Onderstaand ziet u de tarieventabel voor de Specialistische Jeugdhulp Segment B. Deze tabel is opgebouwd uit de ondersteuningsprofielen,

Hele tekst

(1)

1

Tarieventabel Specialistische Jeugdhulp Segment B

Onderstaand ziet u de tarieventabel voor de Specialistische Jeugdhulp Segment B. Deze tabel is opgebouwd uit de ondersteuningsprofielen, bijhorende intensiteiten en extra componenten. De tarieven in deze tabel zijn arrangementtarieven bij ‘herstel’, en jaartarieven bij ‘duurzaam’.

De tarieven voor de extra componenten verblijf, ThuisPLUS-Jeugd en vervoer zijn etmaaltarieven en kunnen bovenop de arrangementtarieven worden toegevoegd. In het administratieprotocol wordt u hier uitvoerig over geïnformeerd.

Hersteltrajecten worden afgegeven in 3 stuks en dienen ook gedeclareerd te worden in 3 stuks (2 stuks bij aanvang zorg en 1 stuk na beëindiging zorg bij positief resultaat). Onder de tarieventabel vindt u de tarieven van de hersteltrajecten in stuks.

Tarieventabel

Intensiteiten hulptraject

(3) Ondersteuningsprofielen, zorgbehoefte

A B C D E F G

1 Behoefte aan het verbeteren van psychosociaal functioneren jeugdigen en verbeteren van

gezinscommunicatie;

Productcode

€ 609,84

50H1A

€1.146,36

50H1B

Deze intensiteiten zijn n.v.t.

(2)

2

(3) Ondersteuningsprofielen, zorgbehoefte

A B C D E F G

2 Behoefte aan het vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden ouders plus hulp vanwege kind eigen problematiek;

Productcode

€1.146,36

50H2A

€2.280,60

50H2B 3 Behoefte aan het vergroten van

specifieke opvoedingsvaardigheden van ouders met een beperking;

Productcode

€ 609,84

50H3A

€1.146,36

50H3B

(3)

3

(3) Ondersteuningsprofielen, zorgbehoefte

A B C D E F G

4 Behoefte aan het vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden voor ouders met eigen problematiek plus hulp voor de jeugdige(n) bij zijn/haar ontwikkeling;

Productcode Duurzaam Herstel

€1.146,36

50D4A 50H4A

€2.280,60

50D4B 50H4B

€ 3.951,36

50D4C 50H4C

€ 6.841,68

50D4D 50H4D

€10.780,92

50D4E 50H4E

€16.573,80

50D4F 50H4F

€23.342,40

50D4G 50H4G 5 Behoefte aan verminderen

problematiek en verbeteren van functioneren jeugdige(n); hulp en behandeling voor jeugdige;

Productcode Duurzaam Herstel

€1.146,36

50D5A 50H5A

€2.280,60

50D5B 50H5B

€ 3.951,36

50D5C 50H5C

€ 6.841,68

50D5D 50H5D

€10.780,92

50D5E 50H5E

€16.573,80

50D5F 50H5F

€23.342,40

50D5G 50H5G

(4)

4

(3) Ondersteuningsprofielen, zorgbehoefte

A B C D E F G

6 Behoefte aan leren van vaardigheden en verbeteren functioneren voor jeugdige(n), rekening houdend met verminderen van eigen problematiek ouders en waarborgen veiligheid jeugdigen;

Productcode Duurzaam Herstel

€1.146,36

50D6A 50H6A

€2.280,60

50D6B 50H6B

€ 3.951,36

50D6C 50H6C

€ 6.841,68

50D6D 50H6E

€10.780,92

50D6E 50H6E

€16.573,80

50D6F 50H6F

€23.342,40

50D6G 50H6G 7 Behoefte aan begeleiding en

behandeling in samenhang met een beperking;

Productcode Duurzaam Herstel

€1.146,36

50D7A 50H7A

€2.280,60

50D7B 50H7B

€ 3.951,36

50D7C 50H7C

€ 6.841,68

50D7D 50H7D

€10.780,92

50D7E 50H7E

€16.573,80

50D7F 50H7F

N.v.t.

(5)

5

(3) Ondersteuningsprofielen, zorgbehoefte

A B C D E F G

8 Behoefte aan begeleiding en

behandeling in samenhang met een beperking en gedragsproblematiek;

Productcode Duurzaam Herstel

€1.146,36

50D8A 50H8A

€2.280,60

50D8B 50H8B

€ 3.951,36

50D8C 50H8C

€ 6.841,68

50D8D 50H8D

€10.780,92

50D8E 50H8E

€16.573,80

50D8F 50H8F

N.v.t.

9 Behoefte aan begeleiding en behandeling vanwege een lichamelijke beperking;

Productcode Duurzaam Herstel

€1.146,36

50D9A 50H9A

€2.280,60

50D9B 50H9B

€ 3.951,36

50D9C 50H9C

€ 6.841,68

50D9D 50H9D

€10.780,92

50D9E 50H9E

€16.573,80

50D9F 50H9F

N.v.t.

(6)

6

(3) Ondersteuningsprofielen, zorgbehoefte

A B C D E F G

10 Behoefte aan het oplossen van complexe problematiek bij een 0-6- jarige binnen het gezin.

Productcode Duurzaam Herstel

€1.146,36

50D0A 50H0A

€2.280,60

50D0B 50H0B

€ 3.951,36

50D0C 50H0C

€ 6.841,68

50D0D 50H0D

€10.780,92

50D0E 50H0E

€16.573,80

50D0F 50H0F

€23.342,40

50D0G 50H0G

Extra componenten Intensiteiten

Laag Middel Hoog Hoog+

Verblijfscomponent Productcode

€ 146,35 44A10

€ 181,92 44A11

€ 213,42 44A13

€ 270,34 43A19 ThuisPLUS-Jeugd component

Productcode

€ 130,09 50E01

n.v.t.

(7)

7

Medicatiecontrole Productcode

€ 93,50 50E02

Vervoerscomponent <5 km 5–10 km 10-20 km 20-30 km 30-50 km >50 km

• Groepsvervoer Productcode

€ 12,47 50E04

€ 17,62 50E05

€ 27,92 50E06

€ 47,98 50E07

€ 68,85 50E08

€ 68,85 50E09

• Individueel vervoer Productcode

€ 27,92 50E10

€ 27,92 50E11

€ 47,98 50E12

€ 68,85 50E13

€ 68,85 50E14

€ 68,85 50E15

Dagbehandelingscomponent

Naschoolse dagbehandeling jLVG

VG Zwaar VG Gedrag

Tarief € 112,58 € 124,97 € 175,24

Productcode 41A25 41A26 41A27

(8)

8

Crisishulp

Regulier GGZ

Tarief € 105,--

(€ 1,75 per minuut)

€ 127,20 (€ 2,12 per minuut)

Productcode 46C10 46C11

Facturatietabel Hersteltrajecten

Productcode Omschrijving Stuks/etmaal prijs

2021

50H0A 10AH. Oplossen van complexe problematiek bij een 0-6-jarige binnen het gezin € 382,13

50H0B 10BH. Oplossen van complexe problematiek bij een 0-6-jarige binnen het gezin € 760,19

50H0C 10CH. Oplossen van complexe problematiek bij een 0-6-jarige binnen het gezin € 1.317,12

50H0D 10DH. Oplossen van complexe problematiek bij een 0-6-jarige binnen het gezin € 2.280,58

(9)

9

Productcode Omschrijving Stuks/etmaal prijs

2021

50H0E 10EH. Oplossen van complexe problematiek bij een 0-6-jarige binnen het gezin € 3.593,64

50H0F 10FH. Oplossen van complexe problematiek bij een 0-6-jarige binnen het gezin € 5.524,61

50H1A 1AH. Verbeteren van psychosociaal functioneren jeugdigen en verbeteren van gezinscommunicatie

€ 203,26

50H1B 1BH. Verbeteren van psychosociaal functioneren jeugdigen en verbeteren van gezinscommunicatie

€ 382,13

50H2A 2AH. Opvoedingsvaardigheden ouders plus hulp vanwege kind eigen problematiek € 382,13

50H2B 2BH. Opvoedingsvaardigheden ouders plus hulp vanwege kind eigen problematiek € 760,19

50H3A 3AH. Opvoedingsvaardigheden i.v.m. beperking ouders € 203,26

50H3B 3BH. Opvoedingsvaardigheden i.v.m. beperking ouders € 382,13

50H4A 4AH. Opvoedingsvaardigheden i.v.m. eigen problematiek ouders plus hulp voor jeugdigen € 382,13

50H4B 4BH. Opvoedingsvaardigheden i.v.m. eigen problematiek ouders plus hulp voor jeugdigen € 760,19

(10)

10

Productcode Omschrijving Stuks/etmaal prijs

2021

50H4C 4CH. Opvoedingsvaardigheden i.v.m. eigen problematiek ouders plus hulp voor jeugdigen € 1.317,12

50H4D 4DH. Opvoedingsvaardigheden i.v.m. eigen problematiek ouders plus hulp voor jeugdigen € 2.280,58

50H4E 4EH. Opvoedingsvaardigheden i.v.m. eigen problematiek ouders plus hulp voor jeugdigen € 3.593,64

50H4F 4FH. Opvoedingsvaardigheden i.v.m. eigen problematiek ouders plus hulp voor jeugdigen € 5.524,61

50H4G 4GH. Opvoedingsvaardigheden i.v.m. eigen problematiek ouders plus hulp voor jeugdigen € 7.780,79

50H5A 5AH. Verminderen problematiek en verbeteren van functioneren jeugdige(n); hulp en behandeling

€ 382,13

50H5B 5BH. Verminderen problematiek en verbeteren van functioneren jeugdige(n); hulp en behandeling

€ 760,19

50H5C 5CH. Verminderen problematiek en verbeteren van functioneren jeugdige(n); hulp en behandeling

€ 1.317,12

50H5D 5DH. Verminderen problematiek en verbeteren van functioneren jeugdige(n); hulp en behandeling

€ 2.280,58

(11)

11

Productcode Omschrijving Stuks/etmaal prijs

2021 50H5E 5EH. Verminderen problematiek en verbeteren van functioneren jeugdige(n); hulp en

behandeling

€ 3.593,64

50H5F 5FH. Verminderen problematiek en verbeteren van functioneren jeugdige(n); hulp en behandeling

€ 5.524,61

50H5G 5GH. Verminderen problematiek en verbeteren van functioneren jeugdige(n); hulp en behandeling

€ 7.780,79

50H6A 6AH. Leren van vaardigheden en verbeteren functioneren voor jeugdige(n); verminderen eigen problematiek ouders en waarborgen veiligheid jeugdigen

€ 382,13

50H6B 6BH. Leren van vaardigheden en verbeteren functioneren voor jeugdige(n); verminderen eigen problematiek ouders en waarborgen veiligheid jeugdigen

€ 760,19

50H6C 6CH. Leren van vaardigheden en verbeteren functioneren voor jeugdige(n); verminderen eigen problematiek ouders en waarborgen veiligheid jeugdigen

€ 1.317,12

50H6D 6DH. Leren van vaardigheden en verbeteren functioneren voor jeugdige(n); verminderen eigen problematiek ouders en waarborgen veiligheid jeugdigen

€ 2.280,58

(12)

12

Productcode Omschrijving Stuks/etmaal prijs

2021 50H6E 6EH. Leren van vaardigheden en verbeteren functioneren voor jeugdige(n); verminderen

eigen problematiek ouders en waarborgen veiligheid jeugdigen

€ 3.593,64

50H6F 6FH. Leren van vaardigheden en verbeteren functioneren voor jeugdige(n); verminderen eigen problematiek ouders en waarborgen veiligheid jeugdigen

€ 5.524,61

50H6G 6GH. Leren van vaardigheden en verbeteren functioneren voor jeugdige(n); verminderen eigen problematiek ouders en waarborgen veiligheid jeugdigen

€ 7.780,79

50H7A 7AH. Begeleiding en behandeling in samenhang met een beperking € 382,13

50H7B 7BH. Begeleiding en behandeling in samenhang met een beperking € 760,19

50H7C 7CH. Begeleiding en behandeling in samenhang met een beperking € 1.317,12

50H7D 7DH. Begeleiding en behandeling in samenhang met een beperking € 2.280,58

50H7E 7EH. Begeleiding en behandeling in samenhang met een beperking € 3.593,64

50H7F 7FH. Begeleiding en behandeling in samenhang met een beperking € 5.524,61

(13)

13

Productcode Omschrijving Stuks/etmaal prijs

2021 50H8A 8AH. Begeleiding en behandeling in samenhang met een beperking en

gedragsproblematiek

€ 382,13

50H8B 8BH. Begeleiding en behandeling in samenhang met een beperking en gedragsproblematiek

€ 760,19

50H8C 8CH. Begeleiding en behandeling in samenhang met een beperking en gedragsproblematiek

€ 1.317,12

50H8D 8DH. Begeleiding en behandeling in samenhang met een beperking en gedragsproblematiek

€ 2.280,58

50H8E 8EH. Begeleiding en behandeling in samenhang met een beperking en gedragsproblematiek

€ 3.593,64

50H8F 8FH. Begeleiding en behandeling in samenhang met een beperking en gedragsproblematiek

€ 5.524,61

50H9A 9AH. Begeleiding en behandeling vanwege een lichamelijke beperking € 382,13

50H9B 9BH. Begeleiding en behandeling vanwege een lichamelijke beperking € 760,19

(14)

14

Productcode Omschrijving Stuks/etmaal prijs

2021

50H9C 9CH. Begeleiding en behandeling vanwege een lichamelijke beperking € 1.317,12

50H9D 9DH. Begeleiding en behandeling vanwege een lichamelijke beperking € 2.280,58

50H9E 9EH. Begeleiding en behandeling vanwege een lichamelijke beperking € 3.593,64

50H9F 9FH. Begeleiding en behandeling vanwege een lichamelijke beperking € 5.524,61

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :