen aegyptiaca x

Kuifeend Aythya fuligula x

Krakeend Anas strepera x

Wilde Eend Anas platyrhynchos x x x x Pijlstaart Anas acuta x

Fazant Phasianus colchicus x x

Aalscholver Phalacrocorax carbo x x

Grote Zilverreiger Casmerodius albus x

Blauwe Reiger Ardea cinerea x x x x x x Flamingo Phoenicopterus roseus x

Chileense Flamingo Phoenicopterus chilensis x

Dodaars Tachybaptus ruficollis x

Wespendief Pernis apivorus x x

Bruine Kiekendief Circus aeruginosus x

Sperwer Accipiter nisus x

Buizerd Buteo buteo x x x x x x x Torenvalk Falco tinnunculus x x x

Boomvalk Falco subbuteo x x

Waterhoen Gallinula chloropus x x

Meerkoet Fulica atra x

Kievit Vanellus vanellus Wulp Numenius arquata Oeverloper Actitis hypoleucos x

Witgat Tringa ochropus x

Zwarte Ruiter Tringa erythropus x

Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus Holenduif Columba oenas x x x Houtduif Columba palumbus x x x x x x

Turkse Tortel Streptopelia decaocto x Steenuil Athene noctua x

Bosuil Strix aluco x

Gierzwaluw Apus apus x

IJsvogel Alcedo atthis x

Groene Specht Picus viridis x x x x x x

Zwarte Specht Dryocopus martius x x

Grote Bonte Specht Dendrocopos major x x x x x x

Middelste Bonte Specht Dendrocopos medius x Kleine Bonte Specht Dendrocopos minor x x x

Ekster Pica pica x x x x x

Gaai Garrulus glandarius x x x x x x Kauw Corvus monedula x x x x x x

Roek Corvus frugilegus x x

Zwarte Kraai Corvus corone x x x x x x x

Goudhaan Regulus regulus x x

Pimpelmees Cyanistes caeruleus x x x x x x x

Koolmees Parus major x x x x x

(18)

Zwarte Mees Periparus ater x x

Matkop Poecile montanus x x

Glanskop Poecile palustris x x x x x Boerenzwaluw Hirundo rustica x x x x x x x

Huiszwaluw Delichon urbicum x x x

Staartmees Aegithalos caudatus x x Fluiter Phylloscopus sibilatrix x

Tjiftjaf Phylloscopus collybita x x x x x x

Fitis Phylloscopus trochilus x

Grasmus Sylvia communis x

Zwartkop Sylvia atricapilla x x x x x x Boomklever Sitta europaea x x x x x x

Kortsnavelboomkruiper Certhia familiaris macrodactyla x

Boomkruiper Certhia brachydactyla x x x x x x

Winterkoning Troglodytes troglodytes x x x x x x Spreeuw Sturnus vulgaris x x

Merel Turdus merula x x x x Grote Lijster Turdus viscivorus x

Grauwe Vliegenvanger Muscicapa striata x

Roodborst Erithacus rubecula x x x x x Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros x x

Gekraagde Roodstaart Phoenicurus phoenicurus x

Roodborsttapuit Saxicola rubicola x

Tapuit Oenanthe oenanthe x

Bonte Vliegenvanger Ficedula hypoleuca x

Heggenmus Prunella modularis x

Huismus Passer domesticus x x x x x x

Gele Kwikstaart Motacilla flava x

Grote Gele Kwikstaart Motacilla cinerea x

Witte Kwikstaart Motacilla alba x x x x x

Boompieper Anthus trivialis x

Graspieper Anthus pratensis x x Vink Fringilla coelebs x x x x

Groenling Chloris chloris x x x

Putter Carduelis carduelis x x

Goudvink Pyrrhula pyrrhula x x

(19)

Plantenlijst KNNV-kamp Winterswijk 23-30 augustus 2014

Zie voor verklaring excursienummers pagina 2 van verslag. Letters corresponderen met deelgebieden

Datum 24 25 26 27 28 29 29

Excursienummer 2 3 a, b 4 5 6 7 8

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren a a

Cirsium arvense Akkerdistel c a

Lapsana communis Akkerkool b

Sonchus arvensis Akkermelkdistel a

Prunus serotina Amerikaanse vogelkers b

Briza media Bevertjes a

Juncus conglomeratus Biezenknoppen b a

Artemisia vulgaris Bijvoet a

Solanum dulcamara Bitterzoet a

Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes a a a a a

Succisa pratensis Blauwe knoop b a a b b

Carex panicea Blauwe zegge a a

Viola riviniana Bleeksporig bosviooltje a

Tanacetum vulgare Boerenwormkruid c a a b b

Lamiastrum galeobdolon Bonte gele dovenetel a

Fragaria vesca Bosaardbei a

Scirpus sylvaticus Bosbies c

Milium effusum Bosgierstgras b

Hieracium sabaudum Boshavikskruid a

Brachypodium sylvaticum Boskortsteel a

Clematis vitalba Bosrank a

Carex sylvatica Boszegge a

Dryopteris dilatata Brede stekelvaren a a

Epipactis helleborine Brede wespenorchis c a c

Cytisus scoparius Brem b b

Rhynchospora fusca Bruine snavelbies a

Conyza canadensis Canadese fijnstraal a

Silene dioica Dagkoekoeksbloem e b a

Maianthemum bifolium Dalkruid c a c

Moehringia trinervia Drienerfmuur a

Potamogeton natans Drijvend fonteinkruid ab

Achillea millefolium Duizendblad a b b

Carex oederi subsp. oederi Dwergzegge b

Picris hieracioides Echt bitterkruid b

Centaurium erythraea Echt duizendguldenkruid a b

Solidago virgaurea Echte guldenroede a

Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem a a b

Valeriana officinalis Echte valeriaan c

Eriophorum vaginatum Eenarig wollegras a a

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn a

Ranunculus flammula Egelboterbloem a

Fraxinus excelsior Es a

Echinochloa crus-galli Europese hanenpoot c a

Rubus idaeus Framboos a b

Geum urbanum Geel nagelkruid e b a

Carex oederi ss Oedocarpa Geelgroene zegge a

Linum catharticum Geelhartje a

Lamiastrum galeobdolon s. . Gele dovenetel a

Cornus mas Gele kornoelje c

Nuphar lutea Gele plomp c

(20)

Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie a

Heracleum sphondylium Gewone berenklauw c a

Rubus fruticosus Gewone braam a a b

Prunella vulgaris Gewone brunel a b

Erica tetralix Gewone dophei a a ab a ab

Polypodium vulgare Gewone eikvaren e

Angelica sylvestris Gewone engelwortel a a

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn a

Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel a a b c

Leucanthemum vulgare Gewone margriet b

Sonchus oleraceus Gewone melkdistel a

Sisymbrium officinale Gewone raket a

Lotus corniculatus Gewone rolklaver a

Polygonatum multiflorum Gew.salomonszegel a b

Polygala vulgaris Gew.vleugeltjesbloem a

Sambucus nigra Gewone vlier a

Prunus padus Gewone vogelkers b

Hydrocotyle vulgaris Gewone waternavel a a a b

Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid a b

Polygonum aviculare Gewoon varkensgras a

Galium mollugo Glad walstro a a

Campanula rotundifolia Grasklokje b

Stellaria graminea Grasmuur a

Salix cinerea subsp. cinerea Grauwe wilg a

Circaea lutetiana Groot heksenkruid a

Petasites hybridus Groot hoefblad a

Impatiens noli-tangere Groot springzaad b

Urtica dioica Grote brandnetel a

Sparganium erectum Grote egelskop c

Lythrum salicaria Grote kattenstaart b a a a c b

Listera ovata Grote keverorchis a

Typha latifolia Grote lisdodde a a bc b

Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree b

Lysimachia vulgaris Grote wederik c a a a c b

Plantago major subsp. major Grote weegbree c a a a

Carpinus betulus Haagbeuk a

Calystegia sepium Haagwinde b b b

Galinsoga quadriradiata Harig knopkruid c

Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje b b

Corylus avellana Hazelaar a a

Trifolium arvense Hazenpootje b

Sanicula europaea Heelkruid a

Equisetum arvense Heermoes a b

Vicia sepium Heggenwikke b

Pedicularis sylvatica Heidekartelblad b a b

Melampyrum pratense Hengel e a

Equisetum fluviatile Holpijp b

Rosa canina Hondsroos a

Humulus lupulus Hop b

Medicago lupulina Hopklaver a

Ilex aquifolium Hulst a a

Senecio jacobaea Jakobskruiskruid b

(21)

Selinum carvifolia Karwijselie a

Tussilago farfara Klein hoefblad a a

Impatiens parviflora Klein springzaad a a b a b a a

Crepis capillaris Klein streepzaad b c b

Cuscuta epithymum Klein warkruid a

Leontodon saxatilis Kleine leeuwentand a

Rhinanthus minor Kleine ratelaar b

Oxycoccus palustris Kleine veenbes a a

Berula erecta Kleine watereppe b

Drosera intermedia Kleine zonnedauw bd ab a

Hedera helix Klimop a

Gentiana pneumonanthe Klokjesgentiaan bd a b a

Centaurea jacea Knoopkruid c a

Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid a a a a b

Osmunda regalis Koningsvaren a

Dactylis glomerata Kropaar a

Salix repens Kruipwilg a

Carduus crispus Kruldistel a

Solidago gigantea Late guldenroede e a

Equisetum palustre Lidrus c

Utricularia australis Loos blaasjeskruid a

Veronica officinalis Mannetjesereprijs a

Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren a a

Peucedanum palustre Melkeppe a

Gnaphalium uliginosum Moerasdroogbloem a

Hypericum elodes Moerashertshooi a

Stellaria uliginosa Moerasmuur a

Lotus pedunculatus Moerasrolklaver b b

Filipendula ulmaria Moerasspirea b

Myosotis scorpioides Moerasvergeet-mij-niet c

Galium palustre Moeraswalstro a a b

Lycopodiella inundata Moeraswolfsklauw b b a

Mycelis muralis Muursla e a

Daucus carota Peen a

Lysimachia nummularia Penningkruid a

Persicaria maculosa Perzikkruid a

Molinia caerulea Pijpenstrootje a a a a

Juncus effusus Pitrus a a a b

Populus tremula Ratelpopulier a

Tripleurospermum maritimum Reukeloze kamille a a

Phragmites australis Riet a a

Vaccinium uliginosum Rijsbes a

Vicia hirsuta Ringelwikke a b

Geranium robertianum Robertskruid c a

Vaccinium vitis-idaea Rode bosbes a a a a a

Drosera rotundifolia Ronde zonnedauw a ab

Betula pendula Ruwe berk a

Deschampsia cespitosa Ruwe smele a

Equisetum hyemale Schaafstro a

Hieracium umbellatum Schermhavikskruid a a

Ranunculus acris Scherpe boterbloem b

Hypericum perforatum Sint-Janskruid c b

Primula elatior Slanke sleutelbloem a

Prunus spinosa Sleedoorn b

Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren a

(22)

Plantago lanceolata Smalle weegbree c

Rhamnus frangula Sporkehout a a a a a

Genista anglica Stekelbrem b a a b

Hieracium laevigatum Stijf havikskruid c b

Oxalis fontana Stijve klaverzuring a

Echinodorus ranunculoides Stijv moerasweegbree a b

Euphrasia stricta Stijve ogentroost a

Chelidonium majus Stinkende gouwe b a

Calluna vulgaris Struikhei a a ab a ab

Taxus baccata Taxus a

Juncus tenuis Tengere rus a a

Phleum pratense Timoteegras a a

Potentilla erecta Tormentil a a a a a

Teucrium scorodonia Valse salie b a

Eriophorum angustifolium Veenpluis a a

Persicaria amphibia Veenwortel b

Juncus acutiflorus Veldrus a a b

Genista tinctoria Verfbrem b

Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand c a b

Pinguicula vulgaris Vetblad b

Digitalis purpurea Vingerhoedskruid a

Linaria vulgaris Vlasbekje b

Vicia cracca Vogelwikke bc

Potentilla palustris Wateraardbei a a c

Menyanthes trifoliata Waterdrieblad c

Mentha aquatica Watermunt a b

Stellaria aquatica Watermuur a

Persicaria hydropiper Waterpeper a

Rumex hydrolapathum Waterzuring c

Athyrium filix-femina Wijfjesvaren a a a c

Achillea ptarmica Wilde bertram a a c

Myrica gale Wilde gagel a a b b

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie a b b

Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts a

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes a a

Chamerion angustifolium Wilgenroosje b

Lamium album Witte dovenetel c a

Melilotus albus Witte honingklaver a

Trifolium repens Witte klaver a

Oxalis acetosella Witte klaverzuring c a

Rhynchospora alba Witte snavelbies d a a

Nymphaea alba Witte waterlelie b

Lycopus europaeus Wolfspoot a b

Persicaria mitis Zachte duizendknoop a

Jasione montana Zandblauwtje b

Carex flacca Zeegroene zegge a

Aegopodium podagraria Zevenblad a

Prunus avium Zoete kers a

Quercus robur Zomereik a a

Erigeron annuus Zomerfijnstraal b b

Fallopia convolvulus Zwaluwtong b

Bidens frondosa Zwart tandzaad a

(23)

Lijst Geleedpotigen (Arthropoda) KNNV-kamp Winterswijk 23-30 augustus door Gerda Tuitert

Datum augustus 24 24 25 26 27 27 28 28 29 29

Excursienummer 2a 2b 3a/b 4 5a 5b 6a 6b 7 8

Zie voor verklaring excursienummers pagina 2 van verslag

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Dagvlinders

Aglais urticae kleine vos X

Araschnia levana landkaartje X X X X

Celastrina argiolus boomblauwtje X X X X X

Colias croceus oranje luzernevlinder X

Gonepteryx rhamni citroenvlinder X X X

Lycaena phlaeas kleine vuurvlinder X X X X

Pararge aegeria bont zandoogje X X X X X X

Pierus brassicae groot koolwitje X X X

Pieris napi klein geaderd witje X X X X X X X

Pieris rapae klein koolwitje X X X X

Polygonia c-album gehakkelde aurelia X X

Polyommatus icarus icarus blauwtje X

Vanessa atalanta atalanta X X X X X

Vanessa cardui distelvlinder X

Nachtvlinders

Anarta myrtilli (rups) roodbont heide-uiltje X

Autographa gamma gamma-uil X X X X X X

Euproctis similis (rups) donsvlinder (rups) X

Hypena proboscidalis bruine snuituil X

Macaria liturata gerimpelde spanner X

Orgyia antiqua (rups) witvlakvlinder (rups) X

Pyrausta purpuralis purpermotje X

Timandra comae lieveling X X X X

Libellen

Aeshna cyanea blauwe glazenmaker X X

Aeshna juncea venglazenmaker X

Aeshna mixta paardenbijter X X X

Anax imperator grote keizerlibel X X X

Calopteryx splendens weidebeekjuffer X

Chalcolestes viridis houtpantserjuffer X

Enallagma cyathigerum watersnuffel X

Lestes sponsa gewone pantserjuffer X X

Lestes virens tengere pantserjuffer X

Sympecma fusca bruine winterjuffer X X

Sympetrum danae zwarte heidelibel X X X X

Sympetrum flaveolum geelvlekheidelibel X

Sympetrum striolatum bruinrode heidelibel X X

Sympetrum vulgatum steenrode heidelibel X X X

Overige geleedpotigen

(24)

Agelastica alni elzenhaantje X

Argiope bruennichi wespspin X X

Bombus pascuorum akkerhommel X

Cicindela campestris groene zandloopkever X X X

Dasypoda hirtipes gaatjes van pluimvoetbij X

Dolichovespula media middelste wesp X

Dytiscus marginalis geelgerande watertor X

Episyrphus balteatus pyjamazweefvlieg X

Eristalis pertinax kegelbijvlieg X

Eristalis tenax blinde bij X

Gerris lacustris schaatsenrijder X

Helophilus pendules

gewone

pendelzweefvlieg X

Helophilus trivittatus citroenpendelzweefvlieg X X

Myathropa florea doodskopzweefvlieg X

Nicrophorus spec. een doodgraver X

Polistinae een veldwesp X

Sericomyia silentis hoogveenzweefvlieg X X

Stethophyma grossum moerassprinkhaan X

een (heide)sprinkhaan X X X

Tenthredinidae een bladwesp (larve) X

Vespa crabro hoornaar X X

Vespinae een papierwesp X

een pluimmot X

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

9) Op de markt staat een beeld van twee marktkoopmannen. Op welke schaal is het beeld gemaakt? Vul de tabel in en bereken de schaal. Bij Plokker staat een ijshoorn. b) Een hoorntje

Als er onvoldoende is schoongemaakt, kunnen er extra kosten voor de schoonmaak aangerekend worden. Dit kan ook nog na het verblijf door het

het feit dat planten uit de kleine popu- laties minder bloemen en minder vruchten en zaden per plant vormden dan die uit grote populaties, kan mogelijk worden

De route er naar toe over de Ehemalige Kleinbahnstrasse Bergen- Altenkirche was heel mooi, maar nog veel mooier was de rode wouw, die vlakbij onze auto wendde en keerde en

Het aantal planten dat we hebben gevonden is niet ontzettend groot (voor een plantenlijst) enerzijds omdat er geen echte planten-specialisten aanwezig waren, anderzijds omdat

excursieleider: Jelle; sfeerverslag: Jelle Route naar gebied: Van kampeerterrein naar L’Hospitalet heen 28 km, terug 37 km Dit had een gewone excursiedag moeten worden, maar

Vanaf Fyren naar het noorden lopen langs de zee naar Flommens golfclub (ruim 1 km) Bij zuidenwind beter voor roofvogels dan Nabben.. Duinpieper, kwikstaart,

3 deelnemers gingen naar huis, de anderen hebben een deel van de route, de oostelijke helft gelopen, ongeveer 2 km.. De route was niet gemakkelijk

Hanneke stuurt na het kamp toch maar een meil met wat foto's ter bevestiging van deze zeldzame vondst naar Tommy Knuttson, dé Zweedse paddestoelkenner voor Öland:. Dear

De Pommersche eindmorene of Mühlensee Of naar het werelderfgoedbeukenwoud Dat nog steeds het parelgras in ere houdt Vroeg in de ochtend naar de Rederangsee of 's avonds met

Woensdag 13 juni met de auto via Hrabacov naar Horni Misecky daarna met de autobus naar Vrbatova Bouda, van daar te voet naar Labska Bouda.. Excursieleider

De samenhorigheid tussen de verschillende tempogangers is dit kamp misschien ook wel wat meer dan anders op de proef gesteld doordat we twee en eigenlijk drie huttentochten hebben

Het zag er echt uit als Zwarte Woud, met hier en daar tussen de bomen door lichte plekken, doordat er laaghangende bewolking hing.. We liepen onder, tussen en boven de wolken over

Zaterdag 16 09.00 KNNV Natuurwerkdag Borkense baan Winterswijk Zondag 17 14.00 IVN/KNNV-paddenstoelen excursie, Lichtenvoorde Zaterdag 30 09.00 KNNV Natuurwerkdag

De realisenng van verzorg1ngstaken leent z1ch daarentegen voor samenwerk1ng Ius- sen overheid en burgers en hun maat- schappelijke organisaties.. Anders dan or-

Acht soorten worden als uitgestorven beschouwd (niet meer aangetroffen na 1972): perzikbladig viooltje, dwergrus, vetblad en lange zonnedauw voor zure laagvenen, kievits- bloem

Ik dank dat Hart van Osdorp niet alleen luistert naar Jezus maar ook doet wat hij zegt.. Ik dank voor de Alpha-cursus van afgelopen

over een lichte woonkamer, open keuken, eigen oprit, zonnige tuin van maar liefst 12 meter diep en 4 slaapkamers.. Aan ruimte ontbreekt het zeker niet in

Indien de eigenaar of beheerder merkt dat er toch een feest doorgaat, kan hij eisen dat de groep het gebouw verlaat zonder enige vorm van compensatie voor de

Houdt u er wel rekening mee dat als u voor een notaris kiest die verder dan 15 km van de door u gekochte woning ligt, en wij als verkopend makelaar bij het transport aanwezig

Totaal aëroob kiemgetal Psychotrofe melkzuurbacteriën Gisten en schimmels.

rustiger en kleiner. Ik weet dat als ik dat maar voldoende doe, ik weer mijn oude tevreden zelf wordt die lichamelijk en psychisch weer in balans is binnen de kaders die

De verkoper heeft de tekst, foto’s en documentatie over de woning aan Makelaarsland aangeleverd en/of in zijn opdracht laten produceren door derde partijen. De eventueel in de