• No results found

Een levensprikkelende omgeving voor personen met matige en ernstige dementie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Een levensprikkelende omgeving voor personen met matige en ernstige dementie"

Copied!
24
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Een levensprikkelende omgeving voor

personen met matige en ernstige dementie

Kennisatelier Archipel

Vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg Abrahams johan

(2)

De worsteling !!

met

…..

Met complex gedrag !!

(3)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Prevalence

Delusions Hallucinations Aggression Depression Anxiety

0 10 20 30 40 50 60 70

Prevalence

Pacing Verbal Abuse Hitting Screaming Restlessness

BEHAVE-AD

%

Brodaty et al. Int J Geriatr Psychiatry 16: 504-512, 2001

(4)

Fysisch Emotioneel

/psychisch Inter

persoonlijk Omgevings

factoren Cognitief neurologisch

Impact van

medicatie Depressie Verandering van

hulpverlerner Overstimulatie Beperkte

attententie span Pijn Eenzaamheid Confrontatie Onderstimulatie

Zwakke

impulscontrole Honger en dorst Verveling Drukte in de

zorg Te grote drukte Niet begrijpen van woorden en verwachtingen

Koude Frustratie Onverwacht

benaderen van persoonlijke ruimte

Taakeisen die boven de

mogelijkheden liggen

Misinterpretatie van de

omgeving

Slecht zien/horen

apathie Verlies van persoonlijke controle

Onvoldoende behoeften kunnen uitdrukken Slechte slaap angst

Acute ziekte

TRIGGERS DIE COMPLEX GEDRAG VEROORZAKEN

(5)

Complex gedrag kan dus vanuit verschillende oorzaken ontstaan…

Een aantal psychogeriatrische methodieken

(Lawtons ecologisch model, progressive stresshold model)

vragen expliciet aandacht voor PRIKKELTOLERANTIE

TEVEEL TE WEINIG

(6)

TEVEEL PRIKKELS

De stressdrempel wordt meermaals per dag overschreden door

organisationele en personele drukte – door conflicterende prikkels

(7)

TEVEEL

Ongestoorde zorg …. ‘geen bellen tijdens toilet en maaltijden’

Maar ook… alleen/met twee wassen (video) Impact wisselende hulpverleners

Drukke eetlivings

Overlast van medebewoners

stress, agressie, onveiligheid, beklemming, onrust, opstaan tijdens de maaltijd

(8)

Ook impact van fysieke omgeving… een tafelschikking Gedrag wordt bepaalde door materiële omgeving

(9)

Ga na hoe de druktebeleving is in de gemeenschappelijke ruimten van uw voorziening, voornamelijk in de

huiskamer/living waar van de PMD wordt verwacht dat zij meerdere taken te samen moeten uitvoeren.

MET HOEVEEL BEWONERS SAMEN ETEN DE BEWONERS ?

Hou het simpel: laat een personeelslid gedurende 5 minuten neerzitten om te observeren hoe druk het is (op- en

neergeloop, piepende oproepsystemen, onderling praten, …).

(10)

TE WEINIG PRIKKELS

Nursing home residents have nothing to do during 60 to 80% of their waking hours (j.g.n. 10-2009).

During this time of boredom and inactivity disturbing behavior occur.

Sensorische deprivatie

(11)

IMPACT VAN FIXATIE

Ruimtelijke vrijheidsbeperking bij uitstek…

Nauwelijks levensprikkels

(12)

Een verrijkte omgeving…!?

‘Omgeving met veel prikkels van verschillende aard die een beroep doen op zintuigelijke systemen zoals het somato-

sensorische, het visuele en auditieve systeem.’

(Scherder, 2001)

(13)

Simpel: wij zetten in op een ‘levensprikkelende omgeving’

voor personen met matige tot ernstige dementie.

Een omgeving met gedoseerde prikkels

(14)

Effect van geschikte omgevingsprikkels?

-

Afname verveling

-

Meer interesse in omgeving

-

Alertheid stijgt

-

Daling probleemgedrag (agitatie)

Dus belangrijke verhoging kwaliteit van leven!

(15)

Participatieve observatie

Onderzoek binnen het Kennisatelier

(olv. Annelies Noben, master verplegingswetenschappen)

o

7 bewoners met ernstige dementie en storend gedrag voor medebewoners: 4 dolers en 3 evenwichtzoekers

o

3 observatiemaanden (200 observatie-uren en registratie)

o

Drie geselecteerde objecten (al dan niet gepersonaliseerd)

(16)

Spelen met trein Negeren gesimuleerde hond

(17)

Lees de

onderzoeksresultaten en de vertaling voor de praktijk

(18)

‘Dynamisch’ werken aan…

Inzet van verrijkte materialen om de

leegte van de dag te doorbreken

(19)

Impact stimuli afhankelijk van:

- Ernst cognitieve disfunctie: wees realistisch in uw verwachtingen

- Moment van de dag

- Individuele interesse PMD

(20)

Verrijkte omgeving:

- Diverse zintuigen prikkelen

- Stimuli moeten aangeboden worden

- Het belang van een gepersonaliseerde toets

- Tracht aan te sluiten bij de oude geheugensporen

- Aandacht voor mysterie en nieuwheid

- Ook heilzaam bij afweerspanning bij het wassen - Geef duiding aan uw genomen opties

‘de introductie van een pop’ is geen evidentie bij familie

(21)

- Denk eerst aan het meest natuurlijke en vanzelfsprekende

- Niet te complex of kostelijk

Individueel kussen, duur wandtapijt wordt nauwelijks gebruikt Paro: positieve resultaten

- Verwacht het onverwachte

(22)

Schoenen poetsen Garen rollen Blokken stappelen Sponsen dompelen

Maak op elke afdeling een ‘verrijkingsbox’ met allerhande materialen waardoor vlot gewisseld kan worden. Vul de box

regelmatig bij. Duid iemand aan op de afdeling die deze taak op zich neemt.

(23)

belangrijk als gevoel van veiligheid), tijdschriften om te doorbladeren of stuk te scheuren, …

En maar roll schudden bladeren of scheuren

Wat is dit ? Ik kan nog iets beslissen Dat kriebelt

(24)

Welke voorziening wil ‘verder’ werken rond het

concept van een verrijkte omgeving ?

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

De wandel- en fietsroute over de Professor Feldmannweg buigt hier af om passanten op deze bijzondere plek te wijzen en loopt dan door, de dijk op en weer naar beneden, langs het

Er werd geen conformiteitsattest aangevraagd of het is niet van toepassing omdat er geen gebouw staat... De Vlaamse Voorkooprechten verlopen digitaal via

Datum beslissing deputatie 16-12-2015 Werd er beroep ingediend bij de Raad

5. De kinderen houden zich aan de afspraken op school. De sfeer tussen leerlingen is prettig. Leerkrachten spreken mij op eenzelfde manier aan. Leerkrachten laten merken als ik

MotivatieAanzienlijk: De bespreking en algemene conclusies van de effecten op onroerend erfgoed, het landschap en op de woongebieden in de omgeving wordt uitvoerig beschreven in

WaitingForCustomer Undecided Screening De eindklant heeft de bestelling online uitgecheckt en heeft e-mails ontvangen om extra screeningsinformatie aan te leveren (en, als de

Huisarts, Praktijkondersteuner Huisarts, Zorgtrajectbegeleider en Wijkverpleging bepalen samen wie de coördinator van de cliënt wordt. Afhankelijk daarvan wordt het

Zijn er mogelijke effecten van geluid of trillingen ten gevolge van de aanvraag en hierdoor een mogelijk effect op het milieu of op de menselijke