• No results found

Overal Natuurkunde 3H Uitwerkingen Hoofdstuk 6 Licht

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Overal Natuurkunde 3H Uitwerkingen Hoofdstuk 6 Licht"

Copied!
30
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

© Noordhoff Uitgevers Overal NaSk 3 H – uitwerkingen hoofdstuk 6 1

Overal Natuurkunde 3H Uitwerkingen

Hoofdstuk 6 Licht

6.1 Licht en beeld A1

a Primair licht is afkomstig uit een lichtbron en wordt ook wel direct licht genoemd. Secundair licht is niet direct afkomstig uit een lichtbron. Het is afkomstig van een voorwerp dat licht reflecteert.

b hoek van inval (∠ i) = hoek van terugkaatsing (∠ t)

c Een oppervlak waarop je spitslichtjes ziet, weerkaatst spiegelend (of er is sprake van een combinatie: dat het oppervlak deels diffuus weerkaatst en deels spiegelend).

B2

a De zonnebril heeft een donkere kleur. Absorberen betekent opnemen, dus er wordt minder licht doorgelaten.

b Je kunt door het glas van de zonnebril heen kijken.

c Je kunt het glas van de zonnebril zien, vanaf alle kanten.

d Je ziet reflecties op de zonnebril.

B3

a In de afbeelding linksboven is de vergrotingsfactor kleiner dan 1.

In de afbeelding rechtsboven is de vergrotingsfactor bij Lambik gelijk aan 1 en bij Wiske groter dan 1.

In de afbeelding linksonder is de vergrotingsfactor groter dan 1 In de afbeelding rechtsonder is de vergrotingsfactor groter dan 1

b De spiegel is bol, dus hij zou moeten verkleinen, maar op het plaatje vergroot hij.

c De spiegel links boven is bol.

De spiegel van Lambik is plat en de spiegel van Wiske is bol.

De spiegel links onder is hol.

De spiegel rechtsonder is hol.

B4 a, b, c

(2)

d Door het spitslichtje ziet het oog er boller uit. Dit zie je bijvoorbeeld ook als je twee biljartballen tekent, één zonder spitslichtje en één met. De biljartbal zonder spitslichtje ziet eruit als een cirkel, de biljartbal met spitslichtje ziet eruit als een bal.

B5

a De lichtbron moet ergens rechtsboven buiten de foto staan en iets voor de foto.

b - Je ziet een groot spitslicht rechts bovenop de leuning.

- De spijlen lichten op.

- De schaduw van de stoel valt links naar achteren.

- Achter de spijlen zijn ook nog kleinere schaduwen van iedere spijl zichtbaar.

- De informatie uit schaduwen en uit spitslichtjes stemt met elkaar overeen.

c In ieder geval een lichtbron die een parallelle lichtbundel uitzendt. Dat is waarschijnlijk de zon, maar het zou ook een felle theaterlamp kunnen zijn.

d De schaduwranden zijn scherp en het is een parallelle lichtbundel.

e De lichte lijnen op de zitting zijn (hoogstwaarschijnlijk) reflecties van de spijlen. De spijlen zijn de secundaire lichtbron die het zitvlak verlichten.

f Het is secundair licht.

B6

a Het verkleinde beeld is dichter bij de spiegel dan de persoon.

b Het vergrote beeld is dichter bij de spiegel dan de persoon.

c Je spiegelbeeld staat even ver van de spiegel als jijzelf.

B7 a, b, c

C8

(3)

© Noordhoff Uitgevers Overal NaSk 3 H – uitwerkingen hoofdstuk 6 3

C9

C10 a, b

c De lichtstraal die horizontaal invalt op de spiegel kaatst terug over de invallende lichtstraal.

d Een bolle spiegel heeft een divergerende werking.

Een holle spiegel heeft een convergerende werking.

C11

In de schaduw is secundair licht. Licht van de zon komt op wolken, op bomen, huizen, de straat et cetera. Ze kaatsen allemaal het zonlicht de schaduw in.

(4)

+12

a Spitslichtjes zie je rechtsboven op de appels, de linker kan, de rechter kan, de druiven en de boorden.

b Eigen antwoord.

c Waarschijnlijk maar weinig of geen.

d Je ziet spitslichtjes vooral op gekromde oppervlakken. Hoe groter de kromming, hoe groter de kans dat zich op het oppervlak een spitslichtje bevindt. Kijk maar eens goed om je heen. Waarschijnlijk zie je spitslichtjes op een deurklink (die sterk gekromd is) of op scherpe randen (die zéér sterk gekromd zijn).

Verklaring: Dit komt omdat spitslichtjes weerspiegelingen van de lichtbron zijn. Bij een spiegeling geldt:

hoek van inval is hoek van terugkaatsing. Beide zijn hoeken met de normaal op het oppervlak. Een recht oppervlak heeft op verschillende plaatsen de normalen allemaal in dezelfde richting. Het moet dan toevallig net zo uitkomen dat als de lamp op plaats A staat en jouw oog op plaats B, dat de lijn van lamp naar oppervlak en de tweede lijn van oppervlak naar jouw oog voldoet aan de spiegelwet: dat de hoek tussen die twee lijnen precies door de normaal in tweeën wordt gesneden.

Voor een sterk gekromd oppervlak wijzen de normalen vlak bij elkaar in de buurt naar veel verschillende richtingen. Dan is de kans veel groter dat daar wel de normaal tussen zit die de hoek tussen de twee lijnen in tweeën snijdt.

e Ogen zijn een soort kleine spiegelende ballen: het zijn behoorlijk sterk gekromde oppervlakken.

f Nee, als je beweegt, bewegen spitslichtjes ook. Dit komt omdat de lijn die van de lichtbron via een oppervlak naar jouw oog loopt verandert.

g Schaduwen zitten wel vast aan oppervlakken (zolang de lichtbron niet beweegt en ook niet het object dat de schaduw werpt).

h Spitslichtjes ontstaan alleen als de hoek van inval gelijk is aan de hoek van terugkaatsing. Het hangt dus af van waar jouw oog is, waar je het spitslichtje ziet.

Een schaduw ontstaat doordat een stuk oppervlak afgedekt is van de lichtbron. Dat is onafhankelijk vanaf waar je kijkt.

(5)

© Noordhoff Uitgevers Overal NaSk 3 H – uitwerkingen hoofdstuk 6 5

6.2 Breking A13

Bij een bolle lens worden de lichtstralen samengeknepen in het brandpunt.

A14

Drie factoren waarvan het afhangt hoe sterk de breking is zijn:

- hoe schuin de lichtstraal invalt - de kleur licht

- het soort stof waar het licht op valt .

A15 a

b Er is breking naar de normaal toe als licht een doorschijnende stof in gaat.

Er is breking van de normaal af als licht een doorschijnende stof uit gaat.

B16

a Een bolle spiegel heeft een divergerende werking. Lichtstralen worden dan niet samengeknepen. Je kunt dus geen vuur maken met een bolle spiegel.

b Ook een holle lens heeft een divergerende werking, dus je kunt er geen vuur mee maken.

c Een holle spiegel heeft een convergerende werking. Daarmee kun je dus wel vuur maken.

B17

Dat in figuur 6.13 het tegenoverliggende effect zichtbaar is, hangt samen met het feit dat lichtstralen omkeerbaar zijn.

(6)

B18

Het licht dat vanuit de vis het water uit komt, breekt van de normaal af. Licht dat vanaf de rechter vis komt, zou in het oog van de reiger kunnen komen als hij in richting 3 kijkt.

B19 a, b, c

B20 a, b, c

(7)

© Noordhoff Uitgevers Overal NaSk 3 H – uitwerkingen hoofdstuk 6 7

C21 a, b

c De lichtstraal die horizontaal invalt op het midden van de lens gaat rechtdoor, omdat hij loodrecht invalt.

d Een bolle lens heeft een convergerende werking.

Een holle lens heeft een divergerende werking.

C22

C23

a Het punt waar de lichtstralen achter lens C samenkomen is niet het brandpunt.

De lichtstralen zouden dan evenwijdig aan de optische as moeten invallen.

b De juiste volgorde van groter worden is A, dan B en als sterkste lens C .

(8)

+24

a Bij lichtstraal 3, daar is de lens het dunst.

b, c, d

e Lichtstralen die invallen op het midden van een lens gaan rechtdoor.

Lichtstralen die ergens anders invallen op een lens breken.

+25

a Gegeven: de brekingsindex van water is 1,5

de hoek van inval ∠ i = 30°

Gevraagd: bereken de hoek van breking.

Berekenen: sin ∠ i

sin ∠r= 𝑛 𝑠𝑖𝑛∠ r =sin ∠ i

n =sin 30

1,5 =0,5

1,5 sin ∠ r = 0,33

∠ r = arcsin 0,33 = 19,5°

Antwoord: De hoek van breking is 19,5°.

(9)

© Noordhoff Uitgevers Overal NaSk 3 H – uitwerkingen hoofdstuk 6 9

b Je moet hier bedenken dat niet r gelijk is aan 50 graden, maar i. Dat komt omdat gegeven staat dat de lichtstraal het water - uit - gaat. Je hebt alleen een formule voor de lichtstraal die het water ingaat. De hoek van de uittredende lichtstraal ∠ i = 50°

Gegeven: de brekingsindex van water is 1,5 Gevraagd: bereken de hoek van breking ∠ r = ? Berekenen: sin ∠ 𝑖

sin ∠𝑟= 𝑛 sin∠ 𝑟 =sin ∠ i

n = sin 50

1,5 =0,76…

1,5 sin ∠ 𝑟 = 0,51

∠ r arcsin 0,51 = 30,7°

Antwoord: De hoek van breking is ∠ r = 30,7 °

c Gegeven: de hoek van de uittredende lichtstraal ∠ r = 48°

de hoek van de invallende lichtstraal ∠ i = 60°

Gevraagd: bereken de brekingsindex n = ? Berekenen: sin ∠ i

sin ∠r= 𝑛 𝑛 = sin ∠ 𝑖

sin ∠𝑟= 0,866..

0,743..

𝑛 = 1,17

Antwoord: De brekingsindex n = 1,17.

(10)

6.3 Construeren bij lenzen A26

De vergrotingsfactor bereken je met de formule: 𝑁 = 𝐿𝑏

𝐿𝑣

B27

Lichtstralen bij lenzen kun je construeren met:

1 lichtstralen door het optisch midden;

2 lichtstralen die evenwijdig lopen aan de optische as;

3 lichtstralen die uit één punt vertrekken komen ook weer in één punt samen.

B28

(11)

© Noordhoff Uitgevers Overal NaSk 3 H – uitwerkingen hoofdstuk 6 11

B29 a

b In situatie b is de vergroting het grootst.

c Uit figuur b blijkt dat de vergroting dan zo groot mogelijk is.

Staat het voorwerp precies in het brandpunt, dan ontstaat er geen beeld.

B30 a, b, c

d Opmeten uit hulpboek.

(12)

C31

c De tweede situatie lijkt het meest op beeldvorming bij een projector.

d De derde situatie lijkt het meest op de beeldvorming bij een camera.

e De eerste situatie lijkt op de beeldvorming bij een kopieerapparaat.

C32

a Een lichtstraal die voor de lens door het brandpunt gaat zal recht uit de lens komen en zal evenwijdig aan de optische as achter de lens verder gaan.

b De eigenschap dat lichtstralen omkeerbaar zijn.

c Dat is handig, want de lichtstraal die voor de lens door F gaat komt evenwijdig aan de optische as uit de lens, en de lichtstraal die evenwijdig aan optische as invalt, gaat door F. Je hebt dan een extra lichtstraal waarvan je weet hoe hij uit de lens komt. Je kunt daarmee je constructie controleren.

C33

d 𝑁 = 𝐿𝑏

𝐿 = 10

2 = 5

(13)

© Noordhoff Uitgevers Overal NaSk 3 H – uitwerkingen hoofdstuk 6 13

C34

a De afstand van de lens tot tl-balk is groter(=voorwerpsafstand) dan de afstand van de lens tot de tafel (=beeldafstand), zie de tekening bij figuur 6.19c.

b Het voorwerp is groter dan het beeld, zie tekening bij figuur 6.19c.

c Nee, de afstand is niet gehalveerd.

d Nee, de afstand tussen het beeld en de lens is niet gehalveerd.

e Nee, het beeld is niet gehalveerd.

f Ja, die is wel gehalveerd.

g Ja, de lichtsterkte is gehalveerd.

h Je ziet nu een onscherp beeld van de tl-balk, het beeld wordt ‘uitgesmeerd’ over een groter oppervlak.

Daardoor neemt de lichtsterkte op één punt van het beeld af. De totale lichtsterkte blijft gelijk. Conclusies van deze hele vraag: als je een deel van de lens afdekt, dan verandert de vorm van het beeld niet, maar de lichtsterkte neemt wel af. Als je een onscherp beeld maakt van een lichtbron, dan is het licht van het beeld minder geconcentreerd. Je kunt bijvoorbeeld geen vuur maken met een onscherp beeld van de zon.

+35

a Als de voorwerpsafstand kleiner is, is de beeldafstand groter. Wordt de voorwerpsafstand groter (het huis), dan moet de beeldafstand kleiner worden (zie ook opgave B31 en C34b). De cameralens moet dus dichter naar de beeldchip bewegen.

b De voorwerpsafstand en daardoor beeldafstand van het paard is anders dan de voorwerpsafstand en daardoor de beeldafstand van het huis.

Je kunt de beeldchip maar op één afstand van de lens tegelijk zetten, dus dan kloppen nooit beide beeldafstanden.

c Het paard staat dichterbij, dus het beslaat een groter deel van het scherm dan wanneer het verder weg zou staan. De voorwerpsgrootte verandert echter niet.

Dus: dichterbij = grotere vergroting +36

a,b

Opmerking: je kunt dit beeld niet opvangen op een scherm. Het is dus een virtueel beeld. Het is het beeld wat je ziet, als je door een loep kijkt. Je ziet dan een vergroot beeld van het voorwerp. Als je door een loep kijkt, bevindt jouw oog zich aan de andere kant van de loep dan waar het voorwerp en het beeld zich bevinden.

(14)

c Het beeld staat op 4 cm links van de lens, een factor 2 vergroot

d Het beeld staat op 1,33 cm links van de lens, en is een factor 1,33 vergroot

e De vergroting neemt af, dit zie je aan de figuren bij a, b en c f De lichtstralen komen nu evenwijdig uit de lens en er is geen beeld.

(15)

© Noordhoff Uitgevers Overal NaSk 3 H – uitwerkingen hoofdstuk 6 15

6.4 Oogafwijking A37

a Die twee punten heten nabijheidspunt en vertepunt.

b Accommoderen is het scherpstellen van je ogen op een voorwerp.

c Om naar en voorwerp ver weg te kijken hoeven je ogen niet te accommoderen.

Om een voorwerp dichtbij scherp te zien moeten je ogen accommoderen.

A38

a Als je bijziend bent is je ooglens te sterk.

b Ten opzichte van een normaal ziende liggen het nabijheidpunt en het vertepunt allebei dichterbij je oog als je bijziende bent.

c Je hebt dan een bril met negatieve lenzen nodig.

d Nee, je ziet voorwerpen in de verte niet scherp.

e Dichtbij kun je wel scherp zien als je bijziend bent.

A39

a Als je verziend bent is je ooglens te zwak.

b Het nabijheidpunt ligt verder weg dan bij een normaal ziende. Het vertepunt ligt zelfs ‘verder weg dan oneindig’.

B40

a De ooglens zorgt er voor dat je de vogel scherp ziet.

b De ooglens moet sterker worden.

c De brandpuntsafstand van de ooglens wordt dan kleiner.

B41

a Lens 1 met 10 dpt is het sterkst.

b Lens twee met 8 dpt heeft de grootste brandpuntsafstand.

c Gegeven: S1 = 10 dpt, S2 = 8dpt.

Gevraagd: de brandpuntsafstanden f1 = ? en f2 = ? Berekenen: 𝑆 =1

𝑓 10 = 1

𝑓1 𝑓1= 1

10= 0,1 8 = 1

𝑓2 𝑓2= 1

8= 0,125

Antwoord: De brandpuntsafstand f1 = 0,1 m = 10 cm, van f2 = 0,125 m = 12,5 cm

(16)

d, e

f Lens 1 heeft de grootste convergerende werking.

B42

a Gegeven: S = - 2,5 dpt

Gevraagd: de brandpuntsafstand f = ? Formule: 𝑆 =1

𝑓 Berekenen: -2,5 =1

𝑓 𝑓 = 1

−2,5= −0,4

Antwoord: De brandpuntsafstand f = 0,4 m = 40 cm.

b Gegeven: f = -32 cm = -0,32 m Gevraagd: de sterkte S = ? Formule: 𝑆 =1

𝑓 Berekenen: 𝑆 = 1

− 0,32= −3,125

Antwoord: De sterkte van haar lens is S = - 3,125 dpt.

(17)

© Noordhoff Uitgevers Overal NaSk 3 H – uitwerkingen hoofdstuk 6 17

B44

veraf kijken dichtbij kijken

verziend alleen met accommoderen tot ongeveer 35 cm

bijziend wazig beeld tot ongeveer 10 cm

geen oogafwijking zonder accommoderen tot ongeveer 25 cm

B45

a Iemand die verziend is kan in de verte scherp zien. Zonder bril kan hij het goed zien.

b

B46

a In een bril voor verziende mensen gebruik je lens a.

b Voor de bijziende persoon lens b.

c Lens a kan geschikt zijn voor oudziende personen.

B47

a Andre is verziend. Door de positieve contactlenzen kan hij dichtbij ook goed zien.

b Zijn ooglenzen zijn te zwak en hebben extra hulp nodig van een positieve lenzen.

c Hij is verziend en ziet dus in de verte, waar het bord staat, scherp als hij accommodeert. Hij heeft dus geen contactlenzen nodig om te lezen wat er op het bord staat.

C48

Waldo heeft negatieve lenzen nodig en die halen het beeld dichterbij. Hij is dus bijziend en ziet dichtbij beter dan veraf. Bij de linkerfoto klopt dat het beste bij de situatie van Waldo.

C49

Een beeld op het netvlies is veel kleiner dan het voorwerp. Op haar netvlies verschijnt een beeld van de toren van de Dom. Als die toren in de verte is, dan is het beeld flink verkleind. Dan past dat beeld wel op haar netvlies. Zij moet wel op grote afstand staan.

C50

a Bij het lezen wordt het beeld achter het netvlies gevormd.

b Die bril zet het beeld verder weg. Daardoor kan Jan goed zien. Dus ook met die bril kan hij nog steeds lezen.

c Zonder bril moet Jan meer accommoderen.

C51

Nee. Als hun armen ‘lang genoeg’ zouden zijn, dan is de krant te ver weg, waardoor de letters te klein worden. Ze zien die letters dan wel scherp, maar ze zijn te klein om leesbaar te zijn. Jij kunt de krant ook niet lezen als je de krant te ver van je vandaan houdt.

+52

a Die tweede lens is sterker en haalt alles dichterbij dan de eerste lens. Omdat Anja dichtbij wel scherp kan zien, kan haar oog accommoderen om toch scherp te zien. Alles in de verte en ook behoorlijk veel dichterbij is dan nog te zien. Alleen heel dichtbij zal het misgaan.

b Omdat -1,5 dpt niet sterk genoeg is, haalt de lens alles niet genoeg dichtbij. Daardoor komt het beeld voor het netvlies te liggen. Veel is dan te ver weg om nog goed te kunnen zien. Voorwerpen vanaf een

bepaalde afstand kun je dan niet meer scherp zien.

(18)

+53

a Gegeven: f = 1,7 cm = 0,017m Gevraagd: de sterkte S = ? Formule: 𝑆 =1

𝑓 Berekenen: 𝑆 = 1

0,017= 58,8

Antwoord: De sterkte van haar lens is 58,8 dpt.

b Gegeven: S = 5 dpt

Gevraagd: de verandering van de brandpuntsafstand f.

Formule: 𝑆totaal=1

𝑓

Berekenen: Stotaal = 58,8 + 5 = 63,8 dpt 63,8 =1

𝑓 𝑓 = 1

63,8 = 0,0157

Antwoord: De brandpuntafstand is dan toegenomen met 0,017 – 0,0157 = 0,0013 m = 0,13 cm.

(19)

© Noordhoff Uitgevers Overal NaSk 3 H – uitwerkingen hoofdstuk 6 19

+6.5 Rekenen aan lenzen A55

a v = voorwerpsafstand b b = beeldafstand c f = brandpuntsafstand d F = brandpunt

e O = oorsprong, midden van de lens f Lv = voorwerpsgrootte

g Lb = beeldgrootte A55

Je gebruikt de toetsen [x-1], [] of [abc].

B56

Nee, je gebruikt geen andere eenheden dan de meter of de cm in de lenzenformule.

Bij het gebruik van de lenzenformule kies je voor de meter of de centimeter.

Bij een berekening gebruik je steeds dezelfde eenheid.

B57 a 1

3 + 1

2= 2

2 × 1

3 + 3

3 ×1

2=2

6+3

6= 5

6

b 1

4 + 1

18= 18

72 + 4

72= 22

72 = 11

36 c 1

6+ 1

8= 8

48 + 6

48= 14

48 = 7

24

d 1

2 + 1

3= 3

6 + 2

6= 5

6 B58

a Gegeven: v = 35 cm, b = 20 cm.

Gevraagd: de brandpuntsafstand f = ? van de lens Formule: 1

𝑣+ 1

𝑏= 1

𝑓 Berekenen: 1

0,35+ 1

0,20= 1

𝑓 2,86 + 5 = 1

𝑓

1 𝑓 = 7,86 f = 1

7,86= 0,127

Antwoord: De brandpuntsafstand f = 12,7 cm.

b Gegeven: f = 12,7 cm = 0,127 m Gevraagd: de sterkte S = ? van de lens Formule: 𝑆 = 1

𝑓

Berekenen: 𝑆 = 1

0,127= 7,9

Antwoord: De sterkte S van de lens is 7,9 dpt.

(20)

c Gegeven: v = 50 cm, f = 12,7 cm Gevraagd: de beeldafstand b = ? Formule: 1

𝑣+ 1

𝑏= 1

𝑓

Berekenen: 1

0,50+ 1

𝑏= 1

0,127

2 + 1

𝑏= 7,87

1

𝑏= 7,87 − 2 = 5,87 b = 1

5,87= 0,170

Antwoord: De beeldafstand b = 17 cm.

d Gegeven: b = 40 cm, f = 12,7 cm Gevraagd: de voorwerpsafstand v = ? Formule: 1

𝑣+ 1

𝑏= 1

𝑓

Berekenen: 1

𝑣+ 1

40= 1

12,7

1

𝑣+ 0,025 = 0,0787

1

𝑣= 0,0787 − 0,025 = 0,0537 v = 1

0,0537= 0,186

Antwoord: De beeldafstand b = 18,6 cm.

B59

a Gegeven: S = 3 dpt, v = 4 m Gevraagd: de beeldafstand b = ? Formule: 1

𝑣+ 1

𝑏= 1

𝑓

Berekenen: 1

4+ 1

𝑏= 3

1

𝑏= 3 − 1

4= 23

4= 11

4 𝑏 = 4

11

Antwoord: De beeldafstand b = 4 m.

(21)

© Noordhoff Uitgevers Overal NaSk 3 H – uitwerkingen hoofdstuk 6 21

b Gegeven: S = 3 dpt, b = 6 m Gevraagd: de voorwerpsafstand v Formule: 1

𝑣+ 1

𝑏= 1

𝑓

Berekenen: 1

𝑣+ 1

6= 3

1

𝑣= 3 − 1

6= 25

6= 17

6 𝑣 = 6

17

Antwoord: De voorwerpsafstand v = 6

17 m.

c Gegeven: v = 4 cm, b = 6 cm

Gevraagd: de brandpuntsafstand f van de lens Formule: 1

𝑣+ 1

𝑏= 1

𝑓

Berekenen: 1

4+ 1

6= 1

𝑓 3

12+ 2

12= 1

𝑓

1

𝑓= 5

12

𝑓 =12

5 = 2,4

Antwoord: De brandpuntsafstand f = 2,4 cm.

d Gegeven: v = 9 cm = 0,09 m, b = 5 cm = 0,05 m Gevraagd: de sterkte van de lens S = ?

Formule: 1

𝑣+ 1

𝑏= 1

𝑓

Berekenen: 1

0,9+ 1

0,5= 1

𝑓

0,5 0,045+ 0,9

0,045= 1

𝑓

1 𝑓= 0,14

0,045 = S 𝑆 = 31,1

Antwoord: de sterkte is 31,1 dpt

(22)

B60

v (in m) b (in m) f (in m) S (in dpt)

0,20 0,20 0,10 10

0,30 0,60 0,20 5

1,00 0,667 0,4 2,5

1,57 0,45 0,35 2,86

B61 a

b De beeldafstand b = 5 cm.

c Gegeven: v = 5 cm, S = 40 dpt Gevraagd: de beeldafstand b = ? Formule: 1

𝑣+ 1

𝑏= 1

𝑓

Berekenen: S = 40 , 1

𝑓= 0,40 = 4

10 1

𝑣+ 1

𝑏= 1

𝑓

2 10+ 1

𝑏= 4

10

1

𝑏= 2

10 𝑏 = 5

Antwoord: De beeldafstand b = 5 cm.

Dit klopt met de gemeten waarde bij b.

B62 a

v (in cm) b (in cm)

15 30

(23)

© Noordhoff Uitgevers Overal NaSk 3 H – uitwerkingen hoofdstuk 6 23

b De beeldafstand is 14 cm. (Je ziet dat het steeds koppeltjes van twee zijn, je kunt v en b verwisselen.) c Dit hangt samen met de eigenschap dat lichtstralen omkeerbaar zijn.

B63 a

v (in cm) b (in cm) f (in cm)

14 14 7

16 16 8

70 70 35

b 24 cm

c Je ziet in deze vraag dat als je een voorwerp plaatst op tweemaal de brandpuntsafstand, dat dan de beeldpuntafstand gelijk is aan de voorwerpsafstand.

Je moet het voorwerp dus op 2 x 65,5 = 131 cm van de lens plaatsen.

d De beeldafstand wordt dan kleiner. Als de breuk 1

𝑓 in waarde niet verandert, zal de waarde van de breuk 1

𝑣

kleiner worden als de voorwerpsafstand groter wordt. Hieruit volgt dat de waarde van de breuk 1

𝑏 groter wordt. Dat betekent dat b kleiner wordt.

e De beeldafstand wordt dan groter. Hoe dichter de voorwerpsafstand bij de brandpuntsafstand komt, hoe groter de beeldafstand. Zie het antwoord bij B63d.

C64

a Bij een projector is het beeld veel groter dan het voorwerp. Hoe groter het beeld ten opzichte van het voorwerp, hoe groter ook de beeldafstand ten opzichte van de voorwerpsafstand. Zie ook opdracht C34 en +35.

Als je een constructietekening maakt, zul je de werkelijke afstanden verkleind op schaal moeten weergeven. Als de beeldafstand dan heel veel groter is dan de voorwerpsafstand, zal de geschaalde voorwerpsafstand zo klein worden dat hij niet meer goed te tekenen is.

b Bij een fotocamera kan dat ook een probleem worden. Het ligt er wel aan wat voor lens je gebruikt en hoe dicht je bij het voorwerp staat dat je fotografeert. Als je met een mobiele telefoon (die dun is) een huis in de verte fotografeert, dan kun je beeld- en voorwerpsafstand niet goed op schaal tekenen. Als je van heel dichtbij een insect fotografeert met een ‘lange’ lens, kan het wel.

C65

a S = 50 , 1

𝑓= 0,50 = 5

10; 𝑓 = 2 cm

b De beeldafstand b = 3,6 cm c Gegeven: v = 4,5 cm, S = 50 dpt

Gevraagd: de beeldafstand b = ?

(24)

Formule: 1

𝑣+ 1

𝑏= 1

𝑓

Berekenen: 1

0,045+ 1

𝑏= 1

0,02

1 𝑏= 1

0,036 𝑏 = 0,036

Antwoord: De beeldafstand b = 3,6 cm.

Dit klopt met de gemeten waarde bij b.

C66

a S = 25 , 1

𝑓= 0,25 = 1

4; 𝑓 = 4 cm

b De beeldafstand b = 12 cm, de beeldgrootte Lb= 3 cm.

c Gegeven: Lv = 1,5 cm, Lb = 3 cm (opgemeten uit de tekening) Gevraagd: de vergroting N = ?

Formule: 𝑁 = 𝐿𝑏

𝐿𝑣

Berekenen: 𝑁 = 3

1,5= 2 De vergroting is N = 2

d In de tekening is de beeldafstand b = 12 cm. De beeldafstand is dus 2 keer de voorwerpsafstand v e Uit antwoord c en d blijkt dat je de vergroting kunt berekenen met beeldgrootte gedeeld door

voorwerpsgrootte. Je kunt ook de vergroting berekenen met beeldafstand gedeeld door voorwerpsafstand.

Zie ook vraag C34, +35 en C64.

f Gegeven: v = 7 cm, f = 6 cm Gevraagd: de beeldafstand b = ? Formule: 1

𝑣+ 1

𝑏= 1

𝑓

Berekenen: 1

7+ 1

𝑏= 1

6

1= 76 = 1

(25)

© Noordhoff Uitgevers Overal NaSk 3 H – uitwerkingen hoofdstuk 6 25

C67

Als je iets in de verte fotografeert, is de voorwerpsafstand heel groot.

In de formule 1

𝑣+ 1

𝑏= 1

𝑓 moet je dus voor v een heel groot getal invullen,

maar 1

ℎ𝑒𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑜𝑜𝑡 𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙= 0. Oftewel: 1

𝑣= 1

𝑓 → 𝑣 = 𝑓.

Als je dus iets in de verte fotografeert, zal de beeldsensor zich op de brandpuntsafstand bevinden. De beeldsensor zit (maximaal) aan de binnenkant tegen de voorkant van je mobiele telefoon als de lens aan de achterkant zit. De brandpuntsafstand is dus ongeveer gelijk aan de dikte van je telefoon, oftewel: ongeveer 0,8 cm.

C68

a Gegeven: v = 70 cm, f = 5 cm Gevraagd: de beeldafstand b = ? Formule: 1

𝑣+ 1

𝑏= 1

𝑓

Berekenen: 1

70+ 1

𝑏= 1

5

1 𝑏= 14

701

70= 13

70

𝑏 = 5,4

Antwoord: De beeldafstand b = 5,4 cm.

b Gegeven: v = 120 cm, S = 30 dpt Gevraagd: de beeldafstand b = ? Formule: 1

𝑣+ 1

𝑏= 1

𝑓

Berekenen: S = 30, 1

𝑓= 30; 𝑓 = 0,033

1 𝑣+ 1

𝑏= 1

𝑓

1 1,2+ 1

𝑏= 1

0,033

1 𝑏= 1

0,0331

1,2= 29,45 𝑏 = 0,034

Antwoord: De beeldafstand b = 3,4 cm.

c Als een voorwerp ver van de lens verwijderd is, is de beeldafstand ongeveer gelijk aan de brandpuntsafstand.

d In de formule 1

𝑣+ 1

𝑏= 1

𝑓 moet je voor v een heel groot getal invullen,

maar 1

ℎ𝑒𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑜𝑜𝑡 𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙= 0. Oftewel: 1

𝑣= 1

𝑓 → 𝑣 = 𝑓.

(26)

+69 a 𝑏 = 2𝑣

b Gegeven: b = 2v, f = 10 cm Gevraagd: de beeldafstand b = ? Formule: 1

𝑣+ 1

𝑏= 1

𝑓

Berekenen: 1

𝑣+ 1

2𝑣= 1

10

2 2𝑣+ 1

2𝑣= 1

10

3 2𝑣= 1

10

𝑣 = 15

Antwoord: De voorwerpsafstand is 15 cm. Omdat b = 2v, is de beeldafstand 30 cm.

c Gegeven: N = 3 cm, f = 8 cm

Gevraagd: de voorwerpsafstand v = ? en de beeldafstand b = ? Formule: 1

𝑣+ 1

𝑏= 1

𝑓

Berekenen: Omdat gegeven is dat N = 3 volgt daar uit dat b = 3v

1 𝑣+ 1

𝑏= 1

𝑓

1 𝑣+ 1

3𝑣= 1

8

3 3𝑣+ 1

3𝑣= 1

8

4 3𝑣=1

8

𝑣 = 10,7

Antwoord: De voorwerpsafstand is 10,7 cm en daaruit volgt dat de beeldafstand b = 32,1 cm is.

+70

a Gegeven: v = 5 cm, f = 15 cm Gevraagd: de beeldafstand b = ? Formule: 1

𝑣+ 1

𝑏= 1

𝑓

Berekenen: 1

5+ 1

𝑏= 1

15

1 𝑏= 1

153

15= −2

15 𝑏 = −7,5

(27)

© Noordhoff Uitgevers Overal NaSk 3 H – uitwerkingen hoofdstuk 6 27

(28)

Oefentoets

1

Juist, want het bestaat uit ontelbare beeldpunten die afkomstig zijn van het voorwerp.

2

Onjuist, want een lichtstraal die een doorschijnende stof uit gaat, breekt van de normaal af.

3

Juist, want een positieve lens geeft een reëelbeeld.

4

Juist, want de ooglens is te sterk, waardoor in verte niet scherp gezien kan worden.

5

Onjuist, want het nabijheidspunt ligt dichterbij.

6

1 licht beweegt in een rechte lijn van de bron af met 300 000 km/s.

2 kleur: je hersenen kennen aan verschillende soorten licht verschillende kleuren toe 3 de stralengang is omkeerbaar: als een lichtstraal van A naar B gaat, is er ook een lichtstraal mogelijk die precies de omgekeerde weg volgt van B naar A.

7

De tweede en de derde zijn onmogelijk.

De tweede knikt van de normaal af en de derde lijkt zelfs terug te kaatsen op de normaal, wat onmogelijk is.

8

Door de breking van de normaal af bevindt de vis zich lager dan je hem ziet.

9

Lens B knijpt de stralen meer samen en heeft dus een grotere convergerende werking.

De brandpuntsafstand is dus kleiner.

10

De patronen zie je in bewegend water.

11

Als water beweegt, is het wateroppervlak op veel plaatsen gekromd. Het oppervlak vormt dan vele kleine

‘lenzen’. Deze kleine lenzen maken allemaal (vervormde en al dan niet scherpe) afbeeldingen van de lichtbron op bodem van het zwembad. Vandaar dat je een dergelijk patroon ziet.

(29)

© Noordhoff Uitgevers Overal NaSk 3 H – uitwerkingen hoofdstuk 6 29

12,13

niet op schaal

14,15

16 Gegeven: opgemeten uit de figuur volgt: Lv = 1,1 cm, Lb = 0,65 cm Gevraagd: de vergroting N = ?

Berekenen: de vergroting is negatief. Het beeld is kleiner dan het voorwerp.

−𝑁 = 𝐿𝑏

𝐿𝑣

−𝑁 = 0,65

1,1 = 0,59 Antwoord: De vergroting N = - 0,59

17

De beeldafstand wordt dan groter. De lichtstraal door het midden van de lens gaat rechtdoor. Als die

lichtstraal langer is voor hij het beeld bereikt, dan zal het beeld groter zijn. Als het beeld groter wordt terwijl het voorwerp even groot blijft, neemt N toe.

(30)

18

De brandpuntsafstand moet dan groter zijn. Omdat de lichtstralen verder van de lens bij elkaar moeten komen, hoeven ze minder sterk gebroken te worden. Dit betekent dat de lens zwakker is en de

brandpuntsafstand dus groter. Zie figuur op de volgende pagina.

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

In figuur 3 is de situatie getekend waarbij de lens als loep (vergrootglas) gebruikt wordt.. De stralengang vanuit de top van een klein voorwerp

Om het beweegeffect van de wieken goed op de foto te krijgen, stelde Bert een sluitertijd in van 0,125 s.. Er valt dus gedurende 0,125 s licht op

Op een warme dag vraagt Yvonne zich af of ze ook voordeel heeft van deze isolatie bij het koel houden van haar huis. 2p

Eerst de straal vanuit V’ door het midden van de lens; dan de hulp’straal’ evenwijdig aan de hoofdas, die bij de lens breekt naar het brandpunt.. Het snijpunt is het beeld B’

Het netwerk heeft veel kennis en expertise op het gebied van jonge mantelzorgers en versterkt de maatschappelijke aandacht voor jonge mantelzorgers en de kwaliteit van

[r]

a Een normaalziende: heeft geen zin, want door het boller worden van de ooglens wordt het in de verte zien juist moeilijker.. Een bijziende: het boller maken van de lens zorgt

g Iedere extra weerstand die parallel wordt geschakeld vergroot de totale geleidbaarheid, waardoor de stroomsterkte toeneemt.. Iedere extra weerstand die in serie wordt