Bijlagen bij: Vogelpest Epidemie 2003: Gevolgen voor de volksgezondheid | RIVM

198  Download (0)

Full text

(1)
(2)

RIVM Rapport 630940002 pag. 2 van 198

(3)

Inhoud

A LEDEN STUURGROEP EN WETENSCHAPPELIJKE ADVIESCOMISSIE... 5

A1 LEDEN STUURGROEP... 7

A2 LEDEN WETENSCHAPPELIJKE ADVIES COMMISSIE... 8

B BRIEF AAN TWEEDE KAMER: GEZONDHEIDSONDERZOEK BIJ CALAMITEITEN... 9

C ONDERZOEKSVOORSTELLEN ... 15

C1 ONDERZOEKSVOORSTEL GELDERSE VALLEI... 16

C2 UITBREIDING ONDERZOEKSVOORSTEL TOT BRABANT EN ZUID LIMBURG (ZUID NEDERLAND)... 32

C3 ONDERZOEKSVOORSTEL VOOR HET CONTACTONDERZOEK... 39

D VRAGENLIJSTEN... 43

D1 VRAGENLIJST VOOR OPNEMING IN HET CASUSREGISTER... 44

D2 VRAGENLIJST VOOR HET CONTACTONDERZOEK... 50

D3 VRAGENLIJSTEN VOOR PLUIMVEEHOUDERS... 65

D4 AANVULLENDE VRAGEN VOOR PLUIMVEEHOUDERS IN ZUID –NEDERLAND... 89

D5 VRAGENLIJSTEN VOOR PERSONEN INGEZET BIJ DE BESTRIJDING... 91

E INSTRUCTIES... 113

E1 INSTRUCTIE VOOR MONSTERAFNAME IN HET KADER VAN HET CASUSREGISTER... 114

E2 INSTRUCTIE VOOR MONSTERAFNAME IN HET KADER VAN HET CONTACTONDERZOEK... 116

E3 INSTRUCTIES MONSTERAFNAME TBV GGD-EN, HUISARTSEN EN ZIEKENHUIZEN... 117

F CORRESPONDENTIE AAN ONDERZOEKSPOPULATIE... 119

F1 BRIEF AAN PLUIMVEEHOUDERS VAN BESMETTE LOCATIES GELDERSE VALLEI... 120

F2 BRIEF AAN PLUIMVEEHOUDERS VAN PREVENTIEF GERUIMDE LOCATIES GELDERSE VALLEI... 123

F3 BRIEF AAN PLUIMVEEHOUDERS IN HET TOEZICHTSGEBIED GELDERSE VALLEI... 125

F4 BRIEF AAN PLUIMVEEHOUDERS IN ZUID NEDERLAND... 127

F5 BRIEF AAN ARBEIDSKRACHTEN OP PLUIMVEEBEDRIJVEN IN DE GELDERSE VALLEI... 129

F6 BRIEF AAN PERSONEN INGEZET BIJ DE BESTRIJDING... 131

F7 HERINNERINGSBRIEF... 133

F8 INFORMATIEMATERIAAL... 139

G OVERIGE BERICHTGEVING ... 141

G1 BRIEVEN AAN LOKALE OVERHEID,GGD-EN EN HUISARTSEN... 142

G2 BRIEVEN AAN HULPVERLENINGSINSTANTIES... 143

G3 PERSBERICHTEN... 146

G4 NIEUWSBERICHT... 148

H DIERZIEKTE INFORMATIESYSTEEM: DATAMODEL KLASSIEKE VOGELPEST ... 151

I INTERVIEWS MET VERSCHILLENDE GROEPEN BETROKKENEN ... 153

I1 INTERVIEWSCHEMAS... 154

I2 LESSEN VOOR DE TOEKOMST VOLGENS GEINTERVIEWDEN... 160

J RATIONALE INCLUSIE/EXCLUSIE DOELGROEPEN ... 163

J1 BUITENLANDSE RUIMERS... 161

J2 HOBBY-PLUIMVEEHOUDERS... 168

K ARTIKEL FOUCHIER ET AL. (2004) ... 171

RIVM Rapport 630940002 pag. 3 van 198

(4)

RIVM Rapport 630940002 pag. 4 van 198

(5)

RIVM Rapport 630940002 pag. 5 van 198

(6)

RIVM Rapport 630940002 pag. 6 van 198

(7)

RIVM Rapport 630940002 pag. 7 van 198

(8)

RIVM Rapport 630940002 pag. 8 van 198

(9)

RIVM Rapport 630940002 pag. 9 van 198

(10)

RIVM Rapport 630940002 pag. 10 van 198

(11)

RIVM Rapport 630940002 pag. 11 van 198

(12)

RIVM Rapport 630940002 pag. 12 van 198

(13)

RIVM Rapport 630940002 pag. 13 van 198

(14)

RIVM Rapport 630940002 pag. 14 van 198

(15)

RIVM Rapport 630940002 pag. 15 van 198

(16)

RIVM Rapport 630940002 pag. 16 van 198

(17)

RIVM Rapport 630940002 pag. 17 van 198

(18)

RIVM Rapport 630940002 pag. 18 van 198

(19)

RIVM Rapport 630940002 pag. 19 van 198

(20)

RIVM Rapport 630940002 pag. 20 van 198

(21)

RIVM Rapport 630940002 pag. 21 van 198

(22)

RIVM Rapport 630940002 pag. 22 van 198

(23)

RIVM Rapport 630940002 pag. 23 van 198

(24)

RIVM Rapport 630940002 pag. 24 van 198

(25)

RIVM Rapport 630940002 pag. 25 van 198

(26)

RIVM Rapport 630940002 pag. 26 van 198

(27)

RIVM Rapport 630940002 pag. 27 van 198

(28)

RIVM Rapport 630940002 pag. 28 van 198

(29)

RIVM Rapport 630940002 pag. 29 van 198

(30)

RIVM Rapport 630940002 pag. 30 van 198

(31)

RIVM Rapport 630940002 pag. 31 van 198

(32)

RIVM Rapport 630940002 pag. 32 van 198

(33)

RIVM Rapport 630940002 pag. 33 van 198

(34)

RIVM Rapport 630940002 pag. 34 van 198

(35)

RIVM Rapport 630940002 pag. 35 van 198

(36)

RIVM Rapport 630940002 pag. 36 van 198

(37)

RIVM Rapport 630940002 pag. 37 van 198

(38)

RIVM Rapport 630940002 pag. 38 van 198

(39)

RIVM Rapport 630940002 pag. 39 van 198

(40)

RIVM Rapport 630940002 pag. 40 van 198

(41)

RIVM Rapport 630940002 pag. 41 van 198

(42)

RIVM Rapport 630940002 pag. 42 van 198

(43)

RIVM Rapport 630940002 pag. 43 van 198

(44)

RIVM Rapport 630940002 pag. 44 van 198

(45)

RIVM Rapport 630940002 pag. 45 van 198

(46)

RIVM Rapport 630940002 pag. 46 van 198

(47)

RIVM Rapport 630940002 pag. 47 van 198

(48)

RIVM Rapport 630940002 pag. 48 van 198

(49)

RIVM Rapport 630940002 pag. 49 van 198

(50)

RIVM Rapport 630940002 pag. 50 van 198

(51)

RIVM Rapport 630940002 pag. 51 van 198

(52)

RIVM Rapport 630940002 pag. 52 van 198

(53)

RIVM Rapport 630940002 pag. 53 van 198

(54)

RIVM Rapport 630940002 pag. 54 van 198

(55)

RIVM Rapport 630940002 pag. 55 van 198

(56)

RIVM Rapport 630940002 pag. 56 van 198

(57)

RIVM Rapport 630940002 pag. 57 van 198

(58)

RIVM Rapport 630940002 pag. 58 van 198

(59)

RIVM Rapport 630940002 pag. 59 van 198

(60)

RIVM Rapport 630940002 pag. 60 van 198

(61)

RIVM Rapport 630940002 pag. 61 van 198

(62)

RIVM Rapport 630940002 pag. 62 van 198

(63)

RIVM Rapport 630940002 pag. 63 van 198

(64)

RIVM Rapport 630940002 pag. 64 van 198

(65)

RIVM Rapport 630940002 pag. 65 van 198

(66)

RIVM Rapport 630940002 pag. 66 van 198

(67)

RIVM Rapport 630940002 pag. 67 van 198

(68)

RIVM Rapport 630940002 pag. 68 van 198

(69)

RIVM Rapport 630940002 pag. 69 van 198

(70)

RIVM Rapport 630940002 pag. 70 van 198

(71)

RIVM Rapport 630940002 pag. 71 van 198

(72)

RIVM Rapport 630940002 pag. 72 van 198

(73)

RIVM Rapport 630940002 pag. 73 van 198

(74)

RIVM Rapport 630940002 pag. 74 van 198

(75)

RIVM Rapport 630940002 pag. 75 van 198

(76)

RIVM Rapport 630940002 pag. 76 van 198

(77)

RIVM Rapport 630940002 pag. 77 van 198

(78)

RIVM Rapport 630940002 pag. 78 van 198

(79)

RIVM Rapport 630940002 pag. 79 van 198

(80)

RIVM Rapport 630940002 pag. 80 van 198

(81)

RIVM Rapport 630940002 pag. 81 van 198

(82)

RIVM Rapport 630940002 pag. 82 van 198

(83)

RIVM Rapport 630940002 pag. 83 van 198

(84)

RIVM Rapport 630940002 pag. 84 van 198

(85)

RIVM Rapport 630940002 pag. 85 van 198

(86)

RIVM Rapport 630940002 pag. 86 van 198

(87)

RIVM Rapport 630940002 pag. 87 van 198

(88)

RIVM Rapport 630940002 pag. 88 van 198

(89)

RIVM Rapport 630940002 pag. 89 van 198

(90)

RIVM Rapport 630940002 pag. 90 van 198

(91)

RIVM Rapport 630940002 pag. 91 van 198

(92)

RIVM Rapport 630940002 pag. 92 van 198

(93)

RIVM Rapport 630940002 pag. 93 van 198

(94)

RIVM Rapport 630940002 pag. 94 van 198

(95)

RIVM Rapport 630940002 pag. 95 van 198

(96)

RIVM Rapport 630940002 pag. 96 van 198

(97)

RIVM Rapport 630940002 pag. 97 van 198

(98)

RIVM Rapport 630940002 pag. 98 van 198

(99)

RIVM Rapport 630940002 pag. 99 van 198

(100)

RIVM Rapport 630940002 pag. 100 van 198

(101)

RIVM Rapport 630940002 pag. 101 van 198

(102)

RIVM Rapport 630940002 pag. 102 van 198

(103)

RIVM Rapport 630940002 pag. 103 van 198

(104)

RIVM Rapport 630940002 pag. 104 van 198

(105)

RIVM Rapport 630940002 pag. 105 van 198

(106)

RIVM Rapport 630940002 pag. 106 van 198

(107)

RIVM Rapport 630940002 pag. 107 van 198

(108)

RIVM Rapport 630940002 pag. 108 van 198

(109)

RIVM Rapport 630940002 pag. 109 van 198

(110)

RIVM Rapport 630940002 pag. 110 van 198

(111)

RIVM Rapport 630940002 pag. 111 van 198

(112)

RIVM Rapport 630940002 pag. 112 van 198

(113)

RIVM Rapport 630940002 pag. 113 van 198

(114)

RIVM Rapport 630940002 pag. 114 van 198

(115)

RIVM Rapport 630940002 pag. 115 van 198

(116)

RIVM Rapport 630940002 pag. 116 van 198

(117)

RIVM Rapport 630940002 pag. 117 van 198

(118)

RIVM Rapport 630940002 pag. 118 van 198

(119)

RIVM Rapport 630940002 pag. 119 van 198

(120)

RIVM Rapport 630940002 pag. 120 van 198

(121)

RIVM Rapport 630940002 pag. 121 van 198

(122)

RIVM Rapport 630940002 pag. 122 van 198

(123)

RIVM Rapport 630940002 pag. 123 van 198

(124)

RIVM Rapport 630940002 pag. 124 van 198

(125)

RIVM Rapport 630940002 pag. 125 van 198

(126)

RIVM Rapport 630940002 pag. 126 van 198

(127)

RIVM Rapport 630940002 pag. 127 van 198

(128)

RIVM Rapport 630940002 pag. 128 van 198

(129)

RIVM Rapport 630940002 pag. 129 van 198

(130)

RIVM Rapport 630940002 pag. 130 van 198

(131)

RIVM Rapport 630940002 pag. 131 van 198

(132)

RIVM Rapport 630940002 pag. 132 van 198

(133)

RIVM Rapport 630940002 pag. 133 van 198

(134)

RIVM Rapport 630940002 pag. 134 van 198

(135)

RIVM Rapport 630940002 pag. 135 van 198

(136)

RIVM Rapport 630940002 pag. 136 van 198

(137)

RIVM Rapport 630940002 pag. 137 van 198

(138)

RIVM Rapport 630940002 pag. 138 van 198

(139)

RIVM Rapport 630940002 pag. 139 van 198

(140)

RIVM Rapport 630940002 pag. 140 van 198

(141)

RIVM Rapport 630940002 pag. 141 van 198

(142)

RIVM Rapport 630940002 pag. 142 van 198

(143)

RIVM Rapport 630940002 pag. 143 van 198

(144)

RIVM Rapport 630940002 pag. 144 van 198

(145)

RIVM Rapport 630940002 pag. 145 van 198

(146)

RIVM Rapport 630940002 pag. 146 van 198

(147)

RIVM Rapport 630940002 pag. 147 van 198

(148)

RIVM Rapport 630940002 pag. 148 van 198

(149)

RIVM Rapport 630940002 pag. 149 van 198

(150)

RIVM Rapport 630940002 pag. 150 van 198

(151)

RIVM Rapport 630940002 pag. 151 van 198

(152)

RIVM Rapport 630940002 pag. 152 van 198

(153)

RIVM Rapport 630940002 pag. 153 van 198

(154)

RIVM Rapport 630940002 pag. 154 van 198

(155)

RIVM Rapport 630940002 pag. 155 van 198

(156)

RIVM Rapport 630940002 pag. 156 van 198

(157)

RIVM Rapport 630940002 pag. 157 van 198

(158)

RIVM Rapport 630940002 pag. 158 van 198

(159)

RIVM Rapport 630940002 pag. 159 van 198

(160)

RIVM Rapport 630940002 pag. 160 van 198

(161)

RIVM Rapport 630940002 pag. 161 van 198

(162)

RIVM Rapport 630940002 pag. 162 van 198

(163)

RIVM Rapport 630940002 pag. 163 van 198

(164)

RIVM Rapport 630940002 pag. 164 van 198

(165)

RIVM Rapport 630940002 pag. 165 van 198

(166)

RIVM Rapport 630940002 pag. 166 van 198

(167)

RIVM Rapport 630940002 pag. 167 van 198

(168)

RIVM Rapport 630940002 pag. 168 van 198

(169)

RIVM Rapport 630940002 pag. 169 van 198

(170)

RIVM Rapport 630940002 pag. 170 van 198

(171)

K Artikel van Fouchier et al. (2004)

RIVM Rapport 630940002 pag. 171 van 198

(172)

RIVM Rapport 630940002 pag. 172 van 198

(173)

RIVM Rapport 630940002 pag. 173 van 198

(174)

RIVM Rapport 630940002 pag. 174 van 198

(175)

RIVM Rapport 630940002 pag. 175 van 198

(176)

RIVM Rapport 630940002 pag. 176 van 198

(177)

RIVM Rapport 630940002 pag. 177 van 198

(178)

RIVM Rapport 630940002 pag. 178 van 198

(179)

RIVM Rapport 630940002 pag. 179 van 198

(180)

RIVM Rapport 630940002 pag. 180 van 198

(181)

RIVM Rapport 630940002 pag. 181 van 198

(182)

RIVM Rapport 630940002 pag. 182 van 198

(183)

RIVM Rapport 630940002 pag. 183 van 198

(184)

RIVM Rapport 630940002 pag. 184 van 198

(185)

RIVM Rapport 630940002 pag. 185 van 198

(186)

RIVM Rapport 630940002 pag. 186 van 198

(187)

RIVM Rapport 630940002 pag. 187 van 198

(188)

RIVM Rapport 630940002 pag. 188 van 198

(189)

RIVM Rapport 630940002 pag. 189 van 198

(190)

RIVM Rapport 630940002 pag. 190 van 198

(191)

RIVM Rapport 630940002 pag. 191 van 198

(192)

RIVM Rapport 630940002 pag. 192 van 198

(193)

RIVM Rapport 630940002 pag. 193 van 198

(194)

RIVM Rapport 630940002 pag. 194 van 198

(195)

RIVM Rapport 630940002 pag. 195 van 198

(196)

RIVM Rapport 630940002 pag. 196 van 198

(197)

RIVM Rapport 630940002 pag. 197 van 198

(198)

RIVM Rapport 630940002 pag. 198 van 198

Figure

Updating...

References

Related subjects :