Puzzel sparen, lenen en vreemd geld De letter ij moet in één vakje.

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Hele tekst

(1)

Puzzel sparen, lenen en vreemd geld De letter ij moet in één vakje.

1 f

2

3 r o

4

5 l

6

7 o

8 p

9 i

10

11 v

12 r

13

14

= een spatie, het woord bestaat dan uit twee of meer delen

1 Een stijging van de prijzen van goederen en diensten waardoor je koopkracht omlaag gaat 2 De vergoeding die de bank geeft over je spaargeld

3 Zo noem je een tegoed op je betaalrekening, een ander woord voor 'je staat in de plus' 4 Eén van de functies van geld: als je de waarde van iets in geld uitdrukt

5 Direct opvraagbare tegoeden op bankrekeningen noem je … 6 Als je een deel van je inkomen niet uitgeeft, kun je…

7 Voor deze spaarvorm kies je als je je geld voor langere tijd kunt vastzetten 8 Sparen voor een doel, voor de rente of voor onverwachte uitgaven zijn de drie …

9 De leenvorm waarbij je tot een afgesproken bedrag rood mag staan op je betaalrekening 10 De afkorting voor een persoonlijke lening

11 Een ander woord voor vreemd geld of buitenlands geld is …

12 De kosten die de bank in rekening brengt als je vreemd geld koopt of verkoopt 13 Een ander woord voor rente die je betaalt als je geld leent

14 Met sparen, lenen en vreemd geld inwisselen proberen banken … te maken

Welk woord verschijnt er in de lichtgrijze vakjes onder de pijl van boven naar beneden?

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :