Wat heb jij nodig om de doorstroomcijfers op je school op de agenda te krijgen.

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Wat heb jij nodig om de doorstroomcijfers op je school op de agenda te krijgen.

Waar ik bij de introductie van de middag aangaf dat de werkgroep klaar was met de ontwikkeling van het product de doorstroommonitor ligt er aan het einde van de middag de vraag of we een

zelfmanagementtool kunnen ontwikkelen.

Hoe en wat gaan we binnen de werkgroep bespreken. Met enkel de tool zijn we er nog niet. Deze agenderen, er met regelmaat naar kijken en hieruit als school je acties definiëren is de volgende stap.

Tijdens de workshop doorstroom in cijfers is ingezoomd op de laatste cijfers die er beschikbaar zijn.

Maaike Bajwa-de Visser (Hogeschool Rotterdam) heeft de resultaten van Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland en Thomas Moore van de afgelopen 5 jaren in de doorstroomtool zitten.

Met Codarts is er contact om ook hun cijfers in de tool te gaan verwerken.

Samen hebben we gekeken naar P-rendement na 1 jaar, aantallen studiepunten en de uitval na 1 jaar.

Dit op basis van Profiel, en woongebied (de stad Rotterdam ten opzichte van omringende gemeenten).

De cijfers geven inzicht in een breder kader dan op school/naamniveau hoe de doorstroom er in de regio voorstaat. De constatering werd nog altijd gemaakt dat er nog ruimte voor verbetering is.

De vraag hierbij is: en wat ga je nu doen?

De centrale vraag van deze middag was dan ook: wat heb jij nodig om de doorstroomcijfers op je school op de agenda te krijgen?

Vanuit een brainstorm is gezocht naar de (on)mogelijkheden. Gestart is met, wat is er nodig om te zorgen dat we deze doorstroommonitor nooit meer ergens op wat voor manier dan ook op de agenda krijgen.

Leuk was dat toen er een aantal voorbeelden werden genoemd en we lekker creatief waren in het verzinnen van disruptieve ideeën.

Daarna draaiden we de vraag om naar wat zouden we kunnen doen om te zorgen dat iedere school de doorstroommonitor op de agenda heeft staan!

De doelgroepen, schoolleiding, mentoren, decanen, vakdocenten en mensen die van de

kwaliteitsafdeling/beleid zijn werden benoemd. Eigenlijk dus interessant voor iedereen binnen de school. Ook werd aangegeven dat het nodig is dat de schoolleiding de mensen faciliteert om actief te kunnen zijn in het project.

Twee reacties die eruit sprongen waren:

-Gewoon vragen aan de partijen ‘Wat moeten wij als werkgroep nu doen? Als je dit nu leest en je hebt een idee/wens laat het ons dan weten!

-Een zelfmanagementtool welke de ambassadeurs van VOHO zelf op hun school kunnen inzetten om zo de doorstroomcijfers en daarmee het project en haar producten op de agenda te krijgen. Gedacht wordt aan een powerpoint/filmpje.

Een andere vraag die naar voren kwam was ook hoe we de scholen, die immers allemaal het convenant hebben ondertekend, kunnen vragen terug te koppelen binnen het project wat ze aan acties hebben opgepakt binnen hun school.

De tijd ontbrak om hier verder op in te gaan. Maar hij is interessant om bij een volgende sessie bespreekbaar te maken.

Dank voor jullie aanwezigheid en inbreng!

Figure

Updating...

References

Related subjects :