4. overige baten boedelbijdrage ,00 0,00 rente ,91 0,00 Transport , ,

Hele tekst

(1)

rechter-commissaris: mr. D.P. Ruitinga

curatoren : mr. drs. E.T. Meijer en mr. M. Windt

(Alle bedragen in EURO)

A. Baten incl. btw waarvan af

te dragen btw 1. aangetroffen middelen

HVB Bank Czech Republic a.s. 512,69

Bank of America 4.908.307,40

Citibank 1.021,93

Kas 3.188,00

4.913.030,02

2. opbrengst verkopen 0,00 0,00

inventaris: generatoren 1.696.894,78 262.952,78

kantoorinventaris e.d. 153.021,21 6.119,46

waterschade goederen 13.423,91 2.143,31

diverse activa 1.365.259,83 138.150,73

aandelen KPN Qwest Portugal 300.000,00

netwerken 4.503.452,05 0,00

onroerend goed 1.900.750,45 0,00

rechten derden 2.946.384,55 -/-

6.986.417,68

6.986.417,68

3. debiteuren

prae-faillissement 0,00

rechten derden 0,00

0,00

boedeldebiteuren 0,00 0,00

4. overige baten

boedelbijdrage 1.200.000,00 0,00

rente 434.046,91 0,00

Transport 13.533.494,61 409.366,28

(2)

Transport 13.533.494,61 409.366,28

opbrengst deal KPNQwest Finance 1.272.972,99 0,00

KPN Qwest Portugal 354.000,00 0,00

provisie Pronet Communications 100.000,00 0,00

schadeuitkering i.v.m. brand 83.500,00 0,00

uitkering i.v.m. royement brandverzekering 1.783,34 0,00

pensioenfonds KPN Qwest 5.200,00 0,00

schikking Cool Therm 93.021,63 0,00

vergoeding proceskosten 4.836,74 0,00

exploitatiekosten netwerk 107.623,71 0,00

teruggaaf btw buitenland 70.436,68 0,00

premierestitutie 3.287,58 0,00

restitutie waarborgsom huur 18.692,96 0,00

uitbetaling creditnota Mediacenter Holding 553.748,76 88.413,67

restitutie abonnementsgeld Casema 330,11 0,00

diverse baten 538.444,43 150,04

16.741.373,54 497.929,99

B. Reeds betaalde boedelkosten incl. btw waarvan terug

te vorderen btw

1. publicatiekosten 30.470,45 2.310,65

2. salaris en verschotten curator 4.104.062,07 655.270,43

3. personeelskosten 137.451,67 0,00

4. bankkosten 3.573,37 0,00

5. Kamer van Koophandel 649,12 61,18

6. Kadaster 89,67 14,32

7. huur en servicekosten 206.517,17 31.380,05

8. onkostenvergoeding personeel 19.875,80 0,00

9. reiskosten personeel 130,42 0,00

10. benzinekosten 965,79 27,28

11. reiskosten curator e.a. 144.809,99 20.689,04

12. lunch- en dinerkosten 3.433,74 548,25

13. verblijfkosten 17.702,18 2.826,38

14. verhuiskosten 70.504,66 11.257,07

15. kosten harddisk units 88.582,41 14.143,41

16. taxatiekosten 83.252,86 13.292,47

Transport 4.912.071,37 751.820,53

(3)

rechter-commissaris: mr. D.P. Ruitinga

curatoren : mr. drs. E.T. Meijer en mr. M. Windt

Transport 4.912.071,37 751.820,53

17. opslagkosten 150.145,93 5.752,04

18. transportkosten 11.988,66 1.914,16

19. verzekeringskosten 25.909,41 0,00

20. schadevergoeding 9.000,00 0,00

21. accountantskosten 34.069,20 5.139,25

22. adviseringskosten 398.102,98 54.087,97

23. voorschot inzake personeelskosten 5.000,00 0,00

24. inspectiekosten 565,25 90,25

25. onderzoekskosten 684.699,03 107.908,97

26. notariskosten 83,30 13,30

27. beveiligingskosten 80.284,53 12.818,54

28. kosten inzake werkzaamheden GTS 44.959,71 0,00

29. kosten inzake IT werkzaamheden 676.700,84 105.329,15

30. juridische kosten 1.343.235,06 133.554,96

31. installatiekosten inzake computerprogrammatuur 3.365,92 537,42

32. provisiekosten bankgarantie 568,13 14,43

33. kosten inzake salarisadministratie en uitdienstmeldingen 20.226,48 3.229,44

34. publicatiekosten inzake verkoop og Wassenaar 300,50 0,00

35. onderhoudskosten pand Wassenaar 1.640,08 0,00

36. courtage verkoop og Wassenaar 20.949,03 0,00

37. schoonmaakkosten 66.368,66 10.596,68

38. escrowovereenkomst tussen curatoren en Business Lease 200.000,00 0,00

39. bemiddelingscourtage Web Platform 188.437,24 0,00

40. kosten inzake Luxemburg 1.728,92 0,00

41. waarborg huur pand Singel 540 19.475,54 0,00

42. kosten inzake afwikkeling termination agreement 1.600.000,00 0,00

43. huurkosten auto 2.572,32 410,71

44. koerierskosten 4.193,62 650,76

45. kosten inzake inventarisatie 357.000,00 57.000,00

46. schikking fiscus inzake opheffing bodembeslag 15.000,00 0,00

47. onkostenvergoeding KPN Qwest Portugal 15.181,00 0,00

48. waarborgkosten telefoonaansluiting 600,00 0,00

49. telefoonkosten 14.730,61 2.312,49

50. kopieerkosten 2.593,56 414,10

51. bedrijfskosten boedelperiode 11.730,00 1.122,44

52. aanschaf scanner 17.844,05 2.849,05

53. aanschaf diverse apparatuur 21.741,38 3.471,31

54. vertaalkosten 41.270,10 6.425,07

55. liquidatiekosten GTS Inc. 43.645,25 0,00

(4)

65. schikking SBV 80.000,00 12.773,11 9.448.177,66 1.285.734,79 -/- pm

(5)

rechter-commissaris: mr. D.P. Ruitinga

curatoren : mr. drs. E.T. Meijer en mr. M. Windt

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A. incl. btw 16.741.373,54

Totaal B. incl. btw 9.448.177,66

7.293.195,88

D. Nog te betalen verschotten/boedelkosten incl. btw waarvan terug

te vorderen btw

1. publicatiekosten pm pm

2. salaris en verschotten curator pm pm

3. UWV GAK, art. 61 Nww 153.015,38 0,00

4. Belastingdienst, OB inzake verkoop bodemzaken 83.220,00 0,00

5. Beleggingsconsortium Hoofddorp C.V., huur en servicekosten opzegtermijn 299.951,72 pm

6. Freeward I C.V., huur boedelperiode en opzegtermijn pand Daendelstraat 35.435,43 5.657,76

7. Maliebaan, huur boedelperiode parkeerplaatsen te Hoofddorp 3.287,18 pm

8. Siemens, huur opzegtermijn pand Wilhelmina van Pruisenweg 405.490,04 pm

9. Breewijd I B.V., huur boedelperiode Lemelerbergweg 124.412,32 19.864,15

10. Eneco 32.556,58 5.198,10

11. GasLINE Telekommunikationsnetz 76.072,81 0,00

12. overige boedelkosten/opslag-en vernietigingskosten pm pm

1.213.441,46 + pm 30.720,01 + pm

E. Omzetbelasting

saldo btw bedraagt: A-B-D A 497.929,99

B 1.285.734,79 -/- pm

D 30.720,01 + pm

818.524,81 + pm -/- pm

reeds afgedragen/terug ontvangen 0,00

terug te verwachten (afgerond) 818.525,00 + pm -/- pm

F. Definitief saldo

1. totaal C, inclusief btw 7.293.195,88

2. nagekomen baten (rente) pm

3. terug te vorderen btw 818.525,00

Transporteren 8.111.720,88 + pm

(6)

Transport 8.111.720,88 + pm

G. Saldo F uit te betalen 1. boedelschulden

a. salaris en verschotten curator pm

b. publicatiekosten pm

c. UWV GAK, art. 61 Nww (€ 153.015,38) pm

d. Belastingdienst, OB inzake verkoop bodemzaken (€ 83.220,00) pm

e. Beleggingsconsortium Hoofddorp C.V., huur en servicek. opzegtermijn (€ 299.951,72) pm f. Freeward I C.V., huur boedelper./opzegterm. pand Daendelstr. (€ 35.435,43) pm g. Maliebaan, huur boedelperiode parkeerplaatsen te Hoofddorp (€ 3.287,18) pm h. Siemens, huur opzegtermijn pand Wilhelmina van Pruisenweg (€ 405.490,04) pm i. Breewijd I B.V., huur boedelperiode Lemelerbergweg (€ 124.412,32) pm

j. Eneco (€ 32.556,58) pm

k. GasLINE Telekommunikationsnetz (€ 76.072,81) pm

l. overige boedelkosten/opslag- en vernietigingskosten pm

pm

2. faillissementsschulden

a. kosten faillissementsaanvrage pm

b. fiscus / GAK pm

pm

8.111.720,88 + pm -/- pm

H. Schuldenlast

1. preferente crediteuren

a. fiscus 18.012.866,30

fiscus, omzetbelasting (art. 29 WOB) pm

b. UWV GAK

vordering ex art. 16 CSV 0,00

loonvordering ex art. 3:288 sub e BW 75.848,15

c. overige preferente crediteuren 56.723,34

De preferentie van de schuldvorderingen van het ex-personeel ex artikel 2 :403 BW ad EUR 7.512.926,11 wordt betwist.

2. concurrente crediteuren 2.004.688.133,35

3. betwiste preferente crediteuren 0,00

4. betwiste concurrente crediteuren 569.447.635,01

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :