Nieuwe situatie Bestaande situatie Nieuwe situatie Nieuwe situatie Bestaande situatie Nieuwe situatie

Hele tekst

(1)

Akkoord leden investering verbouw kantine SV Laar.

Op de extra ALV van 9 mei 2022 zijn de leden unaniem akkoord gegaan met de investeringsplannen om de gebouwen (gefaseerd) op te knappen en te verbouwen.

Concreet betekent dit dat op zeer korte termijn gestart wordt met fase 1: het verbouwen en opknappen van de kantine.

De investering zal deels gefinancierd worden met een lening, aangevuld met subsidies en eigen middelen. De investering heeft geen consequenties voor de contributies.

Hieronder een korte samenvatting aan de hand van de presentatie.

Tot nu toe

• In 2020 begonnen met idee vorming en uitwerking van de ideeën, met hulp van diverse betrokken leden maar ook met advies van de groene club (voor verduurzaming) en ondersteuning van een architect (vwb de kantine)

• Eind 2020 plannen voor verbouwing gedeeld met de leden middels digitale ALV; verbouwing kantine en modernisering ‘oud bouw’

• In 2021 tekeningen architect opgeleverd, vergunningen verkregen voor verbouwing kantine en samenvoeging materiaalruimte en wedstrijdzorg gerealiseerd; ondertussen ‘verstoring’

door onderzoek en mogelijke clustering Laar & ODA… ook dit eind 2021 gedeeld middels weer een digitale ALV

• Maart 2022 met bijeenkomst status besproken over clustering Laar & ODA

• April 2022 bestuursbesluit over gefaseerde aanpak en fase 1 verbouwing kantine

Nieuwe situatie

Bestaande situatie Nieuwe situatie

Nieuwe situatie

Bestaande situatie Nieuwe situatie

(2)

Fase 1 Verbouwing kantine (zsm)

• Constructie, vervanging dak en aanschaf materiaal (sandwich panelen)

• Noodzaak evident

• Continue stijgende materiaal kosten

• Mogelijkheid om subsidie nu aan te vragen (subsidie pot raakt leeg)

Fase 2 Verbouwing kantine (de rest)

• Gevel bekleden (incl. afvoer lateien)

• Sanitair

• Kozijnen, deur en Schuifpui

• Overkapping

• Cosmetische zaken zoals vloer, verlichting, schilder werk etc…

Fase 3: moderniseren kleedlokalen (later)

• Hier komen we tzt op terug

• Dit gaan we ruimte voor ruimte doen

• De mogelijkheden en praktisch nut van zonnepanelen en overige duurzame investeringen worden tzt onderzocht

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :