Oscar Romero College Dendermonde

Download (0)

Full text

(1)

1

Oscar Romero College Dendermonde

Logboek

Geïntegreerde proef Op weg…

Mentor: Mevrouw Els Van Hoey

Sara Michiels Amélie Beyls Evelyn Ongenaert

Sophie Van Hauwermeiren

TSO Gezondheids- en welzijnswetenschappen Tweede leerjaar – derde graad

Schooljaar 2016-2017

(2)

2

Datum (dd maand jjj) Activiteit Reflectie

11 oktober 2016

Ideeën over de website bespreken.

Opstellen website

(kiezen thema, lay-out, …)

We zijn goed overeen gekomen over het idee van de website.

We hebben goed doorgewerkt en al veel besproken rond de website en de GIP zelf.

Onze ideeën vulden elkaar aan.

12 oktober 2016

Werkpunten en sterke punten aanduiden van onszelf en de groepsleden +

bespreken.

Besproken welke activiteiten we extra willen doen voor de GIP.

We hebben de sterke punten van elkaar besproken.

Iedereen was eerlijk over zijn werkpunten.

18 oktober 2016

Schema ingevuld over evaluatiecriteria. We zochten een zo snel mogelijke manier om dit document in te vullen.

19 oktober 2016

We zijn begonnen aan de opdracht over pesten.

Informatie gezocht over deze opdracht in de bib.

Weekplanning aangevuld voor volgende week.

We hebben alle informatie samengelegd die iedereen had opgezocht. Van hieruit hebben we onze gezamenlijke tekst beginnen samenstellen en uittypen.

We hebben aan het personeel van de bib gevraagd waar we informatie over pesten konden vinden.

We hebben samen overlopen wat we tegen volgende week in orde moeten brengen.

1 november 2016

Bekijken van de film ‘Spijt’.

Verder samenstellen van de getuigenissen over pesten.

We zijn aan deze opdracht op tijd begonnen.

(3)

3

8 november 2016

Verder werken aan de website.

Getuigenissen nalezen en verder aanpassen.

Opzoeken hoe de NO-BLAME aanpak in zijn werk gaat en toepassen op de getuigenissen.

We werken per twee aan een deel van de opdracht zodat we sneller en efficiënter vooruit geraakten.

We moeten erop letten om minder afgeleid te geraken de volgende keer.

10 november 2016

Logboek afgeven aan leerkracht Nederlands.

Door een misverstand over wie het logboek ging afdrukken was het dus door niemand afgedrukt. De volgende keer moeten we duidelijker afspreken wie het logboek zal afdrukken.

14 november 2016

We hebben uit beide getuigenissen de betrokken partijen gehaald ( pester, gepeste persoon, ouders, …)

We hebben hier via skype aan gewerkt, het ging vlotter dan toen we afspraken.

19 november 2016

We hebben de no-blame aanpak toegepast op onze getuigenissen.

We hebben dit via skype gedaan en het ging vlot vooruit.

21 november 2016

We hebben verder gewerkt aan de taak rond getuigenissen en w hebben de no- blame aanpak verder toegepast.

We hebben dit gedaan tijdens twee uur studie. We hebben tijdens deze twee uur niet zoveel ingevuld want we waren soms afgeleid.

22 november 2016

We hebben de lay-out van ons document aangepast en we hebben een paar dingen opnieuw moeten invullen want word had het niet opgeslagen.

We hebben dit tijdens de middag gedaan maar we hebben niet veel kunnen doen.

24 november 2016

Indienen opdrachtfiche 1 pesten

We dienden de opdracht op tijd en correct in. We hadden alles op tijd afgewerkt.

(4)

4

10 januari 2017

Maken weekplanningen

De weekplanningen sneller maken en doorsturen naar de leerkracht.

Meer samenwerken aan deze planningen en minder snel afgeleid zijn.

11 januari 2017

Samen skypen.

Overlopen opdrachten en de bronnen van elkaar vergelijken.

We moeten ons meer focussen op de opdracht.

Zo weinig mogelijk treuzelen aan één en dezelfde opdracht.

Misschien is het beter om eens een keer goed en snel door te werken zodat we erna veel kunnen zeveren en andere dingen kunnen doen.

14 januari 2017

Samengekomen bij Sara.

Starten aan het document jeugdculturen.

We hebben de definitie van jeugdculturen en de kenmerken samengevoegd en verwoord.

We hebben hier redelijk goed

doorgewerkt maar het zou nog beter kunnen.

19 januari 2017

Samengekomen bij Sophie.

Functies en maatschappelijke functies afgewerkt.

Extra info opgezocht over de geschiedenis van de jeugdculturen.

We hebben niet echt doorgewerkt, als we dat wel zouden gedaan hebben, hadden we meer kunnen afronden.

(5)

5

30 januari 2017

Sophie en Sara werkten aan de

geschiedenis van jeugdculturen tijdens de middag.

Evelyn en Sara werkten na school verder aan de opdracht van jeugdculturen.

Tijdens de middag ging het niet al te vlot omdat het lang duurde voor we aan de opdracht konden beginnen.

Wanneer we in de bib afspraken, ging het wel vlotter. We hebben heel goed

doorgewerkt en veel kunnen afronden.

Het is dus makkelijker om na school af te spreken omdat we dan meer tijd hebben.

31 januari 2017

Kernkwadranten maken.

Peerevaluatie bekijken en bespreken.

Tips geven aan elkaar

We hebben de peerevaluatie besproken en we hebben elkaar de gepaste tips gegeven. Bij het maken van de

kernkwadranten hebben we elkaar ook de gepaste hulp gegeven.

7 februari 2017

Aan de website werken

We hebben samen aan de website gewerkt. Iedereen gaf enkele ideeën waardoor we samen tot een goed resultaat kwamen.

14 februari 2017

Amelie, Sara en Evita hebben 3

interviews afgenomen op onze school en beginnen uittypen.

Sophie en Shauni hebben elk aan de eigen website gewerkt.

Evelyn en Paulien hebben vragen gezocht voor het interview en het voorbereid.

De samenwerking met de andere groep is heel goed verlopen. We kwamen telkens tot een gepast besluit waardoor we al snel klaar waren met de

opdrachten. Nadien hebben we het werk dat thuis nog afgewerkt moest worden eerlijk verdeeld.

(6)

6

7 maart 2017

Logboek aanvullen.

Informatie opzoeken in verband met de opdrachtfiche armoede.

We hebben elk afzonderlijk een taak uitgevoerd en zo hebben we rustig een taak kunnen afwerken. Hierdoor was er geen chaos en had iedereen zijn opdracht afgerond.

16 mei 2017

We hebben ons gip boekje verbeterd.

We hadden maar 1 lesuur een computer waardoor we niet met zijn allen eraan konden werken.

20 mei 2017

We hebben aan de site gewerkt en ons gip boekje nog een beetje aangepast.

We hebben vlot doorgewerkt waardoor we veel hebben kunnen doen.

24 mei 2017

We hebben foto's opgezocht voor op onze website en we hebben nog wat aanpassingen gedaan.

We hebben doorgewerkt.

Figure

Updating...

References

Related subjects :