11 Betreft: Programma van eisen inhuur accountant De raad van de gemeente Tynaarlo

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 Zaaknummer: 2014/28973 Raadsbesluit nr. 11

Betreft:

Programma van eisen inhuur accountant 2014 - 2017 De raad van de gemeente Tynaarlo;

gelezen het voorstel van het audit comité van 16 juni 2014;

gelet op artikel 2 van de “Controleverordening gemeente Tynaarlo”;

B E S L U I T:

Vast te stellen het Programma van eisen inhuur accountantsdiensten 2014-2017

Vries, 1 juli 2014

De raad voornoemd,

P. Adema, voorzitter

J.L. de Jong, griffier

Figure

Updating...

References

Related subjects :