PLAATSBESCHRIJVING VOOR AANVANG HUUR

Hele tekst

(1)

PLAATSBESCHRIJVING VOOR AANVANG HUUR

Opgemaakt op verzoek van:

Gemeente Gavere - Markt 1 - 9890 Gavere Van de eigendom:

Pastorij

Baaigemstraat 352, 9890 Gavere (Baaigem)

Frank Reyné

Landmeter – expert

Beëdigd voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent LAN 040914

Oudenaardseheerweg 14A, 9810 Nazareth Tel. : 09/ 384.65.13 – 0486/42.65.69

Opgesteld te Nazareth op 2 november 2017

(2)

ALGEMENE BEPALINGEN

Het opstellen van onderstaande vaststellingen en opmerkingen gebeurt ter goeder trouw en onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis van ondergetekende experten.

Op het ogenblik van de plaatsbeschrijving was het gebouw in gebruik, bewoond en bemeubeld. Niet toegankelijke, onbereikbare en/of ruimtes waarvan ons de toegang uitdrukkelijk ontzegd werd zijn niet opgenomen in deze plaatsbeschrijving.

Wij hebben geen enkel lood of peil genomen, tenzij andersluidende vermelding.

Deze plaatsbeschrijving omvat de expertise van het volledige gebouw.

De aanwezigheden van verflagen of andere vloer-, wand of plafondbekleding(en) heeft eventuele vaststellingen onder deze afwerklagen verhinderd.

De afwerking of toestand der eventuele schouwleidingen, ontluchtingskokers, area’s, leidingen van gas, water, elektriciteit, telefoon, mazout of riolering en andere afvoerleidingen werden niet nagezien.

Uiteenwijkingen tussen of in de constructieve delen worden in dit proces-verbaal slechts weerhouden voor zover een minimale waarde van 0,50 mm overschreden is. Deze clausule geldt niet voor uiteenwijkingen t.g.v. krimpwerking.

De openingen tussen de samenstellende delen van schrijnwerk worden principieel niet beschreven wanneer deze minder dan 1 mm bedragen, dit geldt ook voor de openingen tussen de verschillende materialen, deze worden slechts beschreven wanneer zij het gevolg zijn van bewegingen in het gebouw.

Voor zover geen andere afmetingen vermeld gelden de hiernavolgende richtwaarden (geschatte openingsgrootte van de uiteenwijkingen):

“haarscheur”, “krimpscheur”…… : maximaal ½ mm

“barstje”, “lichte uiteenwijking”… : van ½ tot 1 mm

“barst”, “uiteenwijking” ………… : minimaal 1 mm

Alle weerhouden afstanden, hoeken, afmetingen en dimensionering van beschadigingen werden op het terrein naar best vermogen geschat.

Onder de uitdrukking rechts of links dienen te verstaan te worden wanneer men zich voor het voorwerp bevindt.

De toestand der funderingen werd niet nagezien.

De voorgevel beschouwen we als conventioneel noorden.

Op het ogenblik dat ik de opdracht uitvoerde was de eigendom onaangeroerd.

De in het proces genoemde partijen worden tevens verzocht elke bladzijde, evenals de foto’s en

wijzigingen te paraferen. Bovendien dient de beschrijving op de daartoe voorziene plaats ondertekend te worden.

De partijen welke dit dossier ondertekenen verklaren hierbij uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van de originele foto’s welke deze plaatsbeschrijving aanvullen.

(3)

DESKUNDIG VERSLAG

Op datum van 21 oktober 2017 om 8u45,

Is de ondergetekende, Frank Reyné, landmeter-expert, wonende en kantoor houdende te 9810 Nazareth, Oudenaardseheerweg 14A

Ten verzoeke van Gemeente Gavere - Markt 1 - 9890 Gavere.

Overgegaan tot het opstellen van een nauwkeurig, omstandig en tegensprekelijk onderzoek van de eigendom gelegen te:

Baaigemstraat 352, 9890 Gavere (Baaigem)

Dit onderzoek gebeurde in het kader van de aanvang van een nieuwe verhuring.

(4)

ALGEMEEN

- Alle lichtarmaturen zijn eigendom van de huurder

- Alle stopcontacten en lichtschakelaars in witte kunststof

- Alarminstallatie en sensoren werden geplaatst op kosten van en door de huurder - Veiligheidssloten op de ramen geplaatst op kosten van en door de huurder, elk

slot voorzien van 2 sleuteltjes

- De radiatoren, uitgevoerd in wit plaatstaal dateren van 2015 en zijn allen

onbeschadigd en in uitstekende staat, alle leidingen boven op de muren geplaatst en niet geschilderd

- Ramen met dubbele beglazing, nergens glasbreuk

- Daikin koelsysteem in de kleine salon eigendom van huurder - Alle behang- en schilderwerken afgeschreven

INKOM

- Volle houten bruin geschilderde voordeur, aan de buitenzijden een klopper, spiongaatje, cilinderslot, vertoont verschillende beschadigingen aan het schilderwerk (buitenzijde), boven de voordeur een raampartij, dubbele doorzichtige beglazing (foto 1, 3, 4)

- Plafond in kartonnen tegels, bruine houten kooflijsten, 1 lichtpunt (foto 6) - Muren zijn behangen, behang komt om verschillende plaatsten los, vertoont ook

opstijgend vocht (zie foto nr. 7, 8)

- 2 donkergroen geschilderde houten binnendeuren, aangepaste houten

deuromlijsting eveneens groen geschilderd, op de deuren zijn klinken voorzien, slot en slotpaatjes; slechts 1 sleutel aanwezig (foto 9)

- Bruine keramische tegelvloer en aangepaste plinten, gebruiksleet ONTHAALRUIMTE / KLEIN BUREEL

- Plafond in kartonnen tegels, bruine houten kooflijsten, 1 lichtpunt (foto 10, 11) - Muren behangen, deel van behang beschadigd (links van het raam) en een grote

bruine vlek (rechts van het raam) (foto 13, 13bis, 14)

- Een bruin geolied tropisch houten raam, dubbel opendraaiend, in de

opendraaiende delen een houten onderverdeling (2 onderste delen in gematteerd glas, 2 bovenste delen in doorzichtige glas erboven een vaste gedeelte), een metalen raamkruk, venstertablet in natuursteen (foto 16, 17, 19)

- 1 wit plaatstalen radiator met thermostatische knop (foto 15)

- Binnendeur naar inkom, reeds beschreven bij inkom en toevoegen; zowel het verfwerk van de deur als van de omlijsting licht beschadigd, gebruik schade, geen sleutel (foto 12, 21)

- Bruine keramische tegelvloer en aangepaste tegelplinten, gebruiksleet (foto 20) - muurthermostaat niet meer in gebruik (elektrische verwarming) (foto 22) WERKRUIMTE /GROOT BUREEL

- 1 donkergroen geschilderde houten binnendeur, aangepaste houten

deuromlijsting eveneens groen geschilderd, op de deuren zijn klinken voorzien, slot en slotpaatjes; geen sleutel aanwezig, aan de zijde van de onthaalruimte licht beschadigd; op 2 plaatsen, zijnde onderaan en circa 15 cm onder de middelste scharnier, alsook aan de zijde van de werkruimte is deze deur aan de zijkant geschonden, circa 20 cm onder het slot (foto 23, 24, 25, 27)

- Plafond is behangen en wit geschilderd, 2 lichtpunten, 1 rozet, witte kooflijsten, veel oneffenheden en een barst ter hoogte van de schouw (foto 30)

(5)

- Schouw met mantel geschilderd, schouw in metselwerk met massief houten tablet, schouw is dichtgemetseld

- Muren behangen, achter de deur naar de onthaalruimte 1 deurstop voorzien in de muur (foto 28), muur achter de deur vertoont vocht onderaan in de hoek (foto 29)

- muurthermostaat niet meer in gebruik (elektrische verwarming) - Twee bruin geolied tropisch houten ramen, dubbel opendraaiend, in de

opendraaiende delen een houten onderverdeling (2 onderste delen in gematteerd glas, 2 bovenste delen in doorzichtige glas erboven een vaste gedeelte), elk raam een metalen raamkruk, alsook een venstertablet in natuursteen

- 1 wit plaatstalen radiator met thermostatische draaiknop (foto 32) - Aansluitingen telefonie en internet (foto 31)

- Bruine keramische tegelvloer en aangepaste tegelplinten, tegels vertonen gebruiksleet, en glanslaag bij een aantal tegels afgesleten (foto 33, 33bis, 34) - Doorgang naar klein salon in niet geschilderd metselwerk en afgewerkt met een

massieve houten steunbalk (foto 35, 36, 37)

KLEIN SALON

- Plafond is bepleisterd en wit geschilderd, vertoont over de ganse lengte een barst, 1 lichtpunt (foto 38, 39, 46, 47, 48, 48bis)

- Schouwmantel is bezet met sierpleister en wit geschilderd, massief houten balk, deel onderaan in metselwerk, opening voor aansluiting kachel (toestel is

eigendom van de huurder), sokkel onder de kachel in metselwerk (foto 40, 41) - Muren zijn behangen en geschilderd

- Groen geschilderde houten binnendeuren, aangepaste houten deuromlijsting eveneens groen geschilderd, op de deuren zijn klinken voorzien, slot en slotpaatjes; 1 sleutel aanwezig, schilderwerk aan de zijde van de keuken beschadigd, circa 10 cm naast het slot (Foto 42, 49, 50)

- Leidingen van gas en radiatoren zichtbaar bovenop de muur in de hoek achtergevel, rechts boven de deur naar de keuken (Foto 43)

- Twee bruin geolied tropisch houten ramen, dubbel opendraaiend, in de

opendraaiende delen een houten onderverdeling (4 delen in doorzichtige glas, erboven een vaste gedeelte), elk raam een metalen raamkruk, alsook een venstertablet in natuursteen (foto 45)

- 1 wit plaatstalen radiator met thermostatische draaiknop (foto 44) - 1 versterker/verdeler kabeltelevisie

- Bruine keramische tegelvloer en aangepaste tegelplinten, normaal gebruiksleet KEUKEN

- Plafond in kartonnen tegels, 1 lichtpunt, bruine houten kooflijsten (foto 51, 51bis) - Muren behangen en geschilderd

- 1 wit plaatstalen radiator met thermostatische draaiknop

- 1 Friedland voordeurbel, door en op kosten van de huurder geplaatst - 1 lichtschakelaar opbouw

- Bruine keramische tegelvloer en aangepaste plinten, normaal gebruiksleet (foto 61, 62)

- Toegang naar de veranda, dubbel opendraaiende deur, uitvoering bruin tropisch hout, geolied en doorzichtig glazen deurpanelen, metalen draaiklink, slotplaat en slot, geen sleutel aanwezig, de deur sleept (foto 63, 68)

- Keuken inrichting geplaatst door de huurder; witte uitvoering, laminaat, witte kunststof handgrepen op de kasten; beschrijving van links naar rechts (foto 52, 53, 54, 55)

(6)

➔ Dampkap 60cm merk Rosieres, werkt niet, boven de dampkap een enkel opengaande kast met de flexibel afvoer dampkap, in de rug een uitsnijding met toegang naar een stopcontact, 2 legboorden

➔ Enkel opengaande bovenkast met 2 legboorden

➔ Enkel opengaande bovenkast met 2 legboorden

➔ Enkel opengaande bovenkast met 2 legboorden

➔ Dubbel opengaande bovenkast met 2 legboorden

➔ Kookplaat Rosieres in goede werking, met draaiknoppen

➔ Enkel opengaande onderkast met 1 legboord

➔ Enkel opengaande onderkast met uitschuifbare handdoekstang

➔ Onderkast hoekkast met 1 legboord, handgreep gebroken

➔ Inox spoelbak met warm en koud mengkraan, kalkaanslag

➔ Enkele onderkast met elektrische warm waterboiler Daalderop, geplaatst op kosten van de huurder, kastdeur is beschadigd (zie foto 57)

➔ Ladenblok met 3 lades

➔ Opening; plaats voorzien voor microgolf

➔ Ladenblok met 2 lades

- Muren zijn betegeld tussen onder- en bovenkasten, geen schade, een indirecte verlichting Tl lamp

VERANDA

- Plafond afgewerkt met houten platen, wit geschilderd (verfwerk beschadigd), bruine houten kepers (foto 65)

- Muren zijn bepleisterd en geschilderd, barst 30 cm in de muur links boven de deur naar de sas naar het gastentoilet (foto 69)

- Wit plaatstalen radiator met thermostatische knop (foto 64) - 1 lichtpunt boven de deur naar keuken; Tl lamp zonder armatuur

- Buitendeur met links en rechts een niet opengaand raam, doorzichtig glazen deurpaneel, bruin tropisch hout, geolied, draaiklink, cilinderslot + sleutel en veiligheidsslot, vliegendeur, gaas intact (foto 66, 66bis)

- Niet opengaand raam, tropisch hout, bruin geolied

- Muur onder het raam vertoont vocht, het pleisterwerk is gebarsten of hangt los (foto 67, 67bis)

- Bruine keramische tegelvloer en zwart geglazuurde tegelplinten, normaal gebruiksleet, natuursteen deurdorpel naar sas (foto 70, 71)

SAS NAAR TOILET

- Plafond in kartonnen tegels, bruine houten kooflijsten, 1 lichtpunt (foto 72) - Houten deur naar veranda, glazen deurpaneel, metalen draaiklink, cilinderslot en

twee draaisloten, boven een doorzichtig glazen deel - Muren behangen en vertonen opstijgend vocht (Foto 78)

- Twee groen geschilderde houten binnendeuren, aangepaste houten deuromlijsting eveneens groen geschilderd, op de deuren zijn klinken voorzien, slot en

slotpaatjes; deur naar garage in het midden, links naast de klink, beschadigingen (krassen op een oppervlak 30x30cm), sleutel aanwezig, tevens de binnendeur naar toilet onderaan beschadigd, geen sleutel aanwezig (foto 74, 76, 77, 77bis) - Bruine keramische tegelvloer en aangepaste tegelplinten, normaal gebruiksleet, 1

deurstop (deels los uit de vloer) (Foto 79) - Expansievat (Foto 73)

- Boven de deur naar de garage links in de hoek vertoont de muur een barst circa 15cm (Foto 75)

(7)

GASTENTOILET

- Plafond in kartonnen tegels, 1 lichtpunt, 1 verluchtingsrooster, bruine houten kooflijsten (foto 80)

- Muren zijn betegeld tot op 1.20m hoogte, erboven behangen (foto 83)

- Witte handwasser met koud waterkraan, ronde spiegel, wit kunststof tablet (foto 81)

- Bruine keramische tegelvloer en aangepaste plinten (foto 84) - Binnendeur naar inkom reeds beschreven, 1 sleutel aanwezig

- Kunststof accordeondeur naar toilet, bruine houten deuromlijsting (foto 82) - Toilet wit plafond, verluchtingsrooster, 1 inbouwspot, bruine houten kooflijsten

(foto 87)

- Muren volledig betegeld van vloer tot plafond

- Witte monobloc met spoelknop, wit houten bril en deksel (beetje beschadigd) (foto 86)

- Wc rolhouder - Houten muurtablet

- Rode keramische tegelvloer en deurdorpel in natuursteen (foto 85) GARAGE

- Plafond en muren bepleisterd en geschilderd, pleisterwerk op verschillende plaatsen beschadigd door vocht, verf bladdert af, het regent binnen in de garage (foto 91, 92, 92bis)

- 2 kantelpoorten, geautomatiseerde poort opent niet, manuele poort opent wel (foto 90, 94)

- Witte uitgietbak met koudwaterkraan (foto 93)

- Elektriciteit; meterkast zekeringenkast (foto 88, 89, 89bis) - Gasmeter bevindt zich aan de straatzijde

- Muren van de toilet ruimte in cellenbeton opgetrokken

- Gasleiding zichtbaar over de ganse lengte van de garage bovenop de muur - Betonnen vloer (foto 95)

- Opbouw lichtschakelaar

- Binnendeur aan de zijde van de garage geschilderd in een grondlaag, alsook 2 delen van de deuromlijsting enkel in een grondlaag geschilderd

- Één rookmelder (foto 96) INKOM ZIJDE TUIN

- plafond bepleisterd en wit geschilderd, vertoont verschillende barsten, reeds hersteld, maar toch nog zichtbaar, wit geschilderde kooflijsten, 1 lichtpunt (foto 97, 98, 98bis)

- muren behangen en overschilderd

- 1 wit plaatstalen radiator met thermostatische knop

- Bruine authentieke volkeramische tegelvloer en aangepaste plinten (foto 106) - Buitendeur; massief houten deur, geschilderd aan de buitenzijde, boven de deur

een glaspartij, metalen klinken, cilinderslot en 2 extra veiligheidssloten (foto 99) - Links naast de voordeur, onderaan een toegang naar de hoofdwaterkraan - Drie groen geschilderde houten binnendeuren, aangepaste houten deuromlijsting

eveneens groen geschilderd, op de deuren zijn klinken voorzien, slot en

slotpaatjes, deur naar grote living met sleutel, deur naar kelder met sleutel (foto 100, 101, 102)

- Bruine houten trap met trapleuning en sierstijl, treden in goede staat, treden vertonen normaal gebruiksschade (foto 103, 104, 105)

(8)

GROTE LIVING

- Plafond bepleisterd, vertoont verschillende barsten, 1 rosette in het midden met lichtpunt + 2 extra lichtpunten (foto 107, 108, 109, 109bis, 110, 111)

- Muren behangen, 1 barst links boven de deur naar inkom, barst loopt door naar het plafond

- Muren, behang vertoont vlekken (foto 116)

- Twee wit plaatstalen radiatoren met telkens een thermostatische knop (foto 114, 115)

- Een bruin geolied tropisch houten raam, dubbel opendraaiend, in de

opendraaiende delen een houten onderverdeling (2 onderste delen in gematteerd glas, 2 bovenste delen in doorzichtige glas erboven een vaste gedeelte), een metalen raamkruk, venstertablet in natuursteen

- Twee bruin geolied tropisch houten ramen, dubbel opendraaiend, in de

opendraaiende delen een houten onderverdeling (4 delen in doorzichtige glas, erboven een vaste gedeelte), elk raam een metalen raamkruk, alsook een venstertablet in natuursteen (foto 112)

- Bruine keramische tegelvloer en aangepaste tegelplinten

- Muurthermosstaat niet meer in gebruik (elektrische verwarming)

- Schouwmantel bepleisterd, schouw in natuursteen, aansluiting/opening voor kachel, rondom metselwerk (foto 117, 117bis)

KELDER

- De gewelven van de kelder zijn bepleisterd en wit geschilderd, muren vertonen vocht (foto 118, 118bis)

- Vloer in cementtegel (foto 119)

- 2 verluchtingsgaten, waarvan 1 het gaas beschadigd (foto 120, 121) - 1 lichtpunt met armatuur en opbouw lichtschakelaar

- Stenen trap vertoont ouderdomsleet en –schade

- Een dubbel opendraaiend raam en een niet opendraaiend raam, beide ramen in bruin tropisch hout, geolied, opendraaiend raam met raamkruk, gematteerd glas in de ramen

TUSSENVERDIEP TRAPZAAL EN NACHTHALL

- Plafond en schuin gedeelte onder de trap bepleisterd en wit geschilderd, plafond vertoont een barst (foto 125)

- Muren behangen (foto 124)

- Een dubbel opendraaiend raam en twee niet opendraaiende ramen, de ramen in bruin tropisch hout, geolied, opendraaiend raam met raamkruk, dubbele

doorzichtige beglazing, venstertabletten in natuursteen (foto 122, 123)

SLAAPKAMER

- Bepleisterd plafond, wit geschilderd, licht gebarsten (foto 127) - Muren behangen en overschilderd (foto 129)

- Twee dubbel opendraaiende ramen in de achtergevel, de ramen in bruin tropisch hout, geolied, met raamkruk, venstertabletten in natuursteen vertonen krassen - Wit plaatstalen radiator met thermostatische draaiknop (foto 131)

- Muurthermostaat niet meer in gebruik (elektrische verwarming)

- Schouwmantel bepleisterd en wit geschilderd, deel onderaan behangen (foto 128) - Vinyl vloerbekleding vertoont sleet (foto 130)

- Bruine houten plinten

(9)

- Groen geschilderde volle houten binnendeuren en groen geschilderde

deuromlijstingen, telkens voorzien van draaiklinken slotplaatjes, sleutel – de deur naar de hall; houten deurpaneel gespleten, 3 mm (foto 132)

DRESSING (palend aan de slaapkamer)

- Plafond bepleisterd en geschilderd, vertoont een barst (foto 133) - Muren behangen

- Vinyl vloerbekleding

- Twee dubbel opendraaiende ramen in de achtergevel, de ramen in bruin tropisch hout, geolied, met raamkruk, venstertabletten in natuursteen vertonen krassen (foto 134)

- Een wit plaatstalen radiator met thermostatische knop - Oud verwarmingselement (elektrisch)

- Er werd een 2de badkamer bijgeplaatst in deze kamer, toegankelijk via een groen geschilderde houten deur, deurbeslag, klink, slotplaat, slot en sleutel (foto 135) - Ruimte badkamer afgewerkt met gyprocwanden, plafond vertoont condensschade

(schimmel) (foto 139), zitbad, 1 lavabo en toebehoren -> volledige inrichting behoort toe aan de huurder (zie foto 136, 137, 138)

BADKAMER (tuinzijde)

- Plafond bepleisterd en geschilderd, vertoont vochtschade, 1 lichtpunt - Muren betegeld

- Gaswandketel Vaillant (foto 141), muur waar de ketel hangt is niet afgewerkt - Wit ligbad, ééngreeps warm en koud mengkraan, badscherm

- 1 witte lavabo met onderkastje

- Toilet met bril en deksel, spoelknop (foto 142)

- Een dubbel opendraaiende raam in de achtergevel, het raam in bruin tropisch hout, geolied, met raamkruk, tablet in natuursteen (foto 143)

- Een wit plaatstalen radiator met thermostatische knop - Vinyl vloerbekleding, vertoont sleet (foto 145)

LOGEERKAMER

- Plafond bepleisterd en geschilderd, verfwerk komt los, lichte barsten, werden hersteld, maar nog zichtbaar, 1 lichtpunt (foto 145)

- Muren behangen en groen geschilderd, lichte beschadigingen (foto 146)

- Twee dubbel opendraaiende ramen, de ramen in bruin tropisch hout, geolied, met raamkruk, venstertabletten in natuursteen

- Een wit plaatstalen radiator met thermostatische knop (foto 150) - Groen geschilderde volle houten binnendeuren en groen geschilderde

deuromlijstingen, telkens voorzien van draaiklinken slotplaatjes, geen sleutel (foto 154)

- Vinyl vloerbekleding, vertoont sleet, bruine houten plinten (foto 149)

- Schouw pleisterwerk, overschilderd, met tablet in keramische tegel, schouw onderaan beschadigd door trekken van leiding (foto 147, 148)

DRESSING/BERGING (naast logeerkamer)

- Plafonds bepleisterd, geschilderd en gebarsten (foto 151, 152, 152 bis)

- Muren behangen, ter hoogte van de schouw hangt het behang los en vertoont de muur een barst

- Schouw is behangen, met tablet in keramische tegel, schouwmantel vertoont bruine vlekken (foto 153)

(10)

- Wit plaatstalen radiator met thermostatische knop

- Twee dubbel opendraaiende ramen, de ramen in bruin tropisch hout, geolied, met raamkruk, venstertabletten in natuursteen

- Vinyl vloerbekleding, vertoont sleet ZOLDER (foto 155, 155bis, 156, 157)

- Niet geïsoleerde zolder

- Geen onderdak, dakpannen zichtbaar - Zoldervloer afgewerkt met vezelplaten - Massieve houten dakspanten zichtbaar

- Toegankelijk via een bruine natuurhouten trap (foto 126, 126bis) - Houten, niet geschilderde deur met slot (foto 158)

BUITEN

- Voorgevel drukbel, huisnummer, brievenbus (foto 2, 179,) - Veranda aan achtergevel (foto 159)

- Achtergevel gecementeerd (foto 160), komt deel los rechts naast achterdeur (foto 163)

- 2 halogeenlampen aan achtergevel (foto 161 + 169) - Annex (berging) gemetseld (foto 164, 170, 171) - Tuinhekje in hout (foto 165, 172)

- Tuin aangelegd in gazon (foto 162, 166) - Terras in grijze tegels (foto 167, 168) - Berging aan zijgevel (foto 173, 174) - Regenwaterreservoir (foto 175)

- Smeedijzeren hekje aan oprit vooraan (foto 180, 183)

- Oprit aangelegd in klinkers, gemetselde stijl, wit geschilderd, deksteen beschadigd (foto 182)

Dit proces-verbaal van plaatsbeschrijving, tellende 61 (één en zestig) bladzijden, tekst + fotobijlage, werd opgesteld te Nazareth, op datum van 2 november 2017

In 3 (drie) exemplaren door de ondergetekende deskundige,

Voor akkoord,

Gezien, gelezen en goedgekeurd,

De verhuurder De deskundige

Gemeente Gavere Frank Reyné

Markt 1 9890 Gavere

De huurder

Zeer eerwaarde heer pastoor Johan Van Den Haute Baaigemstraat 352

9890 Gavere (Baaigem)

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :