OBS de Weidevogel Definitief Ontwerp presentatie buurt

Hele tekst

(1)

8022 - OBS de Weidevogel

Definitief Ontwerp | 25-01-2022 | presentatie buurt

(2)

8022_De Weidevogel_Ransdorp | Definitief Ontwerp | 25-01-2022 | presentatie buurt

situatie

bestaand

2

(3)

8022_De Weidevogel_Ransdorp | Definitief Ontwerp | 25-01-2022 | presentatie buurt

situatie

bestaand

D orp

sw eg R an sd orp

bdg architecten Zwolle

Amsterdam Almere

E info@bdgarchitecten.nl I bdgarchitecten.nl

formaat schaal

getekend/gezien projectnr_fase-bladnr

opdrachtgever project

fase onderwerp

A3

T 038 421 33 37 T 020 237 92 00 T 036 533 33 82

21-12-2021 15:46:06

1 : 500

datum

OBS De Weidevogel Amsterdam

INNOORD

Definitief Ontwerp

8022_DO-B-00

IWU/TDIL

situatie bestaand

A3

23-12-2021

N(4)

329

356

355 432

474

431

433

435

437

430 429 423

468 473

357

359 358

475

428 729

426 424

425

734

767

783 478

436 354

361

434 770

360

346

730

769 Weerslootpad

Dorpsweg Ransdorp 45

40B

29

43

35 26

44

42

31

47 51

40A

32 30

19-21

44B

36

27 34

23 46-48

30A

38

50-52

39 37

33

oppervlakte bestaande school: 1208 m2 oppervlakte stedenbouwkundige: 1500 m2 oppervlakte nieuwe school: 1264 m2 oppervlakte bestemmingsplan: 1512 m2

situatie

oppervlakte bebouwing

8022_De Weidevogel_Ransdorp | Definitief Ontwerp | 25-01-2022 | presentatie buurt 4

(5)

bouwvolume

Voorlopig Ontwerp

8022_De Weidevogel_Ransdorp | Definitief Ontwerp | 25-01-2022 | presentatie buurt 5

(6)

bouwvolume

Definitief Ontwerp

8022_De Weidevogel_Ransdorp | Definitief Ontwerp | 25-01-2022 | presentatie buurt 6

(7)

situatie

gebouw contour bestaande school

Voorlopig Ontwerp

8022_De Weidevogel_Ransdorp | Definitief Ontwerp | 25-01-2022 | presentatie buurt 

(8)

situatie

Voorlopig Ontwerp

OB schoolplein 300m2 BB schoolplein 700m2

gebouw contour bestaande school

8022_De Weidevogel_Ransdorp | Definitief Ontwerp | 25-01-2022 | presentatie buurt 8

(9)

situatie

nieuw

8022_De Weidevogel_Ransdorp | Definitief Ontwerp | 25-01-2022 | presentatie buurt

opstelplaats brandweervoertuig

15000

4000 0 hoofdentree/

entree bovenbouw

entree gymzaal

entree VVE entree

onderbouw

fietsenstalling 45 fietsen leerlingen + 10 fietsen personeel buitenberging

buitenruimte onderbouw

buitenruimte VVE

buitenruimte midden- en bovenbouw

440m2

1700m2 hekwerk 1,2m

hekwerk 1,2m

b. wc

bdg architecten Zwolle

Amsterdam Almere

E info@bdgarchitecten.nl I bdgarchitecten.nl

formaat schaal

getekend/gezien projectnr_fase-bladnr

opdrachtgever project

fase onderwerp

A3

T 038 421 33 37 T 020 237 92 00 T 036 533 33 82

23-12-2021 20:03:28

1:500

datum

OBS De Weidevogel Amsterdam

INNOORD

Definitief Ontwerp

8022_DO-001

IWU/TDIL

situatie

A3

23-12-2021

kadestrale gegevens:

Gemeente: Amsterdam Plaats: Ransdorp

Sectie: G

Nummer: 783

Straat: Dorpsweg Ransdorp Huisnummer: 31

peilmaat:

peilmaat = 0 = X.XX+ NAP n.t.b. conform opgave gemeente perceelgrens:

nieuw te definiëren in aangepast bestemmingsplan zonwering:

op alle gevelopeningen m.u.v. noordgevel, deuren, zoals weergegeven op situatie tekening.

opstelplaat blusvoertuig:

opstelplaat blusvoertuig

- minimale vrije doorgang aanrijroute = 3,5 meter - minimale vrije hoogte aanrijroute = 4,2 meter - rijlopers en opstelplaatsen minimaal

geschikt voor 100 kN asbelasting - grens opstelplaats blusvoertuig binnen

40 meter tot toegang gebouw

- brandkranen situeren binnen 15 meter vanaf opstelplaats blusvoertuig aanwezigheid door gemeente te bepalen

N(10)

plattegrond

8022_De Weidevogel_Ransdorp | Definitief Ontwerp | 25-01-2022 | presentatie buurt

vw kk

1 1

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

J J

K K

L L

2 2

3 3

4 4

6 6

7 7

1800150040004000400040004000400040002400

33,1 m² groeplokaal 40.08

30 personen speekkamer 112,2 m²0.05

6 personen

23,6 m² kantoor(tuin)0.03

6 personen 7,7 m²

entree OB0.07

40,1 m² groeplokaal 30.16

30 personen

22,5 m² groeplokaal 10.18

30 personen

21,1 m² groeplokaal 20.19

30 personen

7,4 m² toiletruimte0.22

?

4,9 m² berging0.21

? 71,8 m²VVE0.23

30 personen

20,3 m² magazijn0.15 28,3 m² berging aula0.13 2,9 m²

toilet pers.0.10 4,1 m²w.k.0.11 ?

16,4 m² toiletruimte0.12

2,7 m²0.14lift

? 11,2 m²

speekkamer 20.06 6 personen

9,5 m² hoofdentree0.01

314,1 m²gymzaal0.24 30 personen

46,0 m² berging gym0.25

22,6 m² tech. ruimte0.26

41,2 m² kleedkamer+douche0.27

41,0 m² kleedkamer+douche0.30

6,4 m² MIVA+docenten douche0.28

? 3,6 m²w.k.0.33

digibord digibord digibord 146,2 m²leerplein0.17 0 personen

127,5 m²aula0.02 50 personen

5,4 m²repro0.04

?

D-D (301) D-D (301)

8100

H H

1500

3600

hoofdentree/

entree bovenbouw

24502150150034001200215015502500

3400 2500 1000

5 5

2570 1925

2000

3183 5883

2630

3242

2850

2375

5600 5350

3750

4475

2433 1200 1438

20402230

4520

101732870

10301030

1750

4105

5400

5850 600

trolley

stoelenwagen 500x1200 stoelenwagen

500x1200 stoelenwagen

500x1200 stoelenwagen

500x1200 stoelenwagen

500x1200

trolley

1,4 m² toiletruimte0.32

? 1,4 m² toiletruimte0.31

?

(NETTO ZAALMAAT MINIMAAL: 14 * 22 M)

DAGMAAT SEGMENTDEUR 3400mm

14154

1200

1.500

16 m1 vrijhangende banken (12m banken nodig)

6 douchepunten

1200 1438

1438

7830

16 m1 vrijhangende banken (12m banken nodig)

6 douchepunten

douche 475

5700 6900 10500 6600 7800 9000

443 keuken

2273

schoonloopmat

85,8 m² leerplein0.09 0 personen

5490

46837750

9510 4000

4000

8108

3500

B-B (300) B-B (300)

30 m in.

30 m in.

3499 3900

2431

schoonloopmat

nis in wand

A-A (300) A-A (300)

E-E (301) E-E (301)

5,3 m² docentkamer0.29

?

3400

1850

1900

(150 personen bij bijeenkomsten) panelenwand

1500*500 entree gymzaal

entree VVE entree

vluchtdeur

entree onderbouw

22193

noklijn noklijn

46500

C-C (300) C-C (300)

noklijn

1960 5770

2000

900900900900900900

2150 2500 1650 2500

1936 780 2150 830 2500 983

1966

a= 240mm o=173mm a= 240mm o=173mm 1500

a= 230mm o=173mm 5700

12885 900

digibord

6845

1948 1950 7653

4916

hekwerk 1,2m

hekwerk 1,2m

10,0 m² buitenberging MB/BB0.37

1,7 m² buitentoilet0.38

?

27,4 m² gang gymzaal0.34 10,0 m²

buitenberging OB0.39

33700

m.k. water0.35

v.k. elektra + m.k. elektra0.36

500

1500 1145

2335

BWK: minimale diepte?

1700

voorzetwand tpv windverband

3548

BSH

BSH

BSH

BSH

BSH

3300

2684

F-F (301) F-F (301)

schoonloopmat

1150

2926 2300

3500

7059

2180

4013

1500

hoofdtrap

hekwerk 1,2m

dakraam dakraam

4140

natte hoek

1200 7059

4140

1595 4075

1650

2,6 m² buitenberging VVE0.41

?

3400 900

2150 1080 3400 590

windverband

9147

186 2865 100 5810 186

1863500186 3872 764 10,0 m²

container ruimte0.40

Renvooi

algemeen

- voor brandveiligheidsconcept zie adviseur DWA B.V.;

- voor zelfsluitendheid, vrij te openen, wel/geen paniekbeslag en WBDBO zie adviseur DWA B.V.;

- bouwfysica zie rapport adviseur DWA B.V.;

- voor constructie zie tekeningen en berekeningen adviseur Pieters Bouwtechniek;

- voor installaties E zie tekeningen en berekeningen adviseur DWA B.V.;

- voor installaties W zie tekeningen en berekeningen adviseur DWA B.V.;

- indeling en belijningen gymzaal volgens adviseur Bosan;

- doorsnede plattegronden = 1200+ vloer - brievenbus volgens besluit brievenbussen en NEN 1770;

- inrichting drinkwater en warmwater voorziening conform NEN 1006;

- elektrotechnische installatie conform nen 1010 bijlage NL8.720;

- de rookvrije vluchtroute dient te beschikken over een brandwerendheid m.b.t. bezwijken van 30 min;

- gebouw vzv brandmeld- en ontruimingsinstallatie een programma van eisen voor aanvang van de werkzaamheden wordt ter goedkeuring aan de gemeente Amsterdam overlegd- ontruimingsalarminstallatie conform NEN 2575: 2004;

- vluchtroute aanduiding conform NEN 3011, projectering conform NVBR en NEN-en 1838;

- brandslanghaspels hebben een lengte conf. rap. DWA B.V., conform NVBR;

- noodverlichting conform NVBR en NEN-en 1838;

- dak niet brandgevaarlijk conform NEN 6063;

- meterruimte volgens NEN 2768;

- ventilatie meterruimte vlgs NEN 1087;

- de voorziening van hemelwater, afvalwater en fecalien conform NEN 3215 en NPR 3216;

- glassoort volgens NEN 3569 en glas bij vloerafscheidingen NEN-EN 1990 en 1991 glas onder 1200+vl. minimaal uitvoeren als veiligheidsglas

- afmetingen doorgangen min. 850x2300, m.u.v. meterkasten en bergingdeuren;

- deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een scheidingsconstructie van een niet- gemeenschappelijke ruimte die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2;

- Alle draaiende elementen van de begane grond en bordessen voorzien van inbraakbeveiliging volgens NEN 5096 (weerstandsklasse 2). Hang- en sluitwerk voor beweegbare delen uitvoeren overeenkomstig veiligheidsklasse SKG ***;

- vloerdillataties vloervelden maximaal 80m², schrumpf dillatatieprofielen conform opgave constructeur en posities ter controle architect

- noodoverstort vlgs berekening constructeur, ter beoordeling aan architect;

- afmetingen fundering, vloer- en wanddiktes en staalconstructie volgens opgave constructeur;

- een constructie-onderdeel heeft een bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065;

- een constructie-onderdeel heeft een bepaalde bijdrage tot rookproductie met een rookdichtheid conform NEN 6066;

- uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen > dan 0,01 meter;

- wateropname scheidingsconstructie toilet, spoelruimte of badkamer volgens nen 2778;

- betegeling vloer tot plafond

- het gehele gebouw is integraal toegankelijk m.u.v. technische ruimtes - aansluiting bestrating -20 t.o.v. peil, bestrating onder afschot

definitieve peilhoogte vaststelling in overleg met gemeente - openingshoek van alle deuren is minstens 90 graden - uit te oefenen kracht op de greep om de deur te kunnen openen:

- bedieningsweerstand van binnendeuren ≤ 30 N - bedieningsweerstand van buitendeuren ≤ 40 N

- lichte scheidingswanden v.v. het benodigde achterhout, e.e.a. in overleg gewicht schoolborden ca. 30kg;

- wanden v.v. voldoende achterhout t.b.v.:

- techniek ruimte - keukens en pantry's - smartborden - presentatiewanden - projectiescherm/ projectors - wandpanelen - monitoren/tv - kapstokken/ garderobe - gereedschapswand - werkbladen - sanitair - gebruikersinstallaties - vast meubulair - overige interieurelementen - werkkasten - bergingen en facilitaire ruimtes - buitenberging

peil b.k. afgewerkte vloer nieuwbouw = 0 = XXX + NAP (ntb conform opgave gemeente)

inbouw brandslanghaspel, lengte & positie vlgns opg. Swebru.

zonder hulpmiddelen te openen betonwand/ betonpenant kalkzandsteen

akoestische voorzetwand

* aansluitingen wandtypen volgens opgave leverancier isolatie

stalen gevelrooster (lamellen) metselwerk, luchtspouw, isolatie

(uitneembaar) plafonds dakisolatie v.v. dakbedekking aluminium buitenkozijn, RT72

dichte binnendeur binnendeur v.v. glas binnendeur v.v. glasstrook kruipluik vloerluik

BSH kleefmagneet

30 min WBDBO brandwerende deur/raam 60 min WBDBO brandwerende deur/raam zelfsluitende deur v.v. deurdranger houtskeletbouwwand

interieurelement buiten bestek brandwerendheid WBDBO 30 minuten kanaalplaatvloer v.v. druklaag en isolatie dekvloer gymzaal conf. detail lichte scheidingswand, van vloer tot vloer aansluitingen wandtypen volgens opgave leverancier

houten kozijn, 67x114 mm

$

KM

bdg architecten Zwolle Amsterdam Almere

E info@bdgarchitecten.nl I bdgarchitecten.nl

formaat schaal

getekend/gezien projectnr_fase-bladnr

opdrachtgever project

fase onderwerp

A1

T 038 421 33 37 T 020 237 92 00 T 036 533 33 82

23-12-2021 20:35:29

1:100

datum

OBS De Weidevogel Amsterdam INNOORD Definitief Ontwerp

8022_DO-100

IWU/TDIL

begane grond

A1 23-12-2021

1 XX-XX-XXXX aantekeningen BDG

10

begane grond

(11)

plattegrond

1e verdieping

8022_De Weidevogel_Ransdorp | Definitief Ontwerp | 25-01-2022 | presentatie buurt

vwkk

1 1

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

K K

L L

2 2

3 3

4 4

6 6

7 7

28,6 m² groeplokaal BB1.07

30 personen

27,3 m² groeplokaal BB1.09

30 personen 11,6 m² spreekkamer1.02

10,0 m² berging BB1.11 29,7 m²

groeplokaal BB1.04 30 personen

29,1 m² groeplokaal BB1.05

30 personen

44,0 m² technische ruimte1.10 3,8 m²w.k.1.08

4000

11000

49,0 m² personeelskamer1.01

15 personen

15,3 m² toiletruimte1.12

digibord

digibord digibord

192,7 m²leerplein1.06 0 personen

D-D (301) D-D (301)

H H

600 2150 1000 2500 2394 1086

450 2150 1120 2500 1450

460021501250

800 2150 3950

1950 2500 2380 2150 1520

5 5

2250

5573

47532900

1930

7124

1200 trolley

a= 230mm o=173mm

a= 240mm o=173mm

2,6 m²1.14lift

B-B (300) B-B (300)

3000

keuken

voorzetwand tpv keuken

2400 372

24001178

8,8 m²gang1.03

61354833

5900 3851 4925

1,7 m² toiletruimte1.13

3490

nis in wand

30 m in.

30 m in.

A-A (300) A-A (300)

E-E (301) E-E (301)

4198

4675 schacht

900 900 900 900

C-C (300) C-C (300)

120025001200250025002150120021505527

1500

1048

650

2897 7653

4916

7059

5700 6900 10500 6600 7800 9000

46500

33700 180055004000400040004000400040002400 1700

BSH 2500

F-F (301) 2570 F-F (301)

2100

noklijn

noklijn

dakraam

dakraam

dakraam

dakraam

dakraam digibord

10501800

4198 6483

2,1 m²p. wc1.15

installatie

Renvooi

algemeen

- voor brandveiligheidsconcept zie adviseur DWA B.V.;

- voor zelfsluitendheid, vrij te openen, wel/geen paniekbeslag en WBDBO zie adviseur DWA B.V.;

- bouwfysica zie rapport adviseur DWA B.V.;

- voor constructie zie tekeningen en berekeningen adviseur Pieters Bouwtechniek;

- voor installaties E zie tekeningen en berekeningen adviseur DWA B.V.;

- voor installaties W zie tekeningen en berekeningen adviseur DWA B.V.;

- indeling en belijningen gymzaal volgens adviseur Bosan;

- doorsnede plattegronden = 1200+ vloer - brievenbus volgens besluit brievenbussen en NEN 1770;

- inrichting drinkwater en warmwater voorziening conform NEN 1006;

- elektrotechnische installatie conform nen 1010 bijlage NL8.720;

- de rookvrije vluchtroute dient te beschikken over een brandwerendheid m.b.t. bezwijken van 30 min;

- gebouw vzv brandmeld- en ontruimingsinstallatie een programma van eisen voor aanvang van de werkzaamheden wordt ter goedkeuring aan de gemeente Amsterdam overlegd- ontruimingsalarminstallatie conform NEN 2575: 2004;

- vluchtroute aanduiding conform NEN 3011, projectering conform NVBR en NEN-en 1838;

- brandslanghaspels hebben een lengte conf. rap. DWA B.V., conform NVBR;

- noodverlichting conform NVBR en NEN-en 1838;

- dak niet brandgevaarlijk conform NEN 6063;

- meterruimte volgens NEN 2768;

- ventilatie meterruimte vlgs NEN 1087;

- de voorziening van hemelwater, afvalwater en fecalien conform NEN 3215 en NPR 3216;

- glassoort volgens NEN 3569 en glas bij vloerafscheidingen NEN-EN 1990 en 1991 glas onder 1200+vl. minimaal uitvoeren als veiligheidsglas

- afmetingen doorgangen min. 850x2300, m.u.v. meterkasten en bergingdeuren;

- deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een scheidingsconstructie van een niet- gemeenschappelijke ruimte die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2;

- Alle draaiende elementen van de begane grond en bordessen voorzien van inbraakbeveiliging volgens NEN 5096 (weerstandsklasse 2). Hang- en sluitwerk voor beweegbare delen uitvoeren overeenkomstig veiligheidsklasse SKG ***;

- vloerdillataties vloervelden maximaal 80m², schrumpf dillatatieprofielen conform opgave constructeur en posities ter controle architect

- noodoverstort vlgs berekening constructeur, ter beoordeling aan architect;

- afmetingen fundering, vloer- en wanddiktes en staalconstructie volgens opgave constructeur;

- een constructie-onderdeel heeft een bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065;

- een constructie-onderdeel heeft een bepaalde bijdrage tot rookproductie met een rookdichtheid conform NEN 6066;

- uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen > dan 0,01 meter;

- wateropname scheidingsconstructie toilet, spoelruimte of badkamer volgens nen 2778;

- betegeling vloer tot plafond

- het gehele gebouw is integraal toegankelijk m.u.v. technische ruimtes - aansluiting bestrating -20 t.o.v. peil, bestrating onder afschot

definitieve peilhoogte vaststelling in overleg met gemeente - openingshoek van alle deuren is minstens 90 graden - uit te oefenen kracht op de greep om de deur te kunnen openen:

- bedieningsweerstand van binnendeuren ≤ 30 N - bedieningsweerstand van buitendeuren ≤ 40 N

- lichte scheidingswanden v.v. het benodigde achterhout, e.e.a. in overleg gewicht schoolborden ca. 30kg;

- wanden v.v. voldoende achterhout t.b.v.:

- techniek ruimte - keukens en pantry's - smartborden - presentatiewanden - projectiescherm/ projectors - wandpanelen - monitoren/tv - kapstokken/ garderobe - gereedschapswand - werkbladen - sanitair - gebruikersinstallaties - vast meubulair - overige interieurelementen - werkkasten - bergingen en facilitaire ruimtes - buitenberging

peil b.k. afgewerkte vloer nieuwbouw = 0 = XXX + NAP (ntb conform opgave gemeente)

inbouw brandslanghaspel, lengte & positie vlgns opg. Swebru.

zonder hulpmiddelen te openen betonwand/ betonpenant kalkzandsteen

akoestische voorzetwand

* aansluitingen wandtypen volgens opgave leverancier isolatie

stalen gevelrooster (lamellen) metselwerk, luchtspouw, isolatie

(uitneembaar) plafonds dakisolatie v.v. dakbedekking aluminium buitenkozijn, RT72

dichte binnendeur binnendeur v.v. glas binnendeur v.v. glasstrook kruipluik vloerluik

BSH kleefmagneet

30 min WBDBO brandwerende deur/raam 60 min WBDBO brandwerende deur/raam zelfsluitende deur v.v. deurdranger houtskeletbouwwand

interieurelement buiten bestek brandwerendheid WBDBO 30 minuten kanaalplaatvloer v.v. druklaag en isolatie dekvloer gymzaal conf. detail lichte scheidingswand, van vloer tot vloer aansluitingen wandtypen volgens opgave leverancier

houten kozijn, 67x114 mm

$

KM

bdg architecten Zwolle Amsterdam Almere

E info@bdgarchitecten.nl I bdgarchitecten.nl

formaat schaal

getekend/gezien projectnr_fase-bladnr

opdrachtgever project

fase onderwerp

A1

T 038 421 33 37 T 020 237 92 00 T 036 533 33 82

23-12-2021 20:14:35

1:100

datum

OBS De Weidevogel Amsterdam INNOORD Definitief Ontwerp

8022_DO-101

IWU/TDIL

eerst verdieping

A1 23-12-2021

11

(12)

8022_De Weidevogel_Ransdorp | Definitief Ontwerp | 25-01-2022 | presentatie buurt

00 begane grond +0 01 eerste verdieping +3810

1

-00 fundatie -1200

2 3

4 6

7 5

aula

personeelkamer

spreekkamer spreekkamer entree OB groep lokaal 4

kantoor(tuin)

leerplein

2800

5700 6900

10500 6600

7800 9000

20°

20° 20°

alle installaties in het zicht in kleur, incl.

bevestigingsmiddelen

alle installaties in het zicht in kleur, incl.

bevestigingsmiddelen

panelenwand 280060041028002313

5001900

verlaagd plafond

280060041028002158

+4748

1565

32658

7329 10500

14829

spreekkamer

+8804

+5066

+2706 +7231

+3420 +9397

+7486 +7486

+9552

+4913

+3304 +3021

30 min.

30 min.

00 begane grond +0 01 eerste verdieping +3810

1

-00 fundatie -1200

2 3

4 6

7 5

gymzaal

techniek leerplein

VVE natte hoek

toestelberging kleedkamer +

douche +4669

5700 6900

10500 6600

7800 9000

+9308

segmentdeur

+9152

+8559

vloer op zand 20°

20°

20° 20°

alle installaties in het zicht in kleur, incl.

bevestigingsmiddelen alle installaties in het zicht in kleur, incl.

bevestigingsmiddelen

8924 2400

55003423 2800101028002158 280060041028001566

47358

7329 10500

14829 9000

wandkast

+4827

+3021

+5998

+7231

4443

30 min.

30 min.

leerplein

26001684

00 begane grond +0 01 eerste verdieping +3810

1

-00 fundatie -1200

2 3 4 5 6 7

5700 6900 10500 6600 7800 9000

41658

140010004365 410600280021582800

verlaagd plafond

8923

hoofdtrap

2800 16842600

6900 10929 14829 9000

aula kleedruimte +

douche toilet

gymzaalgang reproruimte

berging w.k.

leerplein toilet

personeel

leerplein spreekkamer

+9397

+4993 +4913

+7486

+5930

+3021 +7106

+3420

30 min.

30 min.

1000 1000

bdg architecten Zwolle Amsterdam Almere

E info@bdgarchitecten.nl I bdgarchitecten.nl

formaat schaal

getekend/gezien projectnr_fase-bladnr

opdrachtgever project

fase onderwerp

A1

T 038 421 33 37 T 020 237 92 00 T 036 533 33 82

23-12-2021 20:15:05

1:100

datum

OBS De Weidevogel Amsterdam INNOORD Definitief Ontwerp

8022_DO-301

IWU/TDIL

doorsneden

A1 23-12-2021

Doorsnede D

Doorsnede E

1 XX-XX-XXXX aantekeningen BDG

Doorsnede F

doorsnede

langsdoorsnede A en dwarsdoorsnede E

00 begane grond +0 01 eerste verdieping +3810

A

-00 fundatie -1200

B C

D E

F G

J K

L H

1800 1500 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 2400

kruipruimte vloer op zand

alle installaties in het zicht in kleur, incl.

bevestigingsmiddelen

gymzaal hoofdentree aula

personeelskamer

34627

1010

segmentdeur

5001900

2800

+9329

5500180

3000

4421

567

00 begane grond +0 01 eerste verdieping +3810

A

-00 fundatie -1200

B C

D E

F G

J K

L H

groeplokaal 4 leerplein groeplokaal 3 leerplein groeplokaal 2

groeplokaal BB groeplokaal BB leerplein groeplokaal BB

1800 1500 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 2400

alle installaties in het zicht in kleur, incl.

bevestigingsmiddelen

alle installaties in het zicht in kleur, incl.

bevestigingsmiddelen

3960 39614106002800 1000

30427 1286

50019001550850 1200 +4770

+8581 +9173

850

00 begane grond +0 01 eerste verdieping +3810

A

-00 fundatie -1200

B C

D E

F G

J K

L H

alle installaties in het zicht in kleur, incl.

bevestigingsmiddelen

entree OB leerplein VVE

leerplein

1800 1500 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 2400

28927 1286

36344106002800

leerplein +9173

+4810

leerplein

1000

500

bdg architecten Zwolle Amsterdam Almere

E info@bdgarchitecten.nl I bdgarchitecten.nl

formaat schaal

getekend/gezien projectnr_fase-bladnr

opdrachtgever project

fase onderwerp

A1

T 038 421 33 37 T 020 237 92 00 T 036 533 33 82

23-12-2021 20:14:57

1:100

datum

OBS De Weidevogel Amsterdam INNOORD Definitief Ontwerp

8022_DO-300

IWU/TDIL

doorsneden

A1 23-12-2021

Doorsnede B Doorsnede A

1 XX-XX-XXXX aantekeningen BDG

Doorsnede C

12

(13)

8022_De Weidevogel_Ransdorp | Definitief Ontwerp | 25-01-2022 | presentatie buurt

noord en zuid

gevels

00 begane grond +0 01 eerste verdieping +3810

1

-00 fundatie -1200

2 3

4 6

7 5

+4913

+5930

+3021 +3304

+7486

+9397

+7486 +8804

+7231

+4993

+3295 +3420

+5064

+2706 +9552

00 begane grond +0 01 eerste verdieping +3810

1

-00 fundatie -1200

2 3 4 5 6 7

z z

z z

z z

z

+3021 z

+8804

+7231

+2706

+5072

+7486

+9397

+7486

+9552

+5930

+3304

+4913 z

z

HR++ beglazing

HR++ beglazing, eenzijdig gelaagd (binnenzijde) HR++ beglazing, tweezijdig gelaagd (binnen en buiten) Draaikiep beslag met draaivergrendeling tot 10 cm.

Kozijnen

bdg architecten Zwolle Amsterdam Almere

E info@bdgarchitecten.nl I bdgarchitecten.nl

formaat schaal

getekend/gezien projectnr_fase-bladnr

opdrachtgever project

fase onderwerp

A1

T 038 421 33 37 T 020 237 92 00 T 036 533 33 82

23-12-2021 20:14:42

1:100

datum

OBS De Weidevogel Amsterdam INNOORD Definitief Ontwerp

8022_DO-200

IWU/TDIL

gevelaanzichten

A1 23-12-2021

noordgevel

zuidgevel

00 begane grond +0 01 eerste verdieping +3810

1

-00 fundatie -1200

2 3

4 6

7 5

+4913

+5930

+3021 +3304

+7486

+9397

+7486 +8804

+7231

+4993

+3295 +3420

+5064

+2706 +9552

00 begane grond +0 01 eerste verdieping +3810

1

-00 fundatie -1200

2 3 4 5 6 7

z z

z z

z z

z

+3021 z

+8804

+7231

+2706

+5072

+7486

+9397

+7486

+9552

+5930

+3304

+4913 z

z

HR++ beglazing

HR++ beglazing, eenzijdig gelaagd (binnenzijde) HR++ beglazing, tweezijdig gelaagd (binnen en buiten) Draaikiep beslag met draaivergrendeling tot 10 cm.

Kozijnen

bdg architecten Zwolle Amsterdam Almere

E info@bdgarchitecten.nl I bdgarchitecten.nl

formaat schaal

getekend/gezien projectnr_fase-bladnr

opdrachtgever project

fase onderwerp

A1

T 038 421 33 37 T 020 237 92 00 T 036 533 33 82

23-12-2021 20:14:42

1:100

datum

OBS De Weidevogel Amsterdam INNOORD Definitief Ontwerp

8022_DO-200

IWU/TDIL

gevelaanzichten

A1 23-12-2021

noordgevel

zuidgevel

1

(14)

8022_De Weidevogel_Ransdorp | Definitief Ontwerp | 25-01-2022 | presentatie buurt

oost en west

gevels

00 begane grond +0 01 eerste verdieping +3810

A

-00 fundatie -1200

B C D E F G H J K L

+5966 +9329

00 begane grond +0 01 eerste verdieping +3810

A

-00 fundatie -1200

B C

D E

F G

J K

L H

z

z z

z

z

z z

z

z

+9329 +9173

+8581

+4770 +4849

HR++ beglazing

HR++ beglazing, eenzijdig gelaagd (binnenzijde) HR++ beglazing, tweezijdig gelaagd (binnen en buiten) Draaikiep beslag met draaivergrendeling tot 10 cm.

Kozijnen

bdg architecten Zwolle Amsterdam Almere

E info@bdgarchitecten.nl I bdgarchitecten.nl

formaat schaal

getekend/gezien projectnr_fase-bladnr

opdrachtgever project

fase onderwerp

A1

T 038 421 33 37 T 020 237 92 00 T 036 533 33 82

23-12-2021 20:14:48

1:100

datum

OBS De Weidevogel Amsterdam INNOORD Definitief Ontwerp

8022_DO-201

IWU/TDIL

gevelaanzichten

A1 23-12-2021

oostgevel

westgevel

00 begane grond +0 01 eerste verdieping +3810

A

-00 fundatie -1200

B C D E F G H J K L

+5966 +9329

00 begane grond +0 01 eerste verdieping +3810

A

-00 fundatie -1200

B C

D E

F G

J K

L H

z

z z

z

z

z z

z

z

+9329 +9173

+8581

+4770 +4849

HR++ beglazing

HR++ beglazing, eenzijdig gelaagd (binnenzijde) HR++ beglazing, tweezijdig gelaagd (binnen en buiten) Draaikiep beslag met draaivergrendeling tot 10 cm.

Kozijnen

bdg architecten Zwolle Amsterdam Almere

E info@bdgarchitecten.nl I bdgarchitecten.nl

formaat schaal

getekend/gezien projectnr_fase-bladnr

opdrachtgever project

fase onderwerp

A1

T 038 421 33 37 T 020 237 92 00 T 036 533 33 82

23-12-2021 20:14:48

1:100

datum

OBS De Weidevogel Amsterdam INNOORD Definitief Ontwerp

8022_DO-201

IWU/TDIL

gevelaanzichten

A1 23-12-2021

oostgevel

westgevel

14

(15)

8022_De Weidevogel_Ransdorp | Definitief Ontwerp | 25-01-2022 | presentatie buurt

materialisering gevel

15

(16)

8022_De Weidevogel_Ransdorp | Definitief Ontwerp | 25-01-2022 | presentatie buurt

materialisering gevel

16

(17)

Impressie gevel

entree

8022_De Weidevogel_Ransdorp | Definitief Ontwerp | 25-01-2022 | presentatie buurt 1

(18)

Impressie gevel

plein

8022_De Weidevogel_Ransdorp | Definitief Ontwerp | 25-01-2022 | presentatie buurt 18

(19)

Impressie

vogelvlucht

8022_De Weidevogel_Ransdorp | Definitief Ontwerp | 25-01-2022 | presentatie buurt 1

(20)

Impressie interieur

aula

8022_De Weidevogel_Ransdorp | Definitief Ontwerp | 25-01-2022 | presentatie buurt 20

(21)

Impressie situatie

vogelvlucht noord

bestaande situatie nieuwe situatie

8022_De Weidevogel_Ransdorp | Definitief Ontwerp | 25-01-2022 | presentatie buurt 21

(22)

Impressie situatie

vogelvlucht noord

bestaande situatie nieuwe situatie

8022_De Weidevogel_Ransdorp | Definitief Ontwerp | 25-01-2022 | presentatie buurt 22

(23)

bdg architecten Grote Voort 5 8041 AM Zwolle T 08 421  

E info@bdgarchitecten.nl I bdgarchitecten.nl

Pedro de Medinalaan a

1086 XK Amsterdam

T 020 2 2 00

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :