• No results found

Bijlagen bij: Vogelpest Epidemie 2003: Gevolgen voor de volksgezondheid | RIVM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Bijlagen bij: Vogelpest Epidemie 2003: Gevolgen voor de volksgezondheid | RIVM"

Copied!
198
0
0

Hele tekst

(1)
(2)

RIVM Rapport 630940002 pag. 2 van 198

(3)

Inhoud

A LEDEN STUURGROEP EN WETENSCHAPPELIJKE ADVIESCOMISSIE... 5

A1 LEDEN STUURGROEP... 7

A2 LEDEN WETENSCHAPPELIJKE ADVIES COMMISSIE... 8

B BRIEF AAN TWEEDE KAMER: GEZONDHEIDSONDERZOEK BIJ CALAMITEITEN... 9

C ONDERZOEKSVOORSTELLEN ... 15

C1 ONDERZOEKSVOORSTEL GELDERSE VALLEI... 16

C2 UITBREIDING ONDERZOEKSVOORSTEL TOT BRABANT EN ZUID LIMBURG (ZUID NEDERLAND)... 32

C3 ONDERZOEKSVOORSTEL VOOR HET CONTACTONDERZOEK... 39

D VRAGENLIJSTEN... 43

D1 VRAGENLIJST VOOR OPNEMING IN HET CASUSREGISTER... 44

D2 VRAGENLIJST VOOR HET CONTACTONDERZOEK... 50

D3 VRAGENLIJSTEN VOOR PLUIMVEEHOUDERS... 65

D4 AANVULLENDE VRAGEN VOOR PLUIMVEEHOUDERS IN ZUID –NEDERLAND... 89

D5 VRAGENLIJSTEN VOOR PERSONEN INGEZET BIJ DE BESTRIJDING... 91

E INSTRUCTIES... 113

E1 INSTRUCTIE VOOR MONSTERAFNAME IN HET KADER VAN HET CASUSREGISTER... 114

E2 INSTRUCTIE VOOR MONSTERAFNAME IN HET KADER VAN HET CONTACTONDERZOEK... 116

E3 INSTRUCTIES MONSTERAFNAME TBV GGD-EN, HUISARTSEN EN ZIEKENHUIZEN... 117

F CORRESPONDENTIE AAN ONDERZOEKSPOPULATIE... 119

F1 BRIEF AAN PLUIMVEEHOUDERS VAN BESMETTE LOCATIES GELDERSE VALLEI... 120

F2 BRIEF AAN PLUIMVEEHOUDERS VAN PREVENTIEF GERUIMDE LOCATIES GELDERSE VALLEI... 123

F3 BRIEF AAN PLUIMVEEHOUDERS IN HET TOEZICHTSGEBIED GELDERSE VALLEI... 125

F4 BRIEF AAN PLUIMVEEHOUDERS IN ZUID NEDERLAND... 127

F5 BRIEF AAN ARBEIDSKRACHTEN OP PLUIMVEEBEDRIJVEN IN DE GELDERSE VALLEI... 129

F6 BRIEF AAN PERSONEN INGEZET BIJ DE BESTRIJDING... 131

F7 HERINNERINGSBRIEF... 133

F8 INFORMATIEMATERIAAL... 139

G OVERIGE BERICHTGEVING ... 141

G1 BRIEVEN AAN LOKALE OVERHEID,GGD-EN EN HUISARTSEN... 142

G2 BRIEVEN AAN HULPVERLENINGSINSTANTIES... 143

G3 PERSBERICHTEN... 146

G4 NIEUWSBERICHT... 148

H DIERZIEKTE INFORMATIESYSTEEM: DATAMODEL KLASSIEKE VOGELPEST ... 151

I INTERVIEWS MET VERSCHILLENDE GROEPEN BETROKKENEN ... 153

I1 INTERVIEWSCHEMAS... 154

I2 LESSEN VOOR DE TOEKOMST VOLGENS GEINTERVIEWDEN... 160

J RATIONALE INCLUSIE/EXCLUSIE DOELGROEPEN ... 163

J1 BUITENLANDSE RUIMERS... 161

J2 HOBBY-PLUIMVEEHOUDERS... 168

K ARTIKEL FOUCHIER ET AL. (2004) ... 171

RIVM Rapport 630940002 pag. 3 van 198

(4)

RIVM Rapport 630940002 pag. 4 van 198

(5)

RIVM Rapport 630940002 pag. 5 van 198

(6)

RIVM Rapport 630940002 pag. 6 van 198

(7)

RIVM Rapport 630940002 pag. 7 van 198

(8)

RIVM Rapport 630940002 pag. 8 van 198

(9)

RIVM Rapport 630940002 pag. 9 van 198

(10)

RIVM Rapport 630940002 pag. 10 van 198

(11)

RIVM Rapport 630940002 pag. 11 van 198

(12)

RIVM Rapport 630940002 pag. 12 van 198

(13)

RIVM Rapport 630940002 pag. 13 van 198

(14)

RIVM Rapport 630940002 pag. 14 van 198

(15)

RIVM Rapport 630940002 pag. 15 van 198

(16)

RIVM Rapport 630940002 pag. 16 van 198

(17)

RIVM Rapport 630940002 pag. 17 van 198

(18)

RIVM Rapport 630940002 pag. 18 van 198

(19)

RIVM Rapport 630940002 pag. 19 van 198

(20)

RIVM Rapport 630940002 pag. 20 van 198

(21)

RIVM Rapport 630940002 pag. 21 van 198

(22)

RIVM Rapport 630940002 pag. 22 van 198

(23)

RIVM Rapport 630940002 pag. 23 van 198

(24)

RIVM Rapport 630940002 pag. 24 van 198

(25)

RIVM Rapport 630940002 pag. 25 van 198

(26)

RIVM Rapport 630940002 pag. 26 van 198

(27)

RIVM Rapport 630940002 pag. 27 van 198

(28)

RIVM Rapport 630940002 pag. 28 van 198

(29)

RIVM Rapport 630940002 pag. 29 van 198

(30)

RIVM Rapport 630940002 pag. 30 van 198

(31)

RIVM Rapport 630940002 pag. 31 van 198

(32)

RIVM Rapport 630940002 pag. 32 van 198

(33)

RIVM Rapport 630940002 pag. 33 van 198

(34)

RIVM Rapport 630940002 pag. 34 van 198

(35)

RIVM Rapport 630940002 pag. 35 van 198

(36)

RIVM Rapport 630940002 pag. 36 van 198

(37)

RIVM Rapport 630940002 pag. 37 van 198

(38)

RIVM Rapport 630940002 pag. 38 van 198

(39)

RIVM Rapport 630940002 pag. 39 van 198

(40)

RIVM Rapport 630940002 pag. 40 van 198

(41)

RIVM Rapport 630940002 pag. 41 van 198

(42)

RIVM Rapport 630940002 pag. 42 van 198

(43)

RIVM Rapport 630940002 pag. 43 van 198

(44)

RIVM Rapport 630940002 pag. 44 van 198

(45)

RIVM Rapport 630940002 pag. 45 van 198

(46)

RIVM Rapport 630940002 pag. 46 van 198

(47)

RIVM Rapport 630940002 pag. 47 van 198

(48)

RIVM Rapport 630940002 pag. 48 van 198

(49)

RIVM Rapport 630940002 pag. 49 van 198

(50)

RIVM Rapport 630940002 pag. 50 van 198

(51)

RIVM Rapport 630940002 pag. 51 van 198

(52)

RIVM Rapport 630940002 pag. 52 van 198

(53)

RIVM Rapport 630940002 pag. 53 van 198

(54)

RIVM Rapport 630940002 pag. 54 van 198

(55)

RIVM Rapport 630940002 pag. 55 van 198

(56)

RIVM Rapport 630940002 pag. 56 van 198

(57)

RIVM Rapport 630940002 pag. 57 van 198

(58)

RIVM Rapport 630940002 pag. 58 van 198

(59)

RIVM Rapport 630940002 pag. 59 van 198

(60)

RIVM Rapport 630940002 pag. 60 van 198

(61)

RIVM Rapport 630940002 pag. 61 van 198

(62)

RIVM Rapport 630940002 pag. 62 van 198

(63)

RIVM Rapport 630940002 pag. 63 van 198

(64)

RIVM Rapport 630940002 pag. 64 van 198

(65)

RIVM Rapport 630940002 pag. 65 van 198

(66)

RIVM Rapport 630940002 pag. 66 van 198

(67)

RIVM Rapport 630940002 pag. 67 van 198

(68)

RIVM Rapport 630940002 pag. 68 van 198

(69)

RIVM Rapport 630940002 pag. 69 van 198

(70)

RIVM Rapport 630940002 pag. 70 van 198

(71)

RIVM Rapport 630940002 pag. 71 van 198

(72)

RIVM Rapport 630940002 pag. 72 van 198

(73)

RIVM Rapport 630940002 pag. 73 van 198

(74)

RIVM Rapport 630940002 pag. 74 van 198

(75)

RIVM Rapport 630940002 pag. 75 van 198

(76)

RIVM Rapport 630940002 pag. 76 van 198

(77)

RIVM Rapport 630940002 pag. 77 van 198

(78)

RIVM Rapport 630940002 pag. 78 van 198

(79)

RIVM Rapport 630940002 pag. 79 van 198

(80)

RIVM Rapport 630940002 pag. 80 van 198

(81)

RIVM Rapport 630940002 pag. 81 van 198

(82)

RIVM Rapport 630940002 pag. 82 van 198

(83)

RIVM Rapport 630940002 pag. 83 van 198

(84)

RIVM Rapport 630940002 pag. 84 van 198

(85)

RIVM Rapport 630940002 pag. 85 van 198

(86)

RIVM Rapport 630940002 pag. 86 van 198

(87)

RIVM Rapport 630940002 pag. 87 van 198

(88)

RIVM Rapport 630940002 pag. 88 van 198

(89)

RIVM Rapport 630940002 pag. 89 van 198

(90)

RIVM Rapport 630940002 pag. 90 van 198

(91)

RIVM Rapport 630940002 pag. 91 van 198

(92)

RIVM Rapport 630940002 pag. 92 van 198

(93)

RIVM Rapport 630940002 pag. 93 van 198

(94)

RIVM Rapport 630940002 pag. 94 van 198

(95)

RIVM Rapport 630940002 pag. 95 van 198

(96)

RIVM Rapport 630940002 pag. 96 van 198

(97)

RIVM Rapport 630940002 pag. 97 van 198

(98)

RIVM Rapport 630940002 pag. 98 van 198

(99)

RIVM Rapport 630940002 pag. 99 van 198

(100)

RIVM Rapport 630940002 pag. 100 van 198

(101)

RIVM Rapport 630940002 pag. 101 van 198

(102)

RIVM Rapport 630940002 pag. 102 van 198

(103)

RIVM Rapport 630940002 pag. 103 van 198

(104)

RIVM Rapport 630940002 pag. 104 van 198

(105)

RIVM Rapport 630940002 pag. 105 van 198

(106)

RIVM Rapport 630940002 pag. 106 van 198

(107)

RIVM Rapport 630940002 pag. 107 van 198

(108)

RIVM Rapport 630940002 pag. 108 van 198

(109)

RIVM Rapport 630940002 pag. 109 van 198

(110)

RIVM Rapport 630940002 pag. 110 van 198

(111)

RIVM Rapport 630940002 pag. 111 van 198

(112)

RIVM Rapport 630940002 pag. 112 van 198

(113)

RIVM Rapport 630940002 pag. 113 van 198

(114)

RIVM Rapport 630940002 pag. 114 van 198

(115)

RIVM Rapport 630940002 pag. 115 van 198

(116)

RIVM Rapport 630940002 pag. 116 van 198

(117)

RIVM Rapport 630940002 pag. 117 van 198

(118)

RIVM Rapport 630940002 pag. 118 van 198

(119)

RIVM Rapport 630940002 pag. 119 van 198

(120)

RIVM Rapport 630940002 pag. 120 van 198

(121)

RIVM Rapport 630940002 pag. 121 van 198

(122)

RIVM Rapport 630940002 pag. 122 van 198

(123)

RIVM Rapport 630940002 pag. 123 van 198

(124)

RIVM Rapport 630940002 pag. 124 van 198

(125)

RIVM Rapport 630940002 pag. 125 van 198

(126)

RIVM Rapport 630940002 pag. 126 van 198

(127)

RIVM Rapport 630940002 pag. 127 van 198

(128)

RIVM Rapport 630940002 pag. 128 van 198

(129)

RIVM Rapport 630940002 pag. 129 van 198

(130)

RIVM Rapport 630940002 pag. 130 van 198

(131)

RIVM Rapport 630940002 pag. 131 van 198

(132)

RIVM Rapport 630940002 pag. 132 van 198

(133)

RIVM Rapport 630940002 pag. 133 van 198

(134)

RIVM Rapport 630940002 pag. 134 van 198

(135)

RIVM Rapport 630940002 pag. 135 van 198

(136)

RIVM Rapport 630940002 pag. 136 van 198

(137)

RIVM Rapport 630940002 pag. 137 van 198

(138)

RIVM Rapport 630940002 pag. 138 van 198

(139)

RIVM Rapport 630940002 pag. 139 van 198

(140)

RIVM Rapport 630940002 pag. 140 van 198

(141)

RIVM Rapport 630940002 pag. 141 van 198

(142)

RIVM Rapport 630940002 pag. 142 van 198

(143)

RIVM Rapport 630940002 pag. 143 van 198

(144)

RIVM Rapport 630940002 pag. 144 van 198

(145)

RIVM Rapport 630940002 pag. 145 van 198

(146)

RIVM Rapport 630940002 pag. 146 van 198

(147)

RIVM Rapport 630940002 pag. 147 van 198

(148)

RIVM Rapport 630940002 pag. 148 van 198

(149)

RIVM Rapport 630940002 pag. 149 van 198

(150)

RIVM Rapport 630940002 pag. 150 van 198

(151)

RIVM Rapport 630940002 pag. 151 van 198

(152)

RIVM Rapport 630940002 pag. 152 van 198

(153)

RIVM Rapport 630940002 pag. 153 van 198

(154)

RIVM Rapport 630940002 pag. 154 van 198

(155)

RIVM Rapport 630940002 pag. 155 van 198

(156)

RIVM Rapport 630940002 pag. 156 van 198

(157)

RIVM Rapport 630940002 pag. 157 van 198

(158)

RIVM Rapport 630940002 pag. 158 van 198

(159)

RIVM Rapport 630940002 pag. 159 van 198

(160)

RIVM Rapport 630940002 pag. 160 van 198

(161)

RIVM Rapport 630940002 pag. 161 van 198

(162)

RIVM Rapport 630940002 pag. 162 van 198

(163)

RIVM Rapport 630940002 pag. 163 van 198

(164)

RIVM Rapport 630940002 pag. 164 van 198

(165)

RIVM Rapport 630940002 pag. 165 van 198

(166)

RIVM Rapport 630940002 pag. 166 van 198

(167)

RIVM Rapport 630940002 pag. 167 van 198

(168)

RIVM Rapport 630940002 pag. 168 van 198

(169)

RIVM Rapport 630940002 pag. 169 van 198

(170)

RIVM Rapport 630940002 pag. 170 van 198

(171)

K Artikel van Fouchier et al. (2004)

RIVM Rapport 630940002 pag. 171 van 198

(172)

RIVM Rapport 630940002 pag. 172 van 198

(173)

RIVM Rapport 630940002 pag. 173 van 198

(174)

RIVM Rapport 630940002 pag. 174 van 198

(175)

RIVM Rapport 630940002 pag. 175 van 198

(176)

RIVM Rapport 630940002 pag. 176 van 198

(177)

RIVM Rapport 630940002 pag. 177 van 198

(178)

RIVM Rapport 630940002 pag. 178 van 198

(179)

RIVM Rapport 630940002 pag. 179 van 198

(180)

RIVM Rapport 630940002 pag. 180 van 198

(181)

RIVM Rapport 630940002 pag. 181 van 198

(182)

RIVM Rapport 630940002 pag. 182 van 198

(183)

RIVM Rapport 630940002 pag. 183 van 198

(184)

RIVM Rapport 630940002 pag. 184 van 198

(185)

RIVM Rapport 630940002 pag. 185 van 198

(186)

RIVM Rapport 630940002 pag. 186 van 198

(187)

RIVM Rapport 630940002 pag. 187 van 198

(188)

RIVM Rapport 630940002 pag. 188 van 198

(189)

RIVM Rapport 630940002 pag. 189 van 198

(190)

RIVM Rapport 630940002 pag. 190 van 198

(191)

RIVM Rapport 630940002 pag. 191 van 198

(192)

RIVM Rapport 630940002 pag. 192 van 198

(193)

RIVM Rapport 630940002 pag. 193 van 198

(194)

RIVM Rapport 630940002 pag. 194 van 198

(195)

RIVM Rapport 630940002 pag. 195 van 198

(196)

RIVM Rapport 630940002 pag. 196 van 198

(197)

RIVM Rapport 630940002 pag. 197 van 198

(198)

RIVM Rapport 630940002 pag. 198 van 198

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

In Nederland is het virus niet aangetroffen, maar het bureau LCI was in hoogste staat van paraatheid en zorgde voor verspreiding van actuele informatie onder professionals en

Losstaand van hoe deze elektriciteit wordt ingekocht (eigen productie met wk–installatie of inkoop van uit het openbare net of een combinatie), wat een grote invloed heeft op het

De milieueffecten die in deze studie aan bod komen zijn verzuring – van acht natuurtypen door specifiek vier vor- men van landbouw – en versnippering van natuur – door

For those patients at high risk of developing colon cancer (eg, those with in flammatory bowel disease or with at least two first-degree relatives who had colon or rectal cancer or

Of course, these networks require the existence of some physical facilities in order to connect (i) the terminals or devices of the end- users of the Internet, and (ii)

op de Intensive Care voor het vaststellen van de mate van longoedeem en de te volgen behandelstrategie bij de septische

zoönotische ziekteverwekkers, waaronder hantavirussen bij bruine en zwarte ratten, maar SEOV was nog niet eerder in Nederland in ratten aangetoond, al waren er eerder

Further investigation at the risk assessment level indicated that the safety of residues of GM MBCAs and their newly produced metabolites (as a consequence of the

Maat voor de statistische onzekerheid van een schatting, hier de OR ID die in de laatste 6 maanden voor het interview heeft gespoten een periode van langdurig minstens 6 uur

The implications of these findings for the European policy for Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) guidelines are an urgent need for

Based on the current peer review, it can be concluded that the AWARE method provides an indication of the standardized risk and hazard of products based on a limited method

Deze richtlijn definieert verontreiniging als ‘de directe of indirecte inbreng door menselijke activiteiten van stoffen of warmte in lucht, water of bodem die de gezondheid van

Op nationaal niveau wordt het beleid voor het thema gezondheid en milieu vooral vastgesteld door de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)

energy losses incurred by a generating unit, outside the management control (e.g. flooding of the coal mines), expressed as the energy lost divided by the total potential energy

In addition to the development of a new measuring instrument, the investigation set out to meet three other aims: to establish how different categories of parent-child

The study will explore the supply side of the labour market, which consists of unemployed graduates and recently employed graduates, as well as the demand side, represented

Dit alternatieve scenario omvat 1 het openstellen voor publiek van het stuifzand tussen de Oude Postweg en theehuis ’t Bluk om het stuifzandgebied toegankelijk en beleefbaar te

Drying with superheated steam have some advantages over conventional convective drying; Lower energy use due to the possibility of reusing the latent heat of

De werkgever moet de werknemer uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd duidelijkheid verschaffen over het al dan niet voortzetten van

One can say that from a Christian perspective, the aim of holistic development (social, economic, political, etc.) should be to form human beings ‘who understand and appreciate

The literature review focuses on what culture is, how it can be grouped into dimensions, the influence it has on management, and, based on the latest

Essentially, whenever a court is called upon to formulate a remedy in the reckless credit context, it would have to do so in a way that avoids any arbitrary