Eastern desert ware : traces of the inhabitants of the eastern desert in Egypt and Sudan during the 4th-6th centuries CE

Download (0)

Full text

(1)

Eastern desert ware : traces of the inhabitants of the eastern desert in Egypt and Sudan during the 4th-6th centuries CE

Barnard, H.

Citation

Barnard, H. (2008, June 4). Eastern desert ware : traces of the inhabitants of the eastern desert in Egypt and Sudan during the 4th-6th centuries CE. Retrieved from

https://hdl.handle.net/1887/12929

Version: Not Applicable (or Unknown)

License: Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden

Downloaded from: https://hdl.handle.net/1887/12929

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

(2)

Eastern Desert Ware

Traces of the Inhabitants of the Eastern Deserts in Egypt and Sudan During the 4

th

- 6

th

Centuries CE

Proefschrift ter verkrijging van

de graad van Doctor aan de Universiteit Leiden,

op gezag van Rector Magnificus prof.mr. P.F. van der Heijden, volgens besluit van het College voor Promoties

te verdedigen op woensdag 4 juni 2008 klokke 16:15 uur

door Hans Barnard geboren te Leiden

in 1959

(3)

Promotor : prof.dr. J.L. Bintliff (Universiteit Leiden)

Referent : prof.dr. S.A. Rosen (Ben-Gurion University of the Negev)

Commissie : prof.dr. P.M.M.G. Akkermans (Universiteit Leiden) dr. A. van As (Universiteit Leiden)

prof.dr. R.T.J. Cappers (Universiteit Leiden)

dr. K. Duistermaat (Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo) prof.dr.ir. J. van der Plicht (Universiteit Leiden)

Figure

Updating...

References

Related subjects :