Bestemd voor alle jeugdelftallen Gedragsregels voor de jeugdspelers SVS heeft voor de jeugdspelers concrete gedragsregels opgesteld. Hier volgt een samenvatting. Specifiek voor spe(e)l(st)ers van

Hele tekst

(1)

Bestemd voor alle jeugdelftallen

Gedragsregels voor de jeugdspelers

SVS heeft voor de jeugdspelers concrete gedragsregels opgesteld. Hier volgt een samenvatting.

Specifiek voor spe(e)l(st)ers van ……

00. Regel NUL stelt dat plezier in het voetbal voorop staat. Voor jou, maar ook voor je medespelers, de tegenstander en de andere leden van de vereniging. Om dit te kunnen realiseren zijn er ook enkele zaken waaraan iedereen zich moet houden.

01. Op de aangegeven tijd aanwezig zijn bij training of wedstrijd

…….dag en ……..dag ……… uur – ……… uur training

……… uur aanwezig op het veld

Wedstrijd thuis Verzamelen 45 minuten voor aanvang wedstrijd

Wedstrijd uit Verzameltijd wordt doorgegeven per email/whatsapp op

……….dag en herhaald op de training van ……..dag.

Ontvangst email bevestigen aan ……….

Ga je om wat voor reden dan ook rechtstreeks meldt dit dan aan ………. 06 ……… of ……… 06 …………

Afmelden training Altijd persoonlijk bij trainer ……….. (06) ………

Afmelden wedstrijd Altijd persoonlijk bij trainer ……….. (06) ………

Afgelastingen Bij trainingen website/email raadplegen en bij twijfel altijd …….

………… bellen tussen 16.15 en 16.30

Bij wedstrijden: SVS website, clubapp, voetbal.nl app of wedstrijdzakenapp raadplegen. Bij twijfel altijd SVS bellen 010-4511125 of

……….… 06 ………

Andere zaken Via een mail naar ………: ………..@...

of ………: ………..@...

(2)

02. Niet afbellen voor een wedstrijd betekent een volgende keer niet meespelen 03. Tijdens de trainingen volgt men de aanwijzingen van de trainer op

04. Alleen met toestemming van de trainer wordt tijdens de training het veld verlaten 05. Na afloop van een wedstrijd is douchen verplicht. Neem badslippers mee.

06. In de kleedkamer blijft iedereen van andermans eigendommen af. Waardevolle spullen gewoon thuis houden of aan je ouders geven.

07. Spe(e)l(st)ers die zich schuldig maken aan wangedrag, vandalisme of onsportief gedrag (natrappen etc.) zullen streng aangepakt worden, waarbij de ouders op de hoogte worden gebracht (zie onderstaande bijzonderheid)

08. Het gehele team of een aangewezen spe(e)l(st)er zorgt ervoor dat de kleedkamer na een training of wedstrijd schoon achtergelaten wordt. De eindcontrole hierop ligt bij de trainer of leider.

09. Voetbalschoenen buiten uitslaan / schoonmaken en niet in de kleedkamer tegen de muren

10. Volg de aanwijzingen van de trainer op. Uitsluitend hij bepaalt de opstelling 11. De scheidsrechter is tijdens wedstrijden de baas

12. Ga niet in discussie met toeschouwers of anderen, dit gaat ten koste van het spel 13. Geef de tegenstanders na afloop een hand

14. De aanvoerder/ster bedankt de scheidsrechter en de aanvoerder/ster van de tegenpartij 15. Definitief weggestuurd worden tijdens training of wedstrijd betekend dat er sancties

genomen worden

16. Ieder jeugdlid draagt schone en correcte voetbalkleding / shirt in de broek / scheenbeschermers tijdens de wedstrijd.

17. Het is tevens verplicht om scheenbeschermers tijdens de training te dragen 18. Het is verboden met voetbalschoenen de kantine te betreden

19. Problemen? Ben je het ergens niet mee eens? Blijf er niet mee lopen maar bespreek het met je trainer of leider

Bijzonderheid onder punt 08:

M.i.v. seizoen 2007-2008 heeft SVS een SRC (Sportiviteit en Respect Commissie).

Bij ernstige vormen van wangedrag en/of molestatie of indien betrokken overtreder(s) er al dan niet structureel blijk van geeft/geven niet bevattelijk te zijn voor opgelegde maatregelen door de trainer c.q. de jeugdcommissie zal de SRC worden ingeschakeld.

……… Trainer (06) ………

……… Ass. Trainer (06) ………

……… Leider (06) ………

……… 2e Leider (06) ………

……… Verzorger (06) ………

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

(3)

Tips voor Ouders

• Zorg dat uw kind op tijd aanwezig is voor een training, een wedstrijd of het vertrek.

• Zorg dat u kind altijd met een wedstrijd mee kan doen. Het hele team rekent daarop.

Mocht uw kind een keer niet mee kunnen doen zorg dan voor tijdige afmelding bij de trainer. Geef vakanties tijdig door.

• Wees betrokken door supporter te zijn. SVS is geen crèche of kinderopvang!

• Ouders staan achter de omheining van het speelveld en nemen niet plaats in de dug- out. Dit is voorbehouden aan speelsters en begeleiding.

• Ieder kind waardeert het als zijn/haar eigen ouder als supporter aanwezig is.

• Lever een bijdrage aan het vrijwilligerswerk.

• Stimuleer kinderen tijdens de wedstrijd in positieve zin.

• Let op uw taalgebruik.

• Uit geen commentaar op de tegenstanders of hun supporters.

• Respecteer beslissingen van de scheidsrechter.

• Respecteer besluiten van trainer/leider.

• Discussieer op de juiste tijd, de juiste plaats en met de juiste mensen.

• Ga niet mee de kleedkamer in voor of na de wedstrijd en tijdens de rust.

• Zorg dat uw kinderen tijd hebben voor een nabespreking, het douchen en het schoonmaken.

• Lever periodiek een bijdrage aan het vervoer naar uitwedstrijden.

• Stimuleer uw kinderen tot deelname aan andere activiteiten die worden georganiseerd.

• Spreek elkaar aan op normen en waarden en accepteer het als een ander u aanspreekt op uw gedrag indien u zelf uw emoties even niet onder controle hebt.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :