Nieuwe serie lezingen over geologie in het Museon

Download (0)

Full text

(1)

48

Afzettingen WTKG 16(3), 1995

Nieuwe

serie

lezingen

over

geologie

in

het

Museon

Specialistenserie najaar

1995

Evenals in voorgaande jaren organiseert het Museon een serie lezingen waarin vooraanstaande geologen voordrachten geven in het Museon te Den Haag over hun specifieke kennis- en onderzoeksgebied. De lezingen zijn bedoeld voor hen die de

op vrijdagmiddagen om 14.00 uur

(2)

AfzettingenWTKG 16(3), 1995 49

afgelopen jaren hebben deelgenomen aan een Basiscursus Geologie van het Museon.

Daarnaast zullen ook andere geïnteresseerden met enige kennis van de geologie er geen

probleem mee hebbenom deze voordrachtente volgen.

Het programma luidt als volgt:

15 september Drs. W.C.P.de Vries (Museon)

Mineralen in gesteenten en de mineralen in de

vulkanische gesteenten vande Eifel

22 september geen lezing

29 september Prof. dr. J.F. Geys (Rijksuniversitair Centrum, Antwerpen) Overzicht van de geologie van België

6 oktober Dhr. P. Bosch (Rijks Geologische Dienst, Heerlen) Herkomstgebieden van de Maasgesteenten

13 oktober Prof. dr. A. Brouwer (Emeritus Hoogleraar, R.U. Leiden) Klimaten in detijd

20 oktober wegensherfstvakantie geenlezing

27 oktober Prof. dr. G.J. Boekschoten (V.U. Amsterdam) De laatste dinosauriërs in Europa

3 november Dhr. A.W. Janssen (Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden) Geologie van Malta,toegelicht aan de hand van

planktonischegastropoden

10 november Prof. dr. G.J. van der Zwaan (K.U. Nijmegen en R.U. Utrecht) Evolutie

17 november Prof. dr. R. Murris (SHELL, Den Haag en V.U. Amsterdam) Olie en gas in de voormalige Sovjet Unie

24 november Prof. dr. E. den Tex (Emeritus Hoogleraar, R.U. Leiden) Hoe dachten onze voorouders over vulkanen?

1 december Prof. dr. J. Oerlemans (Inst. voor Marien en

Atmosferisch onderzoek, Utrecht) Ijstijden

Elke lezing begint om 14.00 uur en eindigt uiterlijk om 16.30 uur. De lezing wordt halverwege onderbroken voor een pauze vanongeveer een kwartier. De lezingen worden

gehouden in de aula van het Museon.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de afdeling Geologie van het Museon via het rechtstreekse telefoonnummer: 070 - 3381400. Een deelnemerskaart voor de lezingen biedt op de bovengenoemde data ook vrij toegang tot de tentoonstellingen van het

Museon.

De kosten voor de gehele reeks van tien voordrachten bedragen ƒ 110,00 inclusief een

syllabus met de samenvattingen van de lezingen. Dit bedrag kan een week voordat de

cyclus begint worden voldaan door kontante betaling aan de kassa van het Museon of

door overmaking op postbanknummer 57971 ten name van het Museon te Den Haag

onder vermelding van "Specialistenserie Geologie, najaar 1995". De

toegangsprijs

voor

Figure

Updating...

References

Related subjects :