tiptel tiptel 2/8 USB Analoge telefooncentrale Gebruiksaanwijzing (NL)

88  Download (0)

Hele tekst

(1)

Gebruiksaanwijzing (NL) Analoge telefooncentrale

tiptel 2/8 USB

tiptel

(2)
(3)

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ... 3

Algemeen ... 6

Leveringsomvang ... 6

Instructies bij deze handleiding ... 6

Korte omschrijving ... 7

Specificaties ... 7

Geschikte toestellen ... 8

Telefoons ... 9

De indicatielampjes (LED's) ... 9

Overzicht van geluids- en oproepsignalen ... 10

Bediening ... 12

Telefoonnummerplan ... 12

Spanningsuitval ... 14

Gespreksopbouw ... 14

Interne telefoongesprekken ... 14

Extern telefoongesprek ... 15

Ruggespraak ... 17

Ruggespraak met doorverbinden van het gesprek ... 18

Functies voor deelnemers ... 22

Oproepovername (Call-Pick-Up) ... 22

Oproepomleiding ... 22

Buitenlijn reserveren ... 23

Verkort kiezen ... 24

Terug bellen bij bezet (intern) ... 24

Aankloppen ... 25

Wachtstand ... 26

Conferentie (intern) ... 26

DTMF herkenning tijdelijk uitschakelen ... 27

Personenoproep / urgentie oproep ... 27

Groepen ... 28

Ruststand ... 29

Ruimtebewaking ... 30

De faxselect functie ... 31

Configuratie en instellingen ... 33

PC-configuratiesoftware ... 33

De programmeertelefoon ... 35

Buitenlijnbevoegdheid ... 36

(4)

Buitenlijnbevoegdheid ... 36

Buitenlijnsignalering ... 38

Vertraagd omleiden van buitenlijnoproepen ... 39

Automatische buitenlijn instellen ... 40

Muziek in wachtstand instellen (Music on Hold) ... 41

Kiesblokkade instellen ... 42

Nummerweergave (CLIP) in- of uitschakelen ... 49

Aankloppen instellen ... 50

Ondersteuning van SMS-toestellen ... 51

Omschakelen tussen dag- en nachtstand ... 54

Deurspreekstation ... 55

Deursignalering instellen ... 55

Deuropenbevoegdheid instellen ... 56

Reactietijd deuropener instellen ... 57

Deur direct inschakeling instellen ... 57

Apothekerschakeling ... 58

Overige instellingen ... 60

Tijd en datum instellen ... 60

Externe oproepomleiding ... 61

Flash op buitenlijn ... 62

Beluisteren van de wachtmuziek ... 63

Fabrieksinstelling herstellen ... 64

Aansluiten en installatie ... 65

Veiligheidsinstructies over het juiste gebruik van de centrale ... 65

Milieuvriendelijkheid ... 66

Omschrijving van de aansluitingen van de telefooncentrale ... 66

Montage van de telefooncentrale... 68

Benodigd gereedschap en materiaal ... 68

Locatie voor plaatsen vaststellen ... 68

Openen van de behuizing ... 69

Wandmontage van de telefooncentrale ... 69

Bekabeling van de aansluitdozen ... 70

Aansluiten van de toestellen ... 71

Aansluiting van de telefooncentrale op de buitenlijn ... 72

Aansluiting van de telefooncentrale op het 230 V elektriciteitsnetwerk. 72 Functietest ... 72

PC-aansluiting ... 72

Installatie bij gebruik van de faxselect functie ... 73

Resetknop ... 73

Uitbreiding deurspreekmodule ... 74

Service ... 75

(5)

Garantie ... 76

Schoonmaken ... 76

Conformiteitsverklaring ... 77

CE-keuring ... 77

Hulp bij functiestoringen ... 78

Basisinstelling van de telefooncentrale (Fabrieksinstellingen) ... 80

Technische gegevens ... 82

Trefwoordenregister ... 84

Notities ... 86

Notities ... 87

(6)

Algemeen

Wijzigingen in de handleiding zijn altijd voorbehouden zonder nadere aankondiging vooraf. De actuele versie van de gebruikershandleiding kan ook via het internet onder www.tiptel.nl als PDF bestand worden opgevraagd. De samenstelling van de teksten en afbeeldingen van deze bedieningshandleiding heeft met de grootst mogelijke zorgvuldigheid plaatsgevonden, desondanks kunnen fouten niet volledig worden uitgesloten. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foutieve informatie en de gevolgen daarvan.

© 2009 Tiptel. Alle rechten voorbehouden.

Leveringsomvang

De verpakking van uw telefooncentrale bevat:

• Telefooncentrale met voedingsadapter

• Twee telefoonaansluitkabels

• USB-kabel voor aansluiting op een PC

• CD-ROM met drivers en configuratiesoftware

• Handleiding

• Montageset bestaande uit twee schroeven en 2 pluggen ∅ 6mm

Instructies bij deze handleiding

Deze handleiding beschrijft de analoge telefooncentrale tiptel 2/8 USB. Om naast de basisfuncties ook de voordelen van de telefooncentrale te kunnen gebruiken, moet u deze handleiding ook na installatie binnen handbereik houden. Voor een beter

overzicht is deze handleiding in drie onderwerpen onderverdeeld:

Bediening

In het hoofdstuk bediening zijn alle mogelijke functies beschreven, die via de toetsen van een aangesloten toestel, vanaf elke interne telefoonaansluiting uitgevoerd

kunnen worden. Om er voor te zorgen dat alle deelnemers alle gebruiksgemak en de handige functies van de centrale kunnen gebruiken moet dit deel van de handleiding door elke deelnemer worden gelezen.

Instellingen en configuratie

Dit hoofdstuk is bedoeld voor de installateur van de telefooncentrale.

Hier worden de instellingen en configuratiemogelijkheden beschreven waarmee de centrale aan de omstandigheden en de gewenste eisen aangepast kan worden.

Een PC-programma helpt u bij de configuratie door een overzichtelijke weergave van

(7)

de instelmogelijkheden. Maar ook zonder PC-software kan een groot deel van de configuraties via de deelnemer 21 op aansluiting 1 worden uitgevoerd.

Installatie

Het hoofdstuk installatie biedt informatie over de aansluitingen, geeft advies over de keuze van de locatie, de verdeling van de telefoonaansluitingen en waarop gelet moet worden bij de montage en de bekabeling.

Korte omschrijving

De telefooncentrale tiptel 2/8 USB biedt de mogelijkheid voor het aansluiten van maximaal acht analoge telefoontoestellen en daarmee interne, of via de buitenlijnen, externe telefoongesprekken te voeren. De telefooncentrale tiptel 2/8 USB beschikt daarvoor over een reeks comfortabele functies, welke het telefoneren

vereenvoudigen.

Met twee buitenlijnen en 8 interne toestelaansluitingen kan de telefoonbehoefte van een kantoor, werkplaats of een grotere particuliere woning optimaal geregeld

worden.

De CLIP-functie biedt informatie over de beller.

Met de automatische FAX-selector kunnen, zelfs bij slechts één buitenlijn, Faxen en telefoongesprekken naast elkaar worden afgehandeld.

De LED-indicaties geven informatie over de actuele bedrijfstoestand.

De configuratie via de PC is overzichtelijk. Het statusoverzicht van de PC-

configuratiesoftware toont het overzicht van de aangesloten telefoons en fungeert zo als overzichtelijke gespreksindicatie.

Deze handleiding informeert over de kenmerken en geeft uitleg over het gebruik daarvan.

Specificaties

• 2 analoge buiten(net)lijnen en 8 analoge toestelaansluitingen

• Gericht gebruik van de buitenlijn voor het eventueel scheiden van de kosten

• Voorkeursinstelling van buitenlijnen

• Automatische buitenlijn instelbaar

• Reserveren van de buitenlijn

• Buitenlijnbevoegdheid

• Bevoegdheid voor lokale, interlokale en internationale gesprekken

(8)

• Automatische faxontvangst met geïntegreerde faxselector voor buitenlijn 1

• Doorverbinden van telefoongesprekken

• Wachtmuziek bij doorverbinden

• Gratis interne gesprekken

• Nummerweergave (CLIP: DTMF/ FSK) op alle toestelaansluitingen

• Centraletelefoonboek met verkort kiezen, 100 telefoonnummers

• NAME-CLIP uit centraletelefoonboek en tussen toestelaansluitingen*

• Toonkiezen (TDK), intern ook pulskiezen

• Automatisch terugbellen bij bezet (intern toestel)

• Verschillende belsignalen voor interne en externe oproepen

• Tijdgestuurde dag-/nachtschakeling

• Aankloppen door inkomende buitenlijn, wanneer intern wordt getelefoneerd

• Pick-up, ruimtebewaking

• Interne groepen

• Personenoproep, urgentie oproep

• Instelbare oproepvertraging van buitenlijnoproepen

• Ruststand

• Oproepomleiding (intern/extern)

• Blokkeerfunctie met 20 blokkadenummers en 16 uitzonderingsnummers

• Behoud van de instellingen in geval van spanningsuitval

• Buitenlijn 1 kan worden gebruikt bij spanningsuitval (met een telefoon op aansluiting 1)

• Deurspreekmodule voor (4+n) deurspreekstation als toebehoren verkrijgbaar

• Eenvoudige programmering van de telefooncentrale per telefoon of PC (USB- aansluiting)

• Firmware update via PC of server

* Telefoon met FSK functie nodig (bijv. Tiptel 160 en tiptel 272, 274, 275)

Geschikte toestellen

Er kunnen op deze telefooncentrale analoge apparaten, zoals telefoons, draadloze telefoons, antwoordapparaten en faxapparaten worden aangesloten. De bediening en gebruik van de functies hangt af van het gebruikte apparaat. Raadpleeg ook de bedieningshandleidingen van de apparaten.

Er mogen op de telefooncentrale slechts analoge eindapparaten worden

aangesloten, die beschikken over een CE-toelating en conform de norm ETSI ES 203 021ofTBR 21 zijn.

(9)

Telefoons

De telefoontoestellen moeten voldoen aan de volgende specificaties:

• TDK-telefoontoestellen (TDK = toonkiesmethode)

Telefoontoestellen die de kiesinformatie doorgeven middels toonreeksen.

Naast de toetsen 1-9 en 0 zijn ook de toetsen “

” en “#” beschikbaar.

Bovendien dient de volgende functie ondersteund worden door de telefoontoestellen om de optimale prestatie van de telefooncentrale te verkrijgen.

• Nummerweergave (CLIP)- functie:

Telefoontoestellen die het telefoonnummer van de gesprekspartner kunnen weergeven.

 Telefoons met pulskeuze (IWV) worden slechts beperkt ondersteund. Alle functies waarbij de Flashtoets (F of R) wordt gebruikt kunnen niet worden benut.

De indicatielampjes (LED's)

De indicatielampjes (LED's) informeren over de status van de telefooncentrale. De betekenis van de indicatielampjes is weergegeven in de volgende tabel.

Label Functie LED aan LED uit

Power Bedrijfsklaar Voedingsspanning is

ingeschakeld. Telefooncentrale gereed voor gebruik.

Knippert: Resetknop ingedrukt

Voedingsspanning

uitgeschakeld Telefooncentrale buiten werking (Nood)telefoon voor buitenlijn 1 ingeschakeld L1 Buitenlijn 1 Verbinding buitenlijn 1

Knippert: Indicatie van binnenkomende oproep

buitenlijn 1 in ruststand

L2 Buitenlijn 2 Verbinding buitenlijn 2 Knippert: Indicatie van binnenkomende oproep

buitenlijn 2 in ruststand

Nachtstand Instelling voor nacht actief Instelling voor dag actief

(10)

FAX Faxselect FAX-selector voor buitenlijn 1 ingeschakeld

FAX-selector voor buitenlijn 1 uitgeschakeld

Tijdsturing Tijdsturing actief Tijdsturing niet actief

Deurstation Verbinding met deurstation via optionele deurspreekmodule TSM1

Geen verbinding met deurstation

Service Service Datacommunicatie bij Update op afstand, opslaan van instellingen

Overzicht van geluids- en oproepsignalen

* Interne kiestoon als continue toon in B, CH, E, F, GR, NL, P, UK

(11)

Functiebeschrijving tonen

Interne kiestoon U hoort de interne kiestoon zodra u de hoorn opneemt. U kunt nu m.b.v. de toetsen op de telefoon cijfers invoeren om het nummer te kiezen.

Onderbroken kiestoon U hoort de onderbroken kiestoon, wanneer uw telefoonaansluiting in de ruststand of oproepomleiding is ingesteld.

Bezettoon U hoort de bezettoon, wanneer na de keuze van een telefoonnummer (deelnemer) bezet is.

Terug oproep belsignaal U hoort het terug oproep belsignaal, wanneer uit een eerdere actie de telefooncentrale een terug oproep uitvoert.

Bevestigingstoon U hoort de bevestigingstoon, wanneer u een functie van de telefooncentrale heeft in- of uitgeschakeld.

Fouttoon U hoort de fouttoon, wanneer een cijferreeks door de centrale niet werd begrepen.

(12)

Be

In d acti





R ofTe

De t kun bev niet Func Deel Deel Deel Deel Deel Deel

ediening

de gebruikersh vering en dea



F

lefoonnum

telefooncentra nnen vanuit elk voegdheden, o t worden gebr

ctie lnemer 21 lnemer 22 lnemer 23 lnemer 24 lnemer 25 lnemer 26

handleiding w activering van

Tele

 Cijfe

Spe

Flas

Tele

Opm

mmerplan

ale heeft een v ke telefoon wo op bepaalde t ruikt. In deze g

Telefoonnu













worden de volg functies:

efoonhoorn opne

ers invoeren

ciale toetsen inv

shfunctie

efoonhoorn opleg

merkingen

n

vast telefoonn orden gekoze

elefoonaanslu gevallen krijgt

ummer K

O O O O O O

gende symbol

emen

voeren

ggen

nummerplan. D n. Functies ku uitingen beper u een fouttoo Korte omschrijvi

proep proep proep proep proep proep

en gebruikt vo

Deze telefoon unnen gedeelt

rkt zijn en kun on of de bezet

ng

oor de

nummers telijk, via nnen zodoend

ttoon te horen e .

(13)

Deelnemer 27  Oproep

Deelnemer 28  Oproep

Deurstation met TSM1  Verbinding met deur Deuropener met TSM1  Deuropenerbediening Groepsoproep 1  Oproep van de groep 1 Groepsoproep 2  Oproep van de groep 2 Groepsoproep 3  Oproep van de groep 3 Groepsoproep 4  Oproep van de groep 4

Personenoproep ... Oproep van alle deelnemers met personen- belsignaal ritme

Call Pick Up  Gesprek overnemen

Ruststand  Oproepsignaal uitgeschakeld

Ruststand opheffen  Ruststand opheffen

Buitenlijn reserveren  Terug oproep zodra buitenlijn vrij is Automatische

terugbellen

 Terug oproep zodra intern vrij is

Faxselect aan  Fax select voor buitenlijn 1 Faxselect uit  Faxselect niet actief

Gericht buitenlijn 1  Buitenlijn 1 Gericht buitenlijn 2  Buitenlijn 2

Buitenlijn  Buitenlijn

(14)

Sp

Bij u dee wor De stor gep

Ge

Inte

Er k wor 28.



anningsu

uitval van het elnemer 21 dir rden gekozen instellingen en ring in het elek plaatst.

espreksop

erne telefoo

kunnen gratis rden gevoerd.

Voorbeeld: de D o

In

D o

T

itval

230V-stroomn rect met buiten

. De overige te n functies blijv ktriciteitsnet, r

bouw

ngesprekken

interne gespr De telefoonn eelnemer 21 w Deelnemer 21: Te opnemen.

ntern telefoonnu

Deelnemer 22: Te opnemen.

Telefoonhoorn op

net of bij uitge nlijn 1 verbond elefoons kunn ven opgeslage resp. de voedi

n

ekken tussen ummers van d wil met deelne

elefoonhoorn

mmer kiezen.

elefoonhoorn

pleggen.

enomen voedin den. Met deel nen niet meer

en en zijn wee ingsadapter w

twee willekeu de toestelaans emer 22 telefo

U hoort d

U hoort d telefoon g Wanneer namen zi telefoons ondersteu weergege nummer Wanneer dan hoor geval op activeer t U bent m verbonde voeren.

Einde ges

ngsadapter w nemer 21 kan

telefoneren.

er beschikbaa weer in het sto

urige toestelaa sluitingen zijn oneren:

de interne kiestoo

de overgangstoo gaat over.

er voor toestela jn geconfigureer s die NAME-CLIP und, de naam va even en anders w

van de beller we de gekozen tele rt u de bezettoon en probeer het l terugbellen bij be met de interne dee en. Gesprek met

sprek.

wordt

n dan direct

ar nadat de opcontact is

ansluitingen 21, 22 etc. t/m

on

n en de gekozen aansluitingen

rd, dan wordt op P (FSK)

an de beller wordt het eergegeven.

efoon bezet is n. Leg in dat

ater nogmaals o ezet.

elnemer de deelnemer

m

n

p

of

(15)

 T het daa

Ext

Ext

Bij b verb de c





Toestelaanslu opnemen van arom eerst de

ern telefoon

tern gesprek

buitenlijnbevo binding op te configuratie.

D o B

 T

d E o

T

uitingen, waarb n de hoorn dir

toets F of R (F

ngesprek

k met buiten

oegde telefoon bouwen. Welk

Deelnemer 22: Te opnemen.

Buitenlijn kiezen.

Telefoonnummer deelnemer kiezen Externe deelneme opnemen.

Telefoonhoorn op

bij een automa rect de buitenl

Flash) worden

nlijn via 0

ns kunt u met

ke buitenlijn (1

elefoonhoorn

r van de externe n.

er: Telefoonhoor

pleggen.

atische buiten lijn. Voor inter n ingedrukt. D

de 0 een buite 1 of 2) daarbij

U hoort d

Bij een vr klinkt de Wanneer bezettoon dit geval nogmaals Wanneer buitenlijn bezettoon U hoort d nogmaals rn U bent m

verbonde deelneme Einde ges

nlijn is ingeste rne gesprekke e interne kiest

enlijn kiezen o wordt gebrui

de interne kiestoo

rije toegang tot d externe kiestoon de buitenlijn be n van de telefoon

op en probeer h s of reserveer ee

de toestelaanslu bevoegd is hoor n.

de vrijtoon. Bij be s proberen.

met de externe de en. Gesprek met

er voeren.

sprek.

ld, krijgen na en moet

toon klinkt.

om een extern kt hangt af va

on

de buitenlijn n.

zet is, hoort u de ncentrale. Leg in

et later en buitenlijn.

uiting niet rt u eveneens de

ezettoon later

eelnemer de externe

ne an

e n

e

(16)

Ext

Wan dan buit Voo





tern telefoon

nneer gericht n moet i.p.v. he

tenlijn 2 worde orbeeld: Deeln D T

 B

 T

d E o

T

ngesprek m

via buitenlijn et kiezen van en gekozen.

nemer 22 wil g Deelnemer 22:

Telefoonhoorn op Buitenlijn 1 kieze

Telefoonnummer deelnemer kiezen Externe deelneme opnemen.

Telefoonhoorn op

et gerichte

1 of buitenlijn

een buitenlijn

gericht via buit

pnemen.

n.

r van de externe n.

er: Telefoonhoor

pleggen.

buitenlijnke

2 een gespre n het cijfer

tenlijn 1 bellen U hoort d

Bij een vr de extern Wanneer bezettoon dit geval nogmaals Wanneer buitenlijn bezettoon U hoort d later nog rn U bent m

verbonde deelneme Einde ges

euze

ek moet worde

 voor buiten

n.

de interne kiestoo

rije toegang tot b ne kiestoon.

de buitenlijn be n van de telefoon

op en probeer h s.

de toestelaanslu bevoegd is hoor n.

de overgangstoo maals proberen.

met de externe de en. Gesprek met

er voeren.

sprek.

en gevoerd nlijn 1 of 

on

buitenlijn 1 klinkt zet is, hoort u de ncentrale. Leg in

et later

uiting niet rt u eveneens de

n. Bij bezettoon .

eelnemer de externe

t e n

e

(17)

Rug

Uitg de w Voo rugg

R o



R o

ggespraak

gaande of inko wachtstand w orbeeld: deelne

gespraak houd

D

f F R

 In

D o

f F R

T

omende exter worden gezet.

emer 22 voert den.

Deelnemer 22:

Ruggespraak tot

nterne deelneme

Deelnemer 23: Te opnemen.

Ruggespraak teru

Telefoonhoorn op

ne telefoonge een extern tel

stand brengen.

er kiezen.

elefoonhoorn

ugnemen.

pleggen.

esprekken kun lefoongesprek

Extern te U hoort d De gespr telefoonc hoort de U hoort d telefoon g toestelaa geconfigu die FSK o beller we nummer Wanneer dan hoor op. U krij het opnem gespreks Of met F Gesprek

Gesprek deelneme Einde ges

nnen door rug k en wil met de

elefoongesprek v de interne kiestoo rekspartner word centrale in de wa

wachtmuziek

de overgangstoo gaat over. Wann ansluitingen nam ureerd, dan word ondersteunen de

ergegeven en an van de beller we de gekozen tele rt u de bezettoon gt een terug opr men weer verbo spartner.

de ruggespraak voeren met de d

voeren met de e er

sprek.

gespraak, in eelnemer 23

voeren on

dt in de acht gezet en

n en de gekozen neer er voor

en zijn

dt op telefoons e naam van de

nders wordt het eergegeven.

efoon bezet is n. Leg vervolgens

roep en bent u n onden met uw

afsluiten.

deelnemer.

externe

n

s a

(18)

Rug

Doo

Uitg gez Voo doo

F of



ggespraak m

orverbinden

gaande of inko zet en aan and orbeeld: deeln orverbinden na

D

f R

R

 In

D o D o

T

met doorverb

n van extern

omende exter dere deelneme nemer 22 voer

aar deelneme

Deelnemer 22:

Ruggespraak tot

nterne deelneme

Deelnemer 23: Te opnemen.

Deelnemer 22: Te opleggen.

Telefoonhoorn op

binden van h

n gesprekke

ne telefoonge ers worden do rt een gesprek r 23 met aank

stand brengen.

er.

elefoonhoorn

elefoonhoorn

pleggen.

het gesprek

n met aanko

esprekken kun

oorverbonden k en wil de ges kondiging.

Extern telefoo U hoort de int De gespreksp telefooncentr de wachtmuz U hoort de ov telefoon gaat

Wanneer er v zijn geconfigu die NAME-CL van de beller het nummer v Wanneer de g hoort u de be krijgt een teru opnemen wee gesprekspart afsluiten.

Doorverbindin

In de wacht g doorverbonde telefoongespr Einde gespre

ondiging

nnen in de wac

.

sprekspartner

ongesprek voere terne kiestoon partner wordt in rale in de wacht ziek

vergangstoon en over.

voor toestelaansl ureerd, dan word LIP (FSK) onders weergegeven en van de beller we gekozen telefoon ezettoon. Leg ver ug oproep en ben

er verbonden me ner. Of met F de

ng aankondigen.

gezette gespreks en met deelneme rek voeren.

k.

cht worden r

n.

de

gezet en hoort

n de gekozen

luitingen namen dt op telefoons steunen de naam

n anders wordt eergegeven.

n bezet is dan rvolgens op. U nt u na het et uw

e ruggespraak

.

spartner wordt er 23. Extern

m

(19)

Doo

Uitg gez Voo naa

R of



orverbinden

gaande of inko zet en aan and orbeeld: deeln ar deelnemer 2 D

F R

 O

D o

D o

T

n van extern

omende exter dere deelneme nemer 22 voer

23 zonder aan Deelnemer 22:

Ruggespraak tot

Oproepnummer k

Deelnemer 22: Te opleggen.

Deelnemer 23: Te opnemen.

Telefoonhoorn op

n telefoonge

ne telefoonge ers worden do rt een gesprek nkondiging.

stand brengen.

kiezen.

elefoonhoorn

elefoonhoorn

pleggen.

esprekken zo

esprekken kun

oorverbonden k en wil gespre

Extern tel U hoort d De gespr telefoonc hoort de U hoort d telefoon g

Deelnem het gespr aangenom plaats na ook wann In de wac wordt do Extern tel Einde ges

onder aanko

nnen in de wac zonder aanko ekspartner do

lefoongesprek vo de interne kiestoo rekspartner word centrale in de wa

wachtmuziek de overgangstoo

gaat over.

er 23 wordt opg rek niet binnen 4 men, dan vindt e aar deelnemer 22 neer deelnemer cht gezette gesp orverbonden me lefoongesprek vo sprek.

ondiging

cht worden ondiging.

oorverbinden

oeren.

on

dt in de acht gezet en

n en de gekozen

eroepen. Wordt 45 seconde een terug oproep 2. Dit gebeurt

23 bezet is.

prekspartner et deelnemer 23

oeren

n

p

.

(20)

Doo

Wan doo wac doo Voo ges

R of



036

R of

orverbinden

nneer u besch or te verbinden cht zetten en n orverbinden.

orbeeld: deeln sprekspartner

D

F

R

2

1234567 E

D

F G

v b D o

n van extern

hikt over twee n, kunt u inkom naar een ande nemer 22 voer

doorverbinde

Deelnemer 22:

Ruggespraak tot

2e buitenlijn kieze

Externe deelneme

De externe deelne Gesprekspartner verbonden met g buitenlijn 2.

Deelnemer 22: Te opleggen.

n telefoonge

buitenlijnen e mende- of uitg ere externe de rt een extern te en naar een ex

stand brengen.

en.

ers kiezen

emer meldt zich van buitenlijn1 i esprekspartner

elefoonhoorn

esprek aan e

en bevoegd be

gaande extern eelnemers met elefoongespre xterne deelnem

Extern tel U hoort d De gespr telefoonc hoort de Bij een vr klinkt de Wanneer bezettoon geval het R in te dr nogmaals U hoort d deelneme Gespreks s U hoort d

telefoonc

De centra beëindigt ingestelde

externe deel

ent om een ge ne telefoonges t aankondigin ek en wil de mer 036 12345

lefoongesprek vo de interne kiestoo rekspartner word centrale in de wa

wachtmuziek rije toegang tot d

externe kiestoon de buitenlijn be n van de telefoon t gesprek door tw rukken terughale

s proberen.

de overgangstoo er wordt gebeld.

spartner aankond de bezettoon van centrale.

ale bewaakt beid t de gesprekken e instellingen.

lnemers

esprek extern sprekken in de

g

567.

oeren.

on dt in de acht gezet en

de buitenlijn n.

zet is, hoort u de ncentrale. In dit weemaal de toet en en later

n. De externe

digen n de

de buitenlijnen en volgens de

e

e ts

n

(21)

Ver

Exte (apo han



Sam

Toet

R of

R1

R2

R4

R7

R0

rbreken van

erne verbindin othekersscha ndmatige word

H

 C

T

menvatting v

tsvolgorde F

F R

A v S h w V g D d T

n bijzondere

ngen, die doo

keling, extern den verbroken Hoorn van deelne Code 

Telefoonhoorn op

van de func

Functie

Ruggespraak tot

Actieve externe v verbroken

Schakelen tussen heen en weer (m wisselgesprek).

Voor het doorver gesprek naar een Doorverbinden va deelnemers Tweede buitenlijn

externe tele

r de telefoonc

oproepdoors n.

emer 21 opneme

 kiezen.

pleggen.

cties bij buit

stand brengen.

verbinding wordt

n twee buitenlijn akelen of

binden van het a n interne deelnem

an twee externe

n kiezen

efoongespre

centrale zijn op schakeling) ku

en. U hoort d Het word bevestigi Verbreke

enlijnen in d

Uitvoerin Buitenlijn De gespr het wach Interne de van de ce Gespreks horen en Eén buite

de wacht

actieve mer

Eén buite de wacht Beide bui

Eén buite

ekken

pgebouwd, unnen door de

de interne kiestoo dt verbroken. U h

ngstoon.

n beëindigd.

de wachtsta

g

n wordt in wacht rekspartner hoort hten

eelnemers horen entrale

spartner krijgt de

enlijn is actief, de tstand.

enlijn is actief, de tstand.

itenlijnen in de w

enlijn staat in de

eelnemer 21

on hoort de

and

gezet

rt muziek tijdens n de kiestoon

e bezettoon te

e tweede staat in

e tweede staat in

wacht.

wacht

n

n

(22)

Fu

De v toes

Op

Wan tele opro Voo



 V zijn

Op

Met binn lang gew op d

Op

Voo



uncties v

volgende lijst stelaansluiting

proepovern

nneer u een a efoon overnem

oep en extern orbeeld: U hoo

T

 C

Vereiste: Voor . De instelling

proepomle

t de oproepom nen de centra ger gesignalee woon uitgaand

de geactiveerd

roepomleid

orbeeld: U wilt T

 C

T

voor deel

omschrijft de g beschikbaar

name (Ca

andere telefoo men (call-pick- ne oproepen.

ort een andere Telefoonhoorn op Code voor c

r uw toestelaa vindt plaats v

eiding

mleiding kunt ale omleiden. I erd, maar dire d bellen. Daar

de oproepom

ing inschak

t al uw oproep Telefoonhoorn op Code  kiez

Telefoonhoorn op

nemers

functies die v r zijn.

all-Pick-Up

n hoort overg up) Een oproe e telefoon ove pnemen.

call-pick-up kieze ansluiting moe

via de PC-conf

u de oproepe nkomende op ect naar het ge bij maakt de o

leiding.

kelen

pen naar deeln pnemen.

en.

pleggen.

voor u als dee

p)

aan (signalen ep overnemen ergaan en wilt

De intern en U wordt m et de functie ca

figuratie.

n van uw toes proepen word

ewenste toest onderbroken k

nemer 23 oml U hoort d Met code wordt de U hoort d Oproepom ingescha

lnemer op uw

), kunt u de o n is mogelijk v

de oproep ov e kiestoon klinkt met de beller ver all-pick-up vrij

stel naar een a en dan op uw el omgeleid. U kiestoon u (sp

eiden.

de interne kiestoo e 8, gevolgd doo

oproepomleidin de speciale kiest mleiding naar de akeld.

w

proep met uw voor interne vernemen.

t.

rbonden.

jgeschakeld

ander toestel w toestel niet

U kunt nog peciaal) attent

on.

or de deelnemer, ng geactiveerd.

oon.

eelnemer 23 is w

(23)

Op naa Cod

Op



 O

wor voo de c

Bu

Wan rese opro auto





roepomleiding ar toestel de

roepomleid

T

 C

T Oproepomleid rden ingegeve or de buitenlijn

centrale).

uitenlijn re

nneer blijkt da erveren door 9

oep geïnforme omatisch aan

T B

 O

u

T D

21 22

821 82

ing uitschak

Telefoonhoorn op Code  kiezen

Telefoonhoorn op dingen naar ex en en geactive nen activeren

eserveren

at na het kieze 90 te kiezen. Z

eerd. Door he u toegedeeld Telefoonhoorn op Buitenlijn kieze Om de buitenlijn t u  kiezen.

Telefoonhoorn op De buitenlijn kom

2 23

22 823

kelen

pnemen.

pleggen.

xterne deelne eerd. U kunt h (hiervoor zijn

en van een bu Zodra de buite et opnemen va d.

pnemen.

en.

te reserveren mo

pleggen.

mt vrij.

24 25

824 825

U hoort d Met code gedeactiv U hoort d Oproepom emers kunnen

iervoor ook de geen interne g

itenlijn deze b enlijn vrij komt an de hoorn w

U hoort d De buiten bezettoon oet U hoort d

Wanneer dan is de deelneme één reser De buiten Er vindt e toestel si

26 2

826 8

de speciale intern e 80 wordt de op veerd.

de interne kiestoo mleiding is uitge

via de PC-con e oproepdoor gesprekskana

bezet is, dan k t, wordt u doo wordt de vrije b

de interne kiestoo nlijn is bezet. U h

n.

de bevestigingsto u geen bevestig e buitenlijn al doo

er gereserveerd.

rvering mogelijk.

nlijn is gereserve een terug oproep

gnaleert.

7 28

27 828

ne kiestoon proepomleiding

on.

eschakeld.

nfiguratie rschakeling alen nodig in

kunt u deze or een terug

buitenlijn

on hoort de

oon.

gingstoon hoort, or een andere

Er is slechts .

eerd.

p plaats. Uw

(24)

Ve

Bij v tele buit han plaa wor



Wan verg dez CLI naa De v toes het Het Het verk bed wor De v wor

Te

Wan inte bell Wan Wan inte

T K

erkort kiez

verkort kiezen efoonnummers

tenlijn gekoze ndig gekozen w

ats via de PC- rden opgeslag

), de naam nneer het inko gelijkt de telef ze overeen, da

P (FSK) weerg am van de bell

verkort kiezen stelaansluiting verkorte kiesn verkort kieze aanvullen me kort kiezen lijs drijf wilt bellen

rdt zonder bui verkort kiezen rden onderhou

rug bellen

nneer de inter erne deelneme

er geactiveerd nneer de inter nneer de hoor erne deelneme

Telefoonhoorn op Kies het gewenst

zen

n worden de, in s, m.b.v. een 3 en. Vaak gekoz worden. Invoe configuratieso gen. Een invoe m van de deeln omende telefo fooncentrale h an wordt de na

gegeven. Tele ler in tekst we n nummers va g gekozen wo nummer opge

n wordt via de et cijfers is mo st hebt opgeno

, dan kunt u d tenlijnnumme n lijst kan m.b.

uden en afged

n bij bezet

rne deelneme er heeft opgele

d worden. Kie rne deelneme rn wordt opge ers plaats.

pnemen.

te telefoonnumm

n het centrale 3-cijferige verk

zen telefoonn er en onderho oftware. Er ku er bestaat uit e nemer en het t oonnummer vi het telefoonnu aam van de b efoons, die de eer.

an 3 cijfers kun rden. De telef eslagen telefoo

e code 

ogelijk. Wanne omen en de d de cijferreeks er ingegeven.

.v. de telefoon drukt.

t (intern)

r bezet is, wor egd. Automat

s voor het act r oplegt, dan w enomen vindt,

Uw toest buitenlijn mer. Omdat u buitenlijn kiezen.

telefoonboek kortkies code

ummers kunn oud van het ce nnen maxima een verkort ki telefoonnumm

a CLIP wordt mmer met he eller uit het te functie onder

nnen door elke ooncentrale k onnummer.

-  gerea eer u bijvoorbe deelnemer me

 invo

nboekfunctie i

rdt u automati ische terug be tiveren de cod

wordt bij de b zonder verde

el is verbonden . U hoort de (ext al verbonden be , hoeft niet eerst

k opgeslagen automatisch v nen zo door al entrale telefoo aal 100 telefoo ezen nummer mer.

overgedragen t telefoonboek lefoonboek m rsteunen, gev

e bevoegde kiest vervolgen

aliseerd.

eeld een firma t doorkiesnum oeren. Het ver

n de PC-confi

isch terug geb ellen moet hie de en leg v beller terug ge

er kiezen, de o met de

terne) kiestoon.

ent met de t een buitenlijn te

externe via de

le deelnemers nboek vindt onnummers

r ( t/m

n, dan k en komen m.b.v. NAME-

en dan de

ns de onder

anummer in de mmer 15 in da

rkort kiezen

guratie

beld, zodra de ervoor door de vervolgens op

beld.

oproep naar d e

s

e at

e e p.

de

(25)

Voo Dee





Aa

Tijd van

Aan

De inte exte

Aan

De ca.

De f

orbeeld: deeln elnemer 21 ac D o

In

T

D o D o D o A 2 D o T

ankloppen

ens een telefo een aanklopt

nkloppen tij

aankloptoon v erne gesprek t

erne gesprek z

nkloppen tij

aankloptoon w 1 seconden. U functie aanklo

nemer 21 wil m ctiveert terug b Deelnemer 21: Te opnemen.

ntern telefoonnu

Terug bellen bij b Deelnemer 21: Te opleggen.

Deelnemer 22: Te opleggen.

Deelnemer 21: Te opnemen.

Automatisch kiez 22

Deelnemer 22: Te opnemen.

Telefoonhoorn op

oongesprek k toon worden g

dens een in

vindt plaats in e beëindigen zal opnieuw s

dens een ex

wordt gegeve U kunt de 2e o oppen kan per

met deelneme bellen bij beze

elefoonhoorn

mmer kiezen.

bezet

elefoonhoorn

elefoonhoorn

elefoonhoorn

zen van deelnem

elefoonhoorn

pleggen.

unnen inkome gesignaleerd.

ntern gespre

de het ritme v door het terug signaleren.

xtern telefoo

n door een ee oproep aanne

r deelnemer w

r 22 telefonere et.

U hoort d

Deelnem bezettoon U hoort e Wachten

Einde ges

Deelnem van deeln mer Deelnem

overgang U bent m verbonde Einde ges

ende externe

ek

van de buiten g leggen van

ongesprek (

enmalige aank men door Flas worden geactiv

en. Deelneme

de interne kiestoo

er 22 is bezet. U n.

een bevestigings op terug oproep

sprek.

er 21 ontvangt e nemer 22.

er 22 gaat over.

gstoon.

met de interne dee en. Gesprek voer

sprek.

gesprekken d

lijnoproep. U de telefoonho

(2e buitenlij

kloptoon met e

sh (R of F) 0.

veerd of gede

er 22 is bezet.

on.

U hoort de

stoon.

p

een terug oproep

U hoort de

elnemer ren.

door weergave

dient het oorn. Het

n)

een duur van

eactiveerd.

p

e

(26)

Wa

Exte gez ges Wor vind wee

Co

Bij e inte voo Voo Dee



achtstand

erne telefoong zet. In de wach sprekspartner

rdt de telefoon dt gedurende er wordt opge

onferentie

een bestaand erne conferent or een confere orbeeld: deeln elnemer 25 mo

D

te

D o

T

d

gesprekken ku ht plaatsen wo hoort tijdens h nhoorn opgele 45 seconden nomen, dan v

e (intern)

e telefoonverb tie worden bet

ntie andere de nemer 22 heef

oet als derde Deelnemer 22: In elefoonnummer

Deelnemer 25: Te opnemen.

Telefoonhoorn op

unnen in uw te ordt met de to

het wachten d egd terwijl er

een terug opr verbreekt de c

binding kunne trokken. De in eelnemers er ft deelnemer 2 partij bij de co ntern

 kiezen.

elefoonhoorn

pleggen.

elefooncentra oets R gestart de wachtmuzie

nog een gesp roep plaats. W centrale de ver

en andere ges nitiator van een

bij betrekken.

23 opgeroepe onferentie wor

Deelnem seconden de overga 25 bezet de bezett De verbin conferent gerealise Bij het ve hoorn op deelneme voortzette

le in de wacht en gestopt. D ek.

prek in de wac Wanneer het g

rbinding.

spreksdeelnem n telefoonverb .

n en spreekt m rden betrokke

er 25 wordt geb n) Deelnemers 2 angstoon. Wann is, wordt gedure toon weergegeve nding van alle

tiedeelnemers w erd.

erlaten van de co pleggen. De reste ers kunnen het g en.

tstand worden e

cht staat, dan esprek niet

mers bij een binding kan

met hem.

en.

eld (max. 20 22 en 23 horen neer deelnemer

ende 3 seconden en.

wordt

onferentie de erende gesprek

n

n

(27)

DTMF herkenning tijdelijk uitschakelen

Bij interne verbindingen is de DTMF herkenning actief. De herkenning van de

centrale op de door de telefoons gebruikte DTMF tonen (TDK, toonkiezen) kan voor een bepaalde tijd worden uitgeschakeld. Dit is handig en nodig, wanneer u bijv. een telefoonbeantwoorder op afstand wilt uitluisteren. Druk voor het uitschakelen van DTMF tonen herkenning tijdens een interne verbinding op toets .

Personenoproep / urgentie oproep

De telefooncentrale biedt de mogelijkheid tegelijkertijd alle toestelaansluitingen met een individueel oproepsignaal (beltoon) op te roepen. Telefoons met standaard oproepsignaal geven het oproepsignaal weer in hetzelfde ritme als het wordt aangestuurd. Er zijn zeven individuele belritmes beschikbaar voor personen of urgente oproepen, die via de code 71 t/m 77 gekozen kunnen worden. Na de keuze van het personen oproepnummer, rinkelen alle telefoons met dit individuele ritme.

Wanneer een persoon zijn individuele personenoproep herkend, dan kan hij de hoorn van een willekeurige toestelaansluiting opnemen en wordt dan direct met de beller verbonden.

Via de PC-configuratie kunnen de telefoons die personenoproepen / urgentie oproepen moeten maken / ontvangen, worden ingesteld.

Tabel van de personenoproepsignalen

Personen- oproepcode

Oproeptoonvolgorde

 _---_--__---_--_ ... Lang, 1 maal kort ...

 _---_--_--__---_--_ ... Lang, 2 maal kort ...

 _---_--_--_--__---_--_ ... Lang, 3 maal kort ...

 _---_--_--_--_--_ _---_--_... Lang, 4 maal kort ...

 _---_--_--_--_--_--__---_--_ ... Lang, 5 maal kort ...

 _---_--_--_--_--_--_--__---_--_ ... Lang, 6 maal kort ...

 _---_--_--_--_--_--_--_--_--_--_ ... Lang, kort, kort, kort, ...

Voorbeeld: Interne deelnemer 22 zoekt deelnemer aan wie het personenoproepsignaal met code 73 is toegekend.

(28)



 P buit

Gro

De zo m Een Wan de g Een De Gro Gro Gro Gro Voo De t aan U w



D o

P

H d

Personenopro tenlijnen met a

oepen

interne deelne met één numm n deelnemer k

nneer het groe groep gebeld, n eventuele ex oproepnumm oep 1 

oep 2 

oep 3 

oep 4 

orbeeld:

telefooncentra n het verkoopt wilt iemand uit



Deelnemer 22: Te opnemen.

Personenoproepc

Hoorn opnemen v die overgaat.

oepen / urgen aankondiging

emers kunnen mer bereikbaa kan deel uitma epsnummer w , m.u.v. de toe xterne oproepo mers van de gro

ale wordt in ee eam, bestaan

het verkoopte Telefoonhoorn Groepsnummer groep 1 kiezen Een deelnemer neemt de hoorn

elefoonhoorn

code  kiezen

van een telefoon

tie oproep kun worden gebr

n aan willekeu ar. Er staan vie aken van meer wordt gekozen estellen die de omleiding wor oepen zijn

en handelson nde uit de telef

eam bereiken.

opnemen r  van de

van de groep n op.

U hoort d

n. Alle voor telefoons personen n U bent m verbonde

nnen ook voo uikt.

rige groepen er verschillend

rdere groepen n, dan worden

e ruststand he rdt niet uitgev

derneming ing foonaansluitin .

U hoort de in U hoort de ov van de groep De verbinding voeren.

de interne kiestoo

de personenopr s gaan over in he noproep ritme 73 met de interne dee en. Gesprek voer

or doorverbind

worden toe g de groepen te n.

n alle vrije dee ebben geactive voerd.

gezet. Groep ngen 23, 24 en

terne kiestoon.

vergangstoon. D p gaan over.

g wordt gerealis on.

roep ingerichte et

3

elnemer ren.

den van

ewezen en zij r beschikking

elnemers van eerd.

1 is toegeken n 28.

De telefoons

eerd. Gesprek n .

d

(29)

G tele

Ru

Elke sign

tele

 V dee

Rus



Groepen kunne efoongesprekk

uststand

e deelnemer k naleert (ruststa efoon ingescha Via de PC-con elnemer worde

ststand insc

T

 V

T

Telefoonhoorn

en ook worde ken met aanko

kan zo worden and). De rusts akeld. Uitgaan nfiguratie kan en geblokkeer

chakelen

Telefoonhoorn op Voor de ruststand

kiezen. Telefoonhoorn op

opleggen

n gebruikt voo ondiging.

n ingesteld, da stand functie w nde gesprekk

de instelmoge rd of vrijgegev

pnemen.

d, code

pleggen.

Einde gespre

or het doorver

at het toestel b wordt door kie

en zijn nog we elijkheid voor ven.

U hoort d U hoort a een afwij De telefo inkomend interne op Uw beller

k

rbinden extern

bij een oproep ezen van de co

el mogelijk.

de functie rus

de interne kiestoo als indicatie voor

kende kiestoon.

on gaat nu niet m de oproepen (ex proepen, person r hoort een overg

ne

p niet

ode op uw

ststand per

on.

r de ruststand

meer over bij xterne oproepen, nenoproepen).

gangstoon.

w

(30)

Rus



Ru

De t de d ruim gek aan gea ruim

 D uitg Voo gea

Dee



De f tele

ststand uits

T

 V

ru T

uimtebewa

telefooncentra directe omgev mte geplaatst, kozen. De mic nwezig kan nat

activeerd. Aan mtebewakende

De functie "Ru gevoerd.

orbeeld: deeln activeerd. Dee

elnemer voo

D o

 A

ru

T le d h functie ruimte efoonhoorn. De

schakelen

Telefoonhoorn op Voor het uitschak uststand code Telefoonhoorn op

aking

ale biedt de m ving van het to de hoorn opg rofoon moet i tuurlijk ook de sluitend kunt e telefoon bel uimtebewaking

nemer 23 staat lnemer 21 wo

or ruimtebew

Deelnemer 23: Te opnemen.

Als voorbereiding uimtebewaking d

kiezen. Telefoonhoorn na

eggen met de m de te bewaken ric handsfree activer ebewaking wo

e telefoon krij

pnemen.

kelen van de

kiezen. pleggen.

mogelijkheid ee oestel. Daarvo genomen, naa n de te bewak e handsfree fu u vanaf elke b len en meelui g" kan uitsluite

t in de kinderk ordt voor uitluis

waking voor

elefoonhoorn

g van de de code

aast de telefoon icrofoonopening chting, of ren.

rdt op de telef gt dan weer z

U hoort d U hoort d telefoonc Uw telefo signalere

en ruimte te b oor wordt een ast de telefoon ken richting w unctie van de t bevoegde toes steren in de ru end vanaf een

kamer en moe steren van de

rbereiden.

U hoort d

U hoort e

g in

Telefoon voorbere

foon afgeslote zijn gewone fu

de afwijkende ki de kiestoon van d centrale.

oon zal nu bij een n

bewaken (belu telefoon in de n gelegd en he

orden gelegd telefoon word stelaansluiting uimte.

n interne deeln

et voor bewak ruimtebewak

de interne kiestoo

een bevestigings

is voor ruimtebe id.

en met het op nctie.

estoon.

de

n oproep weer

uisteren), d.w.z e te bewaken

et code 

. Indien en g deze

nemer worden

king worden king gebruikt.

on.

stoon.

ewaking

leggen van de z.

n

e

(31)

Uitv



 V voo

De

Op auto faxe

We

voeren van

D o

 D

D o

Via de PC-con orbereide telef

e faxselect

buitenlijn 1 va omatisch een en en deze ge

erking

Voor de herke faxsignaal (CN buitenlijn 1 de gewacht. Wan doorgeschake wordt de verb Wanneer er g telefoongespr geconfiguree probeert gedu realiseren. De overgangstoo Wanneer een oproep naar h De faxselect f buitenlijn.

Op aansluiting gereed zijn vo

ruimtebewa

Deelnemer 21: te opnemen.

Deelnemer 23 kie

Deelnemer 21: Te opleggen.

nfiguratie kan oon per deeln

t functie

an de telefoon onderscheid ericht verder af

enning van ee NG) gestuurd e verbinding a nneer het CNG

eld naar het fa binding doorge geen CNG-sign rek. Er vindt e

rd voor inkom urende 55 sec e beller hoort on.

inkomende fa het faxapparaa functie werkt in g 4 moet het f oor het ontvan

aking

elefoonhoorn

ezen

elefoonhoorn

het afvragen v nemer worden

ncentrale kan d te maken tuss f te handelen.

en faxbericht w . Hiervoor wor aangenomen e G-signaal wor axapparaat. Z ezet en vindt d naal wordt he een oproep pla mende externe

conde een ver een door de t ax door een te at (toestelaan n de telefoonc faxapparaat zi ngen en moet

U hoort d

De verbin ruimtebew De ruimte De verbin ruimtebew verbroken bewaking door and hersteld w van een voor n geblokkeerd

de faxselect fu sen inkomend .

wordt het door rdt bij elk binn en ca. 5 secon dt herkend, d odra het faxap de faxoverdra rkend, dan ga aats voor toes telefoongesp rbinding met e telefooncentra elefoon wordt sluiting 4) wo centrale uitslu ijn aangeslote

na het 1e of 2

de interne kiestoo

nding met de wakingstelefoon egeluiden wordt nding met de

wakingstelefoon n. De verbinding gstelefoon kan te ere bevoegde to worden.

ruimtebewaki of vrijgegeve

unctie worden de telefoonges

r de verstuurd nenkomend g nden op het C

an wordt de o pparaat heeft acht plaats.

aat het om een stellen die zijn prekken. De te een interne de ale verstuurde aangenomen rden doorverb itend op de e en. Het faxapp

2e belsignaal on.

n wordt gemaakt uitgeluisterd.

n wordt

g met een ruimte e allen tijde ook oestellen weer

ng en.

n gebruikt om sprekken en

de fax een esprek op CNG-signaal oproep

opgenomen, n gewoon elefooncentrale

eelnemer te e

n, moet deze bonden.

erste

paraat moet aannemen.

t.

e-

e

(32)

Fax



Fax



De faxselect f faxberichten d worden als fo Heeft het faxa dan kan in he buitenlijn 1 bl weer vrijgeeft Voor het verze

“0“gekozen w worden gecon De faxselect f

xselect func

1

2

3

xselect func

1 o

2

3

functie schake die door de fa outpoging mee

apparaat aans et geval geen f ijven dan tijde .

enden van ee worden of moe

nfigureerd.

functie kan va

ctie inschake

. Telefoonhoorn 2. Code  kiez 3. Telefoonhoorn

ctie uitschak

. Hoorn van dee opnemen

2. Code  kiez 3. Telefoonhoorn

elt na 3 misluk ax niet worden

egerekend.

sluiting 4 beze fax worden do elijk onbeantw

n faxbericht m et voor deze a

n elke telefoo

elen

n opnemen

zen.

n opleggen.

kelen

elnemer 21

zen.

n opleggen.

kte pogingen a aangenomen et, bijvoorbeeld

oorgestuurd. I woord, totdat h

moet voor een aansluiting de n worden in- o

U hoort d U hoort d De faxsel FAX LED

U hoort d telefoonc U hoort d De faxsel FAX LED

automatisch u n (bijv. papiers d door een int

nkomende op het faxapparaa buitenlijn eer automatische of uitgeschake

de interne kiestoo de bevestigingsto lect functie is ing

gaat aan.

de kiestoon van d centrale.

de bevestigingsto lect functie is uit

gaat uit.

uit. Doorgezett storing)

terne oproep, proepen op at aansluiting 4 rst een

e buitenlijn eld worden.

on.

oon.

geschakeld. De

de

oon.

tgeschakeld. De te

4

(33)

Configuratie en instellingen

Dit hoofdstuk is bedoeld voor de installateur en/of eigenaar van de centrale. Hier worden de instellingen en configuratiemogelijkheden beschreven waarmee de centrale aan de gewenste vereisten aangepast kan worden.

PC-configuratiesoftware

De configuratie via de PC is eenvoudig, comfortabel en overzichtelijk. Voor de besturingssystemen WIN2000, XP en VISTA 32-bits is er configuratiesoftware op de meegeleverde CD-ROM beschikbaar, die naast de configuratie ook dient voor de invoer en het bijwerken van het telefoonboek. De configuratiegegevens en het telefoonboek kunnen in bestanden worden opgeslagen en zijn zo in geval van een storing altijd weer beschikbaar. Ook hebt u de mogelijkheid de configuratiegegevens en het telefoonboek voor documentatie af te drukken.

Installatie van de PC-configuratiesoftware

Voor de installatie van de PC-configuratiesoftware raden wij de volgende procedure aan:

• Bijgesloten CD-ROM Configuratiesoftware in het PC-station plaatsen. De CD- ROM start automatisch, of open anders de map op de CD-ROM en start het programma Setup32.exe handmatig.

• Er verschijnt een startscherm met de taalkeuze

• Kies in het startscherm de gewenste taalkeuze en druk op de knop Verder.

Hierna wordt de Nederlandse selectie beschreven.

• De productkeuze verschijnt.

Kies in het bovenste deel het onderwerp telefooncentrale/systeemtelefoons Klik in het onderste deel op het selectievakje naast tiptel 2/8 USB.

Activeer het selectievakje Installeren.

De installatie start. Volg de instructies op het scherm op. Laat voor het configureren van de USB-interface de CD-ROM na de installatie in het station zitten.

(34)

Co

Slui aan een Con

Co

Na met func te a

nfigureren v

it de telefoonc nsluiting op uw n verzoek om e

nfiguratiesoft

nfiguratie

de installatie k t de PC-config cties zijn grote allen tijde help

van de USB-

centrale aan m w PC en sluit d een USB-drive tware in het p

kunt u de inste guratiesoftwar

endeels zelfve informatie wo

-interface

m.b.v. de meeg

de voeding va er te installere ad D:\Driver\2

ellingen en he e uitlezen, wij erklarend. Indi orden opgeroe

geleverde US an de telefoonc en. Deze bevin

2-8 USB\USB.

et telefoonboe zigen en terug en nodig kan epen.

B-kabel aan o centrale aan.

ndt zich op de

ek van de telef gzetten. De w met de PC-fu

op een USB- Er verschijnt CD-ROM

fooncentrale eergave en unctietoets F1

(35)

Naast het programmeren via de programmeertelefoon, kunt u met de PC-configuratie de volgende functies configureren:

• Bevoegdheid verkort kiezen

• Bevoegdheid niet storen

• Bevoegdheid Call-Pick-Up

• Bevoegdheid personenoproep

• Bevoegdheid ruimtebewaking

• Oproepomleiding extern

• Namen voor deelnemers

• Voorkeur van de buitenlijnen

• Bevoegdheid doorverbinden extern

• Ritme belsignalen

• Definiëren van Groepen

• Tijdsturing

• Telefoonboek

• Firmwareupdate

• Externe oproep omleiden

• Verbindingsbewaking

• Apotheekschakeling

De programmeertelefoon

De basisconfiguratie van de telefooncentrale kan zonder PC per telefoon worden ingesteld. Hiervoor wordt de programmeertelefoon gebruikt, dit is de deelnemer 21 aangesloten op aansluiting 1. Omdat de instelling via het kiezen van cijfers

plaatsvindt, is het te bevelen een telefoon met display te gebruiken. Hier kunt u de gekozen cijfers controleren en zo foute instellingen vermijden. Het is ook handig eerst de cijferreeksen voor de gewenste instellingen op te schrijven. Dat

vergemakkelijkt de invoer en u beschikt dan over een documentatie van de geconfigureerd eigenschappen.

Deelnemer 21 op aansluiting 1 is de programmeertelefoon waarmee de volgende omschreven configuraties en instellingen gemaakt kunnen worden.

Door het kiezen van code  wordt de programmeerstand bereikt en door keuze van verdere cijfers de verschillende configuraties ingesteld. Er kunnen meerdere codes achter elkaar worden ingevoerd.

Succesvolle invoer wordt met een continue bevestigingstoon bevestigd. Wanneer de invoer onjuist is, klinkt een onderbroken fouttoon. De programmeerstand wordt

(36)

automatisch 30 seconde nadat het laatste cijfer is gekozen, of door de hoorn op te leggen, verlaten. De configuratie wordt in een permanent geheugen opgeslagen.

Na een stroomstoring staat de configuratie weer ter beschikking. Alleen de tijd moet opnieuw worden ingesteld. De centrale stelt de tijd na een buitenlijnoproep

automatisch in, wanneer uw provider datum en tijd samen met de CLIP-informatie verstuurt.

Buitenlijnbevoegdheid

De telefooncentrale ondersteunt drie verschillende soorten buitenlijnbevoegdheden.

• Volledige buitenlijnbevoegd

U kunt externe gesprekken aannemen en kiezen via de buitenlijn.

- De buitenlijnbevoegdheid is ingeschakeld.

- De buitenlijnsignalering is ingeschakeld.

• Gedeeltelijk buitenlijnbevoegd

U kunt externe telefoongesprekken aannemen. Kiezen via de buitenlijn is niet mogelijk. Na het kiezen van de buitenlijn 0 hoort u de bezettoon.

- De buitenlijnbevoegdheid is uitgeschakeld.

- De buitenlijnsignalering is ingeschakeld.

• Geen buitenlijnbevoegdheid

U kunt geen externe telefoongesprekken aannemen. Kiezen via de buitenlijn is niet mogelijk.

- De buitenlijnbevoegdheid is uitgeschakeld.

- De buitenlijnsignalering is uitgeschakeld.

In de basisinstelling zijn alle toestellen volledig buitenlijnbevoegd.

Buitenlijnbevoegdheid

De buitenlijnbevoegdheid geeft de bevoegdheid aan de deelnemer telefoonnummers via de buitenlijn te kiezen, d.w.z. uitgaande gesprekken te voeren. De

buitenlijnbevoegdheid kan onafhankelijk voor beide buitenlijnen voor elke telefoon worden ingesteld.

De programmering wordt vanuit deelnemer 21 volgens onderstaande tabel

uitgevoerd. In de basisinstelling is de buitenlijnbevoegdheid van beide buitenlijnen voor alle telefoons ingeschakeld.

 De telefooncentrale is voor gebruik van 2 buitenlijnen ontworpen. Wanneer er slechts één buitenlijn wordt aangesloten, dan moet de toegang tot de niet gebruikte buitenlijn worden geblokkeerd. Anders kan het - afhankelijk van de configuratie - voorkomen dat u bij elke tweede uitgaand gesprek geen buitenlijn krijgt

(basisinstelling is de afwisselende toekenning van de buitenlijn).

(37)

Bui

Voo wor





Tab

Dee Bev tot Bev to b uit Bev tot Bev tot uit

itenlijnbevo

orbeeld: Buiten

rden.

1 o

 2

k

 3

b b te

4

bel met code

elnemer 21 voegdheid

buitenlijn 1 21

voegdheid buitenlijn 1

22

voegdheid buitenlijn 2

23

voegdheid buitenlijn 2

24

egdheid in-

nlijnbevoegdh

. Deelnemer 21:

pnemen.

. Programmeerc iezen.

. Code  k uitenlijnbevoegd uitenlijn 1 voor d e schakelen.

. Telefoonhoorn

es buitenlijn

22 1 212

21 222

31 232

41 242

of uitschak

heid buitenlijn

: telefoonhoorn

code 

kiezen om de dheid voor

deelnemer 23 uit

opleggen.

nbevoegdhe

23 24 213 214

223 224

233 234

243 244

kelen

1 voor deelne

U hoort de

Programm

de bevest

t

U hoort de 23 heeft v buitenlijnb een buiten buitenlijn De progra

eid

25 26 215 216

225 226

235 236

245 246

emer 23 moet

e interne kiestoo

meerstand insch tigingstoon.

e bevestigingsto voor buitenlijn 1 bevoegdheid. Bij nlijn met  krijg

2.

ammering is beë

27 2

6 217 2

6 227 2

6 237 2

6 247 2

t uitgeschakel

on.

akelen. U hoort

oon. Deelnemer geen

j het kiezen van gt deelnemer 23

indigd.

28 alle 218 210

228 220

238 230

248 240 d

(38)

Bui

Inko ges uitg tabe buit

Bui

Voo uitg





itenlijnsigna

omende exter signaleerd. De geschakeld. De

el uitgevoerd.

tenlijnen voor

itenlijnsigna

orbeeld: De bu geschakeld.

1.

op

 2.

kie

 3.

bu 1 v sc

4.

alering

ne telefoonge e buitenlijnsign

e programme In de basisins alle telefoons

alering in- o

uitenlijnsignale

Deelnemer 21:

pnemen

Programmeerco ezen.

Code kie uitenlijnsignalerin voor deelnemer chakelen.

Telefoonhoorn

esprekken wor nalering kan v ering wordt van

stelling is de b s ingeschakeld

f uitschakel

ering van buit

Telefoonhoorn

ode 

ezen om de ng voor buitenlijn

23 uit te

opleggen.

rden met een voor elke telefo

nuit deelneme buitenlijnsigna d.

len

enlijn 1 moet

U hoort de

Programm de bevesti

n

Als bevest bevestigin extern tele wordt nu o gesignalee (zie pagina doorverbin telefoonge aangenom De progra

ingesteld belr oon worden in er 21volgens o alering van be

voor deelnem

e interne kiestoo

meerstand inscha igingstoon.

tiging hoort u de ngstoon. Een bin efoongesprek op op telefoon 23 n erd. Met de func a 22) of door m nden kan een ext esprek toch word men.

mmering is beëi ritme n- of

onderstaande eide

mer 23 worden

n.

akelen. U hoort

e

nenkomend p buitenlijn 1 niet meer

ctie Call-Pick-Up iddel van xtern

den

indigd.

n

(39)

Tab

Dee Bui buit Bui buit Bui buit Bui buit

Ver

Via Wan wor en 2 mog voo

Om





Om



bel met code

elnemer

tenlijnsignalering tenlijn 1 aan tenlijnsignalering tenlijn 1 uit tenlijnsignalering tenlijn 2 aan tenlijnsignalering tenlijn 2 uit

rtraagd omle

de programm nneer een and rden ingesteld 22 over. Na 15 gelijkheid om ordat de deeln

mleiding insc

1.

op

 2.

kie

 3.

ve sc

4.

mleiding uits

1.

op

 2.

es buitenlijn

21 22 g 311 312

g 321 322

g 331 332

g 341 342

eiden van bu

meertelefoon k dere omleiding d. Bij de omlei

5 seconden ga deelnemer 21 emers 23 t/m

chakelen

Deelnemer 21:

pnemen

Programmeerco ezen.

Code  kieze ertraagde omleid chakelen.

Telefoonhoorn

schakelen

Deelnemer 21:

pnemen

Programmeerco

nsignalering

23 24 2 313 314

2 323 324

2 333 334

2 343 344

uitenlijnopro

kan een eenvo g nodig is, da ding gaan bij aan deelneme 1 of 22 een ex

28 door het s

Telefoonhoorn

ode 

en om de ing in te

opleggen.

Telefoonhoorn

ode 

g

25 26 315 31

325 32

335 33

345 34

oepen

oudige omleid an kan deze vi een buitenlijn ers 23 t/m 28 o xtern telefoong signaleren wor

U hoort de

Programm de bevesti U hoort de De omleid telefoonge over op de De progra

U hoort de

Programm

6 27 2 6 317 3

6 327 3

6 337 3

46 347 3

ing worden ge a de PC-confi noproep eerst over. Dit biedt gesprek aan te

rden gestoord

e interne kiestoo

meerstand geacti igingstoon.

e bevestigingsto ding is ingeschak

esprekken gaan eelnemers 23 t/m

mmering is beëi

e interne kiestoo

meerstand geacti

28 alle 318 310

328 320

338 330

348 340

eactiveerd.

iguratie

deelnemer 21 t de

e nemen, d.

n.

iveerd. U hoort

on.

keld. Externe na 15 seconden m 28.

indigd.

n.

iveerd. U hoort 1

n

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :