Continuerooster. Gezamenlijk Positief. Gezamenlijk Negatief. Gezamenlijk algemeen. Individiueel positief. + zelfde ritme voor iedereen 2

Hele tekst

(1)

Gezamenlijk Positief Continurooster:

+ woensdagmiddag vrijdag 5

+ iets meer vrije tijd in de middag 3

+ eventueel langere pauzes mogelijk 1

+ geen gehaast tussen de middag voor kinderen en ouders (op en neer) 3

+ gestructureerde start van de middag 1

+ samen eten en daarna spelen (pauze) 1

+ vrijwel gelijk aan huidige model 1

Gezamenlijk Negatief Continurooster:

- verplicht op school blijven 1

- te weinig ontspanning tussen de middag -> minder concentratie in de middag 4 - geen meerwaarde in vergelijking met vijf gelijke dagen model 1

- verschillende dagen nog weinig tijdwinst na school 1

- afhankelijkheid vrijwilligers 3

- kosten overblijven 1

- kosten opvang 1

Gezamenlijk algemeen Continurooster:

Hoe gaat het met opvang lunch? Ouders? Vertrouwen? 1

Liever niet, werk je met gediplomeerde overblijvers? 1

Wordt door ons afgeraden! 2

Proefdraaien in januari/februari 1

Individiueel positief Continurooster:

+ zelfde ritme voor iedereen 2

+ woensdagmiddag vrijdag 5

+ voorbereiding naar het voortgezet onderwijs 2

+ spelen tussen de middag, zo meer samen met groep/vriendinnen 2

+ rust tussen de middag? 3

+ ontspanning zonder leraar 1

+ minder traffic 2

+ meer vrije tijd voor sport, spel, huiswerk 7

+ meer ruimte om pauze langer te maken voor meer ontspanning op school buiten alleen

de lunch 1

+ mama ziet haar kinderen voordat ze gaat werken 1

Continuerooster

(2)

+ lunch 1

+ kortere middagpauze op school/in klas 2

+- kinderen zijn verschillend; de ene vindt overblijven leuk de ander niet 1

+ geen overblijven 1

+ geen grote verandering = goed voor sommige kinderen die slecht tegen veranderingen

kunnen 1

+ fijn dat de schooldag korter is 1

+ begintijden 08.45 uur 1

Individiueel negatief Continurooster:

- ze willen liever naar huis voor de lunch 1

- weinig meerwaarde t.o.v. huidig rooster 1

- vrijwilligers overblijven w.s. moeilijk te vinden 6

- vrijdag vrij i.v.m. overgang naar groep 3 2

- te lang 1

- sluit minder goed aan op bioritme van kind 1

- pauze te kort 2

- overblijven met kosten? 1

- overblijven met ‘vreemde’ overblijfouders 1

- opvang na 14.45 uur lastig te regelen 5

- niet evenwichtig 1

- minder gezamenlijk lunch als gezin + opa/oma 3

- met z’n allen overblijven met overblijfmoeders niet fijn 1

- klassen worden steeds groter, teveel rumoer in de pauze 1

- kinderen hebben nog verschillende dagen (verschil onder- en bovenbouw) 1 - kind kan niet geheel zijn verhaal kwijt tussen de middag of even ontspannen 3

- eindtijden 14.45 uur 1

- effecten op het kind zijn niet onderzocht 1

- buiten pauze geen controle 1

- alleen niet meer ophalen als ouder voordeel eindtijd + meer speeltijd voordeel voor

kind valt tegen/mee 1

Individueel aandachtspunten Continuerooster

Wie is verantwoordelijk tijden overblijfmoment? Gezag door ouders van andere kinderen;

mogelijk ander normen&waarden, regels etc.? 6

Heeft niet het voordeel van 5 vaste dagen 1

Eten kinderen wel? Is er controle op? Waar blijft de zorg van ouders 1

Dit model heeft niet mijn voorkeur 1

Voorkeur voor dit model 1

(3)

Gezamenlijk Positief Huidige model

Woensdagmiddag vrij 6

Rust thuis, meer concentratie in de middag, gezelliger dat ze even thuis

zijn, kunnen even hun verhaal doen 3

minder kosten opvang 1

Gezamenlijk Negatief Huidige model

overgang op de vrijdag van groep 2 naar 3 is erg groot 1

Lange dag, minder ruimte vrije tijd/eigen tijd, laat uit school 5

Klokkijken, op en neer gereis 4

Minder ruimte voor fysio, dokter etc. moet nu vaak onder schooltijd of op

woensdagmiddag 1

Tijd tussen de middag is te lang 3

minder structuur dan vijf gelijke dagen 1

Individiueel positief Huidige model

vrije vrijdag voor kleuters relaxed 1

Woensdagmiddag vrij, goed rooster, het is wat het is, bekend,

rustmoment tussen de middag 12

Niet zoveel opvang hoeven regelen 3

contact met ouders 1

Individiueel negatief Huidige model

het was al zo toen de kinderen hier kwamen 2

school begint te laat, Lunch te lang, school te laat uit, na 15.30 uur weinig

vrije tijd/korte tijd om af te spreken. 11

Gesleur met kinderen, op en neer rijden, traffic, klokkijken 10

Opvang regelen, overblijven, bij late dienst zie ik mijn kinderen niet 6

Overgang naar groep 3 is groot 2

Buitenschoolse activiteiten beginnen laat of sluiten niet aan 3

geen structuur 1

Huidige model

(4)

Gezamenlijk Positief 5 gelijke dagen

structuur 7

lange vrije middag 4

alle kinderen dezelfde tijden/dagen 2

meer ruimte voor eigen tijd 2

relatief vroeg uit 1

geen gehaast tussen de middag 1

meer ruimte therapie, tandarts, dokter etc. 1

eten in klas is rustiger, dan met overblijven 1

betere combinatie met werk 1

Gezamenlijk negatief 5 gelijke dagen

meer kosten opvang 2

geen/te weinig ontspanning 2

belasting leerkracht -> gaat ten koste van prestaties 2 krijgen de kleinere kinderen hun eten op -> genoeg rust, niet

teveel prikkels (komen daar schoolbreed afspraken over) 2

woensdagmiddag 1

te korte pauze 1

controle over eten en drinken? 1

Individueel positief 5 gelijke dagen

structuur, rust 12

gelijke dagen (1x naar school) 6

meer speling vrije tijd, meer speelmogelijkheden met andere kinderen 6

tussen de middag op school eten 4

op tijd school uit 2

afspraken maken dokter etc. 5

alle kinderen gelijke en overblijven bij leraar/lerares is rustiger 2

5 gelijke dagen

(5)

Voor!! 3

meer qualitytime thuis 2

betere focus op schoolwerk door kortere tijd op school (in ieder geval voor

het gevoel) 2

duidelijkheid bij de kinderen 2

geen kosten voor overblijven 2

korte pauze 2

groep 1-8 op vrijdag naar school 1

minder traffic 1

begintijden x 1

na 5 uur werken met een half uur eten met de kinderen is heel lang; rust is rust. Als het een kwartier eten is en een kwartier buiten spelen is het wat

anders 1

mijn werktijden sluiten beter aan bij dit model 1

misschien meer motivatie/gedrevenheid kind door continuïteit 1

kinderen die nu slecht eten….zien eten doet eten 1

minder gezoek om vrijwilligers te zoeken voor TSO 1

regelmaat voor werkende ouder 1

advies eten kinderen 1

liever 08.30 uur start, 14.00 uur klaar 1

alleen maar positieve verhalen van ouders en leerkrachten 1 groep 1-2 ook op vrijdag; nu is de stap naar groep 3 erg groot. (groep 1 kan

eventueel nog thuisblijven -> geen leerplicht tot 5 jaar). Kinderen wennen er dan al aan en weten niet beter. Groep 3 is een erg belangrijk jaar (belangrijkste?) en nu erg vermoeiend, omdat ze niet gewend zijn op

vrijdag naar school te gaan 1

sommige sporten wel al uitvoerbaar na school 1

Individueel negatief 5 gelijke dagen

veel meer BSO nodig 7

pauze te kort om te eten 3

korte tijd voor ontspanning tijdens lunch en ‘even’ weg van school 2

(6)

langere ochtend/dag van de leerkracht kan te vermoeiend zijn. Tijd voor

overleg na school wel langer 2

lange tijd achter elkaar voor het kind 2

te lang in de klas 2

onrustig 2

vermoeiende dagen; korte pauze 2

hele schooltijd bij leerkracht 2

geen vrij woensdagmiddag 1

5 dagen achter elkaar hetzelfde vind ik niet spannend voor kinderen 1

indtijden 1

geen gezamenlijke lunch als gezin tussen de middag 1

liever andere opvangorganisatie voor BSO 1

afspraken met de juf of meester na school i.v.m. pauze van de juf/meester 1

gespannen juf/meester 1

minder contact met andere klassen tijdens schooltijd 1

bij late dienst zie ik de kinderen de hele dag niet 1

geen hele middag vrij 1

stap voor de jongste te groot 1

te zwaar voor kids 1

effecten onderzoeken op het kind x 1

minst gunstige vorm m.b.t. bioritme; daluren 12.00-14.30 uur 1

uitdaging voor de leraar 1

lange dagen voor groep 1-2 als ze ook op vrijdag naar school moeten 1 Individueel algemeen 5 gelijke dagen

hoe ziet BSO er uit op vrijdag en woensdag? 1

Afspraken maken over wat te eten bij overblijven 1

Samenstelling eten? Voldoende drinken? Gezond drinken? Wordt er voldoende gegeten? (controle)1 Nemen de kinderen na (de korte pauze) nog wel wat op in de lessen na de pauze?1

Voorkeur voor dit rooster! 1

Voorkeur voor vijf gelijke dagen; wel graag 08.30 uur beginnen 1

(7)

Dit heeft onze voorkeur! 1

08.30 uur starten 1

2 stemmen van 4 voor, verkeersveiligheid 1

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :