Welkom bij de Bondsraad

54  Download (0)

Hele tekst

(1)

Welkom bij de Bondsraad

27 juni 2020

(2)

1. Opening

(3)

Afwezig:

Pieter Wierenga (N)

Speciaal welkom:

Ronald Jan Corbee (W)

Simone Zwaga (FC)

Edwin Lammers (FC)

Jaap Boom

Joris Meegdes

Jeroen vd Linden (OR)

Martje Terlingen (OR)

Opening

(4)

2. Mededelingen en impact Corona

maatregelen

(5)

2. Mededelingen

• Korte terugblik op de afgelopen maanden

• Versoepeling maatregelen per 1 juli

• Sport en Evenementen in de aankomende tijd

• Stand van zaken Nevobo organisatie

• Vervolg initiatief Joop; Bewegen als het nieuwe normaal

(6)
(7)

SchoolVolley+

(8)
(9)

TeamNL Beach Tour

(10)

2. Ingekomen stukken

• Vragen Regio Zuid

• Verklaring Financiële Commissie

(11)

3. Notulen Bondsraad d.d. 14 december

2019

(12)

3. Notulen Bondsraad 14 december 2019

De Bondsraad wordt gevraagd het verslag van de Bondsraad

d.d. 14 december 2019 vast te stellen

(13)

4. Notulen Informele Bondsraad 4 april

2020

(14)

4. Notulen Informele Bondsraad 4 april 2020

De Bondsraad wordt gevraagd het formele deel van het verslag van de

Informele Bondsraad d.d. 4 april 2020 vast te stellen

(15)

5. Beleidsmatige &

Financiële

verantwoording 2019

(16)

5a Eindrapportage Jaarplan 2019

• Over de hele linie beoogde inspanning voor grootste gedeelte geleverd en mooie resultaten geboekt om het volleybal verder te versterken

• Realisatie minder dan gehoopt bij:

• Aantal spelregeltoetsen: blijven ons inspannen

• Groei jongensleden: in lijn met andere jaren, verschillende initiatieven genomen

• Topteams: mindere resultaten geboekt waarbij stil gestaan is, vizier nu op de toekomst

• Zeggenschap accommodatie: boeken met zaalsporten gestage vooruitgang, maar ook nieuwe impuls & perspectief in Corona tijd

(17)

5b Realisatie 2019 – Jaarverslag en Jaarrekening

Financiële deel

(18)

Opbrengsten 2019

11.459 11.308 11.345 12.995 12.474

6.660

635 2.133

3.343 3.371

2015 2016 2017 2018 2019

Regulier Evenementen

14.535

15.845

+688 +622

2019 Budget Meer - regulier Meer - evenementen 2019 Realisatie

(19)

Kosten 2019 in historisch perspectief

6.266 6.039 6.047 6.266 6.356

9.888

4.299 5.482

7.865

6.406 899

581

813

1.000

1.816 609

552

594

654 651

510

488

499

551 591

18.173

11.960

13.436

16.334 15.820

2015 2016 2017 2018 2019

Personeelskosten Activiteit gebonden kosten Algemene kosten Huisvesting & Afschrijving Kantoor Organisatie & Overig Totaal

(20)

Resultaat beweegt zich al jaren om de nullijn

-53

-16

43

4

26

2015 2016 2017 2018 2019

(21)

Leden ontwikkeling: daling bij de jeugd zet zich helaas voort

64.826 65.289 65.789 65.932 66.362

49.352 49.151 47.898 45.179 43.431

114.178 114.440 113.687 111.111 109.793

2015 2016 2017 2018 2019

# Senioren # Jeugd # Totaal

# Zaal 92.477 92.036 90.381 87.850 86.368

# Recreatief 12.777 12.914 13.417 13.448 13.399

# Beach 8.727 9.300 9.706 9.630 9.851

# Zit 197 190 183 183 175

(22)

Teams (zaal) en verenigingen

Teams Verenigingen

1.065

1.047

1.020

1.001 986

2015 2016 2017 2018 2019

5006 5448 4952 5607 5014 5823 5008 5611 5246 5264

10454 10559 10837 10619 10510

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

# Senioren # Jeugd # Totaal

(23)

Personeel: beperkte reductie in het aantal personeel

69

99 95

68

+30

+5 -6 +22

-25 -27

Begin 2019 - vast

Begin 2019 - trainers

Begin 2019- totaal

Uit dienst - vast

Uit dienst - trainer

In dienst - vast

In dienst - trainer

Eind 2019 - totaal

Eind 2019 - trainer

Eind 2019 - vast

(24)

Prognose 2020: verwachting is een nul resultaat (zonder OKT onttrekking)

-100 0

+100

+600

+1.500 +700 +125

-400

-1.700

-700 -125

Initiele prognose 2020

Geen onttrekking

Risico zaal per 1 sep

NOW1 regeling

Lagere opbr evenementen

Lagere kosten evenementen

Lagere opbr topsport

Lagere kn topsport

Lagere opbr Beach

Lagere kosten beach

Herziene prognose 2020

(25)

Verantwoording

Sportstimuleringsfonds

(26)

Realisatie (€) Begroting (€)

Sportstimulering door verenigingen 69.617 70.000

Opleiden van trainers voor vers doelgroepen/techn. Coord. 50.435 50.000

Versterken verenigingen 78.561 80.000

Faciliteren van regionale samenwerkingsverbanden 49.410 40.000

Binden en boeien van jongens 26.266 30.000

Impuls Eredivisie 16.372 15.000

TOTAAL 290.661 285.000

Verantwoording Sportstimuleringsfonds

(27)

5c Terugkoppeling Financiële Commissie

Rapportage vanuit de Financiële Commissie

(28)

5 Jaarrekening en Jaarverslag 2019

De Bondsraad wordt gevraagd de Jaarrekening en het Jaarverslag 2019 vast te stellen

(29)

5d Decharge Bondsbestuur

De Bondsraad wordt gevraagd decharge te verlenen aan het Bondsbestuur voor het gevoerde (financiële) beleid in 2019

(30)

6. Strategische lijnen ontwikkeling volleybal

in Nederland

(31)

6a Vooruitblik op de ontwikkeling richting nieuwe seizoen

• Versterken volleybalsport: samenhang in projecten en activiteiten

• Competitie: scenario’s om wendbaar te zijn

• Werkgroep flexibilisering en piramide competitie

(32)

Iedereen in aanraking laten komen met

volleybal

Volleybal als sport

Volleybal als middel voor vitale samenleving

Versterken verenigingen

Bestuursondersteuning/SPN Professionalisering

Versterken technisch kader

Opleidingen: organisatie en inhoud Digitalisering

Professionalisering Trainersbegeleiding (oa Clubkadercoach)

Versterken/uitbreiden aanbod

Flexibele competities Volleybalspeeltuin Action Volley

Start2Volley/No jump volley?

Accommodatie

Bestuursondersteuning zeggenschap/exploitatie

Nieuw Handboek Sportaccommodaties Partnerships

Regionale aanpak

Topvolleybal/events Talentontwikkeling Versterken verenigingen Stimulering

Visie op volleybal

Positieve sportcultuur Breed motorisch Behoud

Selectie

(33)

Visie op volleybal

4 uitgangspunten:

1. De speler aan serve

2. Voor iedereen een passend aanbod 3. Presteren kun je leren

4. Volleybal is meer dan sport

Aanbod Nevobo

4-6 jaar BMO

6-12 jaar Aangepaste wedstrijdvormen 13-18 jaar Aangepaste wedstrijdvormen 13+ Talentontwikkeling / RTC’s

Aanbod vereniging

4-6 jaar Volleybalspeeltuin 6-12 jaar Action Volley / CMV

13-18 jaar training/competitie/6x6/3x3 Pedagogisch beleid (trainers begeleiding) Sociale activiteiten

Aanbod op basis van behoefte Teamindeling/selectiebeleid

Aanbod onderwijs

BO: Action Volley / CMV / Schoolplein+/Challenges

VO: 3x3 (Matt)/Smashball/Beach

Visie op

Talentontwikkeling

Coachkaarten:

* Selectie * Specialisatie

* Leefstijl * etc

Trainersopleidingen

Opzet en inhoud VT1-VT5 E-learning / Podcast Beginnerscursussen Pedagogische modules

Input vanuit:

Veilig Sportklimaat

Onderzoek Breed Motorisch Opleiden

Exit-onderzoek

Stage-onderzoek invloed selectie

Etc Inbreng van:

Wetenschappers

Bondstrainers

Verenigingen

Andere bonden

(34)

Voorbereidingen Eredivisie 2020-2021

• Seizoen afgerond d.d. 18 april 2021 i.v.m. internationale kalender

• Diverse scenario's voorgelegd om hier invulling aan te geven:

• Geen aanpassingen in reguliere competitie om ruimte te houden voor Europacup/wijzigingen a.g.v. EKK

• Scenario 1: Kampioenspoule wo/za

• Scenario 2: PO nr 1 t/m 7 - 8 en 9 spelen om degradatie

• Scenario 3: Kampioenspoule bestaande uit 4 teams / degradatiepoule bestaande uit 5 teams

• Voorstel wordt vóór 1 juli voorgelegd aan alle Eredivisieorganisaties

(35)

Uitwerking scenario’s en maatregelen nav Corona

Eredivisie:

• Indien de gehele Eredivisie een deel van het seizoen komt stil te liggen of later van start kan vervalt in eerste instantie de fase van de kampioens-/degradatiepoule

• Resultaten reguliere competitie bepalend voor deelname PO Topdivisie en lager - 4 scenario’s qua start competitie:

• Start 1 september : reguliere competitie, geen wijzigingen nodig

• Start 1 oktober : reguliere competitie, 2 gemiste rondes kunnen worden ingehaald

• Start 1 november : poules van 12 worden teruggebracht naar poules van 8

• Start 1 januari : of halve competitie maar meer waarschijnlijk poules van 6

(36)

Uitwerking scenario’s en maatregelen nav Corona

Algemeen

• Nog uitwerken voor de start van het seizoen o.a.:

• Protocol i.h.g.v. ziekte van 1 of enkelen binnen een team

• Protocol i.h.g.v. gedeeltelijke (regionale) lockdown

• Regelgeving m.b.t. eindstandbepaling en PD indien seizoen niet kan worden uitgespeeld

(37)

Werkgroep flexibilisering en piramide competitie

Afgelopen woensdag in call bijeen geweest Vervolgopdracht:

Mogelijkheden halfjaarscompetitie meerdere niveaus onderzoeken m.i.v. seizoen 2021-2022

Invulling geven aan vraagstuk hoe meer flexibele vormen aan te gaan bieden, gericht op de diverse doelgroepen

Zij-instroom: voorafgaand aan komend seizoen voorwaarden verder uitwerken (jeugd/complexiteit huidige voorstel) maar in ieder geval komen tot een invulling van zij-instroom m.i.v. seizoen

2021-2022

(38)

6b. Professionalisering

Verwachting start per 1 september

Madjoe Enkhuizen

VV Utrecht Utrecht

Volevo Leidschendam-Voorburg

Zovoc Zoetermeer

SV Dynamo Apeldoorn

Next Volley Dordrecht Dordrecht

Avior Deventer

Samen Sterk Rotterdam

Aetos Arnhem

Apollo 8 Borne

Kalinko Den Haag

Doetinchem/Achterhoek Doetinchem

Lycurgus Groningen

VC Zwolle Zwolle

(39)

Proces besluitvorming Superclubs

•Ambities

•Taak/Rolverdeling

•Financiering

•Werkgeverschap

•Samenwerking

•Evaluatie

Gesprekken Clubs &

AM

•Toetsing op inhoud

•Aanvullingen

•Aanscherping

•Ondersteuning

Intervisie SO

•Toetsing op hoofdlijnen

•Aanscherping

•Besluitvorming

Format in MT

•Begeleiding door AM

•Tussentijdse evaluatie

•Resultaatmeting

Start Superclub

Overig

Bondsraad

Bestuur

Directie MT

Rapportage en informatie voorziening

(40)

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000

Bijdrage

Financieel overzicht Superclubs, jaar 1

Club(s) Lokale partijen Nevobo Totaal

Multiplier = 2,6

(41)

Beoogde start in september

(42)

6c Stand van zaken Eredivisie

Genomen stappen de afgelopen periode:

• Samenhangend pakket interventies besproken in Eredivisie overleg (12 febr en 6 april)

• Verdere verdieping via digitale thematafels (mei-juni)

• Tevens digitale thematafels georganiseerd gericht op actuele situatie n.a.v. Corona maatregelen

(43)

Uitgangspunten volgende stap in de ontwikkeling Eredivisie

• Landelijke dekking met teams

• Tenminste aansluitend 8 regio's in NL

• Lokale/regionale impact door te verbinden aan lokale en regionale ontwikkelingen

• Verantwoordelijkheid in de regionale talentontwikkeling

• Open voor alle volleybal aanbieders

• Duurzame professionele (netwerk) organisaties

• Beleving waar je bij wilt zijn

• Herkenbaar en zichtbaar product

(44)

Gewenste Eredivisie

De Eredivisie doet mee in de top van de internationale competities en is nationaal een competitie die (toekomstige) volleyballers en fans inspireert.

De Eredivisie is een logische plaats in de opleiding van volleybaltalenten in Nederland, met

volwaardige trainings- en (internationaal) wedstrijdprogramma’s, waardoor teams (inter)nationaal kunnen presteren.

Het is aantrekkelijk om te komen kijken naar de wedstrijden en om nationaal volleybal uit te zenden.

De Eredivisie biedt een (arbeids)perspectief om als trainer, coach of speler te kiezen voor volleybal.

De Eredivisie bestaat uit krachtige organisaties die lokaal impact hebben door als sport een verbindende factor te zijn tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappij.

(45)

We zijn daar nog niet. Welke punten willen we met elkaar overwinnen?

Sportief

Marketing &

Media Exposure

Maatschappelijke Impact

Organisatorisch &

Financieel

(46)

Bediscussieerd pakket interventies

Versterken Sportieve randvoorwaarden Ombuigen deel RTC middelen

Project Superclubs als vliegwiel opleiding jeugd Voorlopig Handhaven Talent Teams

Inrichten hybride programma Project 22 Lobby Champions League Fonds

Versterken

Marketing/ media

Realisatie live streaming

Herijken format beker en competitie

Inzet op landelijke spreiding in 8 regio’s Inrichten League Bureau

Versterken

Maatschappelijke positie Samenwerking lokale

overheden vanuit verbinding maatschappelijke thema’s

Financieel/ organisatie Creëren stabiliteit voor clubs:

- Open inschrijving voor horizontale instroom - Vervolgens 5 jaar

gesloten systeem

(47)

Verdieping via digitale thematafels

De afgelopen 2 maanden zijn we via digitale thematafels in gesprek geweest over:

• Voorwaarden voor deelname

• Invulling piramide: open inschrijving en gesloten systeem

• Competitieformat

(48)

Zij-instroom Eredivisie tussenjaar 21-22

Voordelen:

• Ambitieuze organisaties de kans geven vooruitlopend op nieuwe model reeds in te stappen

• (Mogelijke) stimulans voor huidige organisaties om (meer) ambitie te tonen Nadeel:

• Competitiemodel zal bij zij-instroom bovenop de huidige 10 teams mogelijk aangepast moeten worden. Die situatie kan zich dat jaar daarna weer voordoen als duidelijk wordt hoeveel teams definitief worden toegelaten.

(49)

Vervolgproces

Wat Wanneer

Voortgang plannen Eredivisie 2021+ bespreken in Eredivisie overleg 15 juni Concept planning Eredivisie 2021+ bespreken in Bondsbestuur 17 juni Voortgang planning Eredivisie 2021+ bespreken in Bondsraad 27 juni Contouren definitieve plan Eredivisie 2021+ bespreken in Eredivisie overleg Sept Contouren definitieve plan Eredivisie 2021+ bespreken in Bondsbestuur Sept Definitieve plan Eredivisie 2021+ bespreken in Eredivisie overleg Nov Definitieve plan Eredivisie 2021+ bespreken in Bondsbestuur Nov Verzending definitieve plan Eredivisie 2021+ bij de stukken naar de Bondsraad Nov Besluitvorming definitieve plan Eredivisie 2021+ door de Bondsraad Dec

(50)

7. Wijzigingen

reglementen

(51)

7. Wijzigingen reglementen

Zij-instroom regionale competitie (3e divisie en lager)

Aanleiding:

Jaarlijks meerdere verzoeken vanuit verenigingen voor hogere inschrijving

Clubs hebben aangegeven ruimte te willen maken voor zij-instroom mits hiervoor gespeeld wordt Verkorte uitleg:

Zij-instroom staat open voor nieuwe/herintredende teams

Teams worden ingedeeld voor PD-wedstrijden/-poule op basis van rating spelers

Bij niet behalen van PD-plaats, recht op deelname aan de naast-lagere klasse Vervolgstappen:

Verzoek om instemming tijdens Bondsraad van 27-6

I.o.m. werkgroep huidige voorwaarden toetsen/aanvullen

Uitwerking in PD-regeling voor aanvang seizoen 20-21 (zij-instroom mogelijk per seizoen 21-22)

(52)

8. Benoemingen

en afscheid

(53)

(Her)benoemingen en afscheid

(Her)benoemingen

Bondsraad

Benoemd: Ronald Jan Corbee (W) Herbenoemd: Alfred Maas (Z)

Financiële Commissie

Herbenoeming: Fred Sterk

Afscheid

Bondsraad

Marjon Eijpe (W)

(54)

9. Rondvraag &

WVTTK

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :