OKTOBER 2008 CAMBIO AUTODELEN // 11 ENERGIE BESPAREN // 16 OVER OOSTENDE & OOSTENDENAARS // 20 CULTUUR

Hele tekst

(1)

CULTUUR

CAMBIO AUTODELEN // 11 ENERGIE BESPAREN // 16

OVER OOSTENDE & OOSTENDENAARS // 20 OKTOBER 2008

De Grote Klok is het offi ciële informatie blad van de stad Oostende, verschijnt tweemaandelijks en wordt gratis aangeboden aan de Oostendse bevolking.foto: Raoul Servais, © Johan Swinnen

(2)

COLOFON

De Grote Klok is het offi ciële stadsmagazine van de stad Oostende, verschijnt tweemaandelijks en wordt gratis aangeboden aan de Oostendse bevolking.

REDACTIEADRES:

Dienst Communicatie Vindictivelaan 1, 8400 Oostende

WERKTEN MEE AAN DIT NUMMER:

Lien Baeteman, Erik Busschaert, Christine Caals, Vincent Danneel, Ruben David, Veronique Despodt, Christophe De Zutter, Valerie Descamps, Anne Goetghebeur, Tim Heddebauw, Pieter Hens, Heleen Poppe, Tom Roels, Geert Saelens, Ria Sleyter, Heidi Stubbe, Jean-Marie Theuninck.

FOTOGRAFIE EN ILLUSTRATIES:

Cover: Johan Swinnen

Ignace Claeys, Jan Dewulf, Tim Heddebauw, Staf Lambrecht, Robert Lust, Toerisme Oost- ende vzw, Stedelijke diensten.

ONTWERP LAY-OUT:

die Keure I Filip Degryse, Tim Bisschop Realisatie en druk: Die Keure nv

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER:

Johan Vandenabeele, stadssecretaris D 2008/0342/19

Deze Grote Klok kan je ook downloaden via het internet: www.oostende.be

Oostendenaars die in het buitenland wonen, kunnen de Grote Klok (gratis) toegestuurd krijgen. Heb je Oostendse familie of vrienden in het buitenland, bezorg dan hun naam en volledig adres aan de redactie van de Grote Klok, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende. Dan sturen wij ze voortaan de Grote Klok op.

ZIN IN SPORT?

Sporten doen we niet enkel om gezonder te leven.

Door te bewegen lopen we er beter geluimd bij en zijn we beter gewapend tegen stress.

Bovendien brengt sport mensen samen en wordt het zelfbeeld en het doorzettingsvermogen verhoogd. Sporten is voor de doorsneemens dan ook een gezonde ontspanning en een uitlaatklep waarbij het niveau van het beoefenen geen belang heeft.

Kortom, sporten biedt tal van voordelen en de stad Oostende helpt je graag meegenieten.

Leer (opnieuw) sporten met Sport Overdag!

Beweeg jij ook te weinig of wil je dolgraag een nieuwe sport aanleren?

Grijp je kans en neem vanaf maandag 6 oktober deel aan één van de introductiereeksen uit het programma ‘Sport Overdag’. Dat is een initiatief van de dienst Sport in samenwerking met de Sportraad. Deelnemen kost slechts 1 euro per les. De brochure met de introductielessen én met alle andere activiteiten van ‘Sport Overdag’ kan je in de meeste sportcentra krijgen en in elk geval ook in het Stadhuis aan de Infobalie of bij de dienst Sport. Het is nu het moment om te starten met nordic walking, met salsa, met start-to-run of start-to-skate of met tai chi.

Terugbetaling van het lidgeld bij de sportclub

Het Stadsbestuur geeft Oostendse jongeren (tot 19 jaar) die aangesloten zijn bij een Oostendse sportvereniging een gedeelte van het lidgeld terug. Bedoeling is om het sporten in clubverband aan te moedigen en de jonge clubleden een duwtje in de rug geven. De subsidie bedraagt maximum 10 euro en wordt eenmalig toegekend per sportjaar.

Sportinfrastructuur en sportvragen

Intussen blijven we als Stadsbestuur ook investeren in sportinfrastructuur. Zo wordt in het sportpark De Schorre momenteel het padennet afgewerkt en komen er nog parcours bij voor mountainbike, bmx, dirt trail en jogging. Ook het sportpoëzieparcours nadert stilaan zijn voltooiing.

Heb je suggesties voor het sportbeleid? Of wil je meer weten over het sportaanbod in Oostende?

Loop dan eens langs bij de dienst Sport in het stedelijk sportcentrum De Koninklijke Stallingen, Koninginnelaan 76. Of breng een bezoekje aan de website www.oostende.be/sport. Daar vind je een schat aan sportieve informatie. Doen!

En intussen supporteren we voor al onze sportieve Oostendse ploegen en duimen we voor heel veel sportsucces in het komende seizoen.

Johan Vandenabeele Jean Vandecasteele

Stadssecretaris Burgemeester

DE GROTE KLOK

OKTOBER 2008

02 DGK oktober 2008

(3)

De infosessies voor senioren vinden plaats op 16, 23 en 30 oktober, 6, 13, 20 en 27 novem- ber en 4 december telkens van 14.30 tot 16.30 uur in de Conferentiezaal van het Stadhuis. Per datum kunnen maximum 40 senioren deelne- men. Snel inschrijven is de boodschap!

We starten stipt om 14.30 uur met een uiteen- zetting over inbraak in woningen en diefstal met list. Daarna staan we stil bij gauw- en handtas- diefstal en om 15.30 uur staan uw vragen en opmerkingen centraal. We ronden af om 16.30 uur met een kopje koffi e.

Deelnemen aan de infosessie is gratis, maar vooraf inschrijven is wél noodzakelijk. De aanwezigen krijgen bovendien een interessant pakket met allerlei nuttige informatie.

Vul onderstaande strook in en stuur die zo snel

mogelijk terug naar de dienst Communicatie, kantoor 131 in het Stadhuis, Vindictivelaan 1.

Of schrijf je in via e-mail: info@oostende.be Vergeet niet je naam, adres en de dag waarop je de infosessie wil bijwonen te vermelden!

EEN GEWAARSCHUWDE SENIOR IS ER TWEE WAARD!

VEILIGHEID

In de vorige Grote Klok las je al dat de dienst Integrale Veiligheid en de Lokale Politie infosessies organiseren voor alle Oostendse senioren. Handige preventietips tonen aan hoe je inbraak, gauw- en handtasdiefstal, diefstal met list en verkeersagressie gemakkelijk kan voorkomen.

DE HEER/ MEVROUW (VOORNAAM + NAAM) ADRES

TELEFOON E-MAILADRES

schrijft zich in met personen voor de infosessie op (omcirkel de datum van je keuze)

16 oktober / 23 oktober / 30 oktober / 6 november / 13 november / 20 november / 27 november / 4 december *

HANDTEKENING

(4)

Na de succesvolle edities van de voorbije jaren maakt Oostende zich weer op voor een groots griezelfeest en zorgt voor een halloweenkleedje met animatie voor jong en oud.

Kom huiveren in de Griezelstad aan Zee van vrijdag 24 oktober tot zondag 2 november 2008!

Al vanaf vrijdag 10 oktober worden de winkel- straten – in samenwerking met de Verenigde Handelaarsbonden en Ho.Re.Ca. – omgeto- verd in een heus halloweendecor met heksen,

skeletten, monsters en pompoenen. Bangeri- ken blijven dus beter thuis! Heel wat restau- rants en hotels stellen speciale bloedstollende Halloweenmenu’s en -arrangementen voor.

De halloweengekte barst pas goed los op vrij- dag 24 oktober vanaf 16.00 uur met een groot griezelfeest op de Vuurtorenwijk.

Hou er in ieder geval rekening mee dat je de Oostendse binnenstad van zaterdag 25 oktober tot zondag 2 november op eigen risico betreedt. Heksen, monsters, duivels en andere huiveringwekkende schepsels maken de stra- ten dan onveilig.

Op vrijdag 31 oktober is het Sint-Petrus- en -Paulusplein om 20.00 uur hét decor voor het halloweenspektakel ‘De meesters van de nacht’

waarbij het elfenkasteel belegerd wordt door vreemde nachtwezens. Deze openluchtproduc- tie van Conceptregie Avalon is een combinatie van licht, vuuracts, muziek, pyrotechniek en luchtacrobatie. Een indrukwekkende lasershow sluit het geheel af.

In navolging van de Amerikaanse traditie richt Toerisme Oostende vzw gedurende drie mid- dagen een deel van de balie in voor een echte Trick or Treat. Elk kind dat verkleed aan de balie komt en het personeel doet schrikken, krijgt een zakje snoep in ruil. De kinderen kun- nen bovendien ter plaatse gratis gegrimeerd worden.

Meer info & programmabrochure?

In&Uit Oostende,

Monacoplein 2, T 059 70 11 99, www.halloween-oostende.be

04 DGKoktober 2008

CULTUUR

GRIEZELEN IN OOSTENDE GRIEZELEN IN OOSTENDE GRIEZELEN IN OOSTENDE

Haloweenwedstrijd

Toerisme Oostende organiseert een eta- lagewedstrijd voor handels- en horecaza- ken, maar daarnaast ook een wedstrijd voor alle inwoners van Oostende. Tover je huis, appartement of tuin om in een hal- loweendecor en maak kans op een mooie prijs. De jury bekroont de meest in het oog springende en originele decoraties.

Ze let daarbij op opvallendheid, creativi- teit, inventiviteit, benutte ruimte, kleur- schakering en gebruik van de affi che.

De mooie hoofdprijs is een citytrip voor twee personen naar Parijs ter waarde van 500 euro, geschonken door Jetair.

Haal dus snel die griezelspullen boven en begin eraan want de jury komt langs tussen 13 en 24 oktober.

Geef je deelname vóór vrijdag 10 okto- ber 2008 door aan: Toerisme Oostende vzw, Monacoplein 2, T 059/70.11.99, k.simoens@toerisme-oostende.be.

(5)

OKTOBER-

FOOR OP EEN GRIEZELSPOOR!

GEBOREN OP DE KERMIS

In een aangenaam nazomerzonnetje treffen we Paul Lauwers (56) op het Wapenplein, de kermisplace-to-be. Deze Oostendenaar is een vaste en graag geziene gast op de Oktoberfoor.

Elk jaar is de Oktoberfoor voor hem het hoog- tepunt van het kermisseizoen.

Paul is letterlijk en fi guurlijk geboren op de kermis. Hij zag immers het levenslicht op 11 oktober op de attractie van zijn ouders, die eveneens de stiel uitoefenden. Niet verwon- derlijk dus dat ook Paul al snel door het kermisvirus gebeten werd. Want naast zijn ouders koos ook zijn broer voor een leven als foorkramer!

DE KNEPEN VAN DE FOOR

De kermis kent voor Paul geen geheimen meer.

In het verleden had hij onder meer de Hyper, de Polyp en de legendarische Tagada onder zijn hoede. Momenteel is hij al zes jaar eige-

naar van de spectaculaire G-Force.

Met zijn G-Force schuimt Paul alle kermis- sen in het land af. Buiten het kermisseizoen schuilt de attractie in een depot in Nazareth en wordt ze onderworpen aan een grote onderhoudsbeurt. Vaak bezoekt Paul dan vak- beurzen, op zoek naar de nieuwste attracties en trends in kermisland.

De G-Force blijft nog steeds een publiekstrek- ker. Paul merkt dat zijn attractie vooral jeugdig volk aantrekt. Wist je dat de G-Force naarge- lang van de leeftijd van de bezoekers trager of sneller draait? Ook BV’s passeren wel eens de revue. Zo kreeg de G-Force reeds Herr Seele en Kim Clijsters over de bewegende vloer. Paul verklapte ons zelfs dat Axel Daeseleire ooit kotsmisselijk werd op de Tagada!

GRIEZELEN OP DE KERMIS!

Van 24 oktober tot 2 november viert de Stad aan Zee ‘Halloween aan Zee’. Naast diverse schrikwekkende animatie (grime, straatacts en optredens), wordt er weer fl ink gefuifd en is er een groots halloweenspektakel voor de hele familie op 31 oktober!

En sinds vorig jaar wordt ook de Oktoberfoor ondergedompeld in een horrorsfeer tijdens Halloween aan Zee. Alle attracties worden dan van kop tot teen aangekleed en zelfs de foor- kramers worden omgetoverd tot ware griezels, al grapt Paul dat sommige kramers daar zelfs geen grime voor nodig hebben!

Hoe dan ook, halloween op de Oktoberfoor valt in de smaak!

Dit jaar nemen alle foorkramers deel aan de halloweenactie die bovendien voor twee extra dagen kermisplezier (tijdens de herfstvakantie) zorgt.

We verwachten je dus op de Oktoberfoor!

Jong of oud, verkleed of niet, iedereen is er van harte welkom! Van 3 tot 29 oktober!

Van 3 tot 29 oktober 2008 slaat de Oktoberfoor zijn tenten op in de Stad aan Zee. En net als vorig jaar gaat de kermis de laatste dagen weer de griezeltoer op tijdens Halloween aan Zee. Onder de vele foorkramers is ook Paul Lauwers, uitbater van de G-For- ce, weer van de partij. De Grote Klok voelde hem aan de (griezel)tand!

CULTUUR

(6)

Cambio autodelen is een fl exibele formule waarbij op één of meer plaatsen in de stad dag en nacht auto’s klaar staan voor de gebruikers (zowel particulieren als organisaties en bedrijven). Deze auto’s kun je – tegen vergoeding – lenen als je er één nodig hebt. Je betaalt in functie van het gebruik (tijd en kilometers). Heb je de wagen slechts af en toe nodig, dan kan je dus wel wat geld uitsparen. Van het onderhoud, de keuring en administratie hoef je je niks aan te trekken, cambio zorgt voor alles. Ideaal voor wie weinig rijdt of als al- ternatief voor de vaak minder gebruikte tweede wagen!

Het cambioconcept is nog relatief nieuw, maar de ruim 5.800 gebruikers in België bewijzen dat het werkt.

MAKKELIJK, PRIJSVOORDELIG EN MILIEU- BEWUST

Cambio autodelen betekent een auto gebruiken wanneer je die nodig hebt zonder je zorgen te moeten maken over aankoop, onderhoud, verzekering, parkeerplaats...

Alle cambio-auto’s zijn omnium verzekerd en hebben een bijstandsverze- kering voor pech of ongevallen. Bovendien rijd je altijd met een jonge en goed onderhouden auto. Makkelijker kan niet!

Je eigen wagen kost veel geld: de aankoop zelf, taksen, verzekeringen, herstellingskosten... om nog maar te zwijgen van de prijzen van de brand- stof. Bij cambio zijn al deze kosten in de prijs inbegrepen. Je betaalt een (laag) maandelijks abonnement en verder betaal je enkel in functie van jouw gebruik.

Een cambio-wagen haalt gemiddeld zes tot acht gewone wagens van straat. Gewone wa-

gens staan vaak ongebruikt op een parkeer- plaats of in de garage. Door aan te sluiten bij

cambio draag je je steentje bij tot een meer leefbare woonomgeving. Het betekent

minder wagens in de stad, maar ook minder wagens die gefabriceerd moeten

worden. Ook dat levert minder belasting op voor het milieu!

HOE WERKT HET?

Wie aangesloten is bij cambio, reserveert een wagen wanneer

hij of zij er één nodig heeft, rijdt en plaatst de wagen na

gebruik terug. Cambio houdt de wagens netjes, zorgt voor

het onderhoud en voor alle administratie. Jij rijdt, cambio doet de rest. Als klant van cambio heb je toegang tot alle

wagens van cambio in alle steden. Je bent dus niet aan een bepaalde stad of standplaats gebonden. Bovendien wordt er naar gestreefd verschillende wagentypes aan te bieden. Moet je eens grotere boodschappen doen of iets verhuizen, dan bestel je een wagen met een iets grotere koffer.

Een auto reserveren kan via internet of via de telefoon, dag en nacht, zeven dagen per week. Je kan een wagen reserveren voor een uur, voor enkele uurtjes, voor een dag of langer. Eens de wagen voor jou gereser- veerd werd, hoef je die enkel nog op te halen op zijn standplaats. Dit kan met je cambio-kaart. Reserveren doe je ruim op voorhand ... of op het laatste moment.

In Vlaanderen is cambio een sterk partnership tussen Taxistop, VAB en De Lijn. Meer informatie vind je op www.cambio.be.

Autodelen in Oostende?

Cambio organiseert op vandaag al autodelen in een aantal Vlaamse steden. Nog niet in Oostende, maar dat kan veranderen. Vooraleer effectief in Oostende van start te gaan, wil Cambio uiteraard weten hoe groot de interesse hier is en wie er interesse heeft… Indien cambio in Oostende van start gaat, zou het aanbod in eerste instan- tie vermoedelijk bestaan uit enkele kleine stadswagens, en eventueel een mini-bestelwagen. Dit zijn de wagens die het meest gevraagd worden.

Wie heeft interesse?

Vul de cambio-enquête in, bij voorkeur op www.oostende.be of anders op papier op een exemplaar dat je krijgt aan de Infobalie in het Stadhuis.

LEEFMILIEU

WIE DOET MEE MET CAMBIO

AUTODELEN?

(laag) maandelijks abonnement en verder betaal je enkel in functie van

Een cambio-wagen haalt gemiddeld zes tot acht gewone wagens van straat. Gewone wa-

gens staan vaak ongebruikt op een parkeer- plaats of in de garage. Door aan te sluiten bij

cambio draag je je steentje bij tot een meer leefbare woonomgeving. Het betekent

minder wagens in de stad, maar ook minder wagens die gefabriceerd moeten

worden. Ook dat levert minder belasting op voor het milieu!

HOE WERKT HET?

Wie aangesloten is bij cambio, reserveert een wagen wanneer

hij of zij er één nodig heeft, rijdt en plaatst de wagen na

gebruik terug. Cambio houdt

de wagens netjes, zorgt voor Vul de cambio-enquête in op www.oostende.be!

0

06 DGKoktober 2008

(7)

ONDERWIJS

VRAAG JE ONDERWIJS-

CHEQUES EN/OF EEN SCHOOL-/

STUDIETOELAGE AAN!

ONDERWIJSCHEQUES

Ondanks alle inspanningen om het basisonder- wijs kosteloos te maken, is een schooljaar nooit helemaal gratis. Zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs nemen bijkomende kosten een fl inke hap uit het budget.

Daarom pakt het Stadsbestuur ook dit schooljaar weer uit met onderwijscheques. Een onder-

wijscheque kost de ouders 2 euro, maar heeft een waarde van 10 euro. In het lager onderwijs kan er bijvoorbeeld turn- en zwemgerei mee gekocht worden. In het secundair onderwijs kunnen er bijvoorbeeld boeken mee worden gehuurd of werkmateriaal mee worden gekocht.

Ook een schoolreis, een uitstap of een sportdag kunnen ermee bekostigd worden, wanneer die binnen de schooltijden plaatsvinden. Voor een schoolreis of een uitstap buiten de schooltijd, maaltijden, drankjes of foto’s kan je de onder- wijscheques niet gebruiken.

VOORWAARDEN

De onderwijscheques kunnen aangekocht worden door ouders die kinderen hebben in het basisonderwijs, in het secundair onderwijs of in het deeltijds beroepssecundair onderwijs.

Ook leerlingen in leertijd komen in aanmerking.

Voorwaarden zijn dat de leerlingen in Oostende wonen, in Oostende naar school gaan én het vorige schooljaar school gelopen hebben in een Oostendse school. Het gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 13.543,71 euro, verhoogd met 2.507,30 euro per persoon ten laste. Een per-

soon ten laste met 66% invaliditeit telt dubbel.

Het aantal cheques dat kan aangekocht worden, varieert van twee in de lagere school tot vier in de hoogste graden van het secundair onderwijs.

Je kan de cheques nog tot 13 februari 2009 ko- pen op maandag en woensdag tussen 14.00 en 17.00 uur en op vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur in het Sociaal Onderwijssecretariaat, Huize Willy Kooy, Hospitaalstraat 35. Daar krijg je ook meer inlichtingen.

DE SCHOOL- EN STUDIETOELAGE

Ouders met leerlingen in het secundair of hoger onderwijs zijn al langer vertrouwd met de stu-

dietoelage. Nieuw in het schooljaar 2008-2009 is de schooltoelage, een fi nanciële steun van de Vlaamse overheid om ook de schoolkosten voor leerlingen van het kleuter- en lager onderwijs te helpen dragen.

Of je als ouder in aanmerking komt voor een toelage, hangt in grote mate af van de samenstelling én het inkomen van je gezin. Ook regelmatige schoolaanwezigheid van je kind is een belangrijke voorwaarde om van de school- en studietoelage te kunnen genieten.

Meer info & aanvraagformilieren?

www.studietoelagen.be of bij het Sociaal Onderwijs- secretariaat, Huize Willy Kooy, Hospitaalstraat 35.

(8)

WIJKPOLITIE:

TOT JE DIENST!

08 DGKseptember 2008

SAMENLEVEN

Het meest wezenlijke kenmerk van de wijkpolitie is haar bereikbaar- heid en beschikbaarheid. Van alle politiediensten staat de wijkpolitie het dichtst bij de bevolking en vormt zo een belangrijke factor in het garanderen van een gemeenschapsgerichte politiezorg. Ze moet de band tussen de burger en de politie versterken. Om de bereikbaarheid te ga- randeren, verplaatsen de wijkagenten zich vaak te voet of per (brom)fi ets en proberen ze vaak aanwezig te zijn in hun wijk.

In Oostende is de wijkpolitie in vijf wijken georganiseerd die elk over een eigen wijkpolitiekantoor beschikken. Deze wijken zijn op hun beurt inge- deeld in sectoren waarbij elke sector een eigen wijkinspecteur heeft.

Je kan bij de wijkpolitie terecht voor allerhande problemen in je wijk inzake openbare orde, rust of veiligheid, sluikstorten, verkeersproble- men, bouwvallige woningen, geluidsoverlast… Ook voor je klachten over gerechtelijke aangelegenheden kan je op hen een beroep doen.

De directie Wijkpolitie bestaat uit directeur Erik Busschaert, commissaris en adjunct-directeur Thierry Logghe, commissaris. Zij worden bijgestaan door secretaresse Mieke Tas en hebben een kantoor op de eerste verdie- ping in het Stadhuis, Vindictivelaan 1, T 059/56.11.23,

dir.wijkpolitie@politie-oostende.be.

WIE IS MIJN WIJKINSPECTEUR?

Geef je adres in op www.politie-oostende.be en zie je onmiddellijk wie je wijkinspecteur is!

WIJKKANTOOR CENTRUM

Wijkverantwoordelijke: hoofdinspecteur Roland Borny.

Hoofdinspecteurs: Christiaan Styns, Patrick Vanderwal en Tania Wit- tevrongel.

Benedenverdieping van het Stadhuis, Vindictivelaan 1, T 059/56.11.10, F 059/56.20.66, wijk.centrum@politie-oostende.be.

Open: ma tot vr van 08.00 tot 16.00 uur (do tot 20.00 uur), za van 08.00 tot 12.00 uur.

WIJKKANTOOR WESTERKWARTIER

Wijkoffi cier: commissaris Frederik Thollebeek.

Hoofdinspecteur: Nancy Praet.

Sint-Catharinaplein 14, T 059/80.89.11, F 059/51.92.34, wijk.

westerkwartier@politie-oostende.be.

Open: ma tot vr van 13.00 tot 19.00 uur, za van 08.00 tot 12.00 uur.

WIJKKANTOOR MARIAKERKE

Wijkoffi cier: commissaris Dirk Houwen.

Hoofdinspecteur: Inge Clement.

Sint-Amandsberglaan 32, T 059/70.62.46, F 059/70.78.11, wijk.

mariakerke@politie-oostende.be.

Open: ma tot vr van 13.00 tot 19.00 uur, za van 08.00 tot 12.00 uur.

WIJKKANTOOR STENE-KONTERDAM

Wijkoffi cier: hoofdcommissaris Eddy Dupuis.

Hoofdinspecteur: Peter Tytgat.

Oudstationstraat 8, T 059/70.71.36, wijk.stene.konterdam.

zandvoorde@politie-oostende.be.

Open: ma tot vr van 13.00 tot 19.00 uur, za van 08.00 tot 12.00 uur.

WIJKKANTOOR ZANDVOORDE

Zandvoordedorpstraat 50, T 059/26.80.55, wijk.stene.konterdam.

zandvoorde@politie-oostende.be.

Open: ma, wo en vr van 09.00 tot 12.00 uur, do van 17.00 tot 20.00 uur.

WIJKKANTOOR VUURTOREN

Wijkverantwoordelijke: hoofdinspecteur Dany Van Landeghem.

Dr. Eduard Moreauxlaan 129-131, Tel. 059/25.14.95, F 059/25.14.96, wijk.vuurtoren@politie-oostende.be.

Open: ma tot vr van 13.00 tot 19.00 uur, za van 08.00 tot 12.00 uur.

Je kan steeds telefonisch een afspraak maken met de wijkverantwoorde- lijken voor materies waarvan je denkt dat ze het niveau van de wijkin- specteur overstijgen of waarbij de tussenkomst van de wijkinspecteur niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid.

(9)

In 2007 ontwikkelde de dienst Samenleven van het Stadsbestuur in samenwerking met een groep studenten van de Hogeschool West- Vlaanderen - departement Vesalius HISS, de Paulusfeesten vzw en Intro vzw het draaiboek ‘Wie laagst lacht, best lacht’. Dit draaiboek vormt een leidraad voor een rolstoeltoegankelijk evenement.

Wil je als organisator stappen zetten om je evenement rolstoeltoegan- kelijk te maken? Vraag dan zeker een gratis exemplaar van dit draai- boek bij de dienst Samenleven in het Stadhuis. Telefonisch kan dat via 059/80.55.00 of per mail via richard.doeven@oostende.be. Je kan het ook downloaden via www.oostende.be.

Je kan bij de dienst Samenleven ook gratis een signalisatiepakket ontlenen. Dit pakket bestaat uit een dertien verschillende pictogram- men, waarvan meerdere exemplaren verkrijgbaar zijn. De pictogrammen werden door het Grafi sch Atelier van de stad Oostende ontworpen op hard plastieken bordjes, zodat ze weerbestendig zijn en tegen een stootje kunnen.

Geïnteresseerd?

Je kan het aanvraagformulier downloaden op www.oostende.be.

DE TOEGANKELIJKHEIDSPRIJS

Jaarlijks kent het Oostendse stadsbestuur een Toegankelijkheids- prijs toe. Deze prijs wil mensen ertoe aanzetten initiatieven te nemen om de algemene toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijk- heid ten aanzien van personen met een handicap te optimaliseren.

De winnaar van de Toegankelijkheidsprijs 2007 is de Paulusfeesten vzw die heel wat inspanningen leverde om het festival toegankelijk te maken voor personen met een handicap.

De prijs wordt goed benut, want in 2008 werden de Paulusfeesten nog toegankelijker, en er zijn nog heel wat plannen voor de komende edities.

Denk je dat je in aanmerking komt voor de Toegankelijkheidsprijs 2008?

Je kan je nog kandidaat stellen tot en met 31 oktober 2008. Naast de persbelangstelling die de winnaar krijgt, ontvangt hij of zij ook een geldprijs ter waarde van 1.239 euro. Je kan je eigen kandidatuur indienen of een ander initiatief als kandidaat voordragen.

Het aanvraagformulier en het reglement vind je op www.oostende.be of bij de dienst Samenleven in het Stadhuis.

Meer info Richard Doeven,

dienst Samenleven, Stadhuis,

T 059/80.55.00, richard.doeven@oostende.be.

MAAK JE

EVENEMENT

TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN!

EXPO AAN ZEE

Nog tot 15 december loopt in het Kunstmuseum aan Zee in de Romestraat de tentoonstelling “...In The Cherished Company of Others...” van de Frans/ Pools/ Britse kunstenaar Marc Camille Chaimowicz.

Deze expo brengt vijftig kunstwerken van Chaimowicz samen. De selectie is ontstaan uit talloze gesprekken die de kunstenaar met curator Alexis Vaillant heeft gevoerd. Uit hun dialoog groeide de opzet om Chaimowicz’ tekeningen, decoratieve en functionele objecten, behangpapier, maquettes, sculpturen en schilderijen te combineren met kunstwerken van internationale kunstenaars waarmee hij zich verwant voelt, waaronder James Ensor, Gaston Eysselinck, Vittorio Giorgini, Fernand Khnopff, Jozef Peeters, Paul Radburn, Gerrit Thomas Rietveld, Félicien Rops, Georges Vantongerloo en Madelon Vriesendorp.

Het geheel, een vorm van “collectieve overzichtstentoonstelling”, is opgebouwd in de geest van speels onderzoek; een onderzoek dat als een vorm van fl aneren kan worden gezien. Of met de woorden van Eric de Kuyper: “het ongeziene in het al te bekende ontdekken”.

Naast deze tentoonstelling toont het Kunstmuseum aan Zee ook een aantal collectiepresentaties:

Naast Léon Spilliaert vestigt het museum met talloze archiefdo- cumenten de aandacht op Luc Peire en de groepstentoonstelling

“Vormen van Heden” in 1957 in Knokke. Net als bij Chaimowicz zien we een dialoog tussen beeldende kunst en design.

In het kader van het Marcel Broodthaers-project van AmuseeVous verzorgt het museum een collectiepresentatie aangevuld met bruiklenen en een bijdrage van Sven Augustijnen. Een kunste- naar staat immers nooit alleen. Hij/zij verhoudt zich tot andere kunstwerken, voorgangers en tijdgenoten.

SAMENLEVEN

(10)

10 DGK oktober 2008

ENERGIEBESPARENDE INVESTERING

BETAALT ZICHZELF TERUG

De stijgende energieprijzen zetten veel mensen aan het denken over hoe ze kunnen besparen op hun energiefactuur. Ook Maurice Jonckheere en Rosette Haegheman vonden dat ze hun woning nog meer konden isoleren door nieuwe ramen te plaatsen met hoogrendementsglas. Door de gratis lening van EOS, het Autonoom Gemeentebedrijf Energiebesparing Oostende, is deze investering voor Maurice en Rosette niet meteen een grote hap uit hun budget.

JE VOELT HET VERSCHIL

Maurice: “Tijdens een toespraak van de burgemeester hoorde ik dat je een renteloze lening kon krijgen van EOS om energiebesparende werken mee te betalen. Ik speelde toen al met het idee om enkele ramen in ons huis te vervangen door pvc ramen met hoogrendementsglas. Mijn dochter had er in haar huis laten plaatsen en daar voel je echt het verschil in vergelijking met gewone dubbele beglazing. Dat glas houdt veel meer de wind tegen.”

Hoogrendementsglas isoleert vijf maal beter dan enkel glas en twee tot drie keer beter dan gewoon dubbel glas. Door de besparing op je energiefactuur en de premies betaalt de investering in hoogrendementsglas zichzelf terug. “Die renteloze lening van EOS was voor ons de stimulans om het zeker te doen. We kunnen het bedrag maandelijks afbetalen zonder extra kosten.”

Maurice en Rosette zijn van plan om vijf ramen te vervangen: “Vooral bij het raam aan de voorkant en dat van de badkamer zullen we het verschil voelen. In de badkamer hebben we nu nog enkel glas. De voorkant van ons huis is aan de noordkant en in de winter voel je de koude naar binnen komen. Ik denk dat de nieuwe ramen een enorme verbetering zullen zijn.”

MILIEUBEWUST

“In ons dagelijks leven denken we ook aan het milieu, we gebruiken zoveel mogelijk spaarlampen. In de keuken hebben we een koepel in het plafond waardoor we veel daglicht binnen krijgen in ons huis. We gebruiken ook regenwater voor de wasmachine en het toilet. Wij smijten niet met ons geld, als we bijvoorbeeld niet in de badkamer moeten zijn dan draaien we daar de verwarming uit. Het heeft geen zin om te verwarmen als er niemand moet zijn. We laten ook niet onnodig het licht branden.”

Het koppel heeft ook al veel gelezen over de energiebesparende maatregelen. “Doordat we er nu veel meer over lezen, zij we er in gedachten ook meer mee bezig. We

praten er dan ook wel eens over in onze vriendenkring. Onze andere dochter praat er ook over om zo’n lening aan te gaan om enkele energiebesparende investeringen te bekostigen.”

“We plaatsen nu vooral nieuwe ramen omdat mijn dochter het ook gedaan heeft en we zelf gevoeld hebben wat het verschil kan zijn.

We willen misschien ook later kijken om een nieuwe dakisolatie te plaatsen maar dat is voor later. Alles op zijn tijd. We konden veel verschillende raamkozijnen kiezen in pvc. Wij hebben gekozen voor een witte binnenkant en de buitenkant zal bruin en generfd zijn. Het is niet meer zo dat je alleen maar witte pvc-ramen kan krijgen. Je kan kleuren combineren, door voor de binnenzijde en de buitenzijde van het raam een andere kleur te kiezen. Er bestaan pvc ramen met een nerfstructuur waardoor ze lijken op hun houten tegenhangers. En bovendien zal ik niet meer elke zomer op de ladder moeten kruipen om ze in te oliën,“ lacht Maurice. Het echtpaar kijkt alvast uit naar de verfraaiing van hun huis dat er meteen ook energiezuiniger op wordt.

Wil je ook energiebesparende maatre- gelen nemen en een renteloze lening afsluiten?

Alle info krijg je bij EOS, op de derde ver- dieping van het Stadhuis, Vindictivelaan 1, T 059/80.55.00, eos@oostende.be.

LEEFMILIEU

(11)

Groendaken zijn goed voor het milieu en voor je portemonnee. Daarom verleent de overheid een subsidie voor de aanleg van een groendak.

WAT IS EEN GROENDAK?

Een groendak is een begroeid (plat of hellend) dak. Het omvat een daksysteem waarbij minstens een wortelvaste laag, een draineerlaag, een substraatlaag (ondergrond) en een

vegetatielaag aanwezig zijn over de volledig aangelegde oppervlakte.

Een extensief groendak is een dak met lage begroeiing met mossen, vetplanten of kruiden.

Deze daken moeten slechts één maal per jaar onderhouden worden. Een intensief groendak

is een daktuin met een gazon met planten, struiken of zelfs bomen. Dit dak vraagt om een intensief onderhoud: er moet regelmatig gemaaid, gesnoeid of gemest worden.

DE VOORDELEN VAN EEN GROENDAK

In het streven naar duurzame ontwikkeling bieden groendaken een belangrijke bijdrage:

Groendaken bieden een buffer die bij hevige neerslag het hemelwater ophoudt.

Groendaken zuiveren het opgevangen regenwater.

Groendaken verhogen de esthetische kwaliteit van de omgeving.

Groendaken dragen bij tot de biodiversiteit van de omgeving.

In de zomer isoleren groendaken tegen warmte (waardoor de behoefte aan airco afneemt).

In de winter isoleren groendaken tegen koude (waardoor er bespaard wordt op de energiefactuur).

Groendaken werken geluidsisolerend.

Groendaken garanderen een langere levensduur van de dakbedekking.

Redenen genoeg dus om een groendak aan te leggen!

Bovendien heb je voor de omvorming van een plat dak naar een extensief groendak geen bouwvergunning nodig!

ZET JE DAK IN HET GROEN

Op zaterdag 18 en zondag 19 oktober stellen de eigenaars van energievriendelijke woningen en passiefhuizen hun woningen open voor geïnteresseerde bouwers en verbouwers. Tijdens Open Klimaathuizen geven de eigenaars infose- ssies over hun bouw- en woonervaringen. Open Klimaathuizen is een organisatie van Bond Beter Leefmilieu. Je kunt kiezen uit een gevarieerd aanbod van rijhuizen, appartementen en vrij- staande woningen die elk op hun eigen manier energie besparen. Zo kom je uit de eerste hand te weten hoe het bouwproces verloopt, en welke belangrijke aandachtspunten zijn bij het bouwen van een energievriendelijk huis. Eén van de blikvangers dit jaar is een passiefhuis ontworpen

door Serge de Gheldere, klimaatambassadeur van Al Gore.

In twee tot drie uur durende workshops laten de huiseigenaars de kandidaat-bouwers en -verbou- wers de talrijke voordelen van energievriendelijk bouwen en verbouwen ervaren, zien, horen en voelen. De workshops starten telkens om 10.00 uur en/of om 14.00 uur.

Geïnteresseerd in een bezoek aan een passief- huis of een laagenergiewoning? Surf dan naar www.openklimaathuizen.be. Je vindt er een over- zicht van alle woningen en je kan je inschrijven voor een bezoek.

Vraag je subsidie!

Je kan een subsidie krijgen voor de aanleg van een intensief of extensief groendak. De subsidie bedraagt 31 euro per vierkante meter groendak.

Het subsidiereglement en het aanvraagformulier vind je op www.oostende.be of bij de dienst Leefmilieu op de vierde verdieping van het Stadhuis,

Vindictivelaan 1, T 059/80.55.00,

milieudienst@oostende.be.

OPEN KLIMAATHUIZEN

LEEFMILEU

(12)

Dit jaar verwelkomde Telindus de duizendste werknemer op het bedrijvenpark van Plassendale. Als je Oostende binnenrijdt langs de A10 valt het meteen op. Waar vroeger vooral koeien stonden te grazen, schieten nu bedrijven als paddenstoelen uit de grond. Plassendale is een succesverhaal!!

HOE HET GROEIDE

Enkele jaren geleden zag je op de 150 hectaren van Plassendale voornamelijk vee grazen.

Onder impuls van nv Plassendale en meer recent het Economisch Huis -dat instaat voor de prospectie en selectie- vestigden er zich de jongste jaren tal van bedrijven. Ondertus- sen zijn er op Plassendale twintig operationele bedrijven. Veertien andere staan in de steigers of openen nog dit jaar de deuren. Plassendale telt nu vier zones en herbergt bedrijven uit de meest uiteenlopende sectoren: transport, bouw, horeca, telecom…

Daarnaast biedt Plassendale Chemie nog eens plaats aan een slordige honderd hectare bedrijventerrein.

TEWERKSTELLING PRIORITAIR

Het belangrijkste aspect aan het bedrijvenpark Plassendale blijft de tewerkstelling. Het Economisch Huis ziet er dan ook op toe dat elk bedrijf dat er zich wil vestigen voldoende jobs met zich mee brengt. En het loopt op wieltjes. Telindus -zowat het eerste Plassen- dalebedrijf- verwelkomde onlangs de duizendste werknemer. Dit jaar zijn nog vijfhon- derd extra jobs voorzien. De mogelijke tewerkstelling van Plassendale bedraagt 2.439 werknemers!

PERSONEEL GEZOCHT

De grootste uitdaging voor de toekomst is de zoektocht naar geschikt personeel. Het Economisch Huis maakt er alvast werk van om de werkloosheid (8% in Oostende) en de vraag van de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen. Dat gebeurt in samenwerking met de VDAB, die voor elk Oostends bedrijf een aanpak op maat verzorgt.

Recent blijkt de werkloosheidsgraad in Oostende dan ook sneller te dalen dan vroeger en is de Vlaamse gemiddelde daling bijna bereikt. Beslist een positieve evolutie maar toch blijven extra inspanningen noodzakelijk. De belangrijkste doelstelling voor het Economisch Huis blijft om zoveel mogelijk mensen aan een volwaardige en duurzame job te helpen.

Meer info over Plassendale en de tewerkstelling?

Surf naar www.oostendewerkt.be. Op die site kan je ook inschrijven op de digitale nieuws- brief van het Economisch Huis.

VAN TELECOM

TOT EDELMETAAL…

PLASSENDALES SUCCESVERHAAL!

SUCCESVERHAAL!

MAAK WAARDIG WERK VAN 11.11.11!

Werknemers zijn geen gereedschap!

Met deze slogan trekt 11.11.11 in het najaar de campagne ‘Waardig werk’ op gang. Rechten van de werknemers staan overal ter wereld onder druk.

Bedrijven verhuizen, op zoek naar de goedkoopste productiemogelijkheden. De onzekere werksitua- ties zetten werknemers tegen elkaar op…

En dat terwijl internationale solidariteit broodnodig is! Immers, pas als werknemers in het Zuiden een deftig loon, goede arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming krijgen, kunnen werknemers in het Noorden dezelfde voorwaarden blijven afdwingen.

Er is dus werk aan de winkel!

11.11.11 IN OOSTENDE

De 11.11.11-campagne ‘waardig werk’ loopt van 25 oktober tot 11 november 2008. Ook in de Stad aan Zee staan tal van activiteiten op het programma.

Een folder met het volledige programma krijg je aan de Infobalie in het Stadhuis. Meer info over de campagne vind je op www.waardigwerk.be.

SAMENLEVEN

12 DGKoktober 2008

(13)

VAN TELECOM

TOT EDELMETAAL…

PLASSENDALES SUCCESVERHAAL!

WAT IS OUDERENMIS- (BE)HANDELING?

Ouderenmis(be)handeling kan verschillende vormen aannemen. Zo onderscheiden we:

fysieke mis(be)handeling (slaan, vastbin- den…);

psychische mis(be)handeling (vernederen, intimideren…);

verwaarlozing (geen aangepaste voeding geven, te weinig medische zorgen…);

fi nanciële uitbuiting (verplichten tot het ge- ven van volmachten, giften eisen, misbruik maken van goedgelovigheid…);

seksueel misbruik (aanranding, exhibitio- nisme, zich onnodig vaak moeten uitkle- den…);

schending van de rechten (post lezen of achterhouden, het niet alleen laten van de oudere met zijn bezoek…);

verzorging laat te wensen over.

WAAR KAN JE TERECHT?

Welke vorm het ook moge zijn, opzettelijk of niet, als je zelf geconfronteerd wordt met ouderenmis(be)handeling, of je merkt dat dit gebeurt bij ouderen uit je omgeving, dan kan je terecht bij het Vlaams Meldpunt Ouderen- mis(be)handeling.

Een medewerker luistert, registreert de mel- ding anoniem en probeert de gewenste hulp op gang te brengen. Het meldpunt geeft ad- vies en zoekt samen met het slachtoffer naar de meest aangewezen hulp. Alles wat wordt verteld, is onderworpen aan het beroepsge- heim.

Het helpt om erover te praten, ook al is dat moeilijk. Het is vaak een eerste stap om iets te veranderen. Zwijgen biedt geen uitkomst!

Meer info

Vlaams Meldpunt ouderenmis(be)handeling, Grotenbergestraat 26, 9620 Zottegem, T 078/15.15.70, meldpuntomb@skynet.be, www.meldpuntouderenmishandeling.be.

OUDERENMIS-

(BE)HANDELING,

ZWIJGEN BIEDT GEEN UITKOMST!

Je hebt misschien al van de problematiek gehoord. Meer ouderen dan je denkt krijgen ermee te maken. Een thuis zou een veilige plaats moeten bieden waar men geborgenheid voelt. Dit is echter niet altijd zo. Ouderen worden soms onvoldoende respectvol en menswaardig behandeld. Omdat zwijgen geen uitkomst biedt, werd het Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling opgericht.

SAMENLEVEN

NAAM

ADRES

TEL

OPLOSSING

WAAR IN OOSTENDE

Stuur je oplossing met het antwoord waar deze foto getrokken werd vóór 1 november 2008 naar Stadsbestuur Oostende, Redactie van de Grote Klok, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende.

Deze maand geven wij tien kerstbo- men weg!

De winnaars worden telefonisch verwittigd en krijgen hun boom thuis geleverd in de tweede week van december.

Op de foto in de vorige Grote Klok zag je een detail van het huis in de Kasteelstraat 27.

Uit de 35 correcte antwoorden selecteerden we vijf winnaars die ondertussen een bonnenboekje voor de Oktoberfoor in de bus kregen.

(14)

14 DGK juni 2008

Het Archief is samen met de dienst Sport op zoek naar foto’s van ‘Sportend Oostende’.

Bedoeling is om een zo ruim mogelijke waaier van foto’s van sportende Oostendenaars of sportactiviteiten in Oostende te verzamelen en op de Beeldbank van Oostende te plaatsen.

Met deze oproep spreken we niet alleen clubs en verenigingen aan, maar ook de individuele sportieveling of liefhebber. Van atletiek tot zwemmen, van basketbal tot voetbal, maar ook American football, bowling, judo, tennis, surfen,… We zoeken daarbij niet enkel actiefo- to’s maar ook foto’s van supporters op de

tribune, van vieringen,…

De collectie van het Archief telt zelf al fl ink wat sportfoto’s. Je vindt ze per sporttak in de digitale tentoonstelling ‘Sportend Oostende’ op de Beeldbank (www.beeldbankoostende.be).

Neem dus een duik in je fotoalbums en bezorg ons sportfoto’s van jezelf, je ouders, grootouders, kinderen of kleinkinderen. Je kan deze foto’s

ofwel zelf op de Beeldbank plaatsen via het digitale formulier op

www.beeldbankoostende.be, ofwel inscannen en doormailen naar archief@oostende.be,

ofwel naar het Archief brengen om ze te laten inscannen.

Nog een extra vraagje: probeer de foto’s zoveel mogelijk te documenteren. Welke sport, hoe heten de sporters, welke club(s) of vereniging(en), welke plaats, in welk jaar, welke datum …

14 14

14 DGKDGKDGKoktoberjuni oktoberjuni 2008oktober20082008200820082008

BEELDBANK VAN OOSTENDE ZOEKT SPORTFOTO’S!

BEELDBANK VAN OOSTENDE ZOEKT SPORTFOTO’S!

BEELDBANK VAN OOSTENDE ZOEKT SPORTFOTO’S!

CULTUUR

(15)

HEERLIJK RAVOTTEN OP HET SINT-CATHARINAPLEIN

Het populaire speelpleintje aan het Sint-Catha- rinaplein was door veelvuldig gebruik (hoe kan het ook anders?) aan vervanging toe. Het ideale ogenblik dus om het plein in een nieuw kleedje te steken!

Het vernieuwde speelmekka van het Wes- terkwartier legt de nadruk op diversiteit. Alle kinderen tussen 2 en 12 jaar moeten er im- mers hun energie kwijt kunnen. Een grappige, speelse dino, een uitnodigende schommel en een te gekke draaiwip moeten daarvoor zorgen.

Een aantal kleinere speeltoestellen en wat groenelementen vervolledigen het kleurrijke speelpleintje.

Kom gerust eens langs en geniet van deze leuke speelomgeving!

TER YDE VOOR JONGE RIDDERS EN JONKVROUWEN

Eind mei verrees in de achtertuin van het ont- moetingscentrum in Raversijde een kasteel!

Deze kleurrijke open vesting met kantelen en

voorzien van onder meer een verrekijker, een glijbaan en kanonnen nodigt de kleintjes uit tot spelen.

In het speelkasteel staat ‘fantasie’ centraal.

Geen vergeetput in dit speelverhaal, maar een spinner bowl voor de stoere peuter die van rondtollen houdt. Voor de allerkleinste avontu- rier die nog niet zo zeker op de benen staat, is er een verend vliegtuigje.

Kinderen tussen 2 en 4 jaar vinden er uit- daging, spanning en beweging in een pas aangelegd groen kader. Hoog tijd om het fort in te palmen!

AKKERSTRAAT VERWEL- KOMT SPEELVOGELS!

De wijk Konterdam telt weinig open ruimtes.

Maar omdat ook kinderen uit die wijk recht hebben op een portie speelplezier, werd na een heus vooronderzoek beslist om aan de Akkers- traat een gloednieuwe speelinfrastructuur te plaatsen. Ondanks de beperkte mogelijkheden in de buurt, is dit een weloverwogen keuze.

Het terrein is voldoende groot en transparant.

Vooral na de groeningreep in 2004 straalt het parkje een ‘naturel’ uit waar het aangenaam toeven is.

Het speelplatform met als thema ‘Jungle’ zal ongetwijfeld heel wat aandacht genieten. Door het kreupelhout struinen, over omgevallen bomen klimmen en aan lianen zwaaien zijn de vaste ingrediënten in dit speelmenu.

Kinderen van 3 tot 12 jaar hebben echter verschillende speelbehoeften. Om hieraan tegemoet te komen -maar ook omdat het terrein het toelaat- werd het speelplein verder aangevuld met een schommel, een wip en een balanceerbalk. Een wiebelend tweetal laat ook de allerkleinste ontdekkingsreiziger toe aan de activiteit deel te nemen.

meer info over deze en over alle an- dere speelpleinen

dienst Jeugd en Onderwijs, T 059/51.01.76.

JEUGD

SPEELPLEINTJES

OM TE ONTDEKKEN

(16)

LANSZWEERT,

ECHT OOSTENDS?

Het zeventiende nummer in de reeks Oostendse Historische Publicaties is een familiekroniek over de familie Lanszweert. In tegenstelling tot andere gekende Oostendse fa- milies, zoals de Van Iseghems of de Serruys, is de naam Lanszweert verdwenen en vergeten in Oostende. Weinig doet nog denken aan deze destijds vooraanstaande fami- lie die een grote bijdrage tot de groei van de stad heeft gehad.

Dit boek wil daar verandering in brengen.

BOEIENDE

FAMILIEGESCHIEDENIS

Veel families die later als echte Oostendse families werden beschouwd, zakten eind ze- ventiende eeuw vanuit heel Vlaanderen af naar onze havenstad. Zo ging het ook met de familie Lanszweert uit Poperinge. Antoon Lanszweert vestigde zich eind jaren 1690, na zijn huwelijk met een plaatselijk meisje, defi nitief in Oost- ende. De familie bleef twee eeuwen actief aan- wezig in de stad. Eén van de familieleden was burgemeester tijdens de Revolutie van 1830,

een ander familielid was actief in de Oostendse Compagnie. Hij was kaper ten dienste van de keizerin en maakte de polders rond de stads- kern bewoonbaar. Nog een andere Lanszweert kwam als amateurwetenschapper in contact

met de meeste Europese wetenschappers. De laatste mannelijke vertegenwoordiger van die Oostendse familie stierf in 1906.

OP ZOEK NAAR OP ZOEK NAAR

DE ROOTS DE ROOTS

Het boek is geschreven door Jacques van Wijnendaele, doctor

in de geschiedenis en klein- zoon van de laatste erfgename van de familie Lanszweert. Als kleinzoon van Louisa Lanszweert kreeg de auteur een deel van het familiearchief in handen. Hij ging op zoek naar de wortels van zijn familie en hun betekenis en belang voor Oostende.

Je koopt de publicatie aan de Infobalie van het Stadhuis (10 euro) of na overschrijving van 10 + 2 euro verzendingskosten op rekeningnummer 091- 0065420-71 van de Stadskas, Stadhuis, Vindictivel- aan 1, 8400 Oostende met vermelding “104/161/02 – OHP 17-Lanszweert”.

RAOUL SERVAIS, DE TOVENAAR VAN OOSTENDE!

Cineast Raoul Servais is dit jaar 80 gewor- den en dat gaat niet onopgemerkt voorbij.

Begin mei was er al een verrassingsfeest in het Kursaal en op 26 augustus werd Servais gehuldigd door het Oostendse stadsbestuur.

Bovendien krijgt Servais op 8 oktober 2008, tijdens het Filmfestival van Gent, een eredoc- toraat van de Universiteit Gent. En nu is er dus ook het boek Raoul Servais, De Tovenaar van Oostende.

ENGAGEMENT - UITDAGING - ERKENNING

Deze drie woorden vormen de ondertitel van het boek, dat een passend eerbetoon is aan en een uniek naslagwerk over deze revolutionaire Belgische animatiecineast. De auteurs Johan

Swinnen en Luc Deneulin hebben naast een diepgravend interview met de meester ook een uitvoerige biografi e opgenomen en een volledig en origineel geïllustreerd overzicht van alle fi lms van Servais. Prachtige foto’s uit het archief van het Fonds Raoul Servais en een reeks zwart-wit portretten maken van het boek meer dan alleen maar een onmisbaar referentiewerk. Het is zowel een collector’s item als een eerbetoon geworden aan de man die zijn onderscheiding aan de Universiteit Gent krijgt als “een bekro- ning van zijn internationaal erkende oeuvre, van zijn maatschappelijk engagement en van zijn bijdrage tot het academisch fi lmonderwijs in Vlaanderen.”

Raoul Servais. De Tovenaar van Oostende telt 320 pagina’s (vierkleurendruk), werd uitgegeven bij ASP / VUBPRESS en kost 40 euro.

JAMES ENSOR: EEN KUNSTENAAR MET EEN HANDLEIDING?

In ‘James Ensor. Een biografi e’ laat Eric Min er geen twijfel over bestaan dat James Ensor op het kruispunt heeft gestaan van alles wat tussen 1880 en 1920 avant-garde was. Het boek brengt het verhaal van een ongeduldige, ontevreden mens, wiens ontmoetingen met bekende namen als Rik Wouters, Nolde, Kandinsky, Leon Spilliaert, Neel Doff, dichters en vrijdenkers uitvoerig worden belicht. In een heldere stijl en met oog voor details schetst Min een kleurrijk portret van een kunstenaar die zijn eigen leven grotendeels zelf regisseerde. ‘James Ensor. Een biografi e’ is een met liefde en vakmanschap geschreven biografi e.

MOEILIJK ONDERWERP!

James Ensor (1860-1949) weet als geen ander dat een kunstenaar een goed verhaal nodig heeft. Hij regisseert zijn eigen geschiedenis, laat bepaalde anekdotes uitlekken en ver- zwijgt alles wat hem niet goed uitkomt. Wie Ensors brieven, toespraken en artikels leest, ontkomt niet aan de gespletenheid van de kunstenaar, die zich zeer goed bewust is van de waarde en invloed van zijn geschriften.

16 DGKoktober 2008

OVER OOSTENDE

EN OOSTENDENAARS

Er zijn de voorbije periode enkele prachtige boeken verschenen over Oostende en over bekende Oostendenaars. In deze Grote Klok houden we even halt bij nieuwe boeken over Raoul Servais, over James Ensor, over Dixie Dansercoer en Adrien de Gerlache en over de familie Lanszweert.

CULTUUR

(17)

CULTUUR

Bovendien schaamt hij zich niet bewonderaars en schrijvers aan te sporen om zijn levensver- haal te schrijven. Doelbewust laat hij bepaalde jeugdherinneringen los in brieven aan de auteurs Pol de Mont, Andre De Ridder, en Louis Delattre. Wie zich aan een artikel over hem waagt, mag zich aan een rechtzetting verwachten, of wordt met allerlei correcties bestookt. Kortom, alles wat Ensor schrijft en de toespraken die hij houdt, hebben maar één doel: zijn levensverhaal op een voor het publiek aantrekkelijke manier kruiden. James Ensor is met andere woorden een bijzonder lastige klant voor elke biograaf. Hij hield geen dagboek bij, talloze brieven die de kunstenaar ontving - o.a. van Kandinsky, Verhaeren, De Vlaminck en Maeterlinck - zijn verloren gegaan, fondsen blijven verborgen en bepaalde archieven zijn nog steeds niet toegankelijk.

Een belangrijke bron van informatie voor Eric Min waren ongetwijfeld ‘James Ensor, Lettres’,

‘James Ensor, Mes Ecrits Ou Les Suffi sances Matamoresques’ en ‘James Ensor, Lettres A Emma Lambotte (1904-1914)’. Interessante bronnen voor anekdotes vond Min in Oost- endse kranten, recensies, tentoonstellingsca- talogi en andere publicaties van weleer. Met dit bronnenmateriaal en getuigenissen het leven van een uitzonderlijk kunstenaar zo natuurge- trouw mogelijk reconstrueren, was beslist geen sinecure.

SLECHTE CIJFERS VOOR TEKENEN

Na enkele algemene beschouwingen over het vroegere leven in Oostende komt het levensverhaal van de meester vanaf oktober 1877 pas echt goed op gang. De zeven- tienjarige Ensor laat zich inschrijven aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in de Brusselse Zuidstraat. Zijn debuut op de academie is allesbehalve succesvol. Hij eindigt als twintigste op zesentwintig voor tekenen, als voorlaatste voor schilderen. Twintig jaar later zal Ensor in een brief aan Du Jardin zijn slechte resultaten verdoezelen. Hij schrijft dat hij een tweede prijs behaalde voor het tekenen naar de antieke kop en dat zijn tekeningen bewondering oogstten bij zijn leraren. Nadien haalt hij betere cijfers voor tekenen, maar zijn

schilderijen vallen nooit echt in de smaak. Ook later zal Ensor met zijn academische misluk- king blijven koketteren. Na zijn studies aan de Brusselse academie keert hij met hangende pootjes terug naar zijn atelier in Oostende. Hij blijft er, enkele korte buitenlandse trips niet te nagesproken, zijn hele leven in de buurt rondhangen.

DE BESTE PENNEN SCHRIJVEN OVER ENSOR

Ofschoon 1898 wat productie betreft veeleer een mager jaar is, zal hij toch in Parijs expose- ren. Hij is dan nog geen veertig jaar oud, een tweewekelijks blad dat bericht over ‘tout ce qui est nouveau en art, littérature, sociologie’

zal een speciaal nummer aan hem wijden.

De beste pennen zullen over hem schrijven:

Maeterlinck, Verhaeren, Lemonier, Picard, Rousseau, e.a. Saillant detail: Ensor is niet naar Parijs gereisd om zijn tentoonstelling te bekijken. Een ongeval met de fi ets houdt hem in Oostende, waar hij een vertrouwd personage in het straatbeeld is geworden.

In zijn eeuwig zwarte mantel, met zijn hoed en grijze baard is hij tot een levend monument verworden. Opmerkelijk is dat Ensor zich niet echt van zijn verleden heeft afgekeerd, maar zijn eigen levensverhaal daarentegen wel vakkundig regisseerde. Zo is het hoofdstuk Ensor en de vrouwen nog niet helemaal geschreven. Het is een publiek geheim dat de kunstenaar een spe- ciale verhouding had met de andere sekse. De overlevering wil dat Augusta Boogaerts, dochter van een Oostendse hoteluitbater en Ensors

‘vriendin voor het leven’ erover klaagde dat de meester een povere minnaar was. Over dit en andere belangrijke aspecten uit het leven van de Oostendse meester hangt helaas nog een sluier van geheimzinnigheid. Dat komt wellicht doordat behoorlijk veel archiefmateriaal zich in privé- handen bevindt en niet voor studie toegankelijk is. Het is volgens biograaf Eric Min dan ook de hoogste tijd voor de oprichting van een archief of studiecentrum James Ensor in Oostende.

Deze Ensorbiografi e telt 344 pagina’s, is uitgegeven bij Meulenhoff / Manteau Antwerpen en kost 29,95 euro.

DIXIE DANSERCOER IN DE VOETSPOREN VAN ADRIEN DE GERLACHE

In mei stond het festival Oostende voor Anker al volledig in het teken van de Belgen op de Zuidpool. Niet toevallig, want het is immers net 110 jaar geleden dat Adrien de Gerlache met een kleine ploeg avonturiers, wetenschappers en zeelui de Zuidpoolwinter trotseerde. Dit bete- kende meteen ook de aanzet van een verregaand Belgisch engagement op de Zuidpool, dat tot op vandaag doorloopt. Het schip van de Gerlache, de Belgica, is dan weer onderwerp van de tentoon- stelling die op dit ogenblik in Domein Raversijde loopt. ‘Eindbestemming Harstad’ brengt de volledige geschiedenis van de Belgica en focust vooral op het recente maritieme archeologische onderzoek van het wrak van de Belgica dat zich in Noorse wateren bevindt.

Eind 2007 trok Dixie Dansercoer met een enthousiast team poolreizigers in het spoor van Adrien de Gerlache naar de Zuidpool. Met de Euronav Belgica volgde hij stap voor stap de oorspronkelijke route van de Gerlache. Eén van de prachtige resultaten van deze expeditie is een lees- en fotoboek geworden waarin je als het ware de reizen van de Gerlache en Dansercoer zelf meemaakt. De verbluffende foto’s tonen het ongelofelijke licht van het ijscontinent.

Antarctica 1897/1898 – 2007/2008. Dixie Dansercoer in de voetsporen van Adrien de Gerlache telt 137 pagina’s, is uitgegeven bij Davidsfonds Fontaine en is te koop voor 29,95 euro.

(18)

OPENBAAR DOMEIN

18 DGKoktober 2008

Op 18 juli 2008 heeft de Vlaamse regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening

regionaalstedelijk gebied Oostende”

voorlopig vastgesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen van de

stedenbouwkundige voorschriften voor in delen van Bredene, Middelkerke, Oostende en Oudenburg.

Naast een duidelijk onderscheid tussen de grens van het regionaalstedelijk gebied Oostende en de afbakening van het gebied voor havenactiviteiten, bevatten de documenten de volgende bijzondere opties voor het grondgebied van Oostende:

1.

De vastlegging van het stedelijk ontwikke- lingsgebied en de C-Power site op de Oosteroever.

Op de kop van de oostelijke havengeul is een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven bestemd met daarnaast ten zuiden van de Vuurtorenweg een zone als gemengd regionaal bedrijventerrein, dat na gebruik als natuurgebied zal worden nabestemd.

Tussen de Halve Maandijk in de strand- en dijkzone is een natuurgebied. Deze zone maakt deel uit van een groter geheel natuur dat in het buitengebied van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is gelegen. Om deze reden wordt het trouwens ook aangeduid als GEN gebied (Grote Eenheid Natuur).

Het gebied van de vroegere inmiddels afge- broken werkhuizen Decloedt aan de Vuurto- renweg wordt bestemd voor natuurgebied. Dit deel zou voor een glacis coupé in aanmerking kunnen komen.

Het stedelijk domein Duin en Zee met de aanpalende sportgronden en parkeerterrein is bestemd voor openbaar nuts- en gemeen- schapsvoorzieningen.

De site van het vroegere Militair Hospitaal aan de Godtschalckstraat, een deel van de zone gelegen tussen de Ankerstraat en de Koninklijke Baan en de gronden en gebouwen gelegen in het gebied dat in grote lijnen wordt begrensd door de Vuurtorenweg, de Slipway- kaai, de Hendrik Baelskaai, de Liefkemores- straat, de Victorialaan en de Fortstraat zijn opgetekend als stedelijk ontwikkelingsgebied bestemd o.a. voor wonen, handel, horeca, bedrijven, kantoren en diensten, openbare en private nutsvoorzieningen. Een project

voor een deel van dit gebied is momenteel in opmaak onder de vorm van een PPS-project.

2.

Het deelgebied ten zuiden van de Rietmus- straat, begrensd door de Stuiverstraat en de Gisteslesteenweg is een overgangszone naar het stadsrandbos en krijgt een woonbestemming met een structurele groenzone die minstens 1/3de van het gebied moet omvatten. Deze zone moet een groene zachte overgang vormen naar het aan- palende stadsrandbos. Vooraleer dit gebied kan aangesneden worden zal eerst een gedetailleerde inrichtingsstudie moeten worden uitgevoerd, waarin rekening wordt gehouden met diverse aspecten uit het milieueffectrapport;

3.

Het binnengebied achter de zone voor kmo en handel aan de oostzijde van de Torhoutse- steenweg dat aansluit op Stene-dorp en paalt aan de Schorredijk is in eerste instantie bestemd als bouwvrij agrarisch gebied (BAG), bestemd voor de beroepslandbouw. Zodra verdere restricties inzake geluidshinder opgelegd worden aan de luchthavenexploitatie kan de nabestemming

“woongebied” worden gerealiseerd. Ook hier zal eerst een inrichtingsstudie moeten gebeuren waarbij o.a. gezocht wordt naar een ontsluiting van het gebied via de Steensedijk en niet naar de Torhoutsesteenweg.

4.

Een deel van de vroegere kazerne Bootsman Jonson aan de Lijndraaiersstraat en de Zinnialaan is niet langer vereist voor militaire doeleinden. Dit deel van ruim 2,3 hectare krijgt een woonbestem- ming ten einde te voldoen aan de woonbehoeften van het afbakeningsproces. De bestemming

“wonen” bevat hier ook de aan wonen verwante activiteiten en voorzieningen zoals handel, horeca, bedrijven, kantoren en diensten;

5.

Een deel van de gewestgronden gelegen tussen het Montgomerydok en de Voorhaven krijgt een woonbestemming en zal via een PPS project worden uitgebouwd tot een multifunc- tioneel gebied met een verweving van functies, waarin bijzondere aandacht zal besteed worden aan woon- en hotelfuncties. De gronden van de NMBS en de Lijn achter het Station Oostende aan de Natiënkaai tot voorbij de Graaf de Smet de Naeyerbrug palend tot aan de Konterdamkaai verliezen tijdelijk hun openbaar karakter ten einde op deze site een gemengd stedelijk inbreidings- gericht project met een brede verweving van zowel openbare als private functies te kunnen realiseren. De bestaande perrons worden volledig heringericht en krijgen een nieuwe overkapping met erboven een parkeergebouw. De openbare functies “spoorwegen-treinen” en “buurtspoor- wegen- trams en bussen” zullen ruimtelijk nog beter op elkaar worden afgestemd. De nieuwe bestemming maakt de realisatie van bijkomende kantoorruimten en een nieuwe indeling van de dienst- en servicegebouwen van de beide maatschappijen mogelijk. Voorbij de brug kunnen naast kantoren ook woongelegenheden worden gepland die uitkijken op het Maria-Hendrikapark en op de haven.

6.

De bestaande woningen gelegen ten zuiden van de Nieuwpoortsesteenweg palend aan de luchthaven en aan de Schoolstraat en Zakstraat waren sinds 1977 bestemd voor inlijving bij het luchthavendomein. Deze situatie is nu rechtgezet

OPENBAAR ONDERZOEK OVER HET ONTWERP GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN

AFBAKENING REGIONAAL

STEDELIJK GEBIED OOSTENDE

(19)

OPENBAAR DOMEIN

door de opname van de bestaande bebouwing in het woongebied met de volgende aanvullende beperkingen:

De zone met woningen in de School- en in de Zakstraat is enkel voor woningen bestemd en niet voor andere activiteiten zoals handel, horeca, bedrijven, kantoren en diensten.

In de zone langs de Nieuwpoortsesteenweg met een diepte van ongeveer 30 meter kun- nen de aan het wonen verwante activiteiten zoals handel en horeca wel toegelaten worden.

In de hele zone aangeduid als woongebied kunnen geen bijkomende woongelegenheden worden gecreëerd.

De braakliggende gronden op het einde van de Schoolstraat zijn een bouwvrije zone die als openbare groene ruimte moet worden ingericht.

7.

Ter hoogte van de Torhoutsesteenweg in het verlengde van de startbaan is voor de luchthaven een bouwvrij zone opgetekend. Een absoluut bouwverbod is hier van toepassing behalve voor de aanleg van een nieuwe rotonde op de hoek van de Torhoutsesteenweg en de Duinkerkseweg.

De bestaande KMO’s langs de Torhoutsesteenweg zijn niet in deze zone opgenomen.

8.

De zone langs de westzijde van de Tor- houtsesteenweg voorbij de Duinkerkseweg, die sinds de wijziging van het Gewestplan in 2001 is aangeduid als gebied voor kleine en middel- grote ondernemingen en voor kleinhandel, wordt gedeeltelijk uitgebreid tot aan de Rolbaanstraat.

De bestaande handelszaken met als activiteit grootschalige kleinhandel en de vele bedrijven met ambachtelijke functies en voor de opslag, bewerking, verwerking en productie van goederen kunnen hierdoor gedeeltelijk uitbreiden. Pas voor- bij de Rolbaanstraat in westelijke richting dienen de bedrijven een luchthavengebonden activiteit te hebben. Op het einde van de straat is een kleine groene bufferzone voorzien.

9.

Tussen Raversijde en Mariakerke wordt de open ruimte corridor in de omgeving van het Dui- nenkerkje tussen de bestaande bebouwingszones versterkt door de opname van een deel van het strand en de achter de duinen gelegen polders in een natuurgebied. Dit betekent dat ongeveer de helft van een voorheen als woongebied aangeduid deel van het Gewestplan nu als natuurgebied wordt bestemd en de aanvullende overdruk “grote eenheid natuur” krijgt.

10.

Achteraan de bestaande woningen van de Steensedijk gelegen tussen het scholencomplex van het Atheneum Stene en de bedrijvenzone van de Torhoutsesteenweg wordt het woonuitbrei- dingsgebied omgezet naar parkgebied. Dit gebied is bestemd voor de ontwikkeling van een park met een sociale functie en sluit aan bij de parkzone waarin ook de oefenrenbaan aan de Duinkerkse- weg is opgenomen.

11.

In het industriegebied langs de noordzijde van de Zandvoordestraat wordt een uitbreiding van de bedrijvenzone voorzien op de vroegere uitbreiding van het ontziltingsstation en op de inmiddels volledig weggeruimde oude spoorweg- bedding. Ten opzichte van de aanpalende rij woningen langs de Zandvoordestraat moet een bufferzone worden aangelegd.

12.

De industriezone voorbij de Stationsstraat wordt als gemengd regionaal bedrijventerrein meer gediversifi eerd. In het deel van de bedrijven- zone achter de woningen van de Stationsstraat tot en met de vestiging Telindus en XL-video zijn ook kantoren en dienstverlenende bedrijven toegela- ten. Voor de zone daarnaast blijft het industrieel karakter behouden. Wel worden ook gemeen- schappelijke en complementaire voorzieningen die inherent zijn aan het functioneren van het gemengd regionaal bedrijventerrein mogelijk.

Er wordt een bufferzone op het einde van de bedrijvenzone opgelegd met een indicatieve breedte. Een grenscorrectie in de bedrijvenzone is doorgevoerd tot ongeveer aan de grens met Oudenburg. Ook voor deze zone is een indicatieve groene bufferzone aangeduid.

Naast de voorzieningen voor Oostende zijn ook nog enkele belangrijke bestemmingen opgete- kend voor de aanpalende gemeenten:

voor Bredene is tussen de Prinses Elisa- bethlaan en de Spuikom een woonproject op- getekend waarin ook de bestaande Ibisschool

zit. Hiervoor is al een inrichtingsstudie bezig.

voor Oudenburg is voorbij het sluizencomplex in Plassendale een grote zone voor agrari- sche doeleinden bestemd voor glastuinbouw, waarbij o.a. de restwarmte en de restCO2 van Proviron en Electrawinds aangewend worden om onder glas te kweken.

voor Middelkerke worden voor de gronden langs de Oostendelaan (verlengde deel van de Nieuwpoortsesteenweg voorbij de Kalkaertstraat) de volgende bestemmingen opgetekend:

> ten zuiden van de bestaande industriezone, die vooral als handelszone is gebruikt met enkele warenhuizen en winkels voor detailver- koop, is een gemengd regionaal bedrijventer- rein voor de productie, opslag en verwerking van goederen, de productie van energie, ontwikkeling en onderzoek, opslag, voorraad- beheer in groothandel, enz..;

> naast de bestaande en de nieuwe industrie- zone wordt een gemengd openruimtegebied opgetekend voor natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg, landbouw en recreatie en alle daaraan nevengeschikte functies;

> ten slotte is er naast deze open ruimte nog een nieuw woongebied opgetekend dat moet aansluiten bij de bestaande woonkern van Middelkerke voorbij de Oude Sluisvaart.

OPENBAAR ONDERZOEK

De Vlaamse regering zal pas een defi nitieve beslissing nemen over dit plan na een open- baar onderzoek dat loopt van 5 september 2008 tot 3 november 2008. Het plan ligt ter inzage op het gemeentehuis van Brede- ne, Middelkerke, Oostende en Oudenburg.

Voor Oostende kan je terecht bij het bedrijf voor Grond- en Bouwbeleid, stadhuis, 4de verdieping, kantoor 418, Vindictivelaan 1.

Het ligt ook ter inzage bij de Vlaamse overheid in Brussel, in het Phoenixgebouw van de Vlaamse Gemeenschap. En het is raadpleegbaar via de website www.oostende.be. .

Wie bij het plan opmerkingen of bezwaren wil formuleren, moet dat schriftelijk doen, uiterlijk op 3 november 2008. Je kan je opmerkingen tegen ontvangstbewijs afgeven op het Stadhuis of aangetekend versturen naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelij- ke Ordening (Vlacoro, Koning Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel).

(20)

KLOKSLAGEN

20 DGKoktober 2008

Van oktober tot februari organiseert het provinciebestuur van West-Vlaanderen de actie ‘veilig fi etsen... hou je hoofd erbij!’

Bedoeling is jongeren van 12 tot 18 jaar aan te moedigen om voorzichtig te zijn in het verkeer. Dat houdt onder meer in dat ze met een reglementair uitgeruste fi ets rijden, de wegcode respecteren en opletten voor het gedrag van de andere weggebruikers.

Een internetgame op www.houjehoofderbij.

be confronteert jongeren met herkenbare verkeerssituaties: met twee naast elkaar fi etsen, de bevelen van een agent opvolgen, links afslaan, fi etsen op een rotonde… Wie het spelfi guurtje Ruby en zijn vriendin veilig en vlot door het drukke verkeer kan leiden, maakt kans op een mooie prijs.

Tegelijk voert de Lokale Politie fi etscontroles uit. Wie met een goed uitgeruste fi ets rijdt, krijgt een kaartje met extra punten voor het internetspel.

Neem alvast eens een kijkje op www.houjehoofderbij.be.

NIEUWE BUITENGLIJBAAN IN HET STEDELIJK ZWEMBAD

In het Stedelijk Zwembad (Koninginnelaan 1) werd een nieuwe buitenglijbaan geplaatst. Het betreft een tweepersoonsglijbaan ter vervanging van de enkelvoudige. De glijbaan voldoet aan de strengste veiligheidsnormen. Het glijwater wordt rechtstreeks uit het zwembad op de oranje glijbaan gepompt. Deze nieuwe attractie in het buitenbad zorgde deze zomer al voor heel wat zwem- en speelplezier!

Op vrijdag 17 oktober 2008 organiseert het KOPSK (Koninklijke Oostendse Politiesportkring) in samenwerking met fi etsclub De Katteiebieters het Belgisch Kampioenschap Mountainbike voor Politiediensten. De wedstrijd komt er naar aanlei- ding van het vijfjarige bestaan van de politiefi ets- patrouilles ‘Foxen’. Tal van foxen nemen dan ook deel aan de wedstrijd.

Het BK Mountainbike voor politiediensten vindt plaats in sportpark De Schorre. Het mountain- bikeparcours is ongetwijfeld de perfecte locatie voor een ongemeen spannende wedstrijd tussen meer dan 25 teams (en meer dan 80 individuele sporters). De organisatoren verwachten zelfs een buitenlandse vertegenwoordiging!

De Grote Klok duimt alvast voor onze foxen!

Meer info: www.politie-oostende.be/mountainbike.

Buren bij kunstenaars – Openatelierdagen vindt dit jaar voor de vijfde keer plaats. Van 17 tot en met 19 oktober 2008 stellen kunstenaars in heel West-Vlaanderen hun atelierdeuren open.

Amateurs of professionelen, vanuit heel diverse disciplines (grafi ek, schilderkunst, beeldhouw- kunst, fotografi e, videokunst, kunstambachten, installatie, multimedia enz.) participeren aan het project. De toegang is gratis.

In Oostende kan je op een dertigtal locaties terecht. In het aanbod zitten gerenommeerde, ge- vestigde kunstenaars, maar ook kunstenaars die in hun vrije tijd in alle stilte in hun atelier aan het werk zijn en nu de kans aangrijpen om hun werk aan het grote publiek te laten zien.

Interessant is dat het Permekemuseum in Jabbeke, in het voormalige woonhuis en atelier van de schilder Constant Permeke, n.a.v. ‘Buren bij kunstenaars’ gratis toegankelijk is voor het publiek. Je kan er een kijkje nemen in het atelier van Permeke waar alles nog gebleven is zoals het was op het einde van zijn leven. Zijn laatste onvoltooide werk ‘Onvoltooid landschap’ uit 1951 staat er nog op de schildersezel. Het Permekemuseum maakt deel uit van het Kunstmu- seum aan Zee.

Meer info vind je op www.west-vlaanderen.be/burenbijkunstenaars.

POLITIEDIENSTEN STRIJ- DEN IN BK MOUNTAINBIKE

THUISCOMPOSTEREN KAN JE LEREN VEILIG FIETSEN...

HOU JE HOOFD ERBIJ!

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :