PROTOCOL VERANTWOORD SPORTEN BIJ CSV’28

Hele tekst

(1)

PROTOCOL

VERANTWOORD SPORTEN BIJ CSV’28

1 mei 2020

(2)

VOORWOORD

Beste leden,

Eindelijk is het zover en mag onze jeugd na vele weken weer het voetbalveld op. Vorige week besloot de overheid dat kinderen tot en met 12 jaar weer mogen sporten in groepsverband waarbij ze niet de 1,5 meter afstand in acht hoeven nemen. Voor de jeugd van 13 tot en met 18 jaar is dit ook toegestaan mits zij wél op 1,5 meter afstand van elkaar blijven.

Deze week hebben wij gebruikt om alles goed voor te bereiden, zodat de kinderen op een

verantwoorde manier kunnen gaan voetballen. Dit doen we met duidelijke regels. Veiligheid boven alles. Soms lijkt het wat streng, maar we willen te allen tijde de gezondheid van onze sporters en vrijwilligers beschermen. Daarom volgen wij ook strak de richtlijnen. Met begrip en flexibiliteit gaan we een heel eind komen. Mochten jullie dringende vragen hebben, neem dan contact op met de trainer of de jaarlaag-coördinator.

Vanaf maandag 4 mei beginnen wij met de trainingen. Let wel, wij hebben trainers en begeleiders gevraagd of zij de training willen herstarten. Sommige trainers kunnen helaas, vanwege hun werk in de gezondheidszorg of verzorging, niet voor de groep staan. Dit respecteren wij.

Ook zijn de trainingstijden aangepast, wat ook tot beperkte beschikbaarheid kan leiden. Dan

beginnen we ook nog in de vakantie, een moment waarop vaak niet getraind wordt. In dit document hebben wij het voorlopige trainingsschema opgenomen.

Met dank aan de gemeente, mogen wij tot aan de zomerstop op 21 juni gebruik maken van de velden 4 en 5. Op deze manier kunnen wij op gepaste afstand van elkaar blijven voetballen.

Om te zorgen dat de regels helder en duidelijk zijn hebben wij dit document opgesteld. Elke pagina is voor een verschillende doelgroep. Hierdoor is er wat herhaling, maar is de strekking voor eenieder duidelijk.

Wij wensen jullie heel veel plezier en pas een beetje op elkaar!

Namens het bestuur,

Martijn Hakstege

(3)

VOOR OUDERS EN VERZORGERS

KOMT JE ZOON/DOCHTER WEER SPORTEN, DAN GELDEN DEZE REGELS VOOR JOU:

• Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;

• Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;

• Trainen bij CSV’28 is geheel vrijwillig;

• Meld je kind(eren) wel tijdig af voor de trainingen via de (voetbal.nl) app en volg de aanwijzingen CSV’28, zodat we rekening kunnen houden met de toestroom;

• Breng je kind(eren) alleen naar het sportpark wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;

• Laat kinderen van 13 jaar of ouder zoveel mogelijk alleen naar de training gaan;

• Buiten de georganiseerde activiteiten is het sportpark gesloten;

• Laat je kind niet trainen als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;

• Laat je kind niet trainen als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 c°) en/ of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;

• Blijf thuis als je contact hebt gehad met iemand die positief getest is op het nieuwe

coronavirus (covid-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;

• Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot het sportpark. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar het sportpark en laat je kind wachten op de daarvoor aangewezen plek (zie plattegrond);

• Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, coördinator en bestuursleden;

• Direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de afgesproken plek.

Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is;

• Halen en brengen met de auto? Wacht dan in de auto.

(4)

VOOR SPELERS T/M 12 JAAR EN OUDERS/VERZORGERS

BEN JE 12 JAAR OF JONGER, DAN GELDEN DE VOLGENDE REGELS VOOR JOU:

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);

• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.

Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;

• Blijf thuis als je contact hebt gehad met iemand die positief getest is op het nieuwe

coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;

• Trainen bij CSV’28 is geheel vrijwillig;

• Kan of wil je niet trainen, meld je wel tijdig af voor de trainingen via de (voetbal.nl) app;

• Kom alleen naar het sportpark wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;

• Ga voordat je naar CSV’28 vertrekt thuis naar het toilet;

• Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;

• Kom zoveel mogelijk zelf op eigen gelegenheid naar het sportpark of kom met één persoon uit jouw huishouden;

• Kom in je voetbalkleding naar CSV’28 toe;

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar het sportpark en wacht op de daarvoor aangewezen plek (zie plattegrond);

• We wachten totdat de vorige teams van de velden weg zijn. De trainer neemt je vervolgens mee naar het veld;

• De route naar veld 1 gaat via het hek bij veld 3 en langs de senco ruimte naar veld 1 (zie plattegrond). Na afloop van je training wordt dezelfde route terug gevolgd;

• De route naar veld 2 gaat via het fietspad langs Het Festival naar veld 2 (zie plattegrond) Na afloop van je training wordt dezelfde route terug gevolgd;

• De route naar veld 4 en 5 gaat via het hek bij veld 3 naar veld 4 of 5 (zie plattegrond) Na afloop van je training kun je via het grote hek naar buiten;

• Zorg ervoor dat eerst het ene team van het veld af gaat en daarna het andere;

• Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers of de coördinator;

• Neem je eigen bidon, met naam, gevuld mee om uit te drinken. Deel je bidon nooit met anderen;

• Toiletgebruik is alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk;

• Douche thuis, de kleedkamers bij CSV’28 zijn gesloten;

• Het is toegestaan om binnen 1,5 meter van je medespelers te komen;

• Houd wel 1,5 meter afstand van je trainer;

• Na afloop van de training ga je direct weg. Blijf niet hangen bij CSV’28.

(5)

VOOR SPELERS VAN 13 T/M 18 JAAR EN OUDERS/VERZORGERS

BEN JE 13 JAAR OF OUDER, DAN GELDEN DEZE AANVULLENDE REGELS VOOR JOU:

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);

• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.

Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;

• Blijf thuis als je contact hebt gehad met iemand die positief getest is op het nieuwe

coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;

• Trainen bij CSV’28 is geheel vrijwillig;

• Kan of wil je niet trainen, meld je wel tijdig af voor de trainingen via de (voetbal.nl) app;

• Kom alleen naar het sportpark wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;

• Ga voordat je naar CSV’28 vertrekt thuis naar het toilet;

• Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;

• Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar het sportpark;

• Kom in je voetbalkleding naar CSV’28 toe. De kleedkamers zijn gesloten. Je kunt dus niet douchen;

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar het sportpark en wacht op de daarvoor aangewezen plek (zie plattegrond);

• We wachten totdat de vorige teams van de velden weg zijn. De trainer neemt je vervolgens mee naar het veld;

• De route naar veld 1 gaat via het hek bij veld 3 en langs de senco ruimte naar veld 1 (zie plattegrond). Na afloop van je training wordt dezelfde route terug gevolgd;

• De route naar veld 2 gaat via het fietspad langs Het Festival naar veld 2 (zie plattegrond) Na afloop van je training wordt dezelfde route terug gevolgd;

• De route naar veld 4 en 5 gaat via het hek bij veld 3 naar veld 4 of 5 (zie plattegrond) Na afloop van je training kun je via het grote hek naar buiten;

• Zorg ervoor dat eerst het ene team van het veld af gaat en daarna het andere;

• Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers of de coördinator;

• Neem je eigen bidon, met naam, gevuld mee om uit te drinken. Deel je bidon nooit met anderen;

• Toiletgebruik is alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk;

• Douche thuis, de kleedkamers bij CSV’28 zijn gesloten;

• Sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden van elkaar;

• Houd 1,5 meter afstand van je trainer;

• Na afloop van de training ga je direct weg. Blijf niet hangen bij CSV’28.

Zodra een speler de leeftijd van 19 jaar heeft bereikt, mag hij/zij niet meer meedoen aan de trainingen.

(6)

VOOR TRAINERS IN DE LEEFTIJDSCATEGORIE T/M 12 JAAR

TRAINER VAN KINDEREN T/M 12, DAN GELDEN DEZE REGELS VOOR JOU:

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 c°) en/of benauwdheidsklachten;

Blijf thuis als je contact hebt gehad met iemand die positief getest is op het nieuwe

coronavirus (covid-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;

• Verzamel de telefoonnummers voor alle ouders;

• Weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training, dus inventariseer afmeldingen;

• Bereid je training goed voor en houd rekening met beschikbare materialen;

• Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan;

• Zorg dat de training klaar staat als je met de kinderen het veld opkomt, zodat je gelijk kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen;

• Maak vooraf de (gedrags-)regels aan kinderen duidelijk en help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;

• Wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden. Ook het geven van high-fives en een boks is niet toegestaan;

• Houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);

• Laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. Zij verzamelen zich op de daarvoor aangewezen plek (zie plattegrond);

• Haal jouw team op bij de verzamelde plek voor het clubgebouw;

• De route naar veld 1 gaat via het hek bij veld 3 en langs de senco ruimte naar veld 1 (zie plattegrond). Na afloop van je training wordt dezelfde route terug gevolgd;

• De route naar veld 2 gaat via het fietspad langs Het Festival naar veld 2 (zie plattegrond) Na afloop van je training wordt dezelfde route terug gevolgd;

• De route naar veld 4 en 5 gaat via het hek bij veld 3 naar veld 4 of 5 (zie plattegrond) Na afloop van je training kun je via het grote hek naar buiten;

• Zorg ervoor dat eerst het ene team van het veld af gaat en daarna het andere;

• Laat de trainingen onder geen beding uitlopen;

• De kinderen moeten na afloop direct vertrekken;

• Zorg dat er geen toeschouwers bij de trainingen zijn, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is. Toestemming hiervoor kan door de jaarlaag coördinator gegeven worden;

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

• Was of desinfecteer je handen voor en na iedere training.

• In het materiaalhok staat desinfecteringszeep, papieren handdoekjes en handschoentjes.

• Er mag slechts een persoon in het materiaalhok.

(7)

VOOR TRAINERS IN DE LEEFTIJDSCATEGORIE 13 T/M 18 JAAR

TRAINER VAN KINDEREN VANAF 13 JAAR, DAN GELDEN DEZE REGELS VOOR JOU:

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 c°) en/of benauwdheidsklachten;

Blijf thuis als je contact hebt gehad met iemand die positief getest is op het nieuwe

coronavirus (covid-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;

• Verzamel de telefoonnummers voor alle ouders;

• Weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training, dus inventariseer afmeldingen;

• Bereid je training goed voor en houd rekening met beschikbare materialen;

• Deel tijdens de training zo min mogelijk materialen, raak de bal zo min mogelijk met de handen aan;

• Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan;

• Zodra een speler de leeftijd van 19 jaar heeft bereikt, mag hij of zij net meer meedoen aan de trainingen;

• Leg de ballen op het veld, met een afstand van 1,5 meter. De spelers wachten bij een bal tot de training begint. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen;

• Maak vooraf (gedrags-)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;

• Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;

• Wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden. Ook het geven van high-fives en een boks is niet toegestaan;

• Houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);

• Laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. Zij verzamelen zich op de daarvoor aangewezen plek (zie plattegrond);

• Haal jouw team op bij de verzamelde plek voor het clubgebouw;

• De route naar veld 1 gaat via het hek bij veld 3 en langs de senco ruimte naar veld 1 (zie plattegrond). Na afloop van je training wordt dezelfde route terug gevolgd;

• De route naar veld 2 gaat via het fietspad langs Het Festival naar veld 2 (zie plattegrond) Na afloop van je training wordt dezelfde route terug gevolgd;

• De route naar veld 4 en 5 gaat via het hek bij veld 3 naar veld 4 of 5 (zie plattegrond) Na afloop van je training kun je via het grote hek naar buiten;

• Zorg ervoor dat eerst het ene team van het veld af gaat en daarna het andere;

• Laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan.

• Laat de trainingen onder geen beding uitlopen;

(8)

• Zorg dat er geen toeschouwers bij de trainingen zijn, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is. Toestemming hiervoor kan door de jaarlaag coördinator gegeven worden;

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

• Was of desinfecteer je handen voor en na iedere training.

• In het materiaalhok staat desinfecteringszeep, papieren handdoekjes en handschoentjes.

• Er mag slechts een persoon in het materiaalhok.

(9)

PROTOCOL CSV’28

DE VOLGENDE MAATREGELEN ORGANISEERT CSV’28:

• Martijn Hakstege is de Corona-coördinator die aanspreekpunt is namens CSV’28 voor de gemeente, KNVB en Sport Service Zwolle;

• Harjan Jansen is het aanspreekpunt namens CSV’28 voor de trainers en leiders. Hij zal aanwezig zijn op ma. t/m wo. van 16.45 – 19.00 uur en op do. van 16.45 t/m 18.00 uur;

• CSV’28 wijst indien Harjan niet aanwezig is tijdens de trainingen een Corona-

verantwoordelijke aan die altijd herkenbaar door een hesje aanwezig is. (Ingevuld door de leiders van de teams);

• In het wedstrijdsecretariaat staan te allen tijde EHBO materialen, een brancard en een AED.

Deze is te bereiken via de deur aan de kant van veld 1;

• CSV’28 instrueert de trainers over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier training kunnen geven;

• CSV’28 communiceert de regels omtrent de Corona-trainingen met de trainers, sporters en hun ouders via de website, whatsapp en e-mail;

• CSV’28 hangt de hygiëneregels op bij de ingang van het sportpark én bij de sportvelden binnen de accommodatie;

• CSV’28 zorgt op de accommodatie/het terrein voor een duidelijke routing zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie. Houd de 1,5 meter onderlinge afstand in acht;

• CSV’28 communiceert een duidelijke aanrijdroute van auto’s en fietsen zodat trainers en spelers het sportpark op een veilige manier kunnen betreden;

• De kantine, kleedkamers en andere ruimtes zijn vooralsnog gesloten. Het toilet mag in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden;

• Sportmaterialen zijn op het sportveld beschikbaar voor trainers en spelers;

• Zorg dat er niet meer dan één persoon in de materialenruimte aanwezig is;

• Martijn Hakstege 06 21 53 56 22

• Harjan Jansen 06 50 40 52 93

(10)

ROUTING TIJDENS CORONA-PROTOCOL

ALS JE NAAR HET SPORTPARK KOMT, MOET JE HIER OP LETTEN:

Tijdens het Corona—protocol is de volgende routing van kracht.

Per auto

Brengen

• Zet je kind af en rij verder;

• Je kunt niet mee het sportpark op;

• Zijn er bijzonderheden, neem dan contact op met de trainer, de leider of de jaarlaag coördinator;

Halen

• Parkeer op de parkeerplaats van CSV’28 en wacht in je auto;

• De speler komt naar de auto;

• Als de speler is ingestapt, rij direct verder;

Per fiets

Brengen

• Laat spelers zoveel mogelijk zelf op de fiets gaan;

• De speler die op de fiets komt, kan de fiets in de stalling zetten;

• Voor spelers van 13 jaar en ouder; hou rekening met 1,5 meter afstand;

• Zet je kind af en rij verder;

• Ouders kunnen niet mee het sportpark op;

• Zijn er bijzonderheden, neem dan contact op met de trainer, de leider of de jaarlaag coördinator.

Halen

• Wacht met je fiets op de parkeerplaats van CSV’28

• De speler fietst naar je toe;

• Rij direct verder;

(11)

PLATTEGROND

LET GOED OP DE PLEKKEN DIE WE HEBBEN AANGEWEZEN:

Veldindeling bij trainingsschema

Clubgebouw

P

Route heen Route terug

Veld 5 B Veld 5 D

Sportlaan

Veld 3

Veld 4 A Veld 4 C

Veld 4 B Veld 4 D

Veld 5 A Veld 5 C

Stadshagenallee (N331)

Sportlaan

Veld 2 A Veld 2 C

Veld 2 B Veld 2 D

Veld 1 A Veld 1 C

Veld 1 B Veld 1 D

Ver-

zamel- veld 4&5 Route Route veld 2

Route veld 1

(12)

TRAININGSSCHEMA

TIJDELIJK, MAAR DUIDELIJK TRAININGSSCHEMA:

(13)

TRAININGSSCHEMA

TIJDELIJK, MAAR DUIDELIJK TRAININGSSCHEMA:

(14)

TRAININGSSCHEMA

TIJDELIJK, MAAR DUIDELIJK TRAININGSSCHEMA:

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :