• No results found

Vwo 4 Hoofdstuk 4 oefentoets Uitwerkingen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Vwo 4 Hoofdstuk 4 oefentoets Uitwerkingen"

Copied!
3
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Vwo 4 Hoofdstuk 4 oefentoets Uitwerkingen

Pagina 1 van 3

Opgave A

1 In BINAS tabel 12 vind je dat de warmtegeleidingscoëfficiënt van argon 16·10−3 Wm−1K−1 is en die van lucht 24·10−3 Wm−1K−1. Om de warmtestroom zo laag mogelijk te krijgen, kun je dus het beste argon gebruiken.

1p Opzoeken warmtegeleidingscoëfficiënten van argon en lucht 1p Consequente conclusie

2 Voor de warmtestroom door het argon geldt P A T

d

  

De oppervlakte van beide ramen is gelijk aan 2 × 3,55 × 1,80 = 12,78 m2.

 = 16·10−3 Wm−1K−1 (Binas tabel 12)

T = 8,9 °C d = 12 10−3 m

Hieruit volgt P = 151,66 = 1,5·102 W 1p Gebruik van P A T

d

   met  = 16·10−3 Wm−1K−1 1p Berekenen van A

1p Completeren van de berekening 3 Er geldt: P Q

t



 P = 1,7·103 W

t = 3600 × 24 × 365 = 3,1536·107 s

De totale hoeveelheid energie die je per jaar bespaart, is Q = 5,36·1010 J.

Uit BINAS tabel 28B volgt voor de stookwaarde van Gronings aardgas 32·106 Jm−3. Je bespaart dus 5,36 10610 1675m 1,7 10 m3 3 3

32 10

   

 1p Gebruik van P Q

t



 met P = 1,7·103 W 1p Berekenen van t in s

1p Opzoeken stookwaarde Gronings aardgas 1p Compleren van de berekening

Opgave B

4 plastische vervorming = C; elastische vervorming = D; evenredigheidsgrens = B;

vloeispanning = A; insnoering = E Maximaal 2p. Per fout antwoord 1p eraf.

5 Voor de spanning in de kabel geldt F

 A

De kracht die op de kabel werkt, is gelijk aan de zwaartekracht Fzw op de auto.

Voor de zwaartekracht op de auto geldt Fzw  m g 1200 9,81 11772N  Voor de oppervlakte van de doorsnede van de kabel geldt

2 2 2 4 2

1 1 (1,6 10 ) 2,01 10 m

4 4

A d     

Hieruit volgt voor de spanning 117724 58567164,18N m 2 5,9·10 Nm7 2 2,01 10

F A

   

 

1p Inzicht dat F op kabel gelijk is aan Fzw

1p Berekenen van Fzw

1p Berekenen van A

1p Completeren van de berekening

(2)

Vwo 4 Hoofdstuk 4 oefentoets Uitwerkingen

Pagina 2 van 3

Opgave C

6 Er geldt: P Q t

 P = 200·106 W 

Q = 700·109 Wh.

Gemiddeld aantal uren per jaar in werking t = 3500 h

Gemiddeld aantal uren per dag in werking is 3500 9,589 9,59 h

365  

1p Gebruik van P Q t



 met Q = 700·109 Wh 1p Juiste verwerking van de factor 365 1p Completeren van de berekening 7 Er geldt: P  IzonA

 = 80 % = 0,80 Izon = 1,3·103 W/m2 A = ·r2

r = 5000 / 2 = 2500 m A = 1,9635·107 m2 P = 2,042·1010 W Er geldt: P Q

t



t = 60 s

Q = 1,2252·1012 J Er geldt: Q m c t  

m = 4,3⋅107 kg c = 1,0⋅103 Jkg−1K−1

T = 28,49 = 28 K

1p Inzicht dat P  IzonA met A = ·r2 1p Gebruik van P Q

t



1p Gebruik van Q m c t   met c = 1,0⋅103 Jkg−1K−1 1p Completeren van de berekening

8 Zie figuur 1

Figuur 1

(3)

Vwo 4 Hoofdstuk 4 oefentoets Uitwerkingen

Pagina 3 van 3

Uitleg:

Door het verwarmen zet lucht uit. Hierdoor wordt de dichtheid kleiner dan de dichtheid van koude lucht. De warme lucht gaat daardoor opstijgen (door de toren). Onder de glazen plaat ontstaat dan een lage druk. Daardoor zal er lucht vanuit de omgeving onder de glasplaat worden gezogen.

1p Tekening met pijlen voor de stroomrichting onder glasplaat en in de toren 1p Tekenen van pijlen buiten de zonnetoren

1p Inzicht dat de dichtheid van warme lucht kleiner is dan de dichtheid van koude lucht en dat de warme lucht hierdoor omhoog gaat.

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Now we consider the perturbed orbit, which starts at apocentre with a small perturbation δ 0 in position. When the comet reaches the vicinity of a planet with orbital radius r p ,

In deze opdracht wordt een methode gegeven om oogpunt en distantie te bepalen indien de diagonalen of zijden van een vierkant grondvlak niet evenwijdig lopen aan het tafereel of

2p 19 Zijn de onderstaande beweringen juist of onjuist volgens de tekst?. Noteer 'juist' of 'onjuist' achter elk nummer op

Waarschijnlijk kun je de methode dus wel gebruiken, maar zeker weet je het niet omdat de gele kleurstof of iets anders in urine ook met ascorbinezuur zou kunnen.. reageren tot

1p inzicht dat de maximale rolweerstandskracht recht evenredig is met de normaalkracht 1p inzicht dat de normaalkracht kleiner wordt als Bianca de helling oprijdt. 1p

De hoeveelheid warmte om het water in het glas af te koelen tot 0 °C bereken je met de formule voor de soortelijke warmte.. De massa van het water bereken je met de formule voor

1p inzicht dat de totale weerstand kleiner wordt 1p inzicht dat daardoor de stroomsterkte groter wordt 1p inzicht dat de spanning over de aders dan groter wordt 1p inzicht dat

ingeblazen, moet bekend zijn hoeveel lucht nodig is voor de volledige verbranding van de koolstof in een bepaalde hoeveelheid poederkool. 3p 15 † Bereken hoeveel m 3 lucht nodig