• No results found

Paul Ehrenfest : worstelingen met de moderne wetenschap, 1912-1933

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Paul Ehrenfest : worstelingen met de moderne wetenschap, 1912-1933"

Copied!
2
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Paul Ehrenfest : worstelingen met de moderne wetenschap, 1912-1933

Hollestelle, M.J.

Citation

Hollestelle, M. J. (2011, February 17). Paul Ehrenfest : worstelingen met de moderne wetenschap, 1912-1933. Retrieved from https://hdl.handle.net/1887/16499

Version: Not Applicable (or Unknown)

License: Leiden University Non-exclusive license Downloaded from: https://hdl.handle.net/1887/16499

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

(2)

Stellingen

1. Ehrenfest bracht de moderne theoretische fysica in Nederland tot wasdom.

(Dit proefschrift)

2. Het onderwijs van Ehrenfest heeft de manier waarop de universitaire natuurkunde in Nederland wordt onderricht blijvend veranderd.

(Dit proefschrift)

3. Het voorbeeld van Ehrenfest laat zien hoe belangrijk internationale contacten werden voor het volgen en uitvoeren van het modernste wetenschappelijke onderzoek.

(Dit proefschrift)

4. Ehrenfests zelftwijfel lag ten grondslag aan zijn koortsachtige activiteiten op velerlei gebied, en heeft zowel aan de wieg gestaan van de bloei van de Leidse theoretische fysica als de daaropvolgende inzinking.

(Dit proefschrift)

5. Het universitaire natuurkundeonderwijs werd dynamischer doordat het onderzoek dynamischer werd.

(Dit proefschrift)

6. Nu de grenzen van de natuurwetenschappelijke disciplines vervagen, moet ook de wetenschapsgeschiedenis over haar grenzen heen kijken en zich geplaatst zien tussen de techniekgeschiedenis, wetenschaps- en techniekfilosofie, innovatiemanagement, en de economie van innovatie.

7. De kwantitatieve aanpak verdient in de wetenschapsgeschiedenis meer aandacht dan ze nu heeft.

8. Wetenschapshistorisch onderzoek kan leiden tot een verscherpt inzicht in de manier waarop onderwijs, technologie en wetenschap samenhangen en ontwikkeld dienen te worden.

9. Belangrijke wetenschapshistorische archieven, zoals het nog gesloten deel van het Ehrenfestarchief, dienen ook voor onderzoekers gewoon raadpleegbaar te zijn.

10. Docenten zouden studenten natuurwetenschappen meer moeten stimuleren om deel te nemen aan de activiteiten van het Dispuut Christiaan Huygens, en zelf het goede voorbeeld moeten geven.

11. De borrel na afloop van een voordracht is vaak veel vruchtbaarder dan de voordracht zelf.

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

begrip wetenschap praktijk vergroot, wederzijds gegroeid vertrouwen, inzet ervaringkennis sector voor beter visstandonderzoek, sector toegang tot. nieuwe kennis

124 De probleemgeoriënteerde stijl – zoals onder anderen gepropageerd door Sommerfeld, en die door jongere fysici werd aangehangen – had de uitstervende, meer filosofische stijl

Welnu, zegt de eugenetiek, laten we pogen het ras te verbeteren volgens methoden, die men ook heeft toegepast in het planten- en dierenrijk. De feiten hebben we te

Nederland moet zich actief inzetten voor Europese regels die ervoor zorgen dat niet- Europese bedrijven uit landen waar geen afspraken mee zijn gemaakt minder snel kunnen

De aanhoudende vraag naar meer en betere wapens, alsmede de moeite die het gekost moet hebben om de expansie- en bezettingslegers op de been te houden zijn een enorme stimulans

Zo zouden ze in ongunstige gevallen niet slechts hun investering kwijt zijn, maar zelfs een vergoeding moeten betalen voor geleden schade.. Of

Gemeenten kunnen op basis van uw informatie bepalen welke aanvullende programma's, begeleiding of kennisdeling zij ter ondersteuning aan scholen bieden, met name voor scholen

Op de website van Nationaal Programma Onderwijs - die binnenkort gelanceerd wordt - komt een overzicht van goede voorbeelden die u met scholen, schoolbesturen