• No results found

Openingsplan. Stap-voor-stap meer mogelijk

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Openingsplan. Stap-voor-stap meer mogelijk"

Copied!
1
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

alleen samen krijgen we corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden:

rijksoverheid.nl/openingsplan of bel 0800-1351 11 mei

Doorstroom- locaties buiten open

Sporten binnen toegestaan

Kunst- en cultuur- beoefening binnen toegestaan

26 mei Ontvang thuis max. 4 personen

Groeps - grootte max. 4 personen

Doorstroom - locaties binnen open

Horeca voor uit eten open

Culturele instellingen open

16 juni Ontvang thuis max. 6 personen

Groeps - grootte max.

6 personen

Overige horeca open

Evenementen toegestaan

Sporten buiten Uitbreidingen:

Sporten binnen en buiten Uitbreidingen:

Horeca voor uit eten

Culturele instellingen

Sporten binnen en buiten Uitbreidingen:

Horeca voor uit eten

Overige horeca

Evenementen

Culturele instellingen

Sporten binnen en buiten Uitbreidingen:

Toegangs - testen toegestaan

Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk

Als het aantal opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen daalt en we de basisregels blijven volgen, kunnen we langzaam de coronamaatregelen loslaten.

13 april 2021

Klachten?

Blijf thuis.

Laat je direct testen.

Testen Houd 1,5 meter afstand.

Vermijd drukke plekken.

.

Afstand Was vaak je handen.

Hoest en nies in je elleboog.

Wassen Basisregels

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 STAP 5 STAP 6

26 april Hbo en wo open

28 april Einde avondklok

Ontvang thuis max. 2 personen

Horeca buiten open

Detailhandel open

De stappen zijn op hoofdlijnen en op z’n vroegst mogelijk op onderstaande datums. Deze datums hangen af van het aantal opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen. Daarnaast gelden per sector voorwaarden voor opening, zoals een maximum aantal bezoekers.

7 juli Ontvang thuis max. 8 personen

Groeps - grootte max.

8 personen

Nog geen datum Einde maatregelen

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Zo is vanaf 11 mei buiten sporten in groepen voor alle leeftijden toegestaan, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden; het uitoefenen van de meeste contactberoepen

Veel leerlingen uit het buitengewoon lager onderwijs gaan naar het eerste leerjaar B in het gewoon secundair onderwijs of naar opleidingsvorm 3 in het buitengewoon

Je zal kiezen welke studierichting je volgend jaar zal volgen en naar welke school je zal gaan.. Het secundair onderwijs is toch wat anders dan de

Beers en Probst beschrijven fijntjes de kloof tussen wat we weten en wat we doen: we weten dat geïsoleerd gramma- ticaonderwijs niet bijdraagt aan schrijf- vaardigheid, dat je

• Coax Zakelijk Internet Pro - Vast zakelijk internet | Vodafone Zakelijk of Glasvezel - Corporate internet (vodafone.nl).. • One Fixed Express - One Fixed Express |

Nu is het tijd om een eigen product te maken waar zoveel waardevolle informatie in zit dat de mensen die toch al op zoek zijn naar de informatie die jij geeft jouw product gaan

De regels voor het normaliseren zijn zo dat je door splitsen moet voorkomen dat je dubbele gegevens vast legt zoal in het voorbeeld naam ven de studiecoach.. Maar dat geldt alleen

Anonieme bron Roddelmagazine Onbekende website Taal en vorm – Hoe werd de..

Beheerders van verschillende gemeentes kunnen contact met elkaar opnemen, maar je kunt door goed contact met jouw wethouder ook zorgen dat hij eens contact opneemt met een wethouder

De Vlinderstichting Heeft inmiddels bekend gemaakt dat op de site nieuwe beter gespe- cificeerde kaarten worden geplaatst zodat beheerders onderscheid kunnen maken tussen Rode

Het areaal en de veelheid aan gegevens wordt veel beter beheer(s)baar, om nog maar niet te spreken over flexibiliteit van het Een beheerpakket aanschaffen is niet alleen het

Asielzoeker ontvangt afsprakenkaart voor alle afspraken als voorbereiding op nieuwe asielprocedure..

In dit onderzoek is onderzocht hoe de geestelijk verzorgers, die verantwoordelijk zijn voor deze rituelen binnen de umc’s, rituele repertoires worden ingezet voor

- Begeleiders/ouders/toeschouwers: deze mogen in de speelzaal aanwezig zijn mits de regels voor 1,5 meter afstand dit toelaten en mits zij geplaceerd worden (tenzij er sprake is

Hij of zij mag mee naar binnen en mag je begeleiden doorheen het hele vaccinatie- traject (je begeleider kan niet gevaccineerd worden zonder een eigen afspraak).. Heb je geen

Epidemiology and outcome analysis of 6325 burn patients: A five-year retrospective study in a major burn center in Southwest China... Ondanks toepassing van

De belangrijkste reden voor actieve ouderen om te verhui- zen is de huidige woning: deze is te groot.. Kijkend naar de toekomst is de woning ook te

Een groene tuin is namelijk niet alleen een plek waar je kunt ontspannen, het is ook milieuvriendelijker, aantrekkelijk voor insecten en vogels en zorgt voor gezondere lucht in

Geen vergunningplicht Passende beoordeling in het licht van instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000- gebieden (evt. mitigerende maatregelen zoals extern salderen en

Uitstekend geschikt voor kwetsbare planten zoals kiem- en stekplanten die gevoelig zijn voor ge- concentreerde meststoffen.. De balans van fytonutriënten, aminozuren en

Dit is uw opgang naar Jeruzalem waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, vrede aan allen die uw naam verhogen:. heden hosanna, morgen

Kolom B De annuïteit wordt berekend op basis van de uitstaande schuldrest op het moment van de vervroegde aflossing, de huidige rente (teruggerekend naar maanden) en de

Kolom C Vervolgens bepalen we de rentebetalingen op dezelfde manier als bij de huidige rente (Kolom B) op basis van de vergelijkingsrente (2,20%). Kolom D Het verschil tussen