Uitwerkingen hoofdstuk 3

Download (0)

Full text

(1)

1 uitwerkingen hoofdstuk 3

2 2

2, 4 2a 2 4a 0, 4 2 2 2 6a 2

b ab b ab

b b b

+ − + − + = − + + +

2 3 2 2 2 1

2a 3a 2 a 6a 9a a 2

a a a

+ + + − + − = + + +

3 3 1 3 3 3

4 2 3 2

2 2

b b b

ab a b ab ab a b

a a a

+ + + − = + +

2 2 2 4

2 (3a 0, 5b 5b ) 6a ab 10ab

ab b

+ + − = + + −

2 2

0, 5(2 4 4 ) 2 2

2 4

a a

x+ + yxy = + +x yxy

(2a+b x)( −2 )y =2ax−4ay+bx−2by

2 2

6a 4a 2a 2 (3a a)

b b

+ − = + −

3 2 3

2 p (2 )

p p p p p

q q

− + − = − +

2 2

8 xa x+b x = x(8− +a b ) 2(3 1 20 1) 6 2 40 2 46 46 klopt

+ + − = + + −

=

1 1

0,5(6 64 48) 3 32 24

2 4

1 1

11 11

4 4 klopt

+ + − = + + −

=

(4)( 5) 6 16 6 16 20 20 klopt

− = − + −

− = −

Uitwerkingen hoofdstuk 3

Opgave 3.1 Optellen van termen

Schrijf de volgende lettersommen met zo min mogelijk termen.

a

b

c

Opgave 3.2 Haakjes wegwerken

Schrijf de volgende formules zonder haakjes en controleer door voor a, b, x en y de waardes (1, 2, 3 en 4) te nemen.

a

b

c

Opgave 3.3 Buiten haakjes halen

Haal bij de volgende formules de gemeenschappelijke factor buiten de haakjes a

b

c

(2)

2 uitwerkingen hoofdstuk 3 1 2 1 x 2 a x 2a a x a x x a ax

  +

+ = + =

 

3 2 3 2 3

2 a a

a a a a

 +

+ = + =

1 3 2 3 2 3

2 2 2 2 2 2

p a xp x a xp x

x a a ax ax ax ax

+ −

+ − = + − =

2 2 2 2 2

2 x a x a

a x ax ax ax

+ = + = +

8 2 8 2 8

2 a b a b a

b b b b

− = − = −

3 3 3 2 2 3 6 2 2 3

2 2 2 2 2

a a a b a b

ab b a ab a b a b ab

   + −

+ − = + − =

  

1 2 2 a =x ax

3 6 2 =a a

2

1 3 3

2 2 4

p p

x a a a x

− −

  =

1

1 2

2 2

a x x

a a

x

=  =

1 1

2 : 2 2

p a a

x a = xp = xp 1

2 1

2 2

q q

x

p x p xp

a

=  =

2 2

2 3

3 3

a a a

=  =

Opgave 3.4 Onder één noemer brengen

Herleid de volgende formules tot een expressie met één noemer.

a

b

c

Opgave 3.5 Onder één noemer brengen

Herleid de volgende formules tot een expressie met één noemer.

a

b c

Opgave 3.6 Herleid de volgende formules

Herleid de volgende formules tot een expressie met één noemer.

a

b c

Opgave 3.7 Herleid de volgende formules 2

Herleid de volgende formules tot een expressie met één noemer.

a

b

c d

(3)

3 uitwerkingen hoofdstuk 3

3 3

3 3

kg m kg m kg

s s

m m s

 =  =

g L g L = m s m

s  =

1 2

1

m m

s s m m

s s s

s = s =  =

1 1 1 1

s s

s

=  =

1.

2.

3

n R T

p V

n R T

V p

T p V n R

=  

=  

 = 

2 2

. 2, 23 8 8

2, 23 . 2, 23 8 2 8 2

2, 23

8 8

. 2, 23

2, 23

8 8 2

. 2, 23 2

2, 23 2, 23

2 2

. 2, 23 2

2, 23 2, 23

a x x

b x a x a

c x x

b b

d x x

b b

e x

x

x

= → =

= + → = +

= → =

= + → = +

= → = → = 

1

2

1 2 1 2 1

1

1 2 2 1 2

1. 2

2.

3

m V V

m V

m V V V m V V

V m

m V V V V m V

    

    

= −

= − → = + → = +

 = − → = − → = −

Opgave 3.8 Herleid de volgende uitdrukking tot één eenheid.

a

b c d

e

Opgave 3.9 Isoleren van een variabele1

Opgave 3.10 Isoleren van een variabele2

O

pgave 3.11 Isoleren van een variabele3

(4)

4 uitwerkingen hoofdstuk 3

Opgave 3.12 Isoleren van een variabele4

V =r h2

Schrijf deze formule op 2 verschillende manieren, waarbij r en h geïsoleerd zijn.

2

2

1.

2.

V V

r r

h h

h V r

 

= → =

=

V, r en h zijn allemaal positieve getallen

Opgave 3.13 formules schrijven op verschillende manieren

Controleer onderstaande formules voor a=2 en b=4.

Wat zijn dan de kleinste gehele getallen voor c en d?

2 : 4 =1 : 2

Figure

Updating...

References

Related subjects :