• No results found

KNNV kamp De Brenne 27 april – 10 mei 2013

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KNNV kamp De Brenne 27 april – 10 mei 2013"

Copied!
28
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

1

 

KNNV kamp De Brenne  27 april – 10 mei 2013  

 

Inhoud: 

2   Voorwoord van de voorzitter  3   Indrukken van de deelnemers  4   Deelnemerslijst 

5   Overzicht excursies  6   Sfeerverslagen 

16 Waargenomen vogels 

17 Waargenomen zoogdieren, reptielen en amfibieën  18 Waargenomen vlinders, libellen en kevers 

19 Waargenomen diverse insecten en korstmossen  22 Waargenomen planten 

 

Dit verslag is samengesteld door Ina Marbus, met foto’s van Volkert Bakker, Andri Binsbergen en van  Jan en Ina Marbus. 

           

      AKC 

(2)

2

 

 

Het kamp in de Brenne   

 

Tijdens de kampen zijn er altijd momenten dat terug wordt gekeken naar eerdere kam‐

pen, door deelnemers die al twintig keer, of dertig of soms nog vaker zijn mee geweest. 

Dan hoor je vaak de naam Brenne terugkomen. Daar wordt met veel plezier op terugge‐

keken en daar moet je beslist een keer naar toe. Dit jaar was het voor mij dan zo ver.  

Het grappige was dat in mijn kennissenkring buiten de KNNV niemand ooit gehoord had  van de Brenne. Als ik die bestemming noemde, keken ze me glazig aan en vroegen waar  dat dan wel ligt. Nou gewoon, even onder Orleans in het stroomgebied van de Loire. 

Het blijkt een schitterend gebied te zijn met erg veel meertjes, veel vogels en planten. 

Bijna vlak, dus je kunt er erg goed fietsen en gemakkelijk wandelen. 

 

Ik had bewust gekozen voor een kamp in het vroege voorjaar, want met name voor plan‐

ten en vogels is dat tenslotte toch altijd de toptijd. Wel loop je dan een zeker risico met  het weer en dat bleek ook dit jaar. Het was een extreem slecht voorjaar geweest, waar‐

door planten nog nauwelijks waren uitgelopen en de meertjes overvol water stonden. In  geen 40 jaar was de waterstand zo hoog geweest, waardoor er weinig ondiep water was,  met als gevolg dus ook weinig vogels voor die biotoop.  

Ook was het de eerste dagen nog behoorlijk koud, met ’s nachts temperaturen rond de  10 Celsius en behoorlijk wat nattigheid. Pas in de loop van de 14 dagen werd dat geleide‐

lijk beter. Niet echt ideale omstandigheden om te kamperen en in dit extreme ‘weer’jaar  dus eigenlijk ook wat te vroeg in het jaar. Maar het weer werd weer ruimschoots ge‐

compenseerd door de uitstekende sfeer, de leuke excursies en de vele planten, vogels,  vlinders, salamanders en andere beestjes die we desondanks zagen. 

 

Het heeft iets fascinerends om rond 4 uur ’s morgens te worden gewekt door de nachte‐

gaal, die naast je tent in een struik zit te zingen. En als de nachtegaal al even stil was,  dan namen de zwartkop en de hop hop hop het onmiddellijk over. In het gebied ook  schitterende orchideeën. Dit jaar duidelijk minder dan gebruikelijk, maar dan blijft er ten 

(3)

3

minste iets over voor de volgende keer. Want eenmaal naar de Brenne betekent bij een  volgende mogelijkheid weer naar de Brenne. 

 

Volkert Bakker, voorzitter   

Indrukken van de deelnemers 

Aan het eind van het kamp vroegen we de deelnemers wat het meest indruk gemaakt  had. Het geeft een goed beeld hoe divers de deelnemers zo’n kamp ervaren. Dit waren  de antwoorden: 

 

•  De enorme aantallen affodil, die we hier zagen. 

•  De nachtegaal. 

•  Een zomertortel, die speciaal voor ons een rondje boven onze hoofden vloog. 

•  Pimpelmeesje dat bezit had genomen van een fietstas. 

•  De grote verandering van de natuur gedurende die twee weken. 

•  De aspergeorchis. 

•  Geoorde fuutjes. 

•  Slangenarend. 

•  Nachtpauwoog. 

•  De gezamenlijke maaltijd. 

•  De wandeling bij La Boudinière. 

•  Korstmossen op de camping. 

•  De sterrenluchten. 

•  Nachten met nachtegaal en bosuil. 

•  Nattigheid. 

•  De vreugde bij een andere deelnemer toen hij zijn eerste grauwe klauwier zag. 

•  Dat ook hier Groenpootruiters waren. 

•  Bosje seringen met al die vlinders. 

•  Boomkikkers. 

•  Tongorchis. 

•  De zonsopkomsten. 

•  De passie bij de andere deelnemers. 

•  Een schildpad, die dreigde te worden overreden. 

•  Dat de hop, nachtegaal en wielewaal hier net zo vanzelfsprekend zijn als bij ons    de koolmees, huismus en merel. 

•  Het meertje bij avondlicht. 

•  Blauw parelzaad. 

•  Glasvleugelpijlstaart. 

•  Het eerste stuk van de wandeling bij Bellabouche met al die boomkikkers. 

•  Rouwmantel. 

•  Konings‐ en koninginnepage. 

•  De sfeer in de groep. 

•  Dat ik zoveel geleerd heb. 

•  Witwangstern. 

   

Volkert Bakker   

 

(4)

4  

Deelnemers: 

 

Volkert Bakker  Voorzitter  Marja Bakker‐ van den Berg  Hans van der Berg  

Jenny van Dorsten 

Andri  Binsbergen  Excursieregelaar  Dini  Binsbergen‐Buwalda  

Jacques  Bogaarts 

Angelie van den Dool‐Oomen  Gerard van den Dool 

Frouke  Escher  Hans  Fondse 

Anne‐Marie  Fondse‐Visser  Martine  Helleman 

Carolien  Beemsterboer  Louise   Hoeksema  Henk   Hoeksema  Jan  Marbus  Ina  Marbus‐Hotho  Guda   Poot 

Huib   Poot  Cees  Voorn  Corry  Pohlmann 

Jan   Westhuis   Choc‐regelaar  Corrie   Westhuis‐Maatkamp   

(5)

5

Overzicht excursies   

28 april  1. Route 16 Crossbill Guide, rechtsom       2. Route 16 Crossbill Guide, linksom  29 april  3. Réserve naturelle de Chérine 

     4. Omgeving etang de la Gabrière en etang du Gabriau  30 april  5. Centrum Le Blanc en Neons sur Creuse 

1 mei      6. Etang de la Bellebouche 

1 mei      7. Omgeving Maison de la Nature  1 mei     8. Rives – L’Anglin 

2 mei     9. Le Pays des Sarcophages 

2 mei   10. Etang du Sault, Etang Foucault, ten n.o. van Rosnay  3 mei    11. Omgeving Etang de Gabriau 

3 mei    12. Route Au pays des piramides, La Boudinière  4 mei    13. Etang de Bellebouche 

5 mei         Rustdag  6 mei   14. Rosnay “Oost” 

6 mei   15. Le Temple 

7 mei    16. Forêt de Lancosme, nr.8 van les plus belles ballades  8 mei    17. Excursie omgeving Brenne 

9 mei   18. Etang de Riau  9 mei   19. Rond Cherin 

10 mei  20. Etang de la Bellebouche   

                                           

Tongorchis   

 

Tongorchis

Groentje

(6)

6

Muizedoorn

Sfeerverslagen  

 

27 april‐ Ontvangst 

Op deze fraaie camping heeft de ARC een leuke plek gereserveerd waar we in een flau‐

we boog rondom de convotent kunnen kamperen. Voordat we de tent kunnen opzetten  wachten we eerst even tot de stortbuien over zijn. ’s Avonds om 20:00 uur komen we  bijeen in de convotent voor een kennismakingsronde en een warme kop choc (met koek  natuurlijk!). 

’s Nachts luisteren we ‐ tussen de kletterende regenbuien door‐  naar roepende bosuilen  en het gekwek van de vele boomkikkers. 

 

28 april‐ Route 16 Crossbill Guide, rechtsom 

Aantal deelnemers 9 

Excursie ¾ dag, te voet. 

Excusieleider Hans van der Berg   

Wat maakten we een prachtige wande‐

ling vandaag: een grote lus vanaf en  naar de camping. Of de afstand inder‐

daad 6 kilometer bedraagt, daarover  lopen de meningen uiteen. 

We hadden zon, bewolking en frisse  oostenwind, kortom heerlijk weer om  buiten te zijn. 

De kennismaking met onze dichtbije  omgeving was verheugend: we hoor‐

den veel vogelgeluiden om ons heen. 

Maar niet alleen de oren werden ge‐

streeld; ook het oog kwam niks te kort! De lijsten getuigen daarvan. 

Het deed ons goed om door zulk eeuwenoud landschap te stappen en ons hart op te  halen aan de planten, de bomen. De bloemen, de vogels, de insecten. 

De sociale uitdagingen werden manhaftig doorstaan! 

Hans van der Berg   

28 april‐ Route 16 Crossbill Guide, linksom 

Aantal deelnemers 10 

Excursie ¾ dag, te voet 

Excursieleider Andri Binsbergen   

Twee excursies langs dezelfde route, een rechts‐, een  linksom. Het tempo werd bepaald door de plantenlui. 

De vogelaars hadden zich daar maar aan over te geven,  maar kwamen wel aan hun trekken. Vooral de zwermen  koereigers waren indrukwekkend, aangetrokken door  een paar flinke kuddes koeien (vetweiders). Door het  nog tamelijk koude weer ( uit de wind was het best lek‐

ker, vooral als de zon even scheen, wat vooral ’s mor‐

(7)

7 gens af en toe het geval was) wa‐

ren er weinig vlinders en libellen. 

Leuk was de winterjuffer die Jan  ontdekte. Ook de vos op jacht trok  langdurig de aandacht. Kortom,  voor een eerste dag een goede  excursie. 

       

    Andri Binsbergen   

 

   

29 april‐ Réserve naturelle de Chérine 

Aantal deelnemers 8 

Excursie ¾ dag, per auto en te voet  Excursieleider Angelie van der Dool   

Met 8 mensen en 3 telelenzen  gingen we op pad. Het bleek  een kruip‐vogelexcursie te zijn,  want er was veel te zien en te  horen, zoals een paartje stelt‐

kluten, 6 geoorde futen en  zwarte sterntjes. Ook het  paartje paap toonde zich  prachtig in de zon. Vanuit een  vogelhut hadden we een schit‐

terend uitzicht op een paartje  parende schildpadden, die 

zelfs doorgingen met paren toen ze van de boomstam het water in vielen…. 

Mooi landschap, veel planten: harlekijnorchis, waterranonkel en de gele morgenster. 

Dan nog een hagedis, kikkers, vlinders en libellen. Jammer dat Dinie het laatste stuk  moest afhaken vanwege knieproblemen. 

Deze tocht is zeker voor herhaling vatbaar. 

      Angelie van der Dool 

 

29 april‐ Omgeving etang de la Gabrière en etang du Gabriau 

Aantal deelnemers 12 

Excursie ¾ dag, per fiets  Excursieleider Guda Poot   

De tocht werd gestart met een bezoek aan het Maison du Parc. Daar was veel te koop  (lokale producten, boeken , ansichtkaarten) maar beperkte toeristische informatie. 

De beide meren zijn prachtig, maar onze plannen om te wandelen langs de oevers dan  wel een rondwandeling te maken stranden keer op keer op hekken, prikkeldraad en  bordjes: accès interdite.  

Koereigers

Geoorde futen

(8)

8 Veel mooie vogelwaarnemingen: purperreiger,  witwangstern, geoorde fuut, krooneend. 

Paaiende vissen (brasems?) in kleine aantallen. 

Bij een leuk kruidenveldje voor één keer de  afzetting genegeerd en genoten van de vele  zonnende zandhagedissen in een stapel hout‐

blokken. Ook zagen we de vlinders die het nu  eindelijk warm genoeg vonden om te gaan vlie‐

gen. 

Fietsend om het etang du Gabriau weer richting  Rosnay, een paar keer (zowel links als rechts  van de weg) een onverharde weg ingereden. 

Het liep dood op hekken en borden zoals hier‐

boven beschreven, maar… leverde nog wel heel 

leuke waarnemingen op. Zoals de groene specht midden op het pad in de zon, een rustig  voorbijsjokkende vos en op één plek  koningspage, groentje, landkaartje 1e generatie. 

Dit alles voorzien van muziek door de Cettiszanger. 

Langs de D32 bleken de diepblauwe bloemetjes in de berm geen longkruid te zijn maar  blauw parelzaad, waar de glasvleugelpijlstaart juist een bezoek aan bracht. 

Een tocht met heel veel keren op‐ en afstappen, maar ook met veel veldbiologische ge‐

luksmomenten! 

      Guda Poot 

 

30 april‐ aangepast programma vanwege  de regen 

 

Ieder probeerde op zijn manier de dag te vullen. 

Wij zijn samen met Cees  en 

Corry  per auto naar Le Blanc geweest, hebben  daar gezellig koffie gedronken in het cafeetje op  de hoek van het stadsplein, inkopen gedaan in een  grote supermarkt en daarna een paar topografi‐

sche kaarten gekocht bij een boekwinkel. Met be‐

hulp van die kaarten en de tomtom zijn we naar  Neons sur Creuze gekoerst om bijeneters te gaan  kijken. Geparkeerd bij het kerkje en het weggetje  afgelopen naar de rivier. Daar trof‐

fen we Hans, Annemarie en Frouk‐

je. Niemand van ons heeft er een  bijeneter kunnen ontdekken. Wel  een prachtige groeiplaats van paar‐

se schubwortel ontdekt. 

Het bleef almaar regenen. Terug op  de camping hebben we gezamen‐

lijk gewerkt aan een waterafvoer  voor de almaar stijgende regen‐

plas. De tent van Andri en Dini  dreigde weg te spoelen! 

Als we ’s avonds om 20:00uur choc  gaan drinken blijken alle wanden 

Glasvleugelvlinder op Blauw parelzaad 

Dini bij de drijvende tent  

Paarse schubwortel

(9)

9

van de convotent stemmig versierd met vlaggetjes en een oranje wimpel. Dat is waar  ook, het is in Nederland koninginnedag… en we hebben voortaan een koning!    

      Ina Marbus 

 

1 mei ‐Etang de la Bellebouche

  Aantal deelnemers 2 

Excursie 1/2 dag, per auto en te voet 

Observatiehut is niet groot, ± 6 à 8 mensen kunnen er zitten 

± 14:00 daar geweest. 

Waardering: 9   

Spectaculair zicht op een tiental nesten van purperreigers. De  paartjes waren druk met … paren; het mannetje sleepte  enorme rietstengels aan, die met de bek werden overgegeven  aan het vrouwtje‐ deze wurmde ze dan in de nestplek. 

Daarnaast ook prachtig uitzicht op paartjes kwakken, ook op  het nest. 

Ook was er een paartje koereiger op een nest in aanbouw. 

 

1 mei – Omgeving Maison de la Nature 

Aantal deelnemers 6 

Excursie ¾ dag, per auto en te voet  Excursieleider Jan Marbus 

Waardering: 7½   

Het etang  Cistude was leeggelopen. Op  de vijverbodem liepen krakeend en kleine  plevier. Bij het Etang Ricot zat in het riet  kleine karekiet, snor, rietzanger. Op het  water tafel‐, kuif‐, wilde en krooneend,  zomertaling, purperreiger, blauwe reiger. 

Réserve Chernie bood ook een mooie kijkhut met kokmeeuwkolonie, veel geoorde fu‐

ten, krooneend, bruine kiekendief en overvliegende visarend. 

Onderweg langs D44 ter hoogte van le Temple mooi licht heuvellandschap met open  struweel. Daar vonden we op een oude mesthoop ± 30 eischalen van de ringslang. 

       

    Jan Marbus 

 

                   

Purperreiger en Koereiger

(10)

10

 

1 mei‐ Rives – L’Anglin 

Aantal deelnemers 9  Auto‐excursie  Waardering: 8 

Excursieleider Jan Westhuis   

De excursie begon in Le Blanc. In het centrum de auto’s gepar‐

keerd en na even wandelen een klein marktje gevonden met  heerlijk brood, kaas en aardbeien. Daarna was het koffietijd en… 

droog! 

Dus nu de natuur opgezocht en gevonden, wat met een auto‐

excursie niet altijd even gemakkelijk is. We hebben met elkaar  toch prachtige orchideeën gezien. Nog even wat meer zon en ze  zijn helemaal prachtig. Dat hopen we deze vakantie nog mee te  maken (de zon en de orchideeën !!). Al met al hebben we geno‐

ten.  

Corrie Westhuis‐Maatkamp   

 

2 mei‐ Le Pays des Sarcophages 

Aantal deelnemers 9 

Excursie ¾ dag, per auto 

Excursieleider: Angelie van der Dool   

Met 9 mensen vertrokken en weer teruggekomen. De wandeling startte op de Bois d’ 

Haut en begon met een weggetje met veel muizendoornstruiken aan weerszijden en aan  de kant van een dijkje met veel bemoste stenen. We kwamen uit bij de RD50 die parallel  loopt aan de rivier l’ Anglin . We liepen langs een grote kalkrots van 28 meter hoog waar  heel vroeger sarcofagen werden uitgehouwen  die dan via de rivier werden vervoerd. 

Het heuvelachtige landschap wisselde af met koolzaadvelden, bos, graanakkers . 

Het heeft de hele dag geregend en de plantenliefhebbers zagen meer dan de vogelaars… 

We genoten van meerdere soorten orchideeën. De saprofyt  Limodorum abortivum  (paarse aspergeorchis) die daar voorkomt en alleen te zien is met warm weer hebben  we dus niet gezien. 

Ondanks de regen genoten we van de afwisselende wandeling en de stemming was op‐

perbest. 

Louise Hoeksema 

 

2 mei – Etang du Sault, Etang Foucault,  ten n.o. van Rosnay 

Aantal deelnemers 14  Excursie ¾ dag, per fiets  Excursieleider Jan Westhuis   

Hans en Annemarie Fondse aan de choc‐corvee Bergnachtorchis

(11)

11 Gelokt door het goede weerbe‐

richt togen we met 12 fietsers ‐ waarvan 5 gehuld in zonnig gele  KNNV‐hesjes‐ op weg naar enkele  uitzichtspunten over meertjes. 

We zagen onderweg weer veel  harlekijnorchissen, sleutelbloe‐

men en longkruid. De paden wa‐

ren nog drassig. Op de uitzichts‐

punten zagen we met behulp van 

de telescopen mooi de zwarte wouwen zitten en verder de inmiddels bekende watervo‐

gels. 

In één van de kijkhutten nuttigden wij het meegebrachte brood en toen begon het tegen  de verwachting in te regenen. Voor ons doen keerden we daardoor heel vroeg in twee  ploegen terug op de camping. 

 

3 mei – Omgeving Etang de Gabriau 

Aantal deelnemers 4 

Excursie ½ dag, per fiets 

Excursieleider Hans van de Berg   

Als je als vrouw met drie mannen op stap gaat en dat  zijn alle drie vogelaars, dan wordt er weinig naar iets  anders gekeken; dat is logisch! 

Dus de planten hebben nauwelijks aandacht gehad. De  enige schildpad die we zagen bleek bij nader inzien toch  een tak te zijn‐ dus ook dat was weinig! Maar de vogels  maakten het echt wel goed. Met 65 soorten was het  een goede dag! 

Het beloofde zonnetje was zeker ver te zoeken, maar de mist klaarde gelukkig op. Al met  al toch wel een hele geslaagde dag. 

Corrie Westhuis     

3 mei –route Au pays des   piramides, La Boudinière 

Aantal deelnemers 8 

Excursie 1 dag, per fiets en te voet  Excursieleider Jan Marbus 

 

Qua afstand is dit heel goed op de  fiets te doen. Op de heenweg deden  we er ± 1 ½ uur over met tegenwind  en veel vals plat. 

De terugweg ging in ongeveer een  uur met eveneens een enkele stop  onderweg. De veiligheidshesjes ko‐

men dan goed van pas! Vooral ’s middags was het drukker op de weg en is het zaak ach‐

ter elkaar te fietsen. 

Jan Marbus 

startpunt wandeling bij de dorpspomp 

(12)

12  

4 mei –Etang de Bellebouche 

Aantal deelnemers 22 

Excursie 3/4 dag, per auto  Excursieleider …. 

 

Met 7 auto’s op pad om 9:00 uur. Na  een heldere, zeer koude nacht warmt  het buiten nu snel op, dus op de par‐

keerplaats gaan de jassen en truien al  uit. 

Vanaf de P lopen we linksaf het pad op  naar de hut aan de oostrand van de 

plas, zodat we met de zon in de rug kunnen kijken. Het duurt lang voor we deze hut be‐

reiken, want de weitjes naast het pad vragen veel aandacht: veel harlekijnorchis met te  midden van dat paars één volledig wit exemplaar, en een aantal net in bloei komende  exemplaren van de tongorchis. 

De vlinders worden wakker, de libellen sluipen uit, er zijn  levendbarende en smaragdhagedissen die heerlijk liggen te  zonnen en zich weinig van ons aantrekken. Ook zijn er  boomkikkers en heel veel andere kikkers.  

Bij de hut is het wachten op je beurt, met 6 à 8 personen is  hij echt vol. Maar als je dan mag kijken, dan is het puur ge‐

nieten van purperreigers op hun nest; van nestelende  kwakken die hun naam roepen, en van een enkele kleine  zilverreiger. Na de hut een klein stukje doorgelopen en daar  op een open plek geluncht. De koningspage was meteen  present; de gouden tor op de bloesem van een appelboom  was een plaatje en Andri zag een goudvink  (een nieuwe  soort voor onze lijst!). 

De twee andere hutten hebben we niet kunnen bereiken omdat de paden ernaar toe  meer op sloten leken dan op een voetpad. Onze route daarna was ook zeer drassig en  veldbiologisch gezien iets minder spannend. 

     

5 mei ‐ rustdag 

Ieder vulde deze dag naar eigen voorkeur. 

 

6 mei‐ Rosnay “Oost” 

Aantal deelnemers 8  Excursie 3/4 dag, te voet 

Excursieleider Gerard van den Dool   

Afwisselende rondwandeling, brede bospaden,  étangs, weiden, struikgewas, stromende beek. 

Veel bloemen, veel vlinders en vogels.  Afwisse‐

lend open terrein en onder bomen. 

 

Smaragdhagedis 

Harlekijnorchis

Nachtpauwoog

(13)

13

6 mei‐ Le Temple 

Aantal deelnemers 6  Excursie 3/4 dag, per fiets  Excursieleider Andri Binsbergen   

Over D44 naar Le Temple met stops hier en daar  om te zien of er vogels op de etangs zaten. 

Op bloeiende seringen in Le Temple leuke verza‐

meling van allerlei fouragerende vlinders. Koffie‐

stop in grasland met lange drinkbak met zicht op  etang Gabrière. Bij sluisje het meer afgezocht. Veel  schroevende roofvogels in de lucht (vnl. zwarte  wouw) . lunchstop aan etang voorbij Gabriau. 

Daarna route terug naar Rosnay. Nog enkele stop 

bij groep bloeiend blauw parelzaad en verderop stengelloze sleutelbloem met zwarte  lathyrus. Terug op camping tegen 15:00 uur. 

Jan Marbus 

7 mei‐ Forêt de Lancosme, nr.8 van les plus belles ballades 

Aantal deelnemers 11 

Excursie 3/4 dag, per auto (16km) en te voet  Excursieleider Andri Binsbergen 

 

Onze tocht voerde door het Forêt de Lancosme, zo’n  4000 hectare produktiebos, deels ook verpacht voor de  jacht. Eiken, dennen, hei.  Afwisselend droge en vochtige  milieus. 

Aanvang bij een boerenerf, door een “laantje” dat dik  met grof grind was bestrooid, aan weerskanten water. En  water zouden we meer tegenkomen: etangs aan het be‐

gin van het bos. 

Eiken en dennen, brede lanen, bosanemoon en mijtertjes. 

Het stuk tussen de D14 en de D58 was het meest avontuurlijk. Grote onbegaanbare wa‐

terpartijen, ettelijke natte voeten…uiteindelijk via prikkeldraad, een weitje of een dijk  om een etang met als bonus de grauwe klauwier en 

roodborsttapuit (parend!) 

Terug over de D58, reclame van Tuborg of Bilderdijk 

“hoe warm het was en hoe ver…”, langs verscheidene  etangs met o.a. witwangsterns 

 

8 mei‐ Excursie omgeving Brenne 

¾ dag‐ fiets‐ 8 deelnemers  Op zoek naar Bijeneters   

Langs de oevers van de Creuse speciaal gezocht naar  bijeneters. Niet waargenomen. Wel 2 keer grote gele  kwikstaarten gezien. En een mooie groeiplaats van  paarse schubwortel aan de oever van de Creuse. 

Hans Fondse 

 

Mijtertje Rouwmantel

Paarse aspergeorchidee 

(14)

14

 

8 mei‐ Orchideeën van Le Breuil 

Met 2 auto’s zijn we richting Le Breuil gereden. Af en toe waren er dreigende wolken‐

luchten. Bij de kalkgroeve was het gelukkig droog en daar hebben we heerlijk rondge‐

struind bij de opslagplaats van de kalkplaten. We vonden er diverse fraaie orchissen,  w.o. de paarse aspergeorchis (op 4 plekken!), spinnenorchis en aapjesorchis.  

Toen we alles goed bekeken hadden zijn we doorgereden naar een groeiplaats van pur‐

perorchis in een wegberm bij La Griborry t.n.v. Mérigny. 

Om 14:00 uur wordt het weer het erg dreigend en rijden we terug naar de camping. In  een stromende regen komen we aan, en het wordt die middag bijna niet meer droog. 

Froukje probeerde tussen de buien door nog kleine rondleidinkjes te geven langs de  korstmossen op de boomstammen 

van de camping. 

 

’s Avonds  reed er weer een nieuwe  zware camper het campingveld op  om meteen vast te raken in de zachte  modder. Met de toegesnelde KNNV‐

hulptroepen is het gelukt om de cam‐

per los te trekken! 

 

 

9 mei Etang de Riau 

¾ dag‐ fiets‐ 5 deelnemers plus gast  Excursieleider Andri Binsbergen   

Onder geleide van de gezellige prater Fred van der  Lans, afkomstig uit Den Hoorn bij Delft en sinds een  jaar of 10 woonachtig in de streek, naar de Grand  Riau, een (dit jaar) droog staande etang waar in de  trektijd steltlopers zitten. Er werden eerder o.a. 

kemphanen, zwarte ruiter, krombek‐, bonte strand‐

loper en zelfs drieteentjes gezien! 

Wij troffen er nu alleen groenpootruiters (±10) en  tureluurs (6) aan, en ook 4 bergeenden. Een moeras‐

schildpad worstelde zich door de modder. Gele  plomp en/of waterlelie lagen er zieltogend bij. Het  kleine Petit Riau huisvestte vooral veel futen, een  paar knobbelzwanen, allerlei eenden en reigers. 

Over het riet en de ingezaaide mais (ja, tussen het  riet) vlogen oeverzwaluwen. Een paar bruine kieken‐

dieven werden gepest door zwarte kraaien. Zo af en  toe barstte een Cetti’s zanger uit in zijn karakteristie‐

ke explosieve cettia cetti. Kortom, er viel veel te ge‐

nieten en niet alleen van de meegebrachte koffie. Het  vervolg van de tocht naar de omgeving  van Ciron  leverde geen bijeneters op, waar we toch zo naar 

uitkeken. Jammer, maar dat zijn vogelaars gewend. Al met al toch zeer de moeite waard. 

 

(15)

15

9 mei – rond Cherin 

¾ dag,  8 deelnemers 

 

Een niet‐KNNV‐kamp‐excursie op uitnodiging van de 

“tuinvrouwen” met hun border colly Pia. Twee  KNNV‐leden die op onze camping stonden maar  vanwege Pia geen kampdeelnemers konden zijn. Zij  hadden ons een aantal mogelijke waarnemingen in  dit gebied (onder voorbehoud) genoemd die heel  aantrekkelijk waren. Op de heenweg waren er al  diverse stops voor bijzondere plantjes in de berm,  vogels in de lucht of een ree in het veld. Koffie ge‐

dronken op een plek waarbij we uitzicht hadden op  een vervallen boerderij. Een idyllisch plekje waar de  meeste beloofde vogelwaarnemingen bijna allemaal 

werden gescoord: grauwe klauwier en cirlgors. Bovendien nog een Orpheus spotvogel. 

Om ca. 12 uur doorgelopen naar een tweede boerderij. Deze wegens tijdgebrek niet  gehaald. Maar gestopt bij een prachtig plekje in het weiland. Er was net een doorsteek in  de wal langs het pad. Hier vertoonde de slangenarend zich. Hij cirkelde prachtig omhoog  waarbij nauwelijks een vleugelslag werd gemaakt. Alleen wilde hij ondanks ons dringend  verzoek niet “bidden”, terwijl het toch Hemelvaartsdag was… 

Door het weiland een stuk langs de houtwal langs het pad teruggelopen. Op de heenweg  was gesignaleerd dat er ook nog een doorgang was. Hierdoor weer naar het pad en naar  de parkeerplaats gelopen. Als toetje vloog op de terugweg vlak langs de weg nog een  purperreiger op. Al met al een zeer geslaagde excursie! 

Huib Poot   

 

(16)

16

VOGELS  

                Andri Binsbergen

 

 

La Brenne is vooral bekend als vogelgebied. Als gevarieerd ‘wetland’ trekt het in de eer‐

ste plaats een groot aantal watervogels, zowel in de broedtijd als in de trektijd en ’s win‐

ters.  Tussen de vele visvijvers bevinden zich echter allerlei meer droge gebieden, gras‐ 

en akkerland, loof‐ en naaldbos, heggen, heide’s en zo meer, waar zich allerlei zangvo‐

gels thuis voelen. Opvallend was bijvoorbeeld het grote aantal nachtegalen en wielewa‐

len.  

Net als in Nederland was het voorjaar in Midden‐Frankrijk uitzonderlijk koud, waardoor  alles een paar weken later was dan in andere jaren. Dat was wat de fauna betreft vooral  merkbaar bij insecten als vlinders en libellen, die we in de eerste week nog maar weinig  zagen en pas in de tweede week talrijker werden. Bij de vogels was de invloed van het  weer minder duidelijk te merken. Het niet gezien hebben van bijeneters, die toch eind  april zouden moeten aankomen, is waarschijnlijk te wijten aan de late komst van warm  weer.  

Aan de andere kant zijn er maar weinig steltlopers gezien, vogels die vooral worden aan‐

getrokken door droogstaande visvijvers en die waren er weinig, maar ook omdat de  trektijd enigszins over raakte en wij pas in de tweede week een droogstaande vijver be‐

zochten. Zo hebben wij waarschijnlijk het een en ander gemist, maar dat geldt ook voor  een aantal bosvogels en bijvoorbeeld voor nachtzwaluw en houtsnip, vogels die je ’s  avonds in geschikte biotopen moet opzoeken.  

In het volgende overzicht geef ik aan hoe talrijk de verschillende soorten waren en hoe  vaak en waar we ze gezien hebben.  

       

              

Geoorde Fuut ‐ In sommige vijvers vrij algemeen  (Chérine). 

Dodaars ‐ vaker waargenomen dan voorgaande  soort, maar vaak alleen gehoord  

Fuut – vrijwel elke dag waargenomen  

Aalscholver – veel schaarser dan in Nederland,  vaak eenlingen of kleine groepjes. 

Roerdomp – alleen op 29/4 in Chérine gehoord 

Kwak – in een aantal gebieden gezien, o.a. kolonie Bellebouche, maar ook op camping  Koereiger – overal waar koeien graasden waren ook koereigers in groepjes van enkele  tot plm 20 

Kleine Zilverreiger – vrijwel elke dag gezien in kleine aantallen  Grote Zilverreiger – als kleine, maar iets minder  

Blauwe Reiger – elke dag gezien in kleine aantallen 

Purperreiger – iets algemener dan blauwe, kolonie Bellebouche samen met kwakken  Knobbelzwaan – klein aantal paren, soms met jongen, op geschikte plassen 

Bergeend – groepje in drooggevallen Etang de Riau op 8/5 

Wilde Eend – elke dag gezien, maar veel minder talrijk dan in Nederland  Krakeend ‐ idem 

Slobeend – kleine aantallen op diverse plassen  Wintertaling – alleen op 30/4 en 1/5 gezien 

Tafeleend – algemeen, in sommige plassen meer dan wilde eenden! 

Krooneend – op vijf dagen gezien, kleine aantallen, soms een enkele woerd op een plas 

(17)

17 Kuifeend – vrijwel elke dag, minder dan tafeleend  Visarend – op 28/4 gezien omgeving Rosnay  Slangenarend – idem 

Zwarte Wouw – algemeen, elke dag in verschillende biotopen ge‐

zien 

Bruine Kiekendief – meest voorkomende kiekendief, op 7 excursie‐

dagen gezien 

Blauwe Kiekendief  ‐ op 6/5 gezien 

Grauwe Kiekendief – 3/5 gebied bij Pays des pyramides   Buizerd – elke dag gezien 

Torenvalk – schaars! Slechts op 4 excursiedagen gezien  Boomvalk – alleen op 5 en 7/5 gezien 

Patrijs – allen op 3 en 7/5 gezien 

Fazant – vrijwel elke dag gezien of gehoord 

Waterhoen – alleen op 29/4 gezien (Chérine), soort leeft in La Brenne kennelijk terugge‐

trokken 

Meerkoet ‐ algemeen 

Steltkluut – alleen op 29/4 in La Chérine en op 5/5 (rustdag) Pifaudière  Kleine Plevier – op 8/5 Chinon a/d Creuse  

Kievit – vrijwel elke dag gezien, kleine aantallen  Kleine Strandloper – tijdens privé‐exc.  

Bosruiter ‐ idem 

Oeverloper – enkele keren gezien  Tureluur – op 3 excursiedagen gezien  Zwarte Ruiter – tijdens privé‐exc. gezien 

Groenpootruiter – verrassend vaak gezien/gehoord, in 2e week namen aantallen af  Wulp – slechts twee keer gezien/gehoord 

Regenwulp – eenmaal gehoord  Kemphaan – tijdens privé‐exc. gezien 

Kokmeeuw – algemeen, broedt o.a. La Chérine  Zwartkopmeeuw – op 2/5 en 3/5 gezien 

Geelpootmeeuw – op 3 dagen gemeld, o.a. Gabriau (aangenomen dat “zilver‐

meeuw”deze soort is)  

Visdief – tijdens privé‐exc. gezien 

Zwarte Stern – tussen groepen witwangsterns zaten soms enkele zwarte (o.a. Et. De  Pifaudière) 

Witwangstern – net aangekomen in La Brenne zwierven groepen rond op zoek naar  broedplaats 

Houtduif ‐ algemeen 

Turkse Tortel – vrij algemeen in bewoonde gebieden  Zomertortel – elke dag gehoord of gezien 

Koekoek – algemeen, ook op camping 

Bosuil – op camping gehoord, soms lastig luidruchtig 

Gierzwaluw – weinig gezien, waarschijnlijk verlaat door tegenvallende weer  Hop – elke dag gehoord en soms (ook goed) gezien 

IJsvogel – op rustdag 5/5 langs de Creuse en bij Rosnay   Zwarte Specht – 3/5  

Groene Specht – elke dag bij camping en soms elders  Grote Bonte Specht – op 5 dagen gehoord/gezien  Kleine Bonte Specht – tijdens privé‐exc. gezien 

(18)

18 Draaihals ‐ idem 

Veldleeuwerik – vrij algemeen, maar niet elke dag gehoord 

Boomleeuwerik – op 4 dagen gehoord, o.a. bij zenderpark ter hoogte van Etang de Pi‐

faudière 

Oeverzwaluw – een schaarse soort! Alleen gezien op 8/5 étang de Rieau  Boerenzwaluw ‐ algemeen 

Huiszwaluw – tamelijk schaars, oa in Rosnay broedend 

Boompieper – algemeen, vrijwel elke excursie gezien/gehoord  Witte Kwikstaart – vrij algemeen 

Gele Kwikstaart – alleen op 29/4 gezien (Chérine) 

Grote Gele Kwikstaart – op 2/5 (Vallée de l’Anglin) en 8/5 (Creuse bij Chinon)  Winterkoning – hoewel niet echt algemeen, elke dag gehoord 

Heggemus – vrij schaars, vier keer gemeld (oa bij Rosnay)  Roodborst ‐ idem 

Nachtegaal – algemeen, oa op camping 

Zwarte Roodstaart – in verschillende dorpen gezien/gehoord, oa in Rosnay  Paapje – alleen op 29/4 in Chérine gezien 

Roodborsttapuit – algemeen, vrijwel elke dag gemeld 

Zanglijster – slechts twee keer gehoord/gezien (vergeten te noteren?)  Grote Lijster – vaker dan zanglijster gehoord, maar niet elke dag  Merel ‐ algemeen 

Tuinfluiter – vrij algemeen  Zwartkop – zeer algemeen  Grasmus ‐ algemeen 

Rietzanger – slechts op 4 dagen gehoord 

Cetti’s Zanger – op 5 dagen gehoord, oa étang de Pifaudière en Chérine  Kleine Karekiet – slechts 3x gehoord, teleurstellend weinig 

Grote Karekiet – alleen op 28 en 29/4 gehoord   Fitis – vrij schaars, op 4 dagen gehoord/gezien 

Fluiter – schaarser dan volgende soort, alleen op 4/5 (Bellebouche)  Bergfluiter – toen we de soort eenmaal kenden bleek hij vrij algemeen  Tjiftjaf – algemeen, elke dag gehoord 

Grauwe Vliegenvanger – op camping   Koolmees ‐ algemeen 

Zwarte Mees – op camping  Pimpelmees – vrij algemeen  Matkop – 7/5 Forêt de Lancosme  Staartmees – broedvogel op camping 

Baardmannetje – 7/5 Migné/Forêt de Lancosme   Boomkruiper – vrij algemeen 

Grauwe Klauwier – 3/5 Gabriau  Ekster – vrij algemeen 

Gaai ‐ idem 

Kauw – vrij algemeen 

Roek – kolonie bij Chinon a/d Creuse, elders niet gezien  Zwarte Kraai ‐ algemeen 

Raaf – 28/4 wandeling ten noorden van Rosnay 

Spreeuw – niet algemeen, op sommige dagen zelfs niet gezien  Wielewaal – elke dag gehoord, ook op camping 

Huismus – vrij algemeen 

(19)

19

Rugstreeppad

Vink ‐ algemeen 

Kneu – vrij schaars, slechts op 3 dagen gezien  Putter ‐ algemeen 

Groenling – vrij algemeen 

Europese Kanarie – 5/5 Le Blanc/Creuse en 6/5 Gabriau  Goudvink – 4/5 Bellebouche 

Appelvink – 28/4 rondwandeling t.n.v. Rosnay  Cirlgors – vrij algemeen, op 5 dagen gezien 

Grauwe Gors – 3/5 la Boudinière en 8/5 omgeving Chinon/Creuse    

 

Zoogdieren                 

(Jan Marbus)

 

 

Beverrat  talrijk , veel uitwerpselen in en rond de étangs  Ree    meerdere zichtwaarnemingen 

Vos    enkele zichtwaarnemingen en sporen  Mol    graafgangen 

Wild zwijn  wroetsporen 

Vleermuis  meerdere soorten in de schemering op camping en rond dorp  Das    sporen, 1 verkeersslachtoffer 

Haas    enkele zichtwaarnemingen en uitwerpselen  Konijn   2 exemplaren gezien 

     

Reptielen             

JM 

 

Muurhagedis ‐ algemeen bij ruïnes en houtstapels  Levendbarende hagedis ‐  algemeen 

Smaragdhagedis 

Geelgroene torenslang ‐ dood in Rosnay en in verlaten  boerderij achter camping 

Hazelworm in les Communeaux  t.z.v. Rosnay  Europese moerasschildpad 

 

 

Amfibieën

                       JM   

Groene kikker    vooral veel in volgelopen karrespo‐

       ren 

Bruine kikker     vrij veel in en rond greppels, natte         karresporen 

Springkikker 

Boomkikker    ’s nachts veel roepend en overdag          vooral in nat gras. 

Rugstreeppad   regelmatig, ook roepend rond camping 

 

 

 

(20)

20

 

Vlinders                             

JM

 

 

Oranjetip    eerste helft van het kamp 

Boswitje    regelmatig langs bermen en bosranden  Citroenvlinder   tientallen vooral eerste helft 

Klein geaderd witje  enkele exemplaren  Klein koolwitje 

Dagpauwoog    1 op bloeiende sering  Atalanta     een enkele waarneming  Grote Vos     op bloeiende seringen  Landkaartje     voorjaarsgeneratie  Boomblauwtje 

Kleine vuurvlinder 

Hooibeestje     tweede helft kamp  Bruin dikkopje  vrij veel 

Bont zandoogje   vrij veel 

Rouwmantel     2 exemplaren op bloeiende sering  Koningspage 

Koninginnepage    tweede helft kamp  Glasvleugelpijlstaart   zeker 4 waarnemingen  Gammauil 

Boterbloempje  Nachtpauwoog  Diverse spanners 

Eriogaster spec.  rups  Moerasspinner   rups  Witvlakvlinder  rups  Ringelrups    rups   

Libellen 

            JM   

Lantaarntje   algemeen 

Azuurjuffer  tweede helft van het kamp  Platbuik   

Viervlek  vrij veel  Glassnijder 

Smaragdlibel  regelmatig    Bruine winterjuffer   

 

Kevers           

JM

 

 

Meikever  talrijk  Reuzengoudhaan    Weverbok 

Mestkever  Boktor  Gouden tor  Tropinota hirta 

Moerasspinner

Tropinota hirta Platbuik wijfje 

Bont zandoogje 

(21)

21

Diverse insecten                           

JM

 

 

Aardhommel  Akkerhommel  Veenmol  Krekels   

       

Korstmossen                   Frouke Escher 

 

Lichenen (korstmossen) waren op het kampeerterrein in Rosnay veelvuldig aanwezig op  de eiken en op de zitbanken midden op het veld. Op de oude eiken was veel Trompet‐

takmos waar te nemen, op de jonge eiken meer Eikenmos. We hebben op de natte 5  mei de volgende soorten kunnen waarnemen. 

 

Trompettakmos  Ramelina fastigiata 

Eikenmos  Evernia prunastri 

Gewoon schildmos  Parmelia sulcata 

Bosschildmos  Flavoparmelia caperata  Gestippeld schildmos  Punctelia subrudecta  Klein dooiermos  Xanthoria polycarpa  Grauw rijpmos  Physconia grisea 

Olijfschildmos  Pleurosticta acetabulum  Heksenvingermos  Physcia tenella 

Gewoon purperschaaltje  Lecidella elaeochroma  Witte schotelkorst  Lecanora chlarotera  Melige schotelkorst  Lecanora carpinea  Witte kringkorst  Pertusaria albescens* 

Groot takmos  Ramalina fraxinea  Melig takmos  Ramalina farinacea   

*Deze soort was op de zitbank te vinden. 

 

Bij de determinatie is gebruik gemaakt van de Veldgids Korstmossen van Andre Aptroot  en Kok van Herk.  

 

 

 

 

 

(22)

22

Plantenlijst Brenne            Jacques Bogaarts       

 

De lijst bevat alle waargenomen planten gesorteerd op de Nederlandse naam. Daarnaast  is ook telkens de wetenschappelijke naam gegeven en is aangegeven op welke excursie  de plant is waargenomen. De excursies zijn met de volgende letters aangegeven: 

 

A. Mezier en Brenne, 10‐5‐2013  B. Le Breuil – Rives, 8‐5‐2013 

C. Le pays des sarcophages, 2‐5‐2013  D. Rondom het kamp, 28‐4‐2013 

E. Neons, op zoek naar de bijeneters, 30‐4‐2013  F. Maison du parc en omgeving, 29‐4‐2013  G. Reserve naturale de Cherine, 29‐4‐2013  H. Etang de Gabriere, 6‐5‐2013 

I. Gele route rond Rosnay, 6‐5‐2013  J. Etang de Bellebouche, 4‐5‐2013  K. La Boudiniere, 3‐5‐2013 

L. Autoexcursie met Jan Westhuis, 1‐5‐2013  M. Omgeving Cherine, 9‐5‐2013 

N. Forest de Lancasine, 7‐5‐2013  O. Excursie, 3‐5‐2013 

P. Fietsexcursie, 2‐5‐2013 

Q. Fietsen op weg naar de vogelhutten, 2‐5‐2013   

    A B C D E F G H I J K Q

aardbei, Bos‐  Fragaria vesca  x x        

aardbei, Grote bos‐  Fragaria moschata  x        

Adelaarsvaren  Pteridium aquilinum  x        

affodil, Witte  Asphodelus albus  x x      

agrimonie, Gewone   Agrimonia eupatoria            x

akelei, Wilde   Aquilegia vulgaris         

anemoon, Bos‐  Anemone nemorosa  x x        

aronskelk, Gevlekte   Arum maculatum  x      

aronskelk, Italiaanse   Arum italicum  x          

Asperge  Asparagus officinalis  x          

barbarakruid, Bitter   Barbarea intermedia  x          

barbarakruid, Gewoon   Barbarea vulgaris  x x x          

beemdgras, Knol‐  Poa bulbosa  x x        

Bernagie  Borago officinalis  x          

Betonie  Stachys officinalis  x      

Bevertjes  Briza media  x          

Bijenblad  Melittis melissophyllum  x          

Blauwe druifjes  Muscari botryoides  x x          

Boomhei  Erica arborea  x           x

Bosgerst  Hordelymus europaeus         

Bosrank  Clematis vitalba         

bosvogeltje, Bleek   Cephalanthera  damasonium 

x      

(23)

23

  A B C D E F G H I J O P Q

bosvogeltje, Wit   Cephalanthera longifolia x        

boterbloem, Behaarde   Ranunculus sardous  x        

boterbloem, Egel‐  Ranunculus flammula x x x      

boterbloem, Grote   Ranunculus lingua          x x

boterbloem, Knol‐  Ranunculus bulbosus x x x        

boterbloem, Kruipende   Ranunculus repens  x        

boterbloem, Scherpe   Ranunculus acris  x x x        

Braam  Rubus  spec          x

brandnetel, Grote   Urtica dioica  x x x        

Brem  Cytisus scoparius  x         x

brem, Stekel‐  Genista anglica  x x        

bronkruid, Klein   Montia minor  x        

Buxus  Buxus sempervirens  x        

distel, Drie‐  Carlina vulgaris       

distel, Langstekelige   Carduus acanthoides x        

dovenetel, Gele   Lamiastrum galeobdolon  s. str. 

x      

dovenetel, Paarse   Lamium purpureum  x x x        

dovenetel, Witte   Lamium album  x x      

dravik, IJle   Anisantha sterilis  x x x        

Dubbelkelk  Picris echioides         

duivenkervel, Gewone   Fumaria officinalis  x x      

eik, Zomer‐  Quercus robur  x        

eikvaren, Gewone   Polypodium vulgare  x      

Els  Alnus spec.  x        

ereprijs, Gewone   Veronica chamaedrys x x x        

ereprijs, Grote   Veronica persica       

ereprijs, Klimop‐  Veronica hederifolia  x        

ereprijs, Tijm‐  Veronica serpyllifolia x        

ereprijs, Veld‐  Veronica arvensis         

Es  Fraxinus excelsior  x        

Fluitenkruid  Anthriscus sylvestris x        

fonteinkruid, Gekroesd   Potamogeton crispus         x

ganzerik, Voorjaars‐  Potentilla verna  x      

Gaspeldoorn  Ulex europaeus  x        

Glanshaver  Arrhenatherum elatius x x        

Harlekijn  Orchis morio  x x x x x x     x x

havikskruid, gevlekt  Hieracium maculatum      

Heggenrank  Bryonia dioica  x      

Heksenmelk  Euphorbia esula         

helmkruid, Knopig   Scrophularia nodosa x        

Hemelsleutel  Sedum telephium  x        

Hengel  Melampyrum pratense x        

Herderstasje  Capsella bursa‐pastoris x        

(24)

24

    A B C D E F G H I J K Q

Herik  Sinapis arvensis         

hoefblad, Klein   Tussilago farfara  x          

Hondsdraf  Glechoma hederacea  x x          

Hopklaver  Medicago lupulina  x x x          

hyacint, Wilde   Scilla non‐scripta  x          

Jeneverbes  Juniperus communis  x          

kaardebol, Grote   Dipsacus fullonum  x        

kaasjeskruid, Groot   Malva sylvestris  x        

Kamgras  Cynosurus cristatus         

kamperfoelie, Wilde   Lonicera periclymenum  x x        

Kandelaartje  Saxifraga tridactylites         

kardinaalsmuts, Wilde   Euonymus europaeus  x          

kartelblad, Moeras‐  Pedicularis palustris         

karwij, Krans‐  Carum verticillatum            x

Karwijvarkenskervel  Peucedanum carvifolia  x          

kastanje, Tamme   Castanea sativa  x          

kattenstaart, Grote   Lythrum salicaria  x         x

klaproos, Bleke   Papaver dubium         

klaver, Kleine   Trifolium dubium  x          

klaver, Onderaardse   Trifolium subterraneum         

klaver, Rode   Trifolium pratense  x          

klaverzuring, Knobbel‐  Oxalis dillenii         

Kleefkruid  Galium aparine  x x          

Klimop  Hedera helix  x          

Knolspirea  Filipendula vulgaris         

Knoopkruid  Centaurea jacea          x

koekoeksbloem, Avond‐  Silene latifolia subsp. 

alba 

x        

koekoeksbloem, Dag‐  Silene dioica  x        

koekoeksbloem, Echte   Lychnis flos‐cuculi  x x x        

koekoeksbloem, Nacht‐  Silene noctiflora  x          

Kogelbloem  Globularia punctata  x x      

Kogelbloem,  Naaktstengelige 

Globularia nudicaulis         

Koolzaad  Brassica napus  x          

Kroontjeskruid  Euphorbia helioscopia  x        

Kropaar  Dactylis glomerata  x x        

kruidkers, Rozet‐  Lepidium heterophyllum         

Kruipertje  Hordeum murinum  x          

Kruisdistel  Eryngium campestre  x        

kruiskruid, Klein   Senecio vulgaris  x          

lathyrus, Zwarte   Lathyrus niger  x          

leeuwenklauw, Kleine   Aphanes inexpectata       

lis, Gele   Iris pseudacorus  x x          

lisdodde, Grote   Typha latifolia  x          

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

In de ochtend kunnen de kinderen kiezen uit verschillende activiteiten en in de middag genieten zij samen met de meesters en juffen van zelfgemaakte hapjes. * Film kijken in

Pieterspolder, Nieuw Olzendepolder bij ons college aangemeld, met het verzoek om na te gaan of voor de uitvoering van de beoogde werken een milieueffectrapport (MER) dient te

Verder blijkt er nauwelijks verschil te bestaan tussen kansrijke en veilige plots – op de scheutrijke locaties (KN, KZ07, RH) is dit duidelijker dan op de andere locaties

Gauw Tevreden te Winneweer 142 Vrije Hengel 143 Gronde, van de E. De Rietvoorn te Kootstertille 915 Vrije Hengel 145 Haan,

In de eerste week van april vlogen er grote aantallen Roodkeelduikers en Zwarte Zee-eenden langs de zeetrekhut.. In andere jaren zijn deze al lang vertrokken rond

Een aantal malen werd de graszanger gehoord en ook goed gezien tijdens zangvluchten vooral bij stuwmeer

Op naar de Borkense baan en weer terug rondom het Nonneven: Klokjesgentiaan + Wolfsklauw + uitgebloeide orchissen + Vetblad + Kleine zonnedauw + Ronde zonnedauw.. Minpunt van

[r]