Hele tekst

(1)

brief leden[3184] pagina 1 van 3 15-10-2020

RKMSV Meijel

Sportpark "De Starte" - Heufkesweg 29 - Telefoon kantine: (077) 4662106 Rabobank: NL45RABO 013.34.99.375 - KvK. Venlo nr.: 40175536

BTW.nr: NL 0026.81.675.B.01

Web-site: www.RKMSV.nl E-mailadres: secretariaat@RKMSV.nl

Beste leden,

Helaas ziet het bestuur zich genoodzaakt om de ALV van 23 oktober 2020 uit te stellen tot een nog nader te bepalen datum. De huidige corona crisis is op dit moment te onrustig en onvoorspelbaar, waardoor wij van mening zijn om de gezondheid van onze leden niet onnodig op het spel te zetten door het houden van een ledenvergadering.

Dit betekent echter dat onze leden verstoken blijven van verenigingsinformatie die op deze jaarlijkse ALV wordt gegeven. Om hier enigszins aan tegemoet te komen, geven we een overzicht van de ALV-informatie die geen stemming en/of discussie vereist. We hopen jullie hiermee voorlopig voldoende op de hoogte te houden van de hetgeen er zich binnen onze vereniging afspeelt.

Hopelijk kunnen we elkaar zo spoedig mogelijk weer persoonlijk ontmoeten om de punten af te handelen die nog open staan.

Blijf vooral gezond en tot de volgende ALV!

Bestuur RKMSV.

(2)

Beknopte samenvatting ALV 2020

Overleden leden

In het afgelopen boekjaar ( 2019/2020 ) zijn Tjeu Meeuwis, Sil Verschaeren, Fettie Rademakers, Christ Luijten, Joep Bots en Rosalie Pijnenburg-Joosten ons ontvallen.

In het nieuwe & huidige boekjaar (2020/2021) is Harry Verberne ons ontvallen.

Ledenbestand d.d. 10-08-20: 571 leden een daling van 32 personen d.d. 06-08-19: 603 leden een daling van 25 personen d.d. 08-08-18: 628 leden een daling van 15 personen Consumptieprijzen voor het seizoen 2020/2021 blijven ongewijzigd.

Financiele situatie

De coronacrisis heeft grote financiele gevlogen voor alle verenigingen. Bij sluiting van de kantine valt er namelijk een belangrijke inkomstenbron weg. Uit onderzoek blijkt dat er tot september een omzetdaling heeft plaats gevonden van 30 tot 35 procent. Voor RKMSV zijn de inkomsten uit de kantine bepalend om een goed financieel resultaat te behalen. Hoe langer de kantine dicht is, des te groter wordt het verlies. Hopelijk dat de afgelastingen van het voetbal &

de sluiting van de kantine niet al te lang gaan duren.

Kascommissie

De huidige leden van de kascommissie zijn Mark Basten ( lid vanaf ’17 ) , Marcel Derikx ( lid vanaf ’18 ) en Bram van Duppen ( lid vanaf ’19 ). Volgens rooster is Mark Basten aftredend en herkiesbaar.

Bestuursverkiezing

2020: 1 2 Jos Sonnemans

2021: 3 4 5 Hans de Jonge Jack Peeters Jacq Crommentuijn 2022: 6 Joep Verheijen

2023

:

7 8 9 Mike Nijssen Francien Haazen Toby Luiten

Jos Sonnemans is aftredend volgens rooster en niet herkiesbaar. Sanne Hermkens en Guus Peeters worden door het bestuur voorgedragen als bestuurslid.

Contributie seizoen 2020 – 2021

2020/2021 2019/2020

 spelende leden vanaf 18 jaar: € 170,00 € 170,00

 spelende leden van 12 tot 18 jaar: € 141,00 € 141,00

 spelende leden van 08 tot 12 jaar: € 128,00 € 128,00

 spelende leden beneden 08 jaar: € 100,00 € 100,00

 voetbal overig (walking-, G- en flex-voetbal) € 100,00 € 100,00

 niet spelende leden € 48,00 € 47,00

 65+-leden € 39,00

 Ereleden zijn vrij van contributie.

(3)

Accommodatie

De dakrenovatie van de kantine heeft in de zomer plaats gevonden en is afgerond.

Plaatsing van zonnepanelen zal in de maand november ten uitvoer worden gebracht.

Deze 2 investeringen zijn gedaan om onze accommodatie te verduurzamen.

Met ingang van 1 januari 2020 voert RKMSV het grasmaaien in eigen beheer uit.

Hiervoor is een professionele grasmaaier aangekocht die bemand wordt door vrijwilligers.

Jubilarissen 2020

Roepn Tsv Naam Adres J

Erelid Jo Doensen Pastpaedje 5 75

Erelid Piet Heijnen Kerkveld 1 70

Jo Verstappen Pastpaedje 43 70

Wiel Basten Zonnedauw 64 60

Jan vd Beuken Kerkveld 12 60

Jan Brummans Zonnedauw 100 50

Leon Engels Dopheide 36 50

Cor Knapen Den Eckelcamp 8 50

Emile Schriks Het Hazepad 2 50

Jan Strijbos Hagelkruisweg 25 50

Wiel Ulen Mr Jochemsstraat 22 50

Erelid Joep Verheijen Hagelkruisweg 41 50

Ton Verheijen Hoek 15 50

Peter Beumers Astenseweg 17 40

Wiel Kempen Trambaan 20 40

Jan Veltmans Heldensedijk 11 40

Joep Ghielen Langveld 13 25

Ruud van Heugten Klaverweide 6 Dongen 25

Teun Renders Donk 11 25

Lins Stijnen Kapelkesweg 6 25

Bart Van Teeffelen

Thomas a Kempislaan

Eindhoven 25

Ries Thijssen De Bemde 32 25

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :