Uitwerkingen Basischemie hoofdstuk 4

Download (0)

Full text

(1)

1 uitwerkingen hoofdstuk 4 Basischemie 2018©Vervoort Boeken 85

, 5 4 , 4

g klontjes 21,8

aantal

g 8 , 21 4 , 36 600 , 0 4

, 0,600 36

=

=

=

=

=

=

=

g m m

V c m

L 49 , 4 0 , 36 4 18

, 5 36 , 4

4 = = =

=

= V

V V c m

L 41,7g L

0,300 g 12,5 =

=

=V c m

L 0,16g L :

164g , L 0 0,275

g 045 ,

0 = =

=

= juistesignificantie c

V c m

Uitwerkingen Basischemie hoofdstuk 4

Opgave 4.1 Welke concentratie is bedoeld?

a. Voorbeeld 1: massapercentage (1 m% is 1 gram per 100 gram) Voorbeeld 2: molconcentratie

Voorbeeld 3:massaconcentratie

Voorbeeld 4:volumepercentage (5 vol% is 1 mL per 5 mL) Opgave 4.2 Suiker oplossen

a. 4,5gL

L 1,0

g 4,5 =

=

=V c m

b. 9,0gL

L 1,0

g 9,0 =

=

=V c m

c. 9,0gL

L 0,50

g 4,5 =

=

=V c m

d. 18gL

L 0,50

g 9,0 =

=

=V c m

e. 36gL

L 0,25

g 9,0 =

=

=V c m

f. 54gL

L 0,25

g 13,5 =

=

=V c m

g. De concentratie van b en d zijn hetzelfde omdat de verhouding van massa en volume hetzelfde is.

h. 50 1,0 50g

0 , 1

50= m = =

= m m

V c m

i.

Praktisch: hoeveelheid water aanpassen op 5 klontjes j.

Opgave 4.3 Oefenen

a.

b.

(2)

g 2,76 L 570 , L 0 85g ,

4 =

=

= Vc m

L 45 L 0,0843g

g 8 43 3,

8 0 , 8 0 , 3

0843 , 0 3

, 84

=

=

=

=

=

=

V V V c m

L g L

mg

g 13 , 8 5 , 2 3 0 5 2 , 0 5

, 2

0,250 =3 = =

=

= m m

V c m

L 33,9g L :

33,946g L

0,250 g 8,4865

tie significan juiste

V

c= m = =

500 mL oplossen

250 mL pipet 100 mL

pipet 25 mL

30,45 g

L ,90g 0 0000 6

0,5 g 30,45

1 = = =

L V

c m

g 6,090 m

Opgave 4.3 Oefenen met terugrekenen a.

b.

Opgave 4.4 Oplossing maken in het lab

a.

b. 10% = 0,813

De afgewogen hoeveelheid mag zitten tussen 7,32 en 8,94 g c. 8,4865 g ligt binnen deze grenzen

d.

Opgave 4.6 Verdunnen 1

b. Bij stap 2 wordt verdund.

c.

d.

e. in kolf van 100 mL: m = 6,090 g

m(g) V(mL)

maatkolf 500 mL 30,45 500,00

pipet 100 mL

090 , 6 45 , 500 30

100 = 100,00

1 2 3

(3)

3 uitwerkingen hoofdstuk 4 Basischemie 2018©Vervoort Boeken 498

, 36 2 , 24

86 , 60

2

1 = =

=c vf c

L 2,509g L

0,1000 g 0,2509

1= = =

V c m

7 , 0 16 , 15

0 , 250 pipet

2

maatkolf = =

= V

vf V

L 1506g , 66 0 , 16

509 ,

1 2

2 2

1 = = =

=

f

f v

c c c v c

500 , 00 2 , 100

00 . 250 )

1 (

) 2

( = =

= V pipet maatkolf vf V

g.

h. in reageerbuis: c =24,36 g/L i.

j.

In 100 mL zit 2,5 × zo weinig zout als in 250 mL

Als je 100 mL dan verdund tot 250 mL is de concentratie 5×

Zo klein omdat in hetzelfde volume 5× zo weinig zit.

Opgave 4.7 Verdunnen 2

a.

b.

c.

m(g) V(mL)

maatkolf 250 mL 6,090 250,00

pipet 25 mL

6090 , 0 090 , 00 6 , 250

00 ,

25 = 25,00

(4)

L 695mg 9 , 13 0 , 50 0

, 50

0 , 00 50 , 5

00 , 250

=

=

=

=

=

oud nieuw

oud f

c c c v

maatkolf mL pipet V

pipet V V

maatkolf V

maatkolf mL pipet V

pipet V V

maatkolf V

c v c

c

vf c f

7 36 250 7 7

6 , 70 3 250 70 70

50 7 ) 350

minimaal (

5 70 ) 350

maximaal (

2 1 2

1

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

= Opgave 4.8 Verdunnen 3

a.

b.

Opgave 4.9 Verdunnnen 4

(5)

5 uitwerkingen hoofdstuk 4 Basischemie 2018©Vervoort Boeken m3

1 kg

=920

3 3

3 0,5

460 2

1840 m

1 kg 920

m kg mkg =

=

=

3 3

3

3 10dm

kg 9,2 m

0,01 kg 9,2 m

0,1 kg 92 m

1 kg

920 = = =

=

3 cm3

8,95g cm

28,0 g 250,7

=

=

=V

m

3 3 3

3 3

6

3 m

10 kg 8,95 m of

10 kg ,95 m 8

10 g cm 8,95

28,0 g

250,7

=

=

=

=V

m

3

3 cm

1 g cm 1.000.000

g 1.000.000 m

1000 kg = =

3 3

3

3 cm

1,000 g m

10 kg 000 , m 1

1000 kg = =

0025 3

, 00 1 , 250

63 , 250

63 , 250 324

, 6 00 , 250 ) (

cm g V

m

g g

g zout

water m

zout

vloeistof = =

=

= +

= +

+

g L L

V g c

m= =25,0 0,250 =6,25

L g mL

g mL

g V

c mzout 0,025296 25,30 00

, 250

324 ,

6 = =

=

=

Opgave 4.10 Dichtheid omrekenen Neem over en vul in:

a. 1 m3 bevat 1000 blokjes van 1 dm3.

b. 1 dm3 koper heeft dus een massa van 8,960 kg.

c. 1 dm3 bevat 1000 blokjes van 1 cm3.

d. 1 cm3 koper heeft dus een massa van 0,008960 kg = 8,960 g De dichtheid van

olijfolie is 920 kg/m3. Dat betekent:

Neem over en vul in:

e.

f.

Opgave 4.11 Dichtheid meten a.

b.

c. - d.

Als het aantal significante cijfers hetzelfde moet zijn, dan:

Opgave 4.12 Zoutoplossing

Je moet 250 mL keukenzoutoplossing maken van 25,0 g/L.

a. We nemen een maatkolf van 250 mL b.

c.

d.

(6)

mvoor = 410 g mna = 144 g

m%

64,9 g 100%

410 g

% 266 100

%

g 266 g 144 g 410

=

=

=

=

=

=

voor water

water na

voor water

m m mm

m m m m

g m

tie significan juiste

g

m(KNO ) 11,25 : (KNO ) 11,3 g 11,25 1,50

7,50

% 7,50 g

1,50

% 1 g 0 15

% 100

3

3 = =

=

=

=

=

g 23,3 g 12,0 g 11,3 ) oplossing nieuwe

(KNO3 = + =

m

g 52 1 g 12,0 g 150 ) oplossing nieuwe

( = + =

m

Opgave 4.13 Zoutoplossing

Je lost 25 g keukenzout in 250 g water.

Bereken het massapercentage zout in de oplossing.

% 1 , 9

% : afgerond

m%

9,09 g 100%

275 g

% 25 100

%

TOTAAL

m m m m

m mm

=

=

=

=

Opgave 4.14 Watergehalte brood

Opgave 4.15 Kaliumnitraat

a.

b.

c.

d. 100% 15,3m%

152 3 ,

% 23 ) 100

%= ( 3 = =

TOTAAL

m KNO m mm

(7)

7 uitwerkingen hoofdstuk 4 Basischemie 2018©Vervoort Boeken g

0,1875 g

1,25 m‰ 0,15

0,15 g

0,125 m‰

1

g 1,25 m%

1

=

=

=

=

mg 0,28 187,5

mg 52,5 =

=

=massa per glas massa

cL 2,0 : afgerond

cL 100 1,98

6,6 30 cL 30

% 6 ,

6 = =

= van

V

g 15,8 cm

8 , cm 19 80g , cm 0

80g ,

0 3 = = 3 3=

= mV

m%

27 , 5

% ) 100 8 , 19 280 (

8 ,

% 15 100

% =

= +

=

TOTAAL

m alcohol m

mm Opgave 4.16 Sulfiet

a.

b. sulfiet per glas wijn:

per glas 0,1875 g = 187,5 mg sulfiet

aantal glazen

Opgave 4.17 Lekker bier

Leffe blond bier bevat 6,6 % alcohol.

a. volumepercentage = 6,6 % b.

c. V = 19,8 mL d. V = 19,8 cm3 e.

massa alcohol = 15,8 g

f. Het flesje bevat 300 – 19,8 = 280 mL = 280 g water g.

Afgerond : massapercentage = 5,3 %

h. Massapercentage en volumepercentage zijn verschillend omdat 1 mL alcohol minder weegt dan 1 mL water.

massa (kg) massa sulfiet (mg)

1 0,7

75 75 × 0,7 = 52,5

Figure

Updating...

References

Related subjects :