DIGITAAL PLATFORM 46ste Week van de Verpleegkundigen 2020

Hele tekst

(1)

DIGITAAL PLATFORM 46ste Week van de Verpleegkundigen 2020

5 oktober - 31 december 2020

Evaluatie 2020 en opportuniteiten 2021

VOOR DE SPONSORS

(2)

Digitaal platform 46ste Week van de Verpleegkundigen 2020

Evaluatie 2020 en opportuniteiten 2021

Een oprechte dankjewel aan onze sponsors!

Uitzonderlijk 2020

Het was geen evidente opdracht de Week van de Verpleegkundigen te verplaatsten en te transformeren naar een COVID-19 proof congresweek. Jullie zijn als sponsor positief ingesteld, steeds bereid voor de extra meerwaarde te gaan en zich flexibel op te stellen. Hierdoor is de Week een ambitieus en succesvol digitaal kennisplat- form geworden met 14 studiedagen en 116 sprekers. Jullie maken mee de 46ste Week van de Verpleegkundigen mogelijk!

Jullie zijn fantastische sponsors, dank voor jullie steun! Het NVKVV vzw is een pluralistische beroepsorganisatie voor verpleegkundigen met een sterke verankering in het werkveld.

De leden van de werkgroepen NVKVV bespreken nieuwe richtlijnen, opleidingen, wijzigingen in RIZIV- wetgeving en beantwoorden vragen van zorgprofessionals en zorginstellingen.

Via mandaten in Vlaamse en federale

raden en commissies vinden ze gehoor en houden ze het beleid warm voor goede zorg binnen de eerste en tweedelijnsgezondheidszorg.

Als sponsors zijn jullie een onmisbare schakel om deze sterke verankering mogelijk te blijven maken. Met jullie financiële bijdrage en gewaardeerde steun kan de werkgroepen NVKVV deze doelstelling verderzetten en het verschil maken in de zorg van morgen.

116 14

2 211 deelnemers in totaal

25 000 gevolgde sessies meer dan sprekers sponsors

14 specialistische

studiedagen

(3)
(4)

niet-lid NVKVV lid NVKVV studenten

Wie zijn de deelnemers?

1 554 591 66

0 50 100 150 200 250 300 350

Dag van de Ethiek Studiedag Diabetes voor zorverleners in diabetescare Studiedag Geestelijke gezondheidszorg Studiedag Gehandicaptenzorg Studiedag Hoofdverpleegkundigen-Middenkader Studiedag Infectiebeheersing Studiedag Kinderverplgk. - Pediatrie / Neonatologie Studiedag Kritieke Diensten Studiedag Medische Beeldvorming Studiedag Ouderenzorg Studiedag Palliatieve zorg Studiedag Pijnverpleegkundigen Studiedag Thuisverpleegkundigen Studiedag Wondzorg

35 134 166 71 211 54 273 209 64 309 168 106 229 182

2 211 deelnemers in totaal

eind november

Digitaal platform 46ste Week van de Verpleegkundigen 2020

Evaluatie 2020 en opportuniteiten 2021

(5)

Hoe ervaren de deelnemers het digitale platform?

We zijn zeer nieuwsgierig en zullen hen bevragen eind december wanneer het platform wordt afgesloten. Hierbij reeds enkele impressies die we per mail hebben ontvangen:

Fijn dat we toegang krijgen tot alle studiedagen, zeer verrassend waar andere specialisaties mee bezig zijn.

Op mijn ritme en wanneer het me past kunnen kijken naar de opnames is een meerwaarde.

Op het werk wordt er veel over het platform gesproken, zo halen we in 2020 ook ons verplicht aantal te volgen vormingsuren.

Ik heb jullie verrassingspakket goed ontvangen. Top idee! Ik voel me inderdaad dichter in Oostende :). De gadgets kan ik goed gebruiken op het werk.

Knappe introductiefilm hebben jullie gemaakt! Konden we er ook maar bij zijn.

Ik verkies studiedagen in levende lijve mee te maken. Volgend jaar als het weer fysiek doorgaat ben ik er zeker bij.

Jammer dat we de standhouders moeten missen dit jaar.

Het is en blijft een gemis de ontmoeting van collega’s in Oostende dit jaar niet te kunnen verzilveren. Hop naar betere tijden, hopelijk al in 2021.

Een bijzonder woord van dank en Proficiat aan alle betrokkenen voor de aanpak van de Week van de Verpleegkunde 2020. Alles oogt zeer

Wat knap dat jullie zo snel hebben kunnen schakelen om dit platform in deze helse tijden te maken.

Digitaal platform 46ste Week van de Verpleegkundigen 2020

Evaluatie 2020 en opportuniteiten 2021

(6)

Wat is het bereik van NVKVV?

8 200 9 500 4 488 2 184 487

lezers per maand (enkel voor leden NVKVV)

unieke lezers,

2x per maand volgers volgers volgers

Digitale nieuwsbrief

Facebook LinkedIn Twitter

NURSING magazine

Digitaal platform 46ste Week van de Verpleegkundigen 2020

Evaluatie 2020 en opportuniteiten 2021

(7)

WAT IN 2021?

Er is nog veel onduidelijkheid over de mogelijkheden in 2021. Nu reeds zijn gesprekken lopende om jullie volgend jaar met een vernieuwd voorstel te benaderen.

We mikken net zoals in 2020 op einde september - begin oktober 2021. We houden jullie nauwgezet op de hoogte!

We hopen ook dan op jullie te kunnen rekenen.

Ellen De Wandeler

Algemeen coördinator NVKVV Marc Dupon

Logistic manager

Week van de Verpleegkundigen NVKVV

Digitaal platform 46ste Week van de Verpleegkundigen 2020

Evaluatie 2020 en opportuniteiten 2021

(8)

Ook tijdens de Week van de Verpleegkundigen 2021 staan 3 belangrijke doelstellingen centraal

Vernieuwde producten

Gedurende de Week van de Verpleegkundigen kunnen jullie vernieuwde producten tonen aan

jullie doelpubliek.

Dat kan door middel van een stand in de erehal of door een uiteenzetting in een meet&eat koker. Door

de brede waaier aan deelnemers bereiken jullie als sponsors een voldoende gevarieerd publiek.

Nieuwe tendensen

De Week van de Verpleegkundigen laat toe om een brede groep verpleegkundigen en andere zorgprofessionals kennis te laten maken met de laatste nieuwe ontwikkelingen en tendensen binnen

het ruime kader van zorg.

Het diverse publiek creëert opportuniteiten om vaker over het eigen muurtje te leren kijken en het

multidisciplinaire werken te stimuleren. Ook jullie werken door je aanwezigheid hier aan mee.

Aandacht

Aandacht opeisen en verankeren voor goede zorg.

Die zal in de toekomst enkel aan belang winnen door de aankomende vergrijzing en toenemende multi-pathologie. Kwaliteitsvolle zorg wensen we

samen met jullie nooit los te laten!

Digitaal platform 46ste Week van de Verpleegkundigen 2020

Evaluatie 2020 en opportuniteiten 2021

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :