• No results found

Longverpleegkundige (COPD/astma)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Longverpleegkundige (COPD/astma)"

Copied!
4
0
0

Hele tekst

(1)

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

De longverpleegkundige

(COPD/astma)

(2)

1

Inleiding

U bent in het Albert Schweitzer ziekenhuis onder behandeling van de longarts. Om u zo goed mogelijk te kunnen informeren, adviseren en begeleiden, werkt de longarts samen met longverpleegkundigen.

In deze folder leest u meer over het werk en de bereikbaarheid van de longverpleegkundigen.

COPD/astma (voorheen CARA)

CARA (Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen) is een verzamelnaam voor een aantal chronische ziekten van de

luchtwegen, namelijk astma, chronische bronchitis en

longemfyseem. Tegenwoordig spreken we niet meer van CARA, maar van astma en COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease). Onder COPD vallen de ziekten chronische bronchitis en longemfyseem.

Wat doet de longverpleegkundige?

De longverpleegkundige heeft zich gespecialiseerd in de zorg rondom patiënten met een longziekte, zoals COPD en astma.

Als u op de polikliniek komt voor een controle-afspraak bij de

longarts, kan de longarts u doorsturen naar de longverpleegkundige.

U kunt ook zelf bellen met de longverpleegkundige om een afspraak te maken.

Als u wordt opgenomen omdat de klachten van uw ziekte zijn verergerd, komt er ook een longverpleegkundige bij u langs. Na uw opname begeleidt de longverpleegkundige u verder op de

polikliniek.

(3)

2 We vragen u om uw (inhalatie-) medicatie mee te nemen naar uw afspraak bij de longverpleegkundige.

De longverpleegkundige geeft informatie en advies over:

 Het ziektebeeld COPD en/of astma.

 Leren omgaan met uw ziekte.

 Leren herkennen van klachten die met uw ziekte te maken hebben en wat u kunt doen bij deze klachten.

 Medicijnen.

 Inhalatie-technieken.

 Het belang van voldoende beweging en goede voeding.

 Patiëntenverenigingen.

 Wat u kunt doen als u een allergie heeft.

 Problemen waar u tegenaan loopt door uw ziekte.

Bereikbaarheid

De longverpleegkundigen werken op de locaties Dordwijk en Zwijndrecht van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Deze

verpleegkundigen werken op de longafdeling en op de polikliniek Longziekten.

U kunt de longverpleegkundigen van maandag t/m vrijdag bellen tussen 09.00 - 12.00 uur en tussen 13.00 - 16.30 uur via tel. (078) 652 33 28.

Als u dringende vragen heeft, kunt u bellen met uw huisarts of naar de polikliniek Longziekten. De polikliniek Longziekten is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

(4)

Albert Schweitzer ziekenhuis oktober 2020

pavo 0097

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Met de meeste praktische problemen en/of vragen waarmee u door diabetes in uw dagelijkse leven wordt geconfronteerd kunt u bij de diabetesverpleegkundige

Voor het onderzoek wordt mogelijk via een infuus in de arm contrastvloeistof in een bloedvat gespoten Van dit contrastmiddel kunt u even een warm gevoel door het hele

Als het na deze onderzoeken niet lukt om de diagnose met zekerheid te stellen, kan het zijn dat de longarts een chirurgisch longbiopt adviseert. Dit is een operatie waarbij

desgewenst uitbreiding van deze vaardigheden kan zijn tot laag 2 (meestal een regionale invulling, te bereiken in een latere fase van de opleiding) of zelfs voor geselecteerde AIOS

Vragen over uw behandeling en de vooruitzichten kunt u stellen aan de zaalarts die dagelijks bij u langs komt.. U kunt deze vragen opschrijven zodat u weet wat u de zaalarts wilt

De longverpleegkundige begeleidt u als u een chronische longaandoening heeft, zoals astma, COPD, bronchiëctasieën of interstitiële longziekten (ILD).. De verpleegkundige is er óók

Als u vragen heeft over uw longziekte kunt u terecht bij de longverpleegkundige, uw huisarts of uw longarts. Voor vragen die niet kunnen wachten tot uw eerstvolgende afspraak kunt u

De aanwezigheid van intra-alveolaire en septaal voorkomende reuscellen pleit voor pneumonie op basis van harde metalen (hard metal disease); DIP wordt gekenmerkt door een

De polikliniek Longziekten in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 107 en is van maandag tot en met vrijdag telefonisch te bereiken via 071 582 8053 tussen 08.30 en 12.00

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent om uw afspraak na te komen, wordt u verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met de polikliniek Longgeneeskunde.. Als u

Om dit allemaal goed af te stemmen, en de behandeling en begeleiding nog verder te verbeteren, heeft de longarts u verwezen naar de polikliniek Longfalen.

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u deze stellen tijdens uw bezoek aan de polikliniek Gedragsneurologie aan de verpleegkundige of aan de neuroloog.

Als u een acute zwelling van een gewricht heeft dan willen wij u vragen voor 12.00 uur telefonisch contact op te nemen zodat wij deze, indien mogelijk, dezelfde dag nog

In overleg met uw huisarts of behandelend medisch specialist heeft u een afspraak gemaakt op de polikliniek Geriatrie met een klinisch geriater, klinisch geriater in opleiding

Wanneer u voor deze onderzoeken naar het ziekenhuis komt, hoeft u zich niet te melden bij de polikliniek maar kunt u rechtstreeks naar de desbetreffende afdeling

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft of als er na de operatie problemen zijn, kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 – 16.30 uur bellen naar de

Als u niet naar uw afspraak kunt komen, wilt u dan zo spoedig mogelijk bellen naar de polikliniek Chirurgie.. De assistente kan dan meteen een nieuwe afspraak met

Uiteraard kunt u tussendoor of na deze week altijd bellen met de verpleegkundig specialist van de polikliniek Longziekten.. Zij neemt zo nodig weer contact op met de

Maar als u bijvoorbeeld merkt dat iemand vergeet om zijn/haar handen te desinfecteren met handalcohol, wilt u deze persoon daar dan op aanspreken.. Dit

Houd er wel rekening mee dat kinderspeel- plaats nijntje plaats heeft voor maximaal zeven kinderen.. Als u uw kind komt brengen, noteren we de

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met

Because it is not possible to enforce all metered-dose inhalers to have a built-in counter, the foundation chooses to make a design for an external counter to help their

Daarbij hebben we niet alleen oog voor de beperking of stoornis, maar voor uw kind als geheel.. We kijken ook naar zijn of