www.instagram.com/gemeentebrakel/ - Brakel App via Google Play of de App Store

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

_______________________________________________________________________________

Gemeente en OCMW Brakel – Marktplein 1 – 9660 Brakel – persnota college en vast bureau 16 april 2019 www.brakel.be - www.facebook.com/gemeentebrakel/ - twitter.com/gemeentebrakel -

www.instagram.com/gemeentebrakel/ - Brakel App via Google Play of de App Store

PERSNOTA: COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN / VAST BUREAU 16 APRIL 2019

Brakel, 23 april 2019.

Het college van burgemeester en schepenen / vast bureau kwamen op 16 april 2019 samen.

Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.

De overheidsopdracht met het oog op het aankopen van mobiele camera’s ter bestrijding van overlast is gestart.

DANK DIT BERICHT VERDER TE VERSPREIDEN

Eef Verdonck

Diensthoofd – deskundige cultuur en communicatie eef.verdonck@brakel.be

Tel.: 055 75 57 71

Figure

Updating...

References

Related subjects :