Albert-Jan, bij ATC’65 beter bekend als ‘onze Ab’, is één van de 30 oprichters van ATC’65

Hele tekst

(1)

Beste mensen, leden en vrienden van ATC’65. Ik heet jullie namens het bestuur van harte welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst. Allemaal een zeer

voorspoedig 2020, met veel liefde, gezondheid, sportiviteit en erg veel plezier toegewenst.

Voordat ik verder ga, wil ik eerst stilstaan bij hen, die afscheid hebben moeten nemen van hun geliefden. Ook wij bij ATC hebben op 23 november jl. helaas afscheid moeten nemen van Albert Jan Rozema.

Albert-Jan, bij ATC’65 beter bekend als ‘onze Ab’, is één van de 30 oprichters van ATC’65. Op 1 november 1965 werd hij als lid bij de zojuist opgerichte vereniging ATC’65 ingeschreven en dat is hij altijd gebleven. Begonnen als voetballer en later was hij vele jaren actief als elftalleider, en als lid van de klussenclub. Voor zijn grote inzet voor de vereniging is hij eerder benoemd tot Lid van Verdienste.

Albert Jan is 80 jaar geworden. Wij willen zijn familie heel veel sterkte wensen bij het verwerken van dit grote verlies.

Ook jullie zullen in jullie eigen omgeving mogelijk dierbaren hebben verloren.

Daarom wil ik jullie vragen - voor zover jullie dat kunnen - te gaan staan en hen met een moment van stilte te gedenken. (Stilte)

2019 was een jaar met vele hoogtepunten, veel te veel om allemaal op te noemen. Onze nieuwe secretaris, Randell Schwab als opvolger van Jan Arie Bijl heeft een samenvatting gemaakt van alle relevante gebeurtenissen uit 2019. Deze zijn zichtbaar op de TV schermen.

Een van de laatste hoogtepunten van 2019 was de wedstrijd van het huidige 1e tegen oud 1e spelers op vrijdag 20 december, voorafgaand aan de kerstborrel.

Wat mij betreft wordt dit een vaste activiteit op onze jaarkalender. De derde helft was lang en gezellig.

Een jaar geleden waren we hier ook bijeen. Er waren toen alleen nog maar wat bouwhekken geplaatst. Zie hier, de nieuwbouw is alweer een half jaar gereed en in gebruik. Ook alle bestaande kleedkamers zijn gerenoveerd. Ze zijn zo mooi geworden dat sponsoren in de rij stonden om hun bedrijfsnaam te koppelen aan één van de 14 kleedkamers. Mochten er vandaag nog geïnteresseerde sponsoren rondlopen dan heb ik nog wat deuren van enkele werkkasten in de aanbieding.

Het went snel, moet ik jullie zeggen, deze nieuwe randvoorwaarden. Dit jaar komen er nog twee extra kleedkamers bij en nemen we definitief afscheid van de

(2)

kleedkamers bij de cricket. Daarna gaan we even weer sparen want anders schiet onze penningmeester in de stress.

We zijn van het gas af, als eerste vereniging uit de gemeente Hengelo. Wethouder Bruggink was hier om samen met ons de gaskraan dicht te draaien. Hij was trots maar ook enorm jaloers; dat wij eerder waren dan zijn eigen “Twentebad”.

Best trots ben ik op ons grote nieuwe logo, aangebracht op de muur van de nieuwbouw, goed zichtbaar vanaf het parkeerterrein. Echt gaaf!

Voor alles wat we in 2019 bereikt hebben wil ik iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd ontzettend bedanken, zonder jullie was dat nooit gelukt.

Ging alles dan goed in 2019, nee, zekers niet, er kunnen dingen altijd beter.

Waarbij ik ook direct een kanttekening plaats, perfect zal het nooit worden. En dat geldt ook voor het feit dat we het voor niet iedereen goed kunnen doen. We streven het voor zoveel mogelijk leden aangenaam te maken, natuurlijk.

Wie heeft de kersttoespraak gezien, gelezen of erover gehoord van onze Koning Willem Alexander? Ik luister niet altijd, maar dit jaar spraken zijn woorden mij enorm aan, als voorzitter maar ook als vader van drie kinderen. Onze

maatschappij is volop in beweging en ik ben eerlijk, vele zaken vind ik interessant maar er zijn ontwikkelingen waar ik bezorgd over wordt of zelfs al ben!

Willem Alexander verwoorde het ontzettend goed in mijn ogen, vooral richting onze jeugd, een paar woorden uit zijn kersttoespraak.

Dat streven naar geluk mooi is, maar het mag geen obsessie worden

Ook verdriet mag er zijn. Ook mislukkingen en tegenslagen horen bij het leven. We spiegelen ons aan anderen, leggen de lat hoog en presenteren graag een perfecte versie van onszelf aan de buitenwereld. Alsof er een taboe rust op onzekerheid en tekortkomingen. Maar niemand is perfect. Gelukkig maar.

(3)

Wat gaat ons 2020 brengen?

Misschien speelt FC Twente wel weer op vrijdagavond. Worden we Europese kampioen of liggen we er in de eerste ronde er al weer uit. Worden we winnaar van de 3e periode in de tweede klasse J. Laait de discussie over de rubberen korrels wel helemaal op en spelen we binnenkort weer allemaal op grasvelden.

Wat zijn de consequenties van de aanstaande Brexit?

Wie het weet mag het zeggen! Maar ik hoop heel veel moois.

Wat gaan wij in 2020 doen

We ronden het nieuwe speeltoestel af, mogelijk gemaakt door de grote clubactie van vorige jaar. De mannen van de klussenclub leggen de komende dagen de laatste hand aan dit speeltoestel op de plek waar begin vorig jaar de tijdelijke units stonden. Het speeltoestel is zo mooi en groot geworden dat ik me wel afvraag waar het op woensdagmiddag drukker is, op het hoofdveld of rond het nieuwe speeltoestel?

We gaan ook proberen een pannakooi te realiseren op het voorterrein met het geld dat vele jeugdleden hebben opgehaald met de grote clubactie van dit jaar.

Het idee van de pannakooi is afkomstig van Melle Bekking, een jeugdlid van 11 jaar. Geweldig toch dat jonge kinderen meedenken met wat zij leuk vinden om te hebben en te beleven op ons sportpark. We zoeken nog een paar sponsoren die middels borden langs dit veld nog een klein financieel gaatje willen vullen.

Zoals ik eerder meldde gaan we nog twee extra kleedkamers realiseren in de ruimte waar nu Gildebor of beter bij jullie bekend, de gemeente haar materieel heeft staan waarmee zij ons park onderhouden.

Maar ons grootste project is het toekomstbestendig maken van onze vereniging.

De maatschappij is in beweging en daar willen we de aansluiting bij vinden.

Voetbal is een laagdrempelige sport en dat willen we graag zo houden. Maar dat staat onder druk, grote druk, de kosten stijgen, de discussie over de rubberen korrels zal zeker zorgen voor een kostenstijging. We zijn allemaal heel erg druk, hebben weinig tijd.

De behoeften van het individu veranderen, worden breder. Het éne lid wil het maximale uit zichzelf halen, is intrinsiek gemotiveerd om steengoed te worden en haalt daar zijn of haar plezier uit. Het andere “lid” wil lekker voetballen met

vrienden, gezelligheid voorop.

(4)

In het afgelopen jaar hebben we als bestuur ontzettend veel mensen gesproken, vaak vanuit spontaniteit, ook vanuit noodzaak. Jonge leden, oudere leden,

sponsoren, trainers, leiders, commissieleden en andere vrijwilligers. We hebben daaruit enorm veel informatie opgehaald.

We hebben daaruit besloten twee van onze kernwaarden : ONTWIKKELEN EN VERBINDEN verder invulling te geven. Tijdens de laatste ALV eind november, hebben wij ons plan, sterker nog: onze droom gepresenteerd.

Die droom luidt:

Ieder spelend lid krijgt minimaal 1 goede training per week en elke wedstrijd heeft een scheidsrechter. En ATC'65 is een vereniging waarbij wederkerigheid en verbinding centraal staat. Zie het als Iets geven en Iets krijgen.

De Teams “Opleiden & Ontwikkelen”, en “Verbinden” zijn inmiddels aan de slag om deze droom om te zetten in een haalbaar plan.

Dat betekent in de praktijk: Dat we op zoek gaan naar extra trainers, bv uit eigen jeugd, dat we extra begeleiding aanbieden aan trainers die het leuk vinden om een recreatieteam te trainen, of dit al jaren doen maar daarin nog beter willen worden. Ook voor hen willen wij de mogelijkheid bieden om hier een specifieke cursus voor te volgen, intern maar ook extern. Ook willen we proberen

jeugdleden te enthousiasmeren om af en toe scheidsrechter te zijn.

Dat allemaal hoeft ook niet altijd kosteloos te zijn, misschien tegen een kleine vergoeding, waardoor ze geen ander baantje hoeven te zoeken om wat geld bij te verdienen.

Dit plan kost natuurlijk geld, geld dat we niet zomaar kunnen vrijspelen uit onze begroting. Contributieverhoging is een optie, maar daar zit volgens mij niemand op te wachten! Extra sponsorinkomsten genereren is een optie. Maar dan moet er wel iemand een keer opstaan die mij daarin in het bestuur wil komen helpen.

Wat mij betreft zouden alle sponsorinkomsten in de toekomst gekoppeld mogen worden aan het Opleiden en Ontwikkelen van trainers en scheidsrechters. Want als we goede trainers en scheidsrechters hebben binnen de vereniging dan heeft dat direct effect op de ontwikkeling en dus het plezier van elk spelend lid. Nou wie wil dat nou niet!!

(5)

Toch zijn er mogelijkheden, om samen iets terug te doen voor de vereniging, aan onderdelen waar we nu geld aan uitgeven. Deze taken zouden we ook samen kunnen doen, waardoor we daar geen geld meer aan kwijt zijn. Het team

Verbinden gaat daar mee aan de slag. Het team is nog niet compleet, dus meldt je aan bij mij of Roel Kok.

Het is best ambitieus wat we willen, dat realiseren we ons terdege. We hebben zelfs hierover ook contact met het rijk, de provincie maar ook met de gemeente Hengelo. Want het is echt een maatschappelijk thema, hoe blijven

sportverenigingen goed functioneren. Ik geloof in het plan zoals we dit hebben, net zoals in het plan dat we hadden waarbij we het hoofdveld zouden willen verkopen aan de gemeente, dat gold ook voor ons plan ten aanzien van de de totale verbouwing. Het is ons in beide gevallen gelukt

Als we het maar samen doen. Met elkaar, mooi voor elkaar, dan lukt ons dit ook!! Ik wil ervoor gaan, jullie ook?

Ik ga afsluiten, de kampioenen staan klaar om gehuldigd te worden en ook de loten voor de tombola willen graag verkocht worden!

Laten we dit jaar aardig, positief, tolerant en vergevingsgezind zijn voor- en naar elkaar, bied hulp aan je medemens, gevraagd en ongevraagd, dan wordt het een geweldig mooi en sportief jaar.

Dank van jullie aandacht.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :