• No results found

Extra opgaven hoofdstuk 3 -

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Extra opgaven hoofdstuk 3 -"

Copied!
4
0
0

Hele tekst

(1)

1

Extra opgaven hoofdstuk 3

-Zoek de eventuele benodigde gegevens op in het tabellenboek.

-De moeilijkere opgaven hebben een rood opgavenummer.

Opgave 3.1

Een stuk steen en een stuk metaal hebben een temperatuur van 100 0C en dezelfde massa.

Ze worden beide in een emmer gedompeld met water van 20 0C.

De emmers bevatten even veel water. Het water in de emmer met de steen wordt 15 0C warmer en het water in de emmer met het stuk metaal wordt 5 0C warmer. Welk materiaal heeft de grootste soortelijke warmte en waarom?

Opgave 3.2

Zet de volgende eenheden om:

20 0C = K 100 K = 0C 0 0C = K 0 K = 0C

Opgave 3.3

Bereken de hoeveelheid warmte in 240 gram koper van 300 0C t.o.v. 0 0C.

Opgave 3.4

Waarom kun je warmte het best opslaan in een stof met een hoge soortelijke warmte?

Opgave 3.5

Je laat een heet aluminium blok in een bak met 800 mL water zakken en daardoor neemt de temperatuur toe van 20,0 0C tot 23,4 0C. Je mag aannemen dat alle warmte die het

aluminium afstaat wordt opgenomen door het water en dat er geen warmte verloren gaat naar de omgeving.

Hoeveel warmte heeft het aluminium blok afgestaan?

Opgave 3.6

Een goed geïsoleerde bak bevat 2,00 liter water van 20,0 0C.

Je laat een heet aluminium blok in het water zakken en daardoor neemt de temperatuur toe tot 23,4 0C. Het aluminium blok heeft een massa van 400 g.

Bereken de temperatuur van het hete aluminium blok.

Opgave 3.7

Je kunt water koelen door er ijs in te doen.

Wat is de temperatuurdaling van 200 gram water van 20 0C ten gevolge van het mengen met 20 gram ijs van 0,0 0C?

Opgave 3.8

Je wil 200 gram water van 20,0 0C bevriezen tot ijs van 0 0C.

Eerst ga je het water afkoelen tot 0 0C en vervolgens ga het water van 0 0C bevriezen tot ijs van 0 0C.

Hoeveel warmte moet je aan het water onttrekken?

(2)

2

Opgave 3.9

Je wil 200 gram water van 20,0 0C bevriezen tot ijs van 0,0 0C.

Eerst ga je het water afkoelen tot 0 0C en vervolgens ga het water van 0 0C bevriezen in ijs van 0 0C.

Je gaat koelen met een vermogen van 100 W.

Hoe lang duurt het afkoelen en bevriezen van het water tot ijs van 0 oC?

Opgave 3.10

Je wil het zout uit een zoutoplossing halen door het water te verdampen.

Hoeveel warmte moet je toevoeren om 200 mL water te verdampen.

Opgave 3.11

Door een spiraalvormige koperen buis wordt stoom gepompt van 100 0C. Deze stoom wordt gedeeltelijk gecondenseerd in water van 100 0C.

De buis hangt in een waterbak waarin het water opgewarmd wordt van 15 0C tot 25 0C.

Het waterdebiet in de bak is 10 kg/min. Je mag aannemen dat er geen warmte verloren gaat naar de omgeving.

Hoeveel stoom condenseert er per minuut?

Opgave 3.12

Een stoomketel bevat kokend water van 100 0C en wordt verwarmd via verbranding van gas.

De hete rookgassen hebben een temperatuur van 800 0C.

De warmteweerstand van de ketelbodem wordt bepaald door een laagje heet gas, een stalen bodem en een laagje kokend water.

Waar zal de warmteweerstand het grootst zijn?

Met welk soort warmteoverdracht zal de warmte in de ketel zich verdelen?

Opgave 3.13

Wat is het verschil tussen verdampen en koken?

Opgave 3.14

Een watergolf heeft een snelheid van 10 m/s en een golflengte van 0,5 m.

De watergolf passeert een dobber die daardoor op en neer gaat.

Hoe vaak gaat deze dobber heen en weer per seconde?

Wat gebeurt er met deze frequentie als de golflengte 0,25 m is?

Opgave 3.15

Een bepaalde IR-straling heeft een golflengte van 1 mm . Wat gebeurt er op een plaats waar deze golven passeren?

(3)

3

C) (m W

2

Opgave 3.16

Een kookplaat heeft een emissiecoëfficiënt Ɛ = 0,91 en een temperatuur van 400 0C.

De kookplaat heeft een oppervlak van 300 cm2.

Bereken de warmte die de kookplaat per seconde uitstraalt.

Opgave 3.17

Waarom geleid een metalen staaf de warmte veel beter dan een plastic staaf.

T is hoog T is laag

Opgave 3.18

Om de temperatuur in een kamer op 20 0C te houden terwijl het buiten -10 0C is moet de verwarming per seconde 12 kJ aan warmte leveren.

Bereken de warmteweerstand van de wanden.

Gegeven:

kW 12 C;

30 0 w

Twarmkoud

Gevraagd:

Rw

Oplossing:

CW 10 W 2,5

10 12

C

30 3 0

3

0  

 



 

w w w w

R T R

T

 

Opgave 3.19

Een geïsoleerde spouwmuur heeft een k-waarde van 1,5 a) Bereken de warmteweerstand van 10 m2 muur.

b) Hoeveel warmte gaat hier doorheen bij een temperatuurverschil van 20 0C?

(4)

4

Opgave 3.20

Experiment met simulatie.

Een kachel zorgt ervoor dat de temperatuur gemiddeld 19 0 C bedraagt terwijl de buitentemperatuur 0,0 0C is.

De warmteweerstand wordt bestaat uit een raam van enkel glas met dikte van 3 mm..

Er is een gemiddelde warmtestroom van 2800 W.

Bereken de oppervlakte van het raam.

m

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Voor meer privacy kunnen de zijwanden compleet afgedicht worden met vaste elementen, zoals met polycarbonaat, aluminium profielen of sandwichpanelen. Maar ook kan

Bij WOW hebben ze in de afgelopen jaren drie businesscases uitgewerkt op basis van de geleerde lessen. Deze businesscases waren daarnaast ook input voor de rekentool

metaalboor. U kunt deze van onder of van boven monteren. Bij gebruik van afwerkingsprofielen altijd van de onderkant monteren, anders passen de afwerkingsprofielen niet op

Q de hoeveelheid warmte in kJ m de hoeveelheid vloeistof in kg Welke eenheid moet nemen voor r V.

Omdat de massa’s even groot zijn en de temperatuurdaling bijna even groot moet de soortelijke warmte van de steen groter

Voorwaarde is dat de hevel volledig gevuld moet zijn

Als de temperatuur daalt zal het vochtgehalte en dus de druk van de waterdamp in de lucht hetzelfde blijven, alleen de maximale druk neemt af omdat de temperatuur daalt!.

Als je de magneet naar rechts beweegt ontstaat in de spoel een magnetisch veld dat tegenwerkt, dus links N en rechts Z. Volgens de rechterhandregel gaat de stroom van links naar

Deze grafiek heeft de sterkste toename van het drukverlies bij een groter debiet. Opgave 8.14.. a)Het rendement is 0 bij minimale en maximale belasting omdat dat dan het as-

De warmte van het hete water in de radiator gaat door de radiatorwand naar de lucht in de kamer.. Hier is sprake van geleiding door de radiatorwand (

Een monster van mannelijke geslachtshormoon testosteron (C 19 H 28 O 2 ) bevat 7,08∙10 20 waterstofatomenc. Hoeveel koolstofatomen bevat

15 De lucht in de ballon koelt af en de deeltjes gaan hierdoor minder snel bewegen en dus ook minder snel botsen tegen de ballon.. De ballon komt hierdoor minder onder spanning

Voorzien van specifieke aluminium differentieeldrukopnemer met een werkingsbereik tussen 0,8 en 10 m/s Behuizing voldoet aan luchtdichtheids- klasse C volgens EN 12237..

De testresultaten worden hieronder weergegeven door een kopie van het originele certificaat en vertegenwoordigd het wereldrecord voor een modulerende

The research problem investigates of the knowledge of HIV/AIDS Education amongst 15 year old girls at Kiriyatswane Secondary School.. To underpin the discussions of findings

Studies with non-invasive techniques include hyperspectral imaging (HSI), laser Doppler perfusion imaging (LDPI), laser speckle contrast imaging (LSCI), near-infrared (NIR)

[r]

Maar als je warmte aan een voorwerp toevoegt, stijgt de temperatuur Warmte verplaatst zich van hoge naar lage temperatuur.. Energie kan van de ene in de andere

Bereken de totale hoeveelheid warmte die nodig is om de minerale olie op temperatuur te brengen en de hoeveelheid stoom die hiervoor benodigd is.. Gegeven is

Wij werken met kwalitatief hoogwaardig aluminium, waarbij wij u de keuze bieden uit twee kleuren: (Antraciet en creme wit.).. Aluminium staat bekend als een zeer duurzaam, kleurvast

21.00 uur Ruimte voor discussie door aanwezige raads- en commissieleden. 21.07 uur Toelichting op het vervolgtraject door

Door de herhaaldelijke dreiging van een oorlog in deze periode wordt in veel landen, ook in Nederland, een organisatie met beroepsmensen en vrijwilligers opgericht die de

In het archief van de hervormde jeugdverenigingen van Kapelle bevinden zich brieven van leden van deze verenigingen, die als soldaat naar Indonesië werden gestuurd.. Ze