BS 470/471 BS 474/475 BS 484/485

Hele tekst

(1)

Gaggenau Gebruiksaanwijzing

BS 470/471 BS 474/475 BS 484/485

Combi-stoomoven

(2)

2

Inhoudsopgave

Gebruiksaanwijzing

Belangrijke veiligheidsvoorschriften 3

Oorzaken voor beschadigingen 4

Milieubescherming 5

Milieuvriendelijke afvalverwerking 5

Tips om energie te besparen 5

Kennismaking met het apparaat 6

Stoomoven 6

Display en bedieningselementen 6

Symbolen 7

Kleuren en weergave 7

Automatische deuropening 8

Extra informatie ( en ) 8

Koelventilator 8

Standen functieschakelaar 9

Toebehoren 10

Extra toebehoren 11

Voor het eerste gebruik 11

Taal instellen 11

Tijd-formaat 12

Tijd instellen 12

Datumformaat instellen 12

Datum instellen 12

Waterfilter instellen 12

Waterhardheid instellen 13

Eerste gebruik beëindigen 13

Calibratie 13

Vetfilter 14

Toebehoren reinigen 14

Waterfilter 14

Gebruik met of zonder waterfilter 14

Waterfilter vervangen 14

Apparaat activeren 15

Stand-by 15

Apparaat activeren 15

Bediening van het apparaat 15

Ovenruimte 15

Toebehoren in het apparaat plaatsen 16

Inschakelen 16

Stoomtoevoer 16

Stoomafvoer 16

Na ieder gebruik 17

Veiligheidsuitschakeling 17

Timerfuncties 17

Timer­menu opvragen 17

Kookwekker 17

Stopwatch 18

Bereidingstijd 18

Einde bereidingstijd 19

Timer lange duur 20

Timer lange duur instellen 20

Individuele recepten 21

Recept opslaan 21

Namen invoeren 22

Recept starten 22

Recept wissen 22

Kerntemperatuurmeter 23

Kerntemperatuurmeter in het gerecht steken 23

Kerntemperatuur instellen 23

Richtlijnen voor de kerntemperatuur 24

Kinderbeveiliging 25

Kinderslot activeren 25

Kinderslot deactiveren 25

Basisinstellingen 26

Reiniging en onderhoud 28

Reinigingsmiddel 28

Reinigingsprogramma 29

Droogprogramma 29

Ontkalkingshulp 30

Inschuifroosters verwijderen 31

Storing - wat moet u doen? 32

Stroomonderbreking 33

Demonstratie-modus 33

Ovenlamp vervangen 33

Servicedienst 33

Tabellen en tips 34

Groente 34

Vis 35

Vis – stomen bij lage temperatuur 36 Vlees – garen bij hogere temperaturen 36 Vlees / gevogelte – bereiden bij lage temperatuur 37

Gevogelte 38

Grillen 38

Bijgerechten 39

Desserts 40

Overige 40

Gebak 40

Regenereren (opwarmen) 42

Gisten (laten rijzen) 42

Ontdooien 43

Inmaken 44

Ontsappen (bessen) 44

Yoghurt bereiden 45

Bereiding van omvangrijke gerechten 45

Meer informatie over producten, accessoires, onderdelen en diensten vindt u op het internet:

www.gaggenau.com en in de online-shop:

www.gaggenau-eshop.com

(3)

3

ã=Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Alleen dan kunt u uw apparaat goed en veilig bedienen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor later gebruik of om door te geven aan een volgende eigenaar.

Dit apparaat is alleen bestemd voor inbouw.

Neem het speciale installatievoorschrift in acht.

Controleer het apparaat na het uitpakken. Niet aansluiten in geval van transportschade.

Alleen een daartoe bevoegd vakman mag apparaten zonder stekker aansluiten. Bij schade door een verkeerde aansluiting maakt u geen aanspraak op garantie.

Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en de huiselijke omgeving. Gebruik het uitsluitend voor het bereiden van gerechten en drank. Zorg ervoor dat het apparaat onder toezicht gebruikt wordt.

Het toestel alleen gebruiken in gesloten ruimtes.

Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of personen die gebrek aan kennis of ervaring hebben, wanneer zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of geleerd hebben het op een veilige manier te gebruiken en zich bewust zijn van de risico's die het gebruik van het toestel met zich meebrengt.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud van het toestel mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij zij 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar uit de buurt blijven van het toestel of de aansluitkabel.

Toebehoren altijd op de juiste manier in de binnenruimte plaatsen. Zie beschrijving toebehoren in de gebruiksaanwijzing.

Risico van brand!

Brandbare voorwerpen die in de binnenruimte worden bewaard kunnen vlam vatten. Bewaar geen brandbare voorwerpen in de binnenruimte. Open nooit de deur wanneer er sprake is van

rookontwikkeling in het apparaat. Het toestel uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.

Ris ico van brand!

Wanneer de apparaatdeur geopend wordt, ontstaat er een luchtstroom. Het bakpapier kan dan de verwarmingselementen raken en vlam vatten. Tijdens het voorverwarmen mag er nooit bakpapier los op de

toebehoren liggen. Verzwaar het bakpapier altijd met een vorm. Bakpapier alleen op het benodigde oppervlak leggen. Het bakpapier mag niet uitsteken over de toebehoren.

Risico van verbranding!

Het toestel wordt zeer heet. Nooit de hete vlakken in de binnenruimte of

verwarmingselementen aanraken. Het apparaat altijd laten afkoelen. Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

Ris ico van verbranding!

Toebehoren of vormen worden zeer heet.

Neem hete toebehoren en vormen altijd met behulp van een pannenlap uit de binnenruimte.

Ris ico van verbranding!

Alcoholdampen kunnen in de binnenruimte vlam vatten. Nooit gerechten klaarmaken die een hoog percentage alcohol bevatten.

Alleen kleine hoeveelheden drank met een hoog alcoholpercentage gebruiken. De deur van het toestel voorzichtig openen.

Ris ico van verbranding!

Tijdens het gebruik kan hete stoom ontsnappen. De ventilatieopeningen niet aanraken. Zorg ervoor dat kinderen uit de buurt blijven.

Kans op verbrandingen!

Bij het openen van de deur van het apparaat kan hete stoom vrijkomen.

Afhankelijk van de temperatuur is er geen stoom te zien. Tijdens het openen niet te dicht bij het apparaat staan. De deur van het apparaat voorzichtig openen. Zorg ervoor dat kinderen uit de buurt blijven.

Kans op verbrand ingen!

Tjdens het uitnemen van de bak kan hete

vloeistof de over de rand stromen. Is de

bak heet, neem hem dan alleen voorzichtig

uit met de ovenhandschoen.

(4)

4

Kans op een elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn

gevaarlijk.Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door technici die zijn geïnstrueerd door de klantenservice.Is het apparaat defect, haal dan de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering in de meterkast uit. Contact opnemen met de klantenservice.

Kans op een elektris ch e s cho k!

De kabelisolatie van hete

toestelonderdelen kan smelten. Zorg ervoor dat er nooit aansluitkabels van elektrische toestellen in contact komen met hete onderdelen van het apparaat.

Kans op een elektris ch e s cho k!

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken. Geen hogedrukreiniger of stoomreiniger gebruiken.

Kans op een elektris ch e s cho k!

Een defect toestel kan een schok veroorzaken. Een defect toestel nooit inschakelen. De netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen. Contact opnemen met de klantenservice.

Kans op een elektris ch e s cho k!

Bij gebruik van een verkeerde kerntemperatuur kan de isolatie beschadigd raken. Alleen de voor dit toestel bestemde kerntemperatuursensor.

Oorzaken voor beschadigingen

Attentie!

– Zet nooit iets direct op de bodem van de oven.

Bedek de bodem niet met aluminiumfolie. Het apparaat kan door opeenhoping van warmte beschadigd raken.

Er mag niets op de bodem van de oven worden geplaatst. Plaats kookgerei altijd in een schaal met gaatjes of op een rooster.

– Aluminiumfolie in de binnenruimte mag niet in contact komen met de deurruit. Hierdoor kunnen permanente verkleuringen van de ruit optreden.

– Bij hard leidingwater adviseren wij het gebruik van een ontkalkingssysteem. U kunt informatie over uw leidingwater bij uw waterleidingbedrijf verkrijgen.

– De vormen dienen hitte- en stoombestendig te zijn. Bakvormen van silicone zijn niet geschikt voor gecombineerd gebruik met stoom.

– Gebruik uitsluitend originele toebehoren in de ovenruimte. Materiaal dat kan roesten

(bijvoorbeeld serveerschalen, bestek) kan tot corrosie in de ovenruimte leiden.

– Gebruik uitsluitend originele onderdelen (bijvoorbeeld kartelmoeren). Bestel deze onderdelen via onze onderdelen-service, indien deze zijn zoekgeraakt.

– Schuif bij het stomen met een bak met gaatjes altijd de bakplaat of de bak zonder gaatjes eronder in. Vrijkomend vocht wordt opgevangen.

– Geen vochtige levensmiddelen langere tijd in de afgesloten binnenruimte bewaren. Dit kan corrosie in de binnenruimte tot gevolg hebben.

– Zout, scherpe sauzen (bijv. ketchup, mosterd) of gezouten levensmiddelen (bijv. gepekeld vlees) bevatten chloriden en zuren. Deze tasten het roestvrijstalen oppervlak aan. Verwijder resten altijd direct.

– Vruchtensap kan vlekken in de binnenruimte achterlaten. Verwijder vruchtensap altijd direct en neem het oppervlak daarna af met een vochtige en een droge doek.

– De binnenruimte van het apparaat bestaat uit hoogwaardig roestvrij staal. Door onjuist onderhoud kan er corrosie in de ovenruimte ontstaan. Let op de aanwijzingen betreffende onderhoud en reiniging in de gebruiksaanwijzing.

Reinig de ovenruimte na ieder gebruik, direct nadat het apparaat is afgekoeld. Droog de ovenruimte na het schoonmaken met het droogprogramma.

– De deurdichting mag niet worden verwijderd. Als de deurdichting is beschadigd, sluit de deur van het apparaat niet meer goed. De aangrenzende meubelfronten kunnen beschadigd raken.

Deurdichting laten vervangen.

– Het apparaat niet aan de deurgreep vasthouden of dragen. De deurgreep houdt op den duur het gewicht van het apparaat niet en kan afbreken.

(5)

5

Milieubescherming

Haal het apparaat uit de verpakking en verwijder het verpakkingsmateriaal op een milieuvriendelijke wijze.

Milieuvriendelijke afvalverwerking

Tips om energie te besparen

▯ Open de deur van het apparaat tijdens een bereiding zo weinig mogelijk.

▯ Gebruik voor het bakken donkere, zwart gelakte of geëmailleerde bakvormen. Deze nemen de hitte bijzonder goed op.

▯ Meerdere taarten of cakes kunt u het beste na elkaar bakken. De stoomoven is dan nog warm.

Daardoor is de baktijd voor het tweede gebak korter. U kunt ook twee rechthoekige bakblikken naast elkaar in de oven plaatsen.

▯ Bij langere bereidingstijden kunt u de stoomoven 10 minuten voor het einde van de bereidingstijd uitzetten en de restwarmte benutten voor het afbakken.

▯ Bij het stomen kunt u gerechten op meerdere inschuifhoogtes tegelijk bereiden. Bij gerechten met verschillende bereidingstijden schuift u eerst het gerecht met de langste bereidingstijd in het apparaat.

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de Europese richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE – waste electrical and electronic equipment). Deze richtlijn bevat de in de EU geldende bepalingen betreffende terugname en verwerking van afgedankte apparatuur.

(6)

6

Kennismaking met het apparaat

Hier leert u uw nieuwe apparaat kennen. We leggen u de werking van het bedieningspaneel en de

afzonderlijke bedieningselementen uit. U krijgt informatie over de binnenruimte en de toebehoren.

Stoomoven

Display en bedieningselementen

Deze handleiding is bestemd voor verschillende apparaatversies. Afhankelijk van het type apparaat zijn kleine afwijkingen mogelijk.

De bediening is bij alle apparaatversies gelijk.

Deze gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende apparaattypes. Afhankelijk van het type apparaat zijn er geringe afwijkingen mogelijk.

De bediening van alle apparaattypes is identiek.

    

1 Ontluchtingsopeningen 2 Glaskeramische grill

3 Aansluitpunt voor de kerntemperatuurmeter 4 Deurdichting

5 Afvoerzeef

6 Vetfilter

7 Geïntegreerde greep

(7)

7 Bedieningselement aan de bovenkant van het

apparaat

Bedieningselement aan de onderkant van het apparaat

--- Symbolen

---

Kleuren en weergave

Kleuren

De verschillende kleuren bieden de gebruiker de helpende hand bij de verschillende instelsituaties.

1 Bedieningspa- neel

Deze gebieden zijn gevoelig voor aanraking. Raak een symbool aan om de betreffende functie te kie- zen.

2 Display Het display toont bijv. actuele instellingen en keuzemogelijkhe- den.

3 Draaiknop Met de draaiknop kunt u de tem- peratuur kiezen en andere instel- lingen uitvoeren.

 

 

  4 Functieschake- laar

Met de functieschakelaar kunt u de verwarmingsmethode, het rei- nigingsprogramma of de basisin- stellingen kiezen.

Symbool Functie

I Start

Ø Stop

H Pauze/Einde

' Afbreken

Ž Wissen

™ Bevestigen/Instellingen opslaan

C Keuzepijl

! Apparaatdeur openen ( Extra informatie oproepen

“ Voorverwarmen met statusindicatie i Individuele recepten openen

g Menu opslaan

% Instellingen veranderen

4 Namen invoeren

0 Kinderslot

M Timer­menu opvragen / Timer lange duur opvragen

° Demonstratie-modus

+ Kerntemperatuurmeter

2 Stoomtoevoer

¡ Stoomafvoer starten

¢ Stoomafvoer stoppen

oranje Eerste instellingen Hoofdfuncties blauw Basisinstellingen

Reiniging

wit in te stellen waarden

(8)

8

Weergave

Afhankelijk van de situatie verandert de weergave van symbolen, waarden of van de gehele display.

Automatische deuropening

Wanneer u het symbool ! aanraakt, springt de apparaatdeur open. U kunt hem dan met de greep aan de zijkant volledig openen.

Bij een geactiveerd kinderslot of een

stroomonderbreking functioneert de automatische deuropening niet. U kunt de deur met de greep aan de zijkant met de hand openen.

Extra informatie

(

en

)

Door het symbool ( aan te raken kunt u extra informatie opvragen.

Voor belangrijke informatie en uit te voeren

handelingen verschijnt het symbool ). Belangrijke informatie betreffende de veiligheid en de

operationele modus worden ook af en toe automatisch in de display weergegeven. Deze aanduidingen verdwijnen automatisch na enkele seconden of dienen met ™ te worden bevestigd.

Voor de start krijgt u bijvoorbeeld informatie over de ingestelde functie of de magnetronstand. Zo kunt u nagaan of de actuele instelling geschikt is voor uw gerecht.

Tijdens het gebruik krijgt u bijvoorbeeld informatie over de verstreken en de resterende tijd en/of over de actuele temperatuur van de binnenruimte.

Aanwijzing: Bij langdurig gebruik na het

voorverwarmen zijn geringe temperatuurverschillen normaal.

Koelventilator

Het apparaat is voorzien van een koelventilator. De koelventilator wordt tijdens het gebruik automatisch ingeschakeld. De warme lucht ontwijkt, afhankelijk van het type apparaat, boven of onder de deur.

Houd de deur, nadat u het gerecht uit de stoomoven heeft gehaald, gesloten totdat de oven is afgekoeld.

Laat de deur van het apparaat niet halfopen staan, anders kunnen aangrenzende keukenmeubels beschadigd raken. De koeling blijft nog enige tijd in werking en wordt dan automatisch uitgeschakeld.

Attentie! De ontluchtingsopeningen mogen niet worden afgedekt. Het apparaat raakt anders oververhit.

Zoom De instelling die op dat moment wordt gewijzigd, wordt groter weergegeven.

Een duur, die op dat moment afloopt, wordt kort voor het einde groter weerge- geven (bijv. de laatste 60 seconden bij de timer).

Gereduceerde weergave

Na korte tijd wordt de weergave in de display beperkt tot slechts het belangrijk- ste. Deze functie is fabrieksmatig inge- steld en kan binnen de basisinstellingen worden gewijzigd.

(9)

9

Standen functieschakelaar

 

 Positie Functie/verwarmingsme- thode

Temperatuur Toepassing

0 Nulstand

ž Verlichting

2 \

Hete lucht + 100% vocht

30 - 230°C

Vooraf ingestelde temperatuur 100°C

Stomen op 70°C - 100°C: Voor groente, vis en bijgerechten.

De voedingsmiddelen zijn volledig door stoom omgeven

Combi-functie op 120°C - 230°C: Voor blader- deeg, brood, broodjes.

Hete lucht wordt gecombineerd met stoom.

3 ^

Hete lucht + 80% vocht

30 - 230°C

Vooraf ingestelde temperatuur 180°C

Combi-functie: Voor bladerdeeg, vlees en gevo- gelte.

Hete lucht wordt gecombineerd met stoom.

4 _

Hete lucht + 60% vocht

30 - 230°C

Vooraf ingestelde temperatuur 170°C

Combi-functie: Voor gebak van gistdeeg en brood.

Hete lucht wordt gecombineerd met stoom.

5 `

Hete lucht + 30% vocht

30 - 230°C

Vooraf ingestelde temperatuur 170°C

Garen in eigen vocht: Voor gebak

Bij deze instelling wordt er geen stoom gepro- duceerd, maar wordt de ontluchtingsklep gesloten. Op die manier blijft het vocht dat uit de voedingsmiddelen komt in de ovenruimte en wordt voorkomen dat het gerecht uitdroogt.

6 a

Hete lucht + 0% vocht

30 - 230°C

Vooraf ingestelde temperatuur 170°C

Hete lucht: Voor taart, koekjes en ovenschotels.

De ventilator aan de achterwand verdeelt de warmte gelijkmatig in de ovenruimte

7 Z

Vlakgrill + circulatie

30 - 230°C

Vooraf ingestelde temperatuur 230°C

Voor groentespiezen en garnalenspiezen.

8 Q

Vlakgrill

30 - 230°C

Vooraf ingestelde temperatuur 230°C

Voor gegrilde groenten, kort nagrillen (bijv.

taart met een schuimlaag) en gegratineerde toast.

9 b

Vlakgrill stand 1 + vocht

30 - 230°C

Vooraf ingestelde temperatuur 180°C

Grillen met vocht: Voor ovenschotels en gegra- tineerde gerechten.

10 c

Vlakgrill stand 2 + vocht

30 - 230°C

Vooraf ingestelde temperatuur 170°C

Grillen met vocht: Voor gevulde groente.

Het grillvermogen wordt verhoogd.

11 V

Gisten

30 - 50°C

Vooraf ingestelde temperatuur 38°C

Rijzen: Voor gistdeeg en zuurdesem.

Het deeg rijst duidelijk sneller dan op kamer- temperatuur. Hete lucht wordt gecombineerd met stoom. Op die manier droogt het deeg aan de buitenkant niet uit.

De optimale temperatuur voor gistdeeg is 38°C.

(10)

10

Toebehoren

Gebruik uitsluitend toebehoren die meegeleverd of via de klantenservice verkrijgbaar zijn. Deze zijn speciaal aangepast aan uw apparaat. Let op dat u de

toebehoren in de juiste richting in de ovenruimte schuift.

Het apparaat is voorzien van de volgende toebehoren:

12 W

Ontdooien

40 - 60°C

Vooraf ingestelde temperatuur 45°C

Voor groente, vlees, vis en fruit.

Door het vocht wordt de warmte behoedzaam aan de levensmiddelen afgegeven. De gerech- ten drogen niet uit en vervormen niet.

13 d

Regenereren

60 - 180°C

Vooraf ingestelde temperatuur 120°C

Voor bereide gerechten en voor brood en ban- ket.

Bereide gerechten worden behoedzaam opnieuw opgewarmd. Door de toegevoegde stoom drogen de gerechten niet uit.

Regenereer gerechten op een bord op 120°C, brood en banket op 180°C.

14 ›

Bereiden bij lage temperatuur

70 - 90°C

Vooraf ingestelde temperatuur 70°C

Bij lage temperatuur garen van vlees.

Behoedzaam, langzaam garen voor een bijzon- der mals resultaat.

S t Basisinstellingen Via de basisinstellingen kunt u het apparaat

individueel aanpassen.

¢ Reinigingsprogramma Het reinigingsprogramma weekt verontreinigin- gen los met stoom.

j Droogprogramma Het droogprogramma droogt de ovenruimte na

het stomen of reinigen.

‘ Ontkalkingshulp Met de ontkalkingshulp verwijdert u kalk uit de ovenruimte.

œ Vervanging waterfilter Waterfilter bij een geïnstalleerd ontkalkingssy- steem vervangen.

Positie Functie/verwarmingsme- thode

Temperatuur Toepassing

Rooster

voor kookgerei, taartvormen, ovenschotels en voor braadstuk

Roestvrijstalen schaal, zonder gaatjes, GN Z, 40 mm diep

voor het garen van rijst, peulvruchten en graan, voor het bakken van plaatkoek en voor het opvangen van kookvocht tijdens het stomen Roestvrijstalen schaal, met gaatjes, GN Z, 40 mm diep voor het stomen van groente of vis, voor het ontsappen van bessen en voor het ontdooien

Kerntemperatuurmeter voor het precies op het juiste punt gaar laten worden van vlees, vis, gevogelte en brood

Vetfilter

beschermt de ventilator aan de zijwand van de ovenruimte tegen verontreinigingen (bijv.

door vleesspetters) Watertoevoerslang, 3 m

Waterafvoerslang, 3 m

(11)

11

Extra toebehoren

U kunt de volgende toebehoren via uw vakhandelaar bestellen:

Gebruik de toebehoren alleen zoals in de

gebruiksaanwijzing staat vermeld. Bij foutief gebruik van de toebehoren vervalt de garantie.

Voor het eerste gebruik

Hier leest u wat u moet doen voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt voor het bereiden van gerechten. Lees eerst het hoofdstuk Belangrijke veiligheidsvoorschriften.

Na de stroomaansluiting verschijnt het menu "Eerste instellingen" op het display. U kunt uw nieuwe apparaat nu instellen:

▯ Taal

▯ Tijdformaat

▯ Tijd

▯ Datumformaat

▯ Datum

▯ Waterhardheid

De machine dient afgemonteerd en aangesloten te zijn.

Aanwijzingen

‒ Het menu "Eerste instellingen" verschijnt alleen wanneer het apparaat na een stroomonderbreking voor het eerst wordt ingeschakeld of meerdere dagen niet van stroom is voorzien.

Na de stroomaansluiting verschijnt eerst gedurende 30 seconden het GAGGENAU-logo, daarna verschijnt automatisch het menu "Eerste instellingen".

‒ U kunt de instellingen op elk moment wijzigen (zie het hoofdstuk Basisinstellingen).

Taal instellen

Op het display verschijnt de vooraf ingestelde taal.

1 Met de draaiknop de gewenste displaytaal kiezen.

2 Met ™ bevestigen.

BA 476 310 Handgreep, roestvrij staal voor BS 470/

471/474/475

BA 478 310 Handgreep, roestvrij staal voor BS 484/

485

GF 111 100 Kalk- en smaakfilter (filterkop met filterpatroon voor de installatie) GF 121 110 Patroon voor kalk- en smaakfilter GN 114 130 Roestvrijstalen schaal GN 1/3, zonder

gaatjes, 40 mm diep, 1,5 l

GN 114 230 Roestvrijstalen schaal GN 2/3, zonder gaatjes, 40 mm diep, 3 l

GN 124 130 Roestvrijstalen schaal GN 1/3, met gaatjes, 40 mm diep, 1,5 l

GN 124 230 Roestvrijstalen schaal GN 2/3, met gaatjes, 40 mm diep, 3 l

GN 340 230 Braadpan van gietaluminium GN 2/3, 165 mm hoog, met een anti-aanbaklaag GN 410 130 Roestvrijstalen afdekking GN 1/3 GN 410 230 Roestvrijstalen afdekking GN 2/3 GR 220 046 Grillrooster, verchroomd, met pootjes GZ 010 011 Verlengstuk voor de toe- en

afvoerslang, 2 m

'HXWVFK

6SUDFKH

(12)

12

Tijd-formaat

Op het display verschijnen de twee mogelijke formaten 24h en AM/PM. Vooraf ingesteld is het formaat 24h.

1 Met de draaiknop het gewenste formaat kiezen.

2 Met ™ bevestigen.

Tijd instellen

Op het display verschijnt de tijd.

1 Met de draaiknop de gewenste tijd instellen.

2 Met ™ bevestigen.

Datumformaat instellen

Op het display verschijnen de drie mogelijke formaten D.M.J., D/M/J en J/M/D. Vooraf ingesteld is het formaat d.m.j.

1 Met de draaiknop het gewenste formaat kiezen.

2 Met ™ bevestigen.

Datum instellen

Op het display verschijnt de vooraf ingestelde datum.

De daginstelling is al actief.

1 Met de draaiknop de gewenste dag instellen.

2 Met het symbool C overgaan naar de instelling van de maand.

3 Met de draaiknop de maand instellen.

4 Met het symbool C overgaan naar de instelling van het jaar.

5 Met de draaiknop het jaar instellen.

6 Met ™ bevestigen.

Waterfilter instellen

In de display verschijnt "Waterfilter". Fabrieksmatig is

"Beschikbaar" ingesteld.

Indien de waterhardheid hoger is dan 7°dH ofwel de carbonaathardheid hoger is dan 5°dH, bevelen wij aan het ontkalkingssysteem GF 111 100 te gebruiken.

1 Kies met de draaiknop "Beschikbaar" (met waterfilter) of "Niet beschikbaar" (zonder waterfilter).

2 Met ™ bevestigen.

3 Indien u waterfilter "Beschikbaar" heeft gekozen:

In de display verschijnt "Waterfiltercapaciteit".

4 Kies met de draaiknop de capaciteit van het geplaatste waterfilter (tussen 100 - 9000 liter).

Houdt u zich hierbij aan de bijgevoegde aanwijzingen van het waterfilter.

5 Met ™ bevestigen.

7LMGIRUPDDW

WLMG'DWXPIRUPDDW

'DWXP

:DWHUILOWHU

%HVFKLNEDDU

(13)

13

Waterhardheid instellen

In de display verschijnt "Waterhardheid".

1 Controleer met de bijgevoegde

carbonaathardheidstest het leidingwater: Vul het meetbuisje tot de 5 ml markering met

leidingwater.

2 Voeg er de indicatorvloeistof druppelsgewijs bij, totdat de kleur van paars naar geel verandert.

Belangrijk:Tel de druppels. Schud het meetbuisje na iedere druppel zachtjes, totdat de druppel volledig met het water vermengd is. Het aantal druppels komt overeen met de hardheid van het water.

3 Stel met de draaiknop de gemeten waterhardheid in. Fabrieksmatig staat deze ingesteld op 12.

4 Met ™ bevestigen.

Eerste gebruik beëindigen

Op het display verschijnt "Eerste gebruik beëindigd".

Met ™ bevestigen.

Het apparaat gaat in standby en de standby-indicatie verschijnt. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

Voor een calibratie door voordat u voor de eerste keer stoomt. Hierbij stelt het apparaat het kookpunt in.

Calibratie

Het kookpunt van water is afhankelijk van de luchtdruk. Aangezien de luchtdruk met toenemende hoogte daalt, daalt hierbij ook het kookpunt. Tijdens de calibratie wordt het kookpunt van het apparaat aangepast aan de plaatselijke luchtdruk.

Het is van belang dat het apparaat gedurende 20 minuten op 100°C zonder onderbreking stoomt. Open gedurende deze tijd niet de deur van het apparaat.

Aanwijzingen

‒ Voor de calibratie dient het apparaat koud te zijn.

‒ Tijdens de calibratie wekt het apparaat meer stoom op dan normaal.

1 Draai de functieschakelaar op S.

2 Kies met de draaiknop "Basisinstellingen".

3 Raak het symbool ™ aan.

4 Kies met de draaiknop "Calibratie".

5 Raak het symbool % aan.

6 Verwijder alle toebehoren uit de ovenruimte en raak ™ aan.

7 Er verschijnt een duur van 20 minuten. Start de calibratie met I.

Het calibratieproces wordt gestart. De aflopende tijd wordt in de display weergegeven.

Aanwijzing: De calibratie mag niet worden

onderbroken. Niet aan de functieschakelaar draaien.

Niet de deur van het apparaat openen.

Na afloop van de calibratie verschijnt er een melding in de display. Met ™ bevestigen en de

functieschakelaar op 0 zetten.

Na een verhuizing

Herhaal de calibratie zodat het apparaat weer automatisch wordt aangepast aan de nieuwe plaats van opstelling.

Na een stroomstoring

Het apparaat slaat de instellingen van de calibratie op, ook bij een stroomstoring of wanneer de spanning van het apparaat wordt gehaald. Er hoeft geen nieuwe calibratie te worden doorgevoerd.

:DWHUKDUGKHLG(HUVWHJHEUXLN EHsLQGLJG

&DOLEUDWLH&$/&$/

(14)

14

Vetfilter

Hang het bijgevoegde vetfilter aan het

heteluchtrooster in de zijwand van de ovenruimte.

Verwijder hiervoor het linker inschuifrooster (zie hoofdstuk Inschuifroosters verwijderen).

Laat het vetfilter bij elk gebruik in de ovenruimte.

Reinig het vetfilter na ieder sterk verontreinigend bereidingsproces met een heet sopje van afwasmiddel of in de vaatwasser.

Toebehoren reinigen

Reinig de toebehoren voor het eerste gebruik grondig met warm zeepsop en een zacht schoonmaakdoekje.

Waterfilter

Gebruik met of zonder waterfilter

U kunt het apparaat met of zonder waterfilter gebruiken.

Indien de waterhardheid hoger is dan 7°dH ofwel de carbonaathardheid hoger is dan 5°dH, bevelen wij aan het ontkalkingssysteem GF 111 100 te gebruiken.

Waterfilter vervangen

De filterpatronen dienen regelmatig te worden vervangen. Passende filterpatronen zijn verkrijgbaar bij de klantenservice of via de online-shop

(bestelnummer GF 121 110).

De capaciteit van een filter hangt af van de mate van gebruik van het apparaat en de plaatselijke

waterhardheid. Via een melding in de display wordt aangegeven dat het filter moet worden vervangen.

Onafhankelijk van de daadwerkelijke hoeveelheid gefilterd water dient de filterpatroon uiterlijk na 12 maanden te worden vervangen.

1 Draai de functieschakelaar op S. Kies met de draaiknop "Vervanging waterfilter".

2 Symbool œ verschijnt in de display. Met ™ bevestigen.

3 Vervang het waterfilter. Houdt u zich hierbij aan de bijgevoegde aanwijzingen van de filterpatroon.

Met ™ bevestigen.

4 In de display verschijnt "Waterfiltercapaciteit kiezen". Met ™ bevestigen.

5 Kies met de draaiknop de capaciteit van het geplaatste waterfilter (tussen 100 - 9000 liter).

Met ™ bevestigen.

De vervanging van het waterfilter is nu uitgevoerd.

Raak het symbool ™ aan. Het apparaat is klaar voor gebruik.

(15)

15

Apparaat activeren

Stand-by

Het apparaat bevindt zich in de standby-modus wanneer er geen functie is ingesteld of de kinderbeveiliging is geactiveerd.

De helderheid van het bedieningspaneel is in de standby-modus gereduceerd.

Aanwijzingen

‒ De stand-by-modus kan op verschillende

manieren worden weergegeven. Het GAGGENAU- logo en de dagtijd zijn fabrieksmatig ingesteld.

Hoe u de weergave kunt wijzigen vindt u in het hoofdstuk Basisinstellingen.

‒ De helderheid van de weergave is afhankelijk van de verticale gezichtshoek. U kunt de weergave via de instelling "Helderheid" in de basisinstellingen aanpassen.

Apparaat activeren

Om de stand-by-modus te verlaten kunt u

▯ aan de functiekeuzeknop draaien,

▯ een bedieningsveld aanraken,

▯ of de deur openen of sluiten.

Nu kunt u de gewenste functie instellen. In de betreffende hoofdstukken kunt u nalezen hoe u functies instelt.

Aanwijzingen

‒ De stand-by-weergave verschijnt weer wanneer u na het activeren langere tijd niets heeft ingesteld.

‒ Als de deur open is, gaat de verlichting van de binnenruimte na korte tijd uit.

Bediening van het apparaat

Ovenruimte

De ovenruimte heeft vier inschuifhoogtes. De inschuifhoogtes worden van onderen naar boven geteld.

Aanwijzing: Tijdens het stomen, ontdooien, gisten en regenereren kunt u tot en met drie inschuifhoogtes tegelijk gebruiken (inschuifhoogte 2, 3 en 4). U kunt alleen op één inschuifhoogte bakken. Gebruik

hiervoor de inschuifhoogte 2 (of voor hoge bakvormen inschuifhoogte 1).

Attentie!

– Zet nooit iets direct op de bodem van de oven.

Bedek de bodem niet met aluminiumfolie. Het apparaat kan door opeenhoping van warmte beschadigd raken.

Er mag niets op de bodem van de oven worden geplaatst. Plaats kookgerei altijd in de schaal met gaatjes of op het rooster.

– Schuif geen toebehoren tussen de inschuifrails, deze kunnen anders kantelen.

(16)

16

Toebehoren in het apparaat plaatsen

Het rooster en de schaal zonder gaatjes zijn voorzien van een vergrendelingsfunctie. De

vergrendelingsfunctie voorkomt dat de toebehoren kantelen wanneer deze uit de oven worden getrokken.

De toebehoren dienen op de juiste wijze in de oven te worden geschoven zodat de beveiliging tegen

kantelen goed functioneert. Bij het uit de oven trekken, dienen de toebehoren iets te worden opgetild.

Let er bij het inschuiven van het rooster op

▯ dat het neusje (a) naar boven wijst

▯ dat de veiligheidsbeugel van het rooster boven en aan de achterkant is.

Let er bij het inschuiven van de schaal zonder gaatjes op dat de uitsparing (a) naar de zijkant wijst.

Inschakelen

1 Stel met de functieschakelaar de gewenste verwarmingsmethode in. In de display verschijnen de gekozen verwarmingsmethode en de

voorgestelde temperatuur.

2 Indien u de temperatuur wilt wijzigen:

Stel met de draaiknop de gewenste temperatuur in.

In de display verschijnt het opwarmsymbool “. De balk laat doorlopend de opwarmstatus zien. Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, klinkt er een signaal en het opwarmsymbool “ verdwijnt.

Aanwijzing: Wanneer er een temperatuur onder 70°C wordt ingesteld, blijft de ovenverlichting

uitgeschakeld.

Uitschakelen:

Draai de functieschakelaar op 0.

Stoomtoevoer

Bij de functie "Stoomtoevoer" wordt er gericht stoom in de ovenruimte gevoerd. Zo kunt u bijvoorbeeld brood en broodjes met voldoende vocht bakken.

De functie "Stoomtoevoer" functioneert alleen met de volgende verwarmingsmethoden:

▯ Hete lucht + 30% vocht

▯ Hete lucht + 0% vocht

▯ Vlakgrill + circulatie

▯ Vlakgrill

Raak het symbool e zolang aan als u stoom wilt toevoeren, maximaal 8 seconden. Wilt u nog een keer stoom toevoeren, wacht dan tenminste één seconde en raak dan opnieuw het symbool e aan.

Stoomafvoer

Tijdens de afvoer van stoom wordt er koud water in de ovenruimte gevoerd. Hierdoor koelt de ovenruimte af, de stoom condenseert op de ovenwanden. Als u hierna de ovendeur opent, komt er nog maar weinig stoom uit het apparaat.

ã

U kunt zich branden!

Na het openen kunnen er hete waterdruppels van de deur van het apparaat vallen.

De stoomafvoer functioneert alleen bij de volgende verwarmingsmethoden, bij een oventemperatuur onder 130°C:

▯ Hete lucht + 100% vocht

▯ Hete lucht + 80% vocht

▯ Hete lucht + 60% vocht

▯ Vlakgrill stand 1 + vocht

▯ Vlakgrill stand 2 + vocht Ga als volgt te werk:

Raak het symbool ¡ aan. De stoomafvoer duurt ongeveer 20 seconden. Gedurende die tijd is het verwarmingselement uitgeschakeld.

De stoomafvoer voortijdig stoppen:

Open de deur of raak het symbool ¢ aan.

Aanwijzing: De functie "Afvoer van stoom" is ook na het openen van de deur gedurende korte tijd beschikbaar.

D D

D D

(17)

17

Na ieder gebruik

1 Verwijder verontreinigingen uit de ovenruimte direct nadat het apparaat is afgekoeld. Later is het verwijderen van ingebrande resten beduidend moeilijker.

2 Neem de afgekoelde ovenruimte af en wrijf deze goed droog met een zachte doek.

3 Maak meubels of handgrepen droog indien hierop condenswater is ontstaan.

4 Droog de ovenruimte met het droogprogramma (zie hoofdstuk Droogprogramma) of laat de deur van het apparaat openstaan totdat de ovenruimte volledig droog is.

Veiligheidsuitschakeling

Voor uw bescherming is het apparaat voorzien van een veiligheidsuitschakeling. Het verwarmen wordt altijd na 12 uur uitgeschakeld, wanneer het toestel in die tijd niet bediend wordt. Op het display verschijnt een melding.

Uitzondering:

wanneer met de timer lange duur wordt geprogrammeerd.

Bevestig de melding met ™ en draai de

functiekeuzeknop op 0, dan kunt u het apparaat weer zoals gewoonlijk in gebruik nemen.

Timerfuncties

Via het timer-menu kunt u instellen:

Š Kookwekker p Stopwatch

6 Bereidingstijd (niet in de ruststand) 5 Afloop bereidingstijd (niet in de ruststand)

Timer­menu opvragen

U kunt het timer-menu bij elke ovenfunctie openen.

Alleen bij de basisinstellingen, de functieschakelaar staat op S, is het timer-menu niet beschikbaar.

Raak het symbool M aan.

Het timer-menu verschijnt.

Kookwekker

De kookwekker loopt onafhankelijk van de andere instellingen van het apparaat af. U kunt maximaal 90 minuten instellen.

Kookwerker instellen 1 Timer­menu opvragen.

De functie "Kookwekker" Š wordt weergegeven.

2 Met de draaiknop de gewenste bereidingstijd instellen.

3 Met I starten.

.RRNZHNNHU(18)

18

Het timer­menu wordt gesloten en de tijd loopt af. Op het display worden het symbool Š en de aflopende tijd weergegeven.

Aan het einde van de ingestelde tijd klinkt een signaal.

Dit houdt op wanneer u het symbool ™aanraakt.

U kunt alle instellingen op elk moment afbreken door het symbool ' aan te raken. Hierbij gaan de

instellingen verloren.

Kookwekker stopzetten:

Timer­menu opvragen. Met C de functie

"Kookwekker" Š kiezen en het symbool H aanraken.

Om de kookwekker verder te laten lopen, het symbool I aanraken.

Kookwekker voortijdig uitschakelen:

Timer­menu opvragen. Met C de functie

"Kookwekker" Š kiezen en het symbool Ž aanraken.

Stopwatch

De stopwatch loopt onafhankelijk van de andere instellingen van het apparaat af.

De stopwatch telt oplopend van 0 seconden tot 90 minuten.

De stopwatch heeft een pauzefunctie. Hiermee kunt u de stopwatch tussendoor stoppen.

Stopwatch starten

1 Timer­menu opvragen.

2 Met C de functie "Stopwatch" p kiezen.

3 Met I starten.

Het timer­menu wordt gesloten en de tijd loopt af. Op het display worden het symbool p en de aflopende tijd weergegeven.

Stopwatch stopzetten en weer starten 1 Timer­menu opvragen.

2 Met C de functie "Stopwatch" p kiezen.

3 Het symbool H aanraken.

De tijd stopt. Het symbool verandert weer in Start I.

4 Met I starten.

De tijd loopt verder. Wanneer er 90 minuten vol zijn, knippert de indicatie en klinkt er een signaal. Dit houdt op wanneer u het symbool ™ aanraakt. Het symbool p verdwijnt van het display. Het proces is beëindigd.

Stopwatch uitschakelen:

Timer­menu opvragen. Met C de functie

"Stopwatch" p kiezen en het symbool Ž aanraken.

Bereidingstijd

Wanneer u de bereidingstijd voor een gerecht instelt, dan wordt het apparaat automatisch na afloop van deze tijd uitgeschakeld.

U kunt een bereidingstijd van 1 minuut tot 23:59 uur instellen.

Bereidingstijd instellen

U heeft de verwarmingsmethode en temperatuur ingesteld en het gerecht in de oven geplaatst.

1 Raak het symbool M aan.

2 Kies met C de functie "Bereidingstijd" 6.6WRSZDWFK

6WRSZDWFK(19)

19 3 Stel met de draaiknop de gewenste bereidingstijd

in.

4 Met I starten.

Het apparaat wordt gestart. Het timer-menu wordt gesloten. In de display verschijnen de temperatuur, ovenfunctie, resterende bereidingstijd en afloop bereidingstijd.

Eén minuut voor afloop van de bereidingstijd wordt de aflopende bereidingstijd vergroot in de display weergegeven.

Na afloop van de bereidingstijd wordt het apparaat uitgeschakeld. Het symbool 6 verschijnt pulserend en er klinkt een signaal. U kunt het signaal uitzetten door het symbool™ aan te raken, de deur van het apparaat te openen of de functieschakelaar op 0 te zetten.

Bereidingstijd wijzigen:

Open het timer-menu. Kies met C de functie

"Bereidingstijd" 6. Wijzig met de draaiknop de bereidingstijd. Met I starten.

Bereidingstijd wissen:

Open het timer-menu. Kies met C de functie

"Bereidingstijd" 6. Wis met Ž de bereidingstijd. Keer met ' terug naar het normale gebruik.

Het complete proces beëindigen:

functieschakelaar op 0 zetten.

Aanwijzing: U kunt de verwarmingsmethode en temperatuur ook wijzigen terwijl de bereidingstijd afloopt.

Einde bereidingstijd

U kunt de afloop van de bereidingstijd verschuiven naar een later tijdstip.

Voorbeeld: Het is 14:00 uur. Er is voor het gerecht een bereidingstijd van 40 minuten nodig. Het gerecht moet om 15:30 uur klaar zijn.

U voert de bereidingstijd in en verschuift de afloop van de bereidingstijd naar 15:30 uur. De elektronica berekent het tijdstip waarop het apparaat gestart wordt. Het apparaat wordt om 14:50 uur automatisch gestart en om 15:30 uur uitgeschakeld.

Houd er rekening mee dat levensmiddelen die gemakkelijk bederven niet te lang in de oven mogen staan.

Afloop bereidingstijd verschuiven

U heeft verwarmingsmethode, temperatuur en bereidingstijd ingesteld.

1 Raak het symbool M aan.

2 Kies met C de functie "Afloop bereidingstijd" 5.

3 Stel met de draaiknop het gewenste einde van de bereidingstijd in.

4 Met I starten.

Het apparaat gaat in de wachtstand. In de display verschijnen de ovenfunctie, de temperatuur, de bereidingstijd en de afloop van de bereidingstijd. Het apparaat start op het uitgerekende tijdstip en wordt automatisch uitgeschakeld als de bereidingstijd is afgelopen.

%HUHLGLQJVWLMG

$IORRSEHUHLGLQJVWLMG

(20)

20

Aanwijzing: Wanneer het symbool 6 knippert: U heeft geen bereidingstijd ingevoerd. Stel altijd eerst de bereidingstijd in.

Na afloop van de bereidingstijd wordt het apparaat uitgeschakeld. Het symbool 5 verschijnt pulserend en er klinkt een signaal. U kunt het signaal uitzetten door het symbool™ aan te raken, de deur van het apparaat te openen of de functieschakelaar op 0 te zetten.

Afloop bereidingstijd wijzigen:

Open het timer-menu. Kies met C de functie "Afloop bereidingstijd" 5. Stel met de draaiknop het gewenste einde van de bereidingstijd in. Met I starten.

Het complete proces beëindigen:

functieschakelaar op 0 zetten.

Timer lange duur

Bij deze functie houdt het apparaat met de

verwarmingsmethode "Hete lucht" een temperatuur aan tussen 50 en 230°C.

U kunt gerechten tot 74 uur lang warmhouden, zonder dat u het apparaat moet in- of uitschakelen.

Houd er rekening mee dat levensmiddelen die gemakkelijk bederven niet te lang in de oven mogen staan.

Aanwijzing: De timer lange duur dient in de

basisinstellingen op "beschikbaar" te worden gesteld (zie hoofdstuk Basisinstellingen).

Timer lange duur instellen

1 Draai de functieschakelaar op ž.

2 Raak het symbool / aan.

De vooraf ingestelde instelling van 24 uur op 85°C verschijnt in de display. Met I starten –of–

Bereidingstijd, afloop bereidingstijd, uitschakeldatum en temperatuur wijzigen.

3 Bereidingstijd 6 wijzigen:

Raak het symbool $ aan. Stel met de draaiknop de gewenste bereidingstijd in.

4 Afloop bereidingstijd 5 wijzigen:

Raak het symbool C aan. Stel met de draaiknop het gewenste einde van de bereidingstijd in.

5 Uitschakeldatum q wijzigen:

Raak het symbool C aan. Stel met de draaiknop de gewenste uitschakeldatum in. Met ™

bevestigen.

6 Temperatuur wijzigen:

Stel met de draaiknop de gewenste temperatuur in.

7 Met I starten.

Het apparaat wordt gestart. In de display verschijnen / en de temperatuur.

De oven- en displayverlichting zijn uitgeschakeld. Het bedieningspaneel is vergrendeld, wanneer dit wordt aangeraakt, hoort u geen toetstoon.

7LPHUODQJHGXXU

(21)

21 Na afloop van de ingestelde tijd wordt het apparaat

niet meer verwarmd. In de display wordt niets weergegeven. Draai de functieschakelaar op 0.

Uitschakelen:

Draai de functieschakelaar op 0 om het proces te beëindigen.

Individuele recepten

U heeft de mogelijkheid om tot 50 individuele

recepten op te slaan. U kunt een recept opslaan. Deze recepten kunt u een naam geven, zodat u ze snel en gemakkelijk bij de hand hebt.

Recept opslaan

U heeft de mogelijkheid om na elkaar tot en met 5 fases in te stellen en deze hierbij op te slaan.

1 Zet de functieschakelaar op de gewenste verwarmingsmethode.

Symbool i verschijnt in de display.

2 Raak het symbool i aan.

3 Kies met de draaiknop een vrije geheugenplaats.

4 Raak het symbool g aan.

5 Stel met de draaiknop de gewenste temperatuur in.

6 De bereidingstijd wordt opgeslagen.

7 Een volgende fase opslaan:

Zet de functieschakelaar op de gewenste verwarmingsmethode. Stel met de draaiknop de gewenste temperatuur in. Een nieuwe fase begint.

8 Indien u van mening bent dat het gerecht gaar genoeg is, kunt u het recept beëindigen door het symbool & aan te raken.

9 Voer bij "ABC" de naam in (zie hoofdstuk Naam invoeren).

Aanwijzingen

‒ Het registreren van een fase begint pas wanneer het apparaat de ingestelde temperatuur heeft bereikt.

‒ Elke fase dient tenminste 1 minuut te duren.

‒ Tijdens de eerste minuut van een fase kan de verwarmingsmethode of de temperatuur worden gewijzigd.

(22)

22

Namen invoeren

1 Onder "ABC" de naam van het recept invoeren.

2 Met ™ opslaan.

- of -

Met ' afbreken en het menu verlaten.

Aanwijzing: Voor het invoeren van de naam zijn de Latijnse karakters, bepaalde speciale tekens en cijfers beschikbaar.

Recept starten

1 Zet de functieschakelaar op een willekeurige verwarmingsmethode.

Symbool i verschijnt in de display.

2 Raak het symbool i aan. Kies met de draaiknop het gewenste recept.

3 Met I starten.

Het apparaat wordt gestart. De bereidingstijd loopt zichtbaar af.

De instellingen van de fases verschijnen in de informatiebalk.

Aanwijzing: U kunt de temperatuur met de draaiknop wijzigen terwijl het recept afloopt. Hierdoor wordt het opgeslagen recept niet gewijzigd.

Recept wissen

1 Zet de functieschakelaar op een willekeurige verwarmingsmethode.

Symbool i verschijnt in de display.

2 Raak het symbool i aan.

3 Kies met de draaiknop het gewenste recept.

4 Wis met Ž het recept.

5 Met ™ bevestigen.

Draaiknop Letters kiezen

Een nieuw woord begint altijd met een hoofdletter.

4 kort indrukken: cursor naar rechts

lang indrukken: omschakelen naar umlaut of speciaal teken

twee maal indrukken: afbreking invoegen 5 kort indrukken: cursor naar rechts

lang indrukken: omschakelen naar normale tekens

twee maal indrukken: afbreking invoegen

Ž Letters wissen

$B

(23)

23

Kerntemperatuurmeter

Met de kerntemperatuurmeter kunt u gerechten op een exacte wijze, precies op het juiste punt gaar laten worden. Deze meet de temperatuur binnenin het gerecht. Het automatisch uitschakelen wanneer de gewenste kerntemperatuur is bereikt, garandeert dat ieder gerecht precies op het juiste punt gaar is.

Gebruik uitsluitend de bijgevoegde

kerntemperatuurmeter. U kunt deze als onderdeel bij de klantenservice of via de online-shop bijkopen.

De kerntemperatuurmeter raakt bij temperaturen boven 250°C beschadigd. Gebruik deze daarom uitsluitend in uw apparaat bij een maximale temperatuur van 230°C.

Verwijder de kerntemperatuurmeter na gebruik altijd uit de ovenruimte. Bewaar deze nooit in de

ovenruimte.

Maak de kerntemperatuurmeter na ieder gebruik schoon met een vochtige doek. Niet in de vaatwasser reinigen!

ã

Kans op een elektrische schok!

Bij gebruik van een verkeerde kerntemperatuur kan de isolatie beschadigd raken. Alleen de voor dit toestel bestemde kerntemperatuursensor.

ã

U kunt zich branden!

De ovenruimte en de kerntemperatuurmeter worden zeer heet. Gebruik ovenwanten voor het aansluiten en verwijderen van de kerntemperatuurmeter.

Kerntemperatuurmeter in het gerecht steken

Steek de kerntemperatuurmeter in het gerecht voordat u dit in de ovenruimte plaatst.

Steek de metalen punt in het dikste gedeelte van het gerecht. Zorg ervoor dat het einde van de punt ongeveer in het midden steekt. De punt mag niet in het vet steken en geen kookgerei of bot raken.

Bij meerdere stukken dient de kerntemperatuurmeter in het midden van het dikste stuk te worden gestoken.

Steek de kerntemperatuurmeter zoveel mogelijk volledig in het gerecht.

Let er bij gevogelte op dat de punt van de

kerntemperatuurmeter niet in de holte in het midden

terechtkomt, maar tussen buik en poot in het vlees wordt gestoken.

Kerntemperatuur instellen

1 Schuif de levensmiddelen met ingestoken

kerntemperatuurmeter in de ovenruimte. Steek de kerntemperatuurmeter in het aansluitpunt in de ovenruimte en sluit de ovendeur.

Zorg ervoor dat de kabel van de kerntemperatuurmeter niet klem raakt!

2 Zet de functieschakelaar op de gewenste verwarmingsmethode.

3 Stel met de draaiknop de oventemperatuur in.

4 Raak het symbool + aan. Stel met behulp van de draaiknop de gewenste kerntemperatuur voor het gerecht in en bevestig met +.

De ingestelde kerntemperatuur moet hoger zijn dan de actuele kerntemperatuur.

5 Het apparaat warmt op met de ingestelde verwarmingsmethode.

In de display wordt de actuele met daaronder de ingestelde kerntemperatuur weergegeven.

U kunt de ingestelde kerntemperatuur op ieder willekeurig moment wijzigen.

Als de ingestelde kerntemperatuur binnenin het gerecht is bereikt, klinkt er een signaal. Het bereidingsproces wordt automatisch beëindigd.

Bevestig met ™ en draai de functieschakelaar op 0.

Aanwijzingen

‒ Wanneer u het gerecht na afloop van het bereidingsproces nog enige tijd in de oven laat staan, stijgt de kerntemperatuur nog iets door de restwarmte in de ovenruimte.

‒ Wanneer u gelijktijdig een programmering met de kerntemperatuurmeter en de timer instelt, dan(24)

24

wordt het apparaat door die programmering uitgeschakeld waarvan de ingevoerde waarde als eerste is bereikt.

Ingestelde kerntemperatuur wijzigen:

Raak symbool + aan. Wijzig met behulp van de draaiknop de ingestelde kerntemperatuur voor het gerecht in en bevestig met +.

Ingestelde kerntemperatuur wissen:

Raak symbool + aan. Wis met Ž de ingestelde kerntemperatuur. De ingestelde ovenfunctie wordt normaal voortgezet.

Richtlijnen voor de kerntemperatuur

Gebruik uitsluitend verse, geen diepgevroren levensmiddelen. De in de tabel genoemde waarden zijn slechts richtlijnen. Deze zijn afhankelijk van de kwaliteit en de aard van de voedingsmiddelen.

Vis en andere snel bederfelijke levensmiddelen dienen uit hygiënische overwegingen na bereiding een kerntemperatuur van minstens 62 - 65 °C te hebben.

Voedingsmiddel Richtwaarde voor de kerntemperatuur Rundvlees

Rosbief, ossenhaas, entrecôte

extra rood 45 - 47 °C

rood 50 - 52 °C

medium 58 - 60 °C

doorbakken 70 - 75 °C

Rundergebraad 80 - 85 °C

Varkensvlees

Varkensgebraad 72 - 80 °C

Varkensrug

medium 65 - 70 °C

doorbakken 75 °C

Gehaktbrood 85 °C

Varkenshaas 65 - 70 °C

Kalfsvlees

Kalfsgebraad, doorbakken 75 - 80 °C Gevulde kalfsborst 75 - 80 °C Kalfsrug

medium 58 - 60 °C

doorbakken 65 - 70 °C

Kalfsfilet

rood 50 - 52 °C

medium 58 - 60 °C

doorbakken 70 - 75 °C

Wild

Reerug 60 - 70 °C

Reebout 70 - 75 °C

Hertenbiefstuk 65 - 70 °C

Hazen-, konijnenrug 65 - 70 °C Gevogelte

Kip (heel) 85 °C

Parelhoen 75 - 80 °C

Gans, kalkoen, eend 80 - 85 °C Eendenborst

medium 55 - 60 °C

doorbakken 70 - 80 °C

Struisvogelbiefstuk 60 - 65 °C Lamsvlees

Lamsbout

medium 60 - 65 °C

doorbakken 70 - 80 °C

Lamsrug

medium 55 - 60 °C

doorbakken 65 - 75 °C

Schapenvlees Schapenbout

medium 70 - 75 °C

doorbakken 80 - 85 °C

Schapenrug

medium 70 - 75 °C

doorbakken 80 °C

Vis

Filet 62 - 65 °C

Heel 65 °C

Terrine 62 - 65 °C

Overige

Brood 90 °C

Pastei 72 - 75 °C

Terrine 60 - 70 °C

Foie gras 45 °C

Voedingsmiddel Richtwaarde voor de kerntemperatuur

(25)

25

Kinderbeveiliging

Om te voorkomen dat kinderen het apparaat per ongeluk bedienen, is het voorzien van een kinderslot.

Aanwijzingen

‒ U dient het kinderslot in de basisinstellingen op

"beschikbaar" te zetten (zie het hoofdstuk Basisinstellingen).

‒ Wanneer bij een geactiveerd kinderslot de stroom onderbroken wordt, kan bij terugkeer van de stroomvoorziening het kinderslot gedeactiveerd zijn.

Kinderslot activeren

Voor waarde:

De functiekeuzeknop staat op 0.

Symbool 0 minstens 6 seconden lang aanraken.

Het kinderslot is geactiveerd. De standby-indicatie verschijnt. Het symbool 0 wordt boven in het display weergegeven.

Kinderslot deactiveren

Symbool 1 minstens 6 seconden lang aanraken.

Het kinderslot is gedeactiveerd. U kunt het apparaat instellen zoals u gewend bent.

(26)

26

Basisinstellingen

In de basisinstellingen kunt u de machine individueel aanpassen.

1 Functiekeuzeknop op S draaien.

2 Met de draaiknop "Basisinstellingen" kiezen.

3 Het symbool ™ aanraken.

4 Met de draaiknop de gewenste basisinstelling kiezen.

5 Het symbool % aanraken.

6 Met de draaiknop de basisinstelling instellen.

7 Met ™ opslaan of met ' afbreken en de actuele basisinstelling verlaten.

8 De functiekeuzeknop op 0 draaien om het menu Basisinstellingen te verlaten.

De wijzigingen zijn opgeslagen.

Basisinstellingen Mogelijke instellingen Toelichting

Helderheid Niveaus 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8 Display-helderheid instellen

Stand-by-weergave Aan* / Uit - tijd

- tijd + GAGGENAU-logo*

- datum

- datum + GAGGENAU-logo - tijd + datum

- tijd + datum + GAGGENAU-logo

Verschijningsvorm van de stand-by-weer- gave.

Uit: geen weergave. Met deze instelling brengt u het stand-by verbruik van uw appa- raat omlaag.

Aan: meerdere indicaties in te stellen, "Aan"

met ™ bevestigen en met de draaiknop de gewenste weergave kiezen.

De keuze wordt kort weergegeven.

Display-weergave Gereduceerd* / standaard Bij de instelling gereduceerd wordt op het display na korte tijd alleen nog het belang- rijkste weergegeven.

Touchfeld-kleur Grijs* / Wit Kleur van de symbolen op het Touchfeld kie- zen

Touchfeld-toon Toon 1* / Toon 2 / Uit Signaaltoon kiezen bij het aanraken van een Touchfeld

Touchfeld- geluidsvo- lume

Niveaus 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8 Volume van de Touchfeld-toon instellen

Opwarmsignaal Aan* / uit Het signaal klinkt wanneer de gewenste temperatuur bij het opwarmen is bereikt.

Signaalvolume Standen 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8 Volume van het geluidssignaal instellen

Waterfilter Beschikbaar* / Niet beschikbaar Beschikbaar: machine gebruiken met water- filter.

Niet beschikbaar: machine gebruiken zon- der waterfilter.

Waterfiltercapaciteit 100 - 9000 liter Capaciteit van het waterfilter instellen

Waterhardheid 1-18 Controleer met de bijgevoegde carbonaat-

hardheidstest het leidingwater. Gemeten waterhardheid instellen.

Calibratie Apparaat calibreren Kookpunt instellen

(27)

27

---

Tijd-formaat AM/PM-formaat (24h) Weergave van de tijd in een 24­ of 12­uurs- formaat

Tijd Actuele tijd Tijd instellen

Tijdomschakeling Handmatig* / Automatisch Automatische omschakeling van de tijd bij de verandering van zomer- in wintertijd.

Indien automatisch: instelling van maand, dag, week wanneer de tijd moet worden omgeschakeld. In te stellen voor zomer- en wintertijd.

Datumformaat D.M.J*

D/M/J J/M/D

Datumformaat instellen

Datum Actuele datum Datum instellen. Wisseling tussen Jaar/

Maand/Dag met het symbool C.

Taal Deutsch* / Frans / Italiaans / Spaans / Portugees / Nederlands / Deens / Zweeds / Noors / Fins / Grieks / Turks / Russisch / Pools / Tsjechisch / Sloweens / Slowaaks / Arabisch / Hebreeuws / Japans / Koreaans / Thais / Chinees / Engels US / Engels

Taal voor de displayteksten kiezen

Fabrieksinstellingen Machine terugzetten naar fabrieksinstel- lingen

De vraag: "Alle individuele instellingen wis- sen en de machine naar de fabrieksinstellin- gen terugzetten?" met ™ bevestigen of met ' afbreken.

Demonstratie-modus Aan / Uit* Alleen voor presentatiedoeleinden. In de demonstratie-modus warmt het apparaat niet op, alle andere functies zijn beschik- baar.

De instelling "Uit" moet voor normaal gebruik geactiveerd zijn. Deze instelling is alleen mogelijk in de eerste 3 minuten na aansluiting van het apparaat.

Timer lange duur Beschikbaar / Niet beschikbaar Beschikbaar: timer lange duur kan ingesteld worden; zie het hoofdstuk Timer lange duur.

Deursluiting Uit* / aan De deursluiting voorkomt dat de deur per ongeluk wordt geopend. Bij de instelling

"Aan" dient het symbool " meerdere seconden te worden aangeraakt voordat de deur opengaat.

Kinderslot Beschikbaar / Niet beschikbaar* Beschikbaar: het kinderslot kan geactiveerd worden (zie het hoofdstuk Kinderslot).

*Fabrieksinstelling

(28)

28

Reiniging en onderhoud

Wanneer u het goed verzorgt en schoonmaakt, blijft uw apparaat lang mooi en intact. Hieronder leggen wij u uit hoe u het apparaat op de juiste manier verzorgt en schoonmaakt.

ã

Risico van verbranding!

Het toestel wordt zeer heet. Nooit de hete vlakken in de binnenruimte of verwarmingselementen aanraken.

Het apparaat altijd laten afkoelen. Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

ã

Kans op een elektrische schok!

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

Geen hogedrukreiniger of stoomreiniger gebruiken.

ã

Risico van letsel!

Wanneer er krassen op het glas van de apparaatdeur zitten, kan dit springen. Geen schraper, scherpe of schurende schoonmaakmiddelen gebruiken.

Reinigingsmiddel

Om te voorkomen dat de verschillende oppervlakken door verkeerde reinigingsmiddelen beschadigd raken, dienen de aanwijzingen in de tabel in acht te worden genomen.

Gebruik

▯ geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen

▯ geen metaal- of glasschrapers voor het reinigen van het glas van de deur van het apparaat.

▯ geen metaal- of glasschrapers voor het reinigen van de deurdichting.

▯ geen harde staal- en schuursponzen.

Spoel nieuwe sponsdoekjes voor gebruik grondig uit.

Onderdeel Reinigingsmiddel

Ovenruiten Glasreinigingsmiddel: Met een vaat- doek reinigen. Gebruik geen schraper.

Display Met een microvezeldoek of een licht vochtige doek afnemen. Niet nat afne- men.

Roestvrij staal Heet sopje van afwasmiddel: Met een vaatdoek reinigen en met een zachte doek droogwrijven. Kalk-, vet-, zetmeel- en eiwitvlekken onmiddellijk verwijde- ren. Onder dit soort vlekken kan corro- sie ontstaan. Via de klantenservice of de vakhandel zijn speciale reinigings- middelen voor roestvrij staal verkrijg- baar.

Aluminium Met een mild glasreinigingsmiddel rei- nigen. Met een glasdoek of een pluis- vrije microvezeldoek recht en zonder druk over de oppervlakken vegen.

Ovenruimte van roestvrij staal of email

Heet sopje van afwasmiddel:

Met een vaatdoek reinigen en met een zachte doek afdrogen.

Gebruik geen ovenspray en geen andere agressieve ovenreinigers of schuurmiddelen. Ook schuurspons- jes, ruwe sponzen en pannenreinigers zijn niet geschikt. Deze veroorzaken krassen op het oppervlak.

Gebruik regelmatig het onderhouds- middel voor ovenruimtes (bestelnum- mer 667027 bij de klantenservice of via de online-shop) en volg hierbij de aan- wijzingen van de fabrikant.

Attentie! Achtergebleven resten van reinigingsmiddelen veroorzaken vlek- ken bij het opwarmen. Verwijder resten van reinigings- of onderhoudsmiddelen grondig met schoon water vóór het drogen van de ovenruimte.

Maak de ovenruimte na het schoonma- ken altijd droog (zie hoofdstuk Droog- programma).

Sterk verontrei- nigde ovenruimte van roestvrij staal of email

Ovenreinigingsgel (bestelnummer 463582 bij de klantenservice of via de online-shop).

Let op het volgende:

▯ Het middel mag niet op de dichtin- gen van de deur, de lamp en de stoomschaal komen!

▯ Hoogstens 12 uur in laten trekken!

▯ Niet op warme oppervlakken gebruiken!

▯ Grondig met water naspoelen!

▯ Volg de aanwijzingen van de fabri- kant.

Glaskeramisch grilloppervlak (alleen bij model- len met een oven- ruimte van roestvrij staal).

Maak het keramische grilloppervlak in de ovenruimte regelmatig schoon met een middel voor glaskeramische oppervlakken (bestelnummer 311298 bij de klantenservice of via de online- shop). Ingebrande resten kunnen met een schraper worden verwijderd. Let op dat er hierbij geen krassen in de ovenruimte ontstaan.

Glazen afdekking ovenlamp

Heet sopje van afwasmiddel: Met een vaatdoek reinigen.

Vetfilter Vaatwasser Deurdichting

Niet verwijderen!

Heet sopje van afwasmiddel: Met een vaatdoek reinigen, niet schuren.

Gebruik voor het reinigen geen metaal- of glasschraper.

Kerntemperatuur- meter

Met een vochtige doek afnemen. Niet in de vaatwasser reinigen.

Schalen, rooster Vaatwasser of heet sopje van afwas- middel. Laat ingebrande resten weken en verwijder deze met een borstel.

Inschuifroosters Vaatwasser of heet sopje van afwas- middel, zie hoofdstuk Inschuifroosters verwijderen

Onderdeel Reinigingsmiddel

(29)

29 Microvezeldoek

De microvezeldoek is door de honingraatstructuur bijzonder geschikt voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken zoals, glas, keramische oppervlakken, roestvrij staal of aluminium (bestelnr. 460770 verkrijgbaar bij de klantenservice of via de online- shop). Hiermee kunnen water- en vethoudende verontreinigingen in één keer worden verwijderd.

Reinigingsprogramma

Het reinigingsprogramma weekt hardnekkige verontreinigingen in de ovenruimte los en vergemakkelijkt hierdoor het schoonmaken.

Het reinigingsprogramma bestaat uit de stappen reiniging en twee maal spoelen.

Reinigingsprogramma starten 1 Draai de functieschakelaar op S.

2 Symbool ¢ verschijnt in de display. Met ™ bevestigen.

3 Verwijder de toebehoren en het vetfilter uit de ovenruimte. Verwijder de inschuifroosters uit de ovenruimte (zie hoofdstuk Inschuifroosters verwijderen). Ovenruimte met reinigingsmiddel afnemen.

4 Sluit de deur van het apparaat. Met ™ bevestigen.

5 Er verschijnt een reinigingsduur van 30 minuten.

Met I starten. De reinigingstijd loopt af in de display. De lamp in de ovenruimte blijft uitgeschakeld.

6 Na 30 minuten klinkt er een signaal. Een melding verschijnt in de display.

7 Ovenruimte afnemen. Verwijder resten van het reinigingsmiddel. Met ™ bevestigen.

8 De spoelfase verschijnt. Met I starten. Het apparaat wordt doorgespoeld. De spoeltijd loopt af in de display.

Na 4 minuten klinkt er een signaal. Met ™ bevestigen.

Wrijf de ovenruimte met een zachte doek droog en laat deze met het droogprogramma volledig drogen.

Aanwijzing: Laat het reinigingsprogramma altijd volledig aflopen. Indien het reinigingsprogramma voortijdig werd afgebroken, dient de spoelfase vóór het volgende gebruik opnieuw te worden gestart.

Droogprogramma

Met het droogprogramma kunt u de ovenruimte drogen na het reinigen of na het stomen.

Het droogprogramma duurt 20 minuten.

Droogprogramma starten

1 Verwijder de toebehoren uit de ovenruimte.

Ovenruimte afnemen. Verwijder grondig reinigingsmiddelresten. Sluit de deur van het apparaat.

2 Draai de functieschakelaar op S. Kies met de draaiknop het droogprogramma.

3 Symbool j verschijnt in de display. Met ™ bevestigen.

4 Er verschijnt een droogtijd van 20 minuten. Met I starten. De droogtijd loopt af in de display. De lamp in de ovenruimte blijft uitgeschakeld.

5 Na 20 minuten klinkt er een signaal. Een melding verschijnt in de display. Met ™ bevestigen.

Het droogprogramma is beëindigd. Laat het apparaat afkoelen. Nu kunt u de ovenruimte en de ovenruit met een zachte doek afnemen.

5HLQLJHQ 

6SRHOHQ 

'URRJSURJUDPPD_

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :