Locaties: Maarten Trompstraat 32 Osseweg VM Vught 5351 AE Berghem

Hele tekst

(1)

1

Locaties:

Feel Fit Center Kegelhal Sportcentrum Berghem Maarten Trompstraat 32 Osseweg 38

5262 VM Vught 5351 AE Berghem

(2)

2

Voorwoord van de voorzitter

Technische conditie van onze kegelbanen….

Tijdens de laatste ledenvergadering werd een vraag gesteld over de conditie van onze kegelbanen in Vught.

In navolging hieraan heeft het bestuur inmiddels overleg gehad de manager van ons centrum José Lambregts.

De staat van de kunststof kegelbanen is eigenlijk bijzonder goed, mede door de wekelijkse inspanningen van Jac Bastiaans en de jaarlijkse vlakbeurt van Henk Heyting.

Het technische gedeelte zoals het ballen- en kegel opzetmechanisme alsmede de bedieningspanelen zijn van een zodanige leeftijd dat een normaal en

betrouwbaar functioneren niet meer mogelijk is.

De ballen beschadigen door scherpe delen van het mechaniek en regelmatig moet het geheel weer worden gereset.

Al met al een ongewenste situatie die bij wedstrijden en toernooien een enorme storende factor is.

In het overleg met José werd al snel de conclusie getrokken dat de gehele kegel installatie een revisie nodig had, waarbij ook de optie van de overname van recent gesloten kegel accommodaties werd besproken.

Inmiddels zijn een aantal mogelijkheden onderzocht en heeft de firma Bowltrade onze kegelinstallatie geïnspecteerd.

Hopelijk komen zij met een zodanige offerte dat Laco het besluit neemt te investeren in de kegelaccommodatie in Vught.

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen!

De zomervakanties staan weer voor de deur en voor menig kegelclub betekent dat ook een soort van zomerreces.

Graag wens ik u allen een fijne en mooie periode toe.

Hoog Hout!

Roel Weber

(3)

3

Aktiviteiten Agenda

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE KEGELBOND

Landelijke competitie. 22 sept. en 20 okt.

14 september Jubileumtoernooi 110 jaar KNKB 5 oktober Prominententoernooi

12 oktober NK Gehandicaptentoernooi 3 november HOI toernooi Malden

3 november Nat. Junioren kamp. Haarlem .,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,

’s-HERTOGENBOSSCHE KEGELBOND

Competitie

4de ronde: Maandag 30 september 2019 Baan A-B-C-D-E-F

5de ronde: Maandag 21 oktober 2019 Baan A-B-C-D-E-F

In WEEK 45 worden 3 x 10 ballen gegooid voor het clubkampioenschap. (Eigen clubavond)

Koningskegelen 29 november 2019. Aanvang 19.45 uur.

Kersttoernooi 15 december 2019. Aanvang 10.00 uur.

@@@@@@@@@@@@@

(4)

4

Notulen van de 102

de

Jaarvergadering

13 februari 2019

Locatie: Kegelhal Sportcentrum Ouwerkerk

Aanwezig: Het voltallig bestuur.

Zes aangesloten lid clubs met 11 leden en als gast Mobilia met 1 lid.

1. Opening.

De voorzitter Roel Weber opent deze 102de jaarvergadering om 19.40 uur door iedereen van harte welkom te heten.

Aansluitend vraagt hij de vergadering staand een minuut stilte in acht te nemen om de overleden leden Hans v.d. Brink, Rinus Kuzee en Christ Danen te herdenken.

2. Ingekomen stukken en verslag van de secretaris Er zijn geen ingekomen stukken.

De secretaris leest zijn jaarverslag voor.

3. Vaststellen van de notulen jaarvergadering 2018.

Een aantal jaartallen bij de punten 3, 4, en 9 wordt aangepast.

Bij punt 10 staat abusievelijk Louw Lommers, dit moet zijn Rinus Kuzee.

4. Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019.

De penningmeester de heer Bart Otten geeft toelichting op het financieel jaaroverzicht.

Er zijn geen op- of aanmerkingen.

Hierna geeft de penningmeester een toelichting op de begroting.

Ook hierop zijn geen op- of aanmerkingen.

Omdat het jubileumfonds na het jubileum nu op 0 € staat, wordt voorgesteld om het fonds op te heffen, maar de bijdrage van € 5,00 toe te voegen aan de contributie, zodat deze op € 35,00 komt. Hiertegen werd geen bezwaar gemaakt.

5. Verslag van de kascommissie

Namens de kascommissie bestaande uit Mobilia en Alle Negen leest de heer Jan Mollee de bevindingen van de kascommissie voor.

Hij heeft geweldige waardering voor de penningmeester en verzoekt de leden om de penningmeester decharge te verlenen.

De vergadering gaat hiermee akkoord.

6. Samenstelling kascommissie voor het boekjaar 2019 De vergadering gaat akkoord met H.A.P. en Brabants Bont.

7. Kegelcompetitie 2019

Het voorstel van het bestuur wordt na toelichting, door de leden aanvaard.

8. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar Roel Weber Aftredend en niet herkiesbaar Bart Otten.

Er hebben zich geen kandidaten voor een bestuursfunctie aangemeld.

Roel Weber is hierdoor herkozen.

Voor de functie van penningmeester stelt het bestuur voor om hun kandidaat dhr. Hans Ritzema van de kegelclub H.A.P. te benoemen.

Dit voorstel wordt door de leden aanvaard.

(5)

5

9. Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.)

De secretaris reikt een handtekeningen formulier uit en geeft hier een toelichting op.

10. Prijsuitreiking kegelcompetitie 2018

Clubkampioen K.C. de Renaissance 5858 hout

Persoonlijk Dames

A klasse Toos Vugts 850 hout 7,08 gem.

B klasse Henny Eggen 841 hout 7,01 gem.

C klasse Jo van Dooremalen 800 hout 6,67 gem.

Hoogste korpswerper Toos Vugts 242 hout

Persoonlijk Heren

A klasse Sjef van Wilderen 1023 hout 8,53 gem.

B klasse Bart Otten 922 hout 7,68 gem.

C klasse Roel Weber 842 hout 7,02 gem.

Hoogste korpswerper Sjef van Wilderen 259 hout 11. Uitreiking Beunen-Wisseltrofee

De trofee wordt uitgereikt aan mevrouw Jo van Dooremalen met een verbetering van 0,778 hout.

12. Rondvraag

Dhr. Patrick Mulder.

Zou graag zien dat het bestuur aan LACO gaat vragen om de techniek van de kegelbanen na te laten kijken.

Vzt. zegt toe deze vraag bij LACO neer te leggen.

Dhr. Luud Smulders.

Vraagt de leden om hem van artikelen voor de nieuwsbrief te voorzien.

Daarnaast lanceert hij het idee om in het kader van ledenwerving, het kersttoernooi een open toernooi te maken.

13. Sluiting

De voorzitter bedankt alle vrijwilligers die het jubileum tot een succes hebben weten te maken voor het gehele werk. Daarnaast bedankt hij de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 20.30 uur.

Voorzitter Secretaris R. Weber M. Blom

(6)

6

Persoonlijke C -en b FINALE KNKB.

6 – 7 april 2019 Rijsbergen

Maar liefst vier kegelaars van onze ’s-Hertogenbossche Kegelbond hadden zich, via de eerdere selectiewedstrijden van de Kon. Ned. Kegelbond, geplaatst voor de finale.

De C-klassers waren overigens direct geplaatst, vanwege het lage aantal inschrijvingen van deze klasse kegelaars van de KNKB.

Beide finale wedstrijden (C en B) werden gespeeld op de goed liggende kegelbanen van de West Brabantse Kegelbond in Rijsbergen.

Mil Schellekens en Inge Palinckx (KC DAVOK) en Marcel Spierings (KC De Renaissance) moesten op zaterdag 6 april hun kunnen tonen bij de C-klasse.

Luud Smulders (KC De Renaissance) heeft op zondag 7 april deel genomen bij de B-klasse.

C-Klasse:

Voor Inge Palinckx liep het met haar laatste serie niet goed en zo eindigde zij op een 6e plaats bij de dames. 364 hout en 60,7 gemiddeld.

Mil Schellekens

wist wel door mooie series te gooien een podiumplaats te bereiken met 402 hout en 67,0 gemiddeld. (3e plaats)

Een mooie prestatie in haar bijna 54 jarige kegelcarriere.

Marcel Spierings beoefend de kegelsport pas 1 jaar en hij eindigde toch op de 17e plaats van de twintig landelijke finalisten.

353 hout en 58,8 gemiddeld.

B-klasse:

Luud Smulders (landelijk kampioen van 2013 in deze klasse)

scoorde in zijn eerste en derde te gooien serie onder zijn niveau, maar kegelde zich toch nog netjes terug naar een 14e landelijke plaats met 447 hout en een 74,5 gemiddelde.

Alle deelnemers ontvingen na hun eerste 10 ballen een leuke pennenset in etui voor het 110 jaar bestaan van de Kon. Ned. Kegelbond.

Er moesten door de deelnemers 6 x 10 ballen worden gegooid.

Luud Smulders (PR)

(7)

7

Op 12 april heeft het koningskegelen plaats gevonden op de kegelbanen van sportcentrum Feel Fit Center in Vught.

In het winterseizoen werd er al gespeeld voor het team kampioenschap.

Deze avond wordt er gespeeld voor het persoonlijk kampioenschap.

Er wordt dan op 6 banen 5 ballen per persoon gegooid.

Na de tweede ronde stond Monique Hoogveld uit Rosmalen op de 1e plaats met 64 ht. gevolgd door Carinne van Wensen uit Vught met 48 ht. en op een

gedeelde 3e plaats Magaret van de Langenberg met Diny van Hoof beiden uit Boxtel met 39 ht.

Bij de heren stond op de 1e plaats Ad Stalpers uit Vught met 53 ht. gevolgd door Theo van de Hagen eveneens uit Vught met 51 ht. en als 3e Gerard de Haas uit Rosmalen met 45 ht.

In de 3e serie gebeurde er niet zo veel bij de dames, maar bij de heren stond nu Theo op één gevolgd door John Bertels uit Rosmalen en Ad stond nu 3e.

In de 4e serie stond Monique nog steeds bovenaan gevolgd door Carinne en op de 3e plaats stond nu Jennifer Boelens die in het begin van de avond niet zo goed gooide maar aan een inhaal slag bezig was.

Bij de heren stond nu Michel Lammers uit Den Bosch op de 3e plaats.

De 1e en 2e plaats waren hetzelfde gebleven.

In de 5e en 6e series is er ook niets meer veranderd.

Iedereen kon de spanning goed vasthouden.

Uitslag persoonlijke dames:

1e Monique Hoogveld 130 ht. Rosmalen 2e Carinne van Wensen 120 ht. Vught 3e Jennifer Boelens 103 ht. Rosmalen

Uitslag persoonlijke heren:

1e Theo van de Hagen 170 ht. Vught 2e John Bertels 165 ht. Rosmalen 3e Michel Lammers 134 ht. Den Bosch

(8)

8

Het was weer een gezellige afsluitingsavond dankzij ook onze sponsors die dit alles mogelijk maken.

Iedereen ging tevreden naar huis met een goody back met allemaal lekkere en leuke presentjes erin.

Bij deze wil ik ook mijn team bedanken voor het bij houden van de scores tijdens de competitie.

Nelly Bastiaans – Nelly Schmit – Miep Teulings – Tonny van Keizerswaard.

Dan werd er in het winterseizoen nog gespeeld voor het team kampioenschap en daar hiervan de uitslag:

Toos Vugts en team 13 april 2019

Toos Vugts

Pl. Team

12-10-2018 9-11-2018 11-1-2019 2019 8-2- 2019 8-3-

Totaal

1 Rosmalen 2

540 493 636 596 536 2801

2 Boxtel-Den Bosch

468 601 596 509 522 2696

3 Vught

529 546 493 524 603 2695

4 Rosmalen 1

371 406 456 467 462 2162

5 Liempde-Haaren

358 515 352 492 385 2102

(9)

9

In het afgelopen winterseizoen hebben vier teams voor de 29e keer om het kampioenschap gespeeld.

Het wordt in zes avonden gespeeld op de vrijdagavond.

Er worden dan per persoon dertig ballen gegooid.

Op de laatste avond spelen we het koning kegelen.

Op vier banen worden dan tien ballen gegooid.

De hoogste heer wordt koning en de tweede heer wordt prins.

Bij de dames hetzelfde, de hoogste wordt koningin en de tweede prinses.

Wordt je nu drie maal achter elkaar koning of koningin dan krijg je de titel keizer of keizerin.

Na de tweede serie stond Adrie v.d. Made van La Fleur op een gedeelde 1e plaats met Thaddé Habraken van D.A.V.O.K. met 148 ht.

Bij de dames stond Mil Schellekens (D.A.V.O.K.) op de eerste plaats met 144 ht. gevolgd door Henny Eggen van Brabants Bont met 130 ht.

In de derde serie gooide Adrie 75 ht. en kwam op 223 ht.

Thaddé gooide 67 ht. 215 ht.

Bij de dames bleef het ook hetzelfde Mil gooide 70 ht. en kwam op 214 ht.

Henny 68 ht. en kwam op 198 ht.

Spannend was het allemaal niet.

Ik had mijn lijstje al ingevuld maar toen liep het toch nog even anders.

Mil ging met 16 ht. voorsprong de laatste ronde in en gooide drie Poedels en kwam met 44 ht. van de baan af.

Kijken wat Henny ging doen. Zij gooide 61 ht. en nam de eerste plaats over.

Bij de heren ging Adrie de laatste baan in met acht ht.

voorsprong en gooide weer een serie van 72 ht.

Kijken wat Thaddé ging doen?

Ook helaas vergooide hij zijn laatste serie en kwam met 58 ht. van de baan terwijl hij de hoogste serie van de avond had gegooid, 81 ht.

Zo werd Fred van Ommen toch nog onverwacht prins met 281 ht.

(10)

10

30 jaar bedrijvencompetitie

Volgend jaar bestaat de bedrijven competitie 30 jaar ik hoop dat iedereen zijn beste doet om weer een team bij elkaar te krijgen.

Misschien dat er ook eens leden uit Oss bereid is om een team samen te stellen het hoeven niet iedere keer de zelfde personen te zijn er kan gewisseld worden.

Het team bestaat uit zes personen maar de vijf hoogste worden geteld.

Ook zijn het maar zes wedstrijden en in december wordt niet gespeeld.

Dus mensen ik zou zeggen doe je best.

De uitslag:

Koningin:

Henny Eggen 259 ht.

Prinses:

Mil Schellekens 258 ht

Koning:

Adrie v.d. Made 295 ht.

Prins:

Fred van Ommen 281ht

.

(11)

11

Namens mijn team wensen wij iedereen een hele fijne vakantie en hopelijk zien wij jullie in oktober weer

terug met ook nieuwe teams.

Toos Vugts

Pl. Team

26-10-2018 23-11-2018 25-1-2019 22-2-2019 22-3-2019 Totaal

1 Feel Fit Center 1036 1043 973 977 959 4988

2 La Fleur 953 965 998 993 1010 4919

3 de Meppers 947 961 909 949 929 4695

4 Alles Om 960 879 800 1003 890 4532

(12)

12

Competitie (tussen) standen

HEREN 1 2 3 4 5 6 tot Gem.

1 A Patrick Mulder Renaissance 87 87 85 85 84 87 515 85,8 2 A Sjef van Wilderen Renaissance 89 86 86 85 80 88 514 85,7 3 A Filip Kalevski Renaissance 86 89 83 85 81 63 487 81,2

1 B Adrie v. d. Made Alle Negen 76 75 81 82 73 76 463 77,2 2 B Puk Hendriks Acht om de Lange 80 65 80 72 77 75 449 74,8 3 B Luud Smulders Renaissance 78 61 67 75 81 74 436 72,7 4 B Roel Weber Acht om de Lange 65 75 79 70 69 73 431 71,8 5 B Thaddé Habraken D.A.V.O.K. 68 57 55 67 61 76 384 64,0 6 B Jac Bastiaans Alle Negen 61 67 59 38 72 51 348 58,0

1 C Loet Vaes H.A.P. 65 79 74 73 76 70 437 72,8 2 C Joop v.d. Broek Acht om de Lange 77 77 68 68 75 65 430 71,7 3 C Wyb Brink Acht om de Lange 67 72 74 72 60 60 405 67,5 4 C Ad Vestering Acht om de Lange 74 65 78 55 70 50 392 65,3 5 C Jo v.d. Biggelaar D.A.V.O.K. 62 69 72 65 52 70 390 65,0 6 C Marcel Spierings Renaissance 74 65 64 64 57 58 382 63,7 7 C Martin Blom H.A.P. 64 54 65 60 52 65 360 60,0 8 C Hans Ritzema H.A.P. 58 44 74 57 59 67 359 59,8 9 C Giel Eggen Alle Negen 55 55 59 62 58 50 339 56,5 10 C Wim Slingerland H.A.P. 52 64 51 69 54 43 333 55,5 11 C Christ Marijnissen Acht om de Lange 79 69 72 0 0 0 220 73,3 12 C Rob Derksen Acht om de Lange 49 56 70 0 0 0 175 58,3 13 C Boy Baaijens Acht om de Lange 0 0 0 56 52 62 170 56,7 14 C Pieter Poelmans Acht om de Lange 0 0 0 67 32 59 158 52,7 15 C Ton van Liebergen Acht om de Lange 0 0 0 0 0 0 0 0,0 16 C Frans Kemkens Acht om de Lange 0 0 0 0 0 0 0 0,0 17 C Pim v. Os Acht om de Lange 0 0 0 0 0 0 0 0,0 18 C Pierre v. Loosbroek Acht om de Lange 0 0 0 0 0 0 0 0,0

(13)

13

Competitie stand CLUBS 2019

1 2 3 4 5 6 tot Gem.

De Renaissance 988 968 968 2924 81,22 Acht om de Lange 914 848 968 2730 75,83 D.A.V.O.K. 791 766 785 2342 65,06 H.A.P. 761 760 760 2281 63,36 Alle Negen 724 662 763 2149 59,69 Brabants Bont 639 665 675 1979 54,97

Dames 1 2 3 4 5 6 Gem.

1 B Nelly Bastiaans Brabants Bont 71 74 77 65 72 58 417 69,5 2 B Jo v. Dooremalen Brabants Bont 62 72 69 64 68 57 392 65,3 3 B Henny Eggen Brabants Bont 79 67 66 0 0 0 212 70,7 4 B Toos Vugts Brabants Bont 0 0 0 0 0 0 0 -

1 C Mil Schellekens D.A.V.O.K. 65 78 76 79 76 63 437 72,8 2 C Inge Palinckx D.A.V.O.K. 66 51 72 67 65 77 398 66,3 3 C Sonja v. Wilderen Renaissance 59 59 58 69 64 61 370 61,7 4 C Sjan Vaes H.A.P. 65 58 61 52 51 58 345 57,5 5 C Tonny v. Keyzerswaard Brabants Bont 62 50 54 50 41 55 312 52,0 6 C Miep Teulings Brabants Bont 0 0 0 0 0 0 0 -

(14)

14

Uit de oude doos.

(LS)

Vele kegelaars onder ons hebben dit nog nét of juist nét niet meegemaakt.

Maar eind jaren zeventig begin jaren tachtig van vorige eeuw moesten ook de kegelaars een medische keuringsverklaring kunnen overleggen voor het deelnemen aan onze kegelsport.

Deze had ik in mijn archief (uit de Tilburgsche Kegelbond).

&&&&&&&&&&&&

15 x 9 presteren is voor Sjef het doel !

Vijf keer binnen één jaar 15 x 9 scoren is een mooi kegelresultaat.

Sjef v. Wilderen van KC De Renaissance kan er trots op zijn!

Hij presteerde dit het laatst op donderdagavond 18 april 2019 en maakte zo een serie van vijf maal op rij compleet.

Het maakt hem ook helemaal niet uit op welke baan hij gooit.

Sinds dat KC de Renaissance zich bij de ’s-HKB heeft aangesloten heeft Sjef deze score inmiddels al 10 x weten te behalen.

(15)

15

19 april 2018 Baan C 13 september 2018 Baan B 15 november 2018 Baan C 21 maart 2019 Baan D 18 april 2019 Baan F

Hopelijk kan hij ook op nationale wedstrijden een dergelijke prestatie eens neerzetten. De toekomst zal het leren!

In ieder geval voor Sjef:

PROFICIAT !

&&&&&&&&&&&&&&&

Sjef v.Wilderen blijft weer records breken !

23 mei 2019

Konden we drie weken geleden nog melden dat Sjef v. Wilderen het jarenlange 40 ballen record van zijn clubgenoot Luud Smulders (354 hout) wist te

doorbreken met 1 hout naar 355 hout, nu heeft Sjef zijn eigen record nogmaals met 2 hout verbeterd.

Nog slechts 3 hout te gaan om de maximale score van 360 hout te behalen.

Maar liefst

357

hout op de tellers!

Hoe lang zal dit record nog blijven staan???

Sjef wil zeker de

4 x 90

gaan scoren!

En hij heeft de ambitie om ooit nog eens Nederlands Kampioen te worden.

PROFICIAT Sjef !

(16)

16

Met deze tweede nieuwsbrief van 2019 begint voor een groot aantal kegelaars het zomerreces alweer.

M.a.w. de kegelschoenen en kegelballen blijven in de kast liggen en we gaan weer genieten van hopelijk mooie zomerdagen en avonden.

Lekker luieren in je tuin of balkon of even heerlijk een terrasje pakken.

Sommige kegelclubs gebruiken juist deze periode om in clubverband andere leuke dingen te gaan doen of juist hun Koningskegelen te organiseren.

Weer anderen zullen heerlijk op vakantie gaan om zich even helemaal te ontspannen.

Lekker naar een ander land of heerlijk op het strand of in de bossen.

Ieder doet het op zijn/haar eigen wijze.

Als bestuur hopen we dat wij u weer helemaal op de hoogte hebben kunnen brengen van al het leuke, interessante en gezellige nieuws uit onze kegelbond.

Ook wij, als bestuur, hebben nu zomerreces.

Toch blijven we iedereen oproepen om ook eens wat te schrijven voor onze website en de nieuwsbrief. In iedere club is ECHT wel wat te doen!

Dat kan een gezellig dagje uit zijn, het Koningskegelen, een speciale verjaardag, toch een mooie super score voor een altijd lagere gooier!

Het liefst zien wij er enkele foto’s bij, zodat ook anderen een indruk kunnen krijgen van het gebeuren.

Probeer ook wat mensen geïnteresseerd te krijgen voor onze mooie kegelsport.

Het is ook zo belangrijk voor het voortbestaan van uw eigen kegelavond.

Of stel een leuk team samen voor het komende bedrijvenkegelen.

Altijd leuk om mee te doen.

Je kunt je aanmelden via Toos Vugts of Martin Blom.

Voor de meeste clubs gaan de kegelballen dus weer twee en soms drie maanden de kast in om straks in september weer volop te trainen voor diverse wedstrijden en gezellige toernooien.

Hopelijk wordt het een mooie zomer, waarbij we allemaal weer energie kunnen opdoen voor het komende kegel seizoen.

Namens het gehele bestuur;

Roel, Martin, Hans, Toos en mijzelf wens ik u allemaal een hele

fijne zonnige vakantie toe.

Luud (PR)

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :