Zolang één broeder hongert zal ik delen

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Hele tekst

(1)

Zolang

Zolang één oorlog woedt moet ik ontwapenen.

Zolang één broeder hongert zal ik delen.

Zolang er minderen zijn ben ik niet méér.

Zolang één liefste heengaat zal ik hopen.

Zolang nog iemand treurt zal ik mijn vreugde temperen.

Zolang één onbemind blijft moet ik beminnen.

Zolang Gij mij bemint kan ik beminnen.

Michel T’Joen

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :