n Jmiizm mmmm u

30  Download (0)

Hele tekst

(1)

u

/ f

/ QZ \

*

r

is J

mmmm

VIÏ'WSY^S'i,

Jmiizm

Ml .j^jJöe e 1d e n d e gunsten

hmScheWelenccK apperi.

Rotterdam.

n

(2)

i §§t lllSit

rt' \ V w

m f)ft grbouluUer^caöfmi'e

W

en andere

* WVAVL V ^

rift

V4s 9

I m is F

van

Sttlknkïinusttnin Ctrlininrjit IMciiKljiippii,

tr Molti'vïiam,

in

1891.

IJiifs 35

(3)

De Commissie voor de Tentoonstelling van Schilderijen te Rotterdam, bericht, dat de Tentoonstelling is opengesteld in het Gebouw der Academie, op de Coolvest, dagelijks van des voor¬

middags 9 tot des namiddags 4 ure, tegen betaling van 25 Cents per persoon.

Eene lijst der prijzen is in het lokaal te ver¬

krijgen , terwijl men alle begeerde inlichtingen zal kunnen bekomen bij de ondergeteekenden, waarvan er zich dagelijks van 1 tot 3 ure, aan het lokaal zullen bevinden.

De Commissie behoudt zich voor, om, als zich voor eene ter verloting bestemde Schilderij een lief¬

hebber mocht opdoen, het stuk tot een hoogeren prijs dan waarvoor het was aangekocht af te staan, geheel ten voordeele van den vervaardiger en in de plaats daarvan een ander kunstwerk aan te koopen.

Zoodra iemand zich bereid verklaart een kunst¬

werk voor de verlangde som aan te koopen , zal elk vroeger bod buiten aanmerking blijven.

De Commissie voornoemd,

Mr. W. H. 's JACOB.

Chsrochussen.

A. S. CHABOT.

J. DE KUYPER.

P. A. SCHIPPERUS.

HENDk VEDER.

JAN STRIENING, 2e secretaris.

tfHKS

pchildmjcit rnüteltcnmtjttt.

De Stukken met een * gemerkt zijn niet te koop.

A.

APOL, Louis, Velp.

1. — Langs de rivier.

2. — Achter het buiten.

ARNTZENIUS, Fm, Amsterdam.

3. — Bij de zanderij.

ART, Mej. Berthe, Brussel.

A. —• Stilleven, appelen. (Pastel.)

— Stilleven, bloemen en vruchten.

ARTZ, D. A. C., den Haag. (Overleden.) 6. — Voorjaarsbloemen.

B.

BAKHUIJZEN, Mej. G. J. van de Sande, den Haag.

. — Rozen.

8. —

(4)

— 4 —

BANKEMA, Sieger, Arnhem.

Q. — Landschap.

TO. — Bosch.

BARE, Emile de, Luik.

11.

— Sous bois, te Boschryck.

BASTERT, N., Amsterdam.

12. — Wolkschaduw.

. — Late zon.

BEEN, P., Rotterdam.

14-

— Juli avond. Opkomende maan.

BERG, J.Zn., Andries van den, den Haag.

15-

— Na wachttijd.

. — Bij het verkeerbord.

BERLIN, Jozef, Brussel.

17-

— Croatische jonge vrouw.

. — De Duivenvoedster.

BIEGNOLÉ, Johs., Amsterdam.

19.

— Meisjeskopje. (Aquarel.)

BILDERS VAN BOSSE, Mevr. Marie, Oosterheek.

20.

— Herfst in het bosch.

BISSCHOP, Richard, den Haag.

21.

— Voor de armen.

BLAAUW, J. N., den Haag.

22. — In de duinen.

. — Bruggetje bij Rijswijk.

BLADERGROEN, W. J., Kralingen.

. — Zomer namiddag.

BLES, David, den Haag.

. — W ie teekenen leert, leert zien.

26.

— Herstelling.

BLOMMERS, B. J., Scheveningen.

. — Het middagmaal van den daglooner. .

28.

— Moedertrots.

B0D1FÉE, Paul, Deventer.

. — Heide dorp.

30.

— Heide bij Holten. (Aquarel.) BOELEN, Mej. Aletta, Amsterdam.

• — Schelvisschen.

BOELEN, Mej. Caroline, Amsterdam.

. — In het bosch te

(5)

BOESEKEN, M. J. H., Rotterdam.

33

•*— Portret.

BOCK, Théophile de, den Haag.

#

• — Scheepstimmerwerf.

BOOMS, Mej. W., den Haag.

. — Anemonen.

BORSELEN, Mej. H. M. van, den Haag.

. — Bloemen.

BORSELEN, J. W. van, den Haag.

37* — I'1 de Vlist.

• — Landschap te Hoog Soeren.

BOS, G. J., Leiden.

. — Vee bij de melkbocht.

. — Grazende koe. Vroege Morgen.

BOSCH, E., den Haag.

41-

— Een lijst met 8 etsen.

. — Een lijst met 6 etsen.

BOUDEWIJNSE, A., den Haag.

.* — Damesportret.

. — Danseressen. (Pastel.)

— 7 —

BOURCE, Henri, Antwerpen.

45-

— Terugkomst.

BOURTZOFF, Nathalie de, Brussel.

46. — Klaprozen.

47-

— Oesters.

BOURTZOFF, Sophie de, Brussel.

48. — Petite Flamande.

49.

— Korf met viooltjes.

BRANCACCIO', Carlo, Napels.

50-

— Marinella di Napoli.

51-

— Piazza Dante, Napoli.

BRANDS, Mej. Helena, den Haag.

32. — Druiven.

53. — Violen.

BRANDS, J. L. , den Haag.

54-

— Poldervaart.

BRANDT, Mej. Elisabeth, Amsterdam.

33. — In gedachten.

BREITENSTEIN , Carl., Beek, Bloemendaal.

3Ó. —

(6)

BREUER, geb. Wikman, Mevr. F., Rotterdam.

57-

— Hangende rozen-bouquet.

BROW NE, R. Ivf.s, den Haag , 58. — Meisjeskopje.

59-

— Moesland in het voorjaar.

BUENINCK, B,, Vordert.

60

• — Watermolen te Vorden.

61. — Aan de Vordensche beek.

C.

CALAND, Mej. Carolina, den Haag.

62.

— Zonnebloemen.

CALISSENDORFF, A., Rijswijk.

63»* — Portret van Prof. Rosenstein.

O^.* — Dames portret.

CALLENFELS, Mej. W. von Stein, den Haag.

63» — Kweepeeren.

66.

— Wintergezicht aan het kanaal te 's Hage.

CAMPRIANI, Alceste, Napels.

67» — Kanaal in Venetie.

CANDEL, W. P., den Haag.

68. — Naar den stal.

CARABAIN, Jacques, Brussel (Schaerbeek.) . — Gezicht op Arona, aan het Lago Majore.

CHAPPEL, EdE, Antwerpen.

. — Oesters, visch en kreeften, yi. — Een ontbijt.

CHATTEL, Fred., J. du, den Haag.

72. — Winter.

73-

— Bij Vreeland.

COCK, H. J. de, Amsterdam.

. — Meisjeskopje.

COCK, Xavier de, Deurle.

. — Ossen in de weide.

COMPTE, A. le, Delft.

. — Portret van Dr. A. C. Oudemans.

77-

— De Vrachtrijder.

CORCOS, VlTTORE, Florence.

78. — Jeugd.

COUBRAUX, E. V. L., Brussel.

79•

— Biddend kind.

CROP, M. Duco, Haarlem.

. —

(7)

CUNAEUS, C., Nieuwer Avis tel.

. — Jachtvrienden.

. — Met hand en tand.

CUSSENEERS, Angelique, Brussel.

. — Chrysantemums.

. — Faisant en vruchten.

D.

DAKE, Mej. Gesina, Amsterdam.

. — Studiekop.

DEKKER, H. A. C., Amsterdam.

. — Bij den wever.

DEKKER, geb. Sartorius, Mevr. Sara, Amsterdam.

. — Een rustig uurtje.

DELAMBRE, L. P., Chailly en Bierre.

. — Weg naar Parijs door het bosch van Fon- tainebleau.

DERENS, G. J., Rotterdam.

. — Met verlof over.

QO.* — Portret.

ii

DEUTMAN, Frans, Antwerpen.

. — Andante.

DEVENTER, W. A. van, den Haag.

. — Het IJ met botschepen.

DIEMONT, Adolf, Edam.

. — In Amsterdam.

DOELEMAN, Joh. H., Rotterdam.

. — Boschgezicht.

. — Hollandsch landschap.

DOMMERSHUIZEN, Christian, den Haag.

. — Het vertrek der pinken, Scheveningen.

. — Gezicht op den Schrijerstoren, Amsterdam.

DUPRÉ, Mevr. Mathilde, Brussel.

. — Chrysantemums. (Aquarel.) . — Klaprozen. (Aquarel.)

DIJK, Adolf van, Rotterdam.

IOO.

— Lente. (Studie.)

E.

EERELMAN, O., den Haag.

IOI.

— Hondenkop.

(8)

12

EGELIE, J. G. M., Rotterdam.

I02.w — Het Haagsche Bosch.

EICKELBERG, W. H., Nieuwer-Amstel.

• — Winter-namiddag.

ENGELSE WIEMANS, J. den, den Haag.

• — Lente profeten.

. — Op sleeptouw.

ENSINCK, C. V., Scheveningen.

106.

— Het gebed.

107.

— Stilleven.

ERVEN DORENS, Louis van, Amsterdam.

. — In de vacantie.

ESSEN, Jan van, Amsterdam.

• — Hazen, stilleven.

110. -

Portret.

EYERDINGEN, A. van, Utrecht.

111. — Landschap in 't Gooi.

112.

— Aan het strand te Muiderberg.

EVERS, Henri, Rotterdam.

*—- Ontwerp Domgevel te Milaan.

.*— Ontwerp Heerenhuis.

— 13 ~

EZERMAN, D. G., Rotterdam.

115-

— Des morgens op het water.

Il6.

— Op den houtwal bij Zutphen.

F.

FARASYN, E., Antwerpen.

II7» — De Karavaan.

118. — Voor de geit.

FLIER, H. R. VAN DER, Baarn.

119.

— Naar de heide.

120.

— Aan de Eem.

FRANKFORT, Eduard, Amsterdam.

121.

— Het Document.

G.

GAAIJMANS, H. J., Voorst.

122.

— Poort van Titus te Rome.

GABRIEL, P. J. C., Scheveningen.

123.

— Een morgen in den Polder.

124.

— Arbeiderswoning te Heeze.

GARJEANNE, J. J., Venlo.

125.

— Zeilende Tjalk. (Aquarel.)

126.

— Stal.

(9)

i4 —

GEERLINGS, Jac. H., Arnhem.

127.

— Op de hei.

128.

— Vurende rijdende artillerie.

GHIGNONI, Pietro, Voorst.

129.

— Zonnebloemen.

GIDDING, Jacob, Rotterdam.

130.

— Stilleven.

GIDDING, Jan, Rotterdam.

131-

— Stilleven met doode haan.

GIDDING, Marinus, Rotterdam.

132.

— Een frissche Aprildag.

GILDEMEESTER , Mej. Annie, Amsterdam.

133-

— Moeder en kind.

134-

— Oost-Indische kers.

GILDEMEESTER, P. A., Amsterdam.

135-

— Onstuimige dag.

GIPS Azn., Cornelis, Schiedam.

136.

— Langs den Polder.

GORTER, A. M., Amsterdam.

137* — Lente.

— '5 —

GRAAFF, Jacoba A. de, Kralingen.

. — Rozen (Gloire de Dyon).

139--

Tulpen.

GRELINGER, T., Zeist.

140.

— Azalias.

GROOT, J. de, Amsterdam.

• — Tijding van Klaas.

GRUIJTER, Jacob W., Amsterdam.

• — Ingevroren. (Aquarel.)

— Mistige namiddag.

GUNNEWEG, Herman, Dordrecht.

. — Een zilveren dag.

. — De rivier voor Dordrecht. (Aquarel.)

H.

HAANEN,Adriana, Oosterbeek.

. — Kweepeeren.

HAAS,Mej.C. P. Hermina van der, denHaag.

. — Dewintervan1890/1891.

HAASHEMKEN,W., Wiesbaden.

. —

(10)

— 16 —

HAAXMAN, P., den Haag.

. — Een antwoord.

150.

— Stilleven.

HAAXMAN, P. A., Delft.

. — Klein ongeduld.

HAMEL, Willem, Rolde, nabij Assen.

. — Zonlicht door de mist.

HANAU, Jan H. L., Utrecht.

. — Wilgen aan de sloot. (Aquarel.)

I54*~~Uijen-

HARST, J. H., van li er, Middelburg.

. — Zomer.

HART, Mej. C. van der, den Haag.

. — Aan den arbeid.

157-

— Het Weggetje.

HART NIBBRIG, Ferdinand, Amsterdam.

. — Prentjes kijken.

159

.* — Portret.

HATTEM, Jz. , A. van, Rotterdam.

l60.

— Winter, boschweg.

HEEMSKERCK VAN BEEST, E. van, den Haag.

. — Zeegezicht.

. — Zeegezicht.

HENDRIKS, Sara, Utrecht.

. — Rhododendrons.

. — Rhododendrons. (Himalaya).

HENKES, Gerke, Voorburg.

. — In de huiskamer van Z. W. Eerwaarde.

. — De Vereeniging Dorcas.

HEPPENER, Jan, den Haag.

. — Aan de Plassen te Stompwijk.

HEYBERG, J. G., Rotterdam.

. — jjLeg er eis an."

I69.

— Op Wacht.

HEYERMANS, J. A., Antwerpen.

. — Herstellenden in den tuin van het Gasthuis.

. — Bloemen plukken.

HEYL, Marinus, Amsterdam.

. — Aan de vaart.

. — Tegen den

(11)

— i8 —

HEYLIGERS, A. F., den Haag.

174.

— Het toilet der bruid.

T75- — Bij de wieg.

HILVERDINK, E. Alex., Amsterdam.

176.

— In de Jodenbuurt.

HILVERDINK, JoHS., Amsterdam.

177.

— Het IJ bij Zeeburg.

HINGMAN, Jan, Warmond.

178.

— Maneschijn.

179.

— Scheepstimmerwerf te Warmond.

HOEUFT, A.

180.*

— Pink op het strand.

HOEVEN, Clemence Pruijs van der, den Haag.

181.

— Visscherskinderen.

182.*

— Kinderportret.

Eigendom van den Heer A. v. D. te 's Gravenhagc.

HOEVENAAR W.Zn., Jos., Utrecht.

183.

— Morgenbezoek.

HOLLESTELLE, Jac. H., Dordrecht.

184. — Duinlandschap.

185. — Landschap.

— 19 —

HOOGENDORP, geb. s'Jacob, Mevr. BaroncsseA. van, den Haag.

186. — Pioenen.

187.

— Rozen.

HOOGEWEEGEN, Henri, Kralingen.

188. - ■

s Gravenlandsche polder.

189.

— Dorpsweg.

HÖPPE, BernE, den Haag.

igO.

— In het duin.

191.

— Na de onweersbui.

HOYNCK VAN PAPENDRECHT, J., Amsterdam.

192.

— Drinkende paarden.

193* —Rust.

HUIBERS, J. D., Amsterdam.

194.

— Voor 't dagelijksch brood.

HULK, F., Amsterdam.

195-

— Een Hollandsch stadsgezicht.

HULK, H., Haarlem.

196.

— Een strandgezicht te Zandvoort.

197.

— Winter met mist. Spaarne, Haarlem.

(12)

20 —

HULK, John F., Amsterdam..

ig8.

— The finish.

HUIJSMANS, Jean Baptiste, Hove bij Antwerp en.

199.

Minnerij in den Harem.

I.

INGEN, IIenri van, Poughkeepsie N.-Y ., (Amerika U. S.)

200.

— Een Ijzermijn te Salisbury, Connecticut.

IZEREN, P. J., den Haag.

201. — Spelend kind.

202.

— Een oogenblik alleen.

J-

JACOBSON, John J., Scheveningen.

203.

— Trui.

JAMAR, Mej. Pauline , Luik.

204.

— Bloemen (Glodiolen).

205.

— Bloemen (Nagelbloemen).

JANSEN, Frits, den Haag.

206.

— Veldbloemen.

JINTES, H. H., Rotterdam.

207.

— Uijen en citroenen.

— 21 —

JONG, Jan de, Rotterdam.

208.

— Een Kelnerin.

209.

— Een Koopvrouw in mombakkesen.

JONG, P. DE Josselin DE, den Haag.

210.

*— Het stichtelijk uur.

JONGE, J. A. de, den Haag.

211.

— Een middagdienst.

K.

KARSEN, Ed. , Amsterdam.

212. — Op

den middag.

. — Tn den Boomgaard.

KATE, J. J. L. ten, Epe.

214.

— De beek.

KATE Mzn., J. M. ten, Epe.

. — Lente avond.

KATE, M. ten, Epe.

216.

— Bij den Waterput.

KEGHEL, Désiré de, Gent.

217.

— Rozen.

218. -

(13)

22

KELLEN, Mej. L. Charlotte van her, Amsterdam.

2ig.

— Stilleven.

KELLNER, A. von, den Hang.

220. — Opkomende regen bij Alesund (Noorwegen).

KERLING, Mej. Anna E., den Haag.

221.

— Azaleas.

KEVER, J. S. H., Amsterdam.

222.

— Moeder en kind.

KIEHL, Mej. Wilhelmine J. L., den Haag.

223.

— Gele Rozen.

KIERS, G. L., Amsterdam.

• — In de branding.

KLEYN, L. J., den Haag.

• — Een Hollandsch wintergezicht.

. — Een Hollandsch zomergezicht.

KLINKENBERG, K., Amsterdam.

. — De Binnenkant te Amsterdam.

. — Zondagmorgen aan den Amstel.

KNIBBE RÜLOFFS, B., den Haag.

22Q. — Fruit.

230.

— Makreel.

KNIPSCHEER, Mej. Maroot, Amsterdam.

231.

— Grootje. (Houtskool).

KOEKKOEK, Geraro. J., Hilversum.

232.

— Scheepswerf te Rotterdam.

KOEKKOEK, Herman W ., London.

233-

— L'Etat Major.

234- —i87°-

KOEKKOEK, Jan H. B., Hilversum.

. — Strand te Scheveningen bij ondergaande zon.

. — Strand te Scheveningen bij buijig weder.

KOEKKOEK, W., Nieuwer- Amstel.

237-

— Achterbuurt 's Hertogenbosch.

. — Monnikkendam, winter.

KOLDEWEIJ, Bernard M., Dordrecht.

239-

— Schuierhoutfabriek. (Houtskoolteekening).

240.

— Landschap. (Aquarel).

KONING A. W., den Haag.

. — Strand te Scheveningen.

242.

— Drentsche

(14)

— 24 —

KONING. Enz., den Haag.

243-

— Studiekop.

KONIJNENBURG, W. van, den Haag.

• — Een hoeve in Limburg.O KOOL, S., Amsterdam.

• — Friesche visscherswoning.

. — Bijbeltekst van den dag.

KOOPER, A. C., den Haag.

• — Vee in de weide.

KOOT, P. C., den Haag.

. — Op de heide (bij Laren).

. — Hollandsch landschap.

KOR TELING, B., Deventer.

• — Aan het kanaal bij Deventer.

KOSTER, A. L., Haarlem.

. — Gezicht op Maastricht.

• — De oude Amsterdamsche poort te Haarlem.

KRABBÉ, H. M., Amsterdam.

. — In de Cantine.

. — Het kacheltje in de wacht.

— 25 —

KRAMER, M., Schiedam.

. — Bij Schiedam. (Aquarel).

KUIJPERS, Cornelis, Nieuwer- Amstel.

. — Straatje.

L.

LAAN, Gerard van der, den Haag.

. — Avond op de Zuiderzee.

. — Aan het Scheveningsche strand.

LANGE, Adolf, den Haag.

. — Gezicht uit mijn werkplaats.

260.

— Palingfuiken.

LANGEROCK, Henri, Brussel.

• — Le Corcovado te Rio Janeiro (Brazilië.) LAPIDOTH, M. C., den Haag.

. — Omstreken van Ede. (Aquarel.) LARY, Roland, Dordrecht.

263.

— Eindelijk tijding.

LAST, J. A., den Haag.

. — Een duister punt.

LAUPHEIMER, Anton, Munchen.

. —

(15)

20

LAUX NESTLER, Mevr. Marie, Praag.

266.

— Just a dozen.

LEDEBOER, Mej. S., Rotterdam.

267.

— Visschersmeisje.

LEGNER, J. C. W., Utrecht.

268.

— Herfstmorgen. De Biltsche Grift.

269.

— In gedachten.

LIERNUR, Alex. W. A., Deventer.

270. — Portret van Prof. Dr. L. A. I. Burgersdijk.

(Aquarel).

271.

— Roodkapje.

LIERNUR, M. W., den Haag.

272.

— Wiegelied met begeleiding.

273-

— Binnenhuis.

LINTZ, Ferdinand, den Haag.

274.

— Scheveningsche vrouwen.

275-

— Op den Scheveningschen weg.

LINTZ, Frederik, den Ilaag.

276.

— Zacht op de tong.

LOKHORST, D. van, Utrecht.

277.

— De eerste sneeuw.

278.

— Rustig te huis.

— 27 —

LOKHORST, D. P. van, Utrecht.

279.

— Aan de Zuiderzee.

280.

— Achter het dorp.

LOOY, Jac. van, Nieuwer Amstel.

. — Dorpstoren te Oirschot.

. — In den moestuin.

M.

MAK, P. J., Schiedam.

. — Hollandsch landschap.

MAN, Mej. Marie de, Middelburg.

. — Bloemen.

28^. — Vogels.

MANCINI, A., Parijs.

. — In mijn atelier.

MANGOLD, Ad., Pamekasan (Madoera.) . — In het veld, landschap, eiland Madoera.

(Aquarel.)

. — Vóór den regen. (Aquarel.) MAR, David de la, Amsterdam.

. — Moedersvreugd.

290.

— Op weg naar het

(16)

28

MARIUS, G. H. den Snap.

o

. — Visschen.

292. — Rozen. (Aquarel.)

MARKUS, A., Arnhem.

293-

— Nog een tambour van het jaar '30.

294.

— Stilleven.

MARTENS, Willy, den Raag.

295-

— Portret.

• — Voor den spiegel.

MAST ENBROEK, J. van, Rotterdam.

• Landschap met rustend vee in vroegen morgen.

• — Avondstond.

MEINERS, C. H., Arnhem.

299.

Landschap nabij Heelsum (Gelderland.) MELIS, H. J., Charlois nabij Rotterdam.

300.

— Vroege morgen.

301. - In

afwachting.

MESDAG, H. W., den Raag.

302.

— Zomeravond.

3°3-

— Vroege morgen.

MESDAG, Taco, Scheveningen.

. — Avond op de heide.

— 29 —

MESDAG, geb. van Calcar, Mevr. G., Scheveningen.

305-

— Winter te Vries (Drenthe.) MEIJER, Loef de, Rotterdam.

306.

— Een Kuiperij.

MEIJER, Mej. Margaret, Barneveld.

307-

— Rozen.

308.

— Violen.

MIEDEMA, R., Rotterdam.

309-

— Zonsopgang, Maasgezicht bij Rotterdam.

310.

— Zonsondergang aan Zee.

MIGHORST, J., Rotterdam.

311-

— Molen aan de Plas.

312.

— Winter, Kralingsche Plas.

MOERMAN — Rayé, Mevr. Alice, Brussel.

313-

— Achterhoek te Mechelen. (Aquarel.)

3M-

— Lente. (Aquarel.)

MONDRIAAN, Eritz, den Raai/.

315-

— Bij de Beek.

316.

— Het Haagsche Bosch.

MONTEVERDE, Luigi, Lugc

317-

— Een hoekje in mijn land.

3l8. — Idyle.

(17)

— 3o —

MONTGOMERY, R, Antwerpen.

3"^9* Lucht en water.

MOOR, P. C. de, Rotterdam.

320.

— Meisjeskopje.

32I» Een Monnik.

MOSER, C., Rotterdam.

322.

Langs het Kralingsche Veer.

MOULIJN, S,, den Haag.

323* — Narcissen.

MULDER P.Zn., A., Rotterdam.

324.

Herfstmorgen. (Aquarel.)

325-

Mooie herfstdag. (Aquarel.) MULLER, Gerard, Amsterdam.

32O. Herinneringen aan het bal.

MULLER, Peter Paul, Munchen.

327*—Lente.

MUSIN, AuGrUSTE,Brussel.

32Ö. Kustlicht. Haven van Ostende.

329.

— Schemeravond, dooiweder in Vlaanderen.

N.

NACHTWEH, J. H. T. C, Rotterdam.

330.

Tegen den avond.

331, — Buitenwijk.

— 31 —

NAHUIJS, Mej. S. M. Ch., Utrecht.

332-

— De Achterblijvers.

NAKKEN, W. C., den Haag.

333-

— De Gasthuisput bij Bemelen (Limburg.) . — Het Sibberhuis Kasteel, boerderij uit 1723

te Sibbe (Zuid-Limburg).

NEUHUYS, Albert, den Haag.

. — Op vaders knie.

NEUMAN, Mej. C., den Haag.

. — Vruchten.

NISSEN, Momme, Deezbüll.

• -— Een Zonnetje.

NORTIER, J. W., Rotterdam.

338.

— Stilleven.

339* — Regendag.

NUYS, C. J. W., Middelburg.

. — Gapingsche weg, na de bui.

. — Sombere dag op Walcheren.

O.

OOMS, K., Antwerpen.

342.*-

Coquetterie.

Eigendom van den Heer C. van Stolk Azn., Rotterdam

(18)

— 32

OORT, J. van, Amsterdam.

343-

— Een Pelikanen geschiedenis. (Teekening.) . — Vogelschieten in Gelderland. - Prinsessedag

in Sluis. (Teekeningen.)

OOS I ERZEE, H. A. van, dgn Haag.

345-

— Herfststudie.

• — In de duinen.

OPPENOORTH. W., den Haag.

• — Houtverkooping te Lent.

• — Achter de boerderij (Ruurlo).

d'ORJO DE MARCHOVELETTE, Mej. Th. , Brussel.

• — Chrysantemums.

• — Vruchten.

OUDERAA, P. J. van der, Antwerpen.

I» — Daags voor de terechtstelling.

De graaf Lojoron in Spaanschen dienst had zijne Duitsche soldaten niet volgens voorwaarde betaald en hielden deze hem twee maanden te Yalencyn gevangen. In vrijheid gesteld lokte graaf Lodron op sluwe wijze den 27sten Juli 1570 een zeker getal dezer soldaten weder terug in Spaanschen dienst.

Te Borgerhout bij Antwerpen gekomen, werden zij door Spaansche ruiters en voetvolk omsingeld. Graaf Lodron veroordeelde een zeker getal om te worden opgehangen en onthoofd. Hunne vrouwen , die voor deze ongelukkigen geen genade konden bekomen, kwamen met hunne kinderen zeer mistroostig voor de gevangenis „het Steen"; de mannen wierpen geld en wat zij nog bezaten door de tralies. De voor¬

bijgangers waren zeer bewogen met dit droevig schouwspel.

— 33 —

OUWERKERK DE VRIES BRUMUND, J. F. van, Baden Baden.

352-

— Middagdutje.

OYENS, David, Brussel.

353--

In 't atelier.

OYENS, Pieter, Brussel.

354-

— De Teekeningen.

P.

PELL, Mej. Anna, Amsterdam.

355-

— Naarstige vrouw.

PETERS, H., Rotterdam.

356-

— De Conferentie (Aquarel.)

357-

— De Markt te Goes (Aquarel).

PETRI, geb. Kiers, Mevr. Catharina I., Voorschoten.

358-

— Geele Chrysantemums (Aquarel).

PHILBERT, Mej. Annie, Parijs.

359-

— Hoeve in Normandie.

POGGENBEEK, Geo, Amsterdam.

360.

— In het vlakke land.

POSTMA, G. Haarlem.

361.

— Uit het

(19)

— 34 —

POUDEROYEN, C., Rotterdam.

362.

— Zomermiddag.

PRINS, Benjamin, Amsterdam.

363-

— De Sarphatistraat (October).

364-

— Het Onderricht.

R.

RAAR, R., Leiden.

365-

— Namiddag in den Elisabeth's hof te Leiden.

RANITZ, Jhr. S. M. S. DE, den Haag.

366. —Winter.

367-

Boschrand.

RANSIJ-PUTZEYS, Mevr. Felice, Luik.

368.

De Maas, landschap.

REBECQUE, J. W. de Constant, den Haag.

369-

— Riviergezicht aan den Moerdijk.

37o.

— Landschap. Januari in Waalsdorp.

REHM, Mej. Maria, Rotterdam.

371-

— Witte seringen.

REYNTJENS, H. E., Amsterdam.

372-

— Rembrandt in zijn atelier bezig zijnde het portret te schilderen van zijne vrouw

„Saskia" van Uilenburg.

— 35 —

RICPIÏER, Edouard, Parijs.

373-—Kerfst

RIP, W. C., Rotterdam.

. — Avondstond. (Amsterdam).

. — Avond nabij een stad.

REPELTUS, Mej. Betsy, Amsterdam.

376-

— „Kees, daar ga je!"

. — Knoeijen. (Aquarel).

RIVIÈRE, A. de la, Rotterdam.

. — Wiegeliedje.

379

.* — Binnenhuis.

Eigendom van den Heer Dr. de Meyere, Rotterdam.

ROBERTI, Jules H. E., Brussel.

*— Kinderportretten. (Pastel).

. — Vision de femme. (Pastel).

ROCHUSSEN, Ch., Rotterdam.

•* — Bezoek van den Burgemeester van Gouda, Reinier Hendrik Pauw met den Pensi¬

onaris Mr. Cornelis van Hoogelanden, bij de Regentes Maria van Oostenrijk

1541 •

ROELOES, W., den Haag.

. — Landschap te Voorschoten.

. — Het Geyn bij Abcoude. Landschap met

(20)

— 36 —

ROERME ESTER, G. J., den Haag.

. — Wintermorgen.

RONNER, Alfred, Brussel.

. — Jong nieisje.

ROOS YLASMAN, geb. Lingeman, Mevr.'J. O. A.,

I

Abcoude.

. — Eendvogels.

• — Schadelijk wild (Aquarel).

ROOSENBOOM, Mej. Margt, Voorburg.

. — Rozen.

RUGIERRO, Pasquale, Napels.

390.

— Dorps doopplechtigheid.

. — Huiselijke vrede.

RUYSCH, Mej. Aletta, den Haag.

. — Citroenen.

S.

SANDE LACOSTE, C. E. van der, Dordrecht. <

393-

— In de bibliotheek.

394-

— Oud hoekje te Davos Platz.

SAVRIJ, H., Haarlem.

395. - Vee.

. — Achter Elshout bij Haarlem.

— 37 —

SAVRIJ, Henri M., Haarlem.

397--

Landschap.

SCHAAP, E. R. D., Amsterdam.

398-

— Tegen den avond. (Aquarel).

SCHENCK, Mej. Gesine,

399-

— Zonnebloemen.

SCHENKEL, J. J., Amsterdam.

400.

— In de Nieuwe Kerk te Amsterdam.

SCHERMER, C. A. J., Bouvigne bij Dinant.

401.

— Ploegpaarden, een oogenblik verpozing.

402.

— Paardenmarkt.

SCHIEDGES, P. P., den Haag.

4°3-

— Octoberdag.

4O4. - In

de duinen bij Waalsdorp.

SCHILDT, M., Rotterdam.

405-

— Herinneringen.

406.

— Studiekop.

SCHIPPERIJS, P. A., Rotterdam.

407.

— December.

408.

(21)

-38-

SCHMIDT, Crans. J. M., den Haag.

409.

— De eerste voorjaarsbloemen.

. — Voor het uitzet.

SCHÜTZ, W. J., Middelburg.

. — Woelend water.

. — Laagwater aan de Wester Schelde.

SCHWARTZE, Mej. Thérèse, Amsterdam.

. — Miss Fay, the American spiritiste.

SCRIBE, Ferdinand, Gent.

. — Oostersche voorwerpen.

4I5-

— Stilleven.

SEBES, P. W., Amsterdam.

. — Kiekeboe.

SEGGERN, F. van, Amsterdam.

. — Landschap.

SELM, J. C. van, Utrecht.

. —• Dan peinst de ziel.

SLUIJTER, Mej. Anna, Amsterdam.

419.

— Stilleven.

— 39 —

SMITH, Hald., Bergen {Noorwegen.)

• — Zondagmorgen in de Lofoden (Noorwegen).

• — Einde van den dag (Noorwegen.) SMITH, Hobbe, Amsterdam.

. — Moeders lieveling.

. — Zorgen voor het middagmaal.

SMITS, J. G., den Haag.

. — Oogstmaand, Bergen (Noord-Holland.) . — Gezicht op Bergen en Alkmaar.

SNICK, Jozef van, Nieuwkerken.

. —• De linnenwever.

SNI-T, W., Amsterdam.

. — Kerstrozen. (Aquarel.)

STEEL, H. van, Rotterdam.

. — Zonnige dag.

429.

— Mooi weêr.

STORTENBEKER, P., den Haag.

430.-

Aan de Goo.

. — Bij den

(22)

— 4o —

STROEBEL, J., den Haag.

— Herberg 17deeeuw.

— Binnenhuis 17deeeuw.

SWART, C. H. de, Arnhem.

— Landschap op de heide.

— Landschap bij Arnhem tegen den avond.

SWIJSER, Jan, den Haag.

— Ooft.

SIJP, Armand yan der, Brussel.

— Nagelbloemen.

T.

TH1JSEN, C. J., Loosduinen.

— Reisvaardig.

TOEFAERT, A., Gent.

— Winteravond, de St. Lievens Boulevard te Gent.

TOOROP, Jan, Katwijk aan Zee.

— Dame in het wit.

— De Theems bij London Bridge.

— 41 —

TORMAN, B. Rotterdam.

442.

— Lectuur.

T1JTGADT, Louis, Gent.

. — Koopman en bedelaar.

V.

\ ALKENBURG, LL, Amsterdam.

• — Een mooi bloempje.

445-

— Middagmaal.

VEDER, HendI, Rotterdam.

• — Storm op de Noordzee.

YEEGENS, Mej. Anna, den Haag.

• — Kee de vischvrouw.

• — Eendvogel.

VELDHEER, J. G., Haarlem.

449.

— Bloemen.

. -- Boschgezicht.

VERSTER, Flor is, Leiden.

• — Geplukte kippen.

452-

(23)

— 42 —

VERSTRAETE, Theodore, Antwerpen.

• — Maan'soopgang in de heide.

VERWOERT, Mej. Elisabeth, Amsterdam.

. — Landschap.

. — Aan den Wassenaarschen weg.' VESTER, W., Heemstede bij Ilaarlem.

• — Landschap te Bergen.

. — Landschap bij Haarlem.

YETH, Bas., Dordrecht.

• — Dichtgevroren rivier.

• — Riviergezicht, bij dooiweder.

VINKENBOS, W. F., den Haag.

• — Landschap in Zuid-IIolland.

VLAMINGS, M. , Middelburg.

• — Stierenkop.

VOGEL, J. G., Voorburg.

• — Bij Hilversum, begin zomer.

. — Winter, bij Voorburg.

VOULLAIRE, Mej. Marthe Amalie, Zeist.

. — Winter , sneeuwballen.

— 43 —

VROLIJK, Jan, den Haag.

• — In de duinen.

W.

WAAIJ, N. van der, Amsterdam.

466

. — Een regenachtige ochtend te Amsterdam.

467. — Studie. (Aquarel.)

WANDSCHEER, Mej. Marie, Amsterdam.

468.

— Rêverie.

469.

— Eene Blondine.

WEELE, H. J. van der, den Haag.

470.

— Ploegossen op de Veluwe.

471.

— Zomermiddag.

WELIE, Anton van, Antwerpen.

472.

— Virgo virginum.

WEI CH BERGER, E., Weimar.

473-

— In het woud.

WEILAND, J., Kralingen.

474" — ^en Vischvrouw.

475-

— Een

(24)

— 44 —

WEISSENBRUCH, J. H., den Haag.

476.

— Op de Plas.

. — Rivier de Gouwe.

WESSEM, H. van, den Haag.

. — Druiven.

479-

— Appelen.

WEIJLACKER, J. C., Amsterdam.

. — Stilleven.

. — Jaloersch.

WICKEVOORT CROMMELIN, Corn? J. van, den Haag.

. — In de duinen.

WIGGERS, D., Loosduinen.

. — Haven.

WILLAERT, Eer=, Gent.

. — Paardensmeden te Tanger (Marocco.) WILLEMSEN, W. J., Arnhem.

. — Landweg.

WISSEL, A. van der, Rotterdam.

. — De Maaslaan bij winter.

. — Zomerlandschap.

— 45 —

WITKAMP Jr., E. S., Amsterdam.

488.

— Dolce fare niente.

489.

— In gedachten.

WITSEN, Willem, Amsterdam.

490.

■— Sneeuw in London.

491.

— Sneeuw in London.

WOLBERS, H. G., den Haag.

492.

— Bij de boerderij.

493--

Landschap met vee.

WORP, H. W. van der, Zutphen.

494.

— Landschap aan de Berkel.

WIJSMULLER, J. H., Amsterdam.

495-

— Winteravond.

496.

— Egmond aan Zee.

WIJTHOFF, Mej. Anna, C. F., Amsterdam.

497-

— Voorjaar.

WIJTKAMP, J. H., Heemstede.

498.

— Winter bij schemeravond te Rubroek a/d.

(25)

— 46 —

z.

ZEEUW VAN DER LAAN, J. J., Rotterdam.

499- — Achter het erf.

ZUBLI, geb. van den Bergh van Heemstede, Mevr. M. , Heemstede.

500. — Rozen.

. — Voorjaarsbloemen.

ZÜRCIIER, E. W., Amsterdam.

. — Herinnering aan den dierentuin. Papegaaien.

. — Eenden aan een plas.

§ccldltommurrfi.

BEST Jr., Jan Willem, Amsterdam.

504- — Achter moeders rug. (Buste in terra cotta).

BOSCH REITZ, Mej. Minca, Amsterdam.

505- -x- — De Vlucht. (Pleister).

KELLER, Johan, den Haag.

506. — Atalante. (Pleister).

507- — Gilda. (Buste in marmer).

LANDEGHEM, Eduard van,

508. — Basreliëf.

MES, Mej. Nelly, Scheveningen.

509- % — Portret van Dr. Mess. (Pleister).

510. — Ons model. (Pleister).

MIEDEMA, S., Kralingen.

511. — Kunstnijverheid. (Pleister).

512. — Rêverie.

(26)

-48-

MITCHELL, Guernseij, Parijs.

• — Portret van H. M. de Koningin der Neder¬

landen. (Basreliëf in marmer).

NB. Ingeval van verkoop is de opbrengst bestemd ten dienste van het Fransch- Nederl. Hospitaal te Parijs.

ODBE J^, A. W. M., den Haag.

• — Buste van den beeldhouwer* Lacomblé.

(Pleister).

. — Statuette. Vrouwenfiguurtje. (Pleister).

SCHWARTZE, Georgine, Amsterdam.

. — Jeune fille de Province. (Pleister).

517-

— Studiekop. (Pleister).

hi

T>

?*>

RIJKSMUSEUM

09902

(27)

95-C'3)

1891.

No. No. No. ;No. No.

1 ƒ 2600 22 ƒ 500

43 f * 64f *

85 / 75 2 „ 2000 23 „ 500 44 „ 250 65 „ 180 86 „ 1000 3 „ 250 24 „ 75 45 „ 5000 66 „ 150 87 „ 500 4 „ 100 25 „ 2800 46 „ 1^5 67 „ 300 88 „ 500 5 „ 250 26 „ 575 47 „ 150 68 „ 600 89 „ 300 6 „ 1800 27 „ 5000 48 „ 100 69 „ 100 90 „ * 7 „ 700 28 „ 3000 49 „ 150 70 „ 500 91 „ 1600 8 „ 600 29 „ 250 50 „ 600 71 „ 225 92 „ 900 9 „ 200 30 „ 80 51 „ 350 72 „ 2200 93 „ 100 10 „ 150 31 „ 250 52 „ 200 73 „ 2200 94 „ 375 11 „ 350 32 „ 200 53 „ 225 74 „ 275 95 „ 550 12 „ 775 33 „ * 54 „ 300 75 1500 96 „ 750 13 „ 1250 34 „ 2500 55 ,, 300 76 „ * 97 „ 750 14 „ 175 35 „ 120 56 „ 50 77 „ 450 98 „ 125 15 „ 275 36 „ 125 57 „ 600 78 „ 1200 99 „ 125 16 „ 400 37 „ 1400 58 „ 200 79 „ 150 100 „ 200 17 „ 400 38 „ 1400 59 „ 450 80 „ 150 101 „ 400 18 „ 1000 39 „ 425 60 „ 80 81 „ 400 102 „ * 19 „ 75 40 „ 400 61 „ 375 82 „ 350 103 „ 600 20 „ 400 41 „ 70 62 „ 225 83 „ 225 104 „ 175 21 „ 290 42 „ 55 63 „ * 84 „ 225 105 n

(28)

No. No. No. No. No.

106

ƒ

600 134 / 100 162 ƒ 350 190 ƒ 350 218 / 100 107 tt 400 135 tt 200 163 It 400 191 It 200 219 It 250 108 n 600 136 If 140 164 II 400 192 tt 1000 220 If 600 109 tt 500 137 It 350 165 It 1300 193 ft 300 221 II 200 110 tt * 138 It 250 166 tt 2800 194 tt 500 222 It 550 111 tr 700 139 tt 400 167 tt 400 195 It 400 223 tt 200 112 tt 350 140 tt 100 168 tt 175 196 It 350 224 tt 180 113 it * 141 tt 300 169 tt 300 197 It 70 225 tt 200 114 tt * 142 tt 100 170 It 1200 198 tt 1200 226 tt 200 115 tt 150 143 tt 175 171 ft 450 199 It 350 227 It 2500 116 tt 340 144 tt 450 172 It 500 200 tt 5000 228 It 1800 117 tt 600 145 r 100 173 tt 1200 201 tt 300 229 tt 400 118 tt 300 146 tt 400 174 tt 550 202 tt 200 230 It 300 119 tt 800 147 tt 175 175 It 450 203 tt 500 231 tt 50 120 tt 800 148 tt 120 176 It 400 204 tt 250 232 It 500 121 tt 600 149 it 450 177 It 300 205 tt 125 283 It 1500 122 tt 300 150 tt 450 178 It 700 206 tt 425 234 II 1600 123 tt 500 151 tt 80 179 It 200 207 II 120 235 tt 1500 124 tt 600 152 tt 1500 180 It * 208 It 300 236 It 450 125 tt 100 153 it 85 181 tt 300 209 tt 1000 237 ft 1200 126 tt 60 154 it 125 182 1' * 210 II * 238 tt 1200 127 tt 250 155 tt 125 183 It 200 211 tt 250 239 tt 130 128 tt 450 156 tt 800 184 It 700 212 tt 200 240 tt 200 129 it 100 157 it 450 185 It 500 213 tt 350 241 It 150 130 tt 150 158 it 400 186 tt 600 214 It 1200 242 tr 150 131 it 400 159 tr * 187 tt 300 215 tt 400 243 tt 200 132 tr 250 160 It 200 188 ft 400 216 It 500 244 it 300 133 tt 600 161 It 350 189 tt 400 217 tr 250 | 245 // 350

No. No. No. No. No.

246 ƒ 650 274 160 302 ƒ 5000 330 ƒ 200 358

ƒ

100

247 „ 150 275 tt 75 303 tt 2400 331 fi 325 359 If 150 248 „ 350 276 tt 275 304 It 1000 332 It 350 360 It 400 249 „ 250 277 It 550 305 it 400 333 It 350 361 tl 800 250 „ 250 278 tt 1000 306 ft 400 334 It 500 362 It 250 251 „ 450 279 It 500 307 tt 100 335 It 2400 363 It 100 252 „ 800 280 It 450 308 tt 60 336 It 250 364 It 300 253 „ 350 281 It 900 309 It 600 337 It 900 365 tl 150

2o4 /f 500 282 tt 400 310 7 600 338 tr 150 366 tt 225 255 „ 100 283 II 100 311 It 150 339 tt 200 367 tt 380 256 125 284 '1 100 312 It 200 340 tt 300 368 tt 335 257 500 285 11 100 313 It 40 341 it 400 369 ft 260 258 500 286 tt 650 314 If 40 342 tt * 370 tt 260 259 600 287 It 50 315 It 500 343 tr 60 371 II * 260 250 288 It 50 316 II 300 344 tt 60 372 It 850 261 2000 289 if 500 317 ft 300 345 it 200 373 tt 2600 262 60 290 // 350 318 tt 600 346 tt 300 374 tt 1250 263 „ 500 291 ft 120 319 It 750 347 tr 750 375 tt 500 264 „ 125 292 tt 90 320 If 500 348 tt 750 376 tt 475 265 „ 600 293 tt 150 321 If 200 349 it 200 377 It 175 266 „ 240 294 It 100 322 It 300 350 it 150 378 tl 600 267 „ 75 295 II * 323 It 400 351 it 7000 379 tt * 268 „ 250 296 It 1000 324 tt 75 352 it 300 380 It * 269 „ 200 297 It 550 325 tt 60 353 n 900 881 tt 100 270 „ * 298 It 350 326 It 1000 354 it 1000 382 tl * 271 „ 350 299 It 200 327 tt 1200 355 tt 400 383 n 1200 272 „ 600 300 ft 1400 328 1' 900 356 tt 70 384 tr 1200 273 „ 600 301 tt 2000 329 tt 400 357 tt 50 385 tt

(29)

No. No. No. No. No,

386 ƒ 250 413 ƒ 2000 440 / 900 467 ƒ 140 493 / 600 387 tt 275 414 II 200 441 II 900 468 „ 500 494 II 50 388 it 90 415 II 200 442 II 300 469 „ 300 495 II 275 389 it 600 416 II 400 443 If 300 470 „ 1200 496 II 650 390 it 600 417 II 300 444 II 550 471 „ 700 497 II 150 391 ii 1000 418 If 200 445 II 650 472 „ 1000 498 II 250 392 ti 500 419 II 200 446 II * 473 „ 1200 499 II 250 393 ii 400 420 II 1500 447 II 250 474 „ 1500 500 II 100 394 it 275 421 II 1500 448 II 200 475 „ 200 501 II 500 395 'i 350 422 r 500 449 n 125 476 „ 600 502 II 450 396 ii 500 423 ii 200 450 ii 100 477 „ 900 503 II 250 397 ii 100 424 ii 450 451 it 650 478 „ 150 504 II 75 398 ii 300 425 n 950 452 ii 650 479 „ 175 505 II 750 399 it 150 426 ii 1000 453 ii 2000 480 n 150 Vervaardigdvailbrons.

400 a 500 427 it 100 454 n 250 481 600 506 II * 401 ii 400 428 r- 400 455 it 150 482 „ 85 507 II 525 402 it 900 429 it 300 456 it 300 483 „ 400 508 II * 403 ii 275 430 it 500 457 ii 500 484 „ 600 509 II * 404 ii 225 431 ii 500 458 ii 1500 485 a 150 510 II 300 405 ii 750 432 ii 600 459 ii 1100 486 „ 500 511 II 1000 406 ii 250 433 n 600 460 it 250 487 i, 450 512 It 750 407 ii 800 434 ii 200 461 ii 140 488 „ 350 513 II 1250 408 n 800 435 ii 250 462 ii 1000 489 „ 700 514 II * 409 ii 350 436 ii 100 463 n 400 490 „ 600 515 II 350 410 it 350 437 ii 175 464 ti 150 491 „ 400 516 II 150 411 ii 300 438 ti 300 465 ii 650 492 „ 400 517 II 100 412 n 350 439 ii 400 466 ii

(30)

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :