Opmaakbestanden digitaal aanleveren

Hele tekst

(1)

Athena Graphics nv

Liebeekstraat 20 Athena Graphics sa

1, Z.A. La Borie Athena Graphics bv Remise 4

Opmaakbestanden

digitaal aanleveren

(2)

Inhoud

1   AANBEVELINGEN  AANLEVEREN  OPMAAKBESTANDEN  ...  3  

1.1

 

Natieve opmaakbestanden of PDF ... 3

 

1.2

 

Comprimeren bestanden ... 3

 

1.3

 

Aanleveren origineel ... 3

 

2   OPMAAKSPECIFICATIES  ...  4  

2.1

 

Algemeen ... 4

 

2.2

 

Tekst ... 4

 

2.3

 

Lijnen ... 4

 

2.4

 

Illustraties & logo’s ... 4

 

2.5

 

Beelden ... 4

 

2.6

 

Barcodes ... 4

 

2.7

 

Kleurseparaties ... 4

 

2.8

 

Lagen ... 5

 

3   NATIEVE  OPMAAKFILES  ALS  AANLEVERBESTAND  ...  5  

3.1

 

Ondersteunde opmaakpakketten ... 5

 

3.2

 

Voorwaarden aanleveren natieve opmaakfiles ... 5

 

3.3

 

ArtPro 12.x ... 5

 

3.4

 

Packedge en Plato 12.x ... 6

 

3.5

 

Illustrator CS6 ... 7

 

3.6

 

Indesign CS6 ... 8

 

4   PDF  ALS  AANLEVERBESTAND  ...  9  

5   HOE  DOORSTUREN  NAAR  ATHENA  GRAPHICS  ...  10  

5.1

 

Mail ... 10

 

5.2

 

WeTransfer ... 10

 

5.3

 

FTP – Werkwijze op PC ... 11

 

5.4

 

FTP – Werkwijze op Mac ... 12

 

5.5

 

FTP – Problemen ... 13

 

(3)

1 Aanbevelingen aanleveren opmaakbestanden

1.1 Natieve opmaakbestanden of PDF

Indien nog wijzigingen aan opmaak en tekst moeten gebeuren, raden wij aan om natieve opmaakbestanden (dtp-software) aan te leveren. In andere gevallen is het pdf-formaat de beste keuze.

1.2 Comprimeren bestanden

Comprimeer steeds uw bestanden bij digitaal doorsturen. Hierdoor vermijdt u dat uw bestanden beschadigd worden tijdens de verzending en beperkt u de doorstuurtijden.

Mac: Stuffit (www.alladinsys.com) PC: Winzip (www.winzip.com)

1.3 Aanleveren origineel

Tijdens het verwerken van uw job bestaat de kans dat er zich iets ongewenst voordoet (problemen lettertype, conversie,...). Om een sluitende controle te kunnen uitvoeren bij het verwerken van uw job, is het belangrijk een origineel te hebben (laatste versie!). Dit is enkel mogelijk indien u ons een print of een goede hoge resolutie pdf bezorgt. Als uw model strikt moet gevolgd worden, moet u ons dit zeker bezorgen.

Wij leveren steeds drukrealistische kleurproeven. Mogelijk komen deze niet 100% overeen met uw model of ontwerp. Er wordt echter naar gestreefd om uw model of ontwerp zo dicht mogelijk te benaderen.

(4)

2 Opmaakspecificaties

Onderstaande parameters zijn indicatief. Naargelang de druktechniek, substraat,… kunnen sommige parameters hiervan afwijken.

2.1 Algemeen

• Voldoende afloop voorzien

• Zorg dat er voldoende ruimte aanwezig is tussen de kap en de opmaak (tekst, logo’s,…)

2.2 Tekst

• Minimum positieve tekstgrootte: 4pt (schreefloos) – 5pt (geschreefd)

• Minimum negatieve tekstgrootte: 5pt (schreefloos) – 6pt (geschreefd)

• Indien er nog tekstcorrecties moeten gebeuren, de tekst NIET vectoriseren. In dit geval moeten alle gebruikte fonts aangeleverd worden in een aparte folder (gecomprimeerd)

2.3 Lijnen

• Minimum positieve lijndikte: 0,2 mm

• Minimum negatieve lijndikte: 0,3 mm

2.4 Illustraties & logo’s

• De originele Illustratorfile aanleveren (bij voorkeur geen eps-bestanden)

2.5 Beelden

• De beelden moeten bij gebruik op 100% minimum een resolutie van 300 dpi hebben.

Bewaar de beelden zonder compressie (tif of psd)

• De originele Photoshop bestanden (gelaagd) of tiff, in CMYK + eventuele steunkleuren, aanleveren

2.6 Barcodes

• De barcodegrootte moet tussen 80% en 200% zijn. Hou er rekening mee dat afhankelijk van de druktechniek, substraat,… een te kleine barcode onleesbaar kan zijn

• Barcodes loodrecht op de drukrichting plaatsen en limiteren tot 1 kleur

• Zorg voor voldoende witruimte en een correct kleurgebruik

• We verwijzen u naar www.gs1.org voor verdere aanbevelingen

2.7 Kleurseparaties

• CMYK: als proceskleur en niet als spotkleur benoemen

• Pantonekleuren: als referentie gelden de Pantone Plus bibliotheken. De correcte Pantone-benamingen behouden en als spotkleur definiëren

• Klantspecifieke spotkleuren: steeds een kleurstaal bezorgen die dient als referentie

• Technische kleuren (kap, vernis, maataanduidingen,…): als spotkleur definiëren in een aparte laag en in overdruk ten opzichte van de onderliggende kleuren

• Verwijder alle overbodige kleuren

(5)

2.8 Lagen

• Zorg ervoor dat de opmaakbestanden duidelijke, gestructureerde en afzonderlijke lagen bevatten: enerzijds opmaaklagen (beelden, logos, tekst,…) en anderzijds de kap, vernis en wit transparant bovenop de opmaak

• In de kaplaag en in het kapkleur extra info met betrekking tot de opmaak of het drukproces voorzien

• Objecten en lagen die u niet wenst, moeten verwijderd worden

3 Natieve opmaakfiles als aanleverbestand

Tijdens het verwerken van uw job bestaat de kans dat er zich iets ongewenst voordoet (problemen lettertype, conversie,...). Om een sluitende controle te kunnen uitvoeren bij het verwerken van uw job, is het belangrijk een origineel te hebben (laatste versie!). Dit is enkel mogelijk indien u ons een print of een goede hoge resolutie pdf bezorgt.

3.1 Ondersteunde opmaakpakketten

Athena Graphics ondersteunt een groot aantal opmaakpakketten.

Onderstaande opmaakpakketten sluiten naadloos aan op onze interne workflow.

Indien een ander opmaakpakket gebruikt wordt, best Athena Graphics even op voorhand contacteren.

• ArtPro 12.x

• Packedge 12.x

• Plato 12.x

• Adobe Illustrator CC - CS6 (CS3 of hoger)

• Adobe Indesign CC - CS6 (CS3 of hoger)

• Adobe Photoshop CC - CS6 (CS3 of hoger): enkel voor beelden

3.2 Voorwaarden aanleveren natieve opmaakfiles

• De opmaakbestanden bevatten de opmaak, illustraties, logo’s en beelden.

• Alle geplaatste illustraties, logo’s en beelden moeten meegeleverd zijn, met dezelfde namen als de koppelingen in het opmaakbestand. De resolutie van de beelden moet voldoende zijn (min. 300 dpi bij 100%).

• Indien nog tekstcorrecties moeten gebeuren, moeten alle gebruikte lettertypen apart gecomprimeerd meegeleverd worden. In het andere geval alle teksten in contouren zetten.

• Zorg ervoor dat het aangeleverde bestand dezelfde versie is als de meegeleverde, goedgekeurde proef en/of pdf.

3.3 ArtPro 12.x

Door het aanmaken en aanleveren van een

‘Archive’-file bent u zeker dat alle gekoppelde bestanden ingesloten zijn.

(6)

Lettertypes moeten afzonderlijk meegeleverd worden (gecomprimeerd). Gebruikte lettertypes vindt u terug onder ‘Fonts’.

3.4 Packedge en Plato 12.x

Door het aanmaken en aanleveren van een PAF-file bent u zeker dat alle gekoppelde bestanden ingesloten zijn.

Indien u deze PAF-file aanmaakt via de Automation Engine, zorg dan dat de optie ‘Include Fonts’ aan staat (standaard aangevinkt).

(7)

3.5 Illustrator CS6

Zorg ervoor dat alle logo’s en beelden meegeleverd zijn, evenals de gebruikte lettertypes (gecomprimeerd). Logo’s en beelden vindt u terug onder ‘links’, gebruikt lettertypes onder

‘Find font’.

(8)

3.6 Indesign CS6

In Indesign is het mogelijk om uw opmaakfile als ‘package’ te bewaren.

Op die manier worden alle noodzakelijke fonts, gekoppelde beelden en illustraties verzameld.

(9)

4 Pdf als aanleverbestand

Een pdf is een universeel bestandsformaat om informatie vlot en betrouwbaar uit te wisselen, ongeacht het platform (pc, Mac) of programma waarmee het aangemaakt of geopend wordt.

Door de opmaak als pdf op te slaan, wordt de volledige opmaak ook in één bestand

ingesloten. Hierdoor vermijden we tijdverlies om beelden te herlinken, lettertypes op te laden of ontbrekende beelden en lettertypes op te vragen.

De pdf moet door ons niet meer in het oorspronkelijk programma worden geopend om te converteren, maar sluit onmiddellijk aan op onze software en RIP. Dit betekent niet alleen een grote tijdswinst, ook mogelijke technische fouten worden zo vermeden.

Een pdf is een klein bestandsformaat. Dankzij Acrobat Reader kan elke tussenpersoon de pdf visueel bekijken (ook met mail- en voorvertoonprogramma’s ...).

Bij aanmaak van een pdf is er echter ook een wildgroei aan mogelijkheden. Vele zijn voor de grafische wereld onbetrouwbaar. Bij de aanmaak van pdf’s moeten dus enkele spelregels worden gevolgd.

Voor de aanmaak van een goede pdf refereren wij naar de handleiding van het opmaakpakket.

Indien uw file aangemaakt is in een Adobe of EskoArtwork pakket, en Athena Graphics instaat voor de verdere verwerking van uw opmaakfile, verkiezen we om steeds de originele

opmaakfile te ontvangen.

Bij gebruik van andere software, verkiezen we om een pdf te ontvangen. Overleg zo nodig eerst met Athena Graphics.

Lever in dit geval steeds een hoge resolutie pdf aan, waarbij geen compressie toegepast wordt (none of ZIP). Indien nog aanpassingen of correcties moeten gebeuren, mag er geen afgevlakte pdf (pdf 1.3) aangeleverd worden. Athena Graphics ondersteunt de pdf 1.4 en volgende versies volledig.

De Ghent PDF Workgroup (meer info op www.gwg.org) heeft standaarden ontwikkeld die helpen een correcte, bruikbare pdf te vervaardigen.

• Offset: GWG Packaging Offset v3.0.ppp (of recenter)

• Gravure: GWG Packaging Gravure v3.0.ppp (of recenter)

• Flexo: GWG Packaging Flexo v3.0.ppp (of recenter)

Vooraleer de pdf aan te leveren, controleer eerst nog even of deze foutloos is!

(10)

5 Hoe doorsturen naar Athena Graphics

Nadat alle bestanden in een map verzameld zijn, raden wij aan deze te comprimeren. Hierdoor worden uw bestanden niet beschadigd tijdens het doorsturen en beperkt u de doorstuurtijd.

Vervolgens kunt u de gecomprimeerde map doormailen (max. 8 MB), of via WeTransfer of FTP (groter dan 8 MB) naar Athena Graphics doorsturen.

5.1 Mail

Onze mailserver is gelimiteerd tot bijlages van 8MB.

Algemeen adres van Athena Graphics:

info@athena-graphics.be

Kent u het e-mailadres van de contactpersoon in Athena Graphics, stuur dan uw mail rechtstreeks naar deze persoon.

Om uw job snel en correct te kunnen verwerken, is het belangrijk dat wij volgende gegevens kennen:

• Uw contactpersoon in Athena Graphics

• Uw opdrachtgever: dit is de drukker of de eindklant

5.2 WeTransfer

Via WeTransfer kunt u snel en eenvoudig bestanden groter dan 8 MB naar ons doorsturen.

Surf hiervoor naar:

https://athena-graphics.wetransfer.com

Kies uw bestanden en vul het algemene e-mailadres (info@athena-graphics.be) of het e-mailadres van uw contactpersoon in Athena Graphics in.

Om uw job snel en correct te kunnen verwerken, is het belangrijk dat wij volgende gegevens kennen:

• Uw contactpersoon in Athena Graphics

• Uw opdrachtgever: dit is de drukker of de

eindklant

(11)

5.3 FTP – Werkwijze op PC

Stuur ook steeds een mail met de naam van de gecomprimeerde map en bijkomende uitleg.

Specificeer hierbij de opdrachtgever (drukker of eindklant) en uw contactpersoon in Athena Graphics (indien mail verstuurd naar info@athena-graphics.be).

5.3.1 FTP client software

Om bestanden te kunnen doorsturen via ftp dient men gebruik te maken van een ftp- programma. Verschillende versies zijn gratis te downloaden. In deze handleiding maken wij gebruik van het gratis programma FileZilla. (http://filezilla.sourceforge.net/)

5.3.2 Verbinding maken met de ftp-server

De hostnaam van de Athena ftp-server: ftp.athena-graphics.be.

Maak eerst een nieuwe ftp-verbinding in FileZilla.

Vul de ftp-server gegevens als volgt in en druk op ‘Connect’.

• Indien u van Athena Graphics een eigen login en paswoord heeft gekregen om in te loggen op onze FTP-server, dan dient u deze te gebruiken

• Als u éénmalig iets wenst door te sturen, dan kunt u als guest inloggen.

Gebruiker: athena / Wachtwoord:

guest

5.3.3 Bestanden verzenden naar de ftp-server

Vanaf nu is het mogelijk om bestanden op uw hard disk (links) naar de ftp-server (rechts) te verslepen.

Let op: stuur enkel .zip (pc- bestanden), .sit (Mac-bestanden) of pdf-files naar de ftp-server.

(12)

5.4 FTP – Werkwijze op Mac

Stuur ook steeds een mail met de naam van de gecomprimeerde map en bijkomende uitleg.

Specificeer hierbij de opdrachtgever (drukker of eindklant) en uw contactpersoon in Athena Graphics (indien mail verstuurd naar info@athena-graphics.be).

5.4.1 FTP client software

Om bestanden te kunnen doorsturen via ftp dient men gebruik te maken van een ftp- programma. Verschillende versies zijn gratis te downloaden. In deze handleiding maken wij gebruik van het gratis programma Cyberduck. (http://cyberduck.ch/) Ook Filezilla kan als Mac-versie gratis gedownload worden (http://filezilla.sourceforge.net/).

5.4.2 Verbinding maken met de ftp-server

De hostnaam van de Athena ftp-server is: ftp.athena-graphics.be.

Om een nieuwe verbinding te starten met de FTP-server klikt u op nieuwe verbinding en vult u de gegevens in:

• Indien u van Athena Graphics een eigen login en paswoord hebt gekregen om in te loggen op onze FTP-server, dan dient u deze te gebruiken.

• Als u éénmalig iets wenst door te sturen, dan kunt u als guest inloggen.

Gebruiker: athena / Wachtwoord:

guest

5.4.3 Bestanden verzenden naar de ftp-server

Eens deze verbinding gemaakt is, kunt u bestanden van de finder naar het Cyberduck venster verslepen.

Deze bestanden worden onmiddellijk verzonden naar de ftp-server.

Let op: stuur enkel .zip (pc-bestanden), .sit (Mac-bestanden) of pdf-files naar de ftp-server.

(13)

5.5 FTP – Problemen

Doordat vele bedrijven een goede beveiliging met firewalls, … in acht nemen, kunnen er mogelijk problemen optreden bij de verbinding met een ftp server.

Daar sommige firewalls het gebruik van active en / of passive mode beperken, kunt u bij verbindingsproblemen proberen om deze modus te veranderen in uw ftp client-software.

5.5.1 Active versus Passive mode – Filezilla (PC)

In Filezilla klikt u in het

dialoogvenster, waar u normaal verbinding maakt, op

‘overdrachtinstellingen’.

In het volgende dialoogvenster kunt u de modus veranderen naar ‘active’.

5.5.2 Active versus Passive mode – Cyberduck (Mac)

In Cyberduck kunt u bij het maken van een nieuwe verbinding, onder verbindingsmodus, kiezen voor ‘Actief’.

5.5.3 Onopgeloste problemen

Zijn er aanhoudende problemen bij de verbinding met onze ftp-server, contacteer dan uw orderbegeleider die u in contact zal brengen met de IT-verantwoordelijken van Athena

Graphics. Zij zullen uw probleem zo snel mogelijk oplossen. Hou eventuele foutmeldingen van uw ftp-programma alvast bij de hand.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :