EINDHOVEN (NB) Postkantoor Eindhoven

Hele tekst

(1)

EINDHOVEN (NB) Postkantoor Eindhoven

Te Eindhoven was reeds vóór 1752 een postkantoor gevestigd.

Het kantoor te Eindhoven werd onderkantoor van ’s-Hertogenbosch in 1807. Tevens was vanaf een paardenpoststation ingericht.

Het telegraafkantoor te Eindhoven werd opgericht op 15 juli 1860.

EINDHOVEN KNPK 0138 1875-03-22

(2)

De datum van toezending is bij verzending naar het postkantoor verkeerd vermeld. De twee laatste stempels zijn besteld in februari 1931 en op 21 maart 1931 toegezonden.

Telegraafkantoor Eindhoven

EINDHOVEN

KNTF 1914-07-01

(3)

EINDHOVEN Bestelkantoor Rooijakkersstraat

EINDHOVEN Bijpostkantoren en postagentschappen

EINDHOVEN Aalsterweg

Mededelingen No 32 van 14 augustus 1973: Kantoren, Vestiging enz.

Op 20 augustus 1973 wordt het stadspostagentschap Eindhoven-Aalsterweg gevestigd onder gelijktij- dige opheffing van het bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Eindhoven-Stratum. Het postagentschap zal voor de postdienst ressorteren onder het postkantoor Eindhoven.

EINDHOVEN- AALSTERWEG DNPA 0369

1973-08-20

Mededeling No 48 van 22 november 1977: Kantoren, Vestiging enz.

Op 11 oktober 1977 is het stadspostagentschap Eindhoven-Aalsterweg opgeheven.

EINDHOVEN Anjelierstraat

Met ingang van 1 mei 1946 is het postagentschap Eindhoven-Anjelierstraat gevestigd.

EINDHOVEN- / ANJELIERSTRAAT DNPA 0370

1946-05-01

Het stadspostagentschap Eindhoven-Anjelierstraat werd opgeheven op 2 januari 1963 en vervan- gen door het postagentschap Eindhoven-Roostenlaan.

EINDHOVEN Antwerpenlaan

Met ingang van 4 juni 1968 is het stadspostagentschap Eindhoven-Antwerpenlaan gevestigd.

EINDHOVEN- ANTWERPENLAAN DNPA 0371

1968-06-04

(4)

EINDHOVEN Aulislaan

Met ingang van 1 april 1964 is het postagentschap Eindhoven-Aulislaan gevestigd.

EINDHOVEN / AULISLAAN DNPA 0372

1964-04-01

Het postagentschap Eindhoven-Aulislaan werd opgeheven op 16 maart 1979.

EINDHOVEN Best Batafabrieken zie tevens BEST

EINDHOVEN / BEST BATAFABRIEKEN

DNPA 0373 1952-09-06

Met ingang van 14 januari 1962 is het postagentschap Eindhoven-Best Batafabrieken vervangen door het postagentschap Eindhoven-Best Wilhelminaplein.

EINDHOVEN Best Wilhelminaplein (zie BEST Wilhelminaplein)

Met ingang van 15 januari 1962 is het postagentschap Eindhoven-Best Batafabrieken vervangen door het postagentschap Eindhoven-Best Wilhelminaplein.

EINDHOVEN Bijenkorf

Met ingang van 28 april 1970 is het stadspostagentschap Eindhoven-Bijenkorf gevestigd.

EINDHOVEN- BIJENKORF DNPA 0374

(5)

1970-04-28

Met ingang van 14 november 1983 is het postagentschap omgezet in een bijpostkantoor.

EINDHOVEN Bleekstraat (1)

Mededeelingen No 4672S van 9 mei 1928: Met ingang van 16 Mei 1928 wordt gevestigd het post- agentschap Eindhoven-Bleekstraat.

EINDHOVEN-BLEEKSTRAAT DNPA 0375

1928-05-16

Mededeelingen No 14178S van 29 december 1931: Te rekenen van 5 September 1931 is het post- agentschap, telegraaf- telefoonstation Eindhoven-Bleekstraat opgeheven.

EINDHOVEN Bleekstraat (2)

Mededeelingen No 1818S van 17 februari 1932: Met ingang van 16 Februari 1932 werd gevestigd het postagentschap Eindhoven-Bleekstraat.

EINDHOVEN- BLEEKSTRAAT

Met ingang van 1 oktober 1962 is het postagentschap Eindhoven-Bleekstraat opgeheven.

EINDHOVEN Bosboomstraat

Mededeelingen No 901S van 23 januari 1929: Met ingang van 1 Februari 1929 wordt gevestigd het postagentschap annex telegraaf- en telefoonstation Eindhoven-Bosboomstraat.

EINDHOVEN-BOSBOOMSTRAAT DNPA 0376

1929-02-01

(6)

Mededeelingen No 1087S van 28 januari 1931: Met ingang van 1 Februari 1931 wordt het post- agentschap- telegraaf- telefoonstation Eindhoven-Bosboomstraat opgeheven.

EINDHOVEN Bosboomstraat (2)

Mededeelingen No 1909S van 18 februari 1931: Met ingang van 1 Maart 1931 wordt gevestigd het postagentschap, telegraaf- en telefoonstation zonder telegrambestelling Eindhoven-Bosboomstraat.

Het postagentschap is op 18 april 1946 opgeheven.

EINDHOVEN Cassandraplein

Op 29 maart 1979 is het stadspostagentschap Eindhoven-Cassandraplein gevestigd.

Een stempelkaart voor het postagentschap is niet meer aangelegd.

EINDHOVEN Celciusplein

Mededeelingen No 9191S van 26 september 1928: Met ingang van 1 November 1928 wordt geves- tigd het postagentschap annex telegraaf- en telefoonstation Eindhoven-Celsiusplein.

EINDHOVEN-CELSIUSPLEIN DNPA 0377

1928-11-01 X

Mededeelingen No 12057S van 6 november 1929: Het postagentschap, telegraaf- telefoonstation Eindhoven-Celsiusplein is met ingang van 1 November 1929 opgeheven.

EINDHOVEN De Stoutheuvel

Met ingang van 9 april 1979 is het tijdelijk bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Eindhoven-De Stoutheuvel gevestigd.

EINDHOVEN- DE STOUTHEUVEL DNBK 0152

1979-04-19

EINDHOVEN Geert Grootestraat

Met ingang van 1 november 1968 is het bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Eindhoven-Geert Grootestraat gevestigd.

EINDHOVEN- GEERT GROOTESTRAAT DNBK 0153

1968-10-02

(7)

Mededelingen No 23 van 12 juni 1973: Kantoren, Vestiging enz.

Op 25 juni 1973:

a. wordt het bijpostkantoor met bestelling Eindhoven-Tivolilaan gevestigd;

b. worden de bijpostkantoren vooruitgeschoven loket Eindhoven-Geert Grootestraat en Eindhoven- Thomas à Kempislaan opgeheven. Het bijpostkantoor met bestelling Eindhoven-Tivolilaan zal voor de postdienst ressorteren onder het postkantoor Eindhoven.

EINDHOVEN Gelderlandplein

Op 3 december 1979 werd het stadspostagentschap Eindhoven-Gelderlandplein gevestigd.

EINDHOVEN- GELDERLANDPLEIN DNPA 0378

1979-12-03

EINDHOVEN Genderdal

Op 22 december 1969 is het postagentschap Eindhoven-Genderdal gevestigd.

EINDHOVEN- GENDERDAL DNPA 0379

1969-12-22

Dienstorder No H.232 van 24 april 1973: Wijziging benaming postinrichting.

De benaming van het hierna vermelde stadspostagentschap wordt met ingang van 1 mei 1973 gewij- zigd in de daarachter vermelde benaming:

Oude benaming Nieuwe benaming

(8)

Eindhoven-Genderdal Eindhoven-Schubertlaan

EINDHOVEN Gerardusplein zie Sint Gerardusplein

EINDHOVEN Gestel (1)

Mededeelingen No 1120S van 1 februari 1928: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Ge- stel wordt met ingang van 1 Maart 1928 vervangen door een postagentschap, annex telegraaf- en telefoonstation, aangeduid met den naam Eindhoven-Gestel. De postbestelling blijft van Eindhoven uit geschieden.

Mededeelingen No 5413S van 30 mei 1928: Het postagentschap annex telegraaf-telefoonstation Eindhoven-Gestel werd op 1 Mei j.l. opgeheven.

EINDHOVEN Gestel (2)

Met ingang van 2 augustus 1944 is te Eindhoven-Gestel een postagentschap gevestigd.

EINDHOVEN / GESTEL DNPA 0380

1944-08-02

EINDHOVEN / GESTEL DNPA 0381

1960-01-14

Dienstorder No H.295 van 29 mei 1973: Wijziging benaming postinrichting.

De benaming van het hierna vermelde postagentschap is te rekenen van 1 juni 1973 gewijzigd in de daarachter vermelde benaming.

Oude benaming Nieuwe benaming

Eindhoven-Gestel Eindhoven-Hoogstraat 295

EINDHOVEN Godschalk Rosemondtstraat

Mededeling No 42 van 21 oktober 1975: kantoren, Vestiging enz.

Op 6 oktober 1975 is het stadspostagentschap Eindhoven-Godschalk Rosemondtstraat gevestigd, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Eindhoven.

(9)

DNPA 0382 1975-10-27

EINDHOVEN ’t Hofke

Met ingang van 16 september 1968 is het stadspostagentschap Eindhoven-’t Hofke gevestigd.

EINDHOVEN-’t HOFKE DNPA 0383

1968-09-16

EINDHOVEN Hoogstraat

Mededeelingen No 6899S van 24 juni 1931: Met ingang van 1 Juli 1931 wordt gevestigd het post- agentschap, telegraaf- en telefoonstation zonder telegrambestelling Eindhoven-Hoogstraat.

EINDHOVEN- / HOOGSTRAAT DNPA 0384

1931-07-01

In verband met de vestiging van een tweede postagentschap in de Hoogstraat op 1 juni 1973 (pand op huisnummer 295) werd de benaming van het bestaande postagentschap gewijzigd in HOOG- STRAAT 73.

EINDHOVEN Hoogstraat 73

Dienstorder No H.295 van 29 mei 1973: Wijziging benaming postinrichting.

(10)

De benaming van het hierna vermelde postagentschap is te rekenen van 1 juni 1973 gewijzigd in de daarachter vermelde benaming.

Oude benaming Nieuwe benaming Eindhoven-Hoogstraat Eindhoven-Hoogstraat 73

EINDHOVEN- HOOGSTRAAT 73 DNPA 0385

1973-06-01

EINDHOVEN Hoogstraat 295

Dienstorder No H.295 van 29 mei 1973: Wijziging benaming postinrichting.

De benaming van het hierna vermelde postagentschap is te rekenen van 1 juni 1973 gewijzigd in de daarachter vermelde benaming.

Oude benaming Nieuwe benaming

Eindhoven-Gestel Eindhoven-Hoogstraat 295

EINDHOVEN- HOOGSTRAAT 295 DNPA 0386

1973-06-01

EINDHOVEN Kastelenplein

Met ingang van 2 januari 1979 is het bijpostkantoor Eindhoven-Kastelenplein gevestigd onder gelijk- tijdige opheffing van het bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Eindhoven-Magerhorst.

EINDHOVEN- KASTELENPLEIN DNBK 0154

1979-01-26

(11)

EINDHOVEN Kempensebaan

Mededeling No 40 van 7 oktober 1975: kantoren, Vestiging enz.

Op 1 september 1975 is het stadspostagentschap Eindhoven-Tongelresestraat opgeheven onder gelijktijdige vestiging van het stadspostagentschap Eindhoven-Kempensebaan dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Eindhoven.

EINDHOVEN- KEMPENSEBAAN DNPA 0387

1975-09-03

Het postagentschap is met ingang van 1 juli 1983 opgeheven.

EINDHOVEN Kronehoefstraat

Dienstorder No H.505 van 21 september 1971: Wijziging benaming postinrichting.

De benaming van het bijpostkantoor, dat thans worden aangeduid met de benaming Eindhoven- Woensel wordt m.i.v. 16 september 1971 gewijzigd in Eindhoven-Kronehoefstraat.

EINDHOVEN-KRONEHOEFSTRAAT DNBK 0155

1971-06-09

EINDHOVEN Laurierstraat

EINDHOVEN / LAURIERSTRAAT DNPA 0388

1946-08-23

(12)

Het postagentschap Eindhoven-Laurierstraat werd opgeheven op 1 augustus 1966.

EINDHOVEN Leenderweg

Mededelingen No 48 van 22 november 1977: Kantoren, Vestiging enz.

Op 24 oktober 1977 is het stadspostagentschap Eindhoven-leenderweg gevestigd, dat voor de post- dienst ressorteert onder het postkantoor Eindhoven.

EINDHOVEN- LEENDERWEG DNPA 0389

1977-11-30

EINDHOVEN Magerhorst

Mededelingen No 48 van 3 december 1974: Kantoren, Vestiging enz.

Op 16 december 1974 wordt het bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Eindhoven-Magerhorst geves- tigd, dat voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Eindhoven.

EINDHOVEN- MAGERHORST DNBK 0156

1975-01-27

Met ingang van 2 januari 1979 is het bijpostkantoor Eindhoven-Kastelenplein gevestigd onder gelijktij- dige opheffing van het bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Eindhoven-Magerhorst.

EINDHOVEN Meteoorstraat

Met ingang van 1 juni 1967 is het stadspostagentschap Eindhoven-Meteoorstraat gevestigd.

EINDHOVEN- METEOORSTRAAT DNPA 0390

(13)

1967-06-01

Op 7 april 1979 (in eerste instantie 17 maart 1979) is het stadspostagentschap Eindhoven- Meteoorstraat opgeheven.

EINDHOVEN N.V. PHILIPS (intern postagentschap)

Het interne postagentschap Eindhoven-N.V. Philips werd gevestigd op 3 september 1928.

Volgens Giphart (in de catalogus van de Nationale in Eindhoven 1984) is er een persbericht van 1928, waarin staat dat het fabriekspostkantoor van de N.V. Philips zijn postzaken geheel buiten bemoeiing van het postkantoor Eindhoven verzorgt. Alleen de aangetekende stukken worden door een postamb- tenaar gecontroleerd. Alle post wordt direct vanaf de fabriek naar de trein vervoerd.

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van januari 1929: Hoewel de firma Philips reeds twee frankeermachines bezit, is dit schijnbaar niet voldoende om hare dagelijksche groote hoeveelheid post te verwerken en is er nu in hare kantoren ter bespoediging der doorzending een eigen postkantoor gevestigd dat een stempel bezigt van het gewone typenrader model, jaartal onderin en omschrift EINDHOVEN-N.V. PHILIPS.

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van februari 1966: Sinds 3 september 1928 heeft de N.V. Philips speciale faciliteiten gekregen van de Posterijen voor de van deze onderne- ming uitgaande post. De Centrale Postafdeling, welke momenteel ongeveer één miljoen poststukken per maand verwerkt, was voor de oorlog gevestigd in het toenmalige hoofdkantoor aan de Emmasingel en is, na een aantal omzwervingen tijdens de oorlogsjaren, thans gevestigd in het nieuwe Concern Hoofd- kantoor aan de Pieter Zeemanstraat. Deze postafdeling ontving eind oktober 1928 een eigen dagteke- ningstempel (in het normale typenrader model met korte datumbalk en jaartal onderin) Eindhoven-N.V.

Philips 1, waaraan in november 1929 een stempel in hetzelfde type, doch met smallere letters Eindho- ven-N.V. Philips 2 werd toegevoegd.

Eerstgenoemd stempel is nog steeds in gebruik, doch het tweede werd in mei 1963 vervangen door een stempel met hetzelfde nummer in het huidige zogenoemde Zwitserse model (smalle cijfers, afgekort jaartal en de middenbalk en stempelnummer onderin), terwijl in hetzelfde type in augustus 1964 een stempel met nummer 3 werd verstrekt. Deze drie stempels zijn dus voor het jaar 1966 tijdelijk buiten gebruik. Voor bepaalde poststukken is voorts, ook in 1966, een normaal poststempel Eindhoven 13 in gebruik op deze postafdeling.

EINDHOVEN Nederlandplein

Met ingang van 25 oktober 1972 is het stadspostagentschap Eindhoven-Nederlandplein gevestigd.

EINDHOVEN- NEDERLANDPLEIN DNPA 0391

1972-11-03

(14)

EINDHOVEN Noord (Woensel)

Het bijpostkantoor Eindhoven-Noord werd gevestigd op 20 december 1965.

EINDHOVEN- WOENSEL-NOORD

Het stempel werd niet in gebruik genomen.

Een nieuw stempel met weglating van de kantoornaam WOENSEL werd besteld.

EINDHOVEN- NOORD DNBK 0157

1965-12-20

Dienstorder No H.505 van 21 september 1971: Wijziging benaming postinrichting.

De benaming van het bijpostkantoor, dat thans worden aangeduid met de benaming Eindhoven-Noord wordt m.i.v. 16 september 1971 gewijzigd in Eindhoven-Winkelcentrum Woensel.

EINDHOVEN Orchideeënstraat

Mededeelingen No 9007S van 30 juli 1930: Met ingang van 1 September 1930 wordt opgeheven het postagentschap- telegraaf- telefoonstation Eindhoven-Varenstraat en gevestigd het postagentschap- telegraaf- telefoonstation Eindhoven-Orchideëenstraat.

EINDHOVEN- ORCHIEDEEËNSTR.

DNPA 0392 1930-09-01

(15)

Mededeelingen No 526S van 14 januari 1931: Met ingang van 16 December 1930 is het postagent- schap- telegraaf- en telefoonstation Eindhoven-Orchideeënstraat opgeheven.

EINDHOVEN Pastoor van Arslaan

Het postagentschap Eindhoven-Pastoor van Arslaan werd gevestigd op 18 november 1935.

EINDHOVEN- / PASTOOR v. ARSLAAN DNPA 0393

1935-11-18

De benaming van het postagentschap werd op 17 juli 1961 gewijzigd in EINDHOVEN-PASTOOR VAN ARSPLEIN. Het stempel bleef echter in gebruik tot het nieuwe stempel was ontvangen.

EINDHOVEN Pastoor van Arsplein

Met ingang van 17 juli 1961 is het postagentschap Eindhoven-Pastoor van Arsplein gevestigd in de plaats van het per 1 juli 1961 opgeheven postagentschap Pastoor van Arslaan.

EINDHOVEN Philips

Met ingang van derde kwartaal in 1963 is het postagentschap Eindhoven-Philips gevestigd.

EINDHOVEN / PHILIPS DNPA 0394

1963-08-08

Het postagentschap is met ingang van 1 april 1980 gesloten.

EINDHOVEN Philips Prof. Holstlaan

Met ingang van 1 december 1971 is het interne postagentschap Eindhoven-Philips-Prof. Holstlaan gevestigd.

EINDHOVEN-PHILIPS- PROF. HOLSTLAAN DNPA 0395

(16)

1970-12-01

Het postagentschap is met ingang van 1 april 1980 opgeheven.

EINDHOVEN Roostenlaan (1)

Het postagentschap Eindhoven-Roostenlaan werd gevestigd op 15 juni 1936.

EINDHOVEN / ROOSTENLAAN DNPA 0396

1936-06-15

Op 18 maart 1946 werd het postagentschap Eindhoven-Roostenlaan opgeheven.

EINDHOVEN Roostenlaan (2)

Met ingang van 2 januari 1963 werd het postagentschap Eindhoven-Anjelierstraat opgeheven en vervangen door het postagentschap Eindhoven-Roostenlaan.

Het postagentschap werd opgeheven op 1 april 1966.

EINDHOVEN Schubertlaan (1)

Met ingang van 16 september 1968 is het stadspostagentschap Eindhoven-Schubertlaan gevestigd.

EINDHOVEN- SCHUBERTLAAN DNPA 0397

1968-09-16

Op 2 oktober 1969 is het stadspostagentschap Eindhoven-Schubertlaan opgeheven.

EINDHOVEN Schubertlaan (2)

Dienstorder No H.232 van 24 april 1973: Wijziging benaming postinrichting.

(17)

De benaming van het hierna vermelde stadspostagentschap wordt met ingang van 1 mei 1973 gewij- zigd in de daarachter vermelde benaming:

Oude benaming Nieuwe benaming Eindhoven-Genderdal Eindhoven-Schubertlaan

EINDHOVEN- SCHUBERTLAAN DNPA 0398

1973-05-01

EINDHOVEN Sint Gerardusplein

Het postagentschap Eindhoven-Sint Gerardusplein werd gevestigd op 1 april 1966 ter vervanging van het opgeheven postagentschap Eindhoven-Roostenlaan.

EINDHOVEN / GERARDUSPLEIN DNPA 0399

1966-04-01

EINDHOVEN- SINT GERARDUSPLEIN DNPA 0400

1974-08-05

EINDHOVEN Sint Theresiaplein

Het postagentschap Eindhoven-Sint Theresiaplein werd gevestigd, zoals aangekondigd, op 18 fe- bruari 1934. Het postagentschap werd echter verplaatst naar het St. Theresiaplein (oud: St. Theresia- traat) in maart 1934.

(18)

EINDHOVEN- ST.THERESIAPLEIN DNPA 0401

1934-03-21

EINDHOVEN / St.Theresiaplein DNPA 0402

1963-10-01

EINDHOVEN- SINT THERESIAPLEIN DNPA 0403

1973-07-24

EINDHOVEN Sint Theresiastraat

Mededeelingen No 803S van 21 januari 1931: Met ingang van 1 Februari 1931 wordt gevestigd het postagentschap Eindhoven-St. Theresiastraat.

EINDHOVEN- ST.THERESIASTRAAT DNPA 0404

1931-02-01

(19)

Het postagentschap werd opgeheven op 17 februari 1934.

EINDHOVEN Sint Trudoplein

In juli 1973 zou het postagentschap Eindhoven-Sint Trudoplein worden gevestigd.

EINDHOVEN- SINT TRUDOPLEIN

De vestiging is echter niet doorgegaan. Het stempel werd niet in gebruik genomen.

EINDHOVEN Stratum, zie ook STRATUM (N.B.)

Het bijpostkantoor Eindhoven-Stratum werd gevestigd op 1 april 1960 en verving het hulppostkan- toor STRATUM. De stempels van het hulppostkantoor Stratum (zie aldaar) bleven in gebruik totdat de nieuwe stempels waren ontvangen.

EINDHOVEN / STRATUM DNBK 0158

1960-05-07

Het bijpostkantoor Eindhoven-Stratum werd een vooruitgeschoven loket met ingang van 16 augustus 1965.

Mededelingen No 32 van 14 augustus 1973: Kantoren, Vestiging enz.

Op 20 augustus 1973 wordt het stadspostagentschap Eindhoven-Aalsterweg gevestigd onder gelijktij- dige opheffing van het bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Eindhoven-Stratum. Het postagentschap zal voor de postdienst ressorteren onder het postkantoor Eindhoven.

EINDHOVEN Strijp, zie ook STRIJP (N.B.)

Het bijpostkantoor Eindhoven-Strijp werd gevestigd op 30 januari 1956 en verving het hulppostkantoor

(20)

STRIJP.

EINDHOVEN-STRIJP DNPA 0405

1956-03-14

Dienstorder No H.505 van 21 september 1971: Wijziging benaming postinrichting.

De benaming van het bijpostkantoor, dat thans worden aangeduid met de benaming Eindhoven-Strijp wordt m.i.v. 16 september 1971 gewijzigd in Eindhoven-Strijpsestraat.

EINDHOVEN Strijpsestraat

Dienstorder No H.505 van 21 september 1971: Wijziging benaming postinrichting.

De benaming van het bijpostkantoor, dat thans worden aangeduid met de benaming Eindhoven-Strijp wordt m.i.v. 16 september 1971 gewijzigd in Eindhoven-Strijpsestraat.

EINDHOVEN- STRIJPSESTRAAT DNBK 0159

1971-06-09

EINDHOVEN Technische Hogeschool

Mededeling No 42 van 21 oktober 1975: kantoren, Vestiging enz.

Op 6 oktober 1975 is het interne postagentschap Eindhoven-Technische Hogeschool gevestigd, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Eindhoven.

EINDHOVEN- TECHNISCHE HOGESCHOOL DNPA 0406

1975-10-06

(21)

EINDHOVEN Thomas à Kempislaan

Het postagentschap Eindhoven-Thomas à Kempislaan werd gevestigd op 24 februari 1958.

EINDHOVEN / THOMAS à KEMPISLAAN DNPA 0407

1958-02-24

Op 30 september 1966 is het postagentschap Eindhoven-Thomas à Kempislaan opgeheven en vervangen door een bijpostkantoor vooruitgeschoven loket.

Bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Eindhoven-Thomas à Kempislaan

Met in gang van 1 oktober 1966 is te Eindhoven-Thomas à Kempislaan een bijpostkantoor vooruit- geschoven loket gevestigd.

EINDHOVEN- THOMAS à KEMPISLAAN DNBK 0160

1966-10-31

Mededelingen No 23 van 12 juni 1973: Kantoren, Vestiging enz.

Op 25 juni 1973:

a. wordt het bijpostkantoor met bestelling Eindhoven-Tivolilaan gevestigd;

b. worden de bijpostkantoren vooruitgeschoven loket Eindhoven-Geert Grootestraat en Eindhoven- Thomas à Kempislaan opgeheven. Het bijpostkantoor met bestelling Eindhoven-Tivolilaan zal voor de postdienst ressorteren onder het postkantoor Eindhoven.

EINDHOVEN Tivoli

(22)

Mededeelingen No 8721S van 23 juli 1930: Met ingang van 1 Augustus 1930 wordt gevestigd het postagentschap- telegraaf- telefoonstation Eindhoven-Tivoli.

EINDHOVEN-TIVOLILAAN DNPA 0408

1930-08-01 X

Het postagentschap werd op 13 juni 1936 opgeheven.

EINDHOVEN Tivolilaan

Mededelingen No 23 van 12 juni 1973: Kantoren, Vestiging enz.

Op 25 juni 1973:

a. wordt het bijpostkantoor met bestelling Eindhoven-Tivolilaan gevestigd;

b. worden de bijpostkantoren vooruitgeschoven loket Eindhoven-Geert Grootestraat en Eindhoven- Thomas à Kempislaan opgeheven. Het bijpostkantoor met bestelling Eindhoven-Tivolilaan zal voor de postdienst ressorteren onder het postkantoor Eindhoven.

EINDHOVEN- TIVOLILAAN DNBK 0161

1973-03-14

EINDHOVEN Tongelre (1)

Het postagentschap Eindhoven-Tongelre werd opgericht op 23 oktober 1933.

TONGELRE KNPA 0007 1934-05-02

In Mededeelingen nummer 12130S van 28 oktober 1936 is vermeld, dat het postagentschap Eindho- ven-Tongelre op 17 oktober 1936 was opgeheven.

EINDHOVEN Tongelre (2)

Een nieuw postagentschap Eindhoven-Tongelre werd opengesteld op 15 februari 1937.

EINDHOVEN- / TONGELRE DNPA 0409

1937-02-15

(23)

Het postagentschap Einhoven-Tongelre is op 25 juni 1965 opgeheven.

EINDHOVEN Tongelre (3)

Met ingang van 4 oktober 1965 is het postagentschap Tongelre gevestigd in de plaats van het op 24 juni 1965 opgeheven postagentschap Tongelre.

EINDHOVEN / TONGELRE

Op 31 mei 1973 is de benaming van het postagentschap Tongelre gewijzigd in Eindhoven- Tongelresestraat.

EINDHOVEN Tongelresestraat

Dienstorder No H.295 van 29 mei 1973: Wijziging benaming postinrichtingen.

De benaming van de hierna vermelde postagentschappen is te rekenen van 1 juni 1973 gewijzigd in de daarachter vermelde benaming.

Oude benaming Nieuwe benaming

Eindhoven-Tongelre Eindhoven-Tongelresestraat

EINDHOVEN- TONGELRESESTRAAT DNPA 0410

1973-06-01

Mededeling No 40 van 7 oktober 1975: kantoren, Vestiging enz.

Op 1 september 1975 is het stadspostagentschap Eindhoven-Tongelresestraat opgeheven onder gelijktijdige vestiging van het stadspostagentschap Eindhoven-Kempensebaan dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Eindhoven.

EINDHOVEN Trompstraat

Mededeelingen No 2195S van 25 februari 1931: Met ingang van 1 Maart 1931 wordt het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Woensel vervangen door het postagentschap, telegraaf-, telefoonsta- tion zonder telegrambestelling Eindhoven-Trompstraat.

EINDHOVEN- TROMPSTRAAT DNPA 0411

1931-03-01

(24)

EINDHOVEN Urkhovenseweg

Mededelingen No 44 van 6 november 1973: Kantoren, Vestiging enz.

Op 1 november 1973 is het stadspostagentschap Eindhoven-Urkhovenseweg gevestigd, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Eindhoven.

EINDHOVEN- URKHOVENSEWEG DNPA 0412

1973-11-01

Op 2 januari 1979 is het stadspostagentschap Eindhoven-Urkhovenseweg opgeheven.

EINDHOVEN Van Dijckstraat

Het postagentschap Eindhoven-Van Dijckstraat werd geopend op 16 mei 1946.

EINDHOVEN / v.DIJCKSTRAAT DNPA 0413

1946-05-16

Het postagentschap Eindhoven-Van Dijckstraat is opgeheven op 4 oktober 1965. Het agentschap werd vervangen door het postagentschap Eindhoven-(Tongelre).

EINDHOVEN Varenstraat

Mededeelingen No 7960S van 15 augustus 1928: Met ingang van 1 September 1928 wordt gevestigd het postagentschap annex telegraaf- en telefoonstation Eindhoven-Varenstraat.

EINDHOVEN- VARENSTRAAT DNPA 0414

(25)

1928-09-01 X

Mededeelingen No 6698S van 26 juni 1929: Het postagentschap, annex telegraaf- en telefoonstation Eindhoven-Varenstraat wordt met ingang van 1 September 1929 opgeheven.

Mededeelingen No 9453S van 4 september 1929: Het postagentschap-, telegraaf- en telefoonstation Eindhoven-Varenstraat, waarvan de opheffing met ingang van 1 September 1929 werd aangekondigd in Med. XXXI/1929, blijft na genoemden datum voortbestaan.

Mededeelingen No 9007S van 30 juli 1930: Met ingang van 1 September 1930 wordt opgeheven het postagentschap- telegraaf- telefoonstation Eindhoven-Varenstraat en gevestigd het postagentschap- telegraaf- telefoonstation Eindhoven-Orchideëenstraat.

Mededeelingen No 1366S van 4 februari 1931: Met ingang van 19 Januari 1931 is het postagent- schap- telegraaf- telefoonstation Eindhoven-Varenstraat heropend.

Het agentschap werd na afloop van de dienst op 23 april 1936 opnieuw gesloten.

EINDHOVEN- VELDHOVEN Heuvelstraat

Met ingang van 19 mei 1970 is het hulppostkantoor te Zeelst opgeheven en vervangen door het stadspostagentschap Eindhoven-Veldhoven-Heuvelstraat.

EINDHOVEN-VELDHOVEN- HEUVELSTRAAT DNPA 0415

1970-05-19

Op 1 november 1972 is het stadspostagentschap Eindhoven-Veldhoven-Heuvelstraat opgeheven.

EINDHOVEN-VELDHOVEN Kromstraat

Met ingang van 17 augustus 1970 is het hulppostkantoor te Veldhoven opgeheven en vervangen door het stadspostagentschap Eindhoven-Veldhoven-Kromstraat.

EINDHOVEN-VELDHOVEN- KROMSTRAAT DNPA 0416

1970-08-17

Op 1 november 1972 is het stadspostagentschap Eindhoven-Veldhoven-Kromstraat opgeheven.

EINDHOVEN Verbernestraat

Het postagentschap Eindhoven-Verbernestraat werd gevestigd op 20 september 1965.

(26)

EINDHOVEN / VERBERNESTRAAT DNPA 0417

1965-09-21

Op 1 juni 1972 is het postagentschap Eindhoven-Verbernestraat opgeheven.

EINDHOVEN Vliegbasis Welschap

Op 5 januari 1970 is het postagentschap Eindhoven-Vliegbasis Welschap gevestigd.

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van juli 1970: Wij danken de heer A.

Ceelen, secretaris van de Eindhovense Aero Club voor onderstaand bericht, dat vermoedelijk verband houdt met de tijdelijke sluiting van het interne postagentschap Eindhoven-Vliegbasis Welschap (geo- pend 5 januari 1970 en tijdelijk gesloten 23 maart 1970): Vanouds heet het vliegveld van Eindhoven

“Welschap” en wij, zweefvliegers, zeggen ook nooit anders. Maar op dit oude vliegveld Welschap is sinds jaren de “Vliegbasis Eindhoven” gevestigd. PTT maakte de vergissing door in het officiële rond- stempel te vermelden: Eindhoven-Vliegbasis Welschap. Het is óf Welschap (maar die naam bestaat officieel niet) óf Vliegbasis Eindhoven; de Vliegbasis Welschap bestaat niet.

EINDHOVEN- VLIEGBASIS WELSCHAP DNPA 0418

1970-01-05

Het interne postagentschap Eindhoven-Vliegbasis Welschap werd op 25 maart 1970 opgeheven.

EINDHOVEN Vroom & Dreesmann

Mededelingen No 40 van 9 oktober 1973: Kantoren, Vestiging enz.

Op 8 oktober 1973 is het stadspostagentschap Eindhoven-Vroom en Dreesmann gevestigd, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Eindhoven.

EINDHOVEN-VROOM & DREESMANN DNPA 0419

1973-10-08

(27)

EINDHOVEN Winkelcentrum Woensel

Dienstorder No H.505 van 21 september 1971: Wijziging benaming postinrichtingen.

De benaming van de bijpostkantoren, die thans worden aangeduid met de benaming Eindhoven- Noord, Eindhoven-Woensel en Eindhoven-Strijp, wordt m.i.v. 16 september 1971 gewijzigd in respec- tievelijk Eindhoven-Winkelcentrum Woensel, Eindhoven-Kronehoefstraat en Eindhoven- Strijpsestraat.

EINDHOVEN- WINKELCENTRUM WOENSEL DNBK 0162

1971-06-09

EINDHOVEN Woensel

Met ingang van 1 september 1959 is het postagentschap Eindhoven-Woenselsestraat vervangen door het bijpostkantoor Eindhoven-Woensel.

BIJ-POST- EN TELEGRAAFKANTOOR / WOENSEL KNBK 0013

1959-09-01

EINDHOVEN-WOENSEL DNBK 0163

1959-09-01

(28)

Dienstorder No H.505 van 21 september 1971: Wijziging benaming postinrichting.

De benaming van het bijpostkantoor, dat thans worden aangeduid met de benaming Eindhoven- Woensel wordt m.i.v. 16 september 1971 gewijzigd in Eindhoven-Kronehoefstraat.

EINDHOVEN Woenselsche Markt

Met ingang van 1 oktober 1946 is het postagentschap Eindhoven-Woenselsche Markt gevestigd.

EINDHOVEN / WOENSELSCHE-MARKT DNPA 0420

1946-10-14

Het postagentschap Eindhoven-Woenselsche Markt werd opgeheven op 1 september 1959 en ver- vangen door het bijpostkantoor Woensel.

EINDHOVEN Woenselsestraat

Met ingang van 1 september 1959 is het postagentschap Eindhoven-Woenselsestraat vervangen door het bijpostkantoor Eindhoven-Woensel.

EINDHOVEN-RIJNSTRAAT (NB)

De benaming van het hulppostkantoor te Acht is op 1 juli 1973 gewijzigd in Eindhoven-Rijnstraat.

EINDHOVEN- RIJNSTRAAT RNHK 0347

1973-07-01

Met ingang van 2 april 1979 is het hulppostkantoor Eindhoven-Rijnstraat opgeheven en vervangen door een plattelands vooruitgeschoven loket.

(29)

EIS zie EYS

ELAHUIZEN-OUDEGA (FR)

Dienstorder No H.368 van 29 juni 1967: Wijziging benaming hulppostkantoor Oudega Nijega in EIahuizen-Oudega.

De benaming van het hulppostkantoor Oudega-Nijega wordt met ingang van 1 juli 1967 gewijzigd in Elahuizen-Oudega.

ELAHUIZEN-OUDEGA / SNEEK RNHK 0348

1967-04-20

ELAHUIZEN- OUDEGA KNHK 0788

1967-05-05

Dienstorder No H.527 van 9 oktober 1973: Wijziging benaming postinrichtingen.

De benaming van het hierna vermelde plattelandspostagentschap wordt met ingang van 15 oktober a.s. gewijzigd in de daarachter vermelde benaming:

Oude benaming Nieuwe benaming

Elahuizen-Oudega Oudega (Hemelumer Oldeferd)

ELBURG (GD)

Distributiekantoor Elburg

Te Elburg was vanaf 1814 een distributiekantoor gevestigd.

Het distributiekantoor te Elburg werd op 31 mei 1831 opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Elburg

Met ingang van 1 juni 1831 is te Elburg een postkantoor gevestigd. Verder was in 1834 een paarden- poststation ingericht. Het telegraafkantoor te Elburg werd opgericht op 15 juni 1881.

Post- en telegraafkantoor Elburg

Met ingang van 1883 is te Elburg een post- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging van het postkantoor en telegraafkantoor ter plaatse.

(30)

ELBURG KNPK 0139 1898-09-30

Op 31 juli 1932 is het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Elburg opgeheven en vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Elburg

Mededeelingen No 8773S van 3 augustus 1932: Met ingang van 1 Augustus 1932 werd het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Elburg vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk, evenals de hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoren te Oldebroek en Wezep en het station te Doornspijk, voor den postdienst ressorteert onder het postkantoor te Zwolle.

ELBURG / ZWOLLE RNHK 0349

1932-07-30

Mededelingen No 50 van 12 december 1978: Kantoren, Vestiging enz.

Op 2 januari 1979 worden:

a. de hulppostkantoren met bestelling Doornspijk, Elburg, 't Harde, Oldebroek en Wezep;

b. de plattelandspostagentschappen Hattermerbroek en Oosterwolde Gld, overgebracht van het res- sort van het districtspostkantoor Zwolle naar het ressort van het postkantoor Nunspeet.

ELBURG KNHK 0789 1979-01-05

(31)

ELDEN (GD) Bestelhuis Elden

Te Elden was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Arnhem. Het bestelhuis werd op 30 september 1869 opgeheven en vervangen door een hulppostkan- toor.

Hulppostkantoor Elden (1)

Het hulppostkantoor te Elden werd opgericht op 1 oktober 1869 en behoorde tot het ressort van het postkantoor Arnhem.

ELDEN KNHK 0790 1869-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

ELDEN / ARNHEM RNHK 0350 1929-03-19

Op 30 april 1931 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Elden opgeheven en vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Elden

Mededeelingen No 4961S van 6 mei 1931: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Elden werd met ingang van 1 Mei 1931 vervangen door een poststation, een telegraafstation en een tele- foonstation. De postbestelling zal van het station uit geschieden.

Het poststation te Elden is op 30 november 1943 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

(32)

Hulppostkantoor Elden (2)

Met ingang van 1 december 1943 is te Elden een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het res- sort van het postkantoor Arnhem.

ELDEN / ARNHEM RNHK 0351 1943-11-26

ELDEN (Gld.) KNHK 0791 1945-11-09

ELDEN- / ARNHEM RNHK 0352

1947-03-03

Het hulppostkantoor te Elden is op 31 maart 1962 opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Elden

Met ingang van 1 april 1962 is te Elden een poststation gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor Arnhem.

Het poststation te Elden is op .. opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Elden (3)

(33)

Met ingang van .. is te Elden een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van het post- kantoor Arnhem.

Op 30 september 1975 is het hulppostkantoor te Elden opgeheven en vervangen door een tijdelijk bijpostkantoor vooruitgeschoven loket.

Bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Elden

Mededeling No 40 van 7 oktober 1975: kantoren, Vestiging enz.

Op 30 september 1975 is het hulppostkantoor te Elden vervangen door een tijdelijk bijpostkantoor vooruitgeschoven loket, dat voor de postdienst ressorteert onder het districtspostkantoor Arnhem.

Dienstorder No H.551 van 29 november 1977: Wijziging benaming postinrichting.

De benamingen van de hierna vermelde postinrichting is met ingang van 24 oktober 1977 gewijzigd:

Bedrijfsvorm Oude benaming Nieuwe benaming

bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Elden Arnhem-De Brink

ELIM (DR) Poststation Elim

Met ingang van 3 maart 1958 is een poststation te Elim (bij Hoogeveen) gevestigd.

ELINKWIJK c.q. ELINCKWIJK (UT) Hulppostkantoor Elinkwijk

Mededeelingen No 7343s van 17 oktober 1917: Met ingang van 16 October 1917, wordt te Elinck- wijk een hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Utrecht als hoofdkantoor zal optre- den.

ELINCKWIJK (Ut.) KNHK 0792 1917-10-16

Mededeelingen No 5073s van 10 juli 1918: Met ingang van 16 Juli 1918 zal het hulppostkantoor te Elinckwijk zijn genaamd Elinkwijk.

ELINKWIJK (Ut.) KNHK 0793 1918-07-12

(34)

ELINKWIJK / UTRECHT RNHK 0353

1929-03-11

Met ingang van 1 juli 1937 is het hulppostkantoor te Elinkwijk vervangen door een bijpostkantoor Utrecht-Elinkwijk.

Bijpostkantoor Elinkwijk

Op 1 juli 1937 is te Elinkwijk een bijpostkantoor gevestigd behorende tot het ambtsgebied van het postkantoor Utrecht.

UTRECHT- ELINKWIJK DNBK 0164

1937-07-01

ELINKWIJK

II

(Utrecht) zie tevens Utrecht postagentschap

Mededeelingen No 6482S van 27 mei 1930: Met ingang van 15 Mei j.l. is te Elinkwijk, gemeente Zuilen, een rechtstreeks onder het postkantoor te Utrecht ressorteerend postagentschap gevestigd, hetwelk ter onderscheiding van het hulppostkantoor ter plaatse wordt aangeduid met den naam Elinkwijk II.

ELKERZEE (ZL) Bestelhuis Elkerzee

Te Elkerzee was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan- toor Zierikzee. Het bestelhuis werd op 31 juli 1869 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Elkerzee

Het hulppostkantoor Elkerzee werd op 1 augustus 1869 opgericht en behoorde tot het ressort van het postkantoor Zierikzee.

ELKERZEE KNHK 0794 1869-08-01

(35)

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

Het hulppostkantoor te Elkerzee is op 30 november 1899 opgeheven en vervangen door het hulppost- kantoor te Scharendijke.

ELL (LB)

Hulppostkantoor Ell

Mededeelingen No 104s van 7 januari 1915: Met ingang van 1 Februari 1915 wordt een hulppost- kantoor gevestigd te Ell, waarvoor het postkantoor te Heythuizen als hoofdkantoor zal optreden.

ELL (LIMB.) KNHK 0795 1915-02-01

ELL / WEERT RNHK 0354 1929-05-24

Op 31 juli 1971 is het hulppostkantoor te Ell opgeheven en vervangen door een plattelandspostagent- schap.

Plattelandspostagentschap Ell

Mededelingen No 29 van 20 juli 1971: Kantoren, Vestiging enz.

Op 4 augustus 1971 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling te Ell vervangen door een plat- telandspostagentschap dat voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Weert.

ELL KNPL 0079 1971-08-04

(36)

EIS zie EYS

ELAHUIZEN-OUDEGA (FR)

Dienstorder No H.368 van 29 juni 1967: Wijziging benaming hulppostkantoor Oudega Nijega in EIahuizen-Oudega.

De benaming van het hulppostkantoor Oudega-Nijega wordt met ingang van 1 juli 1967 gewijzigd in Elahuizen-Oudega.

ELAHUIZEN-OUDEGA / SNEEK RNHK 0348

1967-04-20

ELAHUIZEN- OUDEGA KNHK 0788

1967-05-05

Dienstorder No H.527 van 9 oktober 1973: Wijziging benaming postinrichtingen.

De benaming van het hierna vermelde plattelandspostagentschap wordt met ingang van 15 oktober a.s. gewijzigd in de daarachter vermelde benaming:

Oude benaming Nieuwe benaming

Elahuizen-Oudega Oudega (Hemelumer Oldeferd)

ELBURG (GD)

Distributiekantoor Elburg

Te Elburg was vanaf 1814 een distributiekantoor gevestigd.

(37)

Het distributiekantoor te Elburg werd op 31 mei 1831 opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Elburg

Met ingang van 1 juni 1831 is te Elburg een postkantoor gevestigd. Verder was in 1834 een paarden- poststation ingericht. Het telegraafkantoor te Elburg werd opgericht op 15 juni 1881.

Post- en telegraafkantoor Elburg

Met ingang van 1883 is te Elburg een post- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging van het postkantoor en telegraafkantoor ter plaatse.

ELBURG KNPK 0139 1898-09-30

Op 31 juli 1932 is het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Elburg opgeheven en vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Elburg

Mededeelingen No 8773S van 3 augustus 1932: Met ingang van 1 Augustus 1932 werd het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Elburg vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk, evenals de hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoren te Oldebroek en Wezep en het station te Doornspijk, voor den postdienst ressorteert onder het postkantoor te Zwolle.

ELBURG / ZWOLLE RNHK 0349

1932-07-30

Mededelingen No 50 van 12 december 1978: Kantoren, Vestiging enz.

Op 2 januari 1979 worden:

a. de hulppostkantoren met bestelling Doornspijk, Elburg, 't Harde, Oldebroek en Wezep;

b. de plattelandspostagentschappen Hattermerbroek en Oosterwolde Gld, overgebracht van het res- sort van het districtspostkantoor Zwolle naar het ressort van het postkantoor Nunspeet.

(38)

ELBURG KNHK 0789 1979-01-05

ELDEN (GD) Bestelhuis Elden

Te Elden was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Arnhem. Het bestelhuis werd op 30 september 1869 opgeheven en vervangen door een hulppostkan- toor.

Hulppostkantoor Elden (1)

Het hulppostkantoor te Elden werd opgericht op 1 oktober 1869 en behoorde tot het ressort van het postkantoor Arnhem.

ELDEN KNHK 0790 1869-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

ELDEN / ARNHEM RNHK 0350 1929-03-19

(39)

Op 30 april 1931 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Elden opgeheven en vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Elden

Mededeelingen No 4961S van 6 mei 1931: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Elden werd met ingang van 1 Mei 1931 vervangen door een poststation, een telegraafstation en een tele- foonstation. De postbestelling zal van het station uit geschieden.

Het poststation te Elden is op 30 november 1943 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Elden (2)

Met ingang van 1 december 1943 is te Elden een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het res- sort van het postkantoor Arnhem.

ELDEN / ARNHEM RNHK 0351 1943-11-26

ELDEN (Gld.) KNHK 0791 1945-11-09

ELDEN- / ARNHEM RNHK 0352

1947-03-03

(40)

Het hulppostkantoor te Elden is op 31 maart 1962 opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Elden

Met ingang van 1 april 1962 is te Elden een poststation gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor Arnhem.

Het poststation te Elden is op .. opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Elden (3)

Met ingang van .. is te Elden een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van het post- kantoor Arnhem.

Op 30 september 1975 is het hulppostkantoor te Elden opgeheven en vervangen door een tijdelijk bijpostkantoor vooruitgeschoven loket.

Bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Elden

Mededeling No 40 van 7 oktober 1975: kantoren, Vestiging enz.

Op 30 september 1975 is het hulppostkantoor te Elden vervangen door een tijdelijk bijpostkantoor vooruitgeschoven loket, dat voor de postdienst ressorteert onder het districtspostkantoor Arnhem.

Dienstorder No H.551 van 29 november 1977: Wijziging benaming postinrichting.

De benamingen van de hierna vermelde postinrichting is met ingang van 24 oktober 1977 gewijzigd:

Bedrijfsvorm Oude benaming Nieuwe benaming

bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Elden Arnhem-De Brink

ELIM (DR) Poststation Elim

Met ingang van 3 maart 1958 is een poststation te Elim (bij Hoogeveen) gevestigd.

ELINKWIJK c.q. ELINCKWIJK (UT) Hulppostkantoor Elinkwijk

Mededeelingen No 7343s van 17 oktober 1917: Met ingang van 16 October 1917, wordt te Elinck- wijk een hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Utrecht als hoofdkantoor zal optre- den.

ELINCKWIJK (Ut.) KNHK 0792 1917-10-16

(41)

Mededeelingen No 5073s van 10 juli 1918: Met ingang van 16 Juli 1918 zal het hulppostkantoor te Elinckwijk zijn genaamd Elinkwijk.

ELINKWIJK (Ut.) KNHK 0793 1918-07-12

ELINKWIJK / UTRECHT RNHK 0353

1929-03-11

Met ingang van 1 juli 1937 is het hulppostkantoor te Elinkwijk vervangen door een bijpostkantoor Utrecht-Elinkwijk.

Bijpostkantoor Elinkwijk

Op 1 juli 1937 is te Elinkwijk een bijpostkantoor gevestigd behorende tot het ambtsgebied van het postkantoor Utrecht.

UTRECHT- ELINKWIJK DNBK 0164

1937-07-01

(42)

ELINKWIJK

II

(Utrecht) zie tevens Utrecht postagentschap

Mededeelingen No 6482S van 27 mei 1930: Met ingang van 15 Mei j.l. is te Elinkwijk, gemeente Zuilen, een rechtstreeks onder het postkantoor te Utrecht ressorteerend postagentschap gevestigd, hetwelk ter onderscheiding van het hulppostkantoor ter plaatse wordt aangeduid met den naam Elinkwijk II.

ELKERZEE (ZL) Bestelhuis Elkerzee

Te Elkerzee was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan- toor Zierikzee. Het bestelhuis werd op 31 juli 1869 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Elkerzee

Het hulppostkantoor Elkerzee werd op 1 augustus 1869 opgericht en behoorde tot het ressort van het postkantoor Zierikzee.

ELKERZEE KNHK 0794 1869-08-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

Het hulppostkantoor te Elkerzee is op 30 november 1899 opgeheven en vervangen door het hulppost- kantoor te Scharendijke.

ELL (LB)

Hulppostkantoor Ell

Mededeelingen No 104s van 7 januari 1915: Met ingang van 1 Februari 1915 wordt een hulppost- kantoor gevestigd te Ell, waarvoor het postkantoor te Heythuizen als hoofdkantoor zal optreden.

ELL (LIMB.) KNHK 0795 1915-02-01

(43)

ELL / WEERT RNHK 0354 1929-05-24

Op 31 juli 1971 is het hulppostkantoor te Ell opgeheven en vervangen door een plattelandspostagent- schap.

Plattelandspostagentschap Ell

Mededelingen No 29 van 20 juli 1971: Kantoren, Vestiging enz.

Op 4 augustus 1971 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling te Ell vervangen door een plat- telandspostagentschap dat voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Weert.

ELL KNPL 0079 1971-08-04

ELLECOM c.q. ELLEKOM (GD) Bestelhuis Ellecom

Te Ellecom was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan- toor Velp (Gelderland). Het bestelhuis werd op 31 december 1858 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Ellecom

Het hulppostkantoor Ellecom werd opgericht op 1 januari 1859. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor Velp (Gelderland).

(44)

ELLECOM KNHK 0796 1859-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in groen en zwart.

Lettertype met schreven.

ELLECOM KNHK 0797 1875-03-22

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

De benaming ELLEKOM werd voorgeschreven vanaf 1870.

ELLEKOM KNHK 0798 1908-04-23

(45)

ELLECOM / DIEREN RNHK 0355

1929-03-19

ELLECOM KNHK 0799 1933-03-03

Op 31 januari 1976 is het hulppostkantoor te Ellecom opgeheven en vervangen door een plattelands- postagentschap.

Plattelandspostagentschap Ellecom

Mededelingen No 46 van 16 november 1976: Kantoren, Vestiging enz.

Op 1 december 1976 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling te Ellecom vervangen door een plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Dieren.

ELLECOM KNPL 0080 1976-12-01

(46)

ELLEMEET (ZL) Bestelhuis Ellemeet

Te Ellemeet was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan- toor Zierikzee. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een hulppost- kantoor.

Hulppostkantoor Ellemeet

Het hulppostkantoor te Ellemeet werd opgericht op 1 oktober 1870 en behoorde tot het ressort van het postkantoor Zierikzee.

ELLEMEET KNHK 0800 1870-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

ELLEMEET (Zl.) KNHK 0801 1917-08-01

(47)

Op 31 maart 1924 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Ellemeet opgeheven en vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Ellemeet

Mededeelingen No 2991S van 19 maart 1924: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Elle- meet wordt met ingang van 1 April 1924 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en tele- foondienst met telegrambestelling. De postbestelling zal van Noordwelle uit geschieden.

Op 30 september 1954 is het poststation te Ellemeet opgeheven.

Hulptelegraaf- en telefoonkantoor Ellemeet

Met ingang van 1 april 1924 werd het hulptelegraaf- en telefoonkantoor te Ellemeet opgeheven en vervangen door een telegraaf- en telefoonstation.

ELLEWOUTSDIJK (ZL) Bestelhuis Ellewoutsdyk

Te Ellewoutsdyk was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Goes. Het bestelhuis werd op 31 december 1855 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Ellewoutsdijk

Het hulppostkantoor te Ellewoutsdijk werd opgericht op 1 januari 1856. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor Goes.

ELLEWOUTSDIJK KNHK 0802 1856-01-01 X

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

Lettertype met schreven.

ELLEWOUTSDIJK KNHK 0803 1879-04-26

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

(48)

Op 15 augustus 1925 is het hulppostkantoor te Ellewoutsdijk opgeheven en vervangen door een post- station.

Poststation Ellewoutsdijk

Mededeelingen No 7965S van 29 juli 1925: Het hulppostkantoor te Ellewoutsdijk wordt met ingang van 16 Augustus 1925 vervangen door een station voor den postdienst. De postbestelling zal van Oudelande uit geschieden.

ELLEWOUTSDIJK (Zl.) KNPS 0105

1941-06-14

ELLEWOUTSDIJK KNPS 0106 1964-06-12

Mededelingen No 15 van 14 april 1971: Kantoren, Vestiging enz.

Op 1 april 1971 is het poststation te Ellewoutsdijk opgeheven.

Een aantekening op de stempelkaart geeft aan, dat te Ellewoutsdijk, waarschijnlijk vanaf medio mei 1975, zitting werd gehouden. Een datum van ingang is helaas niet vermeld.

Zitting houden te Ellewoutsdijk

ELLEWOUTSDIJJK KNZH 0008

1975-06-05

(49)

Hulptelegraaf- en telefoonkantoor Ellewoutsdijk

Op 1 oktober 1913 werd een hulptelegraaf- en telefoonkantoor gevestigd te Ellewoutsdijk.

ELLEWOUTSDIJK KNTF

1913-09-26

Het hulptelegraafkantoor Ellewoutsdijk werd op 1 augustus 1923 opgeheven en omgezet in een tele- graaf- en telefoonstation met bestelling, met Goes als controlekantoor. Het naamstempel werd terugont- vangen op 28 augustus 1923 en vernietigd.

ELSENDORP (NB)

De originele stempelkaart van Elsendorp is vermist. Dit blijkt uit de aantekening op de duplicaat stempelkaart, waarop een afdruk van het cilinderbalkstempel is aangebracht.

Plattelandspostagentschap Elsendorp

Met ingang 26 september 1966 is het plattelandspostagentschap te Elsendorp gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor Gemert.

GEMERT / ELSENDORP DNPL 0031

1966-09-26

(50)

ELSENDORP KNPL 0081 1966-09-30

Poststation Elsendorp

Met ingang van 28 mei 1979 is het poststation te Elsendorp opgeheven. De plaats Elsendorp werd opgenomen in de route van het Rijdend Postkantoor Uden.

ELSHOUT (NB) Bestelhuis Elshout

Te Elshout was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan- toor ’s-Hertogenbosch. Het bestelhuis werd op 30 juni 1870 opgeheven en vervangen door een hulp- postkantoor.

Hulppostkantoor Elshout

Het hulppostkantoor Elshout werd op 1 juli 1870 opgericht en behoorde tot het ressort van het post- kantoor ’s-Hertogenbosch.

ELSHOUT KNHK 0804 1870-07-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

ELSHOUT / HEUSDEN RNHK 0356

1929-05-02

(51)

Op 31 juli 1931 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Elshout opgeheven en vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Elshout

Mededeelingen No 8569S van 5 augustus 1931: Met ingang van 1 Augustus 1931 wordt het hulp- post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Elshout vervangen door een poststation, een telegraafstation en een telefoonstation. In de bestelling ter plaatse zal van het station uit worden voorzien.

ELSLOO (FR) Bestelhuis Elsloo

Te Elsloo was vanaf 1 januari 1859 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Heerenveen. Het bestelhuis werd op 30 juni 1866 opgeheven en vervangen door een hulp- postkantoor.

Hulppostkantoor Elsloo

Het hulppostkantoor te Elsloo werd opgericht op 1 juli 1866 en behoorde tot het ressort van het post- kantoor Heerenveen.

ELSLOO KNHK 0805 1866-07-01

(geschreven in stempelboek) Stempelafdrukken op postzegels in rood.

Het hulppostkantoor te Elsloo is op 31 mei 1881 opgeheven.

ELSLOO (LB)

Hulppostkantoor Elsloo (1)

Mededeelingen No 486s van 5 februari 1914: Met ingang van 16 Februari 1914 wordt te Elsloo (Lb.) een hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Beek (Lb.) zal optreden als hoofdkantoor.

ELSLOO (LB.) KNHK 0806 1914-02-16

(52)

ELSLOO / MAASTRICHT RNHK 0357

1929-05-24

Op 10 oktober 1939 is het hulppostkantoor te Elsloo opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Elsloo

Met ingang van 11 oktober 1939 werd het hulppostkantoor te Elsloo vervangen door een poststation (Mededeelingen No 43 van 11 oktober 1939).

Het poststation te Elsloo is op 28 februari 1946 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Elsloo (2)

Met ingang van 1 maart 1946 is te Elsloo een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor Beek (Limburg).

ELSLOO- / BEEK (Lb.) RNHK 0358

1946-03-01

Dienstorder No H.492 van 14 november 1978: Wijziging benaming postinrichting.

(53)

De benamingen van de hierna vermelde postinrichting is te rekenen van 1 november 1978 gewijzigd in:

Bedrijfsvorm Oude benaming Nieuwe benaming

hulppostkantoor Elsloo Elsloo Lb

ELSLOO Lb KNHK 0807 1978-04-19

ELSLOO-KERKSTRAAT (LB)

Plattelandspostagentschap Elsloo-Kerkstraat

Mededelingen No 27 van 6 juli 1971: Kantoren, Vestiging enz.

Op 2 augustus 1971 wordt het plattelandspostagentschap Elsloo-Kerkstraat gevestigd, dat voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Beek (Lb.).

ELSLOO- KERKSTRAAT DNPL 0032

1971-08-02

Dienstorder No H.492 van 14 november 1978: Wijziging benaming postinrichting.

De benamingen van de hierna vermelde postinrichting is te rekenen van 1 november 1978 gewijzigd in:

Bedrijfsvorm Oude benaming Nieuwe benaming

plattelandspostagentschap Elsloo-Kerkstraat Elsloo-Kerkstraat Lb

ELSLOO Lb- KERKSTRAAT DNPL 0033

1978-11-01

(54)

ELSPEET (GD)

Hulppostkantoor Elspeet

Het hulppostkantoor te Elspeet werd op 1 juni 1880 opgericht en behoorde tot het ressort van het postkantoor Harderwijk.

ELSPEET KNHK 0808A 1880-06-01

ELSPEET KNHK 0808B 1913-02-20

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

ELSPEET (Gld.) KNHK 0809 1919-04-30

ELSPEET / NUNSPEET RNHK 0359

1929-05-06

(55)

ELST (GD)

Distributiekantoor Elst

Te Elst was vanaf 1828 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkantoor Arnhem.

Het distributiekantoor te Elst werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppost- kantoor.

Hulppostkantoor Elst

Het hulppostkantoor te Elst werd opgericht op 1 september 1850 en behoorde tot het ressort van het postkantoor Arnhem.

ELST KNHK 0810 1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in blauw. Lettertype met schreven.

Op 30 juni 1878 is het hulppostkantoor te Elst opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Elst

Met ingang van 1 juli 1878 is te Elst een postkantoor gevestigd.

Op 1 september 1906 is te Elst een telegraafkantoor in vereniging met het postkantoor ter plaatse opge- richt.

Post- en telegraafkantoor Elst

Met ingang van 1 september 1906 is te Elst een post- en telegraafkantoor gevestigd.

ELST (GLD.) KNPK 0140 1909-11-27

ELST (GELDERL.) KNPK 0141 1915-05-07

(56)

ELST (Gld.) KNPK 0142 1946-05-10

ELST (UT) Bestelhuis Elst

Te Elst was vanaf 1 januari 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Veenendaal. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Elst

Het hulppostkantoor Elst werd opgericht op 1 oktober 1870 en behoorde tot het ressort van het post- kantoor Veenendaal.

ELST KNHK 0811 1870-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

(57)

Later Amerongen:

ELST (UTR:) KNHK 0812 1896-08-15

ELST (Ut.) KNHK 0813 1916-08-09

ELST (Ut.) / AMERONGEN RNHK 0360

1929-05-22

Met ingang van 1 mei 1933 is het hulppostkantoor te Elst (Utrecht) overgebracht van het ressort van het op die datum opgeheven postkantoor Amerongen naar het ressort van het postkantoor Doorn.

ELST (Ut.) / DOORN RNHK 0361

1933-05-24

Het hulppostkantoor te Elst (Ut.) werd op 31 januari 1941 opgeheven en vervangen door een poststa- tion.

(58)

Poststation Elst

Op 1 februari 1941 is te Elst (Ut.) een poststation gevestigd.

Het poststation te Elst (Ut.) is op 30 april 1943 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Elst

Met ingang van 1 mei 1943 is het poststation te Elst (Ut.) vervangen door een hulppostkantoor ressor- terend onder het postkantoor Doorn.

Op 1 juni 1972 is het hulppostkantoor Elst (Ut.) overgebracht van het ressort van het postkantoor Doorn naar het ressort van het postkantoor Veenendaal.

ELTEN (GD) (thans Duitsland) Hulppostkantoor Elten

Tussen 23 april 1949 en 1 augustus 1963 behoorde het grondgebied van Elten officieel tot Nederland.

Daarna werd vanwege de grenscorrectie het gebied teruggegeven aan Duitsland. Het kantoor werd opengesteld op 1 mei 1949 en gesloten op 1 augustus 1963.

ELTEN KNHK 0814 1949-04-23

Noodnaamstempel ELTEN met omranding. Afdrukken in zwart en violet.

ELTEN KNHK 0815 1949-05-04

ELTEN / LOBITH-TOLKAMER RNHK 0362

1950-10-29

(59)

Dienstorder No H.330 van 27 juni 1963: Grenscorrecties (ingaande 1 augustus 1963 ).

1. Op 1 augustus a.s. zullen de grenscorrecties plaatsvinden, die tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland zijn overeengekomen bij de terzake gesloten verdragen, enz.

2. In verband hiermede zal ingaande genoemde datum de dienstuitvoering op de volgende PTT inrich- tingen door de Nederlandse PTT worden beëindigd en overgenomen door de Deutsche Bundespost:

a. de hulppostkantoren Elten, Havert, Höngen en Wehr;

b. de plattelands poststations Süsterseel en Tudderen (Tüddern);

c. de telegraafstations Millen en Wehrhagen.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :