Karakteristieke ensembles van bebouwing, groenstructuren, openbare en private ruimten in Gieten

22  Download (0)

Hele tekst

(1)

Karakteristieke ensembles van bebouwing, groenstructuren, openbare en private ruimten in Gieten

Gieten is gelegen op de Hondsrug en in het esdorpenlandschap. Gieten ligt in het Nationaal landschap Drentsche Aa (zie kaart omgevingsvisie provincie Drenthe) en naast het Nationaal beek- en

esdorpenlandschap Drentsche Aa. Karakteristiek voor het esdorpenlandschap is de kleinschaligheid, de afwisseling van open- en beslotenheid tussen de bolle essen met open akkers en weilanden en de omliggende houtwallen, boomsingels en bosstructuren. Aan de oostzijde van het dorp ligt de flank van de Hondrug. Vanaf de Hondsrug daalt het landschap met circa zeventien meter naar het dal van de Hunze en het oostelijk gelegen veenkoloniale landschap.

De provinciale wegen N 33 en de N 34 zijn belangrijke verbindingswegen in oost- westelijke en noord- zuidelijke richting. Tussen het dorp en het esdorpenlandschap vormen de N33 en de N34 ruimtelijke en functionele barrières.

De kern van Gieten is een cultuurhistorisch waardevolle nederzetting. Aan de oostzijde van Gieten ligt het oude buurtschap Bonnen, dit is eveneens een cultuurhistorisch waardevolle nederzetting.

De ontwikkeling van de ruimtelijke structuur van Gieten is zichtbaar op de bijgaande kaarten uit 1812, 1896, 2006 en de luchtfoto uit 2009.

Op de kaart uit de Nota Welstandsbeleid Aa en Hunze is de ruimtelijke ontwikkeling van het dorp af te lezen. De oudste en oorspronkelijke delen van het dorp (historische kern esdorp) liggen aan de Brink, het noordelijke deel van de Stationsstraat, de Asserstraat, het Westerend, de Eexterweg, het Boddeveld en Bonnen. Op het noordelijke deel van de oude open plek ‘Midden Dorp’ staat het gemeentehuis, zie ook de kadasterkaart uit 1813.

De eerste uitbreidingen van het dorp Gieten vonden, net als bij de andere esdorpen, plaats langs de uitvalswegen in de vorm van lintbebouwing. Deze niet planmatige uitbreiding bestaat uit boerderijen waartussen later woningen zijn gebouwd. De niet planmatige bebouwingsstructuur is zichtbaar langs de Ambachtsstraat, de Schoolstraat, Bonnen, Spekstoep, de Oude Wildervanksterweg, de Oude

Groningerweg, de Eexterweg, de Asserstraat, de Oelenboom bij de gletsjerkuil, de Parallelweg, het zuidelijkste deel van de Stationsstraat en de Gasselterweg. Langs de wegen en op de brinken staan forse eiken en linden.

De planmatige uitbreidingen voor woningbouw in Gieten zijn aangelegd op het Boddeveld, de Noordes, de Zuides en Duurschen. Het bedrijventerrein Bloemakkers is aangelegd op de Zuides.

In de wijk Boddelveld en aan de oostzijde op de overgang naar het landschap met essen zijn grasvelden en bermen met eiken aangelegd en oude houtwallen in stand gehouden. Op de noordes is een bijzonder woongebied aangelegd met brede gras bermen en brinkachtige ruimten met eiken. Langs de N 33 en de N 34 is de wijk begrensd met bos.

Belangrijke karakteristieken van esdorpen zijn de zichtlijnen vanuit het dorp naar het landschap en andersom, de verwevenheid van het dorp met het landschap, de ‘losse’ groepen boerderijen die

schijnbaar willekeurig zijn geplaatst, het grillige beloop van de wegen en de open groene ruimten tussen en rondom de boerderijen.

In Gieten zijn de zichtlijnen naar het landschap en de verwevenheid van het oorspronkelijke esdorp met het landschap in het noorden en het oosten nog aanwezig.

De ‘losse’ groepen boerderijen die schijnbaar willekeurig zijn geplaatst, het grillige beloop van de wegen en de open groene ruimten tussen en rondom de boerderijen zijn nog aanwezig bij het Westerend, de oude open plek ‘Midden Dorp’, het Boddeveld en Bonnen. Langs de Brink, de Asserstraat, het noordelijke deel van de Stationsstraat is de bebouwing al meer georiënteerd op de wegen.

In de nota welstandsbeleid Aa en Hunze zijn voor de dorpen algemene gebiedsbeschrijvingen en

welstandscriteria op gebouwniveau aangegeven. Een ruimtelijk kader, waarin per dorp “het

karakteristieke ruimtelijke beeld van gebouwen in hun omgeving” is vastgelegd, ontbreekt. Het

(2)

Deze gebieden zijn in beeld gebracht door middel van foto’s. Van elk gebied zijn de positieve

karakteristieken van de ensembles van bebouwing, groenstructuren, openbare en private ruimten beknopt weergegeven. De volgende gebieden zijn onderscheiden:

1. De Brink (welstandsgebied historische kern esdorp).

2. Asserstraat, Westerend en het open gebied ‘Middendorp’ (welstandsgebied historische kern esdorp).

3. Eexterweg (welstandsgebied historische kern esdorp en niet-planmatige uitbreiding).

4. Het noordelijke deel van de Stationsstraat, Boddeveld en Hanebijtershoek (welstandsgebied historische kern esdorp).

5. Boddeveld en Bonnen (welstandsgebied historische kern esdorp).

6. Ambachtsstraat, Schoolstraat en Bonnen (welstandsgebied niet-planmatige uitbreiding).

7. Oude Groningerstraat, Spekstoep en Oude Wildervanksterweg (welstandsgebied niet-planmatige uitbreiding).

8. Asserstraat en Oelenboom met zicht naar gletsjerkuil (welstandsgebied niet-planmatige uitbreiding en groengebied).

9. Gasselterweg, Parallelweg en het zuidelijkste deel van de Stationsstraat (welstandsgebied niet- planmatige uitbreiding).

10. Molenstraat en nieuwe brink met planmatige woningbouw uit de wederopbouwperiode

(welstandsgebied planmatig ontworpen uitbreiding).

(3)

Gieten in 1812 (De Franse kaarten van Drenthe, H.J. Versfelt en M. Schroor, Heveskes uitgevers)

(4)

Gieten in 1896 (Historische topografische kaarten, uitgeverij 12 provinciën)

(5)

Gieten in 2006 (Topografische atlas, ANWB)

(6)

Gieten in 2009 (luchtfoto gemeente AA en Hunze)

(7)

Welstandsgebieden in en rondom Gieten, zoals weergegeven in de Nota Welstandsbeleid Aa en Hunze

(8)

Gieten in 1812 met wegenstructuur

Gieten in 1990 met wegenstructuur van 1812 (oranje) en 2010

(9)

Gieten 1813, kadasterkaart

Het stratenpatroon en de structuur van de bebouwing langs de Brink met de kerk en de boerderijen, het

Westerend met de boerderijen en daartussen de open ruimte ‘Midden dorp’ zijn op de kaart van 2010 nog

herkenbaar. Op het noordelijke deel van ‘Middendorp’ staat sinds 2002 het gemeentehuis.

(10)

Kern van Gieten in 2010 met:

rijksmonumenten (rood);

provinciale monumenten (blauw);

brinken (volgens het Brinkenboek van 1981 blz. 125 en 239);

open ruimte ‘Middendorp’;

straatnamen (kaart gemeente AA en Hunze).

(11)

28a28a 28a 28a28a

8a8a 8a 8a8a 1515 15

1515

1515 15 99 9 1515

9911111111 11 13131313 13 1717 171717

88 8 88

1919 19 1919

1818 18 1818

66 6 66

66 666

4040 40 4040 3434 34 3434

1313 13 1313

22 222

9999 9

12G212G212G212G212G2

2121 21 2121

4848 484848

66 666

1111 1

3333 3

2020 202020 88 888

2929 29 2929

33 333

4646 46 4646

8E8E 8E 8E8E

77 7 77 4242 42

4242

2626 26 2626 2424 24 2424

99 9 99 1111 11 1111

1313 131313

1212 121212 3232 323232

3636 36 3636

1616 16

161612121212 1288 88814141414 1416161616 16

1010 10 1010

44 444

2222 2 88 8 88

1313 131313

33 3 33

1818 18 1818 3030 30 3030

3333 3 44 4

44

1010 101010

7777 7 12G512G512G512G512G5

2626 26 2626

22 2 22

1212 12 1212

44 4 44

2323 232323 3a3a 3a3a3a

2222 22 2222

1212 121212

1313 13 1313 5a5a 5a 5a5a

1616 161616 1212 121212

99 9 99

22 2 22 3131 31

3131

22 222

2020 20 2020

2929 29 2929

2222 2

77 7 77 1111 1

55 5 55

4444 44 4444

33 333 77 777

3636 36 3636

3636 363636 1111 111111

1616 16 1616

2c2c 2c 2c2c

55 555

3333 3

2525 25 2525

1515 151515 1111 111111

1212 121212 2121 212121

11 1 11

55 5 55

1111 11 1111

44 4 44

5a5a 5a5a5a

2020 202020 3434 343434

2121 21 2121

88 8 88

66 666 3030 303030 66 666

77 7 77 1818 18

1818

99 9 99

99 9 99

99 999

2323 232323

1414 14 1414

44 4 44

1111 111111

1313 13 1313

2020 20 2020

66 6 66

3333 33 3333

11 1 11

33 3 33

10b10b 10b10b10b

1919 19 1919

1818 181818 22 222

12a12a 12a12a12a

1111 111111 3131 313131 55 555

11 1 11

55 5 55

2323 232323 1111 111111

2929 29 2929

1212 12 1212 1111 11

1111

2a2a 2a2a2a

33 3 33

88 8 88

1010 10 1010

1010 10 1010 1818 18

1818

77 7 77

2323 23 2323

1616 16 1616

1111 11 1111 12a12a 12a

12a12a

1010 10 1010

1111 1

2525 25 2525

1414 141414

22 2 22

3232 323232

33 3 33 1212 12

1212

1818 181818

44 4 44

1414 141414

1111 1

44 4 44

1717 17 1717

1212 12 1212 77 7

77

2b2b 2b2b2b

99 9 99

77 7 77

33 3 33

44 444 3030 303030

88 8 88

2929 29 2929 1111 11

1111

1919 191919

99 9 99

2222 22 2222 44 4

44 6666 6

1313 13 1313

4141 41 4141

1212 12 1212

99 999

4848 484848

1111 1

22 222

2020 20 2020

1111 11 1111 88 8

88

66 666

2020 20 2020

66 666

4242 42 4242

1010 10 1010

1313 13 1313

2222 2

2727 272727

2424 24 2424

2828 28 2828

2121 212121 1212 121212

3838 38 3838 1010 10 1010

1515 151515 23a23a 23a23a23a

1717 17 1717

7777 7

55 5 55 2222 2

1818 18 1818

11 111

12c12c 12c 12c12c

6666 6 7777 7

6666 6 22 2 22

55 555 66 666

1a1a 1a1a1a

1010 10 1010

1414 141414 11 111

4444 4

20a20a 20a 20a20a

88 8 88

2121 21 2121

2424 242424

5757 575757 3333 333333

2727 27 2727

2222 2

77 7 77

66 666

1111 1 1818 18

1818

3131 31 3131

99 999

3838 383838 66 666

1a1a 1a 1a1a

2424 24 2424

11 1 11

11 1

11 2525 252525

1818 18 1818

2525 25 2525

2424 242424

1616 161616 3333 333333

1313 13 1313

44 444 88 888

77 777

1616 16 1616

66 6 66

11 1 11

2929 292929

2323 23 2323

1111 11 1111

88 8 88 44 4 44

2727 27 2727 2222 2

55 5 55 99 9 99

77 7 77

9999 9

1313 13 1313

99 9 99 11 1

11

6666 6 1515 15

1515

44 444

2525 25 2525

66 6 66

2727 27 2727

1515 15 1515

33 3 33 5555 5

2525 252525

33 3 33

6666 6 2424 24

2424

1010 10 1010

2020 20 2020

3535 35 3535

1313 131313

22 2 22

11 1 11

2525 25 2525

11 111

1313 13 1313

1919 19 1919

9999 9

1111 11 1111

55 555

1717 17 1717

2323 23 2323

4646 464646 2424 242424

88 8 88

1414 14 1414

55 5 55

44 444

24a24a 24a 24a24a

1616 16 1616

88 8 88

1717 17 5050 50 5050

22 2 22 66 6

66

33 3 33

1212 12 1212

5353 53 5353

1010 101010 1010 101010

4747 47 4747

6666 6

55 5 55

1111 1 2222 22 2222

1515 15 1515 3535 35

3535

1313 13 1313

22 222

11 111

4343 434343 1010 101010

1111 11 1111 4444 4

1010 10 1010

6a6a 6a6a6a 6c6c 6c6c6c

4444 4

1414 14 1414

1313 13 1313

1717 17 1717

88 8 88 44 4 44

1919 19 1919

88 8 88

8a8a 8a 8a8a

1515 15 1515

12c12c 12c 12c12c 1010 10 1010

8888 8

11 111

2828 28 2828

2929 29 2929

3434 34 3434

22 2 22

2222 22 2222

5555 5

1414 141414 55 555

2323 232323

1616 16 1616

1111 11 1111

15a15a 15a 15a15a

88 888 22 222 77 777

2020 20 2020

5555 5

55 5 55

88 888 3232 323232

12b12b 12b 12b12b

1212 12 1212 9a9a 9a

9a9a

1414 141414 4040 404040

99 9 99

33 333

1919 19 1919

3232 32 3232

88 888

44 4 44 17a17a 17a 17a17a

44 4 44 2020 20

2020

77 777

7777 7

20a20a 20a20a20a

12a12a 12a 12a12a

1515 15 1515

44 444

66 666

66 6 66

5555 5

77 7 77

44 4 44 77 7 77

8a8a 8a8a8a 33 333

99 9 99

1616 161616

1313 13 1313

33 3 33

1919 191919

3030 30 3030

3a3a 3a 3a3a

1616 16 1616

12b12b 12b 12b12b

4444 4

44 4 44 2525 25

2525

22 2 22

33 333 44 444

2525 25 2525

1919 191919

1313 13 1313

11a11a 11a 11a11a

43a43a 43a 43a43a

55 5 55 1818 18 1818

2020 20 2020

4141 414141 66 666 1010 101010

14b14b 14b 14b14b

8a8a 8a 8a8a

33 3 33 1414 14 1414 1111 11 1111

1414 14 1414 2323 23

2323 3636 363636 3333 3

4040 40 4040

1212 121212

3535 353535

2020 20 2020

77 7 77

1111 11 1111 2121 21

2121

2222 22 2222

77 7 77

2525 252525

14a14a 14a14a14a

5b5b 5b 5b5b

12e12e 12e 12e12e

2626 262626

1616 16 1616

11 111

22 2 22

88 8 88 99 9 99

88 888

1414 14 1414

1212 12 1212

2222 22 2222

2828 28 2828

88 8 88

55 555 10b10b 10b10b10b

6666 6

1414 14 1414

3737 37 3737 3939 39 3939

2222 222222 11 111 99 999

11 1 11

10a10a 10a10a10a

1919 19 1919

1919 19 1919

4949 49 4949

2626 26 2626

1313 13 1313

99 9 99

3737 373737

5555 55 5555

44 444 66 666

2121 21 2121

1414 1414141818 181818

99 999 1515 151515 88 888

1010 10 1010

1414 141414

2222 22 2222

2727 27 2727

1111 11 1111 1010 10 1010

2222 22 2222

1010 10 1010 33 3 33

12f12f 12f 12f12f

77 777

33 3 33

1111 111111 4e4e 4e4e4e4d4d 4d4d4d

1919 19 1919

6d6d 6d 6d6d

6e6e 6e6e6e 6g6g 6g6g6g6f6f 6f6f6f66 666

77 7 77

6b6b 6b 6b6b

1212 121212 22 222 11 111

55 5 55

1616 16 1616

6666 6

2424 24 2424

6666 6

77 7 77

1515 15 1515

3939 39

3939 55 555 16161616 16

1818 18 1818

2121 21 2121

1414 141414 33 333

3838 38 3838

1515 151515

1212 12 1212

12G412G412G412G412G4

4f4f 4f4f4f

1717 17 1717

33 3 33

7777 7

4444 4

1010 10 1010

1111 11 1111

33 3 33

1212 121212

33 3 33

77 77755 555

1010 10 1010

1515 151515

1515 15

1515 3333 3

2a2a 2a2a2a

1717 17 1717

3333 333333

77 777

5555 5

1919 191919

44 4 44

77 777

99 9 99

2323 232323 14a14a 14a14a14a

13c13c 13c 13c13c

6a6a 6a6a6a66 666 4a4a 4a4a4a

2222 2

1111 111111

11 1 11

22 2 22

1313 13 1313

22 2 22 1717 17 1717

77 777

3333 3 3131 31

3131

5555 5

4b4b 4b4b4b

88 8 88

19a19a 19a 19a19a

1717 17 1717 22 2

22

1010 10 1010

2323 2323231111 111111

99 9 99

4444 44 4444

1010 10 1010

15b15b 15b 15b15b

5151 51 5151

1717 17 1717 1515 15 1515

2727 272727

9999 9 5555 5

1212 12 1212

55 5 55

1717 17 1717

3939 39 3939

88 8 88

1717 17 1717

4242 42 4242

22 222 13b13b 13b13b13b

1111 11 1111

44 444

13a13a 13a 13a13a

11a11a 11a11a11a

11 1 11

1111 1

22 2 22 2828 28

2828 9b9b 9b

9b9b 2626 26 2626

22 222 44 444

2121 21 2121

22 222 55 555

55 5 55

2b2b 2b 2b2b

88 888

1313 13 1313

22 2 22

33 3 33

2525 25 2525

2626 262626 4a4a 4a4a4a

2a2a 2a 2a2a

11b11b 11b 11b11b 44 4

44

11 111

2020 20 2020

1313 13 1313 55 5 55

3131 313131

2929 29 2929

33 3 33 1111 1

21a21a 21a21a21a

5959 59 5959

3434 34 3434

1919 19 1919 2121 21 2121

13a13a 13a 13a13a

4c4c 4c4c4c 22 222

12d12d 12d 12d12d

13d13d 13d 13d13d

99 999

1010 10 1010

11 111 12G312G312G312G312G3

10E10E 10E 10E10E

20E20E 20E 20E20E

3131 313131

3333 33 3333

11 1 11

22 222

1212 12 1212

3838 383838 66 666

66 6 66

1111 11 1111

1717 17 1717 2929 29

2929

3737 37 3737

22 2 22

22 2 22

25a25a 25a 25a25a

1313 13 1313 1919 19 1919

10a10a 10a10a10a 1212 121212

4E14E1 4E14E14E1

44 4 44 88 8

88

5555 5 9999 9

33 3 33

bos

kker

Eexterweg s

Julianalaan bos Wilke

rweg

Assers traat

bos

Naweg

Julianalaan Chrispiene

n Wester straa t

bos

Middendorp

bos bos

bos

Naweg Noord-es

Stationsstraat

bos

rabobank

Naweg Oude Groningerweg

Oude Groningerweg

Boddeveld Ambachtss traat

bos

Boskampe n

Wemenw eg Schoolstraat

Spekstoep

bos

Markes cheidi ng Oude Wildervanksterweg

Spekstoep

bos

De Weegbre e

Bonnerhoek Bonnen

bos Bonnerhoek

Noorde r-e s

Hondsrugweg

Bonnen

Veldkamp Boddeveld

Hondsrugweg Noordveens

edijk Bonnen Bake kam pe n

GTN00H 714GTN00H 714GTN00H 714GTN00H 714GTN00H 714

GTN00G 269GTN00G 269GTN00G 269

GTN00G 269GTN00G 269

GTN00G 216GTN00G 216GTN00G 216

GTN00G 216GTN00G 216 GTN00E 5768GTN00E 5768GTN00E 5768GTN00E 5768GTN00E 5768

GTN00G 574GTN00G 574GTN00G 574GTN00G 574GTN00G 574 GTN00H 212GTN00H 212GTN00H 212GTN00H 212GTN00H 212 GTN00E 6178GTN00E 6178GTN00E 6178GTN00E 6178GTN00E 6178

GTN00G 195GTN00G 195GTN00G 195

GTN00G 195GTN00G 195 GTN00G 200GTN00G 200GTN00G 200 GTN00G 200GTN00G 200

GTN00G 201GTN00G 201GTN00G 201GTN00G 201GTN00G 201

GTN00G 204GTN00G 204GTN00G 204

GTN00G 204GTN00G 204 GTN00G 240GTN00G 240GTN00G 240

GTN00G 240GTN00G 240 GTN00G 264GTN00G 264GTN00G 264GTN00G 264GTN00G 264

GTN00G 579GTN00G 579GTN00G 579GTN00G 579GTN00G 579 GTN00H 210GTN00H 210GTN00H 210

GTN00H 210GTN00H 210

GTN00H 715GTN00H 715GTN00H 715GTN00H 715GTN00H 715

GTN00E 5833GTN00E 5833GTN00E 5833GTN00E 5833GTN00E 5833 GTN00E 5982GTN00E 5982GTN00E 5982GTN00E 5982GTN00E 5982 GTN00E 3864GTN00E 3864GTN00E 3864

GTN00E 3864GTN00E 3864 GTN00E 3830GTN00E 3830GTN00E 3830GTN00E 3830GTN00E 3830 GTN00E 3934GTN00E 3934GTN00E 3934GTN00E 3934GTN00E 3934 GTN00E 4002GTN00E 4002GTN00E 4002GTN00E 4002GTN00E 4002

GTN00E 4039GTN00E 4039GTN00E 4039

GTN00E 4039GTN00E 4039 GTN00E 4268GTN00E 4268GTN00E 4268GTN00E 4268GTN00E 4268

GTN00E 4290GTN00E 4290GTN00E 4290GTN00E 4290GTN00E 4290 GTN00E 4292GTN00E 4292GTN00E 4292GTN00E 4292GTN00E 4292 GTN00E 4293GTN00E 4293GTN00E 4293

GTN00E 4293GTN00E 4293 GTN00E 4385GTN00E 4385GTN00E 4385

GTN00E 4385GTN00E 4385GTN00E 4794GTN00E 4794GTN00E 4794GTN00E 4794GTN00E 4794

GTN00E 5767GTN00E 5767GTN00E 5767

GTN00E 5767GTN00E 5767 GTN00E 5795GTN00E 5795GTN00E 5795GTN00E 5795GTN00E 5795 GTN00G 252GTN00G 252GTN00G 252GTN00G 252GTN00G 252

GTN00G 491GTN00G 491GTN00G 491

GTN00G 491GTN00G 491 GTN00H 520GTN00H 520GTN00H 520GTN00H 520GTN00H 520

GTN00G 159GTN00G 159GTN00G 159GTN00G 159GTN00G 159 GTN00G 181GTN00G 181GTN00G 181

GTN00G 181GTN00G 181 GTN00E 6324GTN00E 6324GTN00E 6324GTN00E 6324GTN00E 6324 GTN00E 6326GTN00E 6326GTN00E 6326GTN00E 6326GTN00E 6326

GTN00G 202GTN00G 202GTN00G 202GTN00G 202GTN00G 202 GTN00G 217GTN00G 217GTN00G 217GTN00G 217GTN00G 217 GTN00G 218GTN00G 218GTN00G 218

GTN00G 218GTN00G 218 GTN00E 6564GTN00E 6564GTN00E 6564

GTN00E 6564GTN00E 6564

GTN00E 4393GTN00E 4393GTN00E 4393GTN00E 4393GTN00E 4393 GTN00E 4573GTN00E 4573GTN00E 4573 GTN00E 4573GTN00E 4573

GTN00E 5879GTN00E 5879GTN00E 5879 GTN00E 5879GTN00E 5879 GTN00E 6247GTN00E 6247GTN00E 6247GTN00E 6247GTN00E 6247 GTN00G 146GTN00G 146GTN00G 146

GTN00G 146GTN00G 146 GTN00G 153GTN00G 153GTN00G 153GTN00G 153GTN00G 153 GTN00G 154GTN00G 154GTN00G 154GTN00G 154GTN00G 154 GTN00E 3987GTN00E 3987GTN00E 3987GTN00E 3987GTN00E 3987

GTN00E 4863GTN00E 4863GTN00E 4863

GTN00E 4863GTN00E 4863

GTN00E 5153GTN00E 5153GTN00E 5153 GTN00E 5153GTN00E 5153 GTN00E 5224GTN00E 5224GTN00E 5224

GTN00E 5224GTN00E 5224 GTN00E 5628GTN00E 5628GTN00E 5628

GTN00E 5628GTN00E 5628 GTN00E 5788GTN00E 5788GTN00E 5788

GTN00E 5788GTN00E 5788 GTN00E 5794GTN00E 5794GTN00E 5794GTN00E 5794GTN00E 5794 GTN00E 5891GTN00E 5891GTN00E 5891GTN00E 5891GTN00E 5891 GTN00E 5905GTN00E 5905GTN00E 5905

GTN00E 5905GTN00E 5905 GTN00E 6321GTN00E 6321GTN00E 6321GTN00E 6321GTN00E 6321 GTN00E 6328GTN00E 6328GTN00E 6328

GTN00E 6328GTN00E 6328

GTN00E 6331GTN00E 6331GTN00E 6331GTN00E 6331GTN00E 6331 GTN00E 5864GTN00E 5864GTN00E 5864GTN00E 5864GTN00E 5864 GTN00E 5940GTN00E 5940GTN00E 5940GTN00E 5940GTN00E 5940 GTN00E 6128GTN00E 6128GTN00E 6128GTN00E 6128GTN00E 6128 GTN00E 6177GTN00E 6177GTN00E 6177GTN00E 6177GTN00E 6177

GTN00E 6151GTN00E 6151GTN00E 6151

GTN00E 6151GTN00E 6151 GTN00E 6153GTN00E 6153GTN00E 6153GTN00E 6153GTN00E 6153 GTN00E 6240GTN00E 6240GTN00E 6240GTN00E 6240GTN00E 6240 GTN00E 6241GTN00E 6241GTN00E 6241GTN00E 6241GTN00E 6241

GTN00E 4059GTN00E 4059GTN00E 4059GTN00E 4059GTN00E 4059 GTN00E 4311GTN00E 4311GTN00E 4311GTN00E 4311GTN00E 4311 GTN00E 4351GTN00E 4351GTN00E 4351

GTN00E 4351GTN00E 4351

GTN00E 4478GTN00E 4478GTN00E 4478 GTN00E 4478GTN00E 4478 GTN00E 4479GTN00E 4479GTN00E 4479GTN00E 4479GTN00E 4479

GTN00E 4945GTN00E 4945GTN00E 4945GTN00E 4945GTN00E 4945 GTN00E 4961GTN00E 4961GTN00E 4961GTN00E 4961GTN00E 4961 GTN00E 5880GTN00E 5880GTN00E 5880GTN00E 5880GTN00E 5880 GTN00E 5885GTN00E 5885GTN00E 5885

GTN00E 5885GTN00E 5885 GTN00E 6244GTN00E 6244GTN00E 6244GTN00E 6244GTN00E 6244 GTN00E 6246GTN00E 6246GTN00E 6246GTN00E 6246GTN00E 6246

GTN00E 6562GTN00E 6562GTN00E 6562

GTN00E 6562GTN00E 6562 GTN00E 3404GTN00E 3404GTN00E 3404GTN00E 3404GTN00E 3404GTN00E 3405GTN00E 3405GTN00E 3405GTN00E 3405GTN00E 3405 GTN00E 5542GTN00E 5542GTN00E 5542GTN00E 5542GTN00E 5542

GTN00E 5545GTN00E 5545GTN00E 5545 GTN00E 5545GTN00E 5545 GTN00E 5838GTN00E 5838GTN00E 5838

GTN00E 5838GTN00E 5838 GTN00E 5843GTN00E 5843GTN00E 5843GTN00E 5843GTN00E 5843

GTN00E 5868GTN00E 5868GTN00E 5868

GTN00E 5868GTN00E 5868 GTN00E 5869GTN00E 5869GTN00E 5869GTN00E 5869GTN00E 5869 GTN00E 5305GTN00E 5305GTN00E 5305

GTN00E 5305GTN00E 5305GTN00G 198GTN00G 198GTN00G 198 GTN00G 198GTN00G 198 GTN00G 199GTN00G 199GTN00G 199GTN00G 199GTN00G 199

GTN00G 213GTN00G 213GTN00G 213 GTN00G 213GTN00G 213 GTN00G 451GTN00G 451GTN00G 451GTN00G 451GTN00G 451

GTN00G 452GTN00G 452GTN00G 452 GTN00G 452GTN00G 452GTN00G 453GTN00G 453GTN00G 453GTN00G 453GTN00G 453

GTN00G 454GTN00G 454GTN00G 454GTN00G 454GTN00G 454 GTN00G 253GTN00G 253GTN00G 253GTN00G 253GTN00G 253 GTN00G 256GTN00G 256GTN00G 256

GTN00G 256GTN00G 256 GTN00G 258GTN00G 258GTN00G 258GTN00G 258GTN00G 258 GTN00G 671GTN00G 671GTN00G 671GTN00G 671GTN00G 671 GTN00G 242GTN00G 242GTN00G 242

GTN00G 242GTN00G 242 GTN00G 243GTN00G 243GTN00G 243GTN00G 243GTN00G 243 GTN00G 552GTN00G 552GTN00G 552GTN00G 552GTN00G 552

GTN00G 655GTN00G 655GTN00G 655

GTN00G 655GTN00G 655 GTN00G 656GTN00G 656GTN00G 656GTN00G 656GTN00G 656 GTN00E 3116GTN00E 3116GTN00E 3116GTN00E 3116GTN00E 3116 GTN00E 3123GTN00E 3123GTN00E 3123GTN00E 3123GTN00E 3123 GTN00E 3143GTN00E 3143GTN00E 3143GTN00E 3143GTN00E 3143 GTN00E 3145GTN00E 3145GTN00E 3145

GTN00E 3145GTN00E 3145 GTN00E 4569GTN00E 4569GTN00E 4569 GTN00E 4569GTN00E 4569 GTN00E 4884GTN00E 4884GTN00E 4884GTN00E 4884GTN00E 4884 GTN00E 5189GTN00E 5189GTN00E 5189GTN00E 5189GTN00E 5189 GTN00E 5192GTN00E 5192GTN00E 5192

GTN00E 5192GTN00E 5192 GTN00E 5193GTN00E 5193GTN00E 5193GTN00E 5193GTN00E 5193 GTN00E 5296GTN00E 5296GTN00E 5296 GTN00E 5296GTN00E 5296

GTN00E 5298GTN00E 5298GTN00E 5298GTN00E 5298GTN00E 5298 GTN00E 5299GTN00E 5299GTN00E 5299GTN00E 5299GTN00E 5299 GTN00E 5566GTN00E 5566GTN00E 5566GTN00E 5566GTN00E 5566 GTN00E 5619GTN00E 5619GTN00E 5619

GTN00E 5619GTN00E 5619 GTN00E 6031GTN00E 6031GTN00E 6031GTN00E 6031GTN00E 6031 GTN00E 6073GTN00E 6073GTN00E 6073 GTN00E 6073GTN00E 6073

GTN00E 6075GTN00E 6075GTN00E 6075 GTN00E 6075GTN00E 6075 GTN00E 6271GTN00E 6271GTN00E 6271

GTN00E 6271GTN00E 6271 GTN00E 6315GTN00E 6315GTN00E 6315

GTN00E 6315GTN00E 6315

GTN00E 3338GTN00E 3338GTN00E 3338GTN00E 3338GTN00E 3338

GTN00E 3618GTN00E 3618GTN00E 3618GTN00E 3618GTN00E 3618 GTN00E 4565GTN00E 4565GTN00E 4565GTN00E 4565GTN00E 4565

GTN00E 4572GTN00E 4572GTN00E 4572

GTN00E 4572GTN00E 4572 GTN00E 6071GTN00E 6071GTN00E 6071GTN00E 6071GTN00E 6071 GTN00E 6313GTN00E 6313GTN00E 6313GTN00E 6313GTN00E 6313 GTN00E 6314GTN00E 6314GTN00E 6314

GTN00E 6314GTN00E 6314 GTN00E 6325GTN00E 6325GTN00E 6325

GTN00E 6325GTN00E 6325 GTN00E 6528GTN00E 6528GTN00E 6528GTN00E 6528GTN00E 6528 GTN00G 191GTN00G 191GTN00G 191GTN00G 191GTN00G 191 GTN00G 193GTN00G 193GTN00G 193GTN00G 193GTN00G 193 GTN00G 194GTN00G 194GTN00G 194GTN00G 194GTN00G 194 GTN00G 197GTN00G 197GTN00G 197

GTN00G 197GTN00G 197

GTN00G 584GTN00G 584GTN00G 584GTN00G 584GTN00G 584

GTN00G 151GTN00G 151GTN00G 151GTN00G 151GTN00G 151 GTN00G 152GTN00G 152GTN00G 152

GTN00G 152GTN00G 152GTN00G 157GTN00G 157GTN00G 157GTN00G 157GTN00G 157

GTN00G 158GTN00G 158GTN00G 158GTN00G 158GTN00G 158 GTN00E 5191GTN00E 5191GTN00E 5191GTN00E 5191GTN00E 5191GTN00E 5300GTN00E 5300GTN00E 5300GTN00E 5300GTN00E 5300

GTN00E 5604GTN00E 5604GTN00E 5604

GTN00E 5604GTN00E 5604 GTN00E 5606GTN00E 5606GTN00E 5606GTN00E 5606GTN00E 5606 GTN00E 5607GTN00E 5607GTN00E 5607GTN00E 5607GTN00E 5607 GTN00E 5614GTN00E 5614GTN00E 5614GTN00E 5614GTN00E 5614

GTN00E 5615GTN00E 5615GTN00E 5615GTN00E 5615GTN00E 5615 GTN00E 5633GTN00E 5633GTN00E 5633

GTN00E 5633GTN00E 5633GTN00E 5634GTN00E 5634GTN00E 5634GTN00E 5634GTN00E 5634 GTN00E 5896GTN00E 5896GTN00E 5896GTN00E 5896GTN00E 5896GTN00E 5903GTN00E 5903GTN00E 5903

GTN00E 5903GTN00E 5903 GTN00E 6162GTN00E 6162GTN00E 6162GTN00E 6162GTN00E 6162 GTN00E 3083GTN00E 3083GTN00E 3083

GTN00E 3083GTN00E 3083

GTN00E 3096GTN00E 3096GTN00E 3096

GTN00E 3096GTN00E 3096 GTN00E 5560GTN00E 5560GTN00E 5560

GTN00E 5560GTN00E 5560 GTN00E 5496GTN00E 5496GTN00E 5496GTN00E 5496GTN00E 5496

GTN00E 5497GTN00E 5497GTN00E 5497GTN00E 5497GTN00E 5497

GTN00E 5636GTN00E 5636GTN00E 5636 GTN00E 5636GTN00E 5636

GTN00E 6047GTN00E 6047GTN00E 6047 GTN00E 6047GTN00E 6047 GTN00E 6154GTN00E 6154GTN00E 6154GTN00E 6154GTN00E 6154 GTN00E 6233GTN00E 6233GTN00E 6233

GTN00E 6233GTN00E 6233 GTN00E 6235GTN00E 6235GTN00E 6235GTN00E 6235GTN00E 6235 GTN00E 6407GTN00E 6407GTN00E 6407GTN00E 6407GTN00E 6407GTN00E 6525GTN00E 6525GTN00E 6525 GTN00E 6525GTN00E 6525GTN00E 6526GTN00E 6526GTN00E 6526GTN00E 6526GTN00E 6526 GTN00E 6527GTN00E 6527GTN00E 6527 GTN00E 6527GTN00E 6527

GTN00E 3932GTN00E 3932GTN00E 3932

GTN00E 3932GTN00E 3932 GTN00E 3933GTN00E 3933GTN00E 3933GTN00E 3933GTN00E 3933 GTN00E 3938GTN00E 3938GTN00E 3938GTN00E 3938GTN00E 3938GTN00E 3939GTN00E 3939GTN00E 3939GTN00E 3939GTN00E 3939 GTN00E 3941GTN00E 3941GTN00E 3941GTN00E 3941GTN00E 3941 GTN00E 4064GTN00E 4064GTN00E 4064 GTN00E 4064GTN00E 4064 GTN00E 4065GTN00E 4065GTN00E 4065GTN00E 4065GTN00E 4065 GTN00E 4371GTN00E 4371GTN00E 4371 GTN00E 4371GTN00E 4371 GTN00E 4372GTN00E 4372GTN00E 4372

GTN00E 4372GTN00E 4372 GTN00E 6074GTN00E 6074GTN00E 6074

GTN00E 6074GTN00E 6074 GTN00E 6176GTN00E 6176GTN00E 6176GTN00E 6176GTN00E 6176 GTN00E 3408GTN00E 3408GTN00E 3408

GTN00E 3408GTN00E 3408GTN00E 5623GTN00E 5623GTN00E 5623GTN00E 5623GTN00E 5623 GTN00E 5823GTN00E 5823GTN00E 5823GTN00E 5823GTN00E 5823GTN00E 6076GTN00E 6076GTN00E 6076GTN00E 6076GTN00E 6076

GTN00E 3996GTN00E 3996GTN00E 3996GTN00E 3996GTN00E 3996 GTN00E 5412GTN00E 5412GTN00E 5412 GTN00E 5412GTN00E 5412GTN00E 5413GTN00E 5413GTN00E 5413GTN00E 5413GTN00E 5413 GTN00E 5415GTN00E 5415GTN00E 5415GTN00E 5415GTN00E 5415 GTN00E 5799GTN00E 5799GTN00E 5799

GTN00E 5799GTN00E 5799GTN00E 5803GTN00E 5803GTN00E 5803 GTN00E 5803GTN00E 5803 GTN00E 5808GTN00E 5808GTN00E 5808GTN00E 5808GTN00E 5808GTN00E 5810GTN00E 5810GTN00E 5810GTN00E 5810GTN00E 5810GTN00E 5811GTN00E 5811GTN00E 5811GTN00E 5811GTN00E 5811 GTN00E 6160GTN00E 6160GTN00E 6160

GTN00E 6160GTN00E 6160 GTN00E 3518GTN00E 3518GTN00E 3518

GTN00E 3518GTN00E 3518GTN00E 3519GTN00E 3519GTN00E 3519 GTN00E 3519GTN00E 3519GTN00E 3520GTN00E 3520GTN00E 3520 GTN00E 3520GTN00E 3520 GTN00E 5038GTN00E 5038GTN00E 5038

GTN00E 5038GTN00E 5038 GTN00E 5381GTN00E 5381GTN00E 5381

GTN00E 5381GTN00E 5381 GTN00E 5756GTN00E 5756GTN00E 5756 GTN00E 5756GTN00E 5756 GTN00E 5757GTN00E 5757GTN00E 5757GTN00E 5757GTN00E 5757GTN00E 5796GTN00E 5796GTN00E 5796GTN00E 5796GTN00E 5796

GTN00E 5967GTN00E 5967GTN00E 5967GTN00E 5967GTN00E 5967 GTN00E 3785GTN00E 3785GTN00E 3785GTN00E 3785GTN00E 3785

GTN00E 3822GTN00E 3822GTN00E 3822 GTN00E 3822GTN00E 3822GTN00E 3823GTN00E 3823GTN00E 3823

GTN00E 3823GTN00E 3823 GTN00E 3829GTN00E 3829GTN00E 3829GTN00E 3829GTN00E 3829 GTN00E 3926GTN00E 3926GTN00E 3926GTN00E 3926GTN00E 3926 GTN00E 3928GTN00E 3928GTN00E 3928GTN00E 3928GTN00E 3928GTN00E 4456GTN00E 4456GTN00E 4456GTN00E 4456GTN00E 4456 GTN00E 4457GTN00E 4457GTN00E 4457

GTN00E 4457GTN00E 4457GTN00E 4459GTN00E 4459GTN00E 4459GTN00E 4459GTN00E 4459

GTN00E 4885GTN00E 4885GTN00E 4885GTN00E 4885GTN00E 4885 GTN00E 4886GTN00E 4886GTN00E 4886GTN00E 4886GTN00E 4886 GTN00E 6533GTN00E 6533GTN00E 6533

GTN00E 6533GTN00E 6533GTN00E 6534GTN00E 6534GTN00E 6534GTN00E 6534GTN00E 6534 GTN00E 6161GTN00E 6161GTN00E 6161GTN00E 6161GTN00E 6161

GTN00E 6238GTN00E 6238GTN00E 6238GTN00E 6238GTN00E 6238 GTN00E 6239GTN00E 6239GTN00E 6239GTN00E 6239GTN00E 6239 GTN00E 6335GTN00E 6335GTN00E 6335GTN00E 6335GTN00E 6335 GTN00E 6386GTN00E 6386GTN00E 6386GTN00E 6386GTN00E 6386 GTN00E 6387GTN00E 6387GTN00E 6387 GTN00E 6387GTN00E 6387 GTN00E 6393GTN00E 6393GTN00E 6393GTN00E 6393GTN00E 6393

GTN00E 6494GTN00E 6494GTN00E 6494GTN00E 6494GTN00E 6494 GTN00G 203GTN00G 203GTN00G 203GTN00G 203GTN00G 203

GTN00G 618GTN00G 618GTN00G 618

GTN00G 618GTN00G 618 GTN00G 619GTN00G 619GTN00G 619GTN00G 619GTN00G 619GTN00G 669GTN00G 669GTN00G 669

GTN00G 669GTN00G 669 GTN00G 670GTN00G 670GTN00G 670GTN00G 670GTN00G 670

GTN00G 182GTN00G 182GTN00G 182GTN00G 182GTN00G 182 TN00E 5199GTN00E 5199TN00E 5199TN00E 5199TN00E 5199 GTN00E 5626GTN00E 5626GTN00E 5626GTN00E 5626GTN00E 5626

GTN00E 3599GTN00E 3599GTN00E 3599GTN00E 3599GTN00E 3599 GTN00E 4008GTN00E 4008GTN00E 4008GTN00E 4008GTN00E 4008 GTN00E 4009GTN00E 4009GTN00E 4009GTN00E 4009GTN00E 4009 GTN00E 4283GTN00E 4283GTN00E 4283

GTN00E 4283GTN00E 4283 GTN00E 4294GTN00E 4294GTN00E 4294

GTN00E 4294GTN00E 4294 TN00E 5064GTN00E 5064TN00E 5064TN00E 5064TN00E 5064 GTN00E 5154GTN00E 5154GTN00E 5154GTN00E 5154GTN00E 5154

GTN00E 5266GTN00E 5266 GTN00E 5266GTN00E 5266 GTN00E 5781GTN00E 5781 GTN00E 5781GTN00E 5781 TN00E 4369GTN00E 4369GTN00E 4369

GTN00E 4369GTN00E 4369 GTN00E 4419GTN00E 4419GTN00E 4419

GTN00E 4419GTN00E 4419 GTN00E 4420GTN00E 4420GTN00E 4420GTN00E 4420GTN00E 4420

GTN00E 4476GTN00E 4476GTN00E 4476

GTN00E 4476GTN00E 4476 GTN00E 4574GTN00E 4574GTN00E 4574GTN00E 4574GTN00E 4574 GTN00E 4575GTN00E 4575GTN00E 4575GTN00E 4575GTN00E 4575 TN00E 4576GTN00E 4576GTN00E 4576GTN00E 4576GTN00E 4576GTN00E 4956TN00E 4956TN00E 4956TN00E 4956TN00E 4956GTN00E 5421TN00E 5421TN00E 5421TN00E 5421TN00E 5421 GTN00E 5422GTN00E 5422GTN00E 5422GTN00E 5422GTN00E 5422

GTN00E 4389TN00E 4389TN00E 4389TN00E 4389TN00E 4389

GTN00E 6561GTN00E 6561GTN00E 6561GTN00E 6561GTN00E 6561 GTN00E 5508GTN00E 5508GTN00E 5508GTN00E 5508GTN00E 5508 GTN00E 5511GTN00E 5511GTN00E 5511GTN00E 5511GTN00E 5511

GTN00E 5588GTN00E 5588GTN00E 5588 GTN00E 5588GTN00E 5588GTN00E 5590GTN00E 5590GTN00E 5590GTN00E 5590GTN00E 5590GTN00E 5591GTN00E 5591GTN00E 5591GTN00E 5591GTN00E 5591GTN00E 5592GTN00E 5592GTN00E 5592

GTN00E 5592GTN00E 5592 GTN00E 5854GTN00E 5854GTN00E 5854GTN00E 5854GTN00E 5854 GTN00E 5855GTN00E 5855GTN00E 5855GTN00E 5855GTN00E 5855 GTN00E 5856GTN00E 5856GTN00E 5856GTN00E 5856GTN00E 5856GTN00E 5935GTN00E 5935GTN00E 5935GTN00E 5935GTN00E 5935 GTN00E 6034GTN00E 6034GTN00E 6034 GTN00E 6034GTN00E 6034 GTN00E 6035GTN00E 6035GTN00E 6035GTN00E 6035GTN00E 6035 GTN00E 6104GTN00E 6104GTN00E 6104

GTN00E 6104GTN00E 6104 GTN00E 5625GTN00E 5625GTN00E 5625

GTN00E 5625GTN00E 5625 GTN00E 5828GTN00E 5828GTN00E 5828GTN00E 5828GTN00E 5828 GTN00E 5836GTN00E 5836GTN00E 5836

GTN00E 5836GTN00E 5836 GTN00E 5837GTN00E 5837GTN00E 5837GTN00E 5837GTN00E 5837GTN00E 5839GTN00E 5839GTN00E 5839GTN00E 5839GTN00E 5839 GTN00E 5840GTN00E 5840GTN00E 5840GTN00E 5840GTN00E 5840GTN00E 5845GTN00E 5845GTN00E 5845GTN00E 5845GTN00E 5845

GTN00E 3385GTN00E 3385GTN00E 3385 GTN00E 3385GTN00E 3385GTN00E 3386GTN00E 3386GTN00E 3386

GTN00E 3386GTN00E 3386 GTN00E 3389GTN00E 3389GTN00E 3389GTN00E 3389GTN00E 3389 GTN00E 3430GTN00E 3430GTN00E 3430 GTN00E 3430GTN00E 3430 GTN00E 6133GTN00E 6133GTN00E 6133

GTN00E 6133GTN00E 6133 GTN00E 3968GTN00E 3968GTN00E 3968GTN00E 3968GTN00E 3968 GTN00E 3972GTN00E 3972GTN00E 3972

GTN00E 3972GTN00E 3972 GTN00E 4243GTN00E 4243GTN00E 4243 GTN00E 4243GTN00E 4243

GTN00E 5889GTN00E 5889GTN00E 5889GTN00E 5889GTN00E 5889GTN00E 5890GTN00E 5890GTN00E 5890GTN00E 5890GTN00E 5890 GTN00E 6014GTN00E 6014GTN00E 6014GTN00E 6014GTN00E 6014 GTN00E 5215GTN00E 5215GTN00E 5215GTN00E 5215GTN00E 5215 GTN00E 5277GTN00E 5277GTN00E 5277GTN00E 5277GTN00E 5277

GTN00E 5278GTN00E 5278GTN00E 5278

GTN00E 5278GTN00E 5278 GTN00E 5281GTN00E 5281GTN00E 5281 GTN00E 5281GTN00E 5281 GTN00E 5282GTN00E 5282GTN00E 5282GTN00E 5282GTN00E 5282 GTN00E 5285GTN00E 5285GTN00E 5285GTN00E 5285GTN00E 5285

GTN00E 5288GTN00E 5288GTN00E 5288 GTN00E 5288GTN00E 5288 GTN00E 5352GTN00E 5352GTN00E 5352GTN00E 5352GTN00E 5352

GTN00E 5971GTN00E 5971GTN00E 5971

GTN00E 5971GTN00E 5971 GTN00E 6401GTN00E 6401GTN00E 6401GTN00E 6401GTN00E 6401 GTN00E 6405GTN00E 6405GTN00E 6405GTN00E 6405GTN00E 6405

GTN00E 6491GTN00E 6491GTN00E 6491

GTN00E 6491GTN00E 6491 GTN00G 492GTN00G 492GTN00G 492GTN00G 492GTN00G 492 GTN00E 6146GTN00E 6146GTN00E 6146GTN00E 6146GTN00E 6146GTN00E 6147GTN00E 6147GTN00E 6147GTN00E 6147GTN00E 6147GTN00E 6447GTN00E 6447GTN00E 6447GTN00E 6447GTN00E 6447GTN00E 6448GTN00E 6448GTN00E 6448GTN00E 6448GTN00E 6448

GTN00E 4862GTN00E 4862GTN00E 4862

GTN00E 4862GTN00E 4862 GTN00E 5892GTN00E 5892GTN00E 5892GTN00E 5892GTN00E 5892 GTN00E 5906GTN00E 5906GTN00E 5906

GTN00E 5906GTN00E 5906GTN00E 5907GTN00E 5907GTN00E 5907

GTN00E 5907GTN00E 5907GTN00E 5908GTN00E 5908GTN00E 5908GTN00E 5908GTN00E 5908 GTN00E 6051GTN00E 6051GTN00E 6051GTN00E 6051GTN00E 6051 GTN00E 6320GTN00E 6320GTN00E 6320GTN00E 6320GTN00E 6320 GTN00E 3945GTN00E 3945GTN00E 3945

GTN00E 3945GTN00E 3945 GTN00E 4706GTN00E 4706GTN00E 4706GTN00E 4706GTN00E 4706GTN00E 4738GTN00E 4738GTN00E 4738GTN00E 4738GTN00E 4738

GTN00E 4796GTN00E 4796GTN00E 4796

GTN00E 4796GTN00E 4796GTN00E 5419GTN00E 5419GTN00E 5419GTN00E 5419GTN00E 5419 GTN00E 5553GTN00E 5553GTN00E 5553GTN00E 5553GTN00E 5553 GTN00E 5631GTN00E 5631GTN00E 5631GTN00E 5631GTN00E 5631GTN00E 5783GTN00E 5783GTN00E 5783GTN00E 5783GTN00E 5783GTN00E 5784GTN00E 5784GTN00E 5784GTN00E 5784GTN00E 5784 GTN00E 6213GTN00E 6213GTN00E 6213GTN00E 6213GTN00E 6213 GTN00E 6268GTN00E 6268GTN00E 6268GTN00E 6268GTN00E 6268 GTN00E 6029GTN00E 6029GTN00E 6029

GTN00E 6029GTN00E 6029 GTN00E 6101GTN00E 6101GTN00E 6101 GTN00E 6101GTN00E 6101

GTN00E 3074GTN00E 3074GTN00E 3074 GTN00E 3074GTN00E 3074GTN00E 3351GTN00E 3351GTN00E 3351

GTN00E 3351GTN00E 3351 GTN00E 3358GTN00E 3358GTN00E 3358GTN00E 3358GTN00E 3358 GTN00E 3362GTN00E 3362GTN00E 3362GTN00E 3362GTN00E 3362GTN00E 3363GTN00E 3363GTN00E 3363GTN00E 3363GTN00E 3363 GTN00E 3548GTN00E 3548GTN00E 3548

GTN00E 3548GTN00E 3548 GTN00E 3994GTN00E 3994GTN00E 3994 GTN00E 3994GTN00E 3994

GTN00E 5164GTN00E 5164GTN00E 5164GTN00E 5164GTN00E 5164 GTN00E 5226GTN00E 5226GTN00E 5226

GTN00E 5226GTN00E 5226 GTN00G 254GTN00G 254GTN00G 254

GTN00G 254GTN00G 254GTN00G 255GTN00G 255GTN00G 255 GTN00G 255GTN00G 255GTN00G 257GTN00G 257GTN00G 257

GTN00G 257GTN00G 257 GTN00H 213GTN00H 213GTN00H 213

GTN00H 213GTN00H 213 GTN00G 551GTN00G 551GTN00G 551GTN00G 551GTN00G 551

GTN00E 6039GTN00E 6039GTN00E 6039GTN00E 6039GTN00E 6039 GTN00E 6043GTN00E 6043GTN00E 6043GTN00E 6043GTN00E 6043 GTN00E 6483GTN00E 6483GTN00E 6483GTN00E 6483GTN00E 6483

GTN00E 6495GTN00E 6495GTN00E 6495GTN00E 6495GTN00E 6495 GTN00E 6496GTN00E 6496GTN00E 6496GTN00E 6496GTN00E 6496 GTN00E 3844GTN00E 3844GTN00E 3844

GTN00E 3844GTN00E 3844 GTN00E 3896GTN00E 3896GTN00E 3896 GTN00E 3896GTN00E 3896 GTN00E 3897GTN00E 3897GTN00E 3897GTN00E 3897GTN00E 3897 GTN00E 3898GTN00E 3898GTN00E 3898GTN00E 3898GTN00E 3898

GTN00E 4001GTN00E 4001GTN00E 4001GTN00E 4001GTN00E 4001 GTN00E 4033GTN00E 4033GTN00E 4033GTN00E 4033GTN00E 4033 GTN00E 4036GTN00E 4036GTN00E 4036GTN00E 4036GTN00E 4036

GTN00E 4037GTN00E 4037GTN00E 4037GTN00E 4037GTN00E 4037 GTN00E 4275GTN00E 4275GTN00E 4275GTN00E 4275GTN00E 4275GTN00E 4277GTN00E 4277GTN00E 4277GTN00E 4277GTN00E 4277 GTN00E 4349GTN00E 4349GTN00E 4349GTN00E 4349GTN00E 4349 GTN00E 4803GTN00E 4803GTN00E 4803GTN00E 4803GTN00E 4803 GTN00E 4804GTN00E 4804GTN00E 4804GTN00E 4804GTN00E 4804

GTN00E 5098GTN00E 5098GTN00E 5098GTN00E 5098GTN00E 5098 GTN00E 5099GTN00E 5099GTN00E 5099GTN00E 5099GTN00E 5099 GTN00E 6139GTN00E 6139GTN00E 6139

GTN00E 6139GTN00E 6139 GTN00E 4030GTN00E 4030GTN00E 4030

GTN00E 4030GTN00E 4030

GTN00E 4319GTN00E 4319GTN00E 4319GTN00E 4319GTN00E 4319 GTN00E 5227GTN00E 5227GTN00E 5227GTN00E 5227GTN00E 5227 GTN00E 6292GTN00E 6292GTN00E 6292GTN00E 6292GTN00E 6292

GTN00E 6293GTN00E 6293GTN00E 6293 GTN00E 6293GTN00E 6293 GTN00E 6294GTN00E 6294GTN00E 6294 GTN00E 6294GTN00E 6294 GTN00E 6383GTN00E 6383GTN00E 6383GTN00E 6383GTN00E 6383

GTN00E 3339GTN00E 3339GTN00E 3339GTN00E 3339GTN00E 3339 GTN00E 3886GTN00E 3886GTN00E 3886GTN00E 3886GTN00E 3886 GTN00E 4262GTN00E 4262GTN00E 4262

GTN00E 4262GTN00E 4262 GTN00E 5100GTN00E 5100GTN00E 5100GTN00E 5100GTN00E 5100

GTN00E 5308GTN00E 5308GTN00E 5308

GTN00E 5308GTN00E 5308 GTN00E 5309GTN00E 5309GTN00E 5309GTN00E 5309GTN00E 5309 GTN00E 5816GTN00E 5816GTN00E 5816 GTN00E 5816GTN00E 5816 GTN00E 5817GTN00E 5817GTN00E 5817GTN00E 5817GTN00E 5817 GTN00E 4939GTN00E 4939GTN00E 4939GTN00E 4939GTN00E 4939 GTN00E 5779GTN00E 5779GTN00E 5779GTN00E 5779GTN00E 5779

GTN00E 6130GTN00E 6130GTN00E 6130 GTN00E 6130GTN00E 6130 GTN00E 6131GTN00E 6131GTN00E 6131 GTN00E 6131GTN00E 6131 GTN00G 583GTN00G 583GTN00G 583

GTN00G 583GTN00G 583

GTN00E 5758GTN00E 5758GTN00E 5758 GTN00E 5758GTN00E 5758 GTN00E 5759GTN00E 5759GTN00E 5759

GTN00E 5759GTN00E 5759 GTN00E 5760GTN00E 5760GTN00E 5760 GTN00E 5760GTN00E 5760 GTN00E 5883GTN00E 5883GTN00E 5883GTN00E 5883GTN00E 5883 GTN00E 6485GTN00E 6485GTN00E 6485GTN00E 6485GTN00E 6485 GTN00E 6487GTN00E 6487GTN00E 6487

GTN00E 6487GTN00E 6487 GTN00E 6488GTN00E 6488GTN00E 6488GTN00E 6488GTN00E 6488

GTN00E 4316GTN00E 4316GTN00E 4316GTN00E 4316GTN00E 4316

GTN00E 5881GTN00E 5881GTN00E 5881GTN00E 5881GTN00E 5881 GTN00G 585GTN00G 585GTN00G 585GTN00G 585GTN00G 585 GTN00G 241GTN00G 241GTN00G 241

GTN00G 241GTN00G 241 GTN00E 4305GTN00E 4305GTN00E 4305

GTN00E 4305GTN00E 4305 GTN00E 4666GTN00E 4666GTN00E 4666GTN00E 4666GTN00E 4666 GTN00E 5638GTN00E 5638GTN00E 5638GTN00E 5638GTN00E 5638 GTN00E 5639GTN00E 5639GTN00E 5639GTN00E 5639GTN00E 5639GTN00E 5641GTN00E 5641GTN00E 5641GTN00E 5641GTN00E 5641GTN00E 5642GTN00E 5642GTN00E 5642GTN00E 5642GTN00E 5642 GTN00E 6555GTN00E 6555GTN00E 6555GTN00E 6555GTN00E 6555 GTN00E 6557GTN00E 6557GTN00E 6557GTN00E 6557GTN00E 6557

GTN00E 3877GTN00E 3877GTN00E 3877

GTN00E 3877GTN00E 3877 GTN00E 3984GTN00E 3984GTN00E 3984GTN00E 3984GTN00E 3984 GTN00E 3986GTN00E 3986GTN00E 3986GTN00E 3986GTN00E 3986

GTN00E 4610GTN00E 4610GTN00E 4610GTN00E 4610GTN00E 4610 GTN00E 6559GTN00E 6559GTN00E 6559GTN00E 6559GTN00E 6559 GTN00E 3141GTN00E 3141GTN00E 3141GTN00E 3141GTN00E 3141GTN00E 3166GTN00E 3166GTN00E 3166GTN00E 3166GTN00E 3166 GTN00E 3167GTN00E 3167GTN00E 3167

GTN00E 3167GTN00E 3167 GTN00E 4304GTN00E 4304GTN00E 4304GTN00E 4304GTN00E 4304GTN00E 5092GTN00E 5092GTN00E 5092GTN00E 5092GTN00E 5092GTN00E 5093GTN00E 5093GTN00E 5093GTN00E 5093GTN00E 5093 GTN00E 6054GTN00E 6054GTN00E 6054GTN00E 6054GTN00E 6054

GTN00E 3977GTN00E 3977GTN00E 3977GTN00E 3977GTN00E 3977 GTN00E 5616GTN00E 5616GTN00E 5616GTN00E 5616GTN00E 5616GTN00E 5617GTN00E 5617GTN00E 5617GTN00E 5617GTN00E 5617

GTN00E 5821GTN00E 5821GTN00E 5821GTN00E 5821GTN00E 5821 GTN00E 6234GTN00E 6234GTN00E 6234

GTN00E 6234GTN00E 6234 GTN00E 5039GTN00E 5039GTN00E 5039GTN00E 5039GTN00E 5039 GTN00E 5383GTN00E 5383GTN00E 5383GTN00E 5383GTN00E 5383 GTN00E 6155GTN00E 6155GTN00E 6155GTN00E 6155GTN00E 6155GTN00E 6406GTN00E 6406GTN00E 6406GTN00E 6406GTN00E 6406GTN00E 6529GTN00E 6529GTN00E 6529GTN00E 6529GTN00E 6529

GTN00E 6082GTN00E 6082GTN00E 6082

GTN00E 6082GTN00E 6082 GTN00E 6083GTN00E 6083GTN00E 6083

GTN00E 6083GTN00E 6083 GTN00E 6084GTN00E 6084GTN00E 6084GTN00E 6084GTN00E 6084 GTN00E 6085GTN00E 6085GTN00E 6085GTN00E 6085GTN00E 6085 GTN00E 6086GTN00E 6086GTN00E 6086

GTN00E 6086GTN00E 6086 GTN00E 6087GTN00E 6087GTN00E 6087

GTN00E 6087GTN00E 6087 GTN00E 6088GTN00E 6088GTN00E 6088 GTN00E 6088GTN00E 6088GTN00E 6090GTN00E 6090GTN00E 6090GTN00E 6090GTN00E 6090 GTN00E 6092GTN00E 6092GTN00E 6092GTN00E 6092GTN00E 6092

GTN00E 4060GTN00E 4060GTN00E 4060GTN00E 4060GTN00E 4060 GTN00E 4394GTN00E 4394GTN00E 4394

GTN00E 4394GTN00E 4394 GTN00E 4458GTN00E 4458GTN00E 4458GTN00E 4458GTN00E 4458 GTN00E 5769GTN00E 5769GTN00E 5769GTN00E 5769GTN00E 5769

GTN00E 5770GTN00E 5770GTN00E 5770GTN00E 5770GTN00E 5770

GTN00E 3602GTN00E 3602GTN00E 3602 GTN00E 3602GTN00E 3602 GTN00E 3603GTN00E 3603GTN00E 3603GTN00E 3603GTN00E 3603

GTN00E 3821GTN00E 3821GTN00E 3821

GTN00E 3821GTN00E 3821 GTN00E 5489GTN00E 5489GTN00E 5489GTN00E 5489GTN00E 5489

GTN00E 6338GTN00E 6338GTN00E 6338GTN00E 6338GTN00E 6338 GTN00E 6388GTN00E 6388GTN00E 6388GTN00E 6388GTN00E 6388 GTN00E 5797GTN00E 5797GTN00E 5797

GTN00E 5797GTN00E 5797GTN00E 5805GTN00E 5805GTN00E 5805GTN00E 5805GTN00E 5805GTN00E 5807GTN00E 5807GTN00E 5807GTN00E 5807GTN00E 5807 GTN00E 6097GTN00E 6097GTN00E 6097 GTN00E 6097GTN00E 6097 GTN00E 6336GTN00E 6336GTN00E 6336GTN00E 6336GTN00E 6336

GTN00E 3927GTN00E 3927GTN00E 3927

GTN00E 3927GTN00E 3927 GTN00E 6205GTN00E 6205GTN00E 6205GTN00E 6205GTN00E 6205

GTN00E 5498GTN00E 5498GTN00E 5498 GTN00E 5498GTN00E 5498GTN00E 5499GTN00E 5499GTN00E 5499GTN00E 5499GTN00E 5499 GTN00E 5500GTN00E 5500GTN00E 5500GTN00E 5500GTN00E 5500

GTN00E 5505GTN00E 5505GTN00E 5505GTN00E 5505GTN00E 5505

GTN00E 5506GTN00E 5506GTN00E 5506 GTN00E 5506GTN00E 5506 GTN00E 5507GTN00E 5507GTN00E 5507

GTN00E 5507GTN00E 5507 GTN00E 5543GTN00E 5543GTN00E 5543

GTN00E 5543GTN00E 5543 GTN00E 5544GTN00E 5544GTN00E 5544GTN00E 5544GTN00E 5544

GTN00E 5600GTN00E 5600GTN00E 5600GTN00E 5600GTN00E 5600GTN00E 5601GTN00E 5601GTN00E 5601GTN00E 5601GTN00E 5601

GTN00E 5824GTN00E 5824GTN00E 5824GTN00E 5824GTN00E 5824GTN00E 5825GTN00E 5825GTN00E 5825 GTN00E 5825GTN00E 5825GTN00E 5826GTN00E 5826GTN00E 5826 GTN00E 5826GTN00E 5826GTN00E 5827GTN00E 5827GTN00E 5827 GTN00E 5827GTN00E 5827

GTN00E 6341GTN00E 6341GTN00E 6341GTN00E 6341GTN00E 6341 GTN00E 6346GTN00E 6346GTN00E 6346 GTN00E 6346GTN00E 6346 GTN00E 6347GTN00E 6347GTN00E 6347

GTN00E 6347GTN00E 6347 GTN00E 6400GTN00E 6400GTN00E 6400GTN00E 6400GTN00E 6400 GTN00E 6402GTN00E 6402GTN00E 6402GTN00E 6402GTN00E 6402 GTN00G 728GTN00G 728GTN00G 728

GTN00G 728GTN00G 728

GTN00G 500GTN00G 500GTN00G 500GTN00G 500GTN00G 500 TN00E 5337GTN00E 5337GTN00E 5337GTN00E 5337GTN00E 5337 GTN00E 6207GTN00E 6207GTN00E 6207GTN00E 6207GTN00E 6207

GTN00E 6209GTN00E 6209GTN00E 6209 GTN00E 6209GTN00E 6209GTN00E 6211GTN00E 6211GTN00E 6211GTN00E 6211GTN00E 6211

GTN00E 6259GTN00E 6259GTN00E 6259

GTN00E 6259GTN00E 6259 GTN00E 6262GTN00E 6262GTN00E 6262GTN00E 6262GTN00E 6262GTN00E 6264GTN00E 6264GTN00E 6264 GTN00E 6264GTN00E 6264 GTN00E 6403GTN00E 6403GTN00E 6403GTN00E 6403GTN00E 6403 GTN00E 6404GTN00E 6404GTN00E 6404GTN00E 6404GTN00E 6404

GTN00E 4452GTN00E 4452GTN00E 4452GTN00E 4452GTN00E 4452

GTN00E 6489GTN00E 6489GTN00E 6489GTN00E 6489GTN00E 6489 GTN00G 501GTN00G 501GTN00G 501 GTN00G 501GTN00G 501 GTN00G 502GTN00G 502GTN00G 502

GTN00G 502GTN00G 502

GTN00G 726GTN00G 726GTN00G 726GTN00G 726GTN00G 726 GTN00E 5948GTN00E 5948GTN00E 5948GTN00E 5948GTN00E 5948GTN00E 5949GTN00E 5949GTN00E 5949GTN00E 5949GTN00E 5949

GTN00E 3117GTN00E 3117GTN00E 3117 GTN00E 3117GTN00E 3117 GTN00E 3120GTN00E 3120GTN00E 3120GTN00E 3120GTN00E 3120

GTN00E 3637GTN00E 3637GTN00E 3637GTN00E 3637GTN00E 3637 GTN00E 3954GTN00E 3954GTN00E 3954GTN00E 3954GTN00E 3954

GTN00E 4231GTN00E 4231GTN00E 4231GTN00E 4231GTN00E 4231 GTN00E 4611GTN00E 4611GTN00E 4611GTN00E 4611GTN00E 4611 GTN00E 4233GTN00E 4233GTN00E 4233GTN00E 4233GTN00E 4233GTN00E 4234GTN00E 4234GTN00E 4234GTN00E 4234GTN00E 4234 GTN00E 4883GTN00E 4883GTN00E 4883GTN00E 4883GTN00E 4883 GTN00E 5559GTN00E 5559GTN00E 5559GTN00E 5559GTN00E 5559

GTN00E 3070GTN00E 3070GTN00E 3070 GTN00E 3070GTN00E 3070 GTN00E 3071GTN00E 3071GTN00E 3071GTN00E 3071GTN00E 3071 GTN00E 3072GTN00E 3072GTN00E 3072

GTN00E 3072GTN00E 3072 GTN00E 3073GTN00E 3073GTN00E 3073GTN00E 3073GTN00E 3073 GTN00E 4675GTN00E 4675GTN00E 4675GTN00E 4675GTN00E 4675GTN00E 5113GTN00E 5113GTN00E 5113

GTN00E 5113GTN00E 5113 GTN00E 3181GTN00E 3181GTN00E 3181GTN00E 3181GTN00E 3181 GTN00E 5789GTN00E 5789GTN00E 5789

GTN00E 5789GTN00E 5789 GTN00E 3847GTN00E 3847GTN00E 3847 GTN00E 3847GTN00E 3847 GTN00E 4797GTN00E 4797GTN00E 4797GTN00E 4797GTN00E 4797 GTN00E 5786GTN00E 5786GTN00E 5786GTN00E 5786GTN00E 5786GTN00E 5787GTN00E 5787GTN00E 5787GTN00E 5787GTN00E 5787

GTN00E 5791GTN00E 5791GTN00E 5791 GTN00E 5791GTN00E 5791 GTN00E 6196GTN00E 6196GTN00E 6196

GTN00E 6196GTN00E 6196 GTN00E 6197GTN00E 6197GTN00E 6197GTN00E 6197GTN00E 6197 GTN00E 4795GTN00E 4795GTN00E 4795 GTN00E 4795GTN00E 4795

GTN00E 4282GTN00E 4282GTN00E 4282 GTN00E 4282GTN00E 4282 GTN00E 6156GTN00E 6156GTN00E 6156GTN00E 6156GTN00E 6156 GTN00E 6157GTN00E 6157GTN00E 6157GTN00E 6157GTN00E 6157 GTN00E 4887GTN00E 4887GTN00E 4887

GTN00E 4887GTN00E 4887GTN00E 4888GTN00E 4888GTN00E 4888GTN00E 4888GTN00E 4888 GTN00E 5101GTN00E 5101GTN00E 5101GTN00E 5101GTN00E 5101

GTN00E 4460GTN00E 4460GTN00E 4460 GTN00E 4460GTN00E 4460 GTN00E 4461GTN00E 4461GTN00E 4461GTN00E 4461GTN00E 4461 GTN00E 5773GTN00E 5773GTN00E 5773GTN00E 5773GTN00E 5773

GTN00E 5774GTN00E 5774GTN00E 5774

GTN00E 5774GTN00E 5774 GTN00E 5594GTN00E 5594GTN00E 5594GTN00E 5594GTN00E 5594

GTN00E 4278GTN00E 4278GTN00E 4278 GTN00E 4278GTN00E 4278

GTN00E 4279GTN00E 4279GTN00E 4279GTN00E 4279GTN00E 4279 GTN00E 4308GTN00E 4308GTN00E 4308 GTN00E 4308GTN00E 4308 GTN00E 4322GTN00E 4322GTN00E 4322

GTN00E 4322GTN00E 4322 GTN00E 4353GTN00E 4353GTN00E 4353GTN00E 4353GTN00E 4353

GTN00E 4390GTN00E 4390GTN00E 4390GTN00E 4390GTN00E 4390 GTN00E 4320GTN00E 4320GTN00E 4320GTN00E 4320GTN00E 4320 GTN00E 4827GTN00E 4827GTN00E 4827

GTN00E 4827GTN00E 4827 GTN00E 4946GTN00E 4946GTN00E 4946GTN00E 4946GTN00E 4946 GTN00E 5595GTN00E 5595GTN00E 5595

GTN00E 5595GTN00E 5595GTN00E 5596GTN00E 5596GTN00E 5596 GTN00E 5596GTN00E 5596

GTN00E 6180GTN00E 6180GTN00E 6180 GTN00E 6180GTN00E 6180 GTN00E 6181GTN00E 6181GTN00E 6181 GTN00E 6181GTN00E 6181 GTN00E 6182GTN00E 6182GTN00E 6182GTN00E 6182GTN00E 6182

GTN00E 5829GTN00E 5829GTN00E 5829

GTN00E 5829GTN00E 5829GTN00E 5830GTN00E 5830GTN00E 5830 GTN00E 5830GTN00E 5830 GTN00E 5831GTN00E 5831GTN00E 5831GTN00E 5831GTN00E 5831GTN00E 5832GTN00E 5832GTN00E 5832GTN00E 5832GTN00E 5832

GTN00E 5841GTN00E 5841GTN00E 5841

GTN00E 5841GTN00E 5841 GTN00E 5842GTN00E 5842GTN00E 5842GTN00E 5842GTN00E 5842

GTN00E 3390GTN00E 3390GTN00E 3390GTN00E 3390GTN00E 3390 GTN00E 5304GTN00E 5304GTN00E 5304GTN00E 5304GTN00E 5304 GTN00E 5814GTN00E 5814GTN00E 5814GTN00E 5814GTN00E 5814GTN00E 6573GTN00E 6573GTN00E 6573

GTN00E 6573GTN00E 6573GTN00E 6575GTN00E 6575GTN00E 6575GTN00E 6575GTN00E 6575 GTN00E 6132GTN00E 6132GTN00E 6132

GTN00E 6132GTN00E 6132 GTN00E 6255GTN00E 6255GTN00E 6255GTN00E 6255GTN00E 6255

GTN00E 4258GTN00E 4258GTN00E 4258 GTN00E 4258GTN00E 4258

GTN00E 6322GTN00E 6322GTN00E 6322GTN00E 6322GTN00E 6322 GTN00E 3946GTN00E 3946GTN00E 3946GTN00E 3946GTN00E 3946 GTN00E 3947GTN00E 3947GTN00E 3947GTN00E 3947GTN00E 3947 GTN00E 3948GTN00E 3948GTN00E 3948

GTN00E 3948GTN00E 3948 GTN00E 6040GTN00E 6040GTN00E 6040

GTN00E 6040GTN00E 6040 GTN00E 5109GTN00E 5109GTN00E 5109GTN00E 5109GTN00E 5109 GTN00E 5212GTN00E 5212GTN00E 5212GTN00E 5212GTN00E 5212 GTN00E 5213GTN00E 5213GTN00E 5213GTN00E 5213GTN00E 5213 GTN00E 5214GTN00E 5214GTN00E 5214GTN00E 5214GTN00E 5214 GTN00E 5269GTN00E 5269GTN00E 5269GTN00E 5269GTN00E 5269 GTN00E 5270GTN00E 5270GTN00E 5270GTN00E 5270GTN00E 5270 GTN00E 5286GTN00E 5286GTN00E 5286GTN00E 5286GTN00E 5286

GTN00E 6042GTN00E 6042GTN00E 6042 GTN00E 6042GTN00E 6042 GTN00E 3810GTN00E 3810GTN00E 3810

GTN00E 3810GTN00E 3810 GTN00E 4798GTN00E 4798GTN00E 4798GTN00E 4798GTN00E 4798GTN00E 4799GTN00E 4799GTN00E 4799

GTN00E 4799GTN00E 4799GTN00E 4800GTN00E 4800GTN00E 4800GTN00E 4800GTN00E 4800GTN00E 4801GTN00E 4801GTN00E 4801 GTN00E 4801GTN00E 4801GTN00E 4802GTN00E 4802GTN00E 4802

GTN00E 4802GTN00E 4802

GTN00E 3920GTN00E 3920GTN00E 3920GTN00E 3920GTN00E 3920 GTN00E 3921GTN00E 3921GTN00E 3921 GTN00E 3921GTN00E 3921 GTN00E 4034GTN00E 4034GTN00E 4034GTN00E 4034GTN00E 4034 GTN00E 4035GTN00E 4035GTN00E 4035

GTN00E 4035GTN00E 4035 GTN00E 5763GTN00E 5763GTN00E 5763GTN00E 5763GTN00E 5763 GTN00E 5764GTN00E 5764GTN00E 5764GTN00E 5764GTN00E 5764 GTN00E 5765GTN00E 5765GTN00E 5765GTN00E 5765GTN00E 5765

GTN00E 5766GTN00E 5766GTN00E 5766GTN00E 5766GTN00E 5766 GTN00E 4309GTN00E 4309GTN00E 4309

GTN00E 4309GTN00E 4309

GTN00E 5882GTN00E 5882GTN00E 5882GTN00E 5882GTN00E 5882 GTN00E 6245GTN00E 6245GTN00E 6245GTN00E 6245GTN00E 6245 GTN00E 5563GTN00E 5563GTN00E 5563GTN00E 5563GTN00E 5563GTN00E 5571GTN00E 5571GTN00E 5571GTN00E 5571GTN00E 5571GTN00E 6100GTN00E 6100GTN00E 6100GTN00E 6100GTN00E 6100

GTN00E 5618GTN00E 5618GTN00E 5618GTN00E 5618GTN00E 5618 GTN00E 3359GTN00E 3359GTN00E 3359GTN00E 3359GTN00E 3359GTN00E 3360GTN00E 3360GTN00E 3360GTN00E 3360GTN00E 3360

GTN00E 3549GTN00E 3549GTN00E 3549 GTN00E 3549GTN00E 3549

GTN00G 196GTN00G 196GTN00G 196GTN00G 196GTN00G 196 GTN00E 5858GTN00E 5858GTN00E 5858GTN00E 5858GTN00E 5858GTN00E 5860GTN00E 5860GTN00E 5860GTN00E 5860GTN00E 5860

GTN00E 5846GTN00E 5846GTN00E 5846GTN00E 5846GTN00E 5846 GTN00E 5847GTN00E 5847GTN00E 5847GTN00E 5847GTN00E 5847

GTN00E 5834GTN00E 5834GTN00E 5834

GTN00E 5834GTN00E 5834 GTN00E 5835GTN00E 5835GTN00E 5835GTN00E 5835GTN00E 5835 GTN00E 6015GTN00E 6015GTN00E 6015GTN00E 6015GTN00E 6015 GTN00G 596GTN00G 596GTN00G 596GTN00G 596GTN00G 596 GTN00G 597GTN00G 597GTN00G 597

GTN00G 597GTN00G 597 GTN00E 3852GTN00E 3852GTN00E 3852GTN00E 3852GTN00E 3852 GTN00E 3853GTN00E 3853GTN00E 3853GTN00E 3853GTN00E 3853

GTN00E 3173GTN00E 3173GTN00E 3173GTN00E 3173GTN00E 3173 GTN00E 4244GTN00E 4244GTN00E 4244

GTN00E 4244GTN00E 4244 GTN00E 4608GTN00E 4608GTN00E 4608GTN00E 4608GTN00E 4608 GTN00E 4609GTN00E 4609GTN00E 4609GTN00E 4609GTN00E 4609 GTN00E 6257GTN00E 6257GTN00E 6257

GTN00E 6257GTN00E 6257 GTN00E 5897GTN00E 5897GTN00E 5897

GTN00E 5897GTN00E 5897GTN00E 5898GTN00E 5898GTN00E 5898GTN00E 5898GTN00E 5898 GTN00E 6052GTN00E 6052GTN00E 6052GTN00E 6052GTN00E 6052GTN00E 6163GTN00E 6163GTN00E 6163GTN00E 6163GTN00E 6163

GTN00E 4523GTN00E 4523GTN00E 4523 GTN00E 4523GTN00E 4523GTN00E 5225GTN00E 5225GTN00E 5225

GTN00E 5225GTN00E 5225GTN00E 5605GTN00E 5605GTN00E 5605GTN00E 5605GTN00E 5605 GTN00E 5775GTN00E 5775GTN00E 5775GTN00E 5775GTN00E 5775 GTN00E 5894GTN00E 5894GTN00E 5894

GTN00E 5894GTN00E 5894GTN00E 5895GTN00E 5895GTN00E 5895GTN00E 5895GTN00E 5895

GTN00E 6329GTN00E 6329GTN00E 6329 GTN00E 6329GTN00E 6329 GTN00E 6553GTN00E 6553GTN00E 6553GTN00E 6553GTN00E 6553

GTN00E 6554GTN00E 6554GTN00E 6554GTN00E 6554GTN00E 6554 GTN00E 3872GTN00E 3872GTN00E 3872GTN00E 3872GTN00E 3872GTN00E 3944GTN00E 3944GTN00E 3944GTN00E 3944GTN00E 3944

GTN00E 3817GTN00E 3817GTN00E 3817GTN00E 3817GTN00E 3817 GTN00E 4972GTN00E 4972GTN00E 4972GTN00E 4972GTN00E 4972GTN00E 5111GTN00E 5111GTN00E 5111GTN00E 5111GTN00E 5111

GTN00E 4708GTN00E 4708GTN00E 4708 GTN00E 4708GTN00E 4708 GTN00E 5291GTN00E 5291GTN00E 5291

GTN00E 5291GTN00E 5291 GTN00E 5568GTN00E 5568GTN00E 5568 GTN00E 5568GTN00E 5568 GTN00E 6295GTN00E 6295GTN00E 6295

GTN00E 6295GTN00E 6295 GTN00E 6385GTN00E 6385GTN00E 6385GTN00E 6385GTN00E 6385

GTN00E 5557GTN00E 5557GTN00E 5557 GTN00E 5557GTN00E 5557

GTN00E 6135GTN00E 6135GTN00E 6135GTN00E 6135GTN00E 6135 GTN00E 6136GTN00E 6136GTN00E 6136GTN00E 6136GTN00E 6136 GTN00E 3936GTN00E 3936GTN00E 3936

GTN00E 3936GTN00E 3936 GTN00E 3937GTN00E 3937GTN00E 3937

GTN00E 3937GTN00E 3937 GTN00E 4041GTN00E 4041GTN00E 4041GTN00E 4041GTN00E 4041

GTN00E 4808GTN00E 4808GTN00E 4808 GTN00E 4808GTN00E 4808

GTN00E 4809GTN00E 4809GTN00E 4809

GTN00E 4809GTN00E 4809

GTN00E 4898GTN00E 4898GTN00E 4898 GTN00E 4898GTN00E 4898 GTN00E 6138GTN00E 6138GTN00E 6138

GTN00E 6138GTN00E 6138 GTN00E 4028GTN00E 4028GTN00E 4028

GTN00E 4028GTN00E 4028 GTN00E 4029GTN00E 4029GTN00E 4029GTN00E 4029GTN00E 4029 GTN00E 6486GTN00E 6486GTN00E 6486GTN00E 6486GTN00E 6486

GTN00E 6248GTN00E 6248GTN00E 6248GTN00E 6248GTN00E 6248 GTN00E 3356GTN00E 3356GTN00E 3356GTN00E 3356GTN00E 3356GTN00E 4047GTN00E 4047GTN00E 4047GTN00E 4047GTN00E 4047

GTN00G 176GTN00G 176GTN00G 176 GTN00G 176GTN00G 176 GTN00G 177GTN00G 177GTN00G 177

GTN00G 177GTN00G 177 GTN00G 248GTN00G 248GTN00G 248GTN00G 248GTN00G 248

GTN00G 250GTN00G 250GTN00G 250GTN00G 250GTN00G 250 GTN00G 727GTN00G 727GTN00G 727GTN00G 727GTN00G 727

(12)

Foto’s van karakteristieke ensembles van bebouwing, groenstructuren, openbare en private ruimten

1. De Brink (welstandsgebied historische kern esdorp)

Positieve karakteristieken 1. bebouwing: georiënteerd op de Brink, nokrichtingen evenwijdig aan of haaks op de Brink, grote

kappen, vrijstaande en individueel herkenbare gebouwen in grote tuinen en afwisseling in afstand tussen de gebouwen onderling.

2. groenstructuur: de ongeveer rechthoekig Brink heeft een randbeplanting van oude hoge linden, de laan beplantingen van de op de Brink uitkomende wegen sluiten hier op aan.

3. bermen en bestrating: gras en roodbruin gebakken klinkers.

4. overgang openbaar privé: beukenhagen en grasbermen die zonder erfafscheiding overgaan in de

(13)

2. Asserstraat, Westerend en het open gebied ‘Middendorp’ (welstandsgebied historische kern esdorp)

(14)

Het stratenpatroon en de structuur van de bebouwing langs de Brink met de kerk en de boerderijen, het Westerend met de boerderijen en daartussen de open ruimte ‘Midden dorp’ zijn op de kaart van 2010 nog herkenbaar. Op het noordelijke deel van ‘Middendorp’ staat sinds 2002 het gemeentehuis.

Positieve karakteristieken 1. bebouwing: georiënteerd op de Asserstraat, nokrichtingen evenwijdig aan of haaks op de Asserstraat,

losjes en schijnbaar willekeurig gesitueerd bij de oude brinkachtige ruimte bij het Westerend, grote kappen, vrijstaande en individueel herkenbare gebouwen in/op grote tuinen/erven en afwisseling in afstand tussen de gebouwen onderling.

2. groenstructuur: open ruimte ‘Midden dorp’ gras en langs de wegen en op de brinkachtige ruimte bij het Westerend linden en eiken.

3. bermen en bestrating: gras en roodbruin gebakken klinkers.

4. overgang openbaar privé: beukenhagen en grasbermen die zonder erfafscheiding overgaan in de

gazons van erven en tuinen.

(15)

3. Eexterweg (welstandsgebied historische kern esdorp, niet-planmatige uitbreiding en bijzondere bebouwing)

(16)

4. Het noordelijke deel van de Stationsstraat, Boddeveld en Hanebijtershoek (welstandsgebied historische kern esdorp)

Positieve karakteristieken 1. bebouwing: georiënteerd op de weg, vrijstaand en individueel herkenbaar, nokrichtingen merendeels

loodrecht op de weg, lage gootlijnen, afwisseling tussen grote en kleine bouwvolumes en afwisseling in afstand tussen de gebouwen onderling.

2. groenstructuur: linden, eiken en fruitbomen langs de wegen en in de open ruimten.

3. bermen en bestrating: bij het Boddeveld en de Hanebijtershoek gras, roodbruin gebakken klinkers en

half verharding.

(17)

5. Boddeveld en Bonnen (welstandsgebied historische kern esdorp)

(18)

6. Ambachtsstraat, Schoolstraat en Bonnen (welstandsgebied niet-planmatige uitbreiding)

Positieve karakteristieken 1. bebouwing: georiënteerd op de weg, kleinschalig, vrijstaand en individueel herkenbaar, licht

verspringende voorgevel rooilijn, nokrichtingen merendeels loodrecht op de weg en lage gootlijnen.

2. groenstructuur: eiken en linden langs de wegen.

3. bermen en bestrating: gras en roodbruin gebakken klinkers en molgoten.

4. overgang openbaar privé: beukenhagen en grasbermen die zonder erfafscheiding overgaan in de gazons van erven en tuinen.

5. relatie tussen het dorp en het landschap: zichtlijnen naar de noorder-es en het agrarisch landschap.

(19)

7. Oude Groningerstraat, Spekstoep en Oude Wildervanksterweg (welstandsgebied niet- planmatige uitbreiding)

(20)

8. Asserstraat en Oelenboom met zicht naar gletsjerkuil (welstandsgebied niet-planmatige uitbreiding en groengebied)

Positieve karakteristieken 1. bebouwing: georiënteerd op de weg, vrijstaand en individueel herkenbaar, afwisseling tussen grote en

kleine volumes, afwisseling in afstand tussen de gebouwen onderling, licht verspringende voorgevelrooilijn, nokrichtingen merendeels loodrecht op de weg en lage gootlijnen.

2. groenstructuur: eiken in de bermen langs de wegen en op grasvlakken.

3. bermen en bestrating: gras en roodbruin gebakken klinkers.

(21)

9. Gasselterweg, Parallelweg en het zuidelijkste deel van de Stationsstraat (welstandsgebied

niet-planmatige uitbreiding)

(22)

10. Molenstraat en nieuwe brink met planmatige woningbouw uit de wederopbouwperiode (welstandsgebied planmatig ontworpen uitbreiding)

De landelijke sfeer die dit gebied uitademt is geïnspireerd op de tuinstadgedachte van de Engelsman Ebenezer Howard uit 1898. De tuinstadgedachte is hier uitgewerkt als nieuw Drents brinkje. Deze planmatig ontworpen uitbreiding is de eerste fase van de uitbreiding van Gieten op de noordes.

Om snel aan de grote vraag van volkshuisvesting te voldoen is in 1949, tijdens de wederopbouwperiode, de duplexwoning ontwikkeld met steun van het Rijk. De voormalige duplexwoningen aan de Molenstraat zijn ontworpen als traditionele cottages in de geest van de tuinstadgedachte.

Positieve karakteristieken 1. bebouwing: georiënteerd op de brink, vrijstaande bescheiden bouwvolumes, afstand tussen de

gebouwen onderling is gelijkmatig, overhoeks ten opzichte van de weg geplaatst, oorspronkelijke verwantschap in architectuur is merendeels nog aanwezig, lage gootlijnen en nokrichtingen van de hoofdgebouwen gericht naar de brink.

2. groenstructuur: linden op de brink aan de zijde van de Naweg en eiken op de brink aan de zijde van de Julianalaan.

3. bermen en bestrating: gras en roodbruin gebakken klinkers met molgoten.

4. overgang openbaar privé: beukenhagen.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :