oplossingen van Jobat.bE marc van de woestijne online development manager

Hele tekst

(1)

marc van dE woEstiJnE

onlinE dEvElopmEnt managEr

Jobat.be groeide de laatste maanden uit tot de online referentie in zijn segment. Onze jobsite tekent een opvallende groei op.

De CIM Metriweb-cijfers illustreren dit. De surfers appreciëren duidelijk de inspanningen die wij leveren om permanent onze service te verbeteren.

Bij Jobat.be draait alles om de gebruiker. Wij willen onze bezoekers snel en efficiënt vooruit helpen met hun carrière.

Hoe? Door ten allen tijde gemakkelijk en eenvoudig in gebruik te zijn. En door de surfer enkel relevante informatie aan te bieden.

Zo maakt Jobat.be dagelijks de belofte ‘carrièremaker’ waar en geven wij uw arbeidsmarktcommunicatie een maximaal

rendement.

In het najaar gaan wij nog een hele stap verder. Jobat.be profi- leert zich meer dan ooit als de meest innovatieve, flexibele en betrouwbare partner op de markt. Wij zijn ervan overtuigd dat wij de perfecte oplossing voor uw rekruteringsbehoefte kunnen uitwerken. Graag luisteren wij naar uw uitdagingen en kiezen we samen met u resoluut voor groei! U ontdekt ons vernieuwde productengamma op de volgende bladzijden.

dE oplossingEn

van Jobat.bE

(2)

11

dE oplossingEn

van Jobat.bE

(3)

online Respons Pro E 3.000

Jobposting (8 weken jobat.be & MultiChannel + Jobviewer) + topjob – bovenaan verwante zoekresultaten gedurende 1 week + targetmailing op 1000 adressen

+ 50 CV-credits

+ Google Adwords campagne*

online Respons go E 2.000

Jobposting (8 weken jobat.be & MultiChannel + Jobviewer) + topjob – bovenaan verwante zoekresultaten gedurende 1 week + targetmailing op 500 adressen

+ 35 CV-credits

+ Google Adwords campagne*

online Respons adwords E 1.500

Jobposting (8 weken jobat.be & MultiChannel + Jobviewer) + Google Adwords campagne*

+ Bedrijfspagina - 1 jaar

REsPoNs

onlinE oplossingEn Jobat.bE

joBPostINg joBat.BE & MultIchaNNEl

1 job

8 weken E 856

2 jobs “

E 1.700

3 jobs “

E 2.300

4 jobs “

E 2.800

5 jobs “

E 3.250

10 jobs “

E 4.903

20 jobs “

E 7.975

50 jobs “

E 11.985

Meer dan 50 jobs “ prijs op aanvraag

1 slot (online jobpositie vrij in te vullen gedurende het hele jaar)

1 jaar E 4.903

toeslag topjob - 1 week

1 week E 800

Uw job bovenaan verwante zoekresultaten gedurende 1 week

toeslag huisstijl eenmalig 8 weken E 500

Een jobposting in uw eigen huisstijl

toeslag huisstijl - jaar

1 jaar E 1.500

Al uw jobpostings in eigen huisstijl gedurende 1 jaar

* Om uw respons te verhogen plaatsen wij een Google Adwords campagne voor uw job.

(4)

informatiE ovEr formatEn &

dEadlinEs vanaf p.28

* Om uw respons te verhogen plaatsen wij een Google Adwords campagne voor uw job.

Visibiliteit XXl- actief & latent 1 week E 6.000

Overlayer op homepage – Capping 2

+ Leaderboard op homepage + Jobresultaten + Artikelpagina’s + Bedrijfspagina

Visibiliteit XXl- actief 1 week E 5.000

Overlayer op homepage – Capping 2

+ Leaderboard op homepage + Jobresultaten + Bedrijfspagina

Visibiliteit Xl- actief & latent 1 week E 3.500

IMU op homepage + Jobresultaten + Artikelpagina’s + Bedrijfspagina

Visibiliteit Xl- actief 1 week E 2.500

IMU op homepage + Jobresultaten + Bedrijfspagina

Visibiliteit Xl- Direct 1 week E 3.000

IMU op Nieuwsbrieven Jobat Express + Jobat Kort + Bedrijfspagina

Visibiliteit homepage /jobresultaten / artikelpagina’s

Overlayer - Capping 2 (Homepage)

1 week

E 2.500

Leaderboard (Homepage of Jobresultaten of Artikelpagina’s)

1 week

E 1.800

IMU (Homepage of Jobresultaten of Artikelpagina’s)

1 week

E 2.200 Visibiliteit Nieuwsbrieven

IMU in Jobat Express (mailing met jobs op maat)

E 2.200

IMU in Jobat Kort (informatieve newsletter)

E 2.200 Visibiliteit Bedrijfspagina - bedrijfssite - bedrijfsvideo

Bedrijfspagina – 1 pagina 1

jaar

E 1.000

Bedrijfssite – Meerdere pagina’s

1 jaar

E 3.000

Bedrijfsvideo (inclusief videoproductie) 1

jaar

z 2.000

oNlINE EMPloYER BRaNDINg

13

(5)

socIalE NEtWERkEN

Jobposting op jobat.be + LinkedIn + Facebook + 5 relevante blogs E 2.000

Wat Is 8 WEkEN joBat.BE & MultIchaNNEl + joBVIEWER?

- Uw job wordt op jobat.be geplaatst en getoond via Jobviewer, waardoor uw visibiliteit in de jobzoekresultaten vergroot.

- MultiChannel is een mix van vdab.be, standaard.be, nieuwsblad.be, skynet.be, guido.be, Jobat Mobile en de grootste relevante vaksites in verschillende segmenten (sales, ICt, engineering, marketing, ...).

Jobat plaatst voor u uw jobposting door op deze gespecialiseerde sites. De selectie wordt geoptimaliseerd in functie van uw job om tot de hoogste respons te komen.

cV DataBasE

35 CV-credits E 856

50 CV-credits E 1.250

100 CV-credits E 2.300

150 CV-credits E 3.200

200 CV-credits E 3.900

250 CV-credits E 4.500

300 CV-credits E 5.100

350 CV-credits E 5.400

400 CV-credits E 6.100

450 CV-credits E 6.500

500 CV-credits E 6.900

taRgEtMaIlINg

Opstartkosten E 500

Per verstuurde mail E 2,5

(6)

15

informatiE ovEr formatEn

& dEadlinEs vanaf p.28

(7)

formatEn onlinE advErtErEn

BEstaNDstYPE

IAB-richtlijn:

- De animatie in een advertentie mag maximaal drie maal herhaald worden, in totaal mag de animatie 15 seconden duren.

- Jpeg, Gif of Flash.

FoRMatEN EN BEstaNDsgRoottE

overlayer

- 640 x 480 pixels - Max. 100 kb

- Verplicht: close button, IABcloseAD()

- Duur: max. 8 seconden, zonder herhaling van de animatie

IMu

- 300 x 250 pixels - Max. 40 kb

leaderboard

- 960 x 119 pixels - Max. 45 kb

Blogadvertentie

- 160 x 150 pixels - Max. 60 kb

Blogadvertentie extendable

- Breedte: tot 480 pixels - Hoogte: 160 tot 480 pixels

- Max. 60 kb (video wordt apart gehost en niet in dit maximum meegerekend)

IMu in de newsletters Express en kort

- 300 x 250 pixels - Max. 40 kb

Bedrijfspagina & bedrijfssite

- 1 htmlpagina

- Maximumbreedte: 600 pixels

- CSS: enkel inline styles, geen attributen in bodytag - Voorbeeld: zie www.jobat.be/bedrijfsfiche

Mailing

- 1 HtML-document

- Maximum breedte: 600 pixels - Geen Flash

- titel voor de mailing aanleveren

- De stylesheet in het HtML-document verwerken en niet extern oproepen

(8)

33

oVERlaYER

IMu lEaDERBoaRD

BEDRIjFsPagINa joBVIEWER

toPjoBs

(9)

Op deze brochure zijn de algemene verkoopsvoorwaarden van Corelio N.V. van toepassing. De inhoud van deze brochure is geregistreerd en auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektro- nisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever Corelio. Jobat® en Jobtimiser®, MultiChannel® en Jobviewer® zijn geregistreerde handelsmerken van Corelio.

V.U.: Hans De rore, Corelio, A. Gossetlaan 32 - 1702 Groot Bijgaarden - Belgium.

(10)

25 27

A. Gossetlaan 32 - 1702 Groot-Bijgaarden tel.: 02/467 27 27

Fax: 02/467 97 97 E-mail: info@jobat.be www.jobat.be

www.corelio.be

BtW BE 0463.753.931 rPr Brussel VG.1237/B

Inspired by

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :