Kennissessie 3: Alliantie Iedere patiënt is anders

Hele tekst

(1)

IEDERE PATIENT IS ANDERS

Op naar een gendersensitieve en LHBTI-sensitieve gezondheidszorg in Nederland

Alliantie ‘Gezondheidszorg op maat’ 2018 – 2022

08-12-2017

1 Alliantie ‘Gezondheidszorg op maat’ 2018 – 2022

(2)

Hetero (cis) man is de norm in de gezondheidszorg

kennislacunes, o.a. door eenzijdig (medisch) onderzoek met

mannelijke proefpersonen; hierdoor blinde vlekken in kennis over m/v verschillen in gezondheid en ziekte en geen ‘gezondheidszorg op maat’

Geldt evenzeer voor LHBTI-specifieke gezondheidsthema’s

Onvoldoende besef bij patiënt/cliënt dat gezondheidszorg (soms) niet altijd ‘op maat’ is en hiernaar gevraagd kan worden

Handelingsverlegenheid bij professional en terughoudendheid bij patiënt/cliënt

Resultaat: geen sensitieve en inclusieve zorg

Huidige stand van zaken

(3)

Voortbouwen op Alliantie Gender en Gezondheid & verbreden Kennisagenda:

seksuele diversiteit, genderdiversiteit en leeftijd (intersectionaliteit)

LHBTI-specifieke gezondheidsthema’s

Vergroten bewustzijn, kennislacunes en handelingsverlegenheid adresseren en wegnemen

Zorgprofessionals: focus op eerstelijns gezondheidszorg en GGZ

Publiek en specifieke groepen

Aandacht geven aan ‘positieve gezondheid in spreekkamer’

‘Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’

08-12-2017 3

Alliantie Gezondheidszorg op maat: wat gaan we doen?

Alliantie ‘Gezondheidszorg op maat’ 2018 – 2022

(4)

Lange termijn doel:

In de spreekkamer is verschil de norm wat betekent dat cliënt/patiënt en zorgprofessional in staat zijn om gendersensitieve en LHBTI-

sensitieve zorg te vragen, respectievelijk te geven.

Actoren:

zorgprofessionals

beroepsopleidingen en –verenigingen overheid

cliënt/patiënt

Verandertheorie: ‘Iedere patiënt is anders’

(5)

08-12-2017 Alliantie ‘Gezondheidszorg op maat’ 2018 – 2022 5

(6)

Verbreding Kennisagenda, nieuwe kennis richt zich op:

Genderdiversiteit, seksuele diversiteit en leeftijd in relatie met gezondheid

• Monitoren van gezondheidszorg op maat in de praktijk Activiteiten o.a.:

onderzoek, needs assessments, inzet onderzoekscans instellingen,

pleitbezorging, disseminatie en inbreng kennis in netwerken bij overheden en beroepsverenigingen.

Veranderpad 1: Kennis maken

(7)

Nieuwe en reeds bestaande kennis actief inzetten en vertalen om kennislacunes en handelingsverlegenheid bij zorgprofessionals en publiek weg te nemen

Activiteiten o.a.:

publieks- en doelgroepgerichte campagnes en acties, conferenties, factsheets & sharing, halffabrikaten voor opleidingen (bijv. E-learning om in te bedden in curricula en in bij-/ nascholingsplatformen),

instrumenten/tools voor zorgprofessionals en cliënten/patiënten om gesprekken te vergemakkelijken, zorgstandaarden/richtlijnen

ontwikkelen.

08-12-2017 7

Veranderpad 2: Kennis overdragen

Alliantie ‘Gezondheidszorg op maat’ 2018 – 2022

(8)

Richtlijnen en standaarden gendersensitief en LHBTI-sensitief maken, door bestaande en nieuwe kennis hierin te verwerken

Duurzaamheid up-to-date richtlijnen stimuleren en ondersteunen in continu gesprek met overheid en relevante beroepsgroepen.

Bestaande en nieuwe kennis voor een breed publiek vindbaar maken (en houden) op relevante platformen.

Activiteiten o.a.:

goede verspreiding en linken van kennis op internetplatformen, inbedding en doorvoering standaarden, richtlijnen, onderhoud, voeden van urgentiebesef in netwerken.

Veranderpad 3: Kennis borgen

(9)

Cliënt/patiënt vraagt om positieve, inclusieve zorg

Het algemene publiek is zich bewuster van de relatie tussen diversiteit en gezondheid en cliënten/patiënten van specifieke doelgroepen zijn in staat om positieve, inclusieve zorg te vragen (vanuit eigen diversiteitsprofiel)

Zorgprofessional verleent positieve, inclusieve zorg

Zorgprofessionals hebben de kennis, houding en vaardigheden voor

diagnose en behandeling op maat, en geven ruimte voor en handelen naar een positieve, inclusieve zorgverlening, passend bij het diversiteitsprofiel van de cliënt/patiënt

08-12-2017 9

Resultaten

Alliantie ‘Gezondheidszorg op maat’ 2018 – 2022

(10)

Beroepsgroepen en -verenigingen nemen verantwoordelijkheid in transformatie gezondheidszorg op maat

Zorgprofessionals onderschrijven het belang van aandacht voor gender, LHBTI en leeftijd en spreken elkaar aan op de noodzaak van

‘gezondheidszorg op maat’ binnen hun beroepsgroep en -vereniging, en de inbedding hiervan in opleidingen, richtlijnen, en standaarden.

Overheid stimuleert en ondersteunt gezondheidszorg op maat

Overheid stimuleert en ondersteunt programma’s en onderzoek die gender- en LHBTI-sensitieve richtlijnen en standaarden onderbouwen en bevorderen de implementatie hiervan.

Resultaten (2)

(11)

Start 1 januari 2018

Focus op eerstelijnszorg en geestelijke gezondheidszorg Komende twee jaar accent op:

- (desk) research en aanvullend onderzoek, o.a. behoeftepeiling(en) - plan voor monitoring en impactmeting

- krachtenveldanalyse, expertmeetings - ontwikkeling value cases

- opzetten jaarlijkse congresreeks

- publiekscampagnes, incl. acties, tools (handelingsperspectief)

08-12-2017 11

Planning 2018 - 2019

Alliantie ‘Gezondheidszorg op maat’ 2018 – 2022

(12)

IEDERE PATIENT IS ANDERS

Alliantie ‘Gezondheidszorg op maat’ 2018 – 2022

Meer info

WomenInc. Xanne Visser xanne@womeninc.nl

Rutgers Bouko Bakker b.bakker@rutgers.nl

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :